Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 9

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2010 1109 2010-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXIV/181/2010 Rady Gminy Ciepielów z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/98/2008 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 października 2008r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz szczegółowe zasady zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin
2009 4910 2009-10-29 Uchwała Uchwała nr XXVIII/154/2009 Rady Gminy Ciepielów z dnia 29 września 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciepielowie
2009 4244 2009-09-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/147/2009 Rady Gminy Ciepielów z dnia 24 sierpnia 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektów urządzeń użyteczności publicznej- ogródków zabaw dla dzieci - położonych na terenie Gminy Ciepielów
2009 4245 2009-09-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/148/2009 Rady Gminy Ciepielów z dnia 24 sierpnia 2009r. w sprawie intecji przystąpienia Gminy Ciepielów do Związku Miedzygminnego.
2009 4243 2009-09-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/145/2009 Rady Gminy Ciepielów z dnia 24 sierpnia 2009r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ciepielów w roku szkolnym 2009/2010
2009 2052 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/124/2009 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/98/2008 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 29 października 2008r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz szczegółowe zasady zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin
2009 2053 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/125/2009 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Ciepielów
2009 2054 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXIII/127/2009 Rady Gminy Ciepielów z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/79/2004 z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepielowie
2009 56 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XXI/118/2008 Rady Gminy Ciepielów z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/79/2004 z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepielowie