Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 220

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 10836 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr 85/XI/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii drogi gminnej w miejscowości Rogożewek na terenie Gminy Gostynin.
2019 8965 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr 70/IX/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 8848 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr 74/IX/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gostynin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 5907 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr 58/VIII/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 5906 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr 57/VIII/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem przyjętym w uchwale Nr 140  Rady Ministrów z 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 5905 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr 56/VIII/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 182/XXXII/2009 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie poboru w formie inkasa: podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz powołania inkasentów.
2019 4413 2019-04-04 Uchwała Uchwała nr 49/VII/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 182/XXXII/2009 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie poboru w formie inkasa: podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz powołania inkasentów.
2019 2770 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr 46/VI/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 182/XXXII/2009 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie poboru w formie inkasa: podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz powołania inkasentów.
2019 2769 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr 45/VI/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gostynin w zakresie nie dotyczącym gospodarki odpadami komunalnymi.
2019 1575 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr 43/V/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2019 1574 2019-02-04 Uchwała Uchwała nr 41/V/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 145/XXVII/2009 Rady Gminy Gostynin z dnia 3 marca 2009r. o wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
2019 1421 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr 40/V/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 295/XXV/2001 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 października 2001 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych – sołectw gminy Gostynin
2019 1223 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr 23/III/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 17 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Gostynin na rok 2019
2018 13318 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr 32/III/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 13317 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr 31/III/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem przyjętym w uchwale Nr 140  Rady Ministrów z 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 13316 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr 29/III/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr ewid. 128/8 w miejscowości Miałkówek
2018 12405 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr 17/II/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gostynin
2018 12109 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr 15/II/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok oraz zwolnień od tego podatku.
2018 12108 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr 14/II/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Gostynin
2018 12107 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr 13/II/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019
2018 12106 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr 10/II/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody
2018 10213 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr 330/XLIX/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 17 października 2018 r. zmieniająca Statut Gminy Gostynin
2018 10212 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr 329/XLIX/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 10211 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr 328/XLIX/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony drzew uznanych za pomnik przyrody
2018 9369 2018-10-04 Uchwała Uchwała nr 324/XLVIII/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu przebudowy sieci energetycznej napowietrznej nN-0,4 KV w miejscowości Białe, gmina Gostynin, zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 202/10, częściowo w odległości mniejszej niż 15 m od istniejącego pomnika przyrody – zabytkowej Alei Lipowej.
2018 6638 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr 302/XLIV/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli we wsi Gorzewo w jeziorze Sumino
2018 6602 2018-06-29 Uchwała Uchwała nr 300/XLIV/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 289/XLIII/2018 z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 305/XXXVIII/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu Stypendium Gminy Gostynin dla najzdolniejszych uczniów”.
2018 5697 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr 297/XLIII/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 182/XXXII/2009 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie poboru w formie inkasa: podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz powołania inkasentów.
2018 5696 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr 296/XLIII/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 280/XLII/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Gostynin na obwody głosowania
2018 5695 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr 295/XLIII/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 275/XLI/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Gostynin na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 5694 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr 289/XLIII/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 305/XXXVIII/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu Stypendium Gminy Gostynin dla najzdolniejszych uczniów”
2018 5693 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr 288/XLIII/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ustalenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria przy rekrutacji do punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gostynin
2018 5692 2018-05-30 Uchwała Uchwała nr 287/XLIII/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Gostynin
2018 4138 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr 280/XLII/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Gostynin na obwody głosowania
2018 2697 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr 275/XLI/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Gostynin na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 1262 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr 266/XL/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 182/XXXII/2009 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie poboru w formie inkasa: podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz powołania inkasentów.
2018 1261 2018-02-07 Uchwała Uchwała nr 259/XL/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Gostynin na lata 2018-2022
2018 839 2018-01-24 Uchwała Uchwała nr 248/XXXVIII/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym
2018 838 2018-01-24 Uchwała Uchwała nr 247/XXXVIII/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 18 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Gminy Gostynin na rok 2018
2017 12226 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr 241/XXXVII/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych obowiązujących na terenie Gminy Gostynin
2017 12225 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr 240/XXXVII/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok oraz zwolnień od tego podatku.
2017 12224 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr 239/XXXVII/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 obowiązujących na terenie Gminy Gostynin
2017 12223 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr 238/XXXVII/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018
2017 12222 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr 230/XXXVII/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Gostynin
2017 12221 2017-12-16 Informacja Informacja Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego
2017 10425 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr 217/XXXVI/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących obowiązki z różnych wymiarów zajęć w szkołach i punktach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Gostynin.
2017 10424 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr 208/XXXV/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2017 10423 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr 207/XXXV/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2017 7830 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr 201/XXXIV/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Nagodów, gmina Gostynin
2017 5397 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr 90/XVIII/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gostynin
2017 3162 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr 169/XXX/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu dróg.
2017 1093 2017-02-03 Uchwała Uchwała nr 167/XXIX/2017 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 182/XXXII/2009 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie poboru w formie inkasa: podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz powołania inkasentów.
2017 759 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr 155/XXVII/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 19 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Gostynin na rok 2017
2016 9953 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr 146/XXV/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok oraz zwolnień od tego podatku.
2016 9952 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr 145/XXV/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017 obowiązujących na terenie Gminy Gostynin
2016 9951 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr 144/XXV/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2017
2016 9950 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr 139/XXV/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2016 7417 2016-08-10 Uchwała Uchwała nr 124/XXII/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 202/8 położonej we wsi Białe gmina Gostynin.
2016 2735 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr 104/XIX/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 202/17, 202/18, 202/19 położonych we wsi Białe gmina Gostynin.
2016 2481 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr 94/XIX/2016 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Gostynin
2016 984 2016-02-01 Uchwała Uchwała nr 85/XVII/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Gostynin na rok 2016
2015 10847 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr 76/XVI/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 10846 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr 75/XVI/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 10845 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr 74/XVI/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok oraz zwolnień od tego podatku.
2015 10844 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr 73/XVI/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gostynin
2015 10843 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr 72/XVI/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 obowiązujących na terenie Gminy Gostynin
2015 10842 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr 71/XVI/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2016
2015 10841 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr 70/XVI/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr 250/XXXII/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 maja 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2015 9398 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr 40/VI/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 182/XXXII/2009 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie poboru w formie inkasa: podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz powołania inkasentów.
2015 7689 2015-09-21 Uchwała Uchwała nr 56/XI/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 15 września 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej.
2015 7516 2015-09-10 Uchwała Uchwała nr 54/IX/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 202/17, 202/18, 202/19 położonych we wsi Białe gmina Gostynin.
2015 7263 2015-08-25 Uchwała Uchwała nr 50/IX/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie regulaminu korzystania z boiska sportowego zlokalizowanego na działce o nr ewid. 18/3 w miejscowości Lucień Gmina Gostynin.
2015 7262 2015-08-25 Uchwała Uchwała nr 48/IX/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015 6299 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr 44/VII/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
2015 3317 2015-04-10 Uchwała Uchwała nr 28/V/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 marca 2015r. w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015 1967 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr 20/IV/2015 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 182/XXXII/2009 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie poboru w formie inkasa: podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz powołania inkasentów.
2015 1612 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr 10/III/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała budżetowa Gminy Gostynin na rok 2015
2014 10241 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr 299/XXXVIII/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2013
2014 9646 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr 284/XXXVI/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 października 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2013
2014 9645 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr 296/XXXVII/ 2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2013
2014 9075 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr 367/XLVIII/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014 8575 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr 272/XXXV/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 września 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2013
2014 8574 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr 269/XXXIV/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 5 września 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2013
2014 8573 2014-09-16 Uchwała Uchwała nr 263/XXXIII/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 4 lipca 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2013
2014 7643 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr 358/XLVI/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr 207/XXVI/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich granic, numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 7642 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr 357/XLVI/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr 192/XXIV/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Gostynin na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2014 7641 2014-08-06 Uchwała Uchwała nr 356/XLVI/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w punktach przedszkolnych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Gostynin
2014 7483 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr 258/XXXII/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 maja 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2013
2014 7482 2014-08-01 Uchwała Uchwała nr 247/XXXI/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 26 kwietnia 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2013
2014 6219 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr 211/XXVII/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała budżetowa Gminy Gostynin na rok 2013
2014 5299 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr 203/XXVI/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2012
2014 4961 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr 343/XLIII/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej
2014 4960 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr 338/XLIII/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gostynin
2014 4959 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr 337/XLIII/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 288/XXXVII/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Gostynin przez inne niż gmina Gostynin osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2014 3852 2014-04-10 Uchwała Uchwała nr 331/XLII/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 31 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów Posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
2014 3682 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr 191/XXIII/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 12 września 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2012
2014 2857 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr 181/XXI/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 5 lipca 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2012
2014 2749 2014-03-18 Uchwała Uchwała nr 173/XX/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 22 maja 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2012
2014 2548 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr 326/XLI/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Gostynin
2014 2547 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr 301/XXXVIII/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Gostynin na rok 2014
2014 2402 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr 164/XIX/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 kwietnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2012
2014 2078 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr 153/XVIII/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 marca 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2012
2014 1895 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr 241/XXX/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2013
2014 1894 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr 209/XXVII/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2012
2014 1558 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr 311/XL/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 1191 2014-02-05 Uchwała Uchwała nr 312/XL/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem przyjętym w uchwale Nr 221 Rady Ministrów z 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2014 737 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr 131/XVI/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 20 stycznia 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2012
2014 736 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr 53/VII/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin
2014 707 2014-01-28 Uchwała Uchwała nr 120/XV/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2011
2014 524 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr 310/XXXIX/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 395 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr 306/XXXVIII/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność Gminy Gostynin lub będących w jej posiadaniu na okres powyżej 3 lat w celu umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych związanych z infrastrukturą techniczną oraz reklam
2014 394 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr 305/XXXVIII/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu Stypendium Gminy Gostynin dla najzdolniejszych uczniów".
2013 13248 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr 297/XXXVII/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek.
2013 13247 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr 294/XXXVII/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok oraz zwolnień przedmiotowych od tego podatku.
2013 13246 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr 293/XXXVII/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na rok 2014.
2013 13245 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr 292/XXXVII/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2014
2013 13244 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr 291/XXXVII/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Gostynin oraz zwolnień w tym podatku.
2013 13243 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr 290/XXXVII/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu targowiska gminnego
2013 13242 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr 289/XXXVII/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie ustalenia zasad i trybu dzierżawy nieruchomości komunalnych stanowiących drogi wewnętrzne będące we władaniu Gminy Gostynin.
2013 13241 2013-12-12 Uchwała Uchwała nr 288/XXXVII/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Gostynin przez inne niż gmina Gostynin osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2013 12007 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr 282/XXXVI/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 182/XXXII/2009 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie poboru w formie inkasa: podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz powołania inkasentów.
2013 12006 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr 277/XXXVI/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 października 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gostynin
2013 12005 2013-11-18 Uchwała Uchwała nr 276/XXXVI/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 265/XXXIII/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Gostynińskiego zadania inwestycyjnego pod nazwą „wykonanie urządzenia wodnego– przebudowa przepustu w drodze powiatowej nr 1404 na rzece Rakutówka w miejscowości Huta Nowa”
2013 11241 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr 70/IX/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 czerwca 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2011
2013 10879 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr 77/X/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 19 lipca 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2011
2013 10787 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr 83/XI/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 9 sierpnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2011
2013 10586 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr 95/XII/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 września 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2011
2013 10584 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr 101/XIII/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 października 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin
2013 10333 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr 111/XIV/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2011
2013 10159 2013-10-15 Uchwała Uchwała nr 264/XXXIII/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 4 lipca 2013r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.
2013 9144 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr 61/VIII/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 maja 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2011
2013 8916 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr 46/VI/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 31 marca 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2011
2013 8413 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr 265/XXXIII/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 4 lipca 2013r. w sprawie przejęcia od Powiatu Gostynińskiego zadania inwestycyjnego pod nazwą „wykonanie urządzenia wodnego – przebudowa przepustu w drodze powiatowej nr 1404 na rzece Rakutówka w miejscowości Huta Nowa”
2013 8412 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr 262/XXXIII/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 4 lipca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 182/XXXII/2009 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie poboru w formie inkasa: podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz powołania inkasentów.
2013 7315 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr 251/XXXII/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 maja 2013r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży
2013 7314 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr 250/XXXII/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 maja 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 7313 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr 249/XXXII/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 maja 2013r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gostynin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.
2013 6139 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr 245/XXXI/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2013 6138 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr 244/XXXI/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.
2013 6137 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr 242/XXXI/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gostyninie z/s w Solcu
2013 4707 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr 238/XXX/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Gostynin na lata 2013-2017
2013 4706 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr 237/XXX/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zasad sprawiania pogrzebu oraz zwrotu wydatków poniesionych na ten cel.
2013 4705 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr 236/XXX/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 marca 2013r. w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu dróg
2013 4704 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr 235/XXX/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gostynin przyjętego Uchwałą nr 212/XXVII/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 grudnia 2012r.
2013 4703 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr 231/XXIX/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 135/XVII/2012 z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze.
2013 4702 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr 222/XXVIII/2013 Rady Gminy Gostynin z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2013 1105 2013-01-29 Uchwała Uchwała nr 212/XXVII/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gostynin
2012 9418 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr 207/XXVI/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich granic, numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 9417 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr 205/XXVI/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin
2012 9416 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr 204/XXVI/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
2012 9415 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr 201/XXVI/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Gostynin oraz zwolnień w tym podatku na 2013 rok.
2012 9414 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr 200/XXVI/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. jako podstawy naliczenia podatku rolnego w 2013 r. na obszarze Gminy Gostynin.
2012 9413 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr 199/XXVI/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok oraz zwolnień przedmiotowych od tego podatku.
2012 9412 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr 198/XXVI/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na rok 2013
2012 7981 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr 197/XXV/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Gorzewo i Klusek
2012 6963 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr 192/XXIV/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Gostynin na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 6772 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr 189/XXIII/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 12 września 2012r. w sprawie zlecenia zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gostyninie
2012 6771 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr 188/XXIII/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 12 września 2012r. w sprawie zmiany Uchwały 66/IX/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.
2012 6770 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr 187/XXIII/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 12 września 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gostynin oraz w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 228/XXXVIII/2010 z dnia 19 marca 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie czystości i porządku na terenie Gminy Gostynin.
2012 5911 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr 180/XXI/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie uchwalonego Uchwałą nr 134/XVII/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 lutego 2012r.
2012 5910 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr 179/XXI/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr 90/X/93, określającej zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.
2012 2473 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr 145/XVII/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 109/XIV/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok oraz zwolnień przedmiotowych od tego podatku.
2012 2472 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr 135/XVII/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze.
2012 2471 2012-03-14 Uchwała Uchwała nr 134/XVII/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie.
2012 2445 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr 130/XVI/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin na lata 2012-2019
2012 2444 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr 129/XVI/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 118/XV/2011 z dnia 29 grudnia 2011r w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 108/XIV/2011 z dnia 29 listopada 2011r w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na 2012 rok
2012 2443 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr 128/XVI/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 117/XV/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 110/XIV/2011 z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji dla celów podatkowych
2012 2384 2012-03-09 Uchwała Uchwała nr 117/XV/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 110/XIV/2011 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji dla celów podatkowych
2012 1077 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr 122/XV/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała budżetowa Gminy Gostynin na rok 2012.
2012 1076 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr 121/XV/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin.
2012 1075 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr 119/XV/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin
2012 1074 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr 118/XV/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 108/XIV/2011 z dnia 29 listopada 2011r w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na 2012 rok
2011 8661 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr 107/XIV/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Gostynin oraz zwolnień w tym podatku na 2012 rok.
2011 8660 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr 106/XIV/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. jako podstawy naliczenia podatku rolnego w 2012 r. na obszarze Gminy Gostynin.
2011 8662 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr 108/XIV/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na rok 2012
2011 8664 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr 110/XIV/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji dla celów podatkowych
2011 8663 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr 109/XIV/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok oraz zwolnień przedmiotowych od tego podatku.
2011 6727 2011-12-03 Uchwała Uchwała nr 100/XIII/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 października 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Huta Nowa, części wsi Zuzinów i części wsi Aleksandrynów, gmina Gostynin.
2011 5862 2011-10-22 Uchwała Uchwała nr 85/XII/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Strzałki i części wsi Osada gmina Gostynin.
2011 5340 2011-09-16 Uchwała Uchwała nr 84/XI/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 9 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r
2011 4861 2011-08-23 Uchwała Uchwała nr 73/X/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 19 lipca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr 90/X/93, określającej zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.
2011 4485 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr 63/IX/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie: określenia zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Gostynin.
2011 4484 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr 62/IX/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości.
2011 4487 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr 69/IX/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin
2011 4486 2011-08-04 Uchwała Uchwała nr 66/IX/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie:określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.
2011 3638 2011-07-01 Uchwała Uchwała nr 59/VIII/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 maja 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy; szczegółowy sposób obliczania wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw; nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, a także wysokości, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2011 2206 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr 35/V/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 24 lutego 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 182/XXXII/2009 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie poboru w formie inkasa: podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz powołania inkasentów.
2011 996 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr 9/IV/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 stycznia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Gostynin na rok 2011
2011 995 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr 8/IV/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin
2011 998 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr 13/IV/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały nr 251/XXXVI/2005 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 997 2011-03-08 Uchwała Uchwała nr 12/IV/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały nr 279/XLVIII/2010 Rady Gminy Gostynin z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i opłat lokalnych na 2011 rok oraz zwolnień przedmiotowych od tego podatku.
2010 7575 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr 272/XLVII/2010 Rady Gminy Gostynin z dnia 22 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gostynin
2010 7246 2010-12-23 Uchwała Uchwała nr 284/XLVIII/2010 Rady Gminy Gostynin z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Białe, gm. Gostynin dla działek o nr ewid. 153/42, 153/45 ÷ 153/56, przeznaczonego pod zabudowę letniskową
2010 6949 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr 265/XLVI/2010 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 września 2010r. w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Gostynin i jednostek organizacyjnych Gminy Gostynin, mających charakter cywilnoprawny, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.
2010 6950 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr 269/XLVI/2010 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 września 2010r. w sprawie; nadania imienia " Bohaterów 1 grudnia 1939r" dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Emilianowie
2010 6383 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 279/XLVIII/2010 Rady Gminy Gostynin z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i opłat lokalnych na 2011 rok oraz zwolnień przedmiotowych od tego podatku.
2010 6382 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 278/XLVIII/2010 Rady Gminy Gostynin z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2011 rok.
2010 6384 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 280/XLVIII/2010 Rady Gminy Gostynin z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej w 2011 r.
2010 6386 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 282/xlviii/2010 Rady Gminy Gostynin z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków dla odbiorców Gminy Gostynin na okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 marca 2011 roku
2010 6385 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr 281/XLVIII/2010 Rady Gminy Gostynin z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok oraz zwolnień przedmiotowych od tego podatku.
2010 5075 2010-11-09 Uchwała Uchwała nr 270/XLVI/2010 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 września 2010r. w sprawie; utworzenia na terenie Gminy Gostynin odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.
2010 4788 2010-10-23 Uchwała Uchwała nr 262/XLV/2010 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie; upoważnienia Wójta do zawarcia umowy partnerstwa dla realizacji projektu „Przebudowa drogi gminnej Gostynin - Nagodów – Rumunki ”.
2010 2273 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr 240/XL/2010 Rady Gminy Gostynin z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku.
2010 2274 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr 241/XLI/2010 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów uzupełniajacych do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku.
2010 1373 2010-04-26 Uchwała Uchwała nr 228/XXXVIII/2010 Rady Gminy Gostynin z dnia 19 marca 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie czystości i porządku na terenie Gminy Gostynin
2010 1086 2010-04-07 Uchwała Uchwała nr 213/XXXVII/2009 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa Gminy Gostynin na rok 2010
2010 1087 2010-04-07 Uchwała Uchwała nr 217/XXXVII/2009 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zgody na przystąpienie Gminy Gostynin do realizacji przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu do realizacji, a następnie - w przypadku uzyskania współfinansowania ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - wspólnej realizacji Projektu pt. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminach członkach Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego" wraz z Powiatem Płockim, Powiatem Gostynińskim, Miastem Płockiem, Miastem Gostyninem, Miastem i Gminą Gąbin, Gminą Iłów, Gminą Słubice, Gminą Sanniki, Gminą Szczawin Kościelny, Gminą Łąck, Gminą Gostynin oraz ze Stowarzyszeniem Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego w celu realizacji tego Projektu zgodnie z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
2009 6152 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr 201/XXXVI/2009 Rady Gminy Gostynin z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok oraz zwolnień przedmiotowych od tego podatku
2009 6153 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr 202/XXXVI/2009 Rady Gminy Gostynin z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2009 6151 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr 200/XXXVI/2009 Rady Gminy Gostynin z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie opłaty targowej
2009 6149 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr 198/XXXVI/2009 Rady Gminy Gostynin z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1dt żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2010 rok
2009 6150 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr 199/XXXVI/2009 Rady Gminy Gostynin z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i opłat lokalnych na 2010 rok oraz zwolnień przedmiotowych od tego podatku
2009 6157 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr 210/XXXVI/2009 Rady Gminy Gostynin z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gostynin zespołu zabudowy mieszkaniowej w Legardzie
2009 6158 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr 212/XXXVI/2009 Rady Gminy Gostynin z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie zmiany treści uchwały nr 182/XXXII/2009 Rady Gminy Gostynin z dnia 26 czerwca 2009r
2009 6156 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr 209/XXXVI/2009 Rady Gminy Gostynin z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gostynin dla terenu położonego w obrębie wsi Stanisławów Skrzański, dotyczącego działki o nr ew. 40/1 oraz części działek o nr ew. 37, 39 i 40/2 przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową
2009 6154 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr 203/XXXVI/2009 Rady Gminy Gostynin z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę
2009 6155 2009-12-14 Uchwała Uchwała nr 204/XXXVI/2009 Rady Gminy Gostynin z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków
2009 3566 2009-07-28 Uchwała Uchwała nr 182/XXXII/2009 z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie poboru w formie inkasa: podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz powołania inkasentów
2009 1943 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr 158/XXVIII/2009 Rady Gminy Gostynin z dnia 24 marca 2009r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r
2009 1457 2009-04-25 Uchwała Uchwała nr 135/XXVI/2008 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gostynin na rok 2009