Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 31

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2013 4376 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XLI/174/2009 Rady Gminy Huszlew z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Huszlew na 2009
2013 4375 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/153/2009 Rady Gminy Huszlew z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Huszlew na rok 2009
2013 4185 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXV/152/2009 Rady Gminy Huszlew z dnia 27 maja 2009r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Huszlew na rok 2009
2013 4184 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/137/2009 Rady Gminy Huszlew z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Huszlew na rok 2009
2013 4043 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XL/169/2009 Rady Gminy Huszlew z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Huszlew na 2009
2013 2631 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/186/2010 Rady Gminy Huszlew z dnia 5 marca 2010r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Huszlew na rok 2010
2013 2602 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XIX/123/2012 Rady Gminy Huszlew z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Huszlew
2013 2228 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XLII/176/2010 Rady Gminy Huszlew z dnia 14 stycznia 2010r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy na rok 2010
2012 8310 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XVII/114/2012 Rady Gminy Huszlew z dnia 16 października 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Huszlew niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu prawidłowości ich wykorzystania.
2012 8309 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XVII/111/2012 Rady Gminy Huszlew z dnia 16 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Huszlew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 2116 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XXXVII/157/2009 Rady Gminy Huszlew z dnia 6 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Huszlew na rok 2009
2012 1898 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/159/2009 Rady Gminy Huszlew z dnia 22 września 2009r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Huszlew na rok 2009
2012 1878 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/136/2009 Rady Gminy Huszlew z dnia 27 lutego 2009r. sprawie zmian w Budżecie Gminy Huszlew na rok 2009
2012 1869 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/131/2009 Rady Gminy Huszlew z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Huszlew na rok 2009
2012 1821 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XXXIV/146/2009 Rady Gminy Huszlew z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Huszlew na rok 2009
2011 7123 2011-12-10 Uchwała Uchwała nr XXX/128/2008 Rady Gminy Huszlew z dnia 18 grudnia 2008r. W sprawie zmian w budżecie gminy Huszlew na rok 2008
2011 5899 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr IX/60/2011 Rady Gminy Huszlew z dnia 30 sierpnia 2011r. W sprawie zmiany uchwały Nr V/31/2003 z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Huszlew
2011 4680 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VIII/46/ 2011 Rady Gminy Huszlew z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne Przedszkole Samorządowe w Huszlewie wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Wychowawczego w Huszlewie prowadzone przez gminę Huszlew
2011 4617 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr XXV/109/2008 Rady Gminy Huszlew z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Huszlew na rok 2008
2011 4616 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/108/2008 Rady Gminy Huszlew z dnia 18 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Huszlew na rok 2008
2011 4615 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/106/2008 Rady Gminy Huszlew z dnia 8 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Huszlew na rok 2008
2011 4620 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/116/2008 Rady Gminy Huszlew z dnia 21 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Huszlew na rok 2008
2011 4619 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr XXVII/115/2008 Rady Gminy Huszlew z dnia 9 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Huszlew na rok 2008
2011 4618 2011-08-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/111/2008 Rady Gminy Huszlew z dnia 12 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Huszlew na rok 2008
2011 1680 2011-04-07 Uchwała Uchwała nr V/22/2011 Rady Gminy Huszlew z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2010 6369 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr L/209/2010 Rady Gminy Huszlew z dnia 14 września 2010r. w sprawie zmiany podziału Gminy na okręgi wyborcze.
2010 6370 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LI/212/10 Rady Gminy Huszlew z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2010 6371 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr LI/213/2010 Rady Gminy Huszlew z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych .
2010 1678 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XLI/170/2009 Rady Gminy Huszlew z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Huszlew na rok 2010
2010 1262 2010-04-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/121/2008 Rady Gminy Huszlew z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy Huszlew na rok 2008
2009 709 2009-03-12 Uchwała Uchwała nr XXX/126/2008 Rady Gminy Huszlew z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Huszlew na rok 2009.