Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 9

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11571 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr 60/VIII/2019 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli, oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czerwińsk nad Wisłą
2019 11570 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr 59/VIII/2019 z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek, oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Czerwińsk nad Wisłą
2019 11569 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr 58/VIII/2019 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Czerwińsku nad Wisłą
2019 8417 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr 51/VII/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwińsku nad Wisłą.
2019 8416 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr 49/VII/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czerwińsk nad Wisłą
2019 8415 2019-07-05 Uchwała Uchwała nr 48/VII/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czerwińsk nad Wisłą oraz określenia granic ich obwodów
2019 6299 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr 18/III/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Czerwińsk nad Wisłą na rok 2019
2019 1415 2019-01-29 Uchwała Uchwała nr 27/IV/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Czerwińsk nad Wisłą w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Czerwińsk nad Wisłą
2019 713 2019-01-14 Uchwała Uchwała nr 24/III/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Czerwińsk nad Wisłą przez osoby prawne i osoby fizyczne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji