Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 156

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6521 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr IX/ 43/ 19 Rady Gminy Chotcza z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia "Porgramu Ochrony Środowiska dla Gminy Chotcza na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025"
2019 6520 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr IX /40 /19 Rady Gminy Chotcza z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć nauczycieli w prowadzonych przez Gminę Chotcza oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmujące dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 6519 2019-05-20 Uchwała Uchwała nr IX/ 39/ 19 Rady Gminy Chotcza z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chotcza oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 4837 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VII/ 37/ 19 Rady Gminy Chotcza z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem osłonowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 4836 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VII/ 36/ 19 Rady Gminy Chotcza z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 4835 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr VII/ 35/ 19 Rady Gminy Chotcza z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania nauczycieli
2019 2053 2019-02-12 Uchwała Uchwała nr III /14 /2018 Rady Gminy Chotcza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022
2019 1398 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr III/15/18 Rady Gminy Chotcza z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Chotcza na rok 2019
2019 1397 2019-01-28 Uchwała Uchwała nr IV/26/19 Rady Gminy Chotcza z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 1101 2019-01-22 Uchwała Uchwała nr III /25 /18 Rady Gminy Chotcza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 879 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III /21 /18 Rady Gminy Chotcza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych ze świadczeń z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłków lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 878 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III /20 /18 Rady Gminy Chotcza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu 2019-2023
2019 877 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr III /19 /18 Rady Gminy Chotcza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, Moduł 1, 2 i 3
2018 12073 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II / 11 /18 Rady Gminy Chotcza z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2019 r.
2018 12072 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II / 10 /18 Rady Gminy Chotcza z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do bliczenia podatku rolnego na 2019r.
2018 10926 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr LI /188 /2018 Rady Gminy Chotcza z dnia 19 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chotcza
2018 10925 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr LI /187 /2018 Rady Gminy Chotcza z dnia 19 października 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 10924 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr XLIX /181 /2018 Rady Gminy Chotcza z dnia 28 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Chotcza
2018 9790 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII /178/2018 Rady Gminy Chotcza z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie: organizacji usług opiekuńczych nad chorym w domu w gminie Chotcza oraz zasad odpłatności i zwolnień
2018 9789 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XLVIII/177/2018 Rady Gminy Chotcza z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2018
2018 9788 2018-10-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/176/2018 Rady Gminy Chotcza z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2018
2018 7718 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XLVI /170 /2018 Rady Gminy Chotcza z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2018
2018 7717 2018-08-06 Uchwała Uchwała nr XLV /168 /2018 Rady Gminy Chotcza z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budźetowej Gminy Chotcza na rok 2018
2018 7713 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr XLVI /172 /2018 Rady Gminy Chotcza z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Chotcza.
2018 7712 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr XLVI /171 /2018 Rady Gminy Chotcza z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 7543 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr XLV/169/2018 Rady Gminy Chotcza z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lipskiemu
2018 7542 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr XLIV/163/2018 Rady Gminy Chotcza z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2018
2018 5457 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr XLII/157/2018 Rady Gminy Chotcza z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2022
2018 5183 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr XLII /158 /2018 Rady Gminy Chotcza z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2018
2018 5182 2018-05-14 Uchwała Uchwała nr XLI/ 154/ 2018 Rady Gminy Chotcza z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2018
2018 5033 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XLIII /160 /2018 Rady Gminy Chotcza z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Chotcza na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 5032 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XLII/ 159/ 2018 Rady Gminy Chotcza z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Chotcza na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2326 2018-03-06 Uchwała Uchwała nr XL /153 /2018 Rady Gminy Chotcza z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2018
2018 1815 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX /149 /2017 Rady Gminy Chotcza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2017
2018 1814 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX /148 /2017 Rady Gminy Chotcza z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Chotcza na rok 2018
2018 1813 2018-02-21 Uchwała Uchwała nr XXXIX /147 /2017 Rady Gminy Chotcza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie : Wieloletniej Progonozy Finansowej Gminy na lata 2018-2022
2018 1423 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/144/2017 Rady Gminy Chotcza z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2017
2018 1405 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXX/152/2017 Rady Gminy Chotcza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chotcza .
2018 1404 2018-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXIX/151/2017 Rady Gminy Chotcza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie organizacji usług opiekuńczych nad chorym w domu w gminie Chotcza oraz zasad odpłatności i zwolnień
2017 11064 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/140/2017 Rady Gminy Chotcza z dnia 30 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Chotcza i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017 11063 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/139/2017 Rady Gminy Chotcza z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chotcza .
2017 11062 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/138/2017 Rady Gminy Chotcza z dnia 30 października 2017 r. w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2017
2017 11061 2017-12-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/137/2017 Rady Gminy Chotcza z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lta 2017-2022
2017 10796 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/143/2017 Rady Gminy Chotcza z dnia 30 października 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2018 r.
2017 10795 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/142/ 2017 Rady Gminy Chotcza z dnia 30 października 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 r.
2017 10794 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII/141/2017 Rady Gminy Chotcza z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia zespołu szkół w ośmioletnią szkołę podstawową oraz przekształcenia szkoły filialnej podporządkowanej szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chotcza
2017 10793 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/136/2017 Rady Gminy Chotcza z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2017
2017 10792 2017-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXVI/135/2017 Rady Gminy Chotcza z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2022
2017 9409 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXV /134 /2017 Rady Gminy Chotcza z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2017
2017 9408 2017-10-17 Uchwała Uchwała nr XXXV /133 /2017 Rady Gminy Chotcza z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2022
2017 8965 2017-10-10 Uchwała Uchwała nr XXXII/125/2017 Rady Gminy Chotcza z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2017
2017 8507 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIV/131/2017 Rady Gminy Chotcza z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2017
2017 8506 2017-10-03 Uchwała Uchwała nr XXXIII/130/2017 Rady Gminy Chotcza z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2017.
2017 7569 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/123/2017 Rady Gminy Chotcza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2017
2017 7531 2017-09-11 Uchwała Uchwała nr XXIX /115 /2017 Rady Gminy Chotcza z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2017
2017 7189 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXVIII /111 /2017 Rady Gminy Chotcza z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Chotcza na rok 2017r.
2017 6165 2017-07-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/103/2016 Rady Gminy Chotcza z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016
2017 4143 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/124/2017 Rady Gminy Chotcza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Chotcza
2017 3690 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXX/122/2017 Rady Gminy Chotcza z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, które brane będą pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej w przypadku dzieci zamieszkałych poza obwodem szkół prowadzonych przez Gminę Chotcza, ustalenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
2017 3689 2017-04-13 Uchwała Uchwała nr XXX/121/2017 Rady Gminy Chotcza z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chotcza
2017 3259 2017-04-06 Uchwała Uchwała nr XXIX/114/2017 Rady Gminy Chotcza z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2022
2017 2884 2017-03-24 Uchwała Uchwała nr XXVII/106/2016 Rady Gminy Chotcza z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016
2017 2439 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr XXV/98/2016 Rady Gminy Chotcza z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016
2017 2415 2017-03-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/95/2016 Rady Gminy Chotcza z dnia 29 września 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016
2017 2237 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/108/2016 Rady Gminy Chotcza z dnia 29 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa na rok 2017
2017 2236 2017-03-08 Uchwała Uchwała nr XXVII/107/2016 Rady Gminy Chotcza z dnia 29 grudnia 2016 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2022
2017 1483 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/92/2016 Rady Gminy Chotcza z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016
2017 1473 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXII/89/2016 Rady Gminy Chotcza z dnia 19 sierpnia 2016r. zmian w uchwale budżetowej na rok 2016
2016 9996 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XXV / 102 / 2016 Rady Gminy Chotcza z dnia 28 października 2016r. w sprawie opłaty prolongacyjnej.
2016 9995 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XXV / 101 /2016 Rady Gminy Chotcza z dnia 28 października 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2017 r.
2016 9994 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XXV / 100 / 2016 Rady Gminy Chotcza z dnia 28 października 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017 r.
2016 9993 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XXV / 99 / 2016 Rady Gminy Chotcza z dnia 28 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2016 9992 2016-11-23 Uchwała Uchwała nr XXV/ 97/2016 Rady Gminy Chotcza z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2021
2016 9902 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XIX/82/2016 Rady Gminy Chotcza z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016
2016 9901 2016-11-22 Uchwała Uchwała nr XVIII/77/2016 Rady Gminy Chotcza z dnia 29 kwietnia 2016r. zmian w uchwale budżetowej na rok 2016
2016 8348 2016-09-26 Uchwała Uchwała nr XVII/73/2016 Rady Gminy Chotcza z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016
2016 8104 2016-09-14 Uchwała Uchwała nr Nr XVI/70/2016 Rady Gminy Chotcza z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2016
2016 8056 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr XX/86/2016 Rady Gminy Chotcza z dnia 30 czerwca 2016r. sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chotczy
2016 6495 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XV/64/2015 Rady Gminy Chotcza z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015
2016 6402 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XIX/ 84 /2016 Rady Gminy Chotcza z dnia 31 maja 2016r. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 6401 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XIX/83/2016 Rady Gminy Chotcza z dnia 31 maja 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chotcza
2016 5021 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr XIV/61/2015 Rady Gminy Chotcza z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015
2016 4517 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr XVII/72/2016 Rady Gminy Chotcza z dnia 31 marca 2016r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2021
2016 3905 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr XIII/58/2015 Rady Gminy Chotcza z dnia 18 listopada 2015r. sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015.
2016 2693 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XV/66/2015 Rady Gminy Chotcza z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie: Uchwała Budżetowa na rok 2016
2016 2690 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XV/65/2015 Rady Gminy Chotcza z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2021
2016 2274 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr XI/48/2015 Rady Gminy Chotcza z dnia 28 września 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015
2016 2261 2016-03-09 Uchwała Uchwała nr Nr X/46/2015 Rady Gminy Chotcza z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015
2016 1227 2016-02-11 Uchwała Uchwała nr XV/69/2015 Rady Gminy Chotcza z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia opłat za pobór wody z gminnych urządzeń wodociągowych
2015 8818 2015-11-06 Uchwała Uchwała nr IX/42/2015 Rady Gminy Chotcza z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015
2015 8416 2015-10-20 Uchwała Uchwała nr XI/50/2015 Rady Gminy Chotcza z dnia 28 września 2015r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego
2015 8178 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr VIII/38/2015 Rady Gminy Chotcza z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015
2015 7492 2015-09-07 Uchwała Uchwała nr VII/33/2015 Rady Gminy Chotcza z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015
2015 7175 2015-08-19 Uchwała Uchwała nr IV/24/2015 Rady Gminy Chotcza z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015
2015 7171 2015-08-19 Uchwała Uchwała nr VI/29/2015 Rady Gminy Chotcza z dnia 31 marca 2015r. W sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015
2015 6663 2015-07-29 Uchwała Uchwała nr V/28/2015 Rady Gminy Chotcza z dnia 11 marca 2015r. zmian w uchwale budżetowej na rok 2015
2015 6430 2015-07-22 Uchwała Uchwała nr IX/43/2015 Rady Gminy Chotcza z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2015 6097 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2015 Rady Gminy Chotcza z dnia 27 maja 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy
2015 6096 2015-07-14 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2015 Rady Gminy Chotcza z dnia 27 maja 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 4647 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr VI/32/2015 Rady Gminy Chotcza z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chotcza na lata 2015-2019.
2015 4646 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr VI/30/2015 Rady Gminy Chotcza z dnia 31 marca 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Chotcza na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i ich wartości punktowej.
2015 3742 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr NR IV/ 25 /2015 Rady Gminy Chotcza z dnia 18 lutego 2015r. W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2015 1804 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr III/14/2014 Rady Gminy Chotcza z dnia 31 grudnia 2014r. Uchwała Budżetowa na rok 2015 Rady Gminy w Chotczy
2015 1803 2015-03-04 Uchwała Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Chotcza z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2020
2014 11868 2014-12-22 Uchwała Uchwała nr LX/ 222/ 2014 Rady Gminy Chotcza z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie: przyjęcia rocznego Programu Współpracy Gminy Chotcza z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2014 11745 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr LX / 221/ 2014 Rady Gminy Chotcza z dnia 10 listopada 2014r. W sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna na rok 2015 dla celów podatku leśnego
2014 11744 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr LX / 220 / 2014 Rady Gminy Chotcza z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2015 dla celów podatku rolnego
2014 9854 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr LVII/214/2014 Rady Gminy Chotcza z dnia 29 sierpnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad korzystania z przystanków i ustalania wysokości stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Chotcza
2014 4843 2014-05-12 Uchwała Uchwała nr LII/195/2014 Rady Gminy Chotcza z dnia 28 marca 2014r. w sprawie sprostowania adresu obwodowej komisji wyborczej nr 1
2014 2287 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr L/184/2014 Rady Gminy Chotcza z dnia 7 marca 2014r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci: Gminy Chotcza, Rady Gminy Chotcza, Wójta Gminy Chotcza oraz zasad ich stosowania.
2014 2286 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr L/183/2014 Rady Gminy Chotcza z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności .
2014 2285 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr L/181/ 2014 Rady Gminy Chotcza z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 2284 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr L/180/2014 Rady Gminy Chotcza z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 2283 2014-03-11 Uchwała Uchwała nr L/179/2014 Rady Gminy Chotcza z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1341 2014-02-11 Uchwała Uchwała nr XLIV/176/2013 Rady Gminy Chotcza z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chotczy do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie przyznawania dodatku energetycznego w drodze decyzji.
2013 13109 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XLI / 167/ 2013 Rady Gminy Chotcza z dnia 31 października 2013r. w sprawie: obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna na rok 2014 dla celów podatku leśnego
2013 13108 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr XLI / 166 / 2013 Rady Gminy Chotcza z dnia 31 października 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2014 dla celów podatku rolnego
2013 10990 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XL/163 /2013 Rady Gminy Chotcza z dnia 22 października 2013r. w sprawie w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 10989 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/158/2013 Rady Gminy Chotcza z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 10988 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr XXXV/ 152 /2013 Rady Gminy Chotcza z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2013 10987 2013-10-29 Uchwała Uchwała nr Nr XXXIV/138/2013 Rady Gminy Chotcza z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu zaopatrzenia w wodę
2013 6069 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIII/134/2013 Rady Gminy Chotcza z dnia 28 marca 2013r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości .
2013 6068 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/ 133/ 2013 Rady Gminy Chotcza z dnia 28 marca 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji
2013 6067 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/132/2013 Rady Gminy Chotcza z dnia 28 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
2013 6066 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXX/127/2013 Rady Gminy Chotcza z dnia 28 marca 2013r. w sprawie ustalenia stałych obwodów głosowania na terenie gminy Chotcza
2013 4904 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr Nr XXXII/131/2013 Rady Gminy Chotcza z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chotcza
2013 4903 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXII/130/2013 Rady Gminy Chotcza z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zatwierdzenia stawki opłat za pobór wody.
2013 4902 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/126 /2013 Rady Gminy Chotcza z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/117/2012 Rady Gminy w Chotczy z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chotcza .
2013 4901 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXX/122/2012 Rady Gminy Chotcza z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Chotcza i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi .
2013 3076 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/ 117 /2012 Rady Gminy Chotcza z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chotcza
2013 3075 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/ 116 / 2012 Rady Gminy Chotcza z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji
2013 3074 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXIX /115 /2012 Rady Gminy Chotcza z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3073 2013-03-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/114/2012 Rady Gminy Chotcza z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek tej opłaty
2012 9612 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/103/2012 Rady Gminy Chotcza z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Chotcza na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 8949 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII/111/2012 Rady Gminy Chotcza z dnia 31 października 2012r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2012 8948 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII / 110 / 2012 Rady Gminy Chotcza z dnia 31 października 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2012 8947 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII / 109 / 2012 Rady Gminy Chotcza z dnia 31 października 2012r. w sprawie ustalenia ceny drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na rok 2013.
2012 8946 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXVIII / 108 / 2012 Rady Gminy Chotcza z dnia 31 października 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na rok 2013 dla ustalenia podatku rolnego.
2012 1662 2012-02-22 Uchwała Uchwała nr XVI/ 68 / 2011 Rady Gminy Chotcza z dnia 30 listopada 2010r. przyjęcia rocznego Programu Współpracy Gminy Chotcza z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
2012 1314 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XVII/79/2011 Rady Gminy Chotcza z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie powierzenia zadań gminy z zakresu realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2012 1313 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XVI/69/2011 Rady Gminy Chotcza z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2012 1312 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XIII/56/2011 Rady Gminy Chotcza z dnia 30 września 2011r. w sprawie przyjęcia procedury konsultacji społecznych
2012 1311 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XIII/55/2011 Rady Gminy Chotcza z dnia 30 września 2011r. w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chotczy
2012 1310 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XIII/54/2011 Rady Gminy Chotcza z dnia 30 września 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chotcza.
2011 8015 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/62/2011 Rady Gminy Chotcza z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie: Obniżenia średniej ceny skupu żyta rok 2012 dla ustalenia podatku rolnego
2011 8014 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/61/2011 Rady Gminy Chotcza z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia ceny drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na rok 2012.
2011 8013 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/60/2011 Rady Gminy Chotcza z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie :ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
2011 8016 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XV / 63 / 2011 Rady Gminy Chotcza z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
2011 8019 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XV / 66 / 2011 Rady Gminy Chotcza z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 8018 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XV/65/2011 Rady Gminy Chotcza z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie : ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych .
2011 8017 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XV / 64 / 2011 Rady Gminy Chotcza z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
2010 7463 2010-12-28 Uchwała Uchwała nr VII/204/2010 Rady Gminy Chotcza z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie udzielenia bonifikatyprzy sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnegoNr2 znajdującego się w budynku polozonym na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów wsi Chotcza - Józefów jako działka nr 490/1
2010 6993 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/214/2010 Rady Gminy Chotcza z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta rok 2011 dla ustalenia podatku rolnego
2010 6994 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XIV/215/2010 Rady Gminy Chotcza z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie ustalenia ceny drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na rok 2011.
2009 6708 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XI/169/2009 Rady Gminy Chotcza z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie ustalenia ceny drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na rok 2010
2009 6707 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XI/168/2009 Rady Gminy Chotcza z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych