Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 168

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 9567 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr X/65/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2019
2019 9150 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr IX/64/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2019
2019 9149 2019-07-23 Uchwała Uchwała nr IX/63/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie trójstronnego porozumienia pomiędzy Gminą Ciechanów, Gminą Miejską Ciechanów i Województwem Mazowieckim
2019 8094 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/62/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ciechanów
2019 8093 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/61/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ciechanów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 8092 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/58/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 8091 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/57/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 8090 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/53/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych /sołtysów/
2019 8089 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr VIII/52/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2019
2019 6815 2019-05-29 Uchwała Uchwała nr VII/47/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2019
2019 4539 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/45/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania, określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 4538 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/43/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla obszaru Gminy Ciechanów”
2019 4537 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/42/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy w 2019 roku”
2019 4536 2019-04-08 Uchwała Uchwała nr VI/39/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2019
2019 2698 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr V/36/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2019
2019 2309 2019-02-20 Uchwała Uchwała nr IV/31/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 stycznia 2019 r. Uchwała Budżetowa Gminy Ciechanów na rok 2019
2019 1546 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr IV/33/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mieszki-Atle
2019 337 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/27/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 grudnia 2018 r. uchylająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla obszaru Gminy Ciechanów”.
2019 336 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/26/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia dziennego pod nazwą Klub „Senior+” w Gminie Ciechanów, będącego jednostką organizacyjną pomocy społecznej w formie klubu samopomocy i połączenia go z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ciechanowie.
2019 335 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/25/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 334 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/24/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Ciechanów w zakresie dożywiania, w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 333 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/23/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 332 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/22/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych gminy Ciechanów.
2019 331 2019-01-09 Uchwała Uchwała nr III/21/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
2018 11907 2018-12-06 Uchwała Uchwała nr II/13/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ciechanów.
2018 11823 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/15/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
2018 11822 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/14/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ciechanów.
2018 11821 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/12/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Ciechanów.
2018 11820 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/11/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019.
2018 11819 2018-12-05 Uchwała Uchwała nr II/10/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2018 9570 2018-10-09 Uchwała Uchwała nr XLII/239/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Ciechanów
2018 8701 2018-09-13 Uchwała Uchwała nr XLI/237/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 6 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Ciechanów
2018 7968 2018-08-20 Uchwała Uchwała nr XL/235/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chruszczewo
2018 7967 2018-08-20 Uchwała Uchwała nr XL/234/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla obszaru Gminy Ciechanów”
2018 7647 2018-08-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/231/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie
2018 6473 2018-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/220/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Modła i Modełka
2018 6418 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/224/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Ciechanów
2018 4191 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/211/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębów Bielin, Nużewko i Mieszki Różki
2018 3589 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/209/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy w 2018 roku”
2018 3588 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/208/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania
2018 3587 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr XXXVI/207/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 1563 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/204/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie gminy Ciechanów przez inne niż gmina Ciechanów osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 1562 2018-02-15 Uchwała Uchwała nr XXXIV/203/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze gminy Ciechanów
2018 936 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/200/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2018 923 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/198/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie gminy Ciechanów przez inne niż gmina Ciechanów osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2018 922 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/197/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 24 stycznia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Ciechanów na rok 2018
2018 921 2018-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/195/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze gminy Ciechanów
2018 38 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/193/17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
2018 37 2018-01-02 Uchwała Uchwała nr XXXII/191/17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 11008 2017-11-30 Uchwała Uchwała nr XXXI/184/17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Ujazdówek
2017 10930 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/183/17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ujazdówek
2017 10929 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/181/17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018
2017 10928 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/180/17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018
2017 10927 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXI/179/17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018
2017 9415 2017-10-18 Uchwała Uchwała nr XXX/172/17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 13 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli i dyrektorów szkół
2017 6597 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/161/17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mieszki-Atle
2017 6596 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/159/17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli i dyrektorów szkół
2017 6595 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XXVIII/158/17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2017 5401 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/151/17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2017 5400 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/150/17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 5399 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/149/17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów szkół na terenie gminy
2017 5398 2017-06-19 Uchwała Uchwała nr XXVI/148/17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Ciechanów instrumentem płatniczym
2017 3598 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXV/134/17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy w 2017 roku”
2017 3597 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXV/133/17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego
2017 1175 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/128/17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 27 stycznia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie gminy Ciechanów przez inne niż gmina Ciechanów osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 1174 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/124/17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 – 2019
2017 1173 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/123/17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kargoszyn
2017 1172 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/122/17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 27 stycznia 2017r. Uchwała Budżetowa Gminy Ciechanów na rok 2017
2017 47 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXII/116/16 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Chotumiu
2017 46 2017-01-02 Uchwała Uchwała nr XXII/115/16 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Usług Wspólnych dla jednostek organizacyjnych gminy Ciechanów oraz nadania statutu
2016 11274 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXI/113/16 Rady Gminy Ciechanów z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Ciechanów
2016 10191 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XX/110/16 Rady Gminy Ciechanów z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
2016 10190 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XX/105/16 Rady Gminy Ciechanów z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 10189 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XX/104/16 Rady Gminy Ciechanów z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ciechanów”
2016 10188 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XX/103/16 Rady Gminy Ciechanów z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie gminy Ciechanów przez inne niż gmina Ciechanów osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 10187 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XX/101/16 Rady Gminy Ciechanów z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017
2016 10186 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XX/100/16 Rady Gminy Ciechanów z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2017
2016 8715 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/92/16 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 września 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie
2016 8714 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/91/16 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 września 2016r. w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Usług Wspólnych dla jednostek organizacyjnych gminy Ciechanów oraz nadania statutu
2016 8713 2016-10-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/87/16 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 września 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kargoszyn
2016 5892 2016-07-01 Uchwała Uchwała Rady Gminy Ciechanów z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 5891 2016-07-01 Uchwała Uchwała Rady Gminy Ciechanów z dnia 10 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach: Chruszczewo, Gąski, Grędzice, Kargoszyn, Kownaty Żędowe, Kownaty Wojnowe, Mieszki-Atle, Niechodzin, Niestum, Pęchcin, Sokołówek
2016 5890 2016-07-01 Uchwała Uchwała Rady Gminy Ciechanów z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gąski
2016 5889 2016-07-01 Uchwała Uchwała Rady Gminy Ciechanów z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Ciechanów
2016 5888 2016-07-01 Uchwała Uchwała Rady Gminy Ciechanów z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ciechanów”
2016 5887 2016-07-01 Uchwała Uchwała Rady Gminy Ciechanów z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4568 2016-05-12 Uchwała Uchwała Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 kwietnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy w 2016 roku”
2016 3263 2016-04-08 Uchwała Uchwała Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy w 2016 roku”
2016 3262 2016-04-08 Uchwała Uchwała Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
2016 1328 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XII/64/16 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest gmina Ciechanów
2016 1327 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr XII/63/16 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016
2016 472 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XI/60/15 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca rozporządzenie Nr 35 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 sierpnia 2008 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu ciechanowskiego
2016 471 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr XI/59/15 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Niestum
2016 296 2016-01-12 Uchwała Uchwała nr X/57/15 Rady Gminy Ciechanów z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków OSP uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych
2015 11431 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr IX/55/15 Rady Gminy Ciechanów z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie gminy Ciechanów przez inne niż gmina Ciechanów osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 11430 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr IX/53/15 Rady Gminy Ciechanów z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kargoszyn
2015 9829 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr IX/51/15 Rady Gminy Ciechanów z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016
2015 9825 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr IX/50/15 Rady Gminy Ciechanów z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 9820 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr IX/49/15 Rady Gminy Ciechanów z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015 9819 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr IX/48/15 Rady Gminy Ciechanów z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2016
2015 8217 2015-10-13 Uchwała Uchwała nr VIII/39/15 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 września 2015r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2015 5704 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr VI/32/15 Rady Gminy Ciechanów z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie zmian statutu sołectwa Chotum
2015 5703 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr VI/31/15 Rady Gminy Ciechanów z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie likwidacji sołectw Baraki Chotumskie i Nowa Wieś oraz przyłączenia ich do sołectwa Chotum
2015 4486 2015-05-14 Uchwała Uchwała nr V/25/15 Rady Gminy Ciechanów z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015 - 2020
2015 3632 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr V/26/15 Rady Gminy Ciechanów z dnia 31 marca 2015r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Ciechanów
2015 3631 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr V/24/15 Rady Gminy Ciechanów z dnia 31 marca 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie
2015 3630 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr V/22/15 Rady Gminy Ciechanów z dnia 31 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2015 1240 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr IV/16/15 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 stycznia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Ciechanów na rok 2015
2014 11612 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/253/14 Rady Gminy Ciechanów z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2015
2014 11225 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/256/14 Rady Gminy Ciechanów z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2014 10485 2014-11-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII /249/14 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015
2014 8965 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr XXXVII/248/14 Rady Gminy Ciechanów z dnia 15 września 2014r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą pokryć dachowych zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Ciechanów
2014 7353 2014-07-30 Uchwała Uchwała nr XXXVI/244/14 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 lipca 2014r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą pokryć dachowych zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Ciechanów
2014 3463 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/225/14 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 marca 2014r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2014 3462 2014-04-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/224/14 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlicy wiejskiej
2014 1067 2014-02-04 Uchwała Uchwała nr XXXII/218/14 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 stycznia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Ciechanów na rok 2014
2014 460 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/215/14 Rady Gminy Ciechanów z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014 – 2016
2014 459 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/214/14 Rady Gminy Ciechanów z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 458 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/213/14 Rady Gminy Ciechanów z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 457 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXX/212/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlicy wiejskiej
2013 12537 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/209/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 26 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanów
2013 12536 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/208/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Ciechanów
2013 12535 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/206/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2014
2013 12534 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr XXIX/205/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014
2013 9935 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/199/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 września 2013r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Ciechanów na lata 2013 - 2016”
2013 9934 2013-10-04 Uchwała Uchwała nr XXVIII/198/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 września 2013r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
2013 6275 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/190/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 24 maja 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanów
2013 6274 2013-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVI/189/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 24 maja 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ciechanów
2013 4500 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXV/182/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ciechanów
2013 4499 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXV/181/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 26 marca 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ciechanów
2013 4498 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXV/177/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 26 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2013 4497 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXV/176/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 26 marca 2013r. w sprawie określenia górnych stawek za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
2013 4496 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXV/175/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 26 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3104 2013-03-15 Uchwała Uchwała nr XL/205/10 Rady Gminy Ciechanów z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy Ciechanów na rok 2010
2013 2628 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXXIX/195/10 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy Ciechanów na rok 2010
2013 1870 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/172/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 31 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanów
2013 1869 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/169/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie statutu sołectwa Rutki-Marszewice
2013 1868 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/168/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie statutu sołectwa Rzeczki
2013 1867 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/167/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie statutu sołectwa Rykaczewo
2013 1866 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/166/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie statutu sołectwa Rutki-Begny
2013 1865 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/165/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie statutu sołectwa Ropele
2013 1864 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/164/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie statutu sołectwa Rutki-Głowice
2013 1863 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/163/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 31 stycznia 2013r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY CIECHANÓW NA ROK 2013
2013 211 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/160/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 210 2013-01-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/159/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanów
2012 286 2012-01-18 Uchwała Uchwała nr XXIII/134/08 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok
2011 6788 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XII/58/11 Rady Gminy Ciechanów z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 6789 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XII/59/11 Rady Gminy Ciechanów z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2011 6790 2011-12-06 Uchwała Uchwała nr XII/60/11 Rady Gminy Ciechanów z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2011 6538 2011-11-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/135/09 Rady Gminy Ciechanów z dnia 9 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ciechanów na rok 2009
2011 5626 2011-10-07 Uchwała Uchwała nr X/51/11 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 września 2011r. w sprawie statutu sołectwa Baby
2010 3912 2010-09-02 Uchwała Uchwała nr XLII/209/10 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy Ciechanów na rok 2010
2010 2568 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr XLI/208/10 Rady Gminy Ciechanów z dnia 25 maja 2010r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania
2010 2344 2010-06-05 Uchwała Uchwała nr XL/204/10 Rady Gminy Ciechanów z dnia 26 kwietnia 2010r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2010 1666 2010-05-12 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/187/10 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010
2010 1061 2010-04-06 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/191/10 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2010 1068 2010-04-06 Uchwała Uchwała nr XXI/131/08 Rady Gminy Ciechanów z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok
2010 341 2010-02-03 Uchwała Uchwała nr XX/125/08 Rady Gminy Ciechanów z dnia 27 października 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok
2009 6747 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXVI/181/09 Rady Gminy Ciechanów z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2010
2009 6361 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/180/2009 Rady Gminy Ciechanów z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kargoszyn
2009 6359 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/176/2009 Rady Gminy Ciechanów z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 6360 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/177/2009 Rady Gminy Ciechanów z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatku
2009 6358 2009-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXV/175/2009 Rady Gminy Ciechanów z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 4865 2009-10-26 Uchwała Uchwała nr XXXIV/174/09 Rady Gminy Ciechanów z dnia 12 października 2009r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kargoszyn
2009 4303 2009-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXII/167/2009 Rady Gminy Ciechanów z dnia 2 września 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Ciechanów
2009 2278 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/149/09 Rady Gminy Ciechanów z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie wyłączenia działki z użytkowania drogi gminnej
2009 2279 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXVII/150/2009 Rady Gminy Ciechanów z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2009 1636 2009-05-02 Uchwała Uchwała nr XXV/142/2009 Rady Gminy Ciechanów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis