Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 170

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11290 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr XVI/66/2019 Rady Gminy Bielany z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 11244 2019-09-27 Uchwała Uchwała nr XV/64/2019 Rady Gminy Bielany z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2019 rok
2019 11243 2019-09-27 Uchwała Uchwała nr XIV/63/2019 Rady Gminy Bielany z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2019 rok
2019 9553 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr XIII/61/2019 Rady Gminy Bielany z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2019 rok
2019 9552 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr XII/52/2019 Rady Gminy Bielany z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2019 rok
2019 9551 2019-08-05 Uchwała Uchwała nr X/46/2019 Rady Gminy Bielany z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2019 rok
2019 8695 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr XII/58/2019 Rady Gminy Bielany z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Gminnym Klubie Dziecięcym funkcjonującym na terenie Gminy Bielany oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2019 8694 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr XII/57/2019 Rady Gminy Bielany z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Bielany publicznych przedszkolach
2019 8693 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr XII/56/2019 Rady Gminy Bielany z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bielany
2019 8692 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr XII/55/2019 Rady Gminy Bielany z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bielany oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 8691 2019-07-11 Uchwała Uchwała nr XII/54/2019 Rady Gminy Bielany z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
2019 6437 2019-05-17 Uchwała Uchwała nr IX/44/2019 Rady Gminy Bielany z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kowiesy, Gminy Bielany, powiat sokołowski
2019 5068 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr IX/43/2019 Rady Gminy Bielany z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Bielany.
2019 5067 2019-04-17 Uchwała Uchwała nr IX/40/2019 Rady Gminy Bielany z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2019 rok
2019 3559 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr VIII/38/2019 Rady Gminy Bielany z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od osób fizycznych.
2019 3558 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr VII/37/2019 Rady Gminy Bielany z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Bielany.
2019 3557 2019-03-18 Uchwała Uchwała nr VII/35/2019 Rady Gminy Bielany z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bedomności zwierząt na terenie Gminy Bielany na 2019 rok.
2019 2571 2019-02-26 Uchwała Uchwała nr VII/33/2019 Rady Gminy Bielany z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od osób fizycznych
2019 2124 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr VI/28/2019 Rady Gminy Bielany z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2019 rok
2019 2123 2019-02-13 Uchwała Uchwała nr VI/29/2019 Rady Gminy Bielany z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bielany
2019 1350 2019-01-25 Uchwała Uchwała nr V/16/2018 Rady Gminy Bielany z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bielany na 2019 rok
2018 13227 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr V/25/2018 Rady Gminy Bielany z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kwot kryterium dochodowego.
2018 13226 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr V/24/2018 Rady Gminy Bielany z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2018 13225 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr V/23/2018 Rady Gminy Bielany z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w gminie Bielany "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
2018 12571 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy Bielany z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2019.
2018 12570 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Rady Gminy Bielany z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie określenia stawek podatków od nieruchomości na 2019 rok oraz zwolnień w tych podatkach.
2018 12569 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/9/2018 Rady Gminy Bielany z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na rok 2019.
2018 12568 2018-12-15 Uchwała Uchwała nr III/8/2018 Rady Gminy Bielany z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Bielany na 2019 rok.
2018 10455 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr XLVI/258/2018 Rady Gminy Bielany z dnia 9 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bielany
2018 9181 2018-10-01 Uchwała Uchwała nr XLV/256/2018 Rady Gminy Bielany z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały określającej przystanki komunikacyjne oraz warunki korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bielany.
2018 7981 2018-08-20 Uchwała Uchwała nr XLIII/250/2018 Rady Gminy Bielany z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2018 7930 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/252/2018 Rady Gminy Bielany z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od osób fizycznych
2018 7929 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/249/2018 Rady Gminy Bielany z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Bielany miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 7928 2018-08-16 Uchwała Uchwała nr XLIII/248/2018 Rady Gminy Bielany z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Bielany
2018 7161 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XLII/244/2018 Rady Gminy Bielany z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2018 7160 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XLII/243/2018 Rady Gminy Bielany z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Bielany publicznych przedszkolach.
2018 7159 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XLII/242/2018 Rady Gminy Bielany z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów. logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bielany.
2018 7158 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XLII/241/2018 Rady Gminy Bielany z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Gminnym Klubie Dziecięcym funkcjonującym na terenie Gminy Bielany oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2018 7157 2018-07-13 Uchwała Uchwała nr XLII/238/2018 Rady Gminy Bielany z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie utworzenia Gminnego Klubu Dziecięcego w Bielanach Jarosławach i ustalenia Statutu.
2018 4090 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XLI/228/2018 Rady Gminy Bielany z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bielany na 2018 rok.
2018 4089 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XLI/225/2018 Rady Gminy Bielany z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Bielany na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 4088 2018-04-13 Uchwała Uchwała nr XLI/224/2018 Rady Gminy Bielany z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Bielany na okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Gminy.
2018 2466 2018-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/203/2017 Rady Gminy Bielany z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2017 rok.
2018 2465 2018-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXVII/200/2017 Rady Gminy Bielany z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bielany na 2018 rok
2018 2464 2018-03-12 Uchwała Uchwała nr XXXVI/198/2017 Rady Gminy Bielany z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2017 rok
2018 2448 2018-03-09 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/210/2018 Rady Gminy Bielany z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2018 rok
2018 2334 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XL/221/2018 Rady Gminy Bielany z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2018 2333 2018-03-07 Uchwała Uchwała nr XXXIX/219/2018 Rady Gminy Bielany z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczenia, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Bielany dla publicznyh i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 1469 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXIX/218/2018 Rady Gminy Bielany z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny w wysokości wyższej niż określona w art. 19 ust.3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o dofinasowaniu zadań oświatowych
2018 1468 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/216/2018 Rady Gminy Bielany z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/207/2017 Rady Gminy Bielany z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie inwestycji początkowej na terenie Gminy Bielany
2018 1467 2018-02-14 Uchwała Uchwała nr XXXVII/207/2017 Rady Gminy Bielany z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie inwestycji początkowej na terenie Gminy Bielany
2017 12233 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/194/2017 Rady Gminy Bielany z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych
2017 12232 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/193/2017 Rady Gminy Bielany z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2018.
2017 12231 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/192/2017 Rady Gminy Bielany z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie określenia stawek podatków od nieruchomości na 2018 rok oraz zwolnień w tych podatkach.
2017 12230 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/191/2017 Rady Gminy Bielany z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na rok 2018.
2017 12229 2017-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVI/190/2017 Rady Gminy Bielany z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Bielany na 2018 rok.
2017 10353 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/183/2017 Rady Gminy Bielany z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2017 rok
2017 10352 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXIII/177/2017 Rady Gminy Bielany z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2017 rok
2017 10351 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXII/172/2017 Rady Gminy Bielany z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2017 rok
2017 10350 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXXI/167/2017 Rady Gminy Bielany z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2017 rok
2017 10349 2017-11-16 Uchwała Uchwała nr XXX/160/2017 Rady Gminy Bielany z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2017 rok
2017 7865 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/152/2017 Rady Gminy Bielany z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2017 rok.
2017 7864 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XXVIII/145/2016 Rady Gminy Bielany z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2016 rok.
2017 7863 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/123/2016 Rady Gminy Bielany z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2016 rok.
2017 7862 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XXII/108/2016 Rady Gminy Bielany z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2016 rok.
2017 7858 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XX/97/2016 Rady Gminy Bielany z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2016 rok.
2017 7658 2017-09-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/179/2017 Rady Gminy Bielany z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bielany.
2017 7445 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXV/119/2016 Rady Gminy Bielany z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2016 rok.
2017 5384 2017-06-14 Uchwała Uchwała nr XXXI/168/2017 Rady Gminy Bielany z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody
2017 4264 2017-04-28 Uchwała Uchwała nr XXVIII/143/2016 Rady Gminy Bielany z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bielany na 2017 rok.
2017 4104 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr XXX/166/2017 Rady Gminy Bielany z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bielany na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 4103 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr XXX/165/2017 Rady Gminy Bielany z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru uczniów zamieszkałych poza obwodem szkolnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Bielany, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 4102 2017-04-24 Uchwała Uchwała nr XXX/164/2017 Rady Gminy Bielany z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo Oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
2017 3186 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XXX/158/2017 Rady Gminy Bielany z dnia 28 marca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 63 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Kowiesy na odcinku od km 250+841 do km 251+623”.
2017 2087 2017-03-03 Uchwała Uchwała nr XXIX/153/2017 Rady Gminy Bielany z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Bielany oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji.
2016 11978 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/151/2016 Rady Gminy Bielany z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji.
2016 11977 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/149/2016 Rady Gminy Bielany z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bielany
2016 11704 2016-12-23 Uchwała Uchwała nr XXVI/135/2016 Rady Gminy Bielany z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bielany na lata 2017-2021
2016 11531 2016-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/141/2016 Rady Gminy Bielany z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 11530 2016-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVI/136/2016 Rady Gminy Bielany z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2016 11203 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/127/2016 Rady Gminy Bielany z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2017.
2016 11202 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/126/2016 Rady Gminy Bielany z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek podatków od nieruchomości na 2017 rok oraz zwolnień w tych podatkach.
2016 11201 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/125/2016 Rady Gminy Bielany z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na rok 2017.
2016 11200 2016-12-13 Uchwała Uchwała nr XXVI/124/2016 Rady Gminy Bielany z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Bielany na 2017 rok.
2016 8837 2016-10-13 Uchwała Uchwała nr XV/79/2015 Rady Gminy Bielany z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2015 rok
2016 8251 2016-09-22 Uchwała Uchwała nr XXIV/116/2016 Rady Gminy Bielany z dnia 14 września 2016r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
2016 7454 2016-08-12 Uchwała Uchwała nr XXII/112/2016 Rady Gminy Bielany z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielany.
2016 7453 2016-08-12 Uchwała Uchwała nr XXII/111/2016 Rady Gminy Bielany z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 7452 2016-08-12 Uchwała Uchwała nr XXII/110/2016 Rady Gminy Bielany z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2016 5156 2016-06-04 Uchwała Uchwała nr XV/77/2015 Rady Gminy Bielany z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bielany na 2016 rok.
2016 4902 2016-05-24 Uchwała Uchwała nr XX/102/2016 Rady Gminy Bielany z dnia 4 maja 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 4901 2016-05-24 Uchwała Uchwała nr XX/101/2016 Rady Gminy Bielany z dnia 4 maja 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 4900 2016-05-24 Uchwała Uchwała nr XX/100/2016 Rady Gminy Bielany z dnia 4 maja 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielany
2016 3792 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XII/61/2015 Rady Gminy Bielany z dnia 18 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2015 rok.
2016 3769 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XI/54/2015 Rady Gminy Bielany z dnia 11 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2015 rok.
2016 3766 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr VIII/46/2015 Rady Gminy Bielany z dnia 9 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2015 rok.
2016 3763 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr X/51/2015 Rady Gminy Bielany z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2015 rok.
2016 3761 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr IX/48/2015 Rady Gminy Bielany z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2015 rok.
2016 3752 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr VII/42/2015 Rady Gminy Bielany z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2015 rok.
2016 2007 2016-02-29 Uchwała Uchwała nr XVII/90/2016 Rady Gminy Bielany z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od osób fizycznych.
2016 1668 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XV/85/2015 Rady Gminy Bielany z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klasy pierwszej gimnazjum prowadzonych przez Gminę Bielany, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
2016 1665 2016-02-22 Uchwała Uchwała nr XV/84/2015 Rady Gminy Bielany z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bielany na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 11025 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIV/71/2015 Rady Gminy Bielany z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania.
2015 11024 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIV/70/2015 Rady Gminy Bielany z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy infomacji i deklaracji podatkowych
2015 11023 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIV/69/2015 Rady Gminy Bielany z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2016.
2015 11022 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIV/68/2015 Rady Gminy Bielany z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatków od nieruchomości na 2016 rok oraz zwolnień w tych podatkach.
2015 11021 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIV/67/2015 Rady Gminy Bielany z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na rok 2016.
2015 11020 2015-12-12 Uchwała Uchwała nr XIV/66/2015 Rady Gminy Bielany z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Bielany na 2016 rok.
2015 7559 2015-09-14 Uchwała Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Bielany z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2014 rok.
2015 7509 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr VI/33/2015 Rady Gminy Bielany z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2015 rok.
2015 7508 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr IV/23/2014 Rady Gminy Bielany z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2015 rok.
2015 7506 2015-09-09 Uchwała Uchwała nr II/11/2014 Rady Gminy Bielany z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2014 rok.
2015 5553 2015-06-17 Uchwała Uchwała nr III/15/2014 Rady Gminy Bielany z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bielany na 2015 rok
2015 1757 2015-03-03 Uchwała Uchwała nr V/25/2015 Rady Gminy Bielany z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od osób fizycznych.
2015 1441 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr XXX/204/2013 Rady Gminy Bielany z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2013 rok.
2015 1440 2015-02-19 Uchwała Uchwała nr XXXI/218/2013 Rady Gminy Bielany z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2013 rok.
2014 11624 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II/8/2014 Rady Gminy Bielany z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2015.
2014 11623 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II/7/2014 Rady Gminy Bielany z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie określenia stawek podatków od nieruchomości na 2015 rok oraz zwolnień w tych podatkach.
2014 11622 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II/6/2014 Rady Gminy Bielany z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na rok 2015.
2014 11621 2014-12-15 Uchwała Uchwała nr II/5/2014 Rady Gminy Bielany z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Bielany na 2015 rok.
2014 8349 2014-09-09 Uchwała Uchwała nr XXXI/221/2013 Rady Gminy Bielany z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014.
2014 8179 2014-09-01 Uchwała Uchwała nr XL/268/14 Rady Gminy Bielany z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Bielany, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji.
2014 7912 2014-08-19 Uchwała Uchwała nr XXIX/198/2013 Rady Gminy Bielany z dnia 18 września 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2013 rok
2014 7911 2014-08-19 Uchwała Uchwała nr XXVIII/195/2013 Rady Gminy Bielany z dnia 9 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2013 rok.
2014 7910 2014-08-19 Uchwała Uchwała nr XXVII/189/2013 Rady Gminy Bielany z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2013 rok
2014 7187 2014-07-28 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/262/14 Rady Gminy Bielany z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bielany
2014 5801 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XXIV/175/2013 Rady Gminy Bielany z dnia 7 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2013 rok
2014 5800 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/167/2013 Rady Gminy Bielany z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2013 rok.
2014 5799 2014-06-06 Uchwała Uchwała nr XX/135/2012 Rady Gminy Bielany z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2012 rok
2014 5713 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XXII/149/2012 Rady Gminy Bielany z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2012 rok
2014 5712 2014-06-05 Uchwała Uchwała nr XXI/147/2012 Rady Gminy Bielany z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2012 rok
2014 2269 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XIX/131/2012 Rady Gminy Bielany z dnia 24 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2012 rok
2014 2268 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/120/2012 Rady Gminy Bielany z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2012 rok
2014 2267 2014-03-10 Uchwała Uchwała nr XVII/104/2012 Rady Gminy Bielany z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2012 rok
2014 1489 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXIII/238/2014 Rady Gminy Bielany z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objetych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywainia" na lata 2014-2020.
2014 500 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/233/2014 Rady Gminy Bielany z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2014 499 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/232/2014 Rady Gminy Bielany z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/72/07 Rady Gminy Bielany z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku przyznaną odpłatnie osobom i rodzinom okreslonym w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa z zakresie dozywiania".
2014 498 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/231/2014 Rady Gminy Bielany z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kwot kryterium dochodowego.
2014 497 2014-01-17 Uchwała Uchwała nr XXXII/230/2014 Rady Gminy Bielany z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywioania na lata 2014-2020"
2013 13015 2013-12-10 Uchwała Uchwała nr XXX/209/2013 Rady Gminy Bielany z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatków od nieruchomości na 2014 rok oraz zwolnień w tych podatkach.
2013 12660 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXX/210/2013 Rady Gminy Bielany z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2014.
2013 12659 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXX/208/2013 Rady Gminy Bielany z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku lesnego na rok 2014.
2013 12658 2013-12-05 Uchwała Uchwała nr XXX/207/2013 Rady Gminy Bielany z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Bielany na 2014 rok.
2013 4458 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXIV/179/2013 Rady Gminy Bielany z dnia 7 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bielany.
2013 4457 2013-04-11 Uchwała Uchwała nr XXII/151/2012 Rady Gminy Bielany z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bielany na 2013 rok.
2013 1862 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXII/161/2012 Rady Gminy Bielany z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2013 1861 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXII/157/2012 Rady Gminy Bielany z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z gminnego obiektu pn. "Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Kowiesach".
2013 1860 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXII/156/2012 Rady Gminy Bielany z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świdczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości połozonych na terenie gminy Bielany i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściclea nieruchomości opłate za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1859 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXII/155/2012 Rady Gminy Bielany z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1858 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXII/154/2012 Rady Gminy Bielany z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013 1857 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXII/153/2012 Rady Gminy Bielany z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
2013 1856 2013-02-14 Uchwała Uchwała nr XXII/152/12 Rady Gminy Bielany z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielany.
2012 8415 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XX/139/2012 Rady Gminy Bielany z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2013.
2012 8414 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XX/138/2012 Rady Gminy Bielany z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie określenia stawek podatków od nieruchomości na 2013 rok oraz zwolnień w tych podatkach.
2012 8413 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XX/137/2012 Rady Gminy Bielany z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na rok 2013.
2012 8412 2012-12-03 Uchwała Uchwała nr XX/136/2012 Rady Gminy Bielany z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Bielany na 2013 rok.
2012 7040 2012-10-23 Uchwała Uchwała nr XIX/132/12 Rady Gminy Bielany z dnia 24 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Bielany na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu.
2012 6458 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XVII/114/2012 Rady Gminy Bielany z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy oraz nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym wymiarze.
2012 6457 2012-09-24 Uchwała Uchwała nr XVII/108/2012 Rady Gminy Bielany z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od osób fizycznych.
2012 138 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XX/124/08 Rady Gminy Bielany z dnia 23 września 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy
2012 137 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XXI/131/08 Rady Gminy Bielany z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy
2012 136 2012-01-13 Uchwała Uchwała nr XXII/145/08 Rady Gminy Bielany z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy
2009 6107 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/209/09 Rady Gminy Bielany z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2010
2009 6108 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/210/09 Rady Gminy Bielany z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatków od nieruchomości na 2010 rok oraz zwolnień w tych podatkach
2009 6109 2009-12-13 Uchwała Uchwała nr XXXIII/211/09 Rady Gminy Bielany z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
2009 3042 2009-07-06 Uchwała Uchwała nr XXVI/175/09 Rady Gminy Bielany z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 1733 2009-05-06 Uchwała Uchwała nr XXV/166/09 Rady Gminy Bielany z dnia 19 marca 2009r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2009 1246 2009-04-14 Uchwała Uchwała nr XXIV/159/09 Rady Gminy Bielany z dnia 22 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XV/93/08 Rady Gminy Bielany z dnia 14 marca 2008 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych na terenie Gminy Bielany.
2009 62 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/149/08 Rady Gminy Bielany z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2009 i zwolnień w tym podatku.
2009 63 2009-01-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/150/08 Rady Gminy Bielany z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatków od nieruchomości na 2009 rok oraz zwolnień w tych podatkach