Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 258

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 10858 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XII/61/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/118/2009 Rady Gminy Domanice z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Domanice zmienioną Uchwałą Nr XXXIV/205/2014 Rady Gminy Domanice z dnia 31 marca 2014 roku oraz Uchwałą Nr X/50/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 29 maja 2019 roku
2019 10857 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XII/60/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 10856 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XII/59/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Domanicach – Kolonii
2019 8675 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr XI/56/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet dla sołtysów z tytułu udziału w pracach Rady Gminy Domanice
2019 8674 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr XI/55/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet dla radnych Gminy Domanice
2019 8384 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr X/50/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 29 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XX/118/2009 Rady Gminy Domanice z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Domanice.
2019 8383 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr X/49/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Domanice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 8263 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VIII/41/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Domanice w 2019 roku
2019 6164 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Domanice.
2019 6163 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VIII/43/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych do spożycia w miejscu jak i poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Domanice.
2019 6162 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Domanice.
2019 6161 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 5965 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 4929 2019-04-15 Uchwała Uchwała nr IX/45/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. 11 Listopada 1918 Roku w Domanicach Kolonii
2019 4088 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VII/35/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
2019 4087 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr VII/34/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Domanice.
2019 3180 2019-03-08 Uchwała Uchwała nr V/30/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Domanice
2019 2215 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr V/27/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Domanice.
2019 2214 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr V/29/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 1440 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1410 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 631 2019-01-11 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 18 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2018 13338 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/181/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Domanice dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 12217 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej, jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Domanice.
2018 10247 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/253/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 8 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zażelazna
2018 10246 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/252/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 8 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Śmiary-Kolonia
2018 10245 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/251/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 8 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Przywory Małe
2018 10244 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/250/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 8 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Przywory Duże
2018 10243 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/249/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 8 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Podzdrój
2018 10242 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/248/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 8 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pieńki
2018 10241 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/247/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 8 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Olszyc-Folwark
2018 10240 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/246/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 8 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Olszyc Włościański
2018 10239 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/245/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 8 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Olszyc Szlachecki
2018 10238 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/244/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 8 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kopcie
2018 10237 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/243/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 8 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Emilianówka
2018 10236 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/242/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 8 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Domanice-Kolonia
2018 10235 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/241/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 8 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Domanice
2018 10234 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/240/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 8 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czachy
2018 10233 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXVII/224/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.
2018 9187 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/225/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Domanice
2018 9179 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr XXXVI/206/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie uchylenia Statutu Samorządu Mieszkańców Wsi.
2018 6087 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/194/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 4 maja 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Domanice.
2018 6086 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/187/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2018 rok
2018 4386 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/180/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2018 rok
2018 4136 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/190/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Domanice w 2018 roku
2018 3998 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/192/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Domanice na stałe obwody głosowania
2018 3997 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/191/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Domanice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018 3866 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/193/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Domanice.
2018 3865 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr XXXIII/189/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 2156 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/185/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonym przez Gminę Domanice publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.
2018 2017 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/183/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy Domanice
2018 2015 2018-02-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/182/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Siedleckiemu na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w ciągach dróg powiatowych Nr 3651W i 3648W w miejscowości Olszyc Włościański – dotacja dla Powiatu Siedleckiego”
2018 1763 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/176/2017 Rady Gminy Domanice z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2017 rok
2018 1761 2018-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/175/2017 Rady Gminy Domanice z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domanice na rok 2018
2018 1538 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/181/2018 Rady Gminy Domanice z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Domanice dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 1537 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/174/2017 Rady Gminy Domanice z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domanice na lata 2018 - 2022
2017 12336 2017-12-20 Uchwała Uchwała nr XXX/170/2017 Rady Gminy Domanice z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2017 rok
2017 12333 2017-12-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/162/2017 Rady Gminy Domanice z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2017 rok
2017 11442 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/169/2017 Rady Gminy Domanice z dnia 25 października 2017 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Domanicach
2017 11083 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXX/173/2017 Rady Gminy Domanice z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.
2017 9821 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXVIII/159/2017 Rady Gminy Domanice z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2017 rok
2017 8475 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXVII/156/2017 Rady Gminy Domanice z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2017 rok
2017 7896 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XXV/137/2017 Rady Gminy Domanice z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2017 rok
2017 7530 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/132/2017 Rady Gminy Domanice z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2017 rok
2017 6528 2017-08-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/129/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2016 rok
2017 5946 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/154/2017 Rady Gminy Domanice z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Domanice.
2017 4323 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXI/120/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2016 rok
2017 4315 2017-05-04 Uchwała Uchwała nr XXII/121/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2016 rok
2017 4263 2017-04-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/127/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domanice na rok 2017
2017 4197 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXV/140/2017 Rady Gminy Domanice z dnia 29 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą-Prawo oświatowe, na okres od 1 września 2017r. do 31 sierpnia 2019r.
2017 4196 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXV/141/2017 Rady Gminy Domanice z dnia 29 marca 2017r. w sprawie ustalenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Domanice.
2017 4195 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXV/142/2017 Rady Gminy Domanice z dnia 29 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Domanice, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2017 4194 2017-04-27 Uchwała Uchwała nr XXV/143/2017 Rady Gminy Domanice z dnia 29 marca 2017r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające wymiar zajęć objętych bezpłatnym nauczaniem, wychowaniem i opieką w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Domanice
2017 3677 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr XXV/146/2017 Rady Gminy Domanice z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2017 2275 2017-03-09 Uchwała Uchwała nr XX/113/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 28 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2016 rok
2017 805 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr XIX/106/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2016 rok
2017 122 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/103/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2016 rok
2016 10374 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr XXII/122/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 10116 2016-11-28 Uchwała Uchwała nr XVII/94/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2016 rok
2016 9354 2016-11-07 Uchwała Uchwała nr XV/88/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2016 rok
2016 8509 2016-10-04 Uchwała Uchwała nr XIV/85/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2016 rok
2016 8402 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XIX/110/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 29 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Domanice i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 8401 2016-09-27 Uchwała Uchwała nr XIX/109/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na obszarze Gminy Domanice
2016 7581 2016-08-19 Uchwała Uchwała nr XIII/80/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2016 rok
2016 6773 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XVII/101/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Domanicach
2016 6283 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr XII/74/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2016 rok
2016 6204 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr XVII/99/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 5909 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XVII/98/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2016 5908 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XVII/96/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Domanice i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 5907 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XVII/95/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na obszarze Gminy Domanice
2016 5899 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr XVII/97/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5171 2016-06-06 Uchwała Uchwała nr XI/66/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2015 rok
2016 3906 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr X/51/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2015 rok
2016 3646 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr IX/47/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 14 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2015 rok
2016 2917 2016-03-25 Uchwała Uchwała nr XIII/79/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domanice na lata 2016-2020
2016 2391 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr VIII/41/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2015 rok
2016 2221 2016-03-08 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/30/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 1363 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr XII/76/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Domanice, liczbę punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 1362 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr XII/75/2016 Rady Gminy Domanice z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Domanice jest organem prowadzącym, liczbę punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2016 1071 2016-02-03 Uchwała Uchwała nr XI/64/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domanice na lata 2016 - 2020
2016 1053 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XI/65/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domanice na rok 2016
2016 1011 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XI/67/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/63/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Domanice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz termin i sposób rozliczania dotacji
2015 10970 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr X/59/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2015 10969 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr X/55/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 10810 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr X/58/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej .
2015 10809 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr X/57/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia oraz określenia wysokości stawek opłaty targowej.
2015 10808 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr X/56/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 12 listopada 2015r. uchylająca uchwałę w sprawie wprowadzenia oraz określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów.
2015 10488 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr X/54/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Domanice.
2015 10479 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr X/52/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.
2015 10473 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr X/53/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Domanice.
2015 10106 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr X/63/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Domanice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz termin i sposób rozliczania dotacji
2015 9744 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr IX/46/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 14 października 2015r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domanice na lata 2015-2019
2015 9462 2015-11-25 Uchwała Uchwała nr IX/49/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 14 października 2015r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży na terenie gminy Domanice
2015 8775 2015-11-05 Uchwała Uchwała nr VIII/45/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/219/2014 Rady Gminy Domanice z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia „Regulaminu korzystania z sal i świetlic wiejskich na terenie Gminy Domanice”
2015 8727 2015-11-04 Uchwała Uchwała nr VIII/44/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 50.000,00 zł Powiatowi Siedleckiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3653W Olszyc Włościański – Żebrak”.
2015 8672 2015-11-03 Uchwała Uchwała nr VII/39/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2015 rok
2015 7776 2015-09-23 Uchwała Uchwała nr VI/35/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 18 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2015 rok
2015 7374 2015-09-01 Uchwała Uchwała nr V/28/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2015 rok
2015 5880 2015-07-02 Uchwała Uchwała nr VI/34/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 18 maja 2015r. w sprawie zasad udzielenia dotacji na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania przy udzieleniu dotacji na rzecz spółek wodnych i sposobu ich rozliczenia
2015 5560 2015-06-18 Uchwała Uchwała nr V/27/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domanice na lata 2015-2019
2015 4175 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr V/30/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 4174 2015-04-30 Uchwała Uchwała nr IV/24/2015 Rady Gminy Domanice z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania
2015 3925 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr III/14/2014 Rady Gminy Domanice z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2015 rok
2015 3924 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr III/12/2014 Rady Gminy Domanice z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2014 rok
2015 3923 2015-04-24 Uchwała Uchwała nr II/10/2014 Rady Gminy Domanice z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2015 rok
2015 3855 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr XLI/236/2014 Rady Gminy Domanice z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2014 rok
2015 2851 2015-03-27 Uchwała Uchwała nr XL/234/2014 Rady Gminy Domanice z dnia 15 października 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2014 rok
2015 2251 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/233/2014 Rady Gminy Domanice z dnia 4 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2014 rok
2015 1561 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/226/2014 Rady Gminy Domanice z dnia 4 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2014 rok
2015 1362 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXII/194/2014 Rady Gminy Domanice z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2014 rok
2015 1066 2015-02-06 Uchwała Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Domanice z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domanice na lata 2015-2019
2015 1065 2015-02-06 Uchwała Uchwała nr II/9/2014 Rady Gminy Domanice z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domanice na lata 2015-2019
2015 1064 2015-02-06 Uchwała Uchwała nr II/8/2014 Rady Gminy Domanice z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domanice na rok 2015
2015 1063 2015-02-06 Uchwała Uchwała nr II/7/2014 Rady Gminy Domanice z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domanice na lata 2015 - 2019
2015 867 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr III/11/2014 Rady Gminy Domanice z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię 400 kV „Kozienice–Siedlce Ujrzanów” dla części wsi Śmiary-Kolonia, Domanice, Zażelazna, Kopcie, Czachy, Olszyc Szlachecki, Olszyc Włościański, Olszyc-Folwark gm. Domanice
2015 343 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXV/209/2014 Rady Gminy Domanice z dnia 2 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2014 rok
2014 11294 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XLI/238/2014 Rady Gminy Domanice z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Domanice .
2014 11293 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XLI/237/2014 Rady Gminy Domanice z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Domanice.
2014 10828 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XXXVII/215/2014 Rady Gminy Domanice z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2014 rok
2014 10412 2014-11-18 Uchwała Uchwała nr XL/235/2014 Rady Gminy Domanice z dnia 15 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.
2014 10341 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr XXXIV/202/2014 Rady Gminy Domanice z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2014 rok
2014 9365 2014-10-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/232/2014 Rady Gminy Domanice z dnia 4 września 2014r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domanice na lata 2014-2017
2014 8273 2014-09-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/227/2014 Rady Gminy Domanice z dnia 4 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Domanice
2014 7769 2014-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/225/2014 Rady Gminy Domanice z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku na obszarze Gminy Domanice, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXI/146/2013 Rady Gminy Domanice z dnia 6 lutego 2013 roku.
2014 7768 2014-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/219/2014 Rady Gminy Domanice z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia „Regulaminu korzystania z sal i świetlic wiejskich na terenie Gminy Domanice”
2014 7767 2014-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/217/2014 Rady Gminy Domanice z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/187/2013 Rady Gminy Domanice z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Statusu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanicach
2014 7766 2014-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/216/2014 Rady Gminy Domanice z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanicach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2014 7765 2014-08-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/214/2014 Rady Gminy Domanice z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domanice na lata 2014-2017
2014 6112 2014-06-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/208/2014 Rady Gminy Domanice z dnia 2 maja 2014r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domanice na lata 2014-2017
2014 6048 2014-06-18 Uchwała Uchwała nr XVII/108/2012 Rady Gminy Domanice z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2014 6047 2014-06-18 Uchwała Uchwała nr XV/100/2012 Rady Gminy Domanice z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2014 5030 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/201/2014 Rady Gminy Domanice z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domanice na lata 2014-2017
2014 4736 2014-05-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/205/2014 Rady Gminy Domanice z dnia 31 marca 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/118/2009 Rady Gminy Domanice z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Domanice
2014 2664 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/200/2014 Rady Gminy Domanice z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
2014 2663 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/198/2014 Rady Gminy Domanice z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Domanice i jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych
2014 2662 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/197/2014 Rady Gminy Domanice z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania
2014 1992 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr XIV/94/2012 Rady Gminy Domanice z dnia 30 marca 2012r. zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2014 1563 2014-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/195/2014 Rady Gminy Domanice z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
2014 851 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XIII/88/2012 Rady Gminy Domanice z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
2014 834 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XII/77/2011 Rady Gminy Domanice z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2014 833 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XI/71/2011 Rady Gminy Domanice z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2014 832 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr X/69/2011 Rady Gminy Domanice z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2014 831 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr IV/22/2011 Rady Gminy Domanice z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2014 619 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr xxx/182/2013 Rady Gminy Domanice z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domanice na lata 2013 - 2014
2014 385 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/191/2013 Rady Gminy Domanice z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domanice na rok 2014
2014 384 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/190/2013 Rady Gminy Domanice z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domanice na lata 2014 - 2017
2014 383 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XXX/187/2013 Rady Gminy Domanice z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domanicach
2013 12689 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/179/2013 Rady Gminy Domanice z dnia 29 października 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.
2013 12688 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/178/2013 Rady Gminy Domanice z dnia 29 października 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Domanice.
2013 12687 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/168/2013 Rady Gminy Domanice z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawiezmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domanice na lata 2013-2016
2013 10589 2013-10-22 Uchwała Uchwała nr IX/54/2011 Rady Gminy Domanice z dnia 22 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2013 9233 2013-08-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/167/2013 Rady Gminy Domanice z dnia 12 lipca 2013r. w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 9232 2013-08-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/166/2013 Rady Gminy Domanice z dnia 12 lipca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XX/136/2012 Rady Gminy Domanice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia pojemności pojemnika
2013 9132 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr VIII/48/2011 Rady Gminy Domanice z dnia 1 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2013 9126 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr VII/44/2011 Rady Gminy Domanice z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2013 9125 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr VI/37/2011 Rady Gminy Domanice z dnia 6 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2013 9008 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXV/163/2013 Rady Gminy Domanice z dnia 14 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XX/137/2012 Rady Gminy Domanice z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 9007 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXV/162/2013 Rady Gminy Domanice z dnia 14 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/145/2013 Rady Gminy Domanice z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Domanice i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 9006 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXV/159/2013 Rady Gminy Domanice z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domanice na lata 2013-2016
2013 9005 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXII/150/2013 Rady Gminy Domanice z dnia 22 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Domanice oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.
2013 9004 2013-08-06 Uchwała Uchwała nr XXII/148/2013 Rady Gminy Domanice z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domanice na lata 2013-2016
2013 8654 2013-07-30 Uchwała Uchwała nr V/30/2011 Rady Gminy Domanice z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
2013 5572 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr IV/26/2011 Rady Gminy Domanice z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Domanice dla niepublicznego przedszkola i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli jej wykorzystania.
2013 5571 2013-05-13 Uchwała Uchwała nr III/8/2010 Rady Gminy Domanice z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2013 4897 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXI/143/2013 Rady Gminy Domanice z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/2011 Rady Gminy Domanice z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów i ustalania wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 4896 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXI/142/2013 Rady Gminy Domanice z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy
2013 4895 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXI/141/2013 Rady Gminy Domanice z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/89/2012 Rady Gminy Domanice z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Domanice oraz trybu i zakresu kontroli wykorzystania tych dotacji
2013 3883 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/157/2010 Rady Gminy Domanice z dnia 6 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2013 3882 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/151/2010 Rady Gminy Domanice z dnia 14 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
2013 2419 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXI/146/2013 Rady Gminy Domanice z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na obszarze Gminy Domanice.
2013 2418 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXI/145/2013 Rady Gminy Domanice z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Domanice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 2417 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XX/138/2012 Rady Gminy Domanice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 2416 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XX/137/2012 Rady Gminy Domanice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2415 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XX/136/2012 Rady Gminy Domanice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia pojemności pojemnika
2013 2414 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XX/135/2012 Rady Gminy Domanice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Domanice.
2013 2413 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XX/132/2012 Rady Gminy Domanice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domanice na rok 2013
2013 2412 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XX/131/2012 Rady Gminy Domanice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domanice na lata 2013-2016
2013 2411 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XIX/126/2012 Rady Gminy Domanice z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, logopedy oraz nauczycieli realizujących etat łączony
2013 2410 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XIV/95/2012 Rady Gminy Domanice z dnia 30 marca 2012r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Domanice na lata 2012-2020.
2012 8772 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XIX/124/2012 Rady Gminy Domanice z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Domanice.
2012 8771 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/121/2012 Rady Gminy Domanice z dnia 23 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej.
2012 8770 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/120/2012 Rady Gminy Domanice z dnia 23 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 8769 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/119/2012 Rady Gminy Domanice z dnia 23 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.
2012 8768 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/117/2012 Rady Gminy Domanice z dnia 23 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Domanice na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 8767 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/115/2012 Rady Gminy Domanice z dnia 23 października 2012r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla dyrektorów
2012 8766 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/113/2012 Rady Gminy Domanice z dnia 21 listopada 2012r. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domanice na lata 2012-2016
2012 6983 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XVII/112/2012 Rady Gminy Domanice z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2012 6982 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XVII/111/2012 Rady Gminy Domanice z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Domanice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2012 6981 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XVII/109/2012 Rady Gminy Domanice z dnia 30 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/98/2005 Rady gminy Domanice z dnia 7 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2012 6980 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XVII/107/2012 Rady Gminy Domanice z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domanice na lata 2012-2016
2012 6979 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XVI/104/2012 Rady Gminy Domanice z dnia 20 czerwca 2012r. sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domanice na lata 2012-2016
2012 6978 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XV/99/2012 Rady Gminy Domanice z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domanice na lata 2012-2016
2012 3963 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XIV/97/2012 Rady Gminy Domanice z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Domanice.
2012 3962 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XIV/96/2012 Rady Gminy Domanice z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Domanice w 2012roku.
2012 3961 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XIV/93/2012 Rady Gminy Domanice z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domanice na lata 2012-2016
2012 2942 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XIII/90/2012 Rady Gminy Domanice z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy
2012 2941 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XIII/89/2012 Rady Gminy Domanice z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Domanice oraz trybu i zakresu kontroli wykorzystania tych dotacji.
2012 2940 2012-03-27 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2012 Rady Gminy Domanice z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domanice na lata 2011-2016
2012 2273 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XII/76/2011 Rady Gminy Domanice z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domanice na lata 2011-2017
2012 2272 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XI/70/2011 Rady Gminy Domanice z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domanice na lata 2011-2017
2012 2271 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr V/29/2011 Rady Gminy Domanice z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domanice na lata 2011 -2017
2012 2270 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XII/81/2011 Rady Gminy Domanice z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Domanice
2012 2269 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XII/79/2011 Rady Gminy Domanice z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domanice na rok 2012
2012 2268 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr XII/78/2011 Rady Gminy Domanice z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domanice na lata 2012 -2016
2012 2267 2012-03-07 Uchwała Uchwała nr IV/21/2011 Rady Gminy Domanice z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domanice na lata 2011 -2017
2012 320 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XXI/123/2009 Rady Gminy Domanice z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 319 2012-01-19 Uchwała Uchwała nr XX/117/2009 Rady Gminy Domanice z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 nrok
2011 7374 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr IX/63/2011 Rady Gminy Domanice z dnia 22 września 2011r. w sprawie uchwalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej
2011 7373 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr IX/53/2011 Rady Gminy Domanice z dnia 22 września 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domanice na lata 2011-2017
2011 7372 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2011 Rady Gminy Domanice z dnia 1 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domanice na lata 2011-2017
2011 7375 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr X/64/2011 Rady Gminy Domanice z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Domanice.
2011 7378 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr X/68/2011 Rady Gminy Domanice z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domanice na lata 2011-2017
2011 7377 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr X/66/2011 Rady Gminy Domanice z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/2006 Rady Gminy w Domanicach z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 7376 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr X/65/2011 Rady Gminy Domanice z dnia 8 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .
2011 5981 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr VII/45/2011 Rady Gminy Domanice z dnia 30 maja 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2011 5982 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr VIII/51/2011 Rady Gminy Domanice z dnia 1 sierpnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr IV/37/99 Rady Gminy Domanice z dnia 3 marca 1999 roku w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej im.11 Listopada 1918 roku w Domanicach-Kolonii
2011 5983 2011-10-27 Uchwała Uchwała nr VIII/52/2011 Rady Gminy Domanice z dnia 1 sierpnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/165/2002 Rady Gminy Domanice z dnia 29 kwietnia 2002r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wychodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2011 3807 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr V/33/2011 Rady Gminy Domanice z dnia 29 marca 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/98/2005 Rady Gminy Domanice z dnia 7 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2011 3806 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr V/32/2011 Rady Gminy Domanice z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/2011 Rady Gminy Domanice z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 3808 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr V/35/2011 Rady Gminy Domanice z dnia 29 marca 2011r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy.
2011 3810 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr VII/43/2011 Rady Gminy Domanice z dnia 30 maja 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domanice na lata 2011 -2017
2011 3809 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr VI/36/2011 Rady Gminy Domanice z dnia 6 maja 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domanice na lata 2011 -2017
2011 2935 2011-05-31 Uchwała Uchwała nr XIX/106/2008 Rady Gminy Domanice z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2011 1808 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy Domanice z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domanice na rok 2011
2011 1809 2011-04-12 Uchwała Uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy Domanice z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domanice na lata 2011 -2017
2011 1527 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr III/19/2010 Rady Gminy Domanice z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/173/2010 Rady Gminy w Domanicach z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2011 1528 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr IV/24/2011 Rady Gminy Domanice z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 1529 2011-03-29 Uchwała Uchwała nr IV/25/2011 Rady Gminy Domanice z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych zasad konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.
2010 6372 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/172/2010 Rady Gminy Domanice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Domanice.
2010 6373 2010-12-09 Uchwała Uchwała nr XXXIII/173/2010 Rady Gminy Domanice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .
2010 4466 2010-10-10 Uchwała Uchwała nr XXVIII/150/2010 Rady Gminy Domanice z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Domanice
2010 1146 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/137/2009 Rady Gminy Domanice z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 rok
2010 1147 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/140/2009 Rady Gminy Domanice z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2010 1148 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/141/2009 Rady Gminy Domanice z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, prowadzenia grzebowiska lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2009 5644 2009-12-08 Uchwała Uchwała nr XXIII/128/2009 Rady Gminy Domanice z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na dożywianie uczniów i młodzieży w okresie nauki do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
2009 2766 2009-06-26 Uchwała Uchwała nr XX/118/2009 Rady Gminy Domanice z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie określenia Regulaminu Wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Domanice
2009 681 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr XIX/107/2008 Rady Gminy Domanice z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domanice na rok 2009
2009 682 2009-03-09 Uchwała Uchwała nr XIX/114/2008 Rady Gminy Domanice z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie określenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Domanice.