Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 135

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 7120 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr 45/VII/2019 Rady Gminy Bielsk z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek Nr ewid. 694, 695, 697/1, 697/2 w miejscowości Bielsk
2019 7119 2019-06-06 Uchwała Uchwała nr 40/VII/2019 Rady Gminy Bielsk z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bielsk
2019 7042 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr 43/VII/2019 Rady Gminy Bielsk z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Bielsku oraz nazwy na przedłużeniu ulicy.
2019 7041 2019-06-04 Uchwała Uchwała nr 41/VII/2019 Rady Gminy Bielsk z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bielsk oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od 1 września 2019r.
2019 4145 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr 33/V/2019 Rady Gminy Bielsk z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, a także nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bielsk.
2019 4144 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr 32/V/2019 Rady Gminy Bielsk z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 4143 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr 29/V/2019 Rady Gminy Bielsk z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Bielsku poprzez przeniesienie jej siedziby.
2019 4142 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr 28/V/2019 Rady Gminy Bielsk z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielsk w 2019 roku.
2019 4141 2019-03-29 Uchwała Uchwała nr 27/V/2019 Rady Gminy Bielsk z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania nagród Wójta Gminy Bielsk dla uczniów za wybitne osiągnięcia i wysokie wyniki w nauce.
2019 1914 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr 23/IV/2019 Rady Gminy Bielsk z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 29/VII/2011 Rady Gminy Bielsk z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Bielsk.
2019 1822 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr 18/III/2018 Rady Gminy Bielsk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki Nr ewid.130/21 w miejscowości Goślice
2019 1254 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr 20/III/2018 Rady Gminy Bielsk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie nadania Statutu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Bielsku
2019 1253 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr 17/III/2018 Rady Gminy Bielsk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Bielsku.
2019 1252 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr 16/III/2018 Rady Gminy Bielsk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2019 1251 2019-01-24 Uchwała Uchwała nr 9/III/2018 Rady Gminy Bielsk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Bielsk na rok 2019
2018 11591 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr 252/XLI/2018 Rady Gminy Bielsk z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie opłaty targowej.
2018 11590 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr 251/XLI/2018 Rady Gminy Bielsk z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Bielsk oraz zwolnień, w tym podatku.
2018 11589 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr 250/XLI/2018 Rady Gminy Bielsk z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Bielsk oraz zwolnień w tym podatku.
2018 11588 2018-11-29 Uchwała Uchwała nr 249/XLI/2018 Rady Gminy Bielsk z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2019.
2018 11167 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr 244/XL/2018 Rady Gminy Bielsk z dnia 3 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębu Bielsk oraz fragmentu obrębu Ciachcin Nowy
2018 8300 2018-08-31 Uchwała Uchwała nr 239/XXXIX/2018 Rady Gminy Bielsk z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Goślicach dla przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyboru wójta gminy zarządzonych na niedzielę 21 października 2018 r.
2018 5262 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr 219/XXXVI/2018 Rady Gminy Bielsk z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Bielsk na obwody głosowania
2018 3592 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 218/XXXV/2018 Rady Gminy Bielsk z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bielsk na rok 2018
2018 3591 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 217/XXXV/2018 Rady Gminy Bielsk z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielsk w  2018 roku.
2018 3590 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 216/XXXV/2018 Rady Gminy Bielsk z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Bielsk na okręgi wyborcze
2018 2851 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr 212/XXXIV/2018 Rady Gminy Bielsk z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Bielsk.
2018 2850 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr 211/XXXIV/2018 Rady Gminy Bielsk z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bielsk.
2018 2236 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr 209/XXXIII/2018 Rady Gminy Bielsk z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Danuty Siedzikówny „Inki” w Bielsku.
2018 2235 2018-03-05 Uchwała Uchwała nr 208/XXXIII/2018 Rady Gminy Bielsk z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochód budżetu Gminy Bielsk instrumentem płatniczym.
2018 1017 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr 195/XXXII/2017 Rady Gminy Bielsk z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Uchwała Budżetowa na rok 2018
2018 971 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr 202/XXXII/2017 Rady Gminy Bielsk z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
2018 969 2018-01-30 Uchwała Uchwała nr 201/XXXII/2017 Rady Gminy Bielsk z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym
2017 12210 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr 193/XXXI/2017 Rady Gminy Bielsk z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 176/XXX/2017 Rady Gminy Bielsk z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018 obowiązujących na terenie Gminy Bielsk oraz zwolnień, w tym podatku.
2017 12209 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr 192/XXXI/2017 Rady Gminy Bielsk z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2017 11431 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr 176/XXX/2017 Rady Gminy Bielsk z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018 obowiązujących na terenie Gminy Bielsk oraz zwolnień, w tym podatku.
2017 11350 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr 177/XXX/2017 Rady Gminy Bielsk z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie opłaty targowej.
2017 11349 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr 175/XXX/2017 Rady Gminy Bielsk z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 obowiązujących na terenie Gminy Bielsk oraz zwolnień w tym podatku.
2017 11347 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr 174/XXX/2017 Rady Gminy Bielsk z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2018.
2017 10817 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr 173/XXIX/2017 Rady Gminy Bielsk z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 194/XX/2001 Rady Gminy w Bielsku z dnia 14 marca 2001 roku w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych, dróg położonych na terenie gminy Bielsk.
2017 10815 2017-11-28 Uchwała Uchwała nr 172/XXIX/2017 Rady Gminy Bielsk z dnia 25 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Zągoty
2017 8369 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr 168/XXVIII/2017 Rady Gminy Bielsk z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 131/XXIII/2016 Rady Gminy Bielsk z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bielsk.
2017 8368 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr 167/XXVIII/2017 Rady Gminy Bielsk z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulic: Karola Świerczewskiego i 22 Lipca w Bielsku.
2017 8366 2017-09-28 Uchwała Uchwała nr 166/XXVIII/2017 Rady Gminy Bielsk z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulic: Rewolucji Październikowej i Marcelego Nowotki w Bielsku.
2017 3058 2017-03-30 Uchwała Uchwała nr 151/XXV/2017 Rady Gminy Bielsk z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 200/XXX/2013 Rady Gminy Bielsk z dnia 27 września 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bielsk.
2017 766 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr 145/XXIV/2016 Rady Gminy Bielsk z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 200/XXX/2013 Rady Gminy Bielsk z dnia 27 września 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bielsk.
2017 765 2017-01-25 Uchwała Uchwała nr 139/XXIV/2016 Rady Gminy Bielsk z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie Uchwała Budżetowa
2016 10886 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr 131/XXIII/2016 Rady Gminy Bielsk z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bielsk.
2016 10885 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr 130/XXIII/2016 Rady Gminy Bielsk z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na rok 2017.
2016 10884 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr 128/XXIII/2016 Rady Gminy Bielsk z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie opłaty targowej.
2016 10883 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr 127/XXIII/2016 Rady Gminy Bielsk z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017 obowiązujących na terenie Gminy Bielsk oraz zwolnień w tym podatku.
2016 10882 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr 126/ XXIII /2016 Rady Gminy Bielsk z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017 obowiązujących na terenie Gminy Bielsk oraz zwolnień w tym podatku.
2016 10881 2016-12-07 Uchwała Uchwała nr 125/XXIII/2016 Rady Gminy Bielsk z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2017
2016 6940 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr 116/XIX/2016 Rady Gminy Bielsk z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 194/XX/2001 Rady Gminy w Bielsku z dnia 14 marca 2001 roku w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych, dróg położonych na terenie gminy Bielsk.
2016 5117 2016-06-03 Uchwała Uchwała nr 105/XVII/2016 Rady Gminy Bielsk z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Machcinko
2016 4981 2016-05-31 Uchwała Uchwała nr 102/XVI/2016 Rady Gminy Bielsk z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku
2016 4980 2016-05-31 Uchwała Uchwała nr 100/XVI/2016 Rady Gminy Bielsk z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Bielsk.
2016 4979 2016-05-31 Uchwała Uchwała nr 99/XVI/2016 Rady Gminy Bielsk z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Bielsk
2016 912 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr 84/XIII/2015 Rady Gminy Bielsk z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielsk.
2016 911 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr 73/XIII/2015 Rady Gminy Bielsk z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2016 – 2020.
2016 910 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr 68/XIII/2015 Rady Gminy Bielsk z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Bielsk na rok 2016
2015 9841 2015-12-01 Uchwała Uchwała nr 65/XII/2015 Rady Gminy Bielsk z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Bielsk.
2015 9725 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr 59/XII/2015 Rady Gminy Bielsk z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2015 9703 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr 63/XII/2015 Rady Gminy Bielsk z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa i określenia wysokości wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso.
2015 9702 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr 58/XII/2015 Rady Gminy Bielsk z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 9701 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr 57/XII/2015 Rady Gminy Bielsk z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Bielsk na rok 2016 oraz zwolnień w tym podatku.
2015 9700 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr 56/XII/2015 Rady Gminy Bielsk z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016 oraz zwolnień od podatku.
2015 9699 2015-11-30 Uchwała Uchwała nr 55/XII/2015 Rady Gminy Bielsk z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2016.
2015 8130 2015-10-09 Uchwała Uchwała nr 53/XI/2015 Rady Gminy Bielsk z dnia 21 września 2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa i określenia wysokości wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso.
2015 7981 2015-10-02 Uchwała Uchwała nr 46/XI/2015 Rady Gminy Bielsk z dnia 21 września 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Goślicach.
2015 6831 2015-08-03 Uchwała Uchwała nr 42 /IX /2015 Rady Gminy Bielsk z dnia 13 lipca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Goślicach.
2015 5705 2015-06-23 Uchwała Uchwała nr 34/VII/2015 Rady Gminy Bielsk z dnia 1 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Bielsk.
2015 3863 2015-04-22 Uchwała Uchwała nr 24/V/2015 Rady Gminy Bielsk z dnia 16 marca 2015r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Śmiłowie.
2015 3784 2015-04-21 Uchwała Uchwała nr 26/V/2015 Rady Gminy Bielsk z dnia 16 marca 2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Goślicach.
2015 3142 2015-04-08 Uchwała Uchwała nr 18/IV/2015 Rady Gminy Bielsk z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Bielsk na lata 2015 - 2020.
2015 2235 2015-03-16 Uchwała Uchwała nr 19/IV/2015 Rady Gminy Bielsk z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Bielsk zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Bielsk przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w roku 2015.
2015 1244 2015-02-12 Uchwała Uchwała nr 8/III/2014 Rady Gminy Bielsk z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie Uchwała Budżetowa
2014 11073 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr 264/XL/2014 Rady Gminy Bielsk z dnia 21 listopada 2014r. w sprawie opłaty targowej
2014 11072 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr 261/XL/2014 Rady Gminy Bielsk z dnia 21 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 oraz zwolnień w tym podatku.
2014 11071 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr 260/XL/2014 Rady Gminy Bielsk z dnia 21 listopada 2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015 oraz zwolnień od podatku.
2014 11070 2014-12-04 Uchwała Uchwała nr 259/XL/2014 Rady Gminy Bielsk z dnia 21 listopada 2014r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2015.
2014 9848 2014-10-24 Uchwała Uchwała nr 246/XXXVIII/2014 Rady Gminy Bielsk z dnia 10 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Goślicach.
2014 9828 2014-10-22 Uchwała Uchwała nr 251/XXXVIII/2014 Rady Gminy Bielsk z dnia 10 września 2014r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Bielsk
2014 9827 2014-10-22 Uchwała Uchwała nr 250/XXXVIII/2014 Rady Gminy Bielsk z dnia 10 września 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym Machcinko
2014 9826 2014-10-22 Uchwała Uchwała nr 247/XXXVIII/2014 Rady Gminy Bielsk z dnia 10 września 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku.
2014 4187 2014-04-18 Uchwała Uchwała nr 233/XXXV/2014 Rady Gminy Bielsk z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych
2014 4186 2014-04-18 Uchwała Uchwała nr 229/XXXV/2014 Rady Gminy Bielsk z dnia 31 marca 2014r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Goślicach.
2014 1753 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr 223/XXXIV/2014 Rady Gminy Bielsk z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 1752 2014-02-25 Uchwała Uchwała nr 221/XXXIV/2014 Rady Gminy Bielsk z dnia 6 lutego 2014r. w sprawie regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Bielsk zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Bielsk przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w roku 2014.
2014 412 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr 216/XXXIII/2013 Rady Gminy Bielsk z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Uchwała Budżetowa
2013 12491 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr 207/XXXI/2013 Rady Gminy Bielsk z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie opłaty targowej
2013 12490 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr 204/XXXI/2013 Rady Gminy Bielsk z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 oraz zwolnień w tym podatku
2013 12489 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr 203/XXXI/2013 Rady Gminy Bielsk z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 oraz zwolnień od podatku
2013 12488 2013-12-02 Uchwała Uchwała nr 202/XXXI/2013 Rady Gminy Bielsk z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2014.
2013 10889 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr 200/XXX/2013 Rady Gminy Bielsk z dnia 27 września 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bielsk.
2013 10888 2013-10-28 Uchwała Uchwała nr 197/XXX/2013 Rady Gminy Bielsk z dnia 27 września 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Bielsku
2013 5300 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr 176/XXV/2013 Rady Gminy Bielsk z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr ewid. 637/3 i 640/1 w miejscowości Bielsk
2013 5299 2013-05-06 Uchwała Uchwała nr 177/XXV/2013 Rady Gminy Bielsk z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki o nr ewid. 132 w miejscowości Zągoty
2013 5230 2013-05-02 Uchwała Uchwała nr 184/XXVII/2013 Rady Gminy Bielsk z dnia 25 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Bielsk zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Bielsk przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w roku 2013.
2013 1687 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr 159/XXIII/2012 Rady Gminy Bielsk z dnia 27 grudnia 2012r. Uchwała Budżetowa
2013 1686 2013-02-12 Uchwała Uchwała nr 163/XXIII/2012 Rady Gminy Bielsk z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielsk
2012 9129 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr 154/XXII/2012 Rady Gminy Bielsk z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 194/XX/2001 Rady Gminy w Bielsku z dnia 14 marca 2001 roku w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych, dróg położonych na terenie gminy Bielsk
2012 9128 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr 153/XXII/2012 Rady Gminy Bielsk z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów a także określenia zasad udzielania i rozmiar zniżek dla nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela oraz przyznanie zwolnień od obowiązku realizacji zajęć.
2012 9127 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr 152/XXII/2012 Rady Gminy Bielsk z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie obwodów głosowania.
2012 9126 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr 149/XXII/2012 Rady Gminy Bielsk z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie ustalenia opłaty targowej na 2013 rok.
2012 9125 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr 146/XXII/2012 Rady Gminy Bielsk z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień dotyczących tego podatku na rok 2013.
2012 9124 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr 145/XXII/2012 Rady Gminy Bielsk z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
2012 9123 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr 144/XXII/2012 Rady Gminy Bielsk z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny 1dt żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2013 rok
2012 9048 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr 147/XXII /2012 Rady Gminy Bielsk z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie ustalenia opłaty za 1m3 wody pobierany z urządzeń wodociągowych na terenie gminy Bielsk na 2013 rok i w sprawie kwartalnej opłaty eksploatacyjnej .
2012 9047 2012-12-12 Uchwała Uchwała nr 148/XXII/2012 Rady Gminy Bielsk z dnia 19 listopada 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i oczyszczanie 1m3 ścieków na terenie gminy Bielsk na 2013 rok.
2012 7352 2012-11-06 Uchwała Uchwała nr 141/XX/2012 Rady Gminy Bielsk z dnia 20 września 2012r. w sprawie okręgów wyborczych
2012 5867 2012-08-14 Uchwała Uchwała nr 132/XIX/2012 Rady Gminy Bielsk z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części działek nr ewid. 152/16, 152/20, 152/21 we wsi Zągoty
2012 5589 2012-07-25 Uchwała Uchwała nr 131/XIX/2012 Rady Gminy Bielsk z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Bielsk
2012 4010 2012-05-14 Uchwała Uchwała nr 111/XVII/2012 Rady Gminy Bielsk z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku.
2012 3887 2012-05-08 Uchwała Uchwała nr 123/XVIII/2012 Rady Gminy Bielsk z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Machcinie.
2012 1546 2012-02-20 Uchwała Uchwała nr 83/XIII/2011 Rady Gminy Bielsk z dnia 28 grudnia 2011r. Uchwała Budżetowa Gminy Bielsk na rok 2012
2012 913 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr 78/XII/2011 Rady Gminy Bielsk z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego swym zasięgiem obręby: Bielsk, Ciachcin, Ciachcin Nowy i Zągoty gm. Bielsk
2012 912 2012-02-03 Uchwała Uchwała nr 76/XII/2011 Rady Gminy Bielsk z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
2011 6952 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr 67/XII/2011 Rady Gminy Bielsk z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały określenia wzoru informacji i deklaracji podatkowej.
2011 6953 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr 68/XII/2011 Rady Gminy Bielsk z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie od podatku od nieruchomości .
2011 6950 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr 65 /XII /2011 Rady Gminy Bielsk z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny 1dt żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2012 rok.
2011 6951 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr 66/XII/2011 Rady Gminy Bielsk z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok.
2011 6954 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr 69/XII/2011 Rady Gminy Bielsk z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień dotyczących tego podatku na rok 2012.
2011 6957 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr 72 /XII/2011 Rady Gminy Bielsk z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie ustalenia opłaty targowej na 2012 rok.
2011 6958 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr 73/XII/2011 Rady Gminy Bielsk z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 277/XLIII/2010 Rady Gminy w Bielsku z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie opłaty od posiadania psów.
2011 6955 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr 70/XII/2011 Rady Gminy Bielsk z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za 1m3 wody pobierany z urządzeń wodociągowych na terenie gminy Bielsk na 2012 rok i w sprawie kwartalnej opłaty eksploatacyjnej .
2011 6956 2011-12-07 Uchwała Uchwała nr 71/XII/2011 Rady Gminy Bielsk z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i oczyszczanie 1m3 ścieków na terenie gminy Bielsk na 2012 rok.
2011 5304 2011-09-15 Uchwała Uchwała nr 53/X/2011 Rady Gminy Bielsk z dnia 2 września 2011r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Goślicach.
2011 4918 2011-08-26 Uchwała Uchwała nr 29/VII/2011 Rady Gminy Bielsk z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Bielsk.
2011 4734 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr 40/VIII/2011 Rady Gminy Bielsk z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Bielsk na lata 2011-2014.
2011 4733 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr 38/VIII/2011 Rady Gminy Bielsk z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bielsk.
2011 4735 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr 41/VIII/2011 Rady Gminy Bielsk z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Bielsk oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2011 4737 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr 47/VIII/2011 Rady Gminy Bielsk z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2011 4736 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr 46/VIII/2011 Rady Gminy Bielsk z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2011 2644 2011-05-20 Uchwała Uchwała nr 31/VII/2011 Rady Gminy Bielsk z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
2009 3060 2009-07-08 Uchwała Uchwała nr 175/XXIV/2009 Rady Gminy Bielsk z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2009-2014