Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 266

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 10788 2019-09-18 Uchwała Uchwała nr X/78/2019 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2019 rok
2019 10397 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr X/70/2019 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 2 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr V/40/2019 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2019 10396 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr X/74/2019 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 2 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Ślężany gmina Dąbrówka
2019 10395 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr X/73/2019 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 2 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Ostrówek gmina Dąbrówka
2019 10394 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr X/72/2019 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 2 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Dąbrówka gmina Dąbrówka
2019 10393 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr X/71/2019 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 2 września 2019 r. zmieniająca regulamin wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Dąbrówka
2019 9546 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr IX/66/2019 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2019 rok
2019 9374 2019-07-31 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2019 rok
2019 6935 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VII/52/2019 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2019 rok
2019 6934 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VII/49/2019 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2019 6933 2019-05-31 Uchwała Uchwała nr VII/48/2019 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbrówka
2019 5508 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dąbrówka w 2019 r.
2019 5507 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr V.45.2019 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2019 rok
2019 5157 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/43/2019 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2019 5156 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/42/2019 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2019 5155 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/41/2019 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2019 5154 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/40/2019 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2019 5153 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/39/2019 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 5152 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr V/38/2019 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 4986 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowośći Dąbrówka gmina Dąbrówka
2019 4985 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr V/30/2019 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbrówka oraz określenia granic ich obwodów ,od 1 września 2019 r.
2019 2888 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/26/2019 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2019 rok
2019 2573 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr IV/20/2019 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Dąbrówka gmina Dąbrówka
2019 1854 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2018 rok
2019 25 2019-01-02 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2018 rok
2018 12956 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr II/10/2018 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego na terenie Gminy Dąbrówka
2018 12955 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i uczniów”
2018 12954 2018-12-20 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2018 11164 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXIX/347/2018 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 15 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Kuligów gmina Dąbrówka.
2018 10869 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr XXXIX/346/2018 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 15 października 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Trojany gmina Dąbrówka.
2018 10667 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/ 350/2018 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2018 rok.
2018 10666 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/348/2018 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 15 października 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr V/30/2011 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 3 marca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
2018 10665 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/345/2018 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 15 października 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2018 10664 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/344/2018 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
2018 10663 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/342/2018 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 15 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Dąbrówka w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dąbrówka.
2018 9208 2018-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/ 340/2018 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2018 rok.
2018 8230 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/ 335/2018 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2018 rok
2018 8152 2018-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/333/2018 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz uprawnień do ulg i przejazdów bezpłatnych w środkach komunikacji na terenie gminy Dąbrówka
2018 8151 2018-08-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/330/2018 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż: poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Dąbrówka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 8022 2018-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/312/2018 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy wspólnej ulicy dla miejscowości Kowalicha i Marianów
2018 7217 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/329/2018 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrówka
2018 7216 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/326/2018 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Dąbrówka instrumentem płatniczym
2018 7215 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/321/2018 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/310/2018 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dąbrówka
2018 7214 2018-07-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/320/2018 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminnego Centrum Kultury w Dąbrówce poprzez wydzielenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrówce
2018 5997 2018-06-08 Uchwała Uchwała nr XXX V/312/2018 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania wspólnej nazwy ulicy dla miejscowości Kowalicha i Marianów
2018 5546 2018-05-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/315/2018 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Dąbrówka, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 5509 2018-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/311/2018 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych członków ochotniczej straży pożarnej
2018 5508 2018-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/309/2018 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2018 5507 2018-05-21 Uchwała Uchwała nr XXXV/308/2018 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl
2018 3836 2018-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/297/2018 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych oraz o niedochodzeniu należności mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Dąbrówka lub jej podległym jednostkom, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania ulg
2018 3170 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXIV/298/2018 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i przedszkolom niepublicznym prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
2018 3106 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/307/2018 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Dąbrówka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3105 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/306/2018 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Dąbrówka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 3104 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/285/2018 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrówka, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2018 3103 2018-03-28 Uchwała Uchwała nr XXXIV/284/2018 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia kryteriów oraz liczby punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbrówka oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2018 2707 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/279/2017 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2018 rok
2018 2558 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/277/2017 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.
2018 2557 2018-03-14 Uchwała Uchwała nr XXXIII/272/2017 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca regulamin wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Dąbrówka.
2017 10632 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/256/2017 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalania podatku rolnego
2017 10631 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/255/2017 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2017 6494 2017-08-03 Uchwała Uchwała nr XXVIII/233/2017 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę nr XXXVI/289/2014 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania
2017 5600 2017-06-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/215/2017 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dąbrówka przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ, trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji.
2017 5283 2017-06-08 Uchwała Uchwała nr XV/120/2016 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych członków ochotniczej straży pożarnej.
2017 4660 2017-05-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/206/2017 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2017 4659 2017-05-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/205/2017 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 31 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XVI/107/2004 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Dąbrówka
2017 4658 2017-05-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/204/2017 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów oraz liczby punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbrówka oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 4657 2017-05-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/203/2017 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrówka, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2017 4656 2017-05-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/202/2017 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą-Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 4636 2017-05-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/201/2017 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kuligów-cmentarz” na nieruchomości stanowiącej działkę numer 346 w obrębie 0022, Teodorów-Sokołówek, położonej w miejscowości Sokołówek, gm. Dąbrówka
2017 2797 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XXV/199/2017 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicy w miejscowości Ślężany
2017 2796 2017-03-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/186/2016 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków budżetowych, ktore nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016
2017 728 2017-01-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/180/2016 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/283/2014 Rady Gminy Dabrówka z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Dabrówka
2016 11094 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/171/2016 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 11093 2016-12-09 Uchwała Uchwała nr XXIII/170/2016 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu zyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego
2016 8270 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr XX/159/2016 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 29 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl
2016 7962 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XIV/113/2016 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka
2016 7136 2016-07-28 Uchwała Uchwała nr XIX/157/2016 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
2016 7135 2016-07-28 Uchwała Uchwała nr XIX/156/2017 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkanych
2016 4139 2016-04-27 Uchwała Uchwała nr XII/104/2015 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok
2016 3838 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr XIII/101/2015 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.
2016 2772 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr XV/117/2016 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie nadania nazw ulicy w miejscowości Kowalicha
2016 2771 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr XV/115/2016 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów oraz liczby punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbrówka oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 2770 2016-03-21 Uchwała Uchwała nr XV/114/2016 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrówka, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły i gimnazjum oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
2016 2519 2016-03-15 Uchwała Uchwała nr XVI/127/2016 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 7 marca 2016r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
2016 798 2016-01-25 Uchwała Uchwała nr XIII/103/2015 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 11049 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XII/95/2015 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2015 11048 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XI/93/2015 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Dąbrówka przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2015 11047 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XI/88/2015 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Dąbrówka
2015 11046 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XI/87/2015 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej
2015 11045 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XI/86/2015 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 11044 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XI/85/2015 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 11043 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XI/83/2015 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa ustalenia podatku rolnego
2015 8086 2015-10-08 Uchwała Uchwała nr X/76/2015 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 22 września 2015r. w sprawie zasad udzielenia doptacji na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania przy udzieleniu dotacji na rzecz spółek wodnych i sposobu ich rozliczenia
2015 7715 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr IX/71/2015 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2015-2020r.
2015 7713 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr IX/66/2015 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Karpin
2015 6247 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/58/2015 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2015 6246 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2015 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2015 6245 2015-07-17 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2015 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dąbrówce
2015 5966 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr IV/11/2014 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbrówka na 2014 rok
2015 5552 2015-06-17 Uchwała Uchwała nr VII/46/2015 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 7 kwietnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dąbrówka.
2015 5255 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/299/2014 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbrówka na 2014 rok
2015 5254 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/287/2014 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbrówka na 2014 rok
2015 5253 2015-06-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/305/2014 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 10 października 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbrówka na 2014 rok
2015 4136 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr VII/47/2015 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 7 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystapienia do programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl
2015 4135 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr VII/45/2015 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 7 kwietnia 2015r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Dąbrówka.
2015 3760 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr VI/36/2015 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 2 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Dąbrówka jest organem prowadzącym.
2015 3759 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr VI/31/2015 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 2 marca 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkanych.
2015 3758 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr VI/29/2015 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 2 marca 2015r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3757 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr VI/28/2015 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 16 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty za gospodarowanie odopadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkanych.
2015 3756 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr VI/27/2015 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 2 marca 2015r. w sprawie ustalenia zwolnień w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości zamieszkanych.
2015 3629 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr VII/44/2015 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 7 kwietnia 2015r. w sprawie utworzenia w Gminie Dąbrówka odrębnego obwodu głosowania.
2015 2754 2015-03-25 Uchwała Uchwała nr IV/12/2014 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wydatków budżetowych. które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.
2015 2044 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/279/2014 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 22 maja 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbrówka na 2014 rok
2015 2025 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/272/2014 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbrówka na 2014 rok
2015 2015 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/259/2014 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 10 marca 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbrówka na 2014 rok
2015 1397 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr V/17/2015 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2015 1396 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr V/16/2015 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowaadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Dabrówka.
2014 11388 2014-12-09 Uchwała Uchwała nr XL/310/2014 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Karpin.
2014 11078 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr XL/311/2014 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego.
2014 10791 2014-11-28 Uchwała Uchwała nr XXXIX/301/2014 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 10 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dąbrówka.
2014 9498 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/247/2014 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbrówka na 2014 rok
2014 9497 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XXXI/239/2013 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbrówka na 2013 rok
2014 9496 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XXX/231/2013 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbrówka na 2013 rok
2014 9495 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/224/2013 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 17 października 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbrówka na 2013 rok
2014 8474 2014-09-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/298/2014 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie utworzenia w Gminie Dąbrówka odrębnego obwodu głosowania.
2014 8430 2014-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/291/2014 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i innych placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Dąbrówka przez osoby fizyczne lub osoby prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 7425 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/289/2014 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania.
2014 7424 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/286/2014 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kuligów.
2014 7423 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/285/2014 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wspomagających w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrówka.
2014 7422 2014-07-31 Uchwała Uchwała nr XXXVI/283/2014 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Dąbrówka Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty / Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze. zm.) Rada Gminy Dąbrówka uchwala co następuje:
2014 6824 2014-07-14 Uchwała Uchwała nr XXIII/180/2013 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbrówka na 2013 rok
2014 6218 2014-06-30 Uchwała Uchwała nr XIV/104/2012 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbrówka na 2012 rok
2014 6033 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/276/2014 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 22 maja 2014r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gmine Dabrówka
2014 6032 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/275/2014 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 22 maja 2014r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Dąbrówka.
2014 5827 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XX/155/2012 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbrówka na 2012 rok
2014 5826 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XIX/140/2012 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 19 października 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbrówka na 2012 rok
2014 5825 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XVIII /131/2012 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 19 września 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbrówka na 2012 rok
2014 5568 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXI/166/2012 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbrówka na 2012 rok
2014 5140 2014-05-19 Uchwała Uchwała nr XXXIV.265.2014 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie przystąpienia do programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl
2014 4341 2014-04-24 Uchwała Uchwała nr XI/75/2011 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbrówka na 2011 rok
2014 4340 2014-04-24 Uchwała Uchwała nr IX/60/2011 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbrówka na 2011 rok
2014 4184 2014-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXIV/264/2014 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie utworzenia w Gminie Dąbrówka odrębnego obwodu głosowania.
2014 4183 2014-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/255/2014 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 10 marca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Wszebory.
2014 4182 2014-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXIII/254/2014 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 10 marca 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wszebory.
2014 2839 2014-03-20 Uchwała Uchwała nr XV/ 114/2012 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbrówka na 2012 rok
2014 1207 2014-02-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/241/2013 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013.
2014 538 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr XXX/228/2013 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Marianów. 
2014 537 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr XXX/227/2013 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wszebory.
2014 536 2014-01-20 Uchwała Uchwała nr XXX/226/2013 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Wszebory.
2013 12885 2013-12-09 Uchwała Uchwała nr XXX/230/2013 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego.
2013 11858 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XII/83/2011 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbrówka na 2011 rok
2013 11848 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XIII/94/2012 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbrówka na 2012 rok
2013 11565 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/221/2013 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 30 września 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Marianów.
2013 11564 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/220/2013 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 30 września 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kuligów.
2013 11563 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/219/2013 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 30 września 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kowalicha.
2013 11210 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr VIII/53/2011 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbrówka na 2011 rok
2013 11209 2013-10-31 Uchwała Uchwała nr VII/45/2011 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbrówka na 2011 rok
2013 11069 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr XLV/272/2010 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbrówka na 2010 rok
2013 11050 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr II/6/2010 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbrówka na 2010 rok
2013 10364 2013-10-17 Uchwała Uchwała nr XXVIII/212/2013 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 30 września 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli zamieszkałych nieruchomości.
2013 8958 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr V/32/2011 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 3 marca 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbrówka na 2011 rok
2013 8813 2013-08-01 Uchwała Uchwała nr VI/37/2011 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbrówka na 2011 rok
2013 8500 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/202/2013 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dręszew.
2013 8139 2013-07-16 Uchwała Uchwała nr IV/24/2011 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbrówka na 2011 rok
2013 6277 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXV/189/2013 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Dąbrówka.
2013 6276 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXV/188/2013 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wszebory.
2013 5059 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr XLIV/264/2010 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbrówka na 2010 rok
2013 5058 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr XLIII/261/2010 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 9 września 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbrówka na 2010 rok
2013 4750 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/174/2013 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrówka
2013 4331 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/209/2009 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbrówka na rok 2009
2013 4330 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/215/2009 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009.
2013 3635 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XL/234/2010 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 16 kwietnia 2010r. zmiana budżetu Gminy Dąbrówka na 2010 rok
2013 3634 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XL/233/2010 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 16 kwietnia 2010r. zmiana budżetu Gminy Dąbrówka na 2010 rok
2013 3612 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXV/204/2009 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 6 listopada 2009r. zmiana budżetu Gminy Dąbrówka na 2009 rok
2013 3191 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXII/172/2013 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Trojany
2013 3150 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/228/2010 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 18 marca 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbrówka na 2010 rok
2013 2553 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXI/163/2012 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia regulaminu zdrowotnego dla nauczycieli, nauczycieli emerytów i rencistów, których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrówka
2013 2552 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXI/162/2012 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Kuligów.
2013 1837 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXI/169/2012 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2013 rok
2013 1836 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXI/168/2012 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.
2013 766 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr XXI/164/2012 Rada Gminy Dabrówka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrówka
2012 8860 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XX/145/2012 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkanych
2012 8859 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XX/144/2012 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 8555 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XX/152/2012 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 23 listopada 2012r. W sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Dąbrówka
2012 8554 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XX/151/2012 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego.
2012 8553 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XX/150/2012 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Dąbrówka .
2012 8552 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XX/149/2012 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, wprowadzenia zwolnień w tym podatku oraz zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2012 8551 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XX/148/2012 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości niezamieszkanych na których powstają odpady
2012 8550 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XX/147/2012 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości niezamieszkanych, na których powstają odpady
2012 8549 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XX/146/2012 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli zamieszkanych nieruchomości
2012 8548 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XX/143/2012 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy lub niezamieszkanych a na, których powstają odpady komunalne
2012 8317 2012-11-30 Uchwała Uchwała nr XIX/138/2012 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 19 października 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/107/2004 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Dąbrówka.
2012 7494 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XIX/136/2012 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 19 października 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 7493 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XIX/135/2012 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 19 października 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 7492 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/128/2012 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 19 września 2012r. w sprawie w wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 7491 2012-11-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/127/2012 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 19 września 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dąbrówka.
2012 7405 2012-11-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/214/2009 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbrówka na rok 2009
2012 6021 2012-08-23 Uchwała Uchwała nr XVII/123/2012 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kowalicha.
2012 5389 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XV/108/2012 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 29 maja 2012r. w sprawie usytuowania punktów sprzedaży i warunków sprzedaży napojów alkoholowych.
2012 5388 2012-07-17 Uchwała Uchwała nr XV/107/2012 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/90/2012 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Małopole.
2012 5175 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/201/2009 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 15 października 2009r. zmiana budżetu Gminy Dąbrówka na 2009 rok
2012 5174 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXIII/192/2009 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 11 września 2009r. zmiana budżetu Gminy Dąbrówka na 2009 rok
2012 5173 2012-07-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/187/2009 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 4 sierpnia 2009r. zmiana budżetu Gminy Dąbrówka na 2009 rok
2012 3998 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XI/98/2012 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Dąbrówka.
2012 2997 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XIII/90/2012 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Małopole.
2012 2996 2012-03-28 Uchwała Uchwała nr XIII/89/2012 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dąbrówka.
2012 2642 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XXXI/182/2009 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 26 czerwca 2009r. zmiana budżetu Gminy Dąbrówka na 2009 rok
2012 2641 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr XXX/177/2009 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 27 maja 2009r. zmiana budżetu Gminy Dąbrówka na 2009 rok
2012 2447 2012-03-13 Uchwała Uchwała nr XII/85/2011 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrówka na 2012 rok
2012 1984 2012-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/169/2009 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 26 marca 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrówka na 2009 rok
2012 1810 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XXIX/175/2009 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrówka na 2009 rok
2012 1809 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/163/2009 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrówka na 2009 rok
2012 527 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XI/78/2011 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dąbrówka.
2012 526 2012-01-24 Uchwała Uchwała nr XI/79/2011 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Ostrówek.
2011 7288 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XI/70/2011 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Dąbrówka .
2011 7287 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XI/69/2011 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, wprowadzenia zwolnień w tym podatku oraz zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2011 7289 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XI/71/2011 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego.
2011 7291 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XI/73/2011 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 7290 2011-12-13 Uchwała Uchwała nr XI/72/2011 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Dąbrówka
2011 7186 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr X/64/2011 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 26 października 2011r. nadania nazwy ulicy w miejscowości Kuligów.
2011 7187 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr X/65/2011 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 26 października 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ślężany.
2011 5736 2011-10-14 Uchwała Uchwała nr III/15/2010 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrówka na 2011 rok
2011 5086 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr IX/56/2011 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w podziale Gminy Dąbrówka na stałe obwody głosowania.
2011 5087 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr IX/57/2011 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia w Gminie Dąbrówka odrębnego obwodu głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 09 października 2011 roku w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
2011 4648 2011-08-13 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2011 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kuligów.
2011 3900 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr XXI/127/2008 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 31 lipca 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy Dąbrówka na rok 2008
2011 3901 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr XXII/129/2008 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 3 września 2008r. w sprawie zmiany budżetu gmniy Dąbrówka na rok 2008
2011 3898 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr XIX/121/2008 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 10 czerwca 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy Dąbrówka na rok 2008
2011 3899 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr XX/125/2008 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrówka na rok 2008
2011 3904 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr XXV/147/2008 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrówka na rok 2008
2011 3905 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr XXVI/152/2008 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrówka na rok 2008
2011 3902 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr XXIII/133/2008 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 30 września 2008r. w sprawie zmiany budżetu gmniy Dąbrówka na rok 2008
2011 3903 2011-07-12 Uchwała Uchwała nr XXIV/142/2008 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrówka na rok 2008
2011 3258 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr VI/35/2011 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Dąbrówka
2011 2086 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr V/30/2011 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 3 marca 2011r. w sprawie w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
2011 2085 2011-04-27 Uchwała Uchwała nr V/27/2011 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 3 marca 2011r. w sprawie w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Trojany.
2011 979 2011-03-07 Uchwała Uchwała nr XLV/265/2010 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dąbrówka
2011 473 2011-02-04 Uchwała Uchwała nr III/7/2010 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 7572 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr XLIII/259/2010 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 9 września 2010r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Chajęty.
2010 7573 2010-12-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/263/2010 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 30 września 2010r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęc nauczycielom. którym powierzono stanowiski kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Dąbrówka.
2010 6804 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XLV/268/2010 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego
2010 6803 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XLV/267/2010 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Dabrówka
2010 6806 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XLV/270/2010 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportpwych na terenie gminy Dabrówka.
2010 6805 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XLV/269/2010 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, wprowadzenia zwolnień w tym podatku oraz zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2010 4861 2010-10-28 Uchwała Uchwała nr XLIV/262/2010r. Rady Gminy Dąbrówka z dnia 30 września 2010r. w sprawie utworzenia w Gminie Dąbrówka odrębnego obwodu głosowania.
2010 4627 2010-10-16 Uchwała Uchwała nr XLII/251/2010 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2010 4626 2010-10-16 Uchwała Uchwała nr XLII/250/2010 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
2010 4630 2010-10-16 Uchwała Uchwała nr XLII/ 258/2010 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbrówka na 2010 rok
2010 4625 2010-10-16 Uchwała Uchwała nr XLI/246/2010 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dąbrówka na 2010 rok
2010 4629 2010-10-16 Uchwała Uchwała nr XLII/253/2010 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie określenia: 1. szczegółowych zasad dotyczących sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny („ulgi”) przypadających Gminie Dąbrówka lub jej jednostkom podległym, 2. szczegółowych zasad dotyczących sposobu i trybu udzielania ulg stanowiących pomoc publiczną oraz 3. organu uprawnionego do udzielania ulg.
2010 4628 2010-10-16 Uchwała Uchwała nr XLII/252/2010 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 4218 2010-09-29 Uchwała Uchwała nr XLI/236/2010r. Rady Gminy Dąbrówka z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2010 3331 2010-07-20 Uchwała Uchwała nr XXXIX/225/2010 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 18 marca 2010r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Dąbrówka
2010 3050 2010-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/219/2010 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 16 lutego 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalania stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół, placówek zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Dąbrówka przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego.
2010 2736 2010-06-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/221/2010 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 16 lutego 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy Dąbrówka na 2010 rok
2010 1568 2010-05-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII/217/2009 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrówka na rok 2010
2010 535 2010-02-23 Uchwała Uchwała nr XXXVI/205/2009 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt i zapewnienia dalszej opieki wyłapanym zwierzętom
2009 6405 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/206/2009 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 3 grudnia 2009r. ustalenie wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Dąbrówka
2009 6407 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/208/2009 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 3 grudnia 2009r. określenie stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Dąbrówka
2009 6406 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/207/2009 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 3 grudnia 2009r. określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości, wprowadzenia zwolnień w tym podatku oraz zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2009 6350 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/199/2009 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 15 października 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kuligów
2009 6351 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/200/2009 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 15 października 2009r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kołaków.
2009 4087 2009-08-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/179/2009 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kowalicha
2009 2039 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/155/2009 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Dąbrówka
2009 629 2009-03-05 Uchwała Uchwała nr XXV/146/2008 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrówka na rok 2009
2009 628 2009-03-05 Uchwała Uchwała nr XXVI/153/2008 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.