Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 221

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4692 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr VIII/47/19 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej w Ostrowach
2019 4691 2019-04-10 Uchwała Uchwała nr VIII/43/19 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad sprawiania pogrzebów oraz zwrotu kosztów pogrzebów realizowanych przez Gminę Gozdowo
2019 4632 2019-04-09 Uchwała Uchwała nr VIII/46/19 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 2078 2019-02-13 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr IV/28/18 Rady Gminy Gozdowo z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 1411 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr V/31/19 Rady Gminy Gozdowo z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie rozwiązania Straży Gminnej w Gozdowie.
2018 13389 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr IV/20/18 Rady Gminy Gozdowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 13388 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr IV/19/18 Rady Gminy Gozdowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Gozdowo w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2019-2023
2018 13069 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr III/17/18 Rady Gminy Gozdowo z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Bonisław, Gozdowo, Kolonia Przybyszewo, Kozice Smorzewo, Kuskowo Bronoszewice, Rękawczyn, Wilkowo, Zbójno, w gminie Gozdowo
2018 12765 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr II/2/18 Rady Gminy Gozdowo z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Gozdowo
2018 12758 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/14/18 Rady Gminy Gozdowo z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Gozdowo maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 12756 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/10/18 Rady Gminy Gozdowo z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2018 12730 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/11/18 Rady Gminy Gozdowo z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Gozdowo na rok 2019 oraz zwolnień w tym podatku
2018 12726 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr III/12/18 Rady Gminy Gozdowo z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok
2018 9145 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/292/18 Rady Gminy Gozdowo z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Bonisław, Gozdowo, Kolonia Przybyszewo, Kozice Smorzewo, Kuskowo Bronoszewice, Lelice, Łysakowo, Ostrowy, Rempin, Rękawczyn, Wilkowo, Zbójno, w gminie Gozdowo.
2018 9135 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/293/18 Rady Gminy Gozdowo z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Gozdowo i Kolonia Przybyszewo w gminie Gozdowo
2018 8988 2018-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/294/18 Rady Gminy Gozdowo z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Gozdowo w gminie Gozdowo.
2018 8141 2018-08-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/286/18 Rady Gminy Gozdowo z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gozdowo.
2018 5731 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/277/18 Rady Gminy Gozdowo z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Gozdowo w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Gozdowo"
2018 5730 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/276/18 Rady Gminy Gozdowo z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXV/269/18 Rady Gminy Gozdowo z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Gozdowo w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Gozdowo"
2018 4943 2018-05-07 Uchwała Uchwała nr XXXV/270/18 Rady Gminy Gozdowo z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gozdowo
2018 4875 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/272/18 Rady Gminy Gozdowo z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Gozdowo na obwody głosowania
2018 4874 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/271/18 Rady Gminy Gozdowo z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, obowiązkowej tygodniowej liczby godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
2018 4873 2018-05-02 Uchwała Uchwała nr XXXV/269/18 Rady Gminy Gozdowo z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Gozdowo w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Gozdowo"
2018 3875 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIV/265/18 Rady Gminy Gozdowo z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Gozdowo na okręgi wyborcze
2018 2280 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/249/18 Rady Gminy Gozdowo z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gozdowo na lata 2018 – 2022
2018 2277 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/251/18 Rady Gminy Gozdowo z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym prowadzonym przez gminę Gozdowo i wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony pobyt dziecka w Klubie, a także maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2018 2276 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/252/18 Rady Gminy Gozdowo z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2018 2275 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/ 250 /18 Rady Gminy Gozdowo z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXI/236/17 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym prowadzonym przez gminę Gozdowo i wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony pobyt dziecka w Klubie, a także maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2018 1768 2018-02-20 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXXI / 247 /17 z dnia 29 grudnia 2017 roku Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 grudnia 2017 r. Gminy Gozdowo
2018 606 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/238/176 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 227/XXIV/13 Rady Gminy Gozdowo z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego „KUBUSIOWY RAJ” w Lelicach i ustalenia Statutu.
2018 605 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/237/17 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/207/17 Rady Gminy Gozdowo z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego „Radosna Kraina” w Gozdowie i ustalenia Statutu.
2018 601 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/243/17 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gozdowo
2018 580 2018-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/236/17 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym prowadzonym przez gminę Gozdowo i wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony pobyt dziecka w Klubie, a także maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2017 10390 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXX/222/17 Rady Gminy Gozdowo z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Gozdowo na rok 2018 oraz zwolnień w tym podatku
2017 10389 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXX/221/17 Rady Gminy Gozdowo z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2018 rok
2017 10388 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXX/220/17 Rady Gminy Gozdowo z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2017 10370 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXX/219/17 Rady Gminy Gozdowo z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gozdowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Gozdowie
2017 10365 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXX/218/17 Rady Gminy Gozdowo z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Ostrowach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Ostrowach
2017 10320 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXX/217/17 Rady Gminy Gozdowo z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelicach
2017 9345 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/214/17 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2017 7046 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/207/17 Rady Gminy Gozdowo z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego „Radosna Kraina” w Gozdowie i ustalenia Statutu.
2017 3739 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXV/196/17 Rady Gminy Gozdowo z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów na drugim etapie rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w  szkołach podstawowych oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gozdowo
2017 3738 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXV/189/17 Rady Gminy Gozdowo z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 1419 2017-02-14 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr XXII/176/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku Rady Gminy Gozdowo z dnia 28 grudnia 2016r. na rok 2017
2017 882 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/181/17 Rady Gminy Gozdowo z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie przebiegu oraz nadania nazwy ulicy we wsi Gozdowo, gminy Gozdowo
2017 881 2017-01-30 Uchwała Uchwała nr XXIII/180/17 Rady Gminy Gozdowo z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gozdowo
2017 453 2017-01-17 Uchwała Uchwała nr XXII/170//16 Rady Gminy Gozdowo z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2017 roku
2016 10052 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XX /155 /16 Rady Gminy Gozdowo z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Gozdowo na rok 2017 oraz zwolnień w tym podatku
2016 10051 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XX/154/16 Rady Gminy Gozdowo z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017 rok
2016 10050 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XX/153/16 Rady Gminy Gozdowo z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2016 10049 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XX/149/16 Rady Gminy Gozdowo z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie przebiegu oraz nadania nazwy ulicy we wsi Lelice , gminy Gozdowo
2016 10048 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XX/148/16 Rady Gminy Gozdowo z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie przebiegu oraz nadania nazwy ulicom we wsi Gozdowo, gminy Gozdowo
2016 10047 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XX/147/16 Rady Gminy Gozdowo z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie przebiegu oraz nadania nazw ulicom we wsi Bonisław , gminy Gozdowo
2016 8285 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr XVIII/134/16 Rady Gminy Gozdowo z dnia 8 września 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gozdowo
2016 6370 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XVII/131/16 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6369 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XVII/130/16 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2016 5617 2016-06-28 Uchwała Uchwała nr XVI/123/16 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30 maja 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gozdowie
2016 3730 2016-04-18 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Gozdowo z dnia 21 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Gozdowie
2016 3521 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr XV/115/16 Rady Gminy Gozdowo z dnia 21 marca 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat i trybu ich pobierania
2016 1638 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XIII/105/15 Rady Gminy Gozdowo z dnia 28 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2016 ROK GMINY GOZDOWO NR XIII/105/15 Z DNIA 28 GRUDNIA 2015 ROKU
2016 1396 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XIV/111/16 Rady Gminy Gozdowo z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 1395 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XIV/110/16 Rady Gminy Gozdowo z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gozdowo
2016 1346 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr XIV/108/16 Rady Gminy Gozdowo z dnia 28 stycznia 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr X/87/15 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Gozdowo na rok 2016 oraz zwolnień w tym podatku, zmienioną Uchwałą Nr XII/90/15 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30 listopada 2015r.
2016 692 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr XIII/99/15 Rady Gminy Gozdowo z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Gozdowo
2016 689 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr XIII/98/15 Rady Gminy Gozdowo z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Gozdowo
2016 679 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr XIII/97/15 Rady Gminy Gozdowo z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Gozdowo jest organem prowadzącym
2015 11692 2015-12-30 Uchwała Uchwała nr XI/89/15 Rady Gminy Gozdowo z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Lisewo Małe oraz części obrębów Lisewo Duże, Rękawczyn, Głuchowo, Kozice Smorzewo w gminie Gozdowo
2015 10851 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/91/15 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 10850 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XII/90/15 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30 listopada 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr X/87/15 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Gozdowo na rok 2016 oraz zwolnień w tym podatku
2015 10030 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr X/87/15 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Gozdowo na rok 2016 oraz zwolnień w tym podatku
2015 9801 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr IX/71/15 Rady Gminy Gozdowo z dnia 24 września 2015r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw na terenie gminy Gozdowo
2015 9492 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr X/88/15 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Gozdowo
2015 9485 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr X/86/15 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 października 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2016 rok
2015 8709 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr IX/78/15 Rady Gminy Gozdowo z dnia 24 września 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2015 8500 2015-10-23 Uchwała Uchwała nr IX/73/15 Rady Gminy Gozdowo z dnia 24 września 2015r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu we wsi Bonisław, gmina Gozdowo
2015 8499 2015-10-23 Uchwała Uchwała nr IX/68/15 Rady Gminy Gozdowo z dnia 24 września 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr 255/XXVII/13 Rady Gminy Gozdowo z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Gozdowo
2015 7023 2015-08-11 Uchwała Uchwała nr VIII/59/15 Rady Gminy Gozdowo z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie przebiegu oraz nadania nazw ulicom i placom we wsi Lelice , gmina Gozdowo
2015 6292 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/63/15 Rady Gminy Gozdowo z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie zakazu spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych w miejscach wskazanych, nie wymienionych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
2015 6291 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/61/15 Rady Gminy Gozdowo z dnia 22 czerwca 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr 186/XVIII/12 Rady Gminy Gozdowo z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie podziału Gminy Gozdowo na obwody głosowania, zmienioną Uchwałą Nr 328/XXXV/14 z dnia 4 lipca 2014 roku
2015 6290 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/60/15 Rady Gminy Gozdowo z dnia 22 czerwca 2015r. zmieniająca Uchwałę w sprawie podziału Gminy Gozdowo na okręgi wyborcze
2015 5145 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr VII/53/15 Rady Gminy Gozdowo z dnia 14 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/14/14 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej
2015 5144 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr VII/52/15 Rady Gminy Gozdowo z dnia 14 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/15/14 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2015 5143 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr VII/51/15 Rady Gminy Gozdowo z dnia 14 maja 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2015 2674 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr V/40/15 Rady Gminy Gozdowo z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2015 2673 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr V/36/15 Rady Gminy Gozdowo z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2015 2672 2015-03-24 Uchwała Uchwała nr V/34/15 Rady Gminy Gozdowo z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat i trybu ich pobierania
2015 1604 2015-02-24 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr III/ 25 /14 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 grudnia 2014r.
2015 918 2015-01-30 Uchwała Uchwała nr III/16/14 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zarządzenia poboru podatków stanowiących dochody gminy w drodze inkasa, określenia inkasentów tych podatków oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 917 2015-01-30 Uchwała Uchwała nr III/15/14 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2015 916 2015-01-30 Uchwała Uchwała nr III/14/14 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek oplaty targowej
2015 569 2015-01-21 Uchwała Uchwała nr III/18/14 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany statutu sołectw
2014 11344 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr 352/XXXVIII/14 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustalenia zasad udostępniania świetlic wiejskich z terenu Gminy Gozdowo.
2014 11343 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr 345/XXXVIII/14 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30 października 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Meczu Piłki Nożnej klasy okręgowej oraz klasy A i B niebędącego imprezą masową .
2014 11342 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr 342/XXXVIII/14 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30 października 2014r. w sprawie przebiegu oraz nadania nazw ulicom i placom we wsi Gozdowo i wsi Lelice, gminy Gozdowo.
2014 11276 2014-12-08 Uchwała Uchwała nr 351/XXXVIII/14 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30 października 2014r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
2014 11275 2014-12-08 Uchwała Uchwała nr 349/XXXVIII/14 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2015 r.
2014 11221 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr 350/XXXVIII/14 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015 obowiązujących na terenie gminy Gozdowo oraz zwolnień, w tym podatku.
2014 9501 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr 338/XXXVII/14 Rady Gminy Gozdowo z dnia 5 września 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Gozdowo na lata 2014-2017” .
2014 8280 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr 333/XXXV/14 Rady Gminy Gozdowo z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gozdowo Nr 261/XXVII/13 z dnia 07 listopada 2013 roku w sprawie opłaty targowej.
2014 8279 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr 332/XXXV/14 Rady Gminy Gozdowo z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie przebiegu oraz nadania nazwy ulicy we wsi Lelice Gminy Gozdowo.
2014 8278 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr 330/XXXVI/14 Rady Gminy Gozdowo z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Gozdowo w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Gozdowo".
2014 7777 2014-08-12 Uchwała Uchwała nr 328/XXXV/14 Rady Gminy Gozdowo z dnia 4 lipca 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr 186/XVIII/12 Rady Gminy Gozdowo z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie podziału Gminy Gozdowo na obwody głosowania.
2014 7776 2014-08-12 Uchwała Uchwała nr 327/XXXV/14 Rady Gminy Gozdowo z dnia 4 lipca 2014r. zmieniająca Uchwałę w sprawie podziału Gminy Gozdowo na okręgi wyborcze
2014 6911 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr 318/XXXIV/14 Rady Gminy Gozdowo z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 123/XIII/12 Rady Gminy Gozdowo z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz szczegółowe zasady zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone o różnym tygodniowym wymiarze godzin.
2014 6910 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr 315/XXXIV/14 Rady Gminy Gozdowo z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 153/XVII/12 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gozdowo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2014 3441 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr 301/XXXI/14 Rady Gminy Gozdowo z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gozdowie .
2014 3440 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr 300/XXXI/14 Rady Gminy Gozdowo z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Gozdowo.
2014 3439 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr 294/XXXI/14 Rady Gminy Gozdowo z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie przekazania Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gozdowie prowadzenie spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych i zryczałtowanego dodatku energetycznego.
2014 3438 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr 293/ XXXI/14 Rady Gminy Gozdowo z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkole prowadzone przez Gminę Gozdowo.
2014 1704 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr 283/XXIX/14 Rady Gminy Gozdowo z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020
2014 1703 2014-02-24 Uchwała Uchwała nr 282/XXIX/14 Rady Gminy Gozdowo z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1265 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr 281/XXVIII/13 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa na 2014 rok Gminy Gozdowo Nr 281/XXVIII/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku
2014 1264 2014-02-07 Uchwała Uchwała nr 279/XXVIII/13 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Gozdowo, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2013 12603 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr 268/XXVII/13 Rady Gminy Gozdowo z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2013 12602 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr 261/XXVII/13 Rady Gminy Gozdowo z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie opłaty targowej.
2013 12601 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr 260/XXVII/13 Rady Gminy Gozdowo z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Gozdowo oraz zwolnień, w tym podatku.
2013 12600 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr 259/XXVII/13 Rady Gminy Gozdowo z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Gozdowo na rok 2014.
2013 12599 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr 258/XXVII/13 Rady Gminy Gozdowo z dnia 7 listopada 2013r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji stosowanych w podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego .
2013 12598 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr 257/XXVII/13 Rady Gminy Gozdowo z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
2013 12597 2013-12-04 Uchwała Uchwała nr 255/XXVII/13 Rady Gminy Gozdowo z dnia 7 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gozdowo.
2013 10021 2013-10-10 Uchwała Uchwała nr 244/XXVI/13 Rady Gminy Gozdowo z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący wybrane tereny gminy Gozdowo
2013 9682 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr 249/XXVI/13 Rady Gminy Gozdowo z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2013 9681 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr 248/XXVI/13 Rady Gminy Gozdowo z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
2013 9680 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr 247/XXVI//13 Rady Gminy Gozdowo z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 9679 2013-09-16 Uchwała Uchwała nr 246/XXVI/13 Rady Gminy Gozdowo z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
2013 6647 2013-06-14 Uchwała Uchwała nr 227/ XXIV/13 Rady Gminy Gozdowo z dnia 23 maja 2013r. w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego „KUBUSIOWY RAJ” w Lelicach i ustalenia Statutu.
2013 6527 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr 226/XXIV/13 Rady Gminy Gozdowo z dnia 23 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 6526 2013-06-10 Uchwała Uchwała nr 225/XXIV/13 Rady Gminy Gozdowo z dnia 23 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gozdowo.
2013 6416 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr 218/XXIII/13 Rady Gminy Gozdowo z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 158/XXVI/09 Rady Gminy Gozdowo z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Straży Gminnej w Gozdowie .
2013 6415 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr 217/XXIII/13 Rady Gminy Gozdowo z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwał y Nr 140/XXIV/08 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie utworzenia straży gminnej i nadania statutu .
2013 6414 2013-06-06 Uchwała Uchwała nr 216/XXIII/13 Rady Gminy Gozdowo z dnia 11 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gozdowie.
2013 5699 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr 212/XXII/13 Rady Gminy Gozdowo z dnia 21 marca 2013r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad Klubem Dziecięcym, który prowadzi działalność na terenie Gminy Gozdowo.
2013 5698 2013-05-24 Uchwała Uchwała nr 211/XXII/13 Rady Gminy Gozdowo z dnia 21 marca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym funkcjonującym na terenie Gminy Gozdowo oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.
2013 5613 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr 209/XXII/13 Rady Gminy Gozdowo z dnia 21 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2013 5612 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr 208/XXII/13 Rady Gminy Gozdowo z dnia 21 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
2013 5611 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr 207/XXII/13 Rady Gminy Gozdowo z dnia 21 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gozdowo.”
2013 5094 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr 202/XXI/13 Rady Gminy Gozdowo z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 185/XVIII/12 z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z boisk sportowych wielofunkcyjnych gminy Gozdowo.
2013 5093 2013-04-26 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Gozdowo z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 76/XIII/07 Rady Gminy Gozdowo z dnia 24 listopada 2007 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw .
2013 3865 2013-03-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Gozdowo z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gozdowie .
2013 3864 2013-03-29 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Gozdowo z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 183/XXX/09 Rady Gminy Gozdowo z dnia 09 października 2009 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gozdowo .
2013 2572 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr 195/XIX/12 Rady Gminy Gozdowo z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała budżetowa Gminy Gozdowo na 2013 rok.
2012 10261 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr 186/XVIII//12 Rady Gminy Gozdowo z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Gozdowo na obwody głosowania .
2012 10260 2012-12-31 Uchwała Uchwała nr 185/XVIII/12 Rady Gminy Gozdowo z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z boisk sportowych wielofunkcyjnych gminy Gozdowo.
2012 9879 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr 176/XVII/12 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Gozdowo i nadania jej statutu.
2012 9796 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr 184/XVIII/12 Rady Gminy Gozdowo z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów .
2012 9795 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr 183/XVIII/12 Rady Gminy Gozdowo z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gozdowo.
2012 9794 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr 182/XVIII/12 Rady Gminy Gozdowo z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 9793 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr 181/XVIII/12 Rady Gminy Gozdowo z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2012 9792 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr 180/XVIII/12 Rady Gminy Gozdowo z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2012 9791 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr 179/XVIII/12 Rady Gminy Gozdowo z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
2012 9790 2012-12-17 Uchwała Uchwała nr 178/XVIII/12 Rady Gminy Gozdowo z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gozdowo .
2012 9779 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr 177/XVII/12 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 187/XXXI/2009 Rady Gminy Gozdowo z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy stosowanych w podatku od nieruchomości , podatku rolnym i podatku leśnym.
2012 9778 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr 160/XVII/12 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie przebiegu oraz nadania nazw ulicom we wsi Gozdowo , Gminy Gozdowo.
2012 9777 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr 159/XVII/12 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Gozdowo w 2013 roku.
2012 9776 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr 158/XVII/12 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Gozdowo.
2012 9775 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr 157/XVII/12 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gozdowie.
2012 9774 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr 155/XVII/12 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gozdowo na lata 2013 – 2017.
2012 9773 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr 154/XVII/12 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.
2012 9772 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr 153/XVII/12 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gozdowo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
2012 9771 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr 152/XVII/12 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 77/XIII/2007 Rady Gminy Gozdowo z dnia 24 listopada 2007 roku w sprawie powołania jednostki organizacyjnej w formie jednostki budżetowej.
2012 8285 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr 146/XVI/12 Rady Gminy Gozdowo z dnia 18 października 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.
2012 8284 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr 145/XVI/12 Rady Gminy Gozdowo z dnia 18 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Gozdowo na okręgi wyborcze .
2012 6398 2012-09-18 Uchwała Uchwała nr 130/XIV/12 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie przebiegu oraz nadania nazw ulicom i placom we wsi Rękawczyn , gminy Gozdowo.
2012 6397 2012-09-18 Uchwała Uchwała nr 129/XIV/12 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie zmiany statutów sołectw .
2012 6054 2012-08-28 Uchwała Uchwała nr 120/XII/12 Rady Gminy Gozdowo z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gozdowo obejmującego wybrane obszary planistyczne
2012 5937 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr 126/XIII/12 Rady Gminy Gozdowo z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie przebiegu oraz nadania nazw ulicom we wsi Rempin , Gminy Gozdowo.
2012 5807 2012-08-06 Uchwała Uchwała nr 123/XIII/12 Rady Gminy Gozdowo z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz szczegółowe zasady zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone o różnym tygodniowym wymiarze godzin.
2012 5806 2012-08-06 Uchwała Uchwała nr 122/ XIII /12 Rady Gminy Gozdowo z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gozdowie .
2012 5805 2012-08-06 Uchwała Uchwała nr 121/XIV/12 Rady Gminy Gozdowo z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gozdowie.
2012 4467 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr 108/XI/12 Rady Gminy Gozdowo z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania .
2012 4466 2012-05-31 Uchwała Uchwała nr 106/XI/12 Rady Gminy Gozdowo z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie opłaty targowej.
2012 2474 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr 100/X/12 Rady Gminy Gozdowo z dnia 3 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu świetlic wiejskich na terenie gminy Gozdowo.
2012 1467 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr 96/IX/11 Rady Gminy Gozdowo z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gozdowo na 2012 rok
2012 1379 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr 90/ IX /11 Rady Gminy Gozdowo z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Gozdowie .
2011 8235 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr 74/VIII/11 Rady Gminy Gozdowo z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
2011 7511 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 77/VIII/11 Rady Gminy Gozdowo z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Gozdowo w 2012 roku .
2011 7512 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 78/VIII/11 Rady Gminy Gozdowo z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.
2011 7333 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr 80/VIII/11 Rady Gminy Gozdowo z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie ustalenia opłat za ścieki odprowadzone kolektorem ściekowym do gminnych oczyszczalni ścieków w Gozdowie i Lelicach oraz za ścieki dowożone do punktów zlewnych tych oczyszczalni.
2011 7332 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr 79/VIII/11 Rady Gminy Gozdowo z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie ustalenia ceny 1 m3 wody z wodociągu gminnego Gminy Gozdowo oraz opłaty stałej za użytkowanie wodomierzy.
2011 7335 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr 82/VIII/11 Rady Gminy Gozdowo z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 7334 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr 81/VIII/11 Rady Gminy Gozdowo z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie ustalenia stawki za 1 m3 ścieków odbieranych od właścicieli posesji, których posesje wyposażone są w przydomowe przepompownie ścieków (kanalizacja ciśnieniowa).
2011 5886 2011-10-24 Uchwała Uchwała nr 73/VII/11 Rady Gminy Gozdowo z dnia 8 września 2011r. w sprawie zaliczenia drogi powiatowej Nr 31176 Czachorowo – Dzięgielewo – Włoczewo położonej na terenie Gminy Gozdowo do kategorii dróg gminnych.
2011 5668 2011-10-11 Uchwała Uchwała nr 70/VII/11 Rady Gminy Gozdowo z dnia 8 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gozdowo i przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gozdowo.
2011 4663 2011-08-13 Uchwała Uchwała nr 51/VI/11 Rady Gminy Gozdowo z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 198/XXXII/09 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2011 4664 2011-08-13 Uchwała Uchwała nr 52/VI/11 Rady Gminy Gozdowo z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzonego przez gminę Gozdowo Publicznego Przedszkola w Gozdowie
2011 3408 2011-06-22 Uchwała Uchwała nr 50/V/11 Rady Gminy Gozdowo z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie nadania Statutu Liceum Ogólnokształcącemu w Gozdowie.
2011 785 2011-02-25 Porozumienie Porozumienie Rady Gminy Gozdowo z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Gozdowo zadań w zakresie utworzenia i prowadzenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej – trzyletniego liceum ogólnokształcącego o nazwie Liceum Ogólnokształcące w Gozdowie.
2011 703 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr 17/III/10 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia ceny 1 m3 wody z wodociągu gminnego Gminy Gozdowo oraz opłaty stałej za użytkowanie wodomierzy.
2011 704 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr 18/III/10 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia opłat za ścieki odprowadzone kolektorem ściekowym do gminnych oczyszczalni ścieków w Gozdowie i Lelicach oraz za ścieki dowożone do punktów zlewnych tych oczyszczalni.
2011 705 2011-02-22 Uchwała Uchwała nr 19/III/10 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia stawki za 1 m3 ścieków odbieranych od właścicieli posesji, których posesje wyposażone są w przydomowe przepompownie ścieków (kanalizacja ciśnieniowa).
2011 686 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr 15/III/10 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa na 2011 rok Gminy Gozdowo.
2010 6524 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr 248/XXXVII/10 Rady Gminy Gozdowo z dnia 21 października 2010r. w sprawie obniżenia ceny żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Gozdowo w 2011 roku .
2010 6525 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr 249/XXXVII/10 Rady Gminy Gozdowo z dnia 21 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.
2010 4380 2010-10-06 Uchwała Uchwała nr 227/XXXVI/10 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie opłaty targowej.
2010 3525 2010-08-04 Uchwała Uchwała nr 223/XXXV/10 Rady Gminy Gozdowo z dnia 18 maja 2010r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Gozdowo.
2010 2399 2010-06-07 Uchwała Uchwała nr 218/XXXIV/10 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Gozdowo.
2010 2400 2010-06-07 Uchwała Uchwała nr 220/XXXIV/10 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 marca 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Gozdowo.
2010 2398 2010-06-07 Uchwała Uchwała nr 217/XXXIV/10 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr 77/XIII/2007 Rady Gminy Gozdowo z dnia 24 listopada 2007r. w sprawie powołania jednostki organizacyjnej w formie jednostki budżetowej.
2010 2154 2010-05-29 Uchwała Uchwała nr 207/XXXIII/10 Rady Gminy Gozdowo z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie sposobu podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gozdowo
2010 2153 2010-05-29 Uchwała Uchwała nr 206/XXXIII/10 Rady Gminy Gozdowo z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 162/XXVI/09 Rady Gminy Gozdowo z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w publicznych szkołach prowadzonych przez Gminę Gozdowo
2010 2155 2010-05-29 Uchwała Uchwała nr 208/XXXIII/10 Rady Gminy Gozdowo z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 16/IV/06 Rady Gminy Gozdowo z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz szczegółowe zasady zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli , dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela oraz dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin
2010 2157 2010-05-29 Uchwała Uchwała nr 210/XXXIII/10 Rady Gminy Gozdowo z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Gozdowo
2010 2156 2010-05-29 Uchwała Uchwała nr 209/XXXIII/10 Rady Gminy Gozdowo z dnia 10 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 143/XXV/09 z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
2010 774 2010-03-12 Uchwała Uchwała nr 197/XXXII/09 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Publicznego Przedszkola w Gozdowie
2010 773 2010-03-12 Uchwała Uchwała nr 196/XXXII/09 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie założenia Publicznego Przedszkola w Gozdowie.
2010 776 2010-03-12 Uchwała Uchwała nr 199/XXXII/09 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzonego przez Gminę Gozdowo Publicznego Przedszkola w Gozdowie
2010 775 2010-03-12 Uchwała Uchwała nr 198/XXXII/09 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Gozdowo
2010 777 2010-03-12 Uchwała Uchwała nr 203/XXXII/09 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gozdowo na 2010 rok
2009 6436 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr 185/XXXI/09 Rady Gminy Gozdowo z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Gozdowo w 2010 roku
2009 6437 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr 186/XXXI/09 Rady Gminy Gozdowo z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
2009 6438 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr 187/XXXI/09 Rady Gminy Gozdowo z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy stosowanych w podatku od nieruchomości , podatku rolnym i podatku leśnym
2009 5094 2009-11-12 Uchwała Uchwała nr 183/XXX/09 Rady Gminy Gozdowo z dnia 9 października 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gozdowo
2009 3013 2009-07-05 Uchwała Uchwała nr 165/XXVII/09 Rady Gminy Gozdowo z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gozdowie
2009 1346 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr 158/XXVI/09 Rady Gminy Gozdowo z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Straży Gminnej w Gozdowie
2009 1345 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr 157/XXVI/09 Rady Gminy Gozdowo z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
2009 1348 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr 163/XXVI/09 Rady Gminy Gozdowo z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Gozdowie
2009 1347 2009-04-20 Uchwała Uchwała nr 162/XXVI/09 Rady Gminy Gozdowo z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach prowadzonych przez Gminę Gozdowo
2009 1012 2009-03-25 Uchwała Uchwała nr 143/XXV/09 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2009 1013 2009-03-25 Uchwała Uchwała nr 150/XXV/09 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gozdowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu przyznawania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
2009 259 2009-02-04 Uchwała Uchwała nr 140/XXIV/08 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie utworzenia straży gminnej i nadania statutu.
2009 260 2009-02-04 Uchwała Uchwała nr 142/XXIV/08 Rady Gminy Gozdowo z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gozdowo na 2009 rok.