Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 176

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11135 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr XII.122.2019 Rady Gminy Błędów z dnia 13 sierpnia 2019 r. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Błędów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku .
2019 11134 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr XII.123.2019 Rady Gminy Błędów z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Błędów.
2019 11133 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr XI.120.2019 Rady Gminy Błędów z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Błędów
2019 11046 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr XII.125.2019 Rady Gminy Błędów z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia planu doskonalenia nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia , na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Błędów w roku 2019.
2019 11045 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr XII.124.2019 Rady Gminy Błędów z dnia 13 sierpnia 2019 r. W sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach, dla których Gmina Błędów jest organem prowadzącym.
2019 11044 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr XII.126.2019 Rady Gminy Błędów z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2019 11043 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr Uchwała Nr XII.127.2019 Rady Gminy Błędów z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie udzielania pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2019 8964 2019-07-18 Uchwała Uchwała nr X.112.2019 Rady Gminy Błędów z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
2019 7301 2019-06-11 Uchwała Uchwała nr VII.90.2019 Rady Gminy Błędów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Błędów.
2019 7223 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VI.94.2019 Rady Gminy Błędów z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie: ustalenia opłat rezerwacyjnych na Targowisku Gminnym w Błędowie
2019 6729 2019-05-27 Uchwała Uchwała nr VIII.95.2019 Rady Gminy Błędów z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie : opłaty targowej
2019 1528 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr IV.82.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2019 1527 2019-02-01 Uchwała Uchwała nr II.15.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Błędów
2019 947 2019-01-17 Uchwała Uchwała nr Nr IV.34.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Bronisławów
2019 860 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.83.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2019 859 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.81.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2019 858 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.80.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Borzęcin
2019 857 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.79.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Bolesławiec Leśny
2019 856 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.78.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Błędów
2019 855 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.77.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Zofiówka
2019 854 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.76.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Ziemięcin
2019 853 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.75.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Załuski
2019 852 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.74.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Zalesie
2019 851 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.73.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Wólka Kurdybanowska
2019 850 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.72.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Wólka Gołoska
2019 849 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.71.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Wólka Dańkowska
2019 848 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.70.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Wilków Drugi
2019 847 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.69.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Wilków Pierwszy
2019 846 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.68.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Wilkonice
2019 845 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.67.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Wilhelmów
2019 844 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.66.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Wilcze Średnie
2019 843 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.65.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Tomczyce
2019 842 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.64.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Trzylatków-Parcela
2019 841 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.63.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Trzylatków Mały
2019 840 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.62.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Śmiechówek
2019 839 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.61.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Sadurki
2019 838 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.60.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Roztworów
2019 837 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.59.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Pelinów
2019 836 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.58.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Oleśnik
2019 835 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.57.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Machnatka-Parcela
2019 834 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.56.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Machnatka
2019 833 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.55.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Łaszczyn
2019 832 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.54.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Lipie
2019 831 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.53.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Kazimierki
2019 830 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.52.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Katarzynów
2019 829 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.51.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Kacperówka
2019 828 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.50.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Julianów
2019 827 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.49.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Janki
2019 826 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.48.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Jakubów
2019 825 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.47.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Jadwigów
2019 824 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.46.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Ignaców
2019 823 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.45.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Huta Błędowska
2019 822 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.44.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Gołosze
2019 821 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.43.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Goliany
2019 820 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.42.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Golianki
2019 819 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.40.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Fabianów
2019 818 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.39.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Dąbrówka Stara
2019 817 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.38.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Dąbrówka Nowa
2019 816 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.32.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Nowy Błędów
2019 815 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.30.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Annopol
2019 814 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.29.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Trzylatków Duży
2019 813 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr IV.31.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Bielany
2019 812 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr Nr IV.41.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Głudna
2019 811 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr Nr IV.37.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Dańków
2019 810 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr Nr IV.36.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Czesławin
2019 809 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr Nr IV.35.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Cesinów-Las
2019 808 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr Nr IV.33.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie sołectwa Błogosław
2018 12281 2018-12-12 Uchwała Uchwała nr II.16.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od roku 2019
2018 11236 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr XLVII.225.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Błędów.
2018 11004 2018-11-15 Uchwała Uchwała nr XXXVIII.189.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół prowadzonych na terenie Gminy Błędów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2018 10983 2018-11-14 Uchwała Uchwała nr XLVII.224.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 17 października 2018 r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości od roku 2019
2018 10982 2018-11-14 Uchwała Uchwała nr XLII.203.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Błędów
2018 7243 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr XL.198.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Błędów publicznych przedszkolach, punktach przedszkolnych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
2018 7242 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr XL.197.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach oraz szkołach, dla których Gmina Błędów jest organem prowadzącym.
2018 7241 2018-07-17 Uchwała Uchwała nr XXV.211 Rady Gminy Błędów z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie : uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błędowie
2018 4360 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr XL.195.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Błędów na stałe obwody głosowania oraz ustalenie ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 4359 2018-04-18 Uchwała Uchwała nr XL.194.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie : podziału Gminy Błędów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu
2017 12326 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XIX.120.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Błędów lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2017 12324 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XVI.61.2015 Rady Gminy Błędów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV.55.2015 Rady Gminy Błędów z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Błędów przez inne niż Gmina Błędów osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 12322 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr Nr XII.44.2015 Rady Gminy Błędów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV.211.2013 Rady Gminy w Błędowie z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błędowie.
2017 12320 2017-12-19 Uchwała Uchwała nr XVI.101.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Błędowie
2017 11695 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII.157.2017 Rady Gminy Błędów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 11694 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXII.150.2017 Rady Gminy Błędów z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Ogrodniczej w Błędowie
2017 11693 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXI.146.2017 Rady Gminy Błędów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2021
2017 11692 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXV.173.2017 Rady Gminy Błędów z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Błędów, zamieszkałych poza obwodami tych szkół, liczby punktów przyznawanych za poszczególne z kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2017 11691 2017-12-08 Uchwała Uchwała nr XXXV.167.2017 Rady Gminy Błędów z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od roku 2018
2017 11504 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXXV.166.2017 Rady Gminy Błędów z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości od roku 2018
2017 6321 2017-07-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII.130.2017 Rady Gminy Błędów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Wilkowie
2017 6320 2017-07-24 Uchwała Uchwała nr XXVIII.125.2017 Rady Gminy Błędów z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2016 11539 2016-12-17 Uchwała Uchwała nr XXV.105.2016 Rady Gminy Błędów z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Oświaty Gminnej w Błędowie
2016 10751 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII.102.2016 Rady Gminy Błędów z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2016-2021 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład tego zasobu
2016 10750 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII.101.2016 Rady Gminy Błędów z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od roku 2017
2016 10749 2016-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII.100.2016 Rady Gminy Błędów z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości od roku 2017
2016 8535 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr XVIII.117.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Błędów
2016 8534 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr XX.87.2016 Rady Gminy Błędów z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2016 8533 2016-10-05 Uchwała Uchwała nr XX.86.2016 Rady Gminy Błędów z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Błędów
2015 11172 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XV.55.2015 Rady Gminy Błędów z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Błędów przez inne niż Gmina Błędów osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 10421 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XIV.52.2015 Rady Gminy Błędów z dnia 25 listopada 2015r. W sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.
2015 10420 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XIV.51.2015 Rady Gminy Błędów z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od roku 2016
2015 10419 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XIV.50.2015 Rady Gminy Błędów z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości od roku 2016
2015 7038 2015-08-11 Uchwała Uchwała nr X.27.2015 Rady Gminy Błędów z dnia 27 maja 2015r. w sprawie: zmiany Statutu Gminy Błędów
2015 7037 2015-08-11 Uchwała Uchwała nr XI.37.2015 Rady Gminy Błędów z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie likwidacji szkoły filialnej wraz z oddziałem przedszkolnym w Zalesiu- Filii Publicznej Szkoły Podstawowej w Wilkowie.
2015 838 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.172.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Błędów
2015 837 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.171.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zofiówka
2015 836 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.170.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ziemięcin
2015 835 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.169.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Załuski
2015 834 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.168.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zalesie
2015 833 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.167.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wólka Kurdybanowska
2015 832 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.166.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wólka Gołoska
2015 831 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.165.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wólka Dańkowska
2015 830 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.164.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wilków Drugi
2015 829 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.163.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wilków Pierwszy
2015 828 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.162.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wilkonice
2015 827 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.161.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wilhelmów
2015 826 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.160.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wilcze Średnie
2015 825 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.159.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Tomczyce
2015 824 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.158.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Trzylatków - Parcela
2015 823 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.157.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Trzylatków Mały
2015 822 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.156.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Śmiechówek
2015 821 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.155.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sadurki
2015 820 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.154.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Roztworów
2015 819 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.153.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pelinów
2015 818 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.152.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Oleśnik
2015 817 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.151.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Machnatka - Parcela
2015 816 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.150.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Machnatka
2015 815 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.149.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łaszczyn
2015 814 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.148.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lipie
2015 813 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.147.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kazimierki
2015 812 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.146.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Katarzynów
2015 811 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.145.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kacperówka
2015 810 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.144.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Julianów
2015 809 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.143.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Janki
2015 808 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.142.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jakubów
2015 807 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.141.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jadwigów
2015 806 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.140.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ignaców
2015 805 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.139.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Huta Błędowska
2015 804 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.138.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gołosze
2015 803 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.137.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Goliany
2015 802 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.136.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Golianki
2015 801 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.135.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Głudna
2015 800 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.134.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Fabianów
2015 799 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.133.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dąbrówka Stara
2015 798 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.132.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dąbrówka Nowa
2015 797 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.131.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dańków
2015 796 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.130.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czesławin
2015 795 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.129.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 7 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Cesinów - Las
2015 794 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.128.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bronisławów
2015 793 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.125.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Błogosław
2015 792 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.124.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowy Błędów
2015 791 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.123.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bielany
2015 790 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.122.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 12 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Annopol
2015 789 2015-01-29 Uchwała Uchwała nr XIX.121.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Trzylatków Duży
2014 11219 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr XL.II.294.2014 Rady Gminy Błędów z dnia 27 października 2014r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od roku 2015
2014 11218 2014-12-05 Uchwała Uchwała nr XLII.293.2014 Rady Gminy Błędów z dnia 27 października 2014r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości od roku 2015
2014 8206 2014-09-02 Uchwała Uchwała nr XIX.127.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Borzęcin
2014 7800 2014-08-13 Uchwała Uchwała nr XL.285.2014 Rady Gminy Błędów z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Błędów
2014 3712 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII.267.2014 Rady Gminy Błędów z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 3711 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXVII.265.2014 Rady Gminy Błędów z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 3097 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVII.266.2014 Rady Gminy Błędów z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014 885 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXXI.241.2013 Rady Gminy Błędów z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/137/04 Rady Gminy w Błędowie z dnia 9 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych działających na terenie gminy Błędów.
2014 883 2014-01-29 Uchwała Uchwała nr XXV.210.2013 Rady Gminy Błędów z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu targowiska gminnego w Błędowie.
2013 12767 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII.251.2013 Rady Gminy Błędów z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od roku 2014
2013 12766 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XXXIII.250.2013 Rady Gminy Błędów z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości od roku 2014
2013 12765 2013-12-06 Uchwała Uchwała nr XIX.126.2012 Rady Gminy Błędów z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bolesławiec Leśny
2010 7333 2010-12-24 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/188/10 Rady Gminy Błędów z dnia 28 września 2010r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi SAKÓWKA
2010 2725 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/154/09 Rady Gminy Błędów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami wsi: Wilków Trzeci, Gajówka Wilków, Nowy Błędów
2010 2724 2010-06-22 Uchwała Uchwała nr XXXI/151/09 Rady Gminy Błędów z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Błędów na rok 2010
2010 2198 2010-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXIII/167/10 Rady Gminy Błędów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/134/09 Rady Gminy Błędów z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2009 6016 2009-12-12 Uchwała Uchwała nr XXIX/141/2009 Rady Gminy Błędów z dnia 24 września 2009r. w sprawie intencji przystąpienia Gminy Błędów do Związku Międzygminnego
2009 4060 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/134/09 Rady Gminy Błędów z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2009 4059 2009-08-18 Uchwała Uchwała nr XXVIII/131/09 Rady Gminy Błędów z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Błędów
2009 3245 2009-07-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/115/08 Rady Gminy Błędów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Błędów na rok 2009
2009 3249 2009-07-18 Uchwała Uchwała nr XXVII/128/09 Rady Gminy Błędów z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia stawek opłat za usuwanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Błędów
2009 3247 2009-07-18 Uchwała Uchwała nr XXV/118/09 Rady Gminy Błędów z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Błędów
2009 3246 2009-07-18 Uchwała Uchwała nr XXIV/116/2008 Rady Gminy Błędów z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zwolnień podmiotowych z podatku od nieruchomości w ramach zasady de minimis dla przedsiębiorców inwestujących na terenie gminy Błędów
2009 3248 2009-07-18 Uchwała Uchwała nr XXV/120/09 Rady Gminy Błędów z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie: zmiany w uchwale nr VI/25/03 Rady Gminy w Błędowie z dnia 26 lutego 2003r w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Błędów, liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem oraz w miejscu sprzedaży