Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 252

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 2467 2019-02-22 Uchwała Uchwała nr 52/IV/2019 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 43/III/2018 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 2201 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr 59/IV/2019 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 2200 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr 58/IV/2019 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności
2019 2199 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr 57/IV/2019 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 2198 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr 56/IV/2019 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
2019 2197 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr 55/IV/2019 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
2019 2196 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr 54/IV/2019 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, określenia wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2019 2195 2019-02-15 Uchwała Uchwała nr 60/IV/2019 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czernice Borowe w 2019 r.
2019 502 2019-01-10 Uchwała Uchwała nr 41/III/2018 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 240/XXIV/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 13286 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr 47/III/2018 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023
2018 13285 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr 46/III/2018 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 13284 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr 45/III/2018 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia Wieloletniego Gminnego Programu Osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023
2018 13283 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr 43/III/2018 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 rok
2018 12750 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr 12/II/2018 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 240/XXIV/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 12732 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr 14/II/2018 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2018 12731 2018-12-17 Uchwała Uchwała nr 13/II/2018 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2018 10186 2018-10-26 Uchwała Uchwała nr 293/XXVIII/18 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 12 października 2018 r. zmieniająca uchwałę nr 284/XXVII/18 Rady Gminy z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Czernice Borowe
2018 10015 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr 298/XXVIII/18 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 12 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Informacji w Czernicach Borowych i nadania statutu.
2018 10014 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr 294/XXVIII/18 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 12 października 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 10013 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr 292/XXVIII/18 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 12 października 2018 r. w sprawie ustanowienia Medalu Honorowego Gminy Czernice Borowe oraz zasad i trybu jego nadawania i wręczania
2018 10012 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr 291/XXVIII/18 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 12 października 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 281/XXVII/18 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernice Borowe
2018 10011 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr 289/XXVIII/18 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 240/XXIV/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 7707 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr 284/XXVII/18 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Czernice Borowe
2018 7706 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr 281/XXVII/18 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernice Borowe
2018 7705 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr 279/XXVII/18 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2018 7704 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr 277/XXVII/18 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Czernice Borowe
2018 7703 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr 276/XXVII/18 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Czernice Borowe
2018 7702 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr 275/XXVII/18 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Czernice Borowe
2018 7701 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr 272/XXVII/18 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 240/XXIV/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 6845 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr 266/ XXVI/18 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czernice Borowe w 2018r”
2018 6844 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr 264/XXVI/18 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2018 6843 2018-07-05 Uchwała Uchwała nr 261/XXVI/18 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 240/XXIV/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 2886 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr 256/XXV/18 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2018 2885 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr 253/XXV/18 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Czernice Borowe na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 2884 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr 252/XXV/18 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Czernice Borowe na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 2883 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr 251/XXV/18 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkól, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Czernice Borowe przez inne niż Gmina Czernice Borowe osoby prawne i fizyczne oraz trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji
2018 2882 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr 250/XXV/18 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Czernice Borowe na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2018 2881 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr 249/XXV/18 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czernice Borowe oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2018 2880 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr 248/XXV/18 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 16 marca 2018 r. uchylająca Uchwałę Nr 225/XXIII/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu za najem lokali użytkowych
2018 2879 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr 243/XXV/18 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 240/XXIV/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2018 rok
2018 193 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr 236/XXIV/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 172/XVII/16 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2017 rok.
2017 12512 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr 240/XXIV/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2018 rok.
2017 12511 2017-12-29 Uchwała Uchwała nr 238/XXIV/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2017 11401 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr 232/XXIII/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 11400 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr 231/XXIII/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
2017 11399 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr 230/XXIII/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Czernice Borowe” i uchwalenia Regulaminu jego nadawania
2017 11398 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr 225/XXIII/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu za najem lokali użytkowych
2017 11397 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr 224/XXIII/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 172/XVII/16 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 8983 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr 217/XXII/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 4 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 172/XVII/16 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2017 rok.
2017 8161 2017-09-26 Uchwała Uchwała nr 204/XXI/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 172/XVII/16 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2017 rok
2017 7585 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr 200/XX/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 172/XVII/16 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2017 rok.
2017 7559 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr 189/XIX/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 172/XVII/16 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2017 rok.
2017 7482 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr 219/XII/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 4 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Czernice Borowe na lata 2017-2022
2017 7481 2017-09-09 Uchwała Uchwała nr 220/XII/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 4 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Czernice Borowe
2017 7071 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr 177/XVIII/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 172/XVII/16 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2017 rok.
2017 6646 2017-08-09 Uchwała Uchwała nr 166/XVII/16 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 130/XII/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok.
2017 5710 2017-07-03 Uchwała Uchwała nr 206/XXI/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr 264/XXIV/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, określenia wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2017 5578 2017-06-27 Uchwała Uchwała nr 208/XXI/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Czernice Borowe na lata 2017-2022
2017 5577 2017-06-27 Uchwała Uchwała nr 207/XXI/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Czernice Borowe lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg
2017 5576 2017-06-27 Uchwała Uchwała nr 212/XXI/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli wspomagających i doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Czernice Borowe
2017 5575 2017-06-27 Uchwała Uchwała nr 209/XXI/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Czernice Borowe
2017 5574 2017-06-27 Uchwała Uchwała nr 211/XXI/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 4278 2017-04-28 Uchwała Uchwała nr 202/XX/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 181/XVIII/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 lutego 2017r., w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2017 3774 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr 182/XVIII/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2017 3520 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr 190/XIX/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 31 marca 2017r. zmieniająca uchwałę nr 69/V/11 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wynagradzania za inkaso.
2017 3519 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr 193/XIX/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 31 marca 2017r. uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
2017 2226 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr 185/XVIII/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Czernice Borowe
2017 2225 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr 183/XVIII/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
2017 2224 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr 181/XVIII/17 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2017 2146 2017-03-06 Uchwała Uchwała nr 158/XVI/16 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 130/XII/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok.
2017 92 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr 172/XVII/16 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2017 rok.
2017 91 2017-01-04 Uchwała Uchwała nr 168/XVII/2016 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28 grudnia 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr 109/IX/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 30 września 2015r.w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół podstawowych, przedszkoli publicznych oraz innych publicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, na terenie Gminy Czernice Borowe, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2016 10323 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr 153/XV/16 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 21 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 130/XII/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok.
2016 9980 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr 140/XIV/16 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 130/XII/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok.
2016 9611 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr 163 /XVI/16 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28 października 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych.
2016 9610 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr 161/XVI/16 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28 października 2016r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
2016 9609 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr 160/XVI/16 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2016 7017 2016-07-22 Uchwała Uchwała nr 149/XIV/16 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
2016 6869 2016-07-18 Uchwała Uchwała nr 134/XIII/16 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 130/XII/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok.
2016 6248 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr 145/XIV/16 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 6247 2016-07-12 Uchwała Uchwała nr 144/XIV/16 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czernice Borowe.
2016 3946 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr 123/XI/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 49/III/14 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 rok.
2016 3849 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr 111/X/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 49/III/14 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 rok.
2016 3538 2016-04-15 Uchwała Uchwała nr 101/IX/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 49/III/14 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 rok.
2016 422 2016-01-14 Uchwała Uchwała nr 108/IX/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Czernice Borowe.
2016 137 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr 132/XII/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr 316/XXX/14 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 31.03.2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2016 136 2016-01-07 Uchwała Uchwała nr 130/XII/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok.
2015 10305 2015-12-09 Uchwała Uchwała nr 125/XI/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr 316/XXX/14 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 31.03.2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2015 9565 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr 118/X/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały nr 316/XXX/14 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 31.03.2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2015 9564 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr 117/X/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016 będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na obszarze Gminy Czernice Borowe na rok podatkowy 2016.
2015 9563 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr 116/X/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 9562 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr 115/X/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 15/II/14 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2015 9561 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr 114/X/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2015 8375 2015-10-20 Uchwała Uchwała nr 79/VII/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 49/III/14 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 rok.
2015 8335 2015-10-19 Uchwała Uchwała nr 109/IX/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 30 września 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół podstawowych, przedszkoli publicznych oraz innych publicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, na terenie Gminy Czernice Borowe, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2015 7393 2015-09-01 Uchwała Uchwała nr 68/VI/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 49/III/14 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 rok.
2015 7034 2015-08-11 Uchwała Uchwała nr 95/VIII/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 30 lipca 2015r. uchylająca Uchwałę Nr 126/XII/04 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz granic ich obwodów.
2015 6779 2015-07-31 Uchwała Uchwała nr 61/V/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 49/III/14 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 rok.
2015 6126 2015-07-15 Uchwała Uchwała nr 87/VII/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno –wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
2015 6125 2015-07-15 Uchwała Uchwała nr 86/VII/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
2015 6124 2015-07-15 Uchwała Uchwała nr 85/VII /15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności.
2015 6123 2015-07-15 Uchwała Uchwała nr 74/VI/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22 maja 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2015 5763 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr 75/VI/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22 maja 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2015 5762 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr 73/VI/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22 maja 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
2015 5761 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr 72/VI/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22 maja 2015r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności.
2015 5760 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr 71/VI/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22 maja 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 5759 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr 70/VI/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22 maja 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2015 5758 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr 64/VI/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22 maja 2015r. w sprawie sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów.
2015 5731 2015-06-24 Uchwała Uchwała nr 53/IV/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr 49/III/14 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 rok.
2015 5091 2015-06-08 Uchwała Uchwała nr 22/III/14 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 304/XXVIII/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2014 rok.
2015 4544 2015-05-15 Uchwała Uchwała nr 11/II/14 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 304/XXVIII/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2014 rok.
2015 2829 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr 351/XXXIII/14 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 24 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 304/XXVIII/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2014 rok.
2015 2811 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr 343/XXXIII/14 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 24 października 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 304/XXVIII/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2014 rok.
2015 2802 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr 336/XXXII/14 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 304/XXVIII/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2014 rok.
2015 1906 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr 55/IV/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 25 lutego 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr 264/XXIV/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, określenia wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów.
2015 1905 2015-03-06 Uchwała Uchwała nr 54/IV/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 25 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę Nr 69/V/11 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego- od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
2015 1553 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr 321/XXXI/14 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 304/XXVIII/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2014 rok.
2015 199 2015-01-12 Uchwała Uchwała nr 49/III/14 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 rok.
2014 11830 2014-12-18 Uchwała Uchwała nr 17/II/14 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015 będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na obszarze Gminy Czernice Borowe na rok podatkowy 2015.
2014 11829 2014-12-18 Uchwała Uchwała nr 16/II/14 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2014 11828 2014-12-18 Uchwała Uchwała nr 15/II/14 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2014 11827 2014-12-18 Uchwała Uchwała nr 14/II/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2014 11135 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr 347/XXXIII/14 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 24 października 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czernice Borowe
2014 10329 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr 312/XXX/14 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr 304/XXVIII/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2014 rok.
2014 9446 2014-10-13 Uchwała Uchwała nr 300/XXVIII/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 225/XXI/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2013 rok.
2014 9203 2014-10-06 Uchwała Uchwała nr 293/XXVII/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 225/XXI/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2013 rok.
2014 8977 2014-10-01 Uchwała Uchwała nr 284/XXVI/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 31 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 225/XXI/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2013 rok.
2014 8621 2014-09-18 Uchwała Uchwała nr 270/XXV/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 5 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 225/XXI/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2013 rok.
2014 7711 2014-08-08 Uchwała Uchwała nr 242/XXIII/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 225/XXI/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2013 rok.
2014 6981 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr 230/XXII/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 25 marca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 225/XXI/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2013 rok.
2014 6921 2014-07-16 Uchwała Uchwała nr 327/XXXI/14 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 12 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2014 5223 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr 198/XIX/12 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na 2012 rok.
2014 4896 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr 210/XX/12 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na 2012 rok.
2014 4661 2014-05-08 Uchwała Uchwała nr 192/XVIII/12 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 10 października 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na 2012 rok.
2014 3590 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr 318/XXX/14 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 31 marca 2014r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czernice Borowe w 2014r.”
2014 3589 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr 317/XXX/14 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 31 marca 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawie przyznania dodatku energetycznego.
2014 3588 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr 316/XXX/14 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 31 marca 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2014 3306 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr 161/XVI/12 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 7 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na 2012 rok.
2014 2923 2014-03-21 Uchwała Uchwała nr 148/XV/12 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na 2012 rok.
2014 2482 2014-03-12 Uchwała Uchwała nr 143/XIV/12 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na 2012 rok.
2014 2146 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr 137/XIII/12 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na 2012 rok.
2014 1142 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr 308/XXIX/14 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1141 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr 307/XXIX/14 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 867 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr 131/XII/12 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na 2012 rok.
2014 132 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr 304/XXVIII/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2014 rok.
2013 12641 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr 297/XXVII/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 69/V/11 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego – od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
2013 12640 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr 296/XXVII/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2013 12639 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr 295/XXVII/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.
2013 12638 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr 294/XXVII/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na obszarze Gminy Czernice Borowe na rok podatkowy 2014.
2013 11959 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr 113/X/11 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na 2011 rok.
2013 11661 2013-11-08 Uchwała Uchwała nr 289/XXVI/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 31 października 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 11527 2013-11-07 Uchwała Uchwała nr 85/VII/11 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na 2011 rok.
2013 10717 2013-10-25 Uchwała Uchwała nr 94/VIII/11 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 15 września 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na 2011 rok.
2013 10332 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr 104/IX/2011 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na 2011 rok.
2013 9732 2013-09-19 Uchwała Uchwała nr 282/XXV/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 5 września 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Czernice Borowe.
2013 9731 2013-09-19 Uchwała Uchwała nr 273/XXV/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 5 września 2013r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Czernicach Borowych
2013 8311 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr 66/V/11 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na 2011 rok.
2013 7736 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr 17/III/10 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na 2010 rok.
2013 7059 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr 264/XXIV/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, określenia wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów.
2013 7058 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr 263/XXIV/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 19 czerwca 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr 251/XXIII/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22 maja 2013r. w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy i na których w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2013 7057 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr 262/XXIV/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności.
2013 7056 2013-06-24 Uchwała Uchwała nr 261/XXIV/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czernice Borowe
2013 6967 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr 312/XXXII/10 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na 2010 rok.
2013 6262 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr 254/XXIII/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22 maja 2013r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
2013 6261 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr 253/XXIII/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22 maja 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 6260 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr 252/XXIII/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22 maja 2013r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2013 6259 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr 251/XXIII/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22 maja 2013r. w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy i na których w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2013 6258 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr 250/XXIII/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22 maja 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności.
2013 6257 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr 249/XXIII/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22 maja 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2013 6256 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr 248/XXIII/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22 maja 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czernice Borowe
2013 6255 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr 255/XXIII/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22 maja 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Czernice Borowe, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czernice Borowe oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2013 5132 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr 205/XXII/09 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2009
2013 4813 2013-04-19 Uchwała Uchwała nr 310/XXXI/10 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na 2010 rok.
2013 4106 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr 238/XXII/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czernice Borowe w 2013r.”
2013 4105 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr 236/XXII/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 25 marca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czernice Borowe.
2013 4053 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr 298/XXX/10 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na 2010 rok
2013 2644 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr 287/XXVIII/10 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na 2010 rok
2013 2187 2013-02-22 Uchwała Uchwała nr 279/XXVII/10 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 16 lutego 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na 2010 rok
2013 1773 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr 228/XXI/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie podziału Gminy Czernice Borowe na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 1772 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr 225/XXI/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2013 rok.
2013 74 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr 218/XX/12 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2013 73 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr 217 / XX / 12 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013 72 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr 216/XX/12 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy i na których w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
2013 71 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr 215/XX/12 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności.
2013 70 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr 214/XX/12 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 69 2013-01-03 Uchwała Uchwała nr 213/XX/12 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2012 9004 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr 205/XIX/2012 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czernice Borowe na lata 2012 - 2032”
2012 9003 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr 202/XIX/12 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku przyjmowanej , jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Czernice Borowe na rok 2013.
2012 9002 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr 201/XIX/12 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku.
2012 9001 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr 200/XIX/12 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.
2012 8606 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr 271/XXVI/09 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2009
2012 7085 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr 194/XVIII/12 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 10 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Czernice Borowe na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 6779 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr 177/XVII/12 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 25 września 2012r. w sprawie: określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
2012 6778 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr 176/XVII/12 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 25 września 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Czernice Borowe
2012 6777 2012-10-08 Uchwała Uchwała nr 175/XVII/12 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 25 września 2012r. zmieniająca uchwałę Nr 69/V/11 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego – od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
2012 6245 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr 239/XXV/09 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2009.
2012 5978 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr 168/XVI/12 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 7 sierpnia 2012r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
2012 5977 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr 165/XVI/12 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 7 sierpnia 2012r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2012 5976 2012-08-17 Uchwała Uchwała nr 163/XVI/12 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 7 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr 69/V/11 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego – od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
2012 4181 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr 211/XXIV/09 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2009
2012 3812 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr 145/XIV/12 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czernice Borowe w 2012r.”
2012 3044 2012-04-02 Uchwała Uchwała nr 141/XIII/12 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 marca 2012r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czernice Borowe oraz upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
2012 2771 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr 207/XXIII/09 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 24 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2009
2012 2543 2012-03-15 Uchwała Uchwała nr 199/XXI/09 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2009
2012 2144 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr 192/XX/09 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2009.
2012 1067 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr 129/XI/12 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 25 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr 69/V/11 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego – od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
2012 1066 2012-02-08 Uchwała Uchwała nr 127/XI/12 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie budżetu gminy Czernice Borowe na 2012 rok.
2012 883 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr 146/XV/08 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 10 października 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2008
2011 8264 2011-12-22 Uchwała Uchwała nr 108/IX/2011 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla osób prawnych i fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2011 7651 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr 106/IX/11 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku.
2011 7650 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr 105/IX/11 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.
2011 7653 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr 111/IX/2011 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 24 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2011 7652 2011-12-16 Uchwała Uchwała nr 107/IX/11 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku przyjmowanej , jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Czernice Borowe na rok 2012.
2011 5465 2011-09-27 Uchwała Uchwała nr 95/VIII/11 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 15 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011 5464 2011-09-27 Uchwała Uchwała nr 92/VIII/11 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 15 września 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla Spółek Wodnych , trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
2011 5467 2011-09-27 Uchwała Uchwała nr 98/VIII/11 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 15 września 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 120/XI/04 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 4 marca 2004 roku w sprawie zasad i opłat za przyłączenie do gminnej sieci wodociągowej.
2011 5466 2011-09-27 Uchwała Uchwała nr 96/VIII/11 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 15 września 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w nim urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
2011 3753 2011-07-07 Uchwała Uchwała nr 80/VII/11 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Czernice Borowe.
2011 3132 2011-06-09 Uchwała Uchwała nr 75/VI/11 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Czernice Borowe w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2011 2760 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr 176/XIX/09 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2009
2011 2039 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr 314/XXXII/10 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych.
2011 2038 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr 313/XXXII/10 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.
2011 2041 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr 317/XXXII/10 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Czernice Borowe, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania, innego niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
2011 2040 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr 315/XXXII/10 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 10 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Informacji w Czernicach Borowych i nadania statutu.
2011 1264 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr 59/V/11 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
2011 1265 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr 60/V/11 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych
2011 1266 2011-03-17 Uchwała Uchwała nr 69/V/11 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego – od osób fizycznych w drodze inkasa , określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
2011 729 2011-02-24 Uchwała Uchwała nr 54/IV/11 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie budżetu gminy Czernice Borowe na 2011 rok.
2010 7615 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr 45/III/10 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 8/II/10 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku
2010 7614 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr 19/III/10 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2010 7617 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr 47/III/10 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr 10/II/10 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 13 grudnia 2010 r w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 roku przyjmowanej , jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Czernice Borowe na rok 2011.
2010 7616 2010-12-31 Uchwała Uchwała nr 46/III/10 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 9/II/10 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 13 grudnia 2010 r w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.
2010 7003 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr 9/II/10 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.
2010 7002 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr 8/II/10 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku
2010 7005 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr 11/II/10 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 13 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2010 7004 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr 10/II/10 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 roku przyjmowanej , jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Czernice Borowe na rok 2011.
2010 4070 2010-09-16 Uchwała Uchwała nr 294/XXIX/10 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 21 maja 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na 2010 rok
2010 591 2010-02-25 Uchwała Uchwała nr 160/XVI/08 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2008
2010 366 2010-02-04 Uchwała Uchwała nr 163/XVII/08 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 12 grudnia 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2008
2010 291 2010-01-27 Uchwała Uchwała nr 275/XXVI/09 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie budżetu gminy Czernice Borowe na 2010 rok
2010 292 2010-01-27 Uchwała Uchwała nr 277/XXVI/09 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Gminy Czernice Borowe
2009 6413 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr 241/XXV/09 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku
2009 6412 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr 240/XXV/09 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
2009 6414 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr 242/XXV/09 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 roku przyjmowanej, jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Czernice Borowe na rok 2010
2009 5338 2009-11-27 Uchwała Uchwała nr 212/XXIV/09 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmian Statutu Gminy Czernice Borowe
2009 4454 2009-09-21 Uchwała Uchwała nr 209/XXIII/09 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 24 sierpnia 2009r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
2009 4453 2009-09-21 Uchwała Uchwała nr 208/XXIII/09 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 24 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego fragmentów Gminy Czernice Borowe
2009 2146 2009-05-29 Uchwała Uchwała nr 177/XIX/09 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 marca 2009r. w sprawie zmian Statutu Gminy Czernice Borowe
2009 2147 2009-05-29 Uchwała Uchwała nr 184/XIX/09 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 marca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzeń, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Czernice Borowe
2009 2148 2009-05-29 Uchwała Uchwała nr 185/XIX/09 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 marca 2009r. zmieniająca uchwałę nr 110/X/03 z dnia 29 grudnia 2003r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004r. Nr 6, poz. 278) w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych i nadania statutu
2009 476 2009-02-16 Uchwała Uchwała nr 173/XVIII/08 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2008.
2009 477 2009-02-16 Uchwała Uchwała nr 175/XVIII/08 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2009.