Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 181

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6430 2019-05-16 Uchwała Uchwała nr V/45/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Borowie w 2019 roku.
2019 3992 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr IV/40/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie świadczeń przyznanych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”
2019 3991 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr IV/39/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w  zakresie dożywiania „Posiłek w  szkole i  w  domu” na lata 2019-2023
2019 3990 2019-03-27 Uchwała Uchwała nr IV/37/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Borowie w 2019 roku.
2019 2135 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr II/6/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borowie na 2019 rok
2018 13150 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr II/29/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Wilchta
2018 13149 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr II/28/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Stara Brzuza
2018 13148 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr II/27/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Słup Pierwszy
2018 13147 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr II/26/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Słup Drugi
2018 13146 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr II/25/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Nowa Brzuza
2018 13145 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr II/24/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Łopacianka
2018 13144 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr II/23/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Łętów
2018 13143 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr II/22/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Laliny
2018 13142 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr II/21/201 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Kamionka
2018 13141 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr II/20/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Jaźwiny
2018 13140 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr II/19/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Iwowe
2018 13139 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr II/18/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Gózd
2018 13138 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr II/17/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Gościewicz
2018 13137 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr II/16/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Głosków
2018 13136 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr II/15/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Filipówka
2018 13135 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr II/14/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Dudka
2018 13134 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Chromin
2018 13133 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Brzuskowola
2018 13132 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr II/11/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa wsi Borowie
2018 13131 2018-12-28 Uchwała Uchwała nr II/7/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023.
2018 12779 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr II/9/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 12778 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2018 12777 2018-12-18 Uchwała Uchwała nr II/4/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2018 11660 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/240/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 11659 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/239/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Borowie
2018 11658 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/238/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Borowie
2018 11657 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/237/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej
2018 11656 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/236/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2018 11655 2018-11-30 Uchwała Uchwała nr XLIX/235/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2018 10051 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XLVII/227/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Borowie
2018 10021 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/230/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Borowiu
2018 10020 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/226/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Borowie
2018 10019 2018-10-23 Uchwała Uchwała nr XLVII/225/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
2018 8237 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/219/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia dla gminy Borowie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2018 8236 2018-08-29 Uchwała Uchwała nr XLVI/218/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym
2018 6421 2018-06-22 Uchwała Uchwała nr XLIV/210/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Borowie w 2018 roku
2018 5447 2018-05-19 Uchwała Uchwała nr XLIII/205/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Borowie przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki
2018 5259 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr XLIII/206/2018 Rady Gminy Borowie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Borowie na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 880 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/187/2017 Rady Gminy Borowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borowie na 2018 rok
2018 877 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr XXXIX/184/2017 Rady Gminy Borowie z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów
2017 12361 2017-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/181/2017 Rady Gminy Borowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części zapisów we wzorach deklaracji podatkowych przyjętych Uchwałą Rady Gminy Borowie Nr XV/61/2015 z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji, deklaracji podatkowych oraz załączników dotyczących deklarowanych nieruchomości i obiektów budowlanych
2017 12360 2017-12-20 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/179/2017 Rady Gminy Borowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
2017 12197 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/178/2017 Rady Gminy Borowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2017 12196 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/177/2017 Rady Gminy Borowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej
2017 12195 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/176/2017 Rady Gminy Borowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 12194 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/175/2017 Rady Gminy Borowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Borowie
2017 12193 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/174/2017 Rady Gminy Borowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Borowie
2017 12192 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/173/2017 Rady Gminy Borowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2017 5947 2017-07-07 Uchwała Uchwała nr XXXII/158/2017 Rady Gminy Borowie z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Borowie innym instrumentem płatniczym
2017 4161 2017-04-26 Uchwała Uchwała nr XXX/145/2017 Rady Gminy Borowie z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Borowie do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku
2017 4160 2017-04-26 Uchwała Uchwała nr XXX/144/2017 Rady Gminy Borowie z dnia 30 marca 2017r. w sprawie ustanowienia pieczęci Wójta Gminy, łańcucha Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy oraz zasad ich stosowania
2017 2181 2017-03-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/139/2017 Rady Gminy Borowie z dnia 3 lutego 2017r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez gminę Borowie
2017 1434 2017-02-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/133/2016 Rady Gminy Borowie z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borowie na 2017 rok
2016 11390 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/115/2016 Rady Gminy Borowie z dnia 28 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowiu
2016 11328 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/122/2016 Rady Gminy Borowie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 11327 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/121/2016 Rady Gminy Borowie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej
2016 11326 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/120/2016 Rady Gminy Borowie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2016 11325 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/119/2016 Rady Gminy Borowie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Borowie
2016 11324 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/118/2016 Rady Gminy Borowie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Borwoie
2016 11323 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXVI/117/2016 Rady Gminy Borowie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2016 9859 2016-11-21 Uchwała Uchwała nr XXV/111/2016 Rady Gminy Borowie z dnia 18 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty
2016 9464 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/108/2016 Rady Gminy Borowie z dnia 30 września 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 9463 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/107/2016 Rady Gminy Borowie z dnia 30 września 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty.
2016 9462 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/106/2016 Rady Gminy Borowie z dnia 30 września 2016r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy Borowie
2016 9461 2016-11-08 Uchwała Uchwała nr XXIV/105/2016 Rady Gminy Borowie z dnia 30 września 2016r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borowie
2016 7741 2016-08-31 Uchwała Uchwała nr XXII/99/2016 Rady Gminy Borowie z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie Gminy Borowie do kategorii dróg gminnych
2016 6543 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XXI/93/2016 Rady Gminy Borowie z dnia 15 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w spawie ustalenia punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Borowie.
2016 4873 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr XIX/87/2016 Rady Gminy Borowie z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie przedłużenia i poszerzenia ulicy Cichej w Borowiu oraz nadania nazw ulicom położonym w Borowiu
2016 4872 2016-05-23 Uchwała Uchwała nr XIX/86/2016 Rady Gminy Borowie z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie ustanowienia herbu, flag, banneru i pieczęci Gminy Borowie oraz zasad ich stosowania
2016 4455 2016-05-09 Uchwała Uchwała nr XVIII/85/2016 Rady Gminy Borowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Borowie
2016 1685 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XVII/77/2016 Rady Gminy Borowie z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzuskowoli
2016 1455 2016-02-16 Uchwała Uchwała nr XVI/71/2015 Rady Gminy Borowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borowie na 2016 rok
2016 606 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr XV/63/2015 Rady Gminy Borowie z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej w miejscowości Borowie
2015 11333 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/61/2015 Rady Gminy Borowie z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji, deklaracji podatkowych oraz załączników dotyczących deklarowanych nieruchomości i obiektów budowlanych
2015 11332 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XV/60/2015 Rady Gminy Borowie z dnia 11 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/55/2015 Rady Gminy Borowie z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 10675 2015-12-11 Uchwała Uchwała nr XIV/57/2015 Rady Gminy Borowie z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej
2015 10463 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XIV/54/2015 Rady Gminy Borowie z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2015 10461 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XIV/58/2015 Rady Gminy Borowie z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Borowie
2015 10457 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XIV/56/2015 Rady Gminy Borowie z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2015 10455 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XIV/55/2015 Rady Gminy Borowie z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 10454 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XIV/59/2015 Rady Gminy Borowie z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Borowie
2015 7650 2015-09-17 Uchwała Uchwała nr X/43/2015 Rady Gminy Borowie z dnia 4 sierpnia 2015r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2015 3616 2015-04-17 Uchwała Uchwała nr VI/26/2015 Rady Gminy Borowie z dnia 23 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Borowie na obwody głosowania, ustalania ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 1344 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Borowie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borowie na 2015 rok
2015 1343 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr III/9/2014 Rady Gminy Borowie z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Borowie na lata 2015 – 2018.
2015 1342 2015-02-18 Uchwała Uchwała nr II/4/2014 Rady Gminy Borowie z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Borowie
2015 178 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr II/5/2014 Rady Gminy Borowie z dnia 17 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 177 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr XLII/237/2014 Rady Gminy Borowie z dnia 10 listopada 2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2015 176 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr XLII/236/2014 Rady Gminy Borowie z dnia 10 listopada 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty.
2014 11210 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr XLI/233/2014 Rady Gminy Borowie z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2014 11209 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr XLI/232/2014 Rady Gminy Borowie z dnia 30 października 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej
2014 11208 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr XLI/231/2014 Rady Gminy Borowie z dnia 30 października 2014r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2014 11207 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr XLI/230/2014 Rady Gminy Borowie z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2014 11206 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr XLI/229/2014 Rady Gminy Borowie z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Borowie
2014 11205 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr XLI/228/2014 Rady Gminy Borowie z dnia 30 października 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Borowie
2014 9956 2014-10-29 Uchwała Uchwała nr XL/225/2014 Rady Gminy Borowie z dnia 23 września 2014r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2014 9087 2014-10-02 Uchwała Uchwała nr XXXIX/220/2014 Rady Gminy Borowie z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie przedłużenia ulic w miejscowości Borowie
2014 5607 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/209/2014 Rady Gminy Borowie z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/82/2012 z dnia 23 marca 2013 roku w sprawie ustalenia punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Borowie
2014 5606 2014-06-03 Uchwała Uchwała nr XXXVII/208/2014 Rady Gminy Borowie z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z obiektów sportowych na terenie gminy Borowie
2014 969 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/201/2014 Rady Gminy Borowie z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania
2014 968 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXV/200/2014 Rady Gminy Borowie z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
2014 967 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/189/2013 Rady Gminy Borowie z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2014 966 2014-01-30 Uchwała Uchwała nr XXXIV/186/2013 Rady Gminy Borowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borowie na 2014 rok
2014 662 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/198/2014 Rady Gminy Borowie z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowiu
2013 13456 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/177/2013 Rady Gminy Borowie z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2013 13455 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/179/2013 Rady Gminy Borowie z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej
2013 13454 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/181/2013 Rady Gminy Borowie z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Borowie
2013 13453 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/178/2013 Rady Gminy Borowie z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2013 13452 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/180/2013 Rady Gminy Borowie z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2013 13451 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/182/2013 Rady Gminy Borowie z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Borowie
2013 5928 2013-05-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/151/2013 Rady Gminy Borowie z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2013 5927 2013-05-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/149/2013 Rady Gminy Borowie z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Borowie"
2013 5926 2013-05-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/148/2013 Rady Gminy Borowie z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Borowie, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Borowie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 4676 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/143/2013 Rady Gminy Borowie z dnia 6 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
2013 1981 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/130/2012 Rady Gminy Borowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 1436 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/136/2012 Rady Gminy Borowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/114/2012 Rady Gminy Borowie z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomosci na 2013r.
2013 1435 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/131/2012 Rady Gminy Borowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu gminy Borowie
2013 1434 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/129/2012 Rady Gminy Borowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1433 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/128/2012 Rady Gminy Borowie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty.
2013 1432 2013-02-07 Uchwała Uchwała nr XXIII/124/2012 Rady Gminy Borowie z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2013 rok
2013 956 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/122/2012 Rady Gminy Borowie z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy Borowie na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 955 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/121/2012 Rady Gminy Borowie z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2013 954 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIII/120/2012 Rady Gminy Borowie z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/113/2012 Rady Gminy Borowie z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie opłaty od posiadania psów na 2013 rok
2012 9755 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXII/116/2012 Rady Gminy Borowie z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Borowie na 2013 rok
2012 9754 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXII/115/2012 Rady Gminy Borowie z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Borowie w 2013 roku
2012 9753 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXII/114/2012 Rady Gminy Borowie z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013r.
2012 9752 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXII/113/2012 Rady Gminy Borowie z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2013 rok
2012 9751 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXII/112/2012 Rady Gminy Borowie z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na 2013 rok
2012 9750 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XXII/111/2012 Rady Gminy Borowie z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2013
2012 7077 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XX/103/2012 Rady Gminy Borowie z dnia 17 września 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2012 7076 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XX/102/2012 Rady Gminy Borowie z dnia 17 września 2012r. w sprawie zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Borowiu
2012 7075 2012-10-25 Uchwała Uchwała nr XX/101/2012 Rady Gminy Borowie z dnia 17 września 2012r. w sprawie podziału gminy Borowie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym z tych okręgów
2012 5647 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/92/2012 Rady Gminy Borowie z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Borowiu
2012 5646 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XVIII/91/2012 Rady Gminy Borowie z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg zarządzanych przez Gminę Borowie
2012 4715 2012-06-13 Uchwała Uchwała nr XVII/89/2012 Rady Gminy Borowie z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Borowie
2012 3810 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr XVI/82/2012 Rady Gminy Borowie z dnia 23 marca 2012r. w sprawie ustalenia punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Borowie
2012 1286 2012-02-15 Uchwała Uchwała nr XIV/67/2011 Rady Gminy Borowie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2012 rok
2012 59 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XIII/63/2011 Rady Gminy Borowie z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie gminy Borowie
2012 60 2012-01-12 Uchwała Uchwała nr XIII/64/2011 Rady Gminy Borowie z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/67/2008 Rady Gminy Borowie z dnia 24 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z hali sportowej i siłowni
2011 8160 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XII/53/2011 Rady Gminy Borowie z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Borowie w 2012 roku
2011 8159 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XII/52/2011 Rady Gminy Borowie z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012r.
2011 8158 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XII/51/2011 Rady Gminy Borowie z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2012
2011 8161 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XII/54/2011 Rady Gminy Borowie z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Borowie na 2012 rok
2011 8164 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XII/59/2011 Rady Gminy Borowie z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/148/05 Rady Gminy w Borowiu z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 8163 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XII/56/2011 Rady Gminy Borowie z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2012 rok
2011 8162 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XII/55/2011 Rady Gminy Borowie z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na 2012 rok
2011 7007 2011-12-08 Uchwała Uchwała nr XI/45/2011 Rady Gminy Borowie z dnia 28 października 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Borowie
2011 4678 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VIII/34/2011 Rady Gminy Borowie z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Borowie
2011 4679 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr VIII/35/2011 Rady Gminy Borowie z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/121/2009 Rady Gminy Borowie z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Borowie
2011 2800 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr V/21/2011 Rady Gminy Borowie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Borowie
2011 918 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2011 rok
2010 6754 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/190/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2011 rok
2010 6753 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/189/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na 2011 rok
2010 6752 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/188/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2011
2010 6757 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/193/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Borowie w 2011 roku
2010 6756 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/192/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Borowie w 2011 roku
2010 6755 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIX/191/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2011r.
2010 6443 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/178/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy
2010 6444 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXVII/180/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie Gminy Borowie do kategorii dróg gminnych
2010 2558 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/162/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 5 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Borowie
2010 2559 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/163/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 5 marca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych przypadających Gminie Borowie oraz jednostkom organizacyjnym Gminy, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.
2010 2208 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXII/167/2010 Rady Gminy Borowie z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/67/2008 Rady Gminy Borowie z dnia 24 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z hali sportowej i siłowni
2010 1222 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XXX/155/2009 Rady Gminy Borowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2010 rok
2010 1223 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr XXX/160/2009 Rady Gminy Borowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej
2009 6761 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/147/2009 Rady Gminy Borowie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 rok
2009 6762 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/148/2009 Rady Gminy Borowie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2010 roku
2009 3979 2009-08-14 Uchwała Uchwała nr XXV/134/2009 Rady Gminy Borowie z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Borowie
2009 3362 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/131/2009 Rady Gminy Borowie z dnia 29 maja 2009r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Borowie Nr V/30/2007 z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie włączenia Publicznego Gimnazjum w Borowiu do Zespołu Oświatowego w Borowiu
2009 3363 2009-07-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/132/2009 Rady Gminy Borowie z dnia 29 maja 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Borowie
2009 2346 2009-06-08 Uchwała Uchwała nr XXII/117/2009 Rady Gminy Borowie z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
2009 2010 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXII/119/2009 Rady Gminy Borowie z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w formie dożywiania oraz warunków odpłatności za pomoc przyznaną osobom i rodzinom w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
2009 2009 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXII/116/2009 Rady Gminy Borowie z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania oraz przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Borowie
2009 2011 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXII/121/2009 Rady Gminy Borowie z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Borowie
2009 2013 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXII/124/2009 Rady Gminy Borowie z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/67/2008 Rady Gminy Borowie z dnia 24 stycznia 2008r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z hali sportowej i siłowni
2009 2012 2009-05-22 Uchwała Uchwała nr XXII/122/2009 Rady Gminy Borowie z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu gminy kartą płatniczą
2009 700 2009-03-11 Uchwała Uchwała nr XX/102/2008 Rady Gminy Borowie z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na rok 2009.