Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 167

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11938 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr IX/85/2019 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 24 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady wynagrodzenia nauczycieli, wysokości oraz szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia i wypłacania dodatku mieszkaniowego, oraz Regulaminu przyznania nagród Wójta ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Łaskarzew.
2019 11937 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr IX/84/2019 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 24 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 8070 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr VII/70/2019 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/7/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łaskarzew.
2019 8069 2019-07-01 Uchwała Uchwała nr VII/69/2019 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/178/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie nadawania tytułów: „Honorowy Obywatel Gminy Łaskarzew” oraz „Zasłużony dla Gminy Łaskarzew”
2019 6311 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/63/2019 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 6310 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/61/2019 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Łaskarzew.
2019 6309 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/60/2019 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
2019 6308 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/59/2019 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łaskarzew oraz określenia granic obwodów, publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
2019 6307 2019-05-13 Uchwała Uchwała nr VI/58/2019 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany nazwy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Starym Pilczynie, adres Stary Pilczyn 36, 08-450 Łaskarzew oraz nadanie jej sztandaru.
2019 3254 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/54/2019 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łaskarzew
2019 3253 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/53/2019 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łaskarzew w 2019 roku
2019 3252 2019-03-12 Uchwała Uchwała nr V/51/2019 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
2019 1741 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/41/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zygmunty
2019 1740 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/40/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Rowska
2019 1739 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/39/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Łaskarzewska
2019 1738 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/38/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wanaty
2019 1737 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/37/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Uścieniec
2019 1736 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/36/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stary Pilczyn
2019 1735 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/35/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stary Helenów
2019 1734 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/34/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sośninka
2019 1733 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/33/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowy Pilczyn
2019 1732 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/32/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Melanów
2019 1731 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/31/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lipniki
2019 1730 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/30/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lewików
2019 1729 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/29/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Leokadia
2019 1728 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/28/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ksawerynów
2019 1727 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/27/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krzywda
2019 1726 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/26/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kacprówek
2019 1725 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/25/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Izdebno-Kolonia
2019 1724 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/24/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Izdebno
2019 1723 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/23/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grabina
2019 1722 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/22/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dąbrowa-Kolonia
2019 1721 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/21/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dąbrowa
2019 1720 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/20/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Celinów
2019 1719 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/19/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Budy Krępskie
2019 1718 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/18/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Budel
2019 1717 2019-02-06 Uchwała Uchwała nr IV/17/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Aleksandrów
2019 1137 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr IV/44/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1136 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr IV/43/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 1135 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr IV/42/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 1134 2019-01-23 Uchwała Uchwała nr IV/16/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr V/24/03 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 29 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectw na terenie Gminy Łaskarzew oraz Uchwały Nr VII/31/03 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 15 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectw na terenie Gminy Łaskarzew
2018 12383 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2018 12382 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/11/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Łaskarzew.
2018 12381 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2019.
2018 12380 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/9/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na rok 2019.
2018 12379 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/8/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.
2018 12378 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/7/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łaskarzew.
2018 12377 2018-12-13 Uchwała Uchwała nr III/6/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
2018 10444 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/196/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 12 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łaskarzew
2018 10400 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/197/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 12 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaskarzewie
2018 7893 2018-08-13 Uchwała Uchwała nr XXXVI/189/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
2018 7775 2018-08-08 Uchwała Uchwała nr XXXVI/188/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2018 6093 2018-06-11 Uchwała Uchwała nr XXXIV/178/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie nadawania tytułów: „Honorowy Obywatel Gminy Łaskarzew” oraz „Zasłużony dla Gminy Łaskarzew”
2018 2865 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/171/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Łaskarzew na stałe obwody głosowania
2018 2864 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr XXXII/170/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Łaskarzew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2018 2863 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr xxxii/167/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łaskarzew w 2018 roku.
2018 2862 2018-03-20 Uchwała Uchwała nr xxxii/166/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/56/2015 Rady Gminy Łaskarzew z  dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2018 1316 2018-02-08 Uchwała Uchwała nr XXX/161/2017 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa na rok 2018
2018 744 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XXX/157/2017 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych
2018 743 2018-01-19 Uchwała Uchwała nr XXX/156/2017 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/59/12 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli, wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz Regulaminu przyznawania nagród Wójta ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Łaskarzew
2017 11605 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/151/2017 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzywdzie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Krzywdzie
2017 11604 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/150/2017 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Izdebnie wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Izdebnie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Izdebnie
2017 11603 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/149/2017 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Pamięci Wanat w Dąbrowie z siedzibą w Woli Łaskarzewskiej w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Pamięci Wanat w Dąbrowie z siedzibą w Woli Łaskarzewskiej
2017 11602 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/148/2017 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Starym Pilczynie im. Marii Dąbrowskiej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Starym Pilczynie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Starym Pilczynie im. Marii Dąbrowskiej
2017 11601 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/147/2017 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok obowiązujących na terenie Gminy Łaskarzew
2017 11600 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/146/2017 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2018
2017 11599 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/145/2017 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny drewna, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na rok 2018
2017 11598 2017-12-07 Uchwała Uchwała nr XXIX/144/2017 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018
2017 7380 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/127/2017 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów i ich wartości na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Łaskarzew oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 7378 2017-09-07 Uchwała Uchwała nr XXIV/126/2017 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Łaskarzew do nowego ustroju szkolnego
2017 3166 2017-04-04 Uchwała Uchwała nr XX/115/2016 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2016r. Uchwała Budżetowa na rok 2017
2017 2596 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr XXI/123/2017 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów i ich wartości na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Łaskarzew, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 2595 2017-03-16 Uchwała Uchwała nr XXI/120/2017 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łaskarzew, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2017 340 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XX/113/2016 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki nad dzieckiem oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające wymiar zajęć objętych bezpłatnym nauczaniem i opieką nad dzieckiem w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łaskarzew
2017 339 2017-01-13 Uchwała Uchwała nr XX/110/2016 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2016 10063 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XIX/102/2016 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 17 listopada 2016r. sprawie zasad udzielania dotacji na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania przy udzieleniu dotacji i sposobu jej rozliczania
2016 10062 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XIX/100/2016 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok obowiązujących na terenie Gminy Łaskarzew
2016 10061 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XIX/99/2016 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2017
2016 10060 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XIX/98/2016 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny drewna, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na rok 2017
2016 10059 2016-11-24 Uchwała Uchwała nr XIX/97/2016 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017
2016 8202 2016-09-21 Uchwała Uchwała nr XVII/93/2016 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/82/2016 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łaskarzew
2016 7077 2016-07-26 Uchwała Uchwała nr XV/79/2016 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 25 maja 2016r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego
2016 6914 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XVI/85/2016 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Łaskarzew oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 6913 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XVI/84/2016 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6912 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XVI/83/2013 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 6911 2016-07-19 Uchwała Uchwała nr XVI/82/2016 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 24 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łaskarzew
2016 855 2016-01-26 Uchwała Uchwała nr XII/63/2015 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem, branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Łaskarzew, oraz określania dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2015 11396 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/57/2015 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok
2015 11395 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/56/2015 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2015 11394 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/55/2015 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2016 rok
2015 11393 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/54/2015 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie ustalenia ceny drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2016 rok
2015 11392 2015-12-16 Uchwała Uchwała nr XI/53/2015 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015 7735 2015-09-22 Uchwała Uchwała nr VIII/39/2015 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
2015 5224 2015-06-09 Uchwała Uchwała nr VII/31/2015 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów i ich wartości na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łaskarzew, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
2015 3403 2015-04-13 Uchwała Uchwała nr V/19/2015 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Łaskarzew, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określania dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
2015 3217 2015-04-09 Uchwała Uchwała nr V/18/2015 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 110 kV „Kozienice – Garwolin” dla części obrębów geodezyjnych Wola Rowska, Stary Pilczyn, Kacprówek, Melanów, Zygmunty, gmina Łaskarzew
2015 2935 2015-03-30 Uchwała Uchwała nr V/22/2015 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa
2015 374 2015-01-19 Uchwała Uchwała nr III/7/2014 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty
2015 368 2015-01-16 Uchwała Uchwała nr IV/17/2015 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty
2014 11752 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/223/14 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok
2014 11751 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/222/14 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2015 rok
2014 11750 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/221/14 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie ustalenia ceny drewna przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego na 2015 rok
2014 11749 2014-12-16 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/220/14 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok
2014 10120 2014-11-04 Uchwała Uchwała nr XXXVII/215/14 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 25 września 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łaskarzew
2014 3635 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/192/14 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/17/11 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie powołania inkasentów dla poboru podatków na terenie gminy Łaskarzew oraz zasad ich wynagradzania
2014 3634 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/191/14 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty
2014 3633 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/185/14 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
2014 3632 2014-04-08 Uchwała Uchwała nr XXXI/184/14 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
2014 207 2014-01-13 Uchwała Uchwała nr XXIX/172/13 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy Łaskarzew liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
2013 13448 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/168/13 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok
2013 13447 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/167/13 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie określenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2014 rok
2013 13446 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/166/13 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie ustalenia ceny drewna przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego na 2014 rok
2013 13445 2013-12-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/165/13 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok
2013 10607 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/160/13 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 25 września 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2013 10606 2013-10-23 Uchwała Uchwała nr XXVIII/157/13 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 25 września 2013r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Łaskarzewie
2013 10292 2013-10-16 Uchwała Uchwała nr XXVIII/156/13 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 25 września 2013r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki nad dzieckiem oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające wymiar zajęć objętych bezpłatnym nauczaniem, wychowaniem i opieką nad dzieckiem w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łaskarzew
2013 9855 2013-09-30 Uchwała Uchwała nr XXVIII/151/13 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy
2013 7567 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXV/144/13 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2013 7566 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXV/143/13 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łaskarzew
2013 7565 2013-07-04 Uchwała Uchwała nr XXV/142/13 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina, udostępnionych dla operatorów i przewoźników publicznego transportu zbiorowego
2013 6424 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXV/141/13 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/116/13 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łaskarzew”
2013 6423 2013-06-07 Uchwała Uchwała nr XXV/140/13 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/118/13 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 6070 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXIV/138/13 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2013 5833 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/126/13 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 3 kwietnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie gminy Łaskarzew
2013 5832 2013-05-27 Uchwała Uchwała nr XXIII/125/13 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 3 kwietnia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3273 2013-03-19 Uchwała Uchwała nr XXI/118/13 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 3272 2013-03-19 Uchwała Uchwała nr XXI/116/13 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia „ Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łaskarzew”
2013 3271 2013-03-19 Uchwała Uchwała nr XXI/111/13 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie zasad i warunków używania herbu, flagi i pieczęci Gminy Łaskarzew
2013 3270 2013-03-19 Uchwała Uchwała nr XX/107/12 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łaskarzew na 2013 rok
2013 3269 2013-03-19 Uchwała Uchwała nr XX/102/12 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Łaskarzew na stałe obwody głosowania
2013 1149 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XIX/100/12 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za pojemnik o określonej pojemności
2013 1148 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XIX/99/12 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie gminy Łaskarzew
2013 1147 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XIX/98/12 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2013 1146 2013-01-30 Uchwała Uchwała nr XIX/97/12 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty
2013 295 2013-01-10 Uchwała Uchwała nr XX/109/12 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/91/12 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 4 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok
2012 9765 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XIX/101/12 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2012 9764 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XIX/96/12 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/17/11 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie powołania inkasentów dla poboru podatków na terenie gminy Łaskarzew oraz zasad ich wynagradzania
2012 9763 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XIX/95/12 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2012 9762 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XIX/94/12 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia ceny drewna przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego na 2013 rok
2012 9761 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XIX/93/12 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie określenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2013 rok
2012 9760 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XIX/92/12 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok
2012 9759 2012-12-16 Uchwała Uchwała nr XIX/91/12 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013rok
2012 8496 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XVIII/83/2012 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 18 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Łaskarzew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2012 3828 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr XIII/66/12 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2012 3622 2012-04-23 Uchwała Uchwała nr XII/59/12 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli, wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz Regulaminu przyznawania nagród Wójta ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Łaskarzew
2012 979 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XI/55/11 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2021
2012 978 2012-02-07 Uchwała Uchwała nr XI/54/11 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łaskarzew na 2012 rok
2011 7984 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr X/44/11 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia średniej ceny skupu 1q żyta dla celów określenia podatku rolnego na 2012 rok
2011 7983 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr X/43/11 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok
2011 7986 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr X/46/11 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok
2011 7985 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr X/45/11 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia ceny drewna dla potrzeb obliczania podatku leśnego na 2012 rok
2011 4409 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr VII/30/11 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Publiczne Przedszkola Gminy Łaskarzew w czasie przekraczającym wymiar zajęć przeznaczony na realizację programu wychowania przedszkolnego uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego.
2011 4410 2011-08-02 Uchwała Uchwała nr VII/32/11 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności, zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Gminy.
2011 3583 2011-06-29 Uchwała Uchwała nr III/6/10 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łaskarzew na 2011 rok
2011 3584 2011-06-29 Uchwała Uchwała nr III/7/10 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2021
2011 3585 2011-06-29 Uchwała Uchwała nr VI/25/11 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 31 marca 2011r. w sprawie nadania Statutu dla Gminnego Domu Kultury w Starym Helenowie
2011 3206 2011-06-13 Uchwała Uchwała nr V/17/11 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie powołania inkasentów dla poboru podatków na terenie gminy Łaskarzew oraz zasad ich wynagradzania.
2011 2952 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr XLII/155/10 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie ustalenia średniej ceny skupu 1q żyta dla celów określenia podatku rolnego na 2011 rok
2011 2951 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr XLII/154/10 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok
2011 2954 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr XLII/157/10 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok
2011 2953 2011-06-02 Uchwała Uchwała nr XLII/156/10 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia ceny drewna dla potrzeb obliczania podatku leśnego na 2011 rok
2009 6640 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/119/09 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie ustalenia średniej ceny skupu 1q żyta dla celów określenia podatku rolnego na 2010 rok
2009 6639 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/118/09 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
2009 6642 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/121/09 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok
2009 6641 2009-12-17 Uchwała Uchwała nr XXXI/120/09 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia ceny drewna dla potrzeb obliczania podatku leśnego na 2010 rok
2009 4438 2009-09-21 Uchwała Uchwała nr XXIV/99/09 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli, wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia i ypłacania dodatku mieszkaniowego, oraz Regulaminu przyznawania nagród Wójta ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Łaskarzew
2009 729 2009-03-12 Uchwała Uchwała nr XII/88/08 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli, wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz Regulaminu przyznawania nagród Wójta ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Łaskarzew.