Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 94

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3649 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr 29/VI/2019 Rady Gminy Iłów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Iłów
2019 3601 2019-03-19 Uchwała Uchwała nr 30/VI/2019 Rady Gminy Iłów z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iłów w 2019 roku.
2018 13176 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr 18/III/2018 Rady Gminy Iłów z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymioraz ustalenia stawki takiej opłaty
2018 13015 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr 8/II/2018 Rady Gminy Iłów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Iłów oraz zwolnień, w tym podatku.
2018 13014 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr 7/II/2018 Rady Gminy Iłów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Iłów
2018 13013 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr 6/II/2018 Rady Gminy Iłów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 6133 2018-06-13 Uchwała Uchwała nr 197/XLII/2018 Rady Gminy Iłów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości diet dla radnych i  Przewodniczącego Rady Gminy w Iłowie oraz sołtysów
2018 4627 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr 191/XL/2018 Rady Gminy Iłów z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Iłów.
2018 4626 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr 186/XL/2018 Rady Gminy Iłów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 117/XXIX/2009 Rady Gminy w Iłowie z dnia 24 marca 2009 roku ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 121/XXX/2009 Rady Gminy w Iłowie z dnia 28 kwietnia 2009 roku oraz Uchwałą Nr 156/XXXIII/2017 Rady Gminy w Iłowie z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Iłów oraz wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2018 4625 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr 183/XL/2018 Rady Gminy Iłów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Iłów na obwody głosowania
2018 4624 2018-04-25 Uchwała Uchwała nr 180/XXXVIII/2018 Rady Gminy Iłów z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Iłów.
2018 2989 2018-03-26 Uchwała Uchwała nr 181/XXXIX/2018 Rady Gminy Iłów z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie podziału gminy Iłów na okręgi wyborcze
2017 12537 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr 174/XXXVI/2017 Rady Gminy Iłów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Iłów oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w składzasobu mieszkaniowego gminy w latach 2018- 2022.
2017 12536 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr 164/XXXV/2017 Rady Gminy Iłów z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie opłaty targowej
2017 11990 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr 161/XXXV/2017 Rady Gminy Iłów z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 11977 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr 162/XXXV/2017 Rady Gminy Iłów z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok 2018
2017 11974 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr 163/XXXV/2017 Rady Gminy Iłów z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018 obowiązujących na terenie Gminy Iłów oraz zwolnień, w tym podatku.
2017 9324 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr 156/XXXIII/2017 Rady Gminy Iłów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 117/XXIX/2009 Rady Gminy w Iłowie z dnia 24 marca 2009 roku ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 121/XXX/2009 Rady Gminy w Iłowie z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Iłów oraz wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2017 5096 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr 135/XXVII/2017 Rady Gminy Iłów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 164/XXXI/2004 Rady Gminy Iłów z dnia 08.12.2014r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Iłów.
2017 5090 2017-06-01 Uchwała Uchwała nr 138/XXVIII/2017 Rady Gminy Iłów z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iłów w 2017 roku.
2017 4862 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr 144/XXIX/2017 Rady Gminy Iłów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze i nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w zastępstwie w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Iłów oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
2017 4861 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr 143/XXIX/2017 Rady Gminy Iłów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Iłów.
2017 4860 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr 142/XXVIII/2017 Rady Gminy Iłów z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 4859 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr 141/XXVIII/2017 Rady Gminy Iłów z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 133/XXVII/2017 Rady Gminy Iłówz dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne przy publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Iłów
2017 4858 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr 140/XXVIII/2017 Rady Gminy Iłów z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Iłów, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 4857 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr 139/XXVIII/2017 Rady Gminy Iłów z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do prowadzonych przez Gminę Iłów przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 3049 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr 133/XXVII/2017 Rady Gminy Iłów z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne przy publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Iłów.
2017 1799 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr 122/XXV/2016 Rady Gminy Iłów z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2017 1778 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr 129/XXVI/2016 Rady Gminy Iłów z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 217/XLI/2002 z dnia 07.10.2002r. w sprawie zaliczenia do dróg gminnych, dróg o znaczeniu lokalnym na terenie Gminy Iłów
2016 11620 2016-12-19 Uchwała Uchwała nr 119/XXIV/2016 Rady Gminy Iłów z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie opłat za korzystanie ze Środowiskowej Hali Sportowej w Iłowie
2016 11619 2016-12-19 Uchwała Uchwała nr 118/XXIV/2016 Rady Gminy Iłów z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017 obowiązujących na terenie Gminy Iłów oraz zwolnień, w tym podatku.
2016 11618 2016-12-19 Uchwała Uchwała nr 116/XXIV/2016 Rady Gminy Iłów z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok 2017
2016 11617 2016-12-19 Uchwała Uchwała nr 115/XXIV/2016 Rady Gminy Iłów z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2016 11616 2016-12-19 Uchwała Uchwała nr 114/XXIV/2016 Rady Gminy Iłów z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 9469 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 100/XX/2016 Rady Gminy Iłów z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Gminy Iłów
2016 9468 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr 110/XXIII/2016 Rady Gminy Iłów z dnia 17 października 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymioraz ustalenia stawki takiej opłaty
2016 7338 2016-08-05 Uchwała Uchwała nr 92/XVIII/2016 Rady Gminy Iłów z dnia 24 maja 2016r. w sprawie opłaty targowej
2016 7337 2016-08-05 Uchwała Uchwała nr 91/XVIII/2016 Rady Gminy Iłów z dnia 24 maja 2016r. w sprawie trybu i zasad korzystania z gminnych obiektów sportowych w Gminie Iłów
2016 6754 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr 93/XVIII/2016 Rady Gminy Iłów z dnia 24 maja 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iłów w 2016 roku.
2016 6753 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr 88/XVII/2016 Rady Gminy Iłów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przejęcia od Powiatu Sochaczewskiego zadania publicznego z zakresu zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi przy drogach powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Iłów
2016 6714 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr 98/XIX/2016 Rady Gminy Iłów z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej.
2016 6575 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr 99/XIX/2016 Rady Gminy Iłów z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6574 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr 97/XIX/2016 Rady Gminy Iłów z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6573 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr 96/XIX/2016 Rady Gminy Iłów z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iłów
2016 4125 2016-04-27 Uchwała Uchwała nr 87/XVII/2016 Rady Gminy Iłów z dnia 31 marca 2016r. w sprawie nadania nazwy urzędowej skwerowi w Brzozowie Starym
2016 2518 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr 75/XIV/2015 Rady Gminy Iłów z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Iłów
2016 1942 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr 78/XIV/2015 Rady Gminy Iłów z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klasy pierwszej szkoły podstawowej, do klasy pierwszej gimnazjum oraz przedszkoli na terenie Gminy Iłów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2016 1517 2016-02-18 Uchwała Uchwała nr 73/XIV/2015 Rady Gminy Iłów z dnia 18 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Iłów na rok 2016
2016 423 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr 76/XIV/2015 Rady Gminy Iłów z dnia 18 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2015 11724 2015-12-31 Uchwała Uchwała nr 70/XIII/2015 Rady Gminy Iłów z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych.
2015 11681 2015-12-29 Uchwała Uchwała nr 68/XIII/2015 Rady Gminy Iłów z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016 obowiązujących na terenie Gminy Iłów oraz zwolnień, w tym podatku.
2015 10796 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr 66/XIII/2015 Rady Gminy Iłów z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok 2016
2015 10790 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr 65/XIII/2015 Rady Gminy Iłów z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień dotyczących tego podatku na 2016 rok.
2015 6487 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr 45/VII/2015 Rady Gminy Iłów z dnia 8 maja 2015r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy
2015 6486 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr 33/VI/2015 Rady Gminy Iłów z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy
2015 6485 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr 32/V/2015 Rady Gminy Iłów z dnia 3 marca 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy
2015 5016 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr 37/VI/2015 Rady Gminy Iłów z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iłów w 2015 roku.
2015 5015 2015-06-02 Uchwała Uchwała nr 28.IV.2015 Rady Gminy Iłów z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
2015 4787 2015-05-25 Uchwała Uchwała nr 39.VI.2015 Rady Gminy Iłów z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do Przedszkola Samorządowego w Iłowie, oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Iłów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2015 4029 2015-04-27 Uchwała Uchwała nr 38/VI/2015 Rady Gminy Iłów z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2015 3862 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr 20/III/2014 Rady Gminy Iłów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenie budżetu gminy na 2015 rok.
2015 912 2015-01-30 Uchwała Uchwała nr 24/III/2014 Rady Gminy Iłów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2014 11790 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr 18/II/2014 Rady Gminy Iłów z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie stawek opłaty targowej
2014 11506 2014-12-14 Uchwała Uchwała nr 267/LII/2014 Rady Gminy Iłów z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Iłów na lata 2014-2017
2014 11505 2014-12-14 Uchwała Uchwała nr 265/LII/2014 Rady Gminy Iłów z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 obowiązujących na terenie Gminy Iłów oraz zwolnień, w tym podatku.
2014 11504 2014-12-14 Uchwała Uchwała nr 264/LII/2014 Rady Gminy Iłów z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobraną wodę z urządzeń wodociągowych wodociągu wiejskiego w Iłowie i Brzozówku oraz wprowadzone ścieki komunalne na oczyszczalnie ścieków w Iłowie
2014 11503 2014-12-14 Uchwała Uchwała nr 263/LII/2014 Rady Gminy Iłów z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok 2015
2014 11502 2014-12-14 Uchwała Uchwała nr 262/LII/2014 Rady Gminy Iłów z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień dotyczących tego podatku na 2015 rok.
2014 5447 2014-05-29 Uchwała Uchwała nr 243/XLIV/2014 Rady Gminy Iłów z dnia 26 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iłów w 2014 roku.
2014 4302 2014-04-24 Uchwała Uchwała nr 244/XLIV/2014 Rady Gminy Iłów z dnia 26 marca 2014r. W sprawie określenia zasad nabywania zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieokreślony.
2014 2990 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr 235/XLIII/2014 Rady Gminy Iłów z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych położonych na obszarze Gminy Iłów.
2014 1844 2014-02-27 Uchwała Uchwała nr 203/XXXIV/2013 Rady Gminy Iłów z dnia 11 września 2013r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Iłów
2014 1662 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr 232/XLII/2014 Rady Gminy Iłów z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności w zakresie udzielenia pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
2014 399 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr 223/XL/2013 Rady Gminy Iłów z dnia 17 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Iłów na 2014 rok.
2013 13545 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr 214/XXXVII/2013 Rady Gminy Iłów z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2013 13544 2013-12-19 Uchwała Uchwała nr 213/XXXVII/2013 Rady Gminy Iłów z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie stawek opłaty targowej w 2014 r.
2013 12455 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr 212/XXXVII/2013 Rady Gminy Iłów z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Iłów oraz zwolnień, w tym podatku.
2013 12454 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr 210/XXXVII/2013 Rady Gminy Iłów z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa do obl iczenia podatku rolnego na rok 2014
2013 12453 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr 209/XXXVII/2013 Rady Gminy Iłów z dnia 5 listopada 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień dotyczących tego podatku na 2014 rok.
2013 9236 2013-08-13 Uchwała Uchwała nr 192/XXXIII/2013 Rady Gminy Iłów z dnia 23 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr 167/XXVIII/2013 z dnia 25 stycznia 2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 7534 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr 143/XXIV/2012 Rady Gminy Iłów z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2013 7533 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr 125/XXII/2012 Rady Gminy Iłów z dnia 29 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2013 7229 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr 186/XXXI/2013 Rady Gminy Iłów z dnia 20 maja 2013r. w sprawie kreślenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Iłów
2013 7228 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr 185/XXXI/2013 Rady Gminy Iłów z dnia 20 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr 167/XXVIII/2013 z dnia 25 stycznia 2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 7227 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr 184/XXXI/2013 Rady Gminy Iłów z dnia 20 maja 2013r. w sprawie rzyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iłów
2013 5392 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr 175/XXX/2013 Rady Gminy Iłów z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 5391 2013-05-08 Uchwała Uchwała nr 174/XXX/2013 Rady Gminy Iłów z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iłów
2013 1978 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr 106/XVIII/2012 Rady Gminy Iłów z dnia 22 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr 10/III/2011 w sprawie uchwalenia statutu Przedszkola Samorządowego w Iłowie.
2013 1873 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr 167/XXVIII/2013 Rady Gminy Iłów z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1872 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr 165/XXVIII/2013 Rady Gminy Iłów z dnia 25 stycznia 2013r. przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iłów
2013 1871 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr 153/XXVI/2012 Rady Gminy Iłów z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 1119 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr 156/XXVI/2012 Rady Gminy Iłów z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1118 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr 154/XXVI/2012 Rady Gminy Iłów z dnia 14 grudnia 2012r. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 9273 2012-12-14 Uchwała Uchwała nr 138/XXIII/2012 Rady Gminy Iłów z dnia 29 października 2012r. w sprawie: stawek opłaty targowej w 2013 r.