Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 275

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 9792 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr 121/X/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Bodzanów w prawo własności tych gruntów
2019 9791 2019-08-13 Uchwała Uchwała nr 120/X/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Bodzanów dotyczących zmiany siedziby władz Gminy Bodzanów
2019 8930 2019-07-17 Uchwała Uchwała nr 117/IX/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury
2019 7712 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr 108/VIII/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Nowym Miszewie
2019 7711 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr 107/VIII/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Polskiej Organizacji Zbrojnej w Bodzanowie
2019 6870 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr 93/VII/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Bodzanów
2019 6646 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr 103/VII/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 6645 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr 102/VII/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 6644 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr 96/VII/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i logopedów zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bodzanów
2019 6643 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr 101/VII/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży, osób dorosłych z terenu gminy Bodzanów na lata 2019-2023
2019 6642 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr 94/VII/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bodzanów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
2019 6641 2019-05-24 Uchwała Uchwała nr 95/VII/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Bodzanów oraz nadania jej Statutu
2019 6195 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr 90/VI/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Wiciejewo
2019 6094 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr 89/VI/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Stanowo
2019 6093 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr 88/VI/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Reczyn
2019 6092 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr 87/VI/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Ramutówko
2019 6091 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr 86/VI/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Pepłowo
2019 6090 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr 85/VI/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Parkoczewo
2019 6089 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr 84/VI/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Osmolinek
2019 6088 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr 83/VI/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Nowe Miszewo
2019 6087 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr 82/VI/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Nowe Kanigowo
2019 6086 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr 81/VI/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Niesłuchowo
2019 6085 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr 80/VI/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Miszewo Murowane
2019 6084 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr 79/VI/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Miszewko
2019 6083 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr 78/VI/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Mąkolin
2019 6082 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr 66/VI/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Gąsewo
2019 6081 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr 65/VI/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Garwacz
2019 6080 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr 64/VI/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Cybulin
2019 6079 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr 77/VI/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Mąkolin Kolonia
2019 6078 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr 63/VI/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Cieśle
2019 6077 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr 62/VI/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Chodkowo-Działki
2019 6076 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr 61/VI/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Chodkowo
2019 6075 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr 60/VI/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Borowice
2019 6074 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr 59/VI/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Bodzanów
2019 6073 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr 58/VI/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Białobrzegi
2019 6072 2019-05-09 Uchwała Uchwała nr 57/VI/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Archutówko
2019 5775 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr 76/VI/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Małoszewo
2019 5774 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr 75/VI/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Łętowo
2019 5773 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr 74/VI/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Leksyn
2019 5772 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr 73/VI/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Krawieczyn
2019 5771 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr 72/VI/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Kłaczkowo
2019 5770 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr 71/VI/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Kępa Polska
2019 5769 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr 70/VI/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Karwowo Szlacheckie
2019 5768 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr 69/VI/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 26 marca 2019 r. Statutu Sołectwa Karwowo Duchowne
2019 5767 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr 68/VI/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Kanigowo
2019 5766 2019-04-30 Uchwała Uchwała nr 67/VI/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie Statutu Sołectwa Gromice
2019 5459 2019-04-23 Uchwała Uchwała nr 56/VI/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bodzanów w 2019 roku
2019 5070 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr 52/V/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Bodzanów
2019 3667 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr 51/V/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior +” w Stanowie
2019 3666 2019-03-20 Uchwała Uchwała nr 50/V/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 2268 2019-02-19 Uchwała Uchwała nr 46/IV/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 229/XXXVII/2017 Rady Gminy Bodzanów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Bodzanowie (Dz. Urz. Woj. Maz. z 18.08.2017 r. poz. 6819)
2019 2252 2019-02-18 Uchwała Uchwała nr 42/IV/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 1217 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr 27/III/2018 Rady Gminy Bodzanów z dnia 28 grudnia 2018 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BODZANÓW NA ROK 2019
2019 946 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr 38/III/2018 Rady Gminy Bodzanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży, osób dorosłych z terenu gminy Bodzanów na lata 2019 – 2023
2019 945 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr 35/III/2018 Rady Gminy Bodzanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Bodzanów w sprawie zmiany statutów sołectw.
2019 942 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr 33/III/2018 Rady Gminy Bodzanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany granic ewidencyjnych obrębu geodezyjnego Bodzanów i Chodkowo
2019 912 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr 36/III/2018 Rady Gminy Bodzanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 238/XXXVIII/2017 Rady Gminy Bodzanów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Bodzanów oraz warunków i zasad korzystania z nich
2018 12612 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr 18/II/2018 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych w 2019 roku
2018 12611 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr 17/II/2018 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 12522 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr 16/II/2018 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019
2018 12521 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr 22/II/2018 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie
2018 12520 2018-12-14 Uchwała Uchwała nr 20/II/2018 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Bodzanów w sprawie zmiany statutów sołectw
2018 12349 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr 21/II/2018 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Wodociągi i Kanalizacja Gminy Bodzanów” i nadania jej statutu.
2018 10529 2018-11-02 Uchwała Uchwała nr 336/LI/2018 Rady Gminy Bodzanów z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 27/V/2015 Rady Gminy Bodzanów z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych
2018 9711 2018-10-12 Uchwała Uchwała nr 331/XLIX/2018 Rady Gminy Bodzanów z dnia 14 września 2018 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Bodzanów
2018 9478 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr 330/XLIX/2018 Rady Gminy Bodzanów z dnia 14 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2018 8032 2018-08-21 Uchwała Uchwała nr 324/XLVIII/2018 Rady Gminy Bodzanów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przyjętego w Gminie Bodzanów na 2018 rok
2018 8024 2018-08-21 Uchwała Uchwała nr 323/XLVIII/2018 Rady Gminy Bodzanów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 8023 2018-08-21 Uchwała Uchwała nr 322/XLVIII/2018 Rady Gminy Bodzanów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Bodzanów
2018 5870 2018-06-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2018 Rady Gminy Bodzanów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2017 rok
2018 5269 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr 301/XLV/2018 Rady Gminy Bodzanów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bodzanów w 2018 roku
2018 4017 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr 294/XLIV/2018 Rady Gminy Bodzanów z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bodzanów
2018 4016 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr 293/XLIV/2018 Rady Gminy Bodzanów z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Bodzanów na obwody głosowania
2018 2924 2018-03-22 Uchwała Uchwała nr 290/XLIII/2018 Rady Gminy Bodzanów z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Białobrzegi (część wschodnia), gm. Bodzanów
2018 2902 2018-03-21 Uchwała Uchwała nr 288/XLIII/2018 Rady Gminy Bodzanów z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Bodzanów na okręgi wyborcze
2018 2855 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr 287/XLIII/2018 Rady Gminy Bodzanów z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 271/XLII/2018 Rady Gminy Bodzanów z dnia 31 stycznia 2018 r. dotyczącej ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Bodzanów przez inne niż Gmina Bodzanów osoby prawne lub fizyczne oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 2205 2018-03-02 Uchwała Uchwała nr 283/XLII/2018 Rady Gminy Bodzanów z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Gminy Bodzanów na lata 2017 - 2020
2018 2008 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr 273/XLII/2018 Rady Gminy Bodzanów z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół prowadzonych przez gminę Bodzanów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2018 2005 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr 274/XLII/2018 Rady Gminy Bodzanów z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Bodzanów
2018 2001 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr 272/XLII/2018 Rady Gminy Bodzanów z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany nazwy oraz treści Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki obliczaniai wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe doraźnych zastępstw oraz innych składników wynagrodzenia, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2018 1996 2018-02-23 Uchwała Uchwała nr 271/XLII/2018 Rady Gminy Bodzanów z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Bodzanów przez inne niż Gmina Bodzanów osoby prawne lub fizyczne oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 1039 2018-02-01 Uchwała Uchwała nr 257/XLI/2017 Rady Gminy Bodzanów z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BODZANÓW NA ROK 2018
2018 705 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr 265/XLI/2017 Rady Gminy Bodzanów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym
2018 673 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr 267/XLI/2017 Rady Gminy Bodzanów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody rosnącego w miejscowości Cieśle
2018 672 2018-01-18 Uchwała Uchwała nr 266/XLI/2017 Rady Gminy Bodzanów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody dla drzewa uznanego za pomnik przyrody rosnącego w miejscowości Gąsewo
2017 12213 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr 244/XXXIX/2017 Rady Gminy Bodzanów z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych w 2018 roku
2017 12212 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr 242/XXXIX/2017 Rady Gminy Bodzanów z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018
2017 12166 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr 250/XXXIX/2017 Rady Gminy Bodzanów z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę nr 212/XXXV/2017 Rady Gminy Bodzanów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bodzanów w 2017 roku
2017 12165 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr 248/XXXIX/2017 Rady Gminy Bodzanów z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bodzanów
2017 12158 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr 243/XXXIX/2017 Rady Gminy Bodzanów z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 12139 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr 247/XXXIX/2017 Rady Gminy Bodzanów z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janiny Jóźwiak w Cieślach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janiny Jóźwiak w Cieślach.
2017 12138 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr 246/XXXIX/2017 Rady Gminy Bodzanów z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Nowym Miszewie wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Nowym Miszewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Nowym Miszewie wchodzącą w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Nowym Miszewie
2017 12137 2017-12-15 Uchwała Uchwała nr 245/XXXIX/2017 Rady Gminy Bodzanów z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. kpr. Feliksa Ignacego Grabowskiego w Bodzanowie wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Bodzanowie, w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. kpr. Feliksa Ignacego Grabowskiego w Bodzanowie wchodzącą w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Bodzanowie.
2017 9340 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr 238/XXXVIII/2017 Rady Gminy Bodzanów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Bodzanów oraz warunków i zasad korzystania z nich
2017 9339 2017-10-16 Uchwała Uchwała nr 237/XXXVIII/2017 Rady Gminy Bodzanów z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zniesienia urzędowej nazwy wsi Budy Borowickie oraz włączenia jej do wsi Białobrzeg
2017 7240 2017-09-01 Uchwała Uchwała nr 232/XXXVII/2017 Rady Gminy Bodzanów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2017 6819 2017-08-18 Uchwała Uchwała nr 229/XXXVII/2017 Rady Gminy Bodzanów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Bodzanowie
2017 4919 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr 216/XXXV/2017 Rady Gminy Bodzanów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Szkoły Podstawowej w Cieślach
2017 4918 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr 214/XXXV/2017 Rady Gminy Bodzanów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie: określenia innych sposobów udokumentowania wykonania obowiązków pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych
2017 4917 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr 213/XXXV/2017 Rady Gminy Bodzanów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie: wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2017 4916 2017-05-24 Uchwała Uchwała nr 212/XXXV/2017 Rady Gminy Bodzanów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bodzanów w 2017 roku
2017 4364 2017-05-05 Uchwała Uchwała nr 209/XXXIV/2017 Rady Gminy Bodzanów z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie: zmiany nazwy ulicy w miejscowości Bodzanów
2017 3627 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr 208/XXXIII/2017 Rady Gminy Bodzanów z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Bodzanów
2017 3626 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr 207/XXXIII/2017 Rady Gminy Bodzanów z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół prowadzonych przez gminę Bodzanów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 3625 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr 206/XXXIII/2017 Rady Gminy Bodzanów z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Bodzanów, do nowego ustroju szkolnego
2017 1759 2017-02-21 Uchwała Uchwała nr 192/XXX/2016 Rady Gminy Bodzanów z dnia 29 grudnia 2016r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BODZANÓW NA ROK 2017
2017 1363 2017-02-10 Uchwała Uchwała nr 201/XXXI/2017 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Bodzanów przez inne niż Gmina Bodzanów osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 1362 2017-02-10 Uchwała Uchwała nr 200/XXXI/2017 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 38/VI/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30.03.2011 r. w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Bodzanów
2016 11955 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr 184/XXIX/2016 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie: dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2016 11942 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr 183/XXIX/2016 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych w 2017 roku
2016 11939 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr 182/XXIX/2016 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2016 11938 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr 181/XXIX/2016 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2017
2016 7434 2016-08-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 30/2016 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 marca 2016r. w sprawie : przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2015 rok
2016 6750 2016-07-15 Uchwała Uchwała nr 149/XXIV/2016 Rady Gminy Bodzanów z dnia 20 maja 2016r. w sprawie: zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody.
2016 6371 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr 155/XXV/2016 Rady Gminy Bodzanów z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bodzanów.
2016 6203 2016-07-11 Uchwała Uchwała nr 156/XXV/2016 Rady Gminy Bodzanów z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Bodzanów.
2016 4526 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr 143/XXIII/2016 Rady Gminy Bodzanów z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 78/XIII/2015 Rady Gminy Bodzanów z dnia 16 września 2015 r. w sprawie zaliczenia istniejących dróg na obszarze Gminy Bodzanów do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
2016 4525 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr 142/XXIII/2016 Rady Gminy Bodzanów z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zaliczenia istniejących dróg na obszarze Gminy Bodzanów do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
2016 4524 2016-05-11 Uchwała Uchwała nr 140/XXIII/2016 Rady Gminy Bodzanów z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bodzanów w 2016 r.
2016 3028 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr 135/XXII/2016 Rady Gminy Bodzanów z dnia 23 marca 2016r. w sprawie: nadania nazw ulic w miejscowościach Miszewo Murowane i Kłaczkowo.
2016 3027 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr 134/XXII/2016 Rady Gminy Bodzanów z dnia 21 marca 2016r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2016 2947 2016-03-29 Uchwała Uchwała nr 126/XX/2016 Rady Gminy Bodzanów z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bodzanów.
2016 2704 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr 129/XX/2016 Rady Gminy Bodzanów z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których gmina Bodzanów jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 2703 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr 128/XX/2016 Rady Gminy Bodzanów z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których gmina Bodzanów jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2016 1616 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr 104/XVII/2015 Rady Gminy Bodzanów z dnia 28 grudnia 2015r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BODZANÓW NA ROK 2016
2016 458 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr 106/XVII/2015 Rady Gminy Bodzanów z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 97/XVI/2015 Rady Gminy Bodzanów z dnia 27 listopada 2015 r. dotyczącej ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Bodzanów przez inne niż Gmina Bodzanów osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2016 457 2016-01-18 Uchwała Uchwała nr 105/XVII/2015 Rady Gminy Bodzanów z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej
2015 11382 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr 97/XVI/2015 Rady Gminy Bodzanów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Bodzanów przez inne niż Gmina Bodzanów osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 11263 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr 98/XVI/2015 Rady Gminy Bodzanów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
2015 11261 2015-12-15 Uchwała Uchwała nr 94/XVI/2015 Rady Gminy Bodzanów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 10801 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr 92/XVI/2015 Rady Gminy Bodzanów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny
2015 10800 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr 91/XVI/2015 Rady Gminy Bodzanów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
2015 10799 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr 90/XVI/2015 Rady Gminy Bodzanów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2015 10798 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr 89/XVI/2015 Rady Gminy Bodzanów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2016
2015 10245 2015-12-08 Uchwała Uchwała nr 95/XVI/2015 Rady Gminy Bodzanów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 10135 2015-12-07 Uchwała Uchwała nr 96/XVI/2015 Rady Gminy Bodzanów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej
2015 9851 2015-12-02 Uchwała Uchwała nr 93/XVI/2015 Rady Gminy Bodzanów z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie utworzenia Dziennego Domu Pobytu "Senior-WIGOR" w Stanowie.
2015 8129 2015-10-09 Uchwała Uchwała nr 76/XIII/2015 Rady Gminy Bodzanów z dnia 16 września 2015r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 8101 2015-10-09 Uchwała Uchwała nr 78/XIII/2015 Rady Gminy Bodzanów z dnia 16 września 2015r. w sprawie zaliczenia istniejących dróg na obszarze Gminy Bodzanów do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu.
2015 6499 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr 66/XI/2015 Rady Gminy Bodzanów z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania
2015 6498 2015-07-23 Uchwała Uchwała nr 58/XI/2015 Rady Gminy Bodzanów z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
2015 4664 2015-05-20 Uchwała Uchwała nr 50/IX/2015 Rady Gminy Bodzanów z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie: zatwierdzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bodzanów w 2015 r.
2015 4132 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr 40/VI/2015 Rady Gminy Bodzanów z dnia 18 marca 2015r. W sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2015 4131 2015-04-29 Uchwała Uchwała nr 21/IV/2014 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała budżetowa Gminy Bodzanów na rok 2015
2015 3916 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr 43/VI/2015 Rady Gminy Bodzanów z dnia 18 marca 2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 27/V/2015 z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych.
2015 3915 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr 42/VI/2015 Rady Gminy Bodzanów z dnia 18 marca 2015r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2015 3914 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr 39/VI/2015 Rady Gminy Bodzanów z dnia 18 marca 2015r. w sprawie: określenia na terenie Gminy Bodzanów liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
2015 3913 2015-04-23 Uchwała Uchwała nr 29/V/2015 Rady Gminy Bodzanów z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie określenia zasad umieszczania reklam i tablic informacyjnych na obiektach lub terenach będących własnością Gminy Bodzanów.
2015 3023 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr 30/V/2015 Rady Gminy Bodzanów z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Bodzanów oraz jednostkom jej podległym, a także wskazania organu uprawnionego do udzielania ulg
2015 3022 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr 28/V/2015 Rady Gminy Bodzanów z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2015 3021 2015-04-01 Uchwała Uchwała nr 27/V/2015 Rady Gminy Bodzanów z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie: wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych.
2015 1279 2015-02-16 Uchwała Uchwała nr 328/L/2014 Rady Gminy Bodzanów z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bodzanów obejmującego teren wsi Białobrzegi – część wschodnia
2015 148 2015-01-08 Uchwała Uchwała nr 298/XLV/14 Rady Gminy Bodzanów z dnia 26 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bodzanów dla obszarów rozmieszczenia elektrowni wiatrowych w miejscowości Gromice - I
2014 11877 2014-12-22 Uchwała Uchwała nr 321/XVLIII/14 Rady Gminy Bodzanów z dnia 29 września 2014r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bodzanów obejmującego obszar wsi Kępa Polska – dz. Nr ewid. 261/1-261/9, 264/1-264/9
2014 11748 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr 15/III/2014 Rady Gminy Bodzanów z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie : ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2015.
2014 11747 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr 14/III/2014 Rady Gminy Bodzanów z dnia 11 grudnia 2014r. W sprawie podatku od nieruchomości na rok 2015.
2014 11746 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr 13/III/2014 Rady Gminy Bodzanów z dnia 11 grudnia 2014r. W sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2015.
2014 10343 2014-11-13 Uchwała Uchwała nr 325/XLVIII/2014 Rady Gminy Bodzanów z dnia 29 września 2014r. W sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2014 9875 2014-10-28 Uchwała Uchwała nr 309/XLVI/14 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 czerwca 2014r. W sprawie ustalenie regulaminu gospodarowania funduszem zdrowotnym przeznaczonym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bodzanów.
2014 9177 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr 300/XLV/14 Rady Gminy Bodzanów z dnia 26 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bodzanów dla obszarów rozmieszczenia elektrowni wiatrowych w miejscowościach Mąkolin i Archutowo
2014 9176 2014-10-03 Uchwała Uchwała nr 299//XLV/14 Rady Gminy Bodzanów z dnia 26 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Bodzanów dla obszarów rozmieszczenia elektrowni wiatrowych w miejscowości Gromice - II
2014 6096 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr 302/XLV/2014 Rady Gminy Bodzanów z dnia 26 maja 2014r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki Nr ewid. 114/2 w miejscowości Borowice
2014 6095 2014-06-23 Uchwała Uchwała nr 278/XLIII/2014 Rady Gminy Bodzanów z dnia 10 stycznia 2014r. Uchwała Budżetowa Gminy Bodzanów na rok 2014
2014 4146 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr 292/XLIV/14 Rady Gminy Bodzanów z dnia 19 marca 2014r. w sprawie utworzenia nowego obwodu głosowania.
2014 4145 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr 283 / XLIV /14 Rady Gminy Bodzanów z dnia 19 marca 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 4144 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr 282/ XLIV /14 Rady Gminy Bodzanów z dnia 19 marca 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 4143 2014-04-16 Uchwała Uchwała nr 281 / XLIV /14 Rady Gminy Bodzanów z dnia 19 marca 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1957 2014-03-05 Uchwała Uchwała nr 274/XLII/13 Rady Gminy Bodzanów z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Bodzanów wraz z uchwaleniem jego tekstu jednolitego.
2014 1930 2014-03-04 Uchwała Uchwała nr 277/XLII/13 Rady Gminy Bodzanów z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie podziału Gminy Bodzanów na obwody głosowania.
2013 13530 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr 267/XL/13 Rady Gminy Bodzanów z dnia 27 listopada 2013r. W sprawie opłaty od posiadania psów na 2014 rok
2013 13529 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr 266/XL/2013 Rady Gminy Bodzanów z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2014
2013 13528 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr 264/XL/2013 Rady Gminy Bodzanów z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2014
2013 13527 2013-12-18 Uchwała Uchwała nr 265/XL/13 Rady Gminy Bodzanów z dnia 27 listopada 2013r. W sprawie podatku od nieruchomości
2013 12274 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr 261/XXXIX/13 Rady Gminy Bodzanów z dnia 22 października 2013r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bodzanów
2013 12273 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr 260/XXXIX/13 Rady Gminy Bodzanów z dnia 22 października 2013r. w sprawie podziału Gminy Bodzanów na okręgi wyborcze
2013 12272 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr 251/XXXVII/13 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 sierpnia 2013r. W sprawie ustalenia granic obwodu Zespołu Placówek Oświatowych w Bodzanowie prowadzonego przez Gminę Bodzanów.
2013 12271 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr 250/XXXVII/13 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 sierpnia 2013r. W sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Bodzanów uchwalonych uchwałą Nr 38/VI/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30.03.2011 r. i zmienionych uchwałą Nr 190/XXIII/12 Rady Gminy Bodzanów z dnia 3.12.2012 r.
2013 9052 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr 245/XXXVI/13 Rady Gminy Bodzanów z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 242/XXXIV/13 z dnia 16.07.2013r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2013 9051 2013-08-08 Uchwała Uchwała nr 242/XXXIV/13 Rady Gminy Bodzanów z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2013 8383 2013-07-24 Uchwała Uchwała nr 225/XXVIII/13 Rady Gminy Bodzanów z dnia 13 marca 2013r. w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bodzanów
2013 4752 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr 224/XXVIII/13 Rady Gminy Bodzanów z dnia 13 marca 2013r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w miejscowościach Cieśle, Nowy Reczyn, Reczyn
2013 4751 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr 210/XXVI/2013 Rady Gminy Bodzanów z dnia 18 stycznia 2013r. Uchwała Budżetowa Gminy Bodzanów na rok 2013
2013 4693 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr 229/XXX/13 Rady Gminy Bodzanów z dnia 5 kwietnia 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 4692 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr 228/XXX/13 Rady Gminy Bodzanów z dnia 5 kwietnia 2013r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
2013 4691 2013-04-17 Uchwała Uchwała nr 195/XXIV/12 Rady Gminy Bodzanów z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bodzanów
2013 4658 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr 227/XXIX/13 Rady Gminy Bodzanów z dnia 22 marca 2013r. W sprawie: zmiany § 20 ust. 6 „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bodzanów” uchwalonego Uchwałą Nr 195/XXIV/12 z dnia 14.12.2012 r.
2013 4657 2013-04-16 Uchwała Uchwała nr 226/XXVIII/13 Rady Gminy Bodzanów z dnia 13 marca 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 4461 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr 227/XXIX/13 Rady Gminy Bodzanów z dnia 22 marca 2013r. W sprawie: zmiany § 20 ust. 6 „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bodzanów” uchwalonego Uchwałą Nr 195/XXIV/12 z dnia 14.12.2012 r.
2013 4170 2013-04-05 Uchwała Uchwała nr 233/XXX/13 Rady Gminy Bodzanów z dnia 5 kwietnia 2013r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Bodzanów
2013 2449 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr 207/XXV/12 Rady Gminy Bodzanów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2013 2448 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr 206/XXV/12 Rady Gminy Bodzanów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstojtliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 2447 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr 205/XXV/12 Rady Gminy Bodzanów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2013 2426 2013-02-26 Uchwała Uchwała nr 217/XXVII/13 Rady Gminy Bodzanów z dnia 5 lutego 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej w miejscowości Nowe Miszewo
2013 2010 2013-02-18 Uchwała Uchwała nr 212/XXVI/13 Rady Gminy Bodzanów z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie podziału Gminy Bodzanów na obwody głosowania.
2013 1560 2013-02-11 Uchwała Uchwała nr 211/XXVI/13 Rady Gminy Bodzanów z dnia 18 stycznia 2013r. W sprawie: zmiany Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe doraźnych zastępstw oraz innych składników wynagrodzenia, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, uchwalonego uchwałą Nr 155/XXIV/09 Rady Gminy Bodzanów z dnia 20.02.2009 r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 52 poz. 1286) zmienionego uchwałą nr 230/XXXIV/10 Rady Gminy Bodzanów z dnia 19 lutego 2010 r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 104 poz. 2003)
2013 1008 2013-01-28 Uchwała Uchwała nr 196/XXIV/12 Rady Gminy Bodzanów z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom zlokalizowanym w miejscowości Nowe Miszewo oraz w miejscowości Miszewo Murowane.
2013 900 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr 191/XXIII/2012 Rady Gminy Bodzanów z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, udzielonych dla publicznych oraz niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Bodzanów.
2013 899 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr 189/XXIII/12 Rady Gminy Bodzanów z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie: opłaty od posiadania psów na 2013 rok
2013 898 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr 188/XXIII/12 Rady Gminy Bodzanów z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2013
2013 897 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr 187/XXIII/12 Rady Gminy Bodzanów z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2013 rok
2013 896 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr 186/XXIII/12 Rady Gminy Bodzanów z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2013
2012 10058 2012-12-20 Uchwała Uchwała nr 190/XXIII/12 Rady Gminy Bodzanów z dnia 3 grudnia 2012r. W sprawie: zmiany Uchwały Nr 38/VI/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30.03.2011 r. w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Bodzanów.
2012 8094 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr 173/XXII/12 Rady Gminy Bodzanów z dnia 27 października 2012r. w sprawie : wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości , rolny i leśny oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2012 8093 2012-11-26 Uchwała Uchwała nr 169/XXI/12 Rady Gminy Bodzanów z dnia 27 października 2012r. w sprawie: podziału Gminy Bodzanów na okręgi wyborcze.
2012 3526 2012-04-20 Uchwała Uchwała nr 115/XIV/2011 Rady Gminy Bodzanów z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Bodzanów na rok 2012
2012 1611 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr 128/XV/12 Rady Gminy Bodzanów z dnia 1 lutego 2012r. W sprawie: zmiany Uchwały Nr 118/XIV/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 29.12.2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze Na podstawie art. 49 ust 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97 poz. 674, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 854, z późn. zm.)
2012 901 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr 118/XIV/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 29 grudnia 2011r. W sprawie: uchwalenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze Na podstawie art. 49 ust 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97 poz. 674, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 854, z późn. zm.) po uzgodnieniu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego O/Bodzanów i MKO i W NSZZ „Solidarność” i po rozpatrzeniu odrębnych stanowisk organizacji związkowych dotyczących zapisu § 4 ust. 3
2012 900 2012-02-02 Uchwała Uchwała nr 117/XIV/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Na postawie art.24 ust.1, 6 i 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późn.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.)
2011 7451 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr 105/XIII/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2012 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami ) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006r Nr 136 poz. 969 z późn. zmianami )
2011 7452 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr 106/XIII/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 24 listopada 2011r. W sprawie podatku od nieruchomości Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz na podstawie art.5 ust 1 oraz art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006r.Nr 121 poz. z późniejszymi zmianami )
2011 7453 2011-12-14 Uchwała Uchwała nr 107/XIII/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie : ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2012 Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r Nr 121 poz.844 z późn. zmianami ) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami )
2011 5395 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr 87/IX/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 23 sierpnia 2011r. W sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zniesienia nazw części wsi lub przysiółków niektórych miejscowości położonych na terenie Gminy Bodzanów. Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1612, z późn. zm.),
2011 5396 2011-09-19 Uchwała Uchwała nr 88/IX/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 23 sierpnia 2011r. W sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie. Na podstawie art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112, z późn. zm.) w związku z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 113, z późn. zm.)
2011 4880 2011-08-25 Uchwała Uchwała nr 38/VI/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Bodzanów.
2011 4282 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr 49/VI/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 marca 2011r. uchwalenia Statutu Sołectwa Karwowo Duchowne. Na postawie art. 35 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Karwowo Duchowne,
2011 4281 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr 48/VI/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 marca 2011r. uchwalenia Statutu Sołectwa Kanigowo Na postawie art. 35 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Kanigowo,
2011 4280 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr 47/VI/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 marca 2011r. uchwalenia Statutu Sołectwa Nowe Kanigowo. Na postawie art. 35 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Nowe Kanigowo,
2011 4283 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr 50/VI/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 marca 2011r. uchwalenia Statutu Sołectwa Karwowo Szlacheckie. Na postawie art. 35 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Karwowo Szlacheckie,
2011 4286 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr 53/VI/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 marca 2011r. W sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Krawieczyn. Na postawie art. 35 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Krawieczyn,
2011 4285 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr 52/VI/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 marca 2011r. uchwalenia Statutu Sołectwa Kłaczkowo. Na postawie art. 35 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Kłaczkowo,
2011 4284 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr 51/VI/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 marca 2011r. uchwalenia Statutu Sołectwa Kępa Polska. Na postawie art. 35 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Kępa Polska,
2011 4279 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr 46/VI/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 marca 2011r. uchwalenia Statutu Sołectwa Gromice. Na postawie art. 35 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Gromice,
2011 4274 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr 41/VI/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 marca 2011r. uchwalenia Statutu Sołectwa Borowice. Na postawie art. 35 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Borowice,
2011 4273 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr 40/VI/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 marca 2011r. uchwalenia Statutu Sołectwa Archutówko. Na postawie art. 35 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Archutówko,
2011 4272 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr 38/VI/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Bodzanów.
2011 4275 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr 42/VI/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 marca 2011r. uchwalenia Statutu Sołectwa Cieśle. Na postawie art. 35 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Cieśle,
2011 4278 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr 45/VI/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 marca 2011r. uchwalenia Statutu Sołectwa Garwacz. Na postawie art. 35 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Garwacz,
2011 4277 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr 44/VI/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 marca 2011r. uchwalenia Statutu Sołectwa Cybulin Na postawie art. 35 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Cybulin,
2011 4276 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr 43/VI/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 marca 2011r. uchwalenia Statutu Sołectwa Chodkowo. Na postawie art. 35 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Chodkowo,
2011 4287 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr 54/VI/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 marca 2011r. W sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Leksyn Na postawie art. 35 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Leksyn,
2011 4298 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr 65/VI/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 marca 2011r. W sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Pepłowo. Na postawie art. 35 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Pepłowo,
2011 4297 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr 64/VI/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 marca 2011r. W sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Parkoczewo. Na postawie art. 35 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Parkoczewo,
2011 4296 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr 63/VI/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 marca 2011r. W sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Osmolinek. Na postawie art. 35 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Osmolinek,
2011 4299 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr 66/VI/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 marca 2011r. W sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Ramutówko. Na postawie art. 35 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Ramutówko,
2011 4302 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr 69/VI/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 marca 2011r. W sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Wiciejewo. Na postawie art. 35 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Wiciejewo,
2011 4301 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr 68/VI/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 marca 2011r. W sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Stanowo. Na postawie art. 35 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Stanowo,
2011 4300 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr 67/VI/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 marca 2011r. W sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Reczyn. Na postawie art. 35 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Reczyn
2011 4295 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr 62/VI/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 marca 2011r. W sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Niesłuchowo. Na postawie art. 35 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Niesłuchowo,
2011 4290 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr 57/VI/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 marca 2011r. W sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mąkolin Kolonia. Na postawie art. 35 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Mąkolin Kolonia,
2011 4289 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr 56/VI/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 marca 2011r. W sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Małoszewo. Na postawie art. 35 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Małoszewo,
2011 4288 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr 55/VI/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 marca 2011r. W sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Łętowo. Na postawie art. 35 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Łętowo,
2011 4291 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr 58/VI/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 marca 2011r. W sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Mąkolin. Na postawie art. 35 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Mąkolin,
2011 4294 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr 61/VI/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 marca 2011r. W sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Nowe Miszewo. Na postawie art. 35 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Nowe Miszewo,
2011 4293 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr 60/VI/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 marca 2011r. W sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Miszewo Murowane. Na postawie art. 35 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Miszewo Murowane,
2011 4292 2011-07-28 Uchwała Uchwała nr 59/VI/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 marca 2011r. W sprawie: uchwalenia Statutu Sołectwa Miszewko. Na postawie art. 35 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Miszewko,
2011 4018 2011-07-16 Uchwała Uchwała nr 73/VII/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 13 maja 2011r. zmiany Statutu Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie. Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123, z późn. zm.).
2011 1229 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr 31/V/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 24 lutego 2011r. zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Bodzanów obejmującego teren wsi Kępa Polska Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r., z późń. zm.), art. 20 ust.1 i art. 27 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późń. zm.) oraz Uchwały Nr 250/XXXVI/10 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 kwietnia 2010r., Rada Gminy Bodzanów uchwala, co następuje
2011 1230 2011-03-16 Uchwała Uchwała nr 32/V/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 24 lutego 2011r. wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych. Na podstawie - art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.), - art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969, z późn. zm.), - art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613, z późn. zm.), - art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200 poz. 1682, z późn. zm.)
2011 1034 2011-03-09 Uchwała Uchwała nr 14/III/2010 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa Gminy Bodzanów na rok 2011
2011 402 2011-01-31 Uchwała Uchwała nr 25/IV/11 Rady Gminy Bodzanów z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Bodzanów w sprawie projektów statutów sołectw.
2011 342 2011-01-28 Uchwała Uchwała nr 265/XL/10 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 września 2010r. w sprawie zaliczenia do dróg gminnych na terenie gminy Bodzanów
2011 146 2011-01-14 Uchwała Uchwała nr 21/III/10 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 grudnia 2010r. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Na postawie art.24 ust.1, 6 i 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późn.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.)
2011 113 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr 267/XL/10 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 września 2010r. wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Bodzanów.
2010 6807 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 276/XLII/2010 Rady Gminy Bodzanów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2011
2010 6808 2010-12-15 Uchwała Uchwała nr 277/XLII/2010 Rady Gminy Bodzanów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie podatku od nieruchomości
2010 6153 2010-12-08 Uchwała Uchwała nr 278/XLII/2010 Rady Gminy Bodzanów z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2011
2010 5682 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr 260/XXXVIII/10 Rady Gminy Bodzanów z dnia 16 lipca 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2010 5683 2010-11-30 Uchwała Uchwała nr 273/XLI/10 Rady Gminy Bodzanów z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591, z późn. zm.1)) i art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz 873, z późn.zm.) uchwala się, co następuje:
2010 2586 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr 242/XXXV/10 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 marca 2010r. w sprawie w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2010 2587 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr 248/XXXVI/10 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie
2010 2588 2010-06-14 Uchwała Uchwała nr 249/XXXVI/10 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie.
2010 2003 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr 230/XXXIV/10 Rady Gminy Bodzanów z dnia 19 lutego 2010r. W sprawie: zmiany Uchwały Nr 155/XXIV/09 Rady Gminy Bodzanów z dnia 20.02.2009 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe doraźnych zastępstw oraz innych składników wynagrodzenia, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2010 2004 2010-05-24 Uchwała Uchwała nr 231/XXXIV/10 Rady Gminy Bodzanów z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi Reczyn Nowy-Reczyn Stary (dz. 39/1)
2010 1229 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr 218/XXXIII/09 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 grudnia 2009r. Uchwała Budżetowa Gminy Bodzanów na rok 2010
2010 1230 2010-04-19 Uchwała Uchwała nr 225/XXXIII/09 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Bodzanów do Partnerstwa z Gminą Bielsk, Gminą Gąbin, Gminą Łąck, Gminą Nowy Duninów, Gminą Radzanowo, Gminą Stara Biała, Gminą Słupno, Gminą Staroźreby, Gminą Wyszogród, Gminą – Miasto Płock i ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego w celu aplikowania i realizacji wniosku o dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet IV: Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działania 4.3: Ochrona powietrza, energetyka Projekt: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego”
2009 6702 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr 215/XXXII/09 Rady Gminy Bodzanów z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr 43/VI/07 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 marca 2007r. w sprawie wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych
2009 6701 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr 214/XXXII/09 Rady Gminy Bodzanów z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2010
2009 6703 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr 216/XXXII/09 Rady Gminy Bodzanów z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych
2009 6699 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr 212/XXXII/09 Rady Gminy Bodzanów z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2010
2009 5574 2009-12-07 Uchwała Uchwała nr 199/XXVIII/09 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Bodzanów
2009 2668 2009-06-20 Uchwała Uchwała nr 186 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 kwietnia 2009r. zmiany uchwały nr 43/VI/07 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego od osób fizycznych
2009 1915 2009-05-18 Uchwała Uchwała nr 184/XXVI/09 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie
2009 1286 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr 155/XXIV/09 Rady Gminy Bodzanów z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegó-łowe warunki obliczania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe doraźnych zastępstw oraz innych składników wynagrodzenia, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 1287 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr 156/XXIV/09 Rady Gminy Bodzanów z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2009 1289 2009-04-17 Uchwała Uchwała nr 167/XXIV/09 Rady Gminy Bodzanów z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gąsewo