Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 155

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 10462 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/35/19 Rady Gminy Czerwin z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Czerwin
2019 10461 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/36/19 Rady Gminy Czerwin z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną.
2019 10460 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/37/19 Rady Gminy Czerwin z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wychowania przedszkolnego pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze zatrudnionych w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Czerwin
2019 10459 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/38/19 Rady Gminy Czerwin z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Czerwin.
2019 10458 2019-09-05 Uchwała Uchwała nr XI/39/19 Rady Gminy Czerwin z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czerwin
2019 9535 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr X/33/19 Rady Gminy Czerwin z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie zasad wypłaty i wysokości diet przysługujących radnym Rady Gminy Czerwin
2019 8298 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr IX/27/19 Rady Gminy Czerwin z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/13/19 Rady Gminy Czerwin z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 6 i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Czerwin.
2019 6174 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VII/13/19 Rady Gminy Czerwin z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 6 i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Czerwin.
2019 6173 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VII/16/19 Rady Gminy Czerwin z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia pomocy społecznej
2019 6172 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VII/14/19 Rady Gminy Czerwin z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie posiłku w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 6171 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VII/15/19 Rady Gminy Czerwin z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 6170 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr VII/18/19 Rady Gminy Czerwin z dnia 26 kwietnia 2019 r. W sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czerwin w 2019 roku”.
2019 4988 2019-04-16 Uchwała Uchwała nr VI/9/19 Rady Gminy Czerwin z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Czerwin.
2019 3922 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr VI/11/19 Rady Gminy Czerwin z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zasad wypłaty i wysokości diet przysługujących radnym Rady Gminy Czerwin
2019 3921 2019-03-26 Uchwała Uchwała nr VI/7/19 Rady Gminy Czerwin z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobytw Dziennym Domu "Senior+" w Czerwnie
2019 3532 2019-03-15 Uchwała Uchwała nr VI/8/19 Rady Gminy Czerwin z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2019 1601 2019-02-05 Uchwała Uchwała nr III/8/18 Rady Gminy Czerwin z dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czerwin.
2019 1051 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr IV/16/18 Rady Gminy Czerwin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
2019 1050 2019-01-21 Uchwała Uchwała nr IV/15/18 Rady Gminy Czerwin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2019 226 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/14/18 Rady Gminy Czerwin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 225 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/13/18 Rady Gminy Czerwin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 224 2019-01-04 Uchwała Uchwała nr IV/12/18 Rady Gminy Czerwin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie posiłku w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 12917 2018-12-19 Uchwała Uchwała nr III/9/18 Rady Gminy Czerwin z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior+”
2018 12332 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr III/10/18 Rady Gminy Czerwin z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2019 rok
2018 10462 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr XLVII/36/12 Rady Gminy Czerwin z dnia 12 października 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czerwin
2018 10349 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/39/18 Rady Gminy Czerwin z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
2018 10348 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr XLVII/38/18 Rady Gminy Czerwin z dnia 12 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czerwin
2018 10347 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr XLII/37/18 Rady Gminy Czerwin z dnia 12 października 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2018 8873 2018-09-18 Uchwała Uchwała nr XLVI/35/18 Rady Gminy Czerwin z dnia 7 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy Czerwin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 7932 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr XLV/31/18 Rady Gminy Czerwin z dnia 9 sierpnia 2018 r. W sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czerwin w 2018 roku”.
2018 7931 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr XLV/32/18 Rady Gminy Czerwin z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy Czerwin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 7892 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr XLIV/22/18 Rady Gminy Czerwin z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym zasobem Gminy Czerwin na lata 2018 -2023
2018 7275 2018-07-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/26/18 Rady Gminy Czerwin z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
2018 7274 2018-07-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/24/18 Rady Gminy Czerwin z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwinie
2018 7273 2018-07-18 Uchwała Uchwała nr XLIV/21/18 Rady Gminy Czerwin z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowej jednostkom organizacyjnym Gminy Czerwin zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czerwin.
2018 6204 2018-06-14 Uchwała Uchwała nr XLIII/20/18 Rady Gminy Czerwin z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
2018 5872 2018-06-04 Uchwała Uchwała nr XLIII/18/18 Rady Gminy Czerwin z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Czerwin
2018 4503 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XLII/16/18 Rady Gminy Czerwin z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie przekazania pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu w 2018 r. na zadanie inwestycyjne w drogownictwie.
2018 4502 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XLII/15/18 Rady Gminy Czerwin z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Czerwin na stałe obwody głosowania, ustalania ich numerów, granic oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.
2018 4501 2018-04-20 Uchwała Uchwała nr XLII/14/18 Rady Gminy Czerwin z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
2018 4244 2018-04-17 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/41/17 Rady Gminy Czerwin z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 3459 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLI/10/18 Rady Gminy Czerwin z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
2018 3458 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLI/8/18 Rady Gminy Czerwin z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Czerwin.
2018 3457 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLI/7/18 Rady Gminy Czerwin z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Czerwin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 3326 2018-04-04 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/39/17 Rady Gminy Czerwin z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2018 2900 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX/44/17 Rady Gminy Czerwin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2018 891 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr XL/2/18 Rady Gminy Czerwin z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Czerwin
2018 311 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/36/17 Rady Gminy Czerwin z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2018 310 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/32/17 Rady Gminy Czerwin z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych w Czerwinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Czerwinie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
2018 309 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXVII/31/17 Rady Gminy Czerwin z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Piskach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Piskach
2018 307 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXVI/30/17 Rady Gminy Czerwin z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmianie uchwały budżetowej na 2017 rok
2018 301 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/27/17 Rady Gminy Czerwin z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2018 300 2018-01-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/19/17 Rady Gminy Czerwin z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowe na 2017 rok
2018 246 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/37/17 Rady Gminy Czerwin z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ustalania regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach powadzonych przez Gminę Czerwin
2017 11130 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/34/17 Rady Gminy Czerwin z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2017 11129 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/33/17 Rady Gminy Czerwin z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2018 rok.
2017 10628 2017-11-22 Uchwała Uchwała nr XXXV/28/17 Rady Gminy Czerwin z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2017 8638 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/23/17 Rady Gminy Czerwin z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
2017 7967 2017-09-21 Uchwała Uchwała nr XXIX/9/17 Rady Gminy Czerwin z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 7916 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XXX/17/17 Rady Gminy Czerwin z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 6257 2017-07-19 Uchwała Uchwała nr XXXII/21/17 Rady Gminy Czerwin z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy „Karola Świerczewskiego” na ulica „Mazowiecka”
2017 4895 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXX/14/17 Rady Gminy Czerwin z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
2017 4894 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXX/12/17 Rady Gminy Czerwin z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 4893 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXX/11/17 Rady Gminy Czerwin z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną drogi
2017 4892 2017-05-23 Uchwała Uchwała nr XXX/10/17 Rady Gminy Czerwin z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 2193 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/4/17 Rady Gminy Czerwin z dnia 3 lutego 2017r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwinie
2017 2192 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XXVIII/3/17 Rady Gminy Czerwin z dnia 3 lutego 2017r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czerwin
2017 2191 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XXVII/53/16 Rady Gminy Czerwin z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2017 rok
2016 11629 2016-12-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/49/16 Rady Gminy Czerwin z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Publicznych w Czerwinie
2016 11293 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXV/43/16 Rady Gminy Czerwin z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2017 rok
2016 11292 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXV/42/16 Rady Gminy Czerwin z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 8889 2016-10-14 Uchwała Uchwała nr XXII/35/16 Rady Gminy Czerwin z dnia 30 sierpnia 2016r. Zmieniającą uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwinie
2016 7531 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XXI/33/16 Rady Gminy Czerwin z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wydłużony pobyt dziecka w Żłobku Gminnym w Czerwinie, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w Czerwinie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszonych opłat.
2016 7530 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XXI/32/16 Rady Gminy Czerwin z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie przebiegu drogi gminnej Nr 250311W
2016 7529 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XXI/31/16 Rady Gminy Czerwin z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 7528 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XXI-30-16 Rady Gminy Czerwin z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 7527 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XXI/29/16 Rady Gminy Czerwin z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie zmiany do uchwały XX/96/16 Rady Gminy Czerwin z dnia 8września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Czerwin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowej komisji wyborczych.
2016 7526 2016-08-16 Uchwała Uchwała nr XXI/28/16 Rady Gminy Czerwin z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XIX/92/12 Rady Gminy Czerwin z dnia 31 Lipca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Czerwin no okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczy radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2016 7024 2016-07-22 Uchwała Uchwała nr XIX/17/16 Rady Gminy Czerwin z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Czerwin oraz nadania mu statutu
2016 7023 2016-07-22 Uchwała Uchwała nr XIX/16/16 Rady Gminy Czerwin z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie likwidacji Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Suchcicach
2016 6707 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr XX/27/16 Rady Gminy Czerwin z dnia 14 lipca 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 6435 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XIX/23/16 Rady Gminy Czerwin z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czerwin
2016 6434 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XIX/22/16 Rady Gminy Czerwin z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 6433 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XIX/20/16 Rady Gminy Czerwin z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6432 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XIX/19/16 Rady Gminy Czerwin z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami kamunalnymi
2016 3356 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XVII/9/16 Rady Gminy Czerwin z dnia 3 marca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2016 3355 2016-04-11 Uchwała Uchwała nr XV/6/16 Rady Gminy Czerwin z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016
2016 1333 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XVI/8/16 Rady Gminy Czerwin z dnia 5 lutego 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2016 300 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr XIV/46/15 Rady Gminy Czerwin z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2016 71 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr XII/43/15 Rady Gminy Czerwin z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwinie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czerwin
2015 10233 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/42/15 Rady Gminy Czerwin z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2015 10232 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/41/15 Rady Gminy Czerwin z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku
2015 10231 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/40/15 Rady Gminy Czerwin z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 10230 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/39/15 Rady Gminy Czerwin z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2016 rok
2015 5647 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr VII/27/15 Rady Gminy Czerwin z dnia 29 maja 2015r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej zamieszkałych na terenie Gminy Czerwin
2015 5646 2015-06-22 Uchwała Uchwała nr VII/26 /15 Rady Gminy Czerwin z dnia 29 maja 2015r. w sprawie przyznawania nagród Wójta Gminy Czerwin za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
2014 11784 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr II/7/14 Rady Gminy Czerwin z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2015 rok
2014 9022 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr Xl/189/14 Rady Gminy Czerwin z dnia 22 września 2014r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Czerwinie
2014 9021 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr XL/188/14 Rady Gminy Czerwin z dnia 22 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Czerwin
2014 5754 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/176/14 Rady Gminy Czerwin z dnia 3 czerwca 2014r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Czerwinie oraz nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Czerwinie
2014 2555 2014-03-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/169/14 Rady Gminy Czerwin z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/92/12 Rady Gminy Czerwin z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Czerwin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2014 2334 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr XXXVI/168/14 Rady Gminy Czerwin z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Czerwin.
2014 1536 2014-02-18 Uchwała Uchwała nr XXXV/166/14 Rady Gminy Czerwin z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
2014 377 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/163/13 Rady Gminy Czerwin z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014
2014 376 2014-01-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/161/13 Rady Gminy Czerwin z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Czerwin
2013 12657 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/153/13 Rady Gminy Czerwin z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2014 rok
2013 9505 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXX/143/13 Rady Gminy Czerwin z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czerwin.
2013 9504 2013-09-05 Uchwała Uchwała nr XXX/142/13 Rady Gminy Czerwin z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Czerwin na lata 2013 - 2016
2013 8747 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/138/13 Rady Gminy Czerwin z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych oraz publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Czerwin.
2013 8746 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/137/13 Rady Gminy Czerwin z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Malinowie Nowym
2013 8745 2013-07-31 Uchwała Uchwała nr XXIX/136/13 Rady Gminy Czerwin z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Laskach Szlacheckich.
2013 8600 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr IV/19/2011 Rady Gminy Czerwin z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2011 rok
2013 5818 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/133/13 Rady Gminy Czerwin z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czerwin.
2013 1564 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr XXIII/117/12 Rady Gminy Czerwin z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2013 rok
2012 9438 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXII/111/12 Rady Gminy Czerwin z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości.
2012 9437 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXII/110/12 Rady Gminy Czerwin z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie terminu, częstości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2012 9436 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXII/109/12 Rady Gminy Czerwin z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 9435 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXII/108/12 Rady Gminy Czerwin z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
2012 9434 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXII/103/12 Rady Gminy Czerwin z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie w sprawie nadania nazwy ulicy
2012 8664 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/107/2012 Rady Gminy Czerwin z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku
2012 8663 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXII/106/12 Rady Gminy Czerwin z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2013 rok
2012 7522 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XX/ 96/12 Rady Gminy Czerwin z dnia 18 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Czerwin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 7524 2012-11-13 Uchwała Uchwała nr XIX/94/12 Rady Gminy Czerwin z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zaliczenia dróg, stanowiących własność Gminy Czerwin, do kategorii dróg gminnych.
2012 7249 2012-11-02 Uchwała Uchwała nr XX/97/12 Rady Gminy Czerwin z dnia 18 września 2012r. w sprawie zaliczenia dróg, stanowiących własność Gminy Czerwin, do kategorii dróg gminnych
2012 5935 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XIX/92/12 Rady Gminy Czerwin z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie podziału Gminy Czerwin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 5321 2012-07-13 Uchwała Uchwała nr XVIII/88/12 Rady Gminy Czerwin z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody
2012 4888 2012-06-20 Uchwała Uchwała nr XVI/81/12 Rady Gminy Czerwin z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Piotrowie
2012 4812 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XVI/82/12 Rady Gminy Czerwin z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych oraz publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Czerwin
2012 4811 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr XVII/84/12 Rady Gminy Czerwin z dnia 22 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Piotrowie
2012 104 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XII / 66 /11 Rady Gminy Czerwin z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwin na rok 2012
2011 7611 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/57/11 Rady Gminy Czerwin z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2011 7610 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/56/11 Rady Gminy Czerwin z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2011 7612 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/58/11 Rady Gminy Czerwin z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 7614 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/60/11 Rady Gminy Czerwin z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku na rok 2012
2011 7613 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/59/11 Rady Gminy Czerwin z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2012 rok
2011 4269 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr V/22/11 Rady Gminy Czerwin z dnia 22 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czerwin.
2011 4270 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr VI/27/11 Rady Gminy Czerwin z dnia 18 maja 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych oraz publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Czerwin.
2011 1924 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr IV/15/2011 Rady Gminy Czerwin z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerwinie.
2011 1070 2011-03-12 Uchwała Uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy Czerwin z dnia 29 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa na rok 2011
2010 7030 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr II/6/2010 Rady Gminy Czerwin z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych
2010 5939 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLV/29/2010 Rady Gminy Czerwin z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 5940 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLV/30/2010 Rady Gminy Czerwin z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2011 rok
2010 5941 2010-12-06 Uchwała Uchwała nr XLV/31/2010 Rady Gminy Czerwin z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2011
2010 5132 2010-11-12 Uchwała Uchwała nr XL/16/2010 Rady Gminy Czerwin z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Czerwin.
2010 5133 2010-11-12 Uchwała Uchwała nr XL/19/2010 Rady Gminy Czerwin z dnia 27 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych oraz publicznego gimnazjum prowadzonych przez gminę Czerwin.
2009 6685 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/39/2009 Rady Gminy Czerwin z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2009 6722 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/23/2009 Rady Gminy Czerwin z dnia 6 października 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Czerwin
2009 6753 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/37/2009 Rady Gminy Czerwin z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/30/2009 Rady Gminy Czerwin z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 6684 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXIV/34/2009 Rady Gminy Czerwin z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Czerwin
2009 6371 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/27/2009 Rady Gminy Czerwin z dnia 10 listopada 2009r. o zmianie uchwały nr XXII/36/2008 Rady Gminy Czerwin z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie nadania nazwy ulicom
2009 6228 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/31/2009 Rady Gminy Czerwin z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
2009 6227 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/30/2009 Rady Gminy Czerwin z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 6226 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXII/28/2009 Rady Gminy Czerwin z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
2009 5960 2009-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/29/2009 Rady Gminy Czerwin z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
2009 3108 2009-07-11 Uchwała Uchwała nr XXV/3/2009 z dnia 27 stycznia 2009r. Rady Gminy Czerwin w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Czerwin liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych