Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 171

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11308 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr IX/ 75 /19 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brudzeniu Dużym
2019 11307 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr IX/69/19 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 12 września 2019 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Bądkowo Kościelne
2019 8231 2019-07-04 Uchwała Uchwała nr VII/57/19 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brudzeń Duży.
2019 8142 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VII/56/19 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2019 8141 2019-07-02 Uchwała Uchwała nr VII/55/19 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2019 5455 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr V/46/19 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Brudzeniu Dużym
2019 2779 2019-03-01 Uchwała Uchwała nr IV/35/19 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brudzeń Duży w 2019 roku
2018 13230 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/24/18 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w  formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2018 13229 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/23/18 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2018 13228 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/22/18 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 12054 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/15/18 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok
2018 12053 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/14/18 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019
2018 12052 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr II/13/18 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok
2018 11258 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XXXVII/243/18 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Brudzeń Duży
2018 10589 2018-11-05 Uchwała Uchwała nr XXXVII/244/18 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Brudzeń Duży
2018 7894 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXV/233/18 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Brudzeń Mały
2018 6113 2018-06-12 Uchwała Uchwała nr XXXII/227/18 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brudzeń Duży
2018 4211 2018-04-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/222/18 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Brudzeń Duży na obwody głosowania, ustalenia ich granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 2838 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXX/219/18 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brudzeń Duży w 2018 roku
2018 2837 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXX/218/18 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie : nadania nazwy ulicy w miejscowości Brudzeń Duży gmina Brudzeń Duży.
2018 2836 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXX/217/18 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Brudzeń Duży na okręgi wyborcze
2018 2835 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXX/216/18 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/245/10 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 25 marca 2010r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brudzeń Duży
2018 2834 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXX/215/18 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Brudzeń Duży za udział w działaniu ratowniczym oraz w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
2018 1502 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XXIX/211/18 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bądkowo Kościelne gmina Brudzeń Duży
2018 730 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/205/17 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody.
2018 439 2018-01-12 Uchwała Uchwała nr XXVIII/201/17 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 29 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Brudzeń Duży na rok 2018
2017 10926 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/193/17 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę Brudzeń Duży oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
2017 10925 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/192/17 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 10924 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/191/17 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielone schronienie osobom i rodzinom tego pozbawionym
2017 10923 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/190/17 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Sikorzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Gustawa Zielińskiego w  Sikorzu
2017 10922 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/189/17 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Brudzeniu Dużym w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Brudzeniu Dużym
2017 10921 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/188/17 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Siecieniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Siecieniu
2017 10920 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/185/17 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
2017 10919 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/184/17 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Brudzeń Duży na 2018 rok
2017 10918 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/183/17 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018
2017 9573 2017-10-27 Uchwała Uchwała nr XXV/176/17 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 25 września 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017 9572 2017-10-27 Uchwała Uchwała nr XXV/175/17 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 25 września 2017 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki Nr ewid. 362/6 w miejscowości Bądkowo Kościelne
2017 6048 2017-07-11 Uchwała Uchwała nr XXII/164/17 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w miejscowości Murzynowo- dz. Nr ewid. 99
2017 5552 2017-06-23 Uchwała Uchwała nr XX/149/17 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Brudzeń Duży na lata 2017 - 2021
2017 5254 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XX/152/17 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
2017 5253 2017-06-07 Uchwała Uchwała nr XX/146/17 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brudzeniu Dużym
2017 4136 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr XXI/160/17 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 13 kwietnia 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brudzeń Duży, dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 4135 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr XXI/159/17 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 13 kwietnia 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Brudzeń Duży na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 1357 2017-02-10 Uchwała Uchwała nr XIX/145/17 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 3 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/264/14 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brudzeń Duży
2017 111 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/141/16 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie: przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Brudzeń Duży na lata 2016 – 2032”
2017 110 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/136/16 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Siecień
2017 109 2017-01-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/134/16 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 28 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa Gminy Brudzeń Duży na rok 2017
2016 10729 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XVII/126/16 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia, w odniesieniu do oświatowych jednostek organizacyjnych gminy zaliczanych do sektora finansów publicznych, jednostki obsługującej, jednostki obsługiwane oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi.
2016 10728 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XVII/125/16 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok
2016 10727 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XVII/124/16 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie uchylenia uchwały nr XI/65/15 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zwolnień od opłaty targowej
2016 10726 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XVII/123/16 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie uchylenia uchwały nr XI/63/15 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2016 10725 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XVII/122/16 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Brudzeń Duży na 2017 rok
2016 10724 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XVII/121/16 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2017
2016 9273 2016-11-02 Uchwała Uchwała nr XXII/157/12 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 26 września 2012r. w sprawie obwodów głosowania
2016 8258 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr XVI/115/16 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 9 września 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok
2016 8257 2016-09-23 Uchwała Uchwała nr XVI/113/16 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 9 września 2016r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brudzeniu Dużym
2016 5586 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr XV/108/16 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Brudzeń Duży
2016 5578 2016-06-23 Uchwała Uchwała nr XV/107/16 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w miejscowości Murzynowo - dz. Nr ewid. 99
2016 2458 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XIII/96/16 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Brudzeń Duży oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 2457 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XIII/95/16 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Brudzeń Duży oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2016 2456 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XIII/88/16 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie: nadania nazwy rondu w miejscowości Brudzeń Duży
2016 2455 2016-03-14 Uchwała Uchwała nr XIII/87/16 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 25 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XII/77/15 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brudzeń Duży
2016 685 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr XII/77/15 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brudzeń Duży.
2016 659 2016-01-21 Uchwała Uchwała nr XII/74/15 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Brudzeń Duży na rok 2016
2016 373 2016-01-13 Uchwała Uchwała nr XII/82/15 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Brudzeń Duży przez inne niż Gmina Brudzeń Duży osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 11369 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/70/15 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu Robertowo
2015 11222 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr XI/71/15 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie nadania statutu sołectwu ŻERNIKI
2015 10657 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/67/15 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
2015 10656 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/66/15 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 10655 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/65/15 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zwolnień od opłaty targowej
2015 10654 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/64/15 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie uchylenia uchwały nr XIX/128/04 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 03 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnień od opłaty targowej
2015 10653 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/63/15 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 10652 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/62/15 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 10651 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/61/15 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 10650 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/60/15 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Brudzeń Duży na 2016 rok
2015 10649 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XI/59/15 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2016
2015 9842 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr X/58/15 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 5 października 2015r. w sprawie określenia lokalizacji przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brudzeń Dużym oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
2015 8159 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr IX/50/15 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 22 września 2015r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/264/14 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brudzeń Duży
2015 8158 2015-10-12 Uchwała Uchwała nr IX/49/15 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 22 września 2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy Brudzeń Duży w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Brudzeń Duży.
2015 5750 2015-06-26 Uchwała Uchwała nr III/15/14 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie: Uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Brudzeń Duży.
2015 5212 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr VII/30/15 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 7 maja 2015r. W sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Brudzeń Duży.
2015 5003 2015-06-01 Uchwała Uchwała nr VII/29/15 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 7 maja 2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Brudzeń Duży w sprawie podziału sołectwa Żerniki.
2015 2791 2015-03-26 Uchwała Uchwała nr V/24/15 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 3 marca 2015r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków gminnego zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2014 11940 2014-12-29 Uchwała Uchwała nr II/10/14 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie : zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2014 10802 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/294/14 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 31 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
2014 10801 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/293/14 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 31 października 2014r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Brudzeń Duży na 2015 rok
2014 10800 2014-12-01 Uchwała Uchwała nr XLIV/292/14 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 31 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2014 8952 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr XL III/287/14 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 11 września 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Brudzeń Duży przez inne niż Gmina Brudzeń Duży osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2014 8951 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr XLIII/284/14 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 11 września 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 7053 2014-07-21 Uchwała Uchwała nr XLII/283/14 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 26 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Brudzeń Duży Nr XXI/142/12 z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2014 6027 2014-06-17 Uchwała Uchwała nr XXI/142/12 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2014 5843 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XLI / 274 / 14 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 26 maja 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Brudzeń Duży.
2014 5381 2014-05-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/178/12 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 14 grudnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr XIII/88/11 z dnia 29 grudnia 2011r.
2014 5380 2014-05-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/173/12 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 23 listopada 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr XIII/88/11 z dnia 29 grudnia 2011r.
2014 5379 2014-05-28 Uchwała Uchwała nr XVIII/127/12 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 17 maja 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr XIII/88/11 z dnia 29 grudnia 2011r.
2014 5378 2014-05-28 Uchwała Uchwała nr XIX/133/12 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 6 czerwca 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr XIII/88/11 z dnia 29 grudnia 2011r.
2014 5241 2014-05-23 Uchwała Uchwała nr XXXIV/271/14 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania w Gminie BRUDZEŃ DUŻY do stanu faktycznego
2014 3997 2014-04-14 Uchwała Uchwała nr XXII/160/12 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 26 września 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XIII/88/11 z dnia 29 grudnia 2011 r.
2014 2942 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XIX/133/12 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 11 czerwca 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XIII/88/12 z dnia 29 grudnia 2011r.
2014 2177 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXVII/257/14 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie: Uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Brudzeń Duży.
2014 2070 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/264/14 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brudzeń Duży
2014 2069 2014-03-06 Uchwała Uchwała nr XXXVII/260/14 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 24 lutego 2014r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr 7/XLII/03 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Brudzeń Duży
2014 1589 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXVI/255/14 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 1461 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXVI/254/14 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 1460 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/246/13 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr ewid. 110 w Bądkowie Jeziornym i działek Nr ewid. 9, 44, 45 w Bądkowie Kościelnym
2014 1459 2014-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXV/243/13 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 30 grudnia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Brudzeń Duży na rok 2014
2014 402 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/251/13 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania
2014 401 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXV/244/13 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brudzeń Duży
2013 12650 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/237/13 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Brudzeń Duży, Bądkowo Kościelne i części miejscowości Brudzeń Mały w zakresie działki Nr ewid. 68 w obrębie Bądkowo Kościelne
2013 12649 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/232/13 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
2013 12648 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/231/13 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.
2013 12647 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/230/13 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.
2013 12646 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXIII/229/13 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
2013 12086 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XVI/117/12 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 14 marca 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr XIII/88/11 z dnia 29 grudnia 2011r.
2013 12085 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XV/108/12 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 1 lutego 2012r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr XIII/88/11 z dnia 29 grudnia 2011r.
2013 12084 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XII/86/11 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 13 grudnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr V/16/11 z dnia 23 lutego 2011r.
2013 12083 2013-11-20 Uchwała Uchwała nr XI/85/11 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 22 listopada 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nr V/16/11 z dnia 23 lutego 2011r.
2013 8547 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr VI/27/11 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 17 marca 2011r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr V/16/11 z dnia 23 lutego 2011r.
2013 7547 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXIX/216/13 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Brudzeń Duży
2013 4858 2013-04-22 Uchwała Uchwała nr XXVII/206/13 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr 7/XLII/03 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Brudzeń Duży
2013 3820 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/196/13 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie : zarządzenia poboru podatku od nieruchomości ,podatku rolnego, leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2013 3819 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/193/13 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie: ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych i publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brudzeń Duży
2013 3818 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/192/13 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie: określenia granic obwodu publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Siecieniu
2013 3817 2013-03-29 Uchwała Uchwała nr XXVI/191/13 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie : likwidacji Szkoły Podstawowej w Myśliborzycach
2013 926 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXV/188/12 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 28 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa Gminy Brudzeń Duży na rok 2013
2013 925 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXV/184/12 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: Przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brudzeń Duży
2013 924 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/172/12 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 23 listopada 2012r. W sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2012 -2027
2013 923 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXII/159/12 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 26 września 2012r. W sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2012 -2027
2013 922 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XIX/130/12 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 6 czerwca 2012r. W sprawie: uchylenie uchwały Nr XVIII/127/12 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 17 maja 2012r.
2012 9397 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/177/12 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania
2012 9396 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/176/12 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie zwolnień od podatku rolnego
2012 9395 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIV/175/12 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 14 grudnia 2012r. uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku rolnego
2012 9394 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/167/12 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr 49/V/99 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 11 marca 1999r. w sprawie ustalenia granic obwodu publicznego Gimnazjum w Brudzeniu Dużym
2012 9393 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/164/12 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
2012 9392 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/163/12 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 9391 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/162/12 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie zwolnień od podatku rolnego
2012 9390 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXIII/161/12 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2012 7157 2012-10-26 Uchwała Uchwała nr XXII/154/12 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 26 września 2012r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Brudzeń Duży , Bądkowo Kościelne i części miejscowości, Brudzeń Mały
2012 6484 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XXI/143/12 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie nadania imienia Gustawa Zielińskiego – Szkole Podstawowej w Sikorzu
2012 6483 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XXI/146/12 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Brudzeń Duży, Bądkowo Kościelne i części miejscowości, Brudzeń Mały
2012 4437 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/124/12 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 17 maja 2012r. w sprawie: utworzenia Zespołu Szkół w Siecieniu
2012 4436 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/123/12 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 17 maja 2012r. w sprawie: utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Brudzeniu Dużym
2012 4435 2012-05-30 Uchwała Uchwała nr XVIII/122/12 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 17 maja 2012r. w sprawie: utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sikorzu
2012 3850 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XVI/113/12 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 14 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/245/10 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 25 marca 2010r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brudzeń Duży
2012 3849 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XIII/97/11 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2012 3848 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XIII/96/11 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia „Programu współpracy gminy Brudzeń Duży z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok”
2012 3847 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XIII/93/11 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 29 grudnia 2011r. sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brudzeniu Dużym
2012 3846 2012-05-07 Uchwała Uchwała nr XII/87/11 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2011 – 2018.
2012 3803 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr XVI/116/12 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 14 marca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy letniskowej w miejscowości Parzeń
2012 3802 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr XVI/114/12 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 14 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brudzeń Duży w 2012 roku
2012 3801 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr XIII/88/11 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Brudzeń Duży na rok 2012
2011 2001 2011-04-22 Uchwała Uchwała nr VI/31/11 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 17 marca 2011r. W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Bezpieczna Rodzina na lata 2011 - 2013
2011 1780 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr V/16/11 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 23 lutego 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Brudzeń Duży na rok 2011
2011 1781 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr V/19/11 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie i schemacie organizacyjnym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brudzeniu Dużym zatwierdzonych uchwałą 85/IX/99 Rady Gminy w Brudzeniu D. z dnia 2 sierpnia 1999r. oraz zmienionych uchwałami nr: XXXII/228/2006 Rady Gminy w Brudzeniu D. z dnia 15 września 2006r., XIV/107/2008 Rady Gminy w Brudzeniu D. z dnia 7 sierpnia 2008r., XXI/172/2009 Rady Gminy w Brudzeniu D. z dnia 27 kwiernia 2009r., XXXIV/204/2009 Rady Gminy w Brudzeniu D. z dnia 18 listopada 2009r.
2011 1782 2011-04-11 Uchwała Uchwała nr V/20/11 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 23 lutego 2011r. W sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brudzeń Duży
2011 1703 2011-04-08 Uchwała Uchwała nr III/8/10 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/288/10 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 05 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2011 1465 2011-03-26 Uchwała Uchwała nr IV/10/11 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr 7/XLII/03 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Brudzeń Duży
2011 1306 2011-03-19 Uchwała Uchwała nr V/25/11 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Brudzeń Duży
2010 7157 2010-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXI/274/10 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych dla których zarządcą jest Wójt Gminy Brudzeń Duży.
2010 7158 2010-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXIV/281/10 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 2 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Rady Gminy w Brudzeniu Dużym Nr XXVII/238/10 z dnia 18 lutego 2010 r. dotyczącej wprowadzenia nazewnictwa ulic w miejscowości Brudzeń Duży i Bądkowo Kościelne gm. Brudzeń Duży.
2010 6851 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXVI/287/10 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
2010 6134 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/288/10 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 5 listopada 2010r. W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2010 6135 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/289/10 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 16 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
2010 2284 2010-06-02 Uchwała Uchwała nr XXVII/237/10 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia nazewnictwa ulic w miejscowości Brudzeń Duży i Bądkowo Kościelne gmina Brudzeń Duży.
2010 463 2010-02-15 Uchwała Uchwała nr XXVI/229/09 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Siecień i Murzynowo
2009 4941 2009-10-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/198/09 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 14 października 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Siecień i Murzynowo
2009 3861 2009-08-08 Uchwała Uchwała nr XXI/175/09 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Siecień i Murzynowo
2009 3859 2009-08-08 Uchwała Uchwała nr XXI/168/09 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie „Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem gospodarki odpadami dla Gminy Brudzeń Duży do roku 2011”
2009 3862 2009-08-08 Uchwała Uchwała nr XXI/176/09 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Brudzeń Duży , Bądkowo Kościelne i części miejscowości, Brudzeń Mały
2009 3864 2009-08-08 Uchwała Uchwała nr XXI/178/09 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr ewid. 74/3 i 111/2 w obrębie Rochny Podlasie
2009 196 2009-01-26 Uchwała Uchwała nr XIX/139/08 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Brudzeń Duży na rok 2009.