Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 214

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6824 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VII/44/2019 Rady Gminy Łyse z dnia 24 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2019
2019 6823 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VII/47/2019 Rady Gminy Łyse z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 6822 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr VII/48/2019 Rady Gminy Łyse z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty na terenie Gminy Łyse
2019 6316 2019-05-14 Uchwała Uchwała nr V/34/2019 Rady Gminy Łyse z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łyse
2019 5511 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr V/27/2019 Rady Gminy Łyse z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw
2019 5510 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VI/39/2019 Rady Gminy Łyse z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty na terenie Gminy Łyse
2019 5509 2019-04-24 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Gminy Łyse z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 5373 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr V/35/2019 Rady Gminy Łyse z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i  zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i  zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5372 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr V/33/2019 Rady Gminy Łyse z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łyse w 2019 r.
2019 5371 2019-04-19 Uchwała Uchwała nr V/25/2019 Rady Gminy Łyse z dnia 29 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2019
2019 2870 2019-03-04 Uchwała Uchwała nr IV/19/2019 Rady Gminy Łyse z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2019
2019 1810 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/21/2019 Rady Gminy Łyse z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw
2019 1809 2019-02-07 Uchwała Uchwała nr IV/20/2019 Rady Gminy Łyse z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 13324 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Łyse z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w Uchwale 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2018 13323 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/12/2018 Rady Gminy Łyse z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do celów przyznania pomocy w postaci świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2018 13322 2018-12-31 Uchwała Uchwała nr III/9/2018 Rady Gminy Łyse z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2018
2018 11216 2018-11-19 Uchwała Uchwała nr LIV/329/2018 Rady Gminy Łyse z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Łyse
2018 10606 2018-11-06 Uchwała Uchwała nr LIII/326/2018 Rady Gminy Łyse z dnia 19 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Łyse w części obrębów geodezyjnych: Łyse, Lipniki, Pupkowizna, Serafin
2018 10378 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr LIII/325/2018 Rady Gminy Łyse z dnia 19 października 2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2018 10377 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr LIII/324/2018 Rady Gminy Łyse z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmian w statucie Gminy Łyse
2018 10376 2018-10-30 Uchwała Uchwała nr LIII/323/2018 Rady Gminy Łyse z dnia 19 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2018
2018 9496 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr LII/319/2018 Rady Gminy Łyse z dnia 27 września 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i  zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i  zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym
2018 9495 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr LII/318/2018 Rady Gminy Łyse z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Łyse miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 9494 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr LII/317/2018 Rady Gminy Łyse z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Łyse
2018 9493 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr LII/315/2018 Rady Gminy Łyse z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łyse.
2018 9492 2018-10-08 Uchwała Uchwała nr LII/312/2018 Rady Gminy Łyse z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2018
2018 7767 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr LI/309/2018 Rady Gminy Łyse z dnia 31 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i  zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i  zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 7766 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr LI/308/2018 Rady Gminy Łyse z dnia 31 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w  sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łyse
2018 7765 2018-08-07 Uchwała Uchwała nr LI/305/2018 Rady Gminy Łyse z dnia 31 lipca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2018
2018 6737 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr L/303/2018 Rady Gminy Łyse z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Jednostki Usług Komunalnych
2018 6736 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr L/302/2018 Rady Gminy Łyse z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łyse w 2018 r.
2018 6735 2018-07-03 Uchwała Uchwała nr L/301/2018 Rady Gminy Łyse z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2018
2018 6273 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr XLIX/299/2018 Rady Gminy Łyse z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zasad powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Łyse i szczegółowych warunków jego funkcjonowania
2018 6272 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr XLIX/298/2018 Rady Gminy Łyse z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty na terenie Gminy Łyse
2018 6271 2018-06-18 Uchwała Uchwała nr XLIX/297/2018 Rady Gminy Łyse z dnia 8 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2018
2018 5291 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/292/2018 Rady Gminy Łyse z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Łyse
2018 5290 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/290/2018 Rady Gminy Łyse z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i  zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i  zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 5289 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/289/2018 Rady Gminy Łyse z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łyse
2018 5288 2018-05-16 Uchwała Uchwała nr XLVII/285/2018 Rady Gminy Łyse z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2018
2018 5240 2018-05-15 Uchwała Uchwała nr XLVIII/294/2018 Rady Gminy Łyse z dnia 11 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2018
2018 3514 2018-04-06 Uchwała Uchwała nr XLVI/278/2018 Rady Gminy Łyse z dnia 22 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2018
2018 2480 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XLV/271/2018 Rady Gminy Łyse z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół i placówek oświatowych, niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania tych dotacji
2018 2479 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XLV/270/2018 Rady Gminy Łyse z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/113/2008 Rady Gminy Łyse z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli , ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród, dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady wypłacania dodatku wiejskiego i dodatku za wysługę lat.
2018 2478 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XLV/269/2018 Rady Gminy Łyse z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Łyse na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych
2018 2477 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XLV/268/2018 Rady Gminy Łyse z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Łyse na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
2018 2476 2018-03-13 Uchwała Uchwała nr XLV/266/2018 Rady Gminy Łyse z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2018
2018 490 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/260/2017 Rady Gminy Łyse z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2017
2018 487 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr XLIV/258/2017 Rady Gminy Łyse z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2018
2017 11287 2017-12-06 Uchwała Uchwała nr XLIII/256/2017 Rady Gminy Łyse z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2017
2017 10727 2017-11-24 Uchwała Uchwała nr XLII/252/2017 Rady Gminy Łyse z dnia 17 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2017
2017 9849 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XLI/158/2017 Rady Gminy Łyse z dnia 25 października 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Łyse
2017 9848 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XLI/157/2017 Rady Gminy Łyse z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Lipnikach
2017 9847 2017-11-06 Uchwała Uchwała nr XLI/152/2017 Rady Gminy Łyse z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2017
2017 9122 2017-10-11 Uchwała Uchwała nr XL/247/2017 Rady Gminy Łyse z dnia 5 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2017
2017 8787 2017-10-06 Uchwała Uchwała nr XXXIX/238/2017 Rady Gminy Łyse z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2017
2017 8662 2017-10-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/233/2017 Rady Gminy Łyse z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2017
2017 7912 2017-09-20 Uchwała Uchwała nr XXXVII/229/2017 Rady Gminy Łyse z dnia 16 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2017
2017 7618 2017-09-12 Uchwała Uchwała nr XL/245/2017 Rady Gminy Łyse z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2017 7454 2017-09-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/225/2017 Rady Gminy Łyse z dnia 21 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2017
2017 7176 2017-08-31 Uchwała Uchwała nr XXXIV/216/2017 Rady Gminy Łyse z dnia 9 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2017
2017 7079 2017-08-29 Uchwała Uchwała nr XXXIII/214/2017 Rady Gminy Łyse z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2017
2017 6863 2017-08-21 Uchwała Uchwała nr XXXII/205/2017 Rady Gminy Łyse z dnia 3 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2017
2017 5824 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/236/2017 Rady Gminy Łyse z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Łyse
2017 5823 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/235/ 2017 Rady Gminy Łyse z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia nazw ulic w miejscowości Łyse
2017 5822 2017-07-05 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/234/2017 Rady Gminy Łyse z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty na terenie Gminy Łyse
2017 4584 2017-05-12 Uchwała Uchwała nr XXX/185/2016 Rady Gminy Łyse z dnia 9 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2016
2017 3582 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/221/2017 Rady Gminy Łyse z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2017 3581 2017-04-11 Uchwała Uchwała nr XXXV/218/2017 Rady Gminy Łyse z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Łyse
2017 3459 2017-04-10 Uchwała Uchwała nr XXXI/200/2016 Rady Gminy Łyse z dnia 29 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2016
2017 1926 2017-02-27 Uchwała Uchwała nr XXIX/180/2016 Rady Gminy Łyse z dnia 4 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2016
2017 1536 2017-02-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/177/2016 Rady Gminy Łyse z dnia 7 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2016
2017 1391 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/210/2017 Rady Gminy Łyse z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysych
2017 1390 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/209/2017 Rady Gminy Łyse z dnia 3 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania
2017 1389 2017-02-13 Uchwała Uchwała nr XXXII/208/2017 Rady Gminy Łyse z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łyse
2017 875 2017-01-27 Uchwała Uchwała nr XXXI/198/2016 Rady Gminy Łyse z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2017
2016 11922 2016-12-30 Uchwała Uchwała nr XXVI/163/2016 Rady Gminy Łyse z dnia 26 sierpnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2016
2016 11415 2016-12-14 Uchwała Uchwała nr XXX/186/2016 Rady Gminy Łyse z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego i osoby fizyczne, niepublicznych przedszkoli i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji
2016 10493 2016-12-02 Uchwała Uchwała nr XXV/160/2016 Rady Gminy Łyse z dnia 20 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2016
2016 9142 2016-10-26 Uchwała Uchwała nr XXIII/142/2016 Rady Gminy Łyse z dnia 17 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2016
2016 8900 2016-10-14 Uchwała Uchwała nr XXVIII/178/2016 Rady Gminy Łyse z dnia 7 października 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Zespołu Obsługi Placówek Oświaty w Łysych
2016 8303 2016-09-26 Uchwała Uchwała nr XXII/140/2016 Rady Gminy Łyse z dnia 5 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2016
2016 7944 2016-09-08 Uchwała Uchwała nr XX/126/2016 Rady Gminy Łyse z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2016
2016 7794 2016-09-02 Uchwała Uchwała nr XXVI/164/2016 Rady Gminy Łyse z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego i osoby fizyczne, niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji
2016 7257 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XXV/161/ 2016 Rady Gminy Łyse z dnia 20 lipca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łyse
2016 7256 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/154/2016 Rady Gminy Łyse z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty na terenie Gminy Łyse
2016 7231 2016-08-02 Uchwała Uchwała nr XIX/119/2016 Rady Gminy Łyse z dnia 4 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2016
2016 6420 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/158/2016 Rady Gminy Łyse z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej
2016 6419 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/156/2016 Rady Gminy Łyse z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg przebiegających przez teren Gminy Łyse do kategorii dróg gminnych.
2016 6418 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/155/2016 Rady Gminy Łyse z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6417 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/153/2016 Rady Gminy Łyse z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Łyse
2016 6416 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/152/2016 Rady Gminy Łyse z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łyse
2016 6415 2016-07-13 Uchwała Uchwała nr XXIV/151/2016 Rady Gminy Łyse z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 4409 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr XVI/110/2015 Rady Gminy Łyse z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2015
2016 4053 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr XXI/138/2016 Rady Gminy Łyse z dnia 15 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i innych form wychowania przedszkolnego
2016 4052 2016-04-25 Uchwała Uchwała nr XXI/137/2016 Rady Gminy Łyse z dnia 15 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łyse
2016 3909 2016-04-20 Uchwała Uchwała nr XIV/90/2015 Rady Gminy Łyse z dnia 30 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2015
2016 3725 2016-04-18 Uchwała Uchwała nr XX/132/2016 Rady Gminy Łyse z dnia 31 marca 2016r. w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Łyse
2016 2720 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XIX/121/2016 Rady Gminy Łyse z dnia 4 marca 2016r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Łyse
2016 2719 2016-03-17 Uchwała Uchwała nr XVIII/116/2016 Rady Gminy Łyse z dnia 28 stycznia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Łyse
2016 2181 2016-03-07 Uchwała Uchwała nr XII/77/2015 Rady Gminy Łyse z dnia 14 października 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2015
2016 1863 2016-02-25 Uchwała Uchwała nr XI/75/2015 Rady Gminy Łyse z dnia 10 września 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2015
2016 252 2016-01-11 Uchwała Uchwała nr XV/103/2015 Rady Gminy Łyse z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2016
2015 11145 2015-12-14 Uchwała Uchwała nr XIV/95/2015 Rady Gminy Łyse z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego i osoby fizyczne, niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji
2015 10413 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XIV/94/2015 Rady Gminy Łyse z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
2015 10412 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XIV/93/2015 Rady Gminy Łyse z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 10411 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XIV/92/2015 Rady Gminy Łyse z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Łyse oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2015 10410 2015-12-10 Uchwała Uchwała nr XIV/91/2015 Rady Gminy Łyse z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2015 9544 2015-11-26 Uchwała Uchwała nr XIII/87/2015 Rady Gminy Łyse z dnia 30 października 2015r. w sprawie opłaty targowej
2015 9376 2015-11-24 Uchwała Uchwała nr X/69/2015 Rady Gminy Łyse z dnia 28 sierpnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2015
2015 9077 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XIII/88/2015 Rady Gminy Łyse z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wzoru formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
2015 9053 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XIII/86/2015 Rady Gminy Łyse z dnia 30 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Łyse oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2015 9052 2015-11-13 Uchwała Uchwała nr XIII/85/2015 Rady Gminy Łyse z dnia 30 października 2015r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku
2015 7215 2015-08-20 Uchwała Uchwała nr IX/63/2015 Rady Gminy Łyse z dnia 15 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2015
2015 7084 2015-08-14 Uchwała Uchwała nr VIII/55/2015 Rady Gminy Łyse z dnia 4 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2015
2015 6967 2015-08-10 Uchwała Uchwała nr VII/46/2015 Rady Gminy Łyse z dnia 24 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2015
2015 5960 2015-07-07 Uchwała Uchwała nr VI/34/2015 Rady Gminy Łyse z dnia 17 marca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2015
2015 4934 2015-05-29 Uchwała Uchwała nr III/8/2014 Rady Gminy Łyse z dnia 19 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2014
2015 4868 2015-05-27 Uchwała Uchwała nr VII/53/2015 Rady Gminy Łyse z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Jednostki Usług Komunalnych
2015 4867 2015-05-27 Uchwała Uchwała nr VII/52/2015 Rady Gminy Łyse z dnia 24 kwietnia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Łyse na lata 2015 – 2019
2015 4525 2015-05-15 Uchwała Uchwała nr IV/10/2014 Rady Gminy Łyse z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2014
2015 3498 2015-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/37/2015 Rady Gminy Łyse z dnia 17 marca 2015r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2015 3497 2015-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/36/2015 Rady Gminy Łyse z dnia 17 marca 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Łyse na lata 2015 – 2019
2015 3496 2015-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/35/2015 Rady Gminy Łyse z dnia 17 marca 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół i placówek oświatowych, niepublicznych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.
2015 3495 2015-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/31/2015 Rady Gminy Łyse z dnia 17 marca 2015r. w sprawie planu sieci Publicznych Szkół Podstawowych w Gminie Łyse oraz granic ich obwodów
2015 3494 2015-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/30/2015 Rady Gminy Łyse z dnia 17 marca 2015r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Wejdzie
2015 3493 2015-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/29/2015 Rady Gminy Łyse z dnia 17 marca 2015r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Warmiaku
2015 3492 2015-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/28/2015 Rady Gminy Łyse z dnia 17 marca 2015r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Szafrankach
2015 3491 2015-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/27/2015 Rady Gminy Łyse z dnia 17 marca 2015r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Stanisława Krupki w Łączkach
2015 3490 2015-04-15 Uchwała Uchwała nr VI/26/ 2015 Rady Gminy Łyse z dnia 17 marca 2015r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Stacha Konwy w Dębach
2015 2576 2015-03-20 Uchwała Uchwała nr XXX/198/2014 Rady Gminy Łyse z dnia 12 września 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2014
2015 2055 2015-03-11 Uchwała Uchwała nr XXVII/178/2014 Rady Gminy Łyse z dnia 26 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2014
2015 1548 2015-02-23 Uchwała Uchwała nr XXIX/196/2014 Rady Gminy Łyse z dnia 30 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2014
2015 1306 2015-02-17 Uchwała Uchwała nr V/22/2015 Rady Gminy Łyse z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
2015 1305 2015-02-17 Uchwała Uchwała nr V/21/2015 Rady Gminy Łyse z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.
2015 1304 2015-02-17 Uchwała Uchwała nr V/20/2015 Rady Gminy Łyse z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2015
2014 9676 2014-10-16 Uchwała Uchwała nr XXV/160/2013 Rady Gminy Łyse z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2013.
2014 8908 2014-09-29 Uchwała Uchwała nr XXIV/151/2013 Rady Gminy Łyse z dnia 13 września 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2013.
2014 6964 2014-07-17 Uchwała Uchwała nr XXII/137/2013 Rady Gminy Łyse z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2013.
2014 6599 2014-07-09 Uchwała Uchwała nr XXIX/192/2014 Rady Gminy Łyse z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łyse
2014 5350 2014-05-28 Uchwała Uchwała nr XX/126/2012 Rady Gminy Łyse z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
2014 4902 2014-05-14 Uchwała Uchwała nr XIX/115/2012 Rady Gminy Łyse z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
2014 2948 2014-03-24 Uchwała Uchwała nr XVII/94/2012 Rady Gminy Łyse z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.
2014 1617 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/171/2014 Rady Gminy Łyse z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
2014 1616 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/170/2014 Rady Gminy Łyse z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020
2014 1615 2014-02-20 Uchwała Uchwała nr XXVI/169/2014 Rady Gminy Łyse z dnia 17 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy społecznej w formie zasiłku celowego, w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020, na terenie gminy Łyse
2014 145 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV/163/2013 Rady Gminy Łyse z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2014 144 2014-01-09 Uchwała Uchwała nr XXV/158/2013 Rady Gminy Łyse z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2014.
2013 11867 2013-11-15 Uchwała Uchwała nr XIII/70/2011 Rady Gminy Łyse z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.
2013 11059 2013-10-30 Uchwała Uchwała nr X/53/2011 Rady Gminy Łyse z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.
2013 9783 2013-09-24 Uchwała Uchwała nr XXIV/156/2013 Rady Gminy Łyse z dnia 13 września 2013r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2013 8570 2013-07-29 Uchwała Uchwała nr IV/18/2011 Rady Gminy Łyse z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.
2013 7714 2013-07-09 Uchwała Uchwała nr III/10/2010 Rady Gminy Łyse z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
2013 7140 2013-06-25 Uchwała Uchwała nr XXXV/211/2010 Rady Gminy Łyse z dnia 6 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
2013 6800 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/149/2013 Rady Gminy Łyse z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy
2013 6799 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/148/2013 Rady Gminy Łyse z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki tej opłaty
2013 6798 2013-06-17 Uchwała Uchwała nr XXIII/147/2013 Rady Gminy Łyse z dnia 12 czerwca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 5526 2013-05-10 Uchwała Uchwała nr XXXIV/205/2010 Rady Gminy Łyse z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
2013 4378 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXV/147/2009 Rady Gminy Łyse z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2013 4319 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXII/144/2013 Rady Gminy Łyse z dnia 27 marca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Łyse, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łyse oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2013 4318 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXII/141/2013 Rady Gminy Łyse z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łyse
2013 4317 2013-04-10 Uchwała Uchwała nr XXII/140/2013 Rady Gminy Łyse z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz sposobu świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2013 3438 2013-03-21 Uchwała Uchwała nr XXVIII/174/2009 Rady Gminy Łyse z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
2013 2633 2013-03-01 Uchwała Uchwała nr XXX/182/2010 Rady Gminy Łyse z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.
2013 1796 2013-02-13 Uchwała Uchwała nr XXI/134/2013 Rady Gminy Łyse z dnia 28 stycznia 2013r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.
2013 664 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XX/130/2012 Rady Gminy Łyse z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 663 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XX/129/2012 Rady Gminy Łyse z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 662 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XX/128/2012 Rady Gminy Łyse z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz sposobu świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2013 661 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XX/127/2012 Rady Gminy Łyse z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2013 660 2013-01-18 Uchwała Uchwała nr XX/124/2012 Rady Gminy Łyse z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2013.
2012 8775 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XIX/118/2012 Rady Gminy Łyse z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Łyse oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.
2012 8774 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XIX/117/2012 Rady Gminy Łyse z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.
2012 8773 2012-12-10 Uchwała Uchwała nr XIX/116/2012 Rady Gminy Łyse z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne, trybu i zakresu kontroli wykorzystania tych dotacji.
2012 6975 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/112/2012 Rady Gminy Łyse z dnia 26 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Łyse na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
2012 6974 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/111/2012 Rady Gminy Łyse z dnia 26 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Łyse na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
2012 6973 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/110/2012 Rady Gminy Łyse z dnia 26 września 2012r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Łyse.
2012 6972 2012-10-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/107/2012 Rady Gminy Łyse z dnia 26 września 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Łyse.
2012 6143 2012-09-05 Uchwała Uchwała nr XXVII/162/2009 Rady Gminy Łyse z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 5028 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVII/102/2012 Rady Gminy Łyse z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Łyse
2012 5027 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVII/96/2012 Rady Gminy Łyse z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Łyse
2012 5026 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVII/92/2012 Rady Gminy Łyse z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łyse za 2011 rok.
2012 5025 2012-07-03 Uchwała Uchwała nr XVII/91/2012 Rady Gminy Łyse z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łyse za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy.
2012 3156 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XV/89/2012 Rady Gminy Łyse z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łyse
2012 2057 2012-03-02 Uchwała Uchwała nr XXIV/144/2009 Rady Gminy Łyse z dnia 21 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2012 1616 2012-02-21 Uchwała Uchwała nr XX/124/2009 Rady Gminy Łyse z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2011 7119 2011-12-10 Uchwała Uchwała nr XIX/115/2008 Rady Gminy Łyse z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2011 5864 2011-10-22 Uchwała Uchwała nr X/57/2011 Rady Gminy Łyse z dnia 28 września 2011r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi gminnej oraz przejęcia drogi powiatowej i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Łyse.
2011 3912 2011-07-14 Uchwała Uchwała nr VIII/49/2011 Rady Gminy Łyse z dnia 5 lipca 2011r. w sprawie zaliczenia dróg przebiegających przez teren Gminy Łyse do kategorii dróg gminnych.
2011 3254 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr VII/42/2011 Rady Gminy Łyse z dnia 30 maja 2011r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łyse za 2010 rok.
2011 3255 2011-06-15 Uchwała Uchwała nr VII/44/2011 Rady Gminy Łyse z dnia 30 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Łyse
2011 2759 2011-05-24 Uchwała Uchwała nr XXIII/139/2009 Rady Gminy Łyse z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
2011 1922 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr V/32/2011 Rady Gminy Łyse z dnia 23 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości.
2011 1923 2011-04-19 Uchwała Uchwała nr V/33/2011 Rady Gminy Łyse z dnia 23 marca 2011r. w sprawie określenia wzoru formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.
2011 1295 2011-03-19 Uchwała Uchwała nr IV/24/2011 Rady Gminy Łyse z dnia 25 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości
2011 1296 2011-03-19 Uchwała Uchwała nr IV/25/2011 Rady Gminy Łyse z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie określenia wzoru formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
2011 105 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr III/8/2010 Rady Gminy Łyse z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łyse na lata 2011 - 2016
2011 106 2011-01-11 Uchwała Uchwała nr III/9/2010 Rady Gminy Łyse z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łyse na rok 2011
2010 6951 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/206/2010 Rady Gminy Łyse z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 6952 2010-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXIV/209/2010 Rady Gminy Łyse z dnia 29 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Łyse i jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
2010 5142 2010-11-12 Uchwała Uchwała nr XVIII/106/2008 Rady Gminy Łyse z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 4035 2010-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/187/2010 Rady Gminy Łyse z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r
2010 4036 2010-09-11 Uchwała Uchwała nr XXXI/191/2010 Rady Gminy Łyse z dnia 31 maja 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne trybu i zakresu kontroli wykorzystania tych dotacji.
2010 1563 2010-05-07 Uchwała Uchwała nr XXX/181/2010 Rady Gminy Łyse z dnia 30 marca 2010r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łyse za 2009 rok.
2010 1391 2010-04-27 Uchwała Uchwała nr XXX /183/ 2010 Rady Gminy Łyse z dnia 30 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Łyse
2010 489 2010-02-17 Uchwała Uchwała nr XVII/103/2008 Rady Gminy Łyse z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2010 324 2010-02-01 Uchwała Uchwała nr XXVIII/176/2009 Rady Gminy Łyse z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Łyse
2010 325 2010-02-01 Uchwała Uchwała nr XXIX/180/2009 Rady Gminy Łyse z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łyse na rok 2010.
2009 6530 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/171/2009 Rady Gminy Łyse z dnia 8 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Łyse
2009 6531 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXVII/172/2009 Rady Gminy Łyse z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Łyse
2009 5274 2009-11-24 Uchwała Uchwała nr XVI/91/2008 Rady Gminy Łyse z dnia 30 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
2009 4664 2009-10-09 Uchwała Uchwała nr XXVI/159/2009 Rady Gminy Łyse z dnia 30 września 2009r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności zlokalizowanych na terenie gminy Łyse
2009 3578 2009-07-29 Uchwała Uchwała nr XXV/154/2009 Rady Gminy Łyse z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie zasad i trybu korzystania z pomieszczeń budynku Zespołu Szkół w Zalasiu
2009 2284 2009-06-04 Uchwała Uchwała nr XXIII/138/2009 Rady Gminy Łyse z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łyse za 2008 rok
2009 1778 2009-05-09 Uchwała Uchwała nr XIX/114/2008 Rady Gminy Łyse z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łyse na rok 2009
2009 1008 2009-03-25 Uchwała Uchwała nr XX/128/ 2009 Rady Gminy Łyse z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Łyse.