Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 195

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3422 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr 23/V/19 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2019
2019 3396 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr 30/V/19 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych
2019 3395 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr 27/V/19 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2019 3394 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr 26/V/19 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
2019 3393 2019-03-13 Uchwała Uchwała nr 24/V/19 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Boguty-Pianki na 2019 rok
2019 2099 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr 18/IV/18 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Boguty-Pianki na rok 2019
2019 1214 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr 15/IV/18 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2018
2019 1176 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr 21/IV/2018 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zasad udzielania pomocy w zakresie dożywiania ,, Posiłek w szkole i  w domu” na lata 2019-2023 na terenie gminy Boguty-Pianki
2019 1126 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr 20/IV/2018 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego ,, Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2018 12102 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr 8/III/18 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 10931 2018-11-13 Uchwała Uchwała nr 198/XXX/18 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2018
2018 10882 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr 181/XXVII/18 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2018
2018 10871 2018-11-09 Uchwała Uchwała nr 197/XXX/18 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Boguty-Pianki
2018 10629 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr 190/XXIX/18 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2018
2018 9865 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr 196/XXIX/18 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Boguty-Pianki
2018 9864 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr 194/XXIX/18 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Boguty-Pianki
2018 9863 2018-10-17 Uchwała Uchwała nr 193/XXIX/18 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 27 września 2018 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Boguty-Pianki zaliczonych do sektora finansów publicznych
2018 7832 2018-08-10 Uchwała Uchwała nr 185/XXVIII/18 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2018
2018 6594 2018-06-28 Uchwała Uchwała nr 182/XXVII/18 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w Regulaminie korzystania z hali sportowej w Bogutach-Piankach
2018 5580 2018-05-23 Uchwała Uchwała nr 174/XXVI/18 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2018
2018 5512 2018-05-21 Uchwała Uchwała nr 171/XXV/18 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2018
2018 5395 2018-05-17 Uchwała Uchwała nr 175/XXVI/18 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie podziału Gminy Boguty-Pianki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2018 3869 2018-04-12 Uchwała Uchwała nr 173/XXV/18 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z hali sportowej w Bogutach-Piankach
2018 2146 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr 163/XXIV/18 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2018
2018 2145 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr 169/XXIV/18 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Boguty-Pianki dla publicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Boguty-Pianki
2018 2143 2018-03-01 Uchwała Uchwała nr 165/XXIV/18 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji celowej i sposobu jej rozliczania spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Boguty-Pianki
2018 1657 2018-02-16 Uchwała Uchwała nr 157/XXIII/17 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2017
2018 967 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr 159/XXIII/17 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Boguty-Pianki na rok 2018
2018 776 2018-01-22 Uchwała Uchwała nr 160/XXIII/17 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Boguty-Pianki na 2018 rok
2017 11794 2017-12-11 Uchwała Uchwała nr 147/XXII/17 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2017
2017 11678 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr 148/XXII/17 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018
2017 11621 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr 155/XXII/17 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy „Spacerowa”w miejscowości Boguty- Pianki
2017 9287 2017-10-13 Uchwała Uchwała nr 141/XXI/17 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2017
2017 9276 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr 144/XXI/17 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 9275 2017-10-12 Uchwała Uchwała nr 143/XXI/17 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boguty-Pianki
2017 8126 2017-09-25 Uchwała Uchwała nr 136/XX/17 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2017
2017 7274 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr 120/XIX/17 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2017
2017 6902 2017-08-22 Uchwała Uchwała nr 110/XVIII/16 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2016
2017 4681 2017-05-15 Uchwała Uchwała nr 127/XIX/17 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 30 marca 2017r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Boguty-Pianki dla publicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Boguty-Pianki
2017 3665 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr 124/XIX/17 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 30 marca 2017r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogutach-Piankach
2017 3663 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr 129/XIX/17 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Boguty-Pianki, w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tej szkoły, przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów
2017 3659 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr 130/XIX/17 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i do publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Boguty-Pianki na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów
2017 3655 2017-04-12 Uchwała Uchwała nr 131/XIX/17 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów
2017 2720 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr 101/XVI/16 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2016
2017 1123 2017-02-06 Uchwała Uchwała nr 93/XV/16 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 27 września 2016r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2016
2017 1022 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr 84/XIV/16 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2016
2017 1021 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr 80/XIII/16 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2016
2017 1020 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr 71/XI/16 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2016
2017 1019 2017-02-01 Uchwała Uchwała nr 61/X/15 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2015
2017 956 2017-01-31 Uchwała Uchwała nr 53/IX/15 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2015
2017 874 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr 117/XVIII/16 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Boguty-Pianki na rok 2017
2017 801 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr 30/VI/15 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2015
2017 797 2017-01-26 Uchwała Uchwała nr 48/VIII/15 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 30 września 2015r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2015
2016 10384 2016-12-01 Uchwała Uchwała nr 102/XVI/16 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wspomagających zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Boguty-Pianki
2016 10112 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr 107/XVI/16 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Boguty-Pianki na lata 2016-2021
2016 10111 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr 105/XVI/16 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na budowę przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości
2016 10110 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr 104/XVI/16 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2016 10109 2016-11-25 Uchwała Uchwała nr 103/XVI/16 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 9616 2016-11-10 Uchwała Uchwała nr 98/XV/16 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 27 września 2016r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z Alei Wierzbowej uznanej za pomnik przyrody
2016 8759 2016-10-11 Uchwała Uchwała nr 96/XV/16 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 27 września 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Boguty-Pianki
2016 8541 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr 97/XV/16 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 27 września 2016r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogutach-Piankach
2016 8540 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr 95/XV/16 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 27 września 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 8539 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr 94/XV/16 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 27 września 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 7929 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr 63/X/15 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Boguty-Pianki na rok 2016
2016 6047 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 78/XIII/16 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogutach-Piankach
2016 5911 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr 91/XIV/16 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innych nieruchomości, wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku
2016 5910 2016-07-04 Uchwała Uchwała nr 90/XIV/16 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 2888 2016-03-23 Uchwała Uchwała nr 76/XII/16 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 18 marca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2016 2317 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr 75/XI/16 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia granic obwodu publicznej Szkoły Podstawowej im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bogutach-Piankach
2016 2316 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr 74/XI/16 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i do publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Boguty-Pianki na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów
2016 2315 2016-03-10 Uchwała Uchwała nr 73/XI/16 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Boguty-Pianki, przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów
2016 1282 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr 68/X/15 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z hali sportowej w Bogutach-Piankach
2016 1281 2016-02-12 Uchwała Uchwała nr 69/X/15 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2016 592 2016-01-20 Uchwała Uchwała nr 58/IX/15 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z hali sportowej w Bogutach-Piankach
2016 2 2016-01-04 Uchwała Uchwała nr 59/IX/15 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie ustalenia opłaty za udostępnienie hali sportowej w Bogutach-Piankach
2015 9604 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr 55/IX/15 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016
2015 9603 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr 54/IX/15 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 8955 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr 44/VII/15 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 8 września 2015r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i logopedów zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Boguty-Pianki
2015 8954 2015-11-10 Uchwała Uchwała nr 42/VII/15 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 8 września 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi świadczone przez Świetlicę Wiejską w miejscowości Tymianki-Okunie
2015 5107 2015-06-08 Uchwała Uchwała nr 201/XXIX/14 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2014
2015 5106 2015-06-08 Uchwała Uchwała nr 12/IV/14 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2014
2015 2987 2015-03-31 Uchwała Uchwała nr 194/XXVIII/14 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 26 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2014
2015 2001 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr 188/XXVII/14 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2014
2015 1989 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr 178/XXVI/14 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 31 marca 2014r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2014
2015 1983 2015-03-10 Uchwała Uchwała nr 169/XXV/14 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2014
2015 1031 2015-02-05 Uchwała Uchwała nr 10/III/14 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objetych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2015 633 2015-01-22 Uchwała Uchwała nr 14/IV/14 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Boguty-Pianki na rok 2015
2014 11472 2014-12-13 Uchwała Uchwała nr 6/II/14 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy
2014 9634 2014-10-15 Uchwała Uchwała nr 200/XXVIII/14 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 26 września 2014r. w sprawie zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boguty-Pianki
2014 9633 2014-10-15 Uchwała Uchwała nr 199/XXVIII/14 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 26 września 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 9150 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr 162/XXIV/13 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2013
2014 9149 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr 153/XXIII/13 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2013
2014 8719 2014-09-23 Uchwała Uchwała nr 143/XXII/13 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2013
2014 8118 2014-08-28 Uchwała Uchwała nr 126/XX/13 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2013
2014 7921 2014-08-20 Uchwała Uchwała nr 190/XXVII/14 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia opłat za wynajem hali sportowej w Bogutach-Piankach
2014 7920 2014-08-20 Uchwała Uchwała nr 189/XXVII/14 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z hali sportowej w Bogutach-Piankach
2014 6997 2014-07-18 Uchwała Uchwała nr 118/XIX/13 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2013
2014 5745 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr 114/XVIII/12 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2012
2014 5744 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr 111/XVII/12 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2012
2014 4998 2014-05-15 Uchwała Uchwała nr 101/XVI/12 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2012
2014 4492 2014-05-02 Uchwała Uchwała nr 84/XV/12 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2012
2014 3166 2014-03-28 Uchwała Uchwała nr 31/VII/11 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2011
2014 3042 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr 81/XIV/12 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2012
2014 2110 2014-03-07 Uchwała Uchwała nr 67/XII/12 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 27 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2012
2014 327 2014-01-15 Uchwała Uchwała nr 164/XXIV/13 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Boguty-Pianki na rok 2014
2013 13437 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr 158/XXIII/13 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 5 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 13436 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr 155/XXIII/13 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 5 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
2013 13435 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr 159/XXIII/13 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 13103 2013-12-11 Uchwała Uchwała nr 154/XXIII/13 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 5 grudnia 2013r. w sprawie zmiany w uchwale w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014
2013 12360 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr 147/XXII/13 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2013 12359 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr 146/XXII/13 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014
2013 12358 2013-11-29 Uchwała Uchwała nr 145/XXII/13 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy
2013 9729 2013-09-19 Uchwała Uchwała nr 137/XXI/13 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Boguty-Pianki, jak również jednostkom podległym, oraz wskazania organu do tego uprawnionego
2013 9703 2013-09-18 Uchwała Uchwała nr 138/XXI/13 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji celowej i sposobu jej rozliczania spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Boguty-Pianki
2013 9702 2013-09-18 Uchwała Uchwała nr 136/XXI/13 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi świadczone przez Świetlicę Wiejską w miejscowości Tymianki-Okunie
2013 9701 2013-09-18 Uchwała Uchwała nr 135/XXI/13 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 28 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 8644 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr 63/XI/11 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2011
2013 8643 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr 50/X/11 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2011
2013 8642 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr 47/IX/11 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 27 października 2011r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2011
2013 8641 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr 39/VIII/11 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2011
2013 8640 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr 26/VI/11 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 17 maja 2012r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2011
2013 8639 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr 20/V/11 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 30 marca 2011r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2011
2013 8294 2013-07-22 Uchwała Uchwała nr 15/IV/11 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2011.
2013 8215 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr 128/XX/13 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boguty-Pianki
2013 8214 2013-07-17 Uchwała Uchwała nr 127/XX/13 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 18 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 7710 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr 6/III/10 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2010.
2013 7204 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr 159/XXXVI/10 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2010.
2013 6991 2013-06-21 Uchwała Uchwała nr 153/XXXV/10 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 26 października 2010r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2010.
2013 5149 2013-04-30 Uchwała Uchwała nr 109/XXV/09 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2009
2013 5063 2013-04-26 Uchwała Uchwała nr 142/XXXIV/10 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 29 września 2010r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2010.
2013 4993 2013-04-24 Uchwała Uchwała nr 120/XIX/13 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 4653 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr 140/XXXIII/10 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2010.
2013 4193 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr 95/XXI/09 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 12 marca 2009r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2009.
2013 4192 2013-04-09 Uchwała Uchwała nr 100/XXII /09 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 30 marca 2009r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2009.
2013 4057 2013-04-04 Uchwała Uchwała nr 133/XXXII/10 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2010.
2013 3626 2013-03-27 Uchwała Uchwała nr 131/XXXI/10 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2010.
2013 3413 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr 120/XXVIII/09 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2009
2013 2630 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr 128/XXX/10 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 26 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2010.
2013 928 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr 116/XVIII/12 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Boguty-Pianki na rok 2013
2013 779 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr 110/XVII/12 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogutach-Piankach
2013 778 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr 109/XVII/12 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 777 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr 108/XVII/12 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 776 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr 107/XVII/12 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 775 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr 106/XVII/12 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 774 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr 105/XVII/12 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 773 2013-01-22 Uchwała Uchwała nr 104/XVII/12 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boguty-Pianki
2012 8486 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr 99/XVI/12 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy.
2012 8485 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr 98/XVI/12 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013.
2012 8484 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr 92/XVI/12 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie podziału Gminy Boguty-Pianki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 7640 2012-11-15 Uchwała Uchwała nr 112/XXVI/09 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 29 września 2009r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2009
2012 6790 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr 89/XV/12 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi świadczone przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach
2012 6789 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr 86/XV/12 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych na terenie gminy Boguty-Pianki
2012 6788 2012-10-10 Uchwała Uchwała nr 85/XV/12 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Boguty-Pianki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2012 6240 2012-09-06 Uchwała Uchwała nr 114/XXVII/09 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2009
2012 4830 2012-06-19 Uchwała Uchwała nr 77/XIII/12 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 28 maja 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr 18/IV/07 z dnia 30.01.2007 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych na terenie gminy Boguty-Pianki.
2012 3612 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr 74/XII/12 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogutach-Piankach.
2012 2826 2012-03-20 Uchwała Uchwała nr 66/XI/11 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boguty-Pianki na rok 2012
2012 2722 2012-03-16 Uchwała Uchwała nr 106/XXIV/09 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r
2012 1823 2012-02-24 Uchwała Uchwała nr 102/XXIII/09 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2009.
2011 7490 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 56/X/11 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy: deklaracji na podatek leśny oraz informacji o lasach.
2011 7489 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 55/X/11 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy: deklaracji na podatek rolny oraz informacji o gruntach.
2011 7488 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 54/X/11 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy.
2011 7493 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 59/X/11 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2011 7492 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 58/X/11 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy: deklaracji na podatek od nieruchomości, oraz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.
2011 7491 2011-12-15 Uchwała Uchwała nr 57/X/11 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012.
2011 5181 2011-09-10 Uchwała Uchwała nr 41/VIII/11 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółce wodnej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2011 5081 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr 37/VII/11 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Boguty-Pianki oraz zapewnienia opieki wyłapywanym zwierzętom.
2011 5080 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr 36/VII/11 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boguty-Pianki
2011 5084 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr 46/VIII/11 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 12 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Boguty-Pianki oraz zapewnienia opieki wyłapywanym zwierzętom.
2011 5083 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr 45/VIII/11 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boguty-Pianki.
2011 3069 2011-06-07 Uchwała Uchwała nr 87/XIX/08 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gmkiny Boguty-Pianki na rok 2008
2011 3070 2011-06-07 Uchwała Uchwała nr 91/XX/09 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2009
2011 1977 2011-04-21 Uchwała Uchwała nr 14/III/10 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 29 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa na rok 2011
2011 1462 2011-03-26 Uchwała Uchwała nr 17/IV/11 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Boguty-Pianki.
2011 1463 2011-03-26 Uchwała Uchwała nr 18/IV/11 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach.
2011 679 2011-02-21 Uchwała Uchwała nr 12/III/10 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Boguty–Pianki.
2011 663 2011-02-19 Uchwała Uchwała nr 154/XXXV/10 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 26 października 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół prowadzonych na terenie Gminy Boguty-Pianki przez inne niż Gmina Boguty-Pianki osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2011 613 2011-02-16 Uchwała Uchwała nr 9/III/10 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2010 6526 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr 150/XXXIV/10 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Boguty-Pianki.
2010 6527 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr 155/XXXV/10 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 26 października 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2010 6528 2010-12-11 Uchwała Uchwała nr 156/XXXV/10 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011.
2010 5261 2010-11-17 Uchwała Uchwała nr 83/XVIII/08 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty -Pianki na rok 2009
2010 1589 2010-05-10 Uchwała Uchwała nr 130/XXX/10 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 80/XVI/08 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 14 sierpnia 2008r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2010 1149 2010-04-13 Uchwała Uchwała nr 126/XXIX/10 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2010
2010 329 2010-02-02 Uchwała Uchwała nr 123/XXVIII/09 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010.
2010 330 2010-02-02 Uchwała Uchwała nr 125/XXVIII/09 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2010 Gminy Boguty-Pianki
2009 6380 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr 117/XXVII/09 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2009 6381 2009-12-16 Uchwała Uchwała nr 118/XXVII/09 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2009 5485 2009-12-03 Uchwała Uchwała nr 81/XVII/08 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 30 września 2008r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie gminy Boguty-Pianki na rok 2008
2009 3807 2009-08-05 Uchwała Uchwała nr 107/XXIV/09 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Boguty-Pianki
2009 3144 2009-07-13 Uchwała Uchwała nr 96/XXI/09 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 12 marca 2009r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 3145 2009-07-13 Uchwała Uchwała nr 101/XXII/09 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 30 marca 2009r. zmieniająca Uchwałę Nr 18/IV/07 z dnia 30.01.2007 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych na terenie gminy Boguty-Pianki
2009 3146 2009-07-13 Uchwała Uchwała nr 105/XXIII/09 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 28 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyj-nego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysoko-ści, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 910 2009-03-20 Uchwała Uchwała nr 90/XIX/08 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boguty-Pianki na rok 2009.
2009 909 2009-03-20 Uchwała Uchwała nr 89/XIX/08 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego