Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 142

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11479 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr 66/IX/19 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 11266 2019-09-27 Uchwała Uchwała nr 61/IX/19 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 20 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 158/XXIX/2018 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady przyznawania składników wynagrodzenia za pracę oraz dodatków do wynagrodzenia i ich wysokości, a także nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę.
2019 9350 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr 59/VIII/19 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Dzierzgowie
2019 9349 2019-07-30 Uchwała Uchwała nr 58/VIII/19 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 9153 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr 52/VII/19 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu.
2019 8345 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr 46/VII/19 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 16/III/18 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 8344 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr 53/VII/19 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Dzierzgowo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 8343 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr 50/VII/19 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Dzierzgowo
2019 8342 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr 56/VII/19 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 8341 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr 51/VII/19 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy
2019 8340 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr 47/VII/19 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 17/III/18 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 5680 2019-04-26 Uchwała Uchwała nr 42/VI/19 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 5546 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr 35/V/19 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 5044 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr 37/V/19 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu
2019 4193 2019-04-02 Uchwała Uchwała nr 33/V/19 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzierzgowo na 2019 rok
2019 3525 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr 25/IV/19 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2018-2021 dla Gminy Dzierzgowo
2019 2402 2019-02-21 Uchwała Uchwała nr 26/IV/19 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2019 1206 2019-01-23 Uchwała Budżetowa Uchwała budżetowa nr 14/III/18 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Dzierzgowo na rok 2019
2019 314 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr 17/III/18 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 313 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr 16/III/18 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 215 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr 12/III/18 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki tej opłaty.
2018 10231 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr 185/XXXIV/2018 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 16 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów akim muszą odpowiadać składane projekty
2018 9989 2018-10-22 Uchwała Uchwała nr 186/XXXIV/2018 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 16 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Dzierzgowo
2018 9725 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr 180/XXXIII/2018 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 21 września 2018 r. w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu
2018 9140 2018-09-28 Uchwała Uchwała nr 182/XXXIII/2018 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dzierzgowo
2018 6442 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr 171/XXXI/2018 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego niektóre zasady przyznawania składników wynagrodzenia za pracę oraz dodatków do wynagrodzenia i ich wysokości, a także nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę
2018 6441 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr 170/XXXI/2018 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Dzierzgowo.
2018 6440 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr 169/XXXI/2018 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Dzierzgowo
2018 6439 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr 168/XXXI/2018 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Dzierzgowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 3384 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr 161/XXIX/2018 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzierzgowo na 2018 rok.
2018 3383 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr 160/XXIX/2018 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Dzierzgowo na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 3382 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr 159/XXIX/2018 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Dzierzgowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2018 3381 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr 158/XXIX/2018 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego niektóre zasady przyznawania składników wynagrodzenia za pracę oraz dodatków do wynagrodzenia i ich wysokości, a także nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę
2018 3380 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr 156/XXIX/2018 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym z terenu Gminy Dzierzgowo
2018 3379 2018-04-05 Uchwała Uchwała nr 155/XXIX/2018 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 28 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów , terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2018 732 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr 148/XXVIII/2017 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Dzierzgowo na rok 2018
2017 11116 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 141/XXVII/2017 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych Gminy Dzierzgowo
2017 11115 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 140/XXVII/2017 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie w sprawie opłaty targowej
2017 11114 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr 139/XXVII/2017 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2017 5878 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr 127/XXIV/2017 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie: przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Dzierzgowo na lata 2017-2021
2017 5876 2017-07-06 Uchwała Uchwała nr 126/XXIV/2017 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dzierzgowo
2017 3392 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr 111/XXII/2017 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 31 marca 2017r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki tej opłaty.
2017 3391 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr 109/XXII/2017 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 31 marca 2017r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzierzgowo na 2017 rok.
2017 3390 2017-04-07 Uchwała Uchwała nr 107/XXII/2017 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 31 marca 2017r. w sprawie określenia wysokości dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania.
2017 2187 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr 102/XXI/2017 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr 45/IX/2015 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej
2017 2186 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr 100/XXI/2017 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dzierzgowo
2017 2185 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr 99/XXI/2017 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie: przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Dzierzgowo na lata 2017-2021
2017 768 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr 104/XXI/2009 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 31 marca 2009r. w sprawie określenia wysokości dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania.
2017 767 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr 103/XXI/2009 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 31 marca 2009r. w sprawie w sprawie ustalenia regulaminów określających niektóre zasady przyznawania składników wynagrodzenia za pracę oraz dodatków do wynagrodzenia i ich wysokości, a także nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę.
2017 504 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr 95/XIX/2016 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 30 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Dzierzgowo na rok 2017
2017 503 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr 90/XIX/2016 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 502 2017-01-18 Uchwała Uchwała nr 89/XIX/2016 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dzierzgowo
2016 9942 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr 85/XVII/2016 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu Punktu Przedszkolnego w Dzierzgowie
2016 9941 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr 83/XVII/2016 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie: zasad przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy Dzierzgowo składników mienia komunalnego do korzystania
2016 9940 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr 81/XVII/2016 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 9939 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr 80/XVII/2016 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2016 8371 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr 75/XV/2016 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 8 września 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu
2016 6738 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr 69/XIV/2016 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Dzierzgowie
2016 4502 2016-05-10 Uchwała Uchwała nr 68/XIII/2016 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzierzgowo na 2016 rok.
2016 1720 2016-02-23 Uchwała Uchwała nr 57/XI/2015 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie: Uchwała Budżetowa Gminy Dzierzgowo na rok 2016
2015 10098 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr 47/IX/2015 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Dzierzgowo.
2015 9513 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr 46/IX/2015 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 9191 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr 45/IX/2015 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 9190 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr 44/IX/2015 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 9189 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr 43/IX/2015 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 9188 2015-11-18 Uchwała Uchwała nr 42/IX/2015 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2015 8518 2015-10-26 Uchwała Uchwała nr 37/VIII/2015 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 17 września 2015r. w sprawie Statutu Gminy Dzierzgowo
2015 6744 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr 32/VI/2015 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki tej opłaty.
2015 6743 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr 30/VI/2015 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do punktu przedszkolnego, dla którego Gmina Dzierzgowo jest organem prowadzącym
2015 6742 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr 31/VI/2015 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości.
2015 6741 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr 29/VI/2015 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Dzierzgowie przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
2015 5275 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr 21/V/2015 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 8 maja 2015r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzierzgowo na 2015 rok
2015 2391 2015-03-18 Uchwała Uchwała nr 17/IV/2015 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 6 marca 2015r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2015 1617 2015-02-24 Uchwała Uchwała nr 11/II/2015 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 22 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Dzierzgowo na rok 2015
2014 10461 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr 189/XXIX/2014 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 31 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 10460 2014-11-19 Uchwała Uchwała nr 188/XXIX/2014 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 31 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 9371 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr 183/XXVIII/2014 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 23 września 2014r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajecie pasa drogowego dla dróg gminnych położonych na terenie Gminie Dzierzgowo
2014 6516 2014-07-07 Uchwała Uchwała nr 175/XXVI/2014 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmian do statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgowie
2014 5142 2014-05-20 Uchwała Uchwała nr 147/XXIII/2014 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 24 stycznia 2014r. Uchwała Budżetowa
2014 4199 2014-04-18 Uchwała Uchwała nr 152/XXIV/2014 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 27 marca 2014r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgowie
2014 1378 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr 149/XXIII/2014 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1377 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr 148/XXIII/2014 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1376 2014-02-12 Uchwała Uchwała nr 151/XXIII/2014 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie zmiany zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2013 12370 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr 137/XXI/2013 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2013 12369 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr 136/XXI/2013 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2013 9620 2013-09-12 Uchwała Uchwała nr 128/XIX/2013 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 10 września 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki tej opłaty
2013 8809 2013-08-01 Uchwała Uchwała nr 27/V/2011 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dzierzgowo na 2011 rok
2013 7754 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr 125/XVIII/2013 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 27 czerwca 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr 17/IV/2011 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie opłaty targowej
2013 7753 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr 123/XVIII/2013 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
2013 7752 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr 122/XVIII/2013 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmian do statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgowie
2013 5007 2013-04-25 Uchwała Uchwała nr 164/XXXIII/2010 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 23 września 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dzierzgowo na rok 2010.
2013 4626 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr 111/XVI/2013 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 15 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dzierzgowo
2013 4625 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr 109/XVI/2013 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 15 marca 2013r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieokreślony
2013 2279 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr 149/XXIX/2010 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dzierzgowo na rok 2010
2013 1449 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr 93/XV/2012 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Dzierzgowo na rok 2013
2013 1216 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr 97/XV/2012 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dzierzgowo
2013 1215 2013-01-31 Uchwała Uchwała nr 96/XV/2012 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dzierzgowo
2013 737 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr 102/XV/2012 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dzierzgowo na lata 2011 – 2032
2013 736 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr 101/XV/2012 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dzierzgowo i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 735 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr 100/XV/2012 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 734 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr 99/XV/2012 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 733 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr 98/XV/2012 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki tej opłaty
2013 732 2013-01-21 Uchwała Uchwała nr 94/XV/2012 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2012 8530 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr 89/XIV/2012 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 8529 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr 88/XIV/2012 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2012 8528 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr 87/XIV/2012 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej
2012 8527 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr 86/XIV/2012 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 8526 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr 91/XIV/2012 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Dzierzgowo na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 7022 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr 79/XIII/2012 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 21 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Dzierzgowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 7021 2012-10-19 Uchwała Uchwała nr 78/XIII/2012 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 21 września 2012r. w sprawie: zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierzgowie
2012 5570 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr 73/XII/2012 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
2012 3507 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr 67/XI/2012 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 19 marca 2012r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dzierzgowo na lata 2012-2017
2012 3132 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr 65/XI/2012 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 19 marca 2012r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dzierzgowo
2012 3131 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr 61/XI/2012 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 19 marca 2012r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzierzgowo na 2012 rok.
2012 3130 2012-04-05 Uchwała Uchwała nr 60/XI/2012 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 19 marca 2012r. ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2012 422 2012-01-20 Uchwała Uchwała nr 56/IX/2011 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 21 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa
2011 8666 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr 46/IX/2011 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 8665 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr 45/IX/2011 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2011 8668 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr 48/IX/2011 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 8667 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr 47/IX/2011 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 5597 2011-10-04 Uchwała Uchwała nr 40/VII/2011 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 19 września 2011r. w sprawie zmiany w regulaminach określających niektóre zasady przyznawania składników wynagrodzenia za pracę oraz dodatków do wynagrodzenia i ich wysokości, a także nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę.
2011 2641 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr 23/V/2011 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Nowym Brzozowie
2011 2642 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr 24/V/2011 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych oraz granic ich obwodów na terenie Gminy Dzierzgowo.
2011 1684 2011-04-07 Uchwała Uchwała nr 15/IV/2011 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 23 lutego 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Dzierzgowo na rok 2011
2011 1369 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr 17/IV/2011 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie opłaty targowej
2011 1368 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr 16/IV/2011 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zmiany określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych
2011 1371 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr 19/IV/2011 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2011 1370 2011-03-22 Uchwała Uchwała nr 18/IV/2011 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 23 lutego 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr 167/XXXIV/2010 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 555 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr 7/III/2010 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 28 grudnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr 168/XXXIV/2010 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 556 2011-02-11 Uchwała Uchwała nr 11/III/2010 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 28 grudnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr 10/II/2006 Rady Gminy w Dzierzgowie z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie stawek opłaty targowej
2010 6173 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr 166/XXXIV/2010 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2010 6174 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr 167/XXXIV/2010 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2010 6175 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr 168/XXXIV/2010 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2010 5497 2010-11-27 Uchwała Uchwała nr 160/XXXII/2010 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 24 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dzierzgowo na rok 2010
2010 4143 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr 155/XXXI/2010 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dzierzgowo na rok 2010
2010 1944 2010-05-22 Uchwała Uchwała nr 148/XXIX/2010 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmian Statutu Gminy Dzierzgowo
2010 1676 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr 144/XXVIII/2009 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dzierzgowo na rok 2010
2009 825 2009-03-17 Uchwała Uchwała nr 92/XVIII/2008 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminów określających niektóre zasady przyznawania składników wynagrodzenia za pracę oraz dodatków do wynagrodzenia i ich wysokości, a także nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę.
2009 826 2009-03-17 Uchwała Uchwała nr 93/XVIII/2008 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie określenia wysokości dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania.
2009 504 2009-02-21 Uchwała Uchwała nr 97/XVIII/2008 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dzierzgowo na rok 2009.
2009 86 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr 91/XVIII/2008 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2009 86 2009-01-29 Uchwała Uchwała nr 91/XVIII/2008 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego