Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 160

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 9693 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr VIII/68/2019 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 7 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości diety przysługującej Przewodniczącemu Rady Gminy i zasad ich wypłacania.
2019 9692 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr VIII/67/2019 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 7 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Andrzejewo
2019 9691 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr VIII/66/2019 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Andrzejewo oraz określenia granic ich obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
2019 9690 2019-08-08 Uchwała Uchwała nr VIII/65/2019 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Andrzejewo
2019 8449 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr VII/59/2019 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Andrzejewo
2019 8448 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr VII/57/2019 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dla uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Andrzejewo
2019 8447 2019-07-08 Uchwała Uchwała nr VII/55/2019 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr V/34/2019 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Andrzejewo
2019 7209 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VI/48/2019 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie określenia wysokości diety przysługującej Przewodniczącemu Rady Gminy i zasad ich wypłacania.
2019 7208 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VI/47/2019 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej.
2019 7207 2019-06-07 Uchwała Uchwała nr VI/46/2019 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie określenia wysokości diet radnych i zasad ich wypłacania
2019 4791 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr V/37/2019 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Andrzejewo na 2019 rok.
2019 4790 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr V/36/2019 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Andrzejewo
2019 4789 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dla uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Andrzejewo
2019 4788 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Andrzejewo
2019 4787 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 28 marca 2019 r. dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Andrzejewo instrumentem płatniczym.
2019 4786 2019-04-12 Uchwała Uchwała nr V/30/2019 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży na terenie gminy Andrzejewo.
2019 3246 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/27/2019 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Andrzejewo na 2019 rok.
2019 3245 2019-03-11 Uchwała Uchwała nr IV/26/2019 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Andrzejewo.
2019 2706 2019-02-28 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Andrzejewo na rok 2019
2019 1022 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023
2019 1021 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w związku z wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 1020 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrzejewie do prowadzenia postępowania, w tym wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Andrzejewo
2019 1019 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Andrzejewo
2019 1018 2019-01-18 Uchwała Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia programu osłonowego w związku z wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 12370 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr II/8/2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Andrzejewo
2018 10048 2018-10-24 Uchwała Uchwała nr XLII/221/2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 26 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Andrzejewo
2018 9910 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr XLII/220/2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrzejewie
2018 9909 2018-10-19 Uchwała Uchwała nr XLII/218/2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Andrzejewo
2018 7694 2018-08-03 Uchwała Uchwała nr XL/210/2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Andrzejewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 5314 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XXXIX/202/2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Andrzejewo, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 5071 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/203/2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Andrzejewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 5070 2018-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXIX/204/2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Andrzejewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2018 3156 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/197/2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Andrzejewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 3155 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/199/2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Andrzejewo na 2018 rok.
2018 3154 2018-03-29 Uchwała Uchwała nr XXXVII/198/2018 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Andrzejewie prowadzonym przez Gminę Andrzejewo
2018 1001 2018-01-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/187/2017 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Andrzejewo na rok 2018
2018 200 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/176/2017 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.
2018 199 2018-01-08 Uchwała Uchwała nr XXXIII/178/2017 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Andrzejewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2017 10969 2017-11-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/179/2017 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/59/2011 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Andrzejewo
2017 9994 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/169/2017 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 22 września 2017 r. w sprawie cen za usługi przewozowe w gminnych przewozach pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym
2017 9993 2017-11-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/167/2017 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 22 września 2017 r. w sprawie określenia przepisów porządkowych w gminnym regularnym przewozie osób
2017 9895 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/171/2017 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 22 września 2017 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych z jednoczesnym wyłączeniem z użytkowania, jako drogi publiczne na terenie gminy Andrzejewo
2017 9894 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XXXI/170/2017 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 22 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Andrzejewo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników
2017 8651 2017-10-04 Uchwała Uchwała nr II/12/2014 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
2017 7703 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/163/2013 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Andrzejewo
2017 6613 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/156/2017 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Andrzejewo
2017 6612 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr XXIX/155/2017 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Andrzejewo
2017 4565 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXV/145/2017 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie: zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrzejewie
2017 4426 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXV/144/2017 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017 4425 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXV/143/2017 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkół podstawowych dla których Gmina Andrzejewo jest organem prowadzącym, a także dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz liczby punktów przypisanych tym kryteriom w postępowaniu rekrutacyjnym.
2017 4424 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXV/142/2017 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Gmina Andrzejewo jest organem prowadzącym, a także dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz liczby punktów przypisanych tym kryteriom w postępowaniu rekrutacyjnym
2017 4423 2017-05-09 Uchwała Uchwała nr XXV/141/2017 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnegow Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Andrzejewie prowadzonym przez Gminę Andrzejewo
2017 1566 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXI/129/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Andrzejewo na rok 2017
2017 1138 2017-02-07 Uchwała Uchwała nr XXI/126/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 16 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Andrzejewo
2017 290 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr XX/123/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie utworzenia parku kulturowego o nazwie „Park Kulturowy Kardynała Stefana Wyszyńskiego” w Andrzejewie
2016 10240 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XIX/118/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 12 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2016 10239 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XIX/117/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 12 października 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Andrzejewo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników.
2016 10238 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XIX/116/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 12 października 2016r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 10237 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr XIX/113/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 12 października 2016r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/83/12 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego
2016 7466 2016-08-12 Uchwała Uchwała nr XVII/102/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokość wynagrodzenia za inkaso.
2016 6675 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVI/100/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 24 maja 2016r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Andrzejewo
2016 6674 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVI/98/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 24 maja 2016r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrzejewie
2016 6673 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVI/97/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 24 maja 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum dla którego Gmina Andrzejewo jest organem prowadzącym
2016 6672 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVI/96/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 24 maja 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkół podstawowych dla których Gmina Andrzejewo jest organem prowadzącym
2016 6671 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVI/95/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 24 maja 2016r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których Gmina Andrzejewo jest organem prowadzącym
2016 6670 2016-07-14 Uchwała Uchwała nr XVI/94/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 24 maja 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Andrzejewo
2016 3444 2016-04-14 Uchwała Uchwała nr XIV/88/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Andrzejewo na lata 2016-2020”
2016 2990 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XIII/81/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/66/2015 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 14 grudnia 2015 roku dotyczącej ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2016 2989 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XIII/80/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 stycznia 2016r. uchylająca uchwałę Nr XXIII/123/2012 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Andrzejewo
2016 2988 2016-03-31 Uchwała Uchwała nr XI/66/2015 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2016 1857 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2016 1856 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr XIII/84/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 1855 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr XIII/83/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1854 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr XIII/82/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty na terenie Gminy Andrzejewo
2016 916 2016-01-28 Uchwała Uchwała nr XI/65/2015 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Andrzejewo
2016 99 2016-01-05 Uchwała Uchwała nr X/58/2015 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie zaliczenia dróg i ulic do kategorii dróg gminnych
2015 11636 2015-12-22 Uchwała Uchwała nr XI/61/2015 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/59/2011 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Andrzejewo
2015 11634 2015-12-22 Uchwała Uchwała nr XI/60/2015 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 14 grudnia 2015r. zmieniająca Uchwałę Nr X/53/2015 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2015 11632 2015-12-22 Uchwała Uchwała nr X/55/2015 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 16 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Andrzejewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2015 11475 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr X/53/2015 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
2015 11474 2015-12-17 Uchwała Uchwała nr X/52/2015 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015 7728 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr VIII/41/2015 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu świetlic wiejskich zlokalizowanych na terenie Gminy Andrzejewo
2015 7717 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr VIII/42/2015 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw oraz regulaminów korzystania z boisk sportowych i terenów rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Andrzejewo.
2015 4071 2015-04-28 Uchwała Uchwała nr IV/23/2015 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2015 1267 2015-02-13 Uchwała Uchwała nr III/19/2014 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Andrzejewo na rok 2015
2014 11261 2014-12-08 Uchwała Uchwała nr II/3/2014 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na obszarze gminy Andrzejewo na rok podatkowy 2015.
2014 10065 2014-11-03 Uchwała Uchwała nr XLIII/239/2014 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 25 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Andrzejewo.
2014 6713 2014-07-10 Uchwała Uchwała nr XXVI/144/2013 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Andrzejewo na rok 2013
2014 4569 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/221/2014 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 26 marca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dla uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Andrzejewo.
2014 4568 2014-05-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/220/2014 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 26 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Andrzejewo
2014 3093 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/210/2014 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Andrzejewo
2014 3092 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/209/2014 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 7 lutego 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Andrzejewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014 1601 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/206/2014 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 1472 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/204/2014 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 w formie rzeczowej.
2014 1471 2014-02-17 Uchwała Uchwała nr XXXVII/205/2014 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 w formie pieniężnej.
2014 652 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/196/2013 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Andrzejewo na rok 2014
2014 651 2014-01-24 Uchwała Uchwała nr XXXV/200/2013 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Andrzejewo
2013 12309 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/189/2013 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 12 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę nr XIII/58/2011 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnienia w tym podatku.
2013 12308 2013-11-27 Uchwała Uchwała nr XXXIII/188/2013 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na obszarze gminy Andrzejewo na rok podatkowy 2014.
2013 9795 2013-09-25 Uchwała Uchwała nr XXXI/178/2013 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla dyrektorów i nauczycieli pełniących w szkole funkcje kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Andrzejewo
2013 9300 2013-08-20 Uchwała Uchwała nr XXIX/173/2013 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia oraz ustalenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie , wychowanie i opiekę w Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Andrzejewie, prowadzonym przez Gminę Andrzejewo.
2013 8504 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr XXIX/171/2013 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 5631 2013-05-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/155/2013 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 22 marca 2013r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem oraz w miejscu sprzedaży
2013 2325 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/150/2013 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
2013 2324 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/149/2013 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2013 2323 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/142/2013 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Andrzejewo i zagospodarowania tych odpadów
2013 2322 2013-02-25 Uchwała Uchwała nr XXVI/141/2013 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Andrzejewo
2013 882 2013-01-25 Uchwała Uchwała nr XXIV/129/2012 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Andrzejewo i zagospodarowania tych odpadów
2013 823 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXV/139/2012 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2013 822 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXV/138/2012 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Andrzejewo
2013 821 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/135/2012 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Andrzejewo na rok 2013
2013 820 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/130/2012 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2013 819 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/128/2012 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 818 2013-01-23 Uchwała Uchwała nr XXIV/127/2012 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrzejewo
2012 9139 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/124 /2012 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Andrzejewo.
2012 9138 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/123/2012 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Andrzejewo
2012 9137 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/122/2012 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie opłaty targowej
2012 9136 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/ 121/2012 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu świetlic wiejskich zlokalizowanych na terenie Gminy Andrzejewo
2012 9135 2012-12-13 Uchwała Uchwała nr XXIII/120/2012 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2012 8680 2012-12-06 Uchwała Uchwała nr XXIII/125/2012 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Andrzejewo w 2013 roku.
2012 6302 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XXI/110/2012 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 sierpnia 2012r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za 1 m2 lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Andrzejewo dnia 8 czerwca 2012r.
2012 6301 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XXI/114/2012 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli i dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Andrzejewo.
2012 6300 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XXI/113/2012 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Andrzejewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2012 6299 2012-09-10 Uchwała Uchwała nr XVIII/89/2012 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30 marca 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miejscowości Andrzejewo
2012 5858 2012-08-13 Uchwała Uchwała nr XIX/100/2012 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 8 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Andrzejewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic oraz numerów
2012 5857 2012-08-13 Uchwała Uchwała nr XIX/98/2012 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 8 czerwca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów w punkcie przedszkolnym i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Andrzejewo
2012 4188 2012-05-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/85/2012 Rada Gminy Andrzejewo z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Andrzejewo
2012 4108 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVIII/90/2012 Rada Gminy Andrzejewo z dnia 27 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2012 4107 2012-05-15 Uchwała Uchwała nr XVII/78/12 Rada Gminy Andrzejewo z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2012 3990 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/88/2012 Rada Gminy Andrzejewo z dnia 30 marca 2012r. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Andrzejewo na rok 2012”
2012 3989 2012-05-11 Uchwała Uchwała nr XVIII/86/2012 Rada Gminy Andrzejewo z dnia 30 marca 2012r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Andrzejewie
2012 3522 2012-04-19 Uchwała Uchwała nr XVII/83/12 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego
2012 1466 2012-02-17 Uchwała Uchwała nr XVI/76/2011 Rada Gminy Andrzejewo z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie Uchwały Budżetu na rok 2012
2011 8632 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr XIV/64/2011 Rada Gminy Andrzejewo z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2011 8633 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr XV/69/2011 Rada Gminy Andrzejewo z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w gminie Andrzejewo oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2011 8634 2011-12-31 Uchwała Uchwała nr XV/70/2011 Rada Gminy Andrzejewo z dnia 20 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/64/2011 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2011 7245 2011-12-12 Uchwała Uchwała nr XIV/65/2011 Rada Gminy Andrzejewo z dnia 29 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę nr XIII/58/2011 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnienia w tym podatku
2011 6152 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XIII/57/2011 Rada Gminy Andrzejewo z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2012 rok.
2011 6151 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XIII/56/2011 Rada Gminy Andrzejewo z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Andrzejewo w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2011 6154 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XIII/59/2011 Rada Gminy Andrzejewo z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Andrzejewo
2011 6153 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XIII/58/2011 Rada Gminy Andrzejewo z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnienia w tym podatku.
2011 5453 2011-09-27 Uchwała Uchwała nr VIII/37/2011 Rada Gminy Andrzejewo z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółce wodnej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2011 5454 2011-09-27 Uchwała Uchwała nr IX/44/2011 Rada Gminy Andrzejewo z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia oraz wydzierżawienia na okres dłuższy niż 3 lata nieruchomości stanowiących własność Gminy Andrzejewo
2011 5447 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr IV/15/11 Rada Gminy Andrzejewo z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2020.
2011 5448 2011-09-26 Uchwała Uchwała nr IV/16/11 Rada Gminy Andrzejewo z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Andrzejewo na rok 2011.
2011 5428 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr VIII/35/11 Rada Gminy Andrzejewo z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zarządzenia poboru należności pieniężnych stanowiących dochody własne Gminy, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2011 5429 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr VIII/36/2011 Rada Gminy Andrzejewo z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Andrzejewo
2011 5430 2011-09-23 Uchwała Uchwała nr IX/46/2011 Rada Gminy Andrzejewo z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2010 2466 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr XXX/104/09 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Andrzejewo na rok 2010
2010 2467 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr XXX/107/09 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30 grudnia 2009r. zmieniającą uchwałę Nr XXIX/102/09 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 8 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Andrzejewo
2010 2469 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr XXX/109/09 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc udzieloną w formie dożywiania w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
2010 2468 2010-06-11 Uchwała Uchwała nr XXX/108/09 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie nadania statutu Bibbliotece Publicznej Gminy Andrzejewo
2009 6637 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/101/09 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnienia w tym podatku
2009 6638 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXIX/102/09 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Andrzejewo
2009 5186 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XIX/62/08 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 23 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2009 5187 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XIX/63/08 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
2009 5188 2009-11-18 Uchwała Uchwała nr XIX/64/08 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
2009 646 2009-03-05 Uchwała Uchwała nr XXII/72/08 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Andrzejewo na rok 2009.
2009 644 2009-03-05 Uchwała Uchwała nr XXII/74/08 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych
2009 645 2009-03-05 Uchwała Uchwała nr XXII/75/08 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie: uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Andrzejewo