Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 415

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7323 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VIII/81/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2019 rok
2019 7322 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VIII/71/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Długosiodło
2019 7321 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VIII/68/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło
2019 7320 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VIII/72/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Długosiodło oraz określenia granic i obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Długosiodło
2019 7319 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VIII/70/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło
2019 7318 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VIII/74/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze
2019 7317 2019-06-12 Uchwała Uchwała nr VIII/73/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Długosiodło
2019 6242 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VI/63/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2019 rok
2019 6106 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr VII/66/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 5640 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr V/59/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Długosiodło
2019 5639 2019-04-25 Uchwała Uchwała nr V/48/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2019 5227 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/57/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2019 rok
2019 5226 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/54/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 26 marca 2019 r. w przedmiocie wyodrębnienia w budżecie Gminy Długosiodło środków stanowiących fundusz sołecki
2019 5225 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/53/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla publicznych szkół prowadzonych na terenie gminy Długosiodło przez inne niż Gmina Długosiodło osoby prawne i osoby fizyczne
2019 5224 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/50/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli , na które dofinansowanie jest przyznawane.
2019 2304 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/43/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2019 rok
2019 2303 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr III/34/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2019 rok
2019 1078 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2019 rok
2019 391 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr II/31/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 390 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr II/30/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Długosiodło, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 389 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr II/29/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2019 388 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr II/27/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 387 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr II/24/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Długosiodło.
2019 386 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/323/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2018 rok
2019 363 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr II/28/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 11880 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/417/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/323/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2018 rok
2018 11521 2018-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/414/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Długosiodło
2018 10342 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr XXXII/391/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Długosiodło.
2018 10255 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/413/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi Stare Bosewo - Budy Przetycz – Chrzczanka Włościańska do kategorii dróg gminnych.
2018 10254 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/412/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi Stare Bosewo - Przetycz Włościańska do kategorii dróg gminnych.
2018 10253 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/411/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 października 2018 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół w Starym Bosewie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2018 10252 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/410/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 października 2018 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Przedszkola Samorządowego w Długosiodle do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2018 10251 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/409/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Długosiodło
2018 10250 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/408/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2018 10249 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/407/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/323/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2018 rok
2018 10248 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXII/390/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXI/389/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Długosiodło miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 8044 2018-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/389/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Długosiodło miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 8043 2018-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/388/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Długosiodło.
2018 8042 2018-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/387/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/339/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Długosiodło na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 8041 2018-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/386/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/323/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2018 rok
2018 8040 2018-08-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/384/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Długosiodło do ustalenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Długosiodło
2018 7904 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/333/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku na terenie gminy Długosiodło oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 7903 2018-08-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/332/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Długosiodło, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 7433 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr XXX/381/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/323/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2018 rok
2018 7432 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr XXX/378/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Długosiodło
2018 7431 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr XXX/377/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 13 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Długosiodło
2018 7430 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr XXX/376/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXIV/261/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U z 2017 r. poz.1189 z późn.zm), dla których Gmina Długosiodło jest organem prowadzącym
2018 7429 2018-07-25 Uchwała Uchwała nr XXX/375/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Długosiodło
2018 6963 2018-07-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/371/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/323/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2018 rok
2018 6805 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/362/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Długosiodło
2018 6804 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr XXIX/361/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 6075 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/369/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla publicznych szkół prowadzonych na terenie gminy Długosiodło przez inne niż Gmina Długosiodło osoby prawne i osoby fizyczne
2018 6074 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/363/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/44/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 6073 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/360/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Długosiodło.
2018 6072 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr XXIX/358/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Długosiodło
2018 4157 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/357/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/323/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2018 rok
2018 4156 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/354/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Długosiodło dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
2018 4155 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/353/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/44/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 4154 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/343/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 marca 2018 r. w przedmiocie wyodrębnienia w budżecie Gminy Długosiodło środków stanowiących fundusz sołecki
2018 4153 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/340/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Długosiodło na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 4152 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/339/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Długosiodło na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 4151 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/336/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/286/2012 z dnia 25 października 2012 r.
2018 4150 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/335/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Długosiodło do kategorii dróg gminnych
2018 4149 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/334/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 4148 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/331/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Długosiodło
2018 4147 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/330/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Długosiodło
2018 4146 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/329/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2018 149 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/323/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2018 rok
2018 129 2018-01-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/319/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/212/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2017 rok
2017 12398 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/325/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających schronienia osobom bezdomnym.
2017 12397 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/309/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami letniskowymi lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2017 12396 2017-12-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/308/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 11522 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXVI/301/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/212/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2017 rok
2017 10450 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXV/298/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXVII/98/93 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 czerwca 1993 roku.
2017 10449 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXV/297/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 10448 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXV/296/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku na terenie gminy Długosiodło oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2017 10447 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXV/295/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Długosiodło oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacyji elektronicznej
2017 10446 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXV/294/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok dla nieruchomości zabudowanej budynkami letniskowymi lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2017 10445 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXV/293/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności
2017 10444 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXV/292/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Długosiodło
2017 10442 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXV/291/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Długosiodło
2017 10441 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXV/290/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 10439 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXV/289/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 10438 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXV/288/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 10437 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXV/287/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/167/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 10 czerwca 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Długosiodło
2017 10436 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXV/286/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/52/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć wykorzystujących źródła energii odnawialnej
2017 10435 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXV/284/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/212/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2017 rok
2017 10434 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXV/280/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów oświatowych stanowiących własność Gminy Długosiodło
2017 10433 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXV/279/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Długosiodło
2017 10431 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXV/278/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2017 10430 2017-11-17 Uchwała Uchwała nr XXV/277/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Długosiodło
2017 9116 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/273/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/212/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2017 rok
2017 8616 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/258/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/212/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2017 rok
2017 8065 2017-09-22 Uchwała Uchwała nr XXII/245/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/212/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2017 rok
2017 7483 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr XXIV/275/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/44/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 7441 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXI/243/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/212/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2017 rok
2017 7115 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/274/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 7114 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/271/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy "22 Lipca" na "Bolesława Chomicza" w miejscowości Długosiodło
2017 7113 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/270/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy "Świerczewskiego" na "Kasztanowa" w miejscowości Długosiodło
2017 7112 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/269/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy "Dąbrowszczaków" na "Królowej Jadwigi" w miejscowości Długosiodło
2017 7111 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/268/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 7110 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/267/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 7109 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/266/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 7108 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/262/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie podwyższenia kryterium uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz w sprawie określenia warunków odpłatności na przyznaną pomoc w formie posiłku dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2017 7107 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/261/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom , którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych , opiekuńczych i wychowawczych dla nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela /Dz.U z 2017r. poz.1189 z późn.zm./, dla których Gmina Długosiodło jest organem prowadzącym
2017 7106 2017-08-30 Uchwała Uchwała nr XXIV/260/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXXV/502/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 5 września 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli
2017 6908 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr XIX/223/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/212/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2017 rok
2017 6114 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/210/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/127/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2016 rok
2017 5985 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/253/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Stare Bosewo - ul. Wąska do kategorii dróg gminnych
2017 5983 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/252/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Sieczychy do kategorii dróg gminnych
2017 5981 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/247/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/231/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Długosiodło
2017 5979 2017-07-10 Uchwała Uchwała nr XXIII/246/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długosiodle.
2017 4004 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXI/233/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 marca 2017r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/217/2017 Rady Gminy w Długosiodle z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
2017 4003 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXI/232/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 marca 2017r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/216/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznawane pod warunkiem zwrotu
2017 4002 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXI/231/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Długosiodło
2017 4001 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXI/229/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 marca 2017r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 4000 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXI/228/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 marca 2017r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2017 3999 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXI/227/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 3998 2017-04-20 Uchwała Uchwała nr XXI/226/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 marca 2017r. w sprawie kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Długosiodło i określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 2829 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XVII/202/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/127/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2016 rok
2017 2116 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XX/225/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Długosiodło
2017 1786 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XIX/220/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 9 lutego 2017r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/208/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Długosiodło przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie oraz w sprawie trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji
2017 1785 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XIX/219/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 9 lutego 2017r. w przedmiocie wyodrębnienia w budżecie Gminy Długosiodło środków stanowiących fundusz sołecki
2017 1777 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XIX/217/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
2017 1771 2017-02-22 Uchwała Uchwała nr XIX/216/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznawane pod warunkiem zwrotu
2017 1491 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XVI/188/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 23 września 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/127/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2016 rok
2016 11837 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/212/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2017 rok
2016 11836 2016-12-29 Uchwała Uchwała nr XVIII/208/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Długosiodło przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie oraz w sprawie trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji
2016 10466 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XVII/199/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 10465 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XVII/196/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 10464 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XVII/195/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Długosiodło
2016 10463 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XVII/194/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Długosiodło
2016 10462 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XVII/193/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2016 10461 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XVII/192/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 10460 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XVII/191/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 10459 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XVII/190/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 10458 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XVII/189/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/186/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 23 września 2016 roku w sprawie sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Długosiodle
2016 9881 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XIV/165/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/127/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2016 rok
2016 8959 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr XIV/184/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 23 września 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Długosiodło
2016 8958 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr XVI/180/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 23 września 2016r. w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Prabuty do kategorii dróg gminnych.
2016 8957 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr XVI/179/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 23 września 2016r. w sprawie zaliczenia drogi Prabuty – Wólka Piaseczna do kategorii dróg gminnych.
2016 8956 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr XVI/178/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 23 września 2016r. w sprawie zaliczenia drogi Stare Bosewo - Znamiączki do kategorii dróg gminnych.
2016 8955 2016-10-18 Uchwała Uchwała nr XVI/177/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 23 września 2016r. w sprawie zaliczenia drogi Dalekie - Sieczychy do kategorii dróg gminnych.
2016 7611 2016-08-19 Uchwała Uchwała nr XIII/154/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/127/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2016 rok
2016 6892 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XV/175/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 6891 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XV/174/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie zaliczenia drogi Marianowo – Nowa Wieś do kategorii dróg gminnych.
2016 6890 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XV/172/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Chrzczanka Włościańska do kategorii dróg gminnych.
2016 6889 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XV/171/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Długosiodło – ul. Projektowana do kategorii dróg gminnych.
2016 6888 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XV/170/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 6887 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr XV/169/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6113 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XIV/167/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Długosiodło
2016 6112 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XIV/159/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie sposobu świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Długosiodle
2016 6111 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XIV/158/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Długosiodło
2016 6110 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XIV/157/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 6109 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XIV/156/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 6108 2016-07-07 Uchwała Uchwała nr XIV/155/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 5172 2016-06-06 Uchwała Uchwała nr XI/125/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2015 rok
2016 3605 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr IX/93/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 18 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2015 rok
2016 3050 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XIII/152/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/44/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 3049 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XIII/149/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długosiodle.
2016 3048 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XIII/148/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Długosiodło do kategorii dróg gminnych
2016 3045 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XIII/146/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 marca 2016r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Długosiodło
2016 3043 2016-04-01 Uchwała Uchwała nr XIII/145/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 marca 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Gmina Długosiodło dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 2464 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XII/144/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/127/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2016 rok
2016 2463 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XII/139/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 lutego 2016r. w przedmiocie wyodrębnienia w budżecie Gminy Długosiodło środków stanowiących fundusz sołecki
2016 2462 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XII/138/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/44/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2016 2461 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XII/133/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Gmina Długosiodło dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 2460 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XII/132/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 1974 2016-02-26 Uchwała Uchwała nr VIII/75/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2015 rok
2016 1044 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XI/130/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2016 1043 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XI/127/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2016 rok
2016 1042 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XI/121/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zaliczenia drogi Przetycz Włościańska – Zamość – Dalekie do kategorii dróg gminnych.
2016 1041 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XI/120/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zaliczenia drogi Przetycz Folwark - Augustowo do kategorii dróg gminnych.
2016 1040 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XI/119/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Długosiodło do kategorii dróg gminnych.
2016 1039 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XI/118/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zaliczenia drogi Marianowo – Stasin - Przetycz Włościańska do kategorii dróg gminnych.
2016 1038 2016-02-02 Uchwała Uchwała nr XI/117/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Kalinowo do kategorii dróg gminnych
2015 11146 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr X/104/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 października 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Długosiodło przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie oraz w sprawie trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji
2015 9952 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr X/102/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/299/2010 Rady Gminy Długosiodło z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego
2015 9951 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr X/101/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 października 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 9950 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr X/100/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 9949 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr X/99/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Długosiodło
2015 9948 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr X/98/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2015 9947 2015-12-03 Uchwała Uchwała nr X/97/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 października 2015r. w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Długosiodło
2015 8184 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr VII/72/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2015 rok
2015 7859 2015-09-29 Uchwała Uchwała nr VIII/78/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie zaliczenia drogi Blochy - Augustowo do kategorii dróg gminnych.
2015 7858 2015-09-29 Uchwała Uchwała nr VIII/77/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Blochy do kategorii dróg gminnych.
2015 7857 2015-09-29 Uchwała Uchwała nr VIII/76/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Zygmuntowo do kategorii dróg gminnych.
2015 7513 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr VI/62/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2015 rok
2015 7190 2015-08-19 Uchwała Uchwała nr IV/42/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 23 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2015 rok
2015 7183 2015-08-19 Uchwała Uchwała nr V/47/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2015 rok
2015 6468 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr VII/66/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej oraz zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej dróg położonych na terenie Gminy Długosiodło
2015 6467 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr VII/63/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2015 5739 2015-06-24 Uchwała Uchwała nr III/33/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2015 rok
2015 5588 2015-06-19 Uchwała Uchwała nr VI/52/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 29 maja 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć wykorzystujących źródła energii odnawialnej
2015 5380 2015-06-12 Uchwała Uchwała nr II/15/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2015 rok
2015 5232 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr II/12/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/444/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2014 rok
2015 4743 2015-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/516/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 5 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/444/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2014 rok
2015 4671 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr V/44/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 4670 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr IV/40/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 23 marca 2015r. w sprawie trybu i kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2015 4669 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr IV/39/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 23 marca 2015r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Długosiodło w sprawie nazwy ulicy w miejscowości Stare Bosewo
2015 4668 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr IV/38/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 23 marca 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2015 3460 2015-04-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/530/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 31 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/444/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2014 rok
2015 2087 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr III/30/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 12 lutego 2015r. w przedmiocie wyodrębnienia w budżecie Gminy Długosiodło środków stanowiących fundusz sołecki
2015 2086 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr III/26/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć wykorzystujących energię słoneczną
2015 2085 2015-03-12 Uchwała Uchwała nr III/23/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których gmina Długosiodło jest organem prowadzącym, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde kryterium i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2015 989 2015-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXIII/490/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/444/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2014 rok
2015 743 2015-01-27 Uchwała Uchwała nr II/17/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie uchylenia w części uchwały Rady Gminy Długosiodło w sprawie nazewnictwa ulic w miejscowości Blochy
2015 742 2015-01-27 Uchwała Uchwała nr II/4/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2014 11215 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/528/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 31 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Długosiodło
2014 11214 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/527/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 31 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Długosiodło
2014 11213 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVI/526/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 31 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2014 10539 2014-11-21 Uchwała Uchwała nr XXXIV/499/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 18 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/444/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2014 rok
2014 10244 2014-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXI/460/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 7 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/444/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2014 rok
2014 9909 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr XXX/449/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/444/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2014 rok
2014 9658 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/419/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/323/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2013 rok
2014 9063 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/442/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/323/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2013 rok
2014 9062 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/405/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/323/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2013 rok
2014 8939 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/502/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 5 września 2014r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli
2014 8884 2014-09-26 Uchwała Uchwała nr XXVI/389/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/323/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2013 rok
2014 8416 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XXV/380/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/323/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2013 rok
2014 8027 2014-08-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/501/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 18 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/303/2012 rady gminy Długosiodło z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Długosiodło na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 8026 2014-08-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/500/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 18 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/268/2012 Rady gminy Długosiodło z dnia 24 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Długosiodło na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2014 7963 2014-08-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/363/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/323/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2013 rok
2014 7276 2014-07-29 Uchwała Uchwała nr XXIII/349/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/323/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2013 rok
2014 6725 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXII/333/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/323/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2013 rok
2014 6285 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/479/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2014 6284 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXIII/478/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Długosiodło
2014 6283 2014-07-01 Uchwała Uchwała nr XXXII/474/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 9 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/444/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2014 rok
2014 5132 2014-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/465/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 9 maja 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długosiodle
2014 4622 2014-05-07 Uchwała Uchwała nr XX/295/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 25 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/110/2011 Rady Gminy Długosiodło z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Długosiodło na 2012 rok
2014 3991 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XIX/280/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 24 września 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/110/2011 Rady Gminy Długosiodło z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Długosiodło na 2012 rok
2014 3931 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/462/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 7 marca 2014r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w formie inkasa i ustalenia inkasenta
2014 3930 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/458/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 7 marca 2014r. w przedmiocie wyodrębnienia w budżecie Gminy Długosiodło środków stanowiących fundusz sołecki
2014 3929 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/457/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 7 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2014 3928 2014-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/456/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 7 marca 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/286/2012 z dnia 25 października 2012 r.
2014 3298 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XVIII/264/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/110/2011 Rady Gminy Długosiodło z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Długosiodło na 2012 rok
2014 3263 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XVII/258/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/110/2011 Rady Gminy Długosiodło z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Długosiodło na 2012 rok
2014 2683 2014-03-17 Uchwała Uchwała nr XVI/245/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/110/2011 Rady Gminy Długosiodło z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Długosiodło na 2012 rok
2014 2254 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XV/240/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/110/2011 Rady Gminy Długosiodło z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Długosiodło na 2012 rok
2014 976 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXVII/410/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2014 864 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XIV/231/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/110/2011 Rady Gminy Długosiodło z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Długosiodło na 2012 rok
2014 696 2014-01-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/444/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2014 rok
2014 695 2014-01-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/434/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2014 694 2014-01-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/433/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2014 605 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XXX/452/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywania dla osób objętych programem wieloletnim "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” w formie pieniężnej.
2014 604 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XXX/451/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 w formie rzeczowej
2014 603 2014-01-22 Uchwała Uchwała nr XXX/450/2014 Rady Gminy Długosiodło z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 247 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXVIII/426/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu Targowiska "Mój Rynek" w Długosiodle
2013 13076 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/409/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2013 13075 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/408/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Długosiodło
2013 13074 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/407/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Długosiodło
2013 13073 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/403/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXVI/395/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 26 września 2013 r.
2013 13072 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/402/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 13071 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/401/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 4 listopada 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 11278 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/398/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej
2013 11277 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/395/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 26 września 2013r. w sprawie Regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2013 11276 2013-11-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/394/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 26 września 2013r. w sprawie w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów.
2013 11225 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr VII/58/2011 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2010 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Długosiodło na 2011 rok
2013 10686 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr IX/76/2011 Rady Gminy Długosiodło z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2010 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Długosiodło na 2011 rok
2013 10486 2013-10-21 Uchwała Uchwała nr X/90/2011 Rady Gminy Długosiodło z dnia 31 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2010 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Długosiodło na 2011 rok
2013 9549 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXV/378/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2013 9548 2013-09-06 Uchwała Uchwała nr XXV/377/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Długosiodło.
2013 8935 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr VI/44/2011 Rady Gminy Długosiodło z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2010 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Długosiodło na 2011 rok
2013 8698 2013-07-30 Uchwała Uchwała nr V/38/2011 Rady Gminy Długosiodło z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2010 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Długosiodło na 2011 rok
2013 8498 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/371/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 8497 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/370/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/308/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 8496 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/361/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Długosiodło.
2013 8495 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/359/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 8494 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/358/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Długosiodło
2013 8493 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/357/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 8492 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/356/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 8394 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr IV/30/2011 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2010 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Długosiodło na 2011 rok
2013 7708 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr III/14/2010 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/265/2009 Rady Gminy Długosiodło z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Długosiodło na 2010 rok
2013 7257 2013-06-27 Uchwała Uchwała nr II/5/2010 Rady Gminy Długosiodło z dnia 3 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/265/2009 Rady Gminy Długosiodło z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Długosiodło na 2010 rok
2013 7185 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XL/358/2010 Rady Gminy Długosiodło z dnia 9 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/265/2009 Rady Gminy Długosiodło z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Długosiodło na 2010 rok
2013 5275 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/347/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 28 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Długosiodle
2013 5274 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/346/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Długosiodło
2013 5273 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/345/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zaliczenia drogi Długosiodło – Długosiodło do kategorii dróg gminnych.
2013 5272 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/344/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zaliczenia drogi Przetycz Włościańska - Zygmuntowo do kategorii dróg gminnych.
2013 4019 2013-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXI/259/2009 Rady Gminy Długosiodło z dnia 11 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/181/2008 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Długosiodło na rok 2009
2013 3614 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/302/2010 Rady Gminy Długosiodło z dnia 25 maja 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/265/2009 Rady Gminy Długosiodło z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Długosiodło na 2010 rok
2013 3119 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/293/2010 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 marca 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/265/2009 Rady Gminy Długosiodło z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Długosiodło na 2010 rok
2013 2984 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXII/338/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Długosiodło
2013 2983 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXII/336/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 2982 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXII/335/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2013 2981 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXII/334/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 21 lutego 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXI/307/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku
2013 2980 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXII/331/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 21 lutego 2013r. w przedmiocie wyodrębnienia w budżecie Gminy Długosiodło środków stanowiących fundusz sołecki
2013 2979 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXII/330/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie opłaty targowej
2013 2978 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXII/328/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 2977 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXII/327/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Długosiodle
2013 2976 2013-03-12 Uchwała Uchwała nr XXII/326/2013 Rady Gminy Długosiodło z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Długosiodło.
2013 2229 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr XXXIII/280/2010 Rady Gminy Długosiodło z dnia 11 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/265/2009 Rady Gminy Długosiodło z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Długosiodło 2010 rok
2013 2078 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXI/323/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2013 rok
2013 2077 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXI/321/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/110/2011 Rady Gminy Długosiodło z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Długosiodło na 2012 rok
2013 2076 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXI/318/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Długosiodło przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie oraz w sprawie trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2013 2075 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXI/317/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w formie inkasa i ustalenia inkasenta
2013 2074 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXI/316/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Długosiodło
2013 2073 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXI/310/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Długosiodło
2013 2072 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXI/309/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2013 2071 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXI/308/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2070 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXI/307/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2069 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXI/306/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 2068 2013-02-19 Uchwała Uchwała nr XXI/303/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Długosiodło na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 10103 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/267/2009 Rady Gminy Długosiodło z dnia 29 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/181/2008 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Długosiodło na rok 2009
2012 10102 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/266/2009 Rady Gminy Długosiodło z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wydatków budżetowych gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009
2012 10101 2012-12-21 Uchwała Uchwała nr XXVII/231/2009 Rady Gminy Długosiodło z dnia 24 lipca 2009r. zmieniająca uchwałę nr XXI/181/2008 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Długosiodło na rok 2009
2012 8585 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/185/2009 Rady Gminy Długosiodło z dnia 23 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/181/2008 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Długosiodłona rok 2009
2012 8238 2012-11-28 Uchwała Uchwała nr XX/285/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 25 października 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Długosiodło
2012 7945 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XX/293/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 25 października 2012r. w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Długosiodło
2012 7944 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XX/292/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 25 października 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Długosiodło
2012 7943 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XX/291/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2012 7942 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XX/286/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 25 października 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Długosiodło, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Długosiodło oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2012 7941 2012-11-22 Uchwała Uchwała nr XX/284/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 25 października 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Długosiodło
2012 7047 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr XIX/278/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 24 września 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, udzielonych dla publicznych oraz niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Długosiodło.
2012 7046 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr XIX/270/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 24 września 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 7045 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr XIX/268/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 24 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Długosiodło na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 7044 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr XIX/267/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 24 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku do uchwały Nr XXV/173/2005 Rady Gminy Długosiodło z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Długosiodło.
2012 7043 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr XIX/266/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 24 września 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Długosiodło
2012 6336 2012-09-13 Uchwała Uchwała nr XXX/255/2009 Rady Gminy Długosiodło z dnia 20 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/181/2008 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Długosiodło na rok 2009
2012 6309 2012-09-12 Uchwała Uchwała nr XIII/113/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 5906 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XVII/255/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 5905 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XVII/253/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 5904 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XVII/252/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 5903 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XVII/250/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Długosiodło
2012 4419 2012-05-29 Uchwała Uchwała nr XII/108/2011 Rady Gminy Długosiodło z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2010 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Długosiodło na 2011 rok
2012 3699 2012-04-25 Uchwała Uchwała nr XV/241/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 marca 2012r. zmieniająca uchwałę Nr IV/227/2012 z dnia 17 lutego 2012 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. Z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:
2012 3271 2012-04-10 Uchwała Uchwała nr XXIX/244/2009 Rady Gminy Długosiodło z dnia 25 września 2009r. zmieniająca uchwałę nr XXI/181/2008 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2008r.w sprawie uchwalenia budżetu gminy Długosiodło na rok 2009
2012 3093 2012-04-04 Uchwała Uchwała nr XI/103/2011 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2010 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Długosiodło na 2011 rok
2012 2874 2012-03-22 Uchwała Uchwała nr XXVIII/235/2009 Rady Gminy Długosiodło z dnia 24 sierpnia 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/181/2008 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Długosiodło na rok 2009
2012 2310 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XIV/229/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 lutego 2012r. w przedmiocie wyodrębnienia w budżecie Gminy Długosiodło środków stanowiących fundusz sołecki
2012 2309 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XIV/228/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/64/2011 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2012 2308 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XIV/227/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych z nieczystości ciekłych z terenu Gminy Długosiodło
2012 2307 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XIV/225/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Chrzczance Włościańskiej
2012 2306 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XIV/224/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 2305 2012-03-08 Uchwała Uchwała nr XIV/223/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 2177 2012-03-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/228/2009 Rady Gminy Długosiodło z dnia 29 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/181/2008 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Długosiodło na rok 2009
2012 1934 2012-02-27 Uchwała Uchwała nr XXV/219/2009 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 maja 2009r. zmieniająca uchwałę nr XXI/181/2008 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Długosiodło na rok 2009
2012 1802 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XII/106/2011 Rady Gminy Długosiodło z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ustalania wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2012 1597 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XI/93/2011 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 1596 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XI/92/2011 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 1595 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XI/91/2011 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 1462 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XII/110/2011 Rady Gminy Długosiodło z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Długosiodło na 2012 rok
2012 1461 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XII/105/2011 Rady Gminy Długosiodło z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zaliczenia drogi Długosiodło – Stare Bosewo do kategorii dróg gminnych
2012 1407 2012-02-16 Uchwała Uchwała nr XIII/121/2012 Rady Gminy Długosiodło z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/110/2011 Rady Gminy Długosiodło z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Długosiodło na 2012 rok
2011 6424 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr X/80/2011 Rady Gminy Długosiodło z dnia 31 października 2011r. w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Długosiodło
2011 6423 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr X/79/2011 Rady Gminy Długosiodło z dnia 31 października 2011r. w sprawie określenia wzoru formularzy i deklaracji podatkowych
2011 6426 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr X/82/2011 Rady Gminy Długosiodło z dnia 31 października 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Długosiodło
2011 6425 2011-11-22 Uchwała Uchwała nr X/81/2011 Rady Gminy Długosiodło z dnia 31 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2011 4909 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr VIII/64/2011 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 4908 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2011 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 4911 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr VIII/69/2011 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/16/2010 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Długosiodło na 2011 rok
2011 4910 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2011 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie opłaty targowej
2011 4079 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr XXIII/207/2009 Rady Gminy Długosiodło z dnia 20 marca 2009r. zmieniająca uchwałę nr XXI/181/2008 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Długosiodło na rok 2009
2011 4080 2011-07-19 Uchwała Uchwała nr XXIV/213/2009 Rady Gminy Długosiodło z dnia 28 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę nr XXI/181/2008 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Długosiodło na rok 2009
2011 3801 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr VII/50/2011 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2011 3800 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr VII/49/2011 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół i przedszkoli oraz nauczycieli pełniących obowiązki w ich zastępstwie.
2011 3799 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr VII/48/2011 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Długosiodło
2011 3804 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr VII/54/2011 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie Gminy Długosiodło
2011 3803 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr VII/53/2011 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2011 3802 2011-07-08 Uchwała Uchwała nr VII/52/2011 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Długosiodle
2011 2211 2011-05-04 Uchwała Uchwała nr V/39/2011 Rady Gminy Długosiodło z dnia 31 marca 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Długosiodło oraz zapewnienia im dalszej opieki.
2011 1666 2011-04-06 Uchwała Uchwała nr IV/27/2011 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015
2011 1569 2011-03-30 Uchwała Uchwała nr XXI/179/2008 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę Nr XI/91/2007 Rady Gminy Długisiodło z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Długosiodło na rok 2008
2011 1294 2011-03-19 Uchwała Uchwała nr IV/29/2011 Rady Gminy Długosiodło z dnia 22 lutego 2011r. w przedmiocie wyodrębnienia w budżecie Gminy Długosiodło środków stanowiących fundusz sołecki
2011 399 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr III/17/2010 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr I/1/2010 Rady Gminy Długosiodło z dnia 1 grudnia 2010 r.
2011 400 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr III/18/2010 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr I/3/2010 Rady Gminy Długosiodło z dnia 1 grudnia 2010 r.
2011 346 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr III/16/2010 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Długosiodło na 2011 rok
2010 6783 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XL/349/2010 Rady Gminy Długosiodło z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2010 6782 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XL/339/2010 Rady Gminy Długosiodło z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 6785 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XL/352/2010 Rady Gminy Długosiodło z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Długosiodło
2010 6784 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XL/351/2010 Rady Gminy Długosiodło z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Długosiodło
2010 6439 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/332/2010 Rady Gminy Długosiodło z dnia 24 września 2010r. w sprawie opłaty targowej
2010 6438 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/326/2010 Rady Gminy Długosiodło z dnia 24 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 6440 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/335/2010 Rady Gminy Długosiodło z dnia 24 września 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/265/2009 Rady Gminy Długosiodło z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Długosiodło na 2010 rok
2010 6442 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/338/2010 Rady Gminy Długosiodło z dnia 24 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 6441 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIX/337/2010 Rady Gminy Długosiodło z dnia 24 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 5140 2010-11-12 Uchwała Uchwała nr XX/174/2008 Rady Gminy Długosiodło z dnia 16 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę Nr XI/91/2007 Rady Gminy Długosiodło z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Długosiodło na rok 2008
2010 4793 2010-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/312/2010 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 sierpnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 4794 2010-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/313/2010 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Długosiodło.
2010 4795 2010-10-23 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/314/2010 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2010 4141 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/309/2010 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/265/2009 Rady Gminy Długosiodło z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Długosiodło na 2010 rok
2010 4142 2010-09-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/310/2010 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 3155 2010-07-12 Uchwała Uchwała nr XXXV/299/2010 Rady Gminy Długosiodło z dnia 25 maja 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego
2010 2662 2010-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/281/2010 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 2663 2010-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/282/2010 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 marca 2010r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Długosiodło
2010 2664 2010-06-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/291/2010 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 marca 2010r. w przedmiocie wyodrębnienia w budżecie Gminy Długosiodło środków stanowiących fundusz sołecki
2010 2075 2010-05-26 Uchwała Uchwała nr XXXIII/274/2010 Rady Gminy Długosiodło z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Długosiodło.
2010 414 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/263/2009 Rady Gminy Długosiodło z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli
2010 415 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/264/2009 Rady Gminy Długosiodło z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2010 416 2010-02-09 Uchwała Uchwała nr XXXII/265/2009 Rady Gminy Długosiodło z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Długosiodło na 2010 rok
2010 253 2010-01-22 Uchwała Uchwała nr XVII/148/2008 Rady Gminy Długosiodło z dnia 26 września 2008r. zmieniająca uchwałę nr XI/91/2007 Rady Gminy Długosiodło z dnia 28 grudnia 2007r.w sprawie uchwalenia budżetu gminy Długosiodło na rok 2008
2009 6944 2009-12-27 Uchwała Uchwała nr XIX/159/2008 Rady Gminy Długosiodło z dnia 18 listopada 2008r. zmieniająca uchwałę nr XI/91/2007 Rady Gminy Długosiodło z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Długosiodło na rok 2008
2009 6258 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXX/250/2009 Rady Gminy Długosiodło z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2009 6257 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXX/248/2009 Rady Gminy Długosiodło z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 6256 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXX/247/2009 Rady Gminy Długosiodło z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 6261 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXX/253/2009 Rady Gminy Długosiodło z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Długosiodło oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2009 6260 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXX/252/2009 Rady Gminy Długosiodło z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Długosiodło
2009 6259 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXX/251/2009 Rady Gminy Długosiodło z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie zwolnienia z podatku leśnego
2009 5386 2009-11-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/156/2008 Rady Gminy Długosiodło z dnia 27 października 2008r. zmieniająca uchwałę Nr XI/91/2007 Rady Gminy Długosiodło z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Długosiodło na rok 2008
2009 3790 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/225/2009 Rady Gminy Długosiodło z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 3789 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/221/2009 Rady Gminy Długosiodło z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Długosiodle
2009 3792 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/227/2009 Rady Gminy Długosiodło z dnia 29 czerwca 2009r. w przedmiocie wyodrębnienia w budżecie Gminy Długosiodło środków stanowiących fundusz sołecki
2009 3791 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/226/2009 Rady Gminy Długosiodło z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zaliczenia drogi Kalinowo – Dalekie do kategorii dróg gminnych
2009 2821 2009-06-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/212/2009 Rady Gminy Długosiodło z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Długosiodło
2009 2042 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/198/2009 Rady Gminy Długosiodło z dnia 20 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 2043 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/199/2009 Rady Gminy Długosiodło z dnia 20 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 2040 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/196/2009 Rady Gminy Długosiodło z dnia 20 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 2041 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/197/2009 Rady Gminy Długosiodło z dnia 20 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 2046 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/202/2009 Rady Gminy Długosiodło z dnia 20 marca 2009r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Długosiodle
2009 2047 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/208/2009 Rady Gminy Długosiodło z dnia 20 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 2044 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/200/2009 Rady Gminy Długosiodło z dnia 20 marca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2009 2045 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/201/2009 Rady Gminy Długosiodło z dnia 20 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Długosiodle
2009 538 2009-02-27 Uchwała Uchwała nr XXI/178/2008 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w formie inkasa i ustalenia inkasenta.
2009 539 2009-02-27 Uchwała Uchwała nr XXI/180/2008 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wydatków budżetowych gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.
2009 540 2009-02-27 Uchwała Uchwała nr XXI/181/2008 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budzetu gminy Długosidło na rok 2009.