Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 51640

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 12166 2019-10-23 Uchwała Uchwała nr 77/XVI/2019 Rady Gminy Staroźreby z dnia 30 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Rostkowo
2019 12164 2019-10-23 Uchwała Uchwała nr XI/87/2019 Rady Gminy Sochocin z dnia 18 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym
2019 12163 2019-10-23 Uchwała Uchwała nr XI/86/2019 Rady Gminy Sochocin z dnia 18 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2019 rok
2019 12162 2019-10-23 Uchwała Uchwała nr XI/84/2019 Rady Gminy Sochocin z dnia 18 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Publicznego Zespołu Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie
2019 12161 2019-10-23 Uchwała Uchwała nr XI/83/2019 Rady Gminy Sochocin z dnia 18 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im. Orła Białego w Sochocinie
2019 12159 2019-10-23 Uchwała Uchwała nr XV/123/2019 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 15 października 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/177/09 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zbuczyn
2019 12157 2019-10-23 Uchwała Uchwała nr X/60/2019 Rady Gminy Mirów z dnia 20 września 2019 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Mirów pod nazwą Żłobek Gminny w Mirowie oraz nadania jej statutu.
2019 12156 2019-10-23 Uchwała Uchwała nr IX/83/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 2 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2019
2019 12155 2019-10-23 Uchwała Uchwała nr XIII/88/2019 Rady Gminy Repki z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Repki oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019r.
2019 12154 2019-10-23 Uchwała Uchwała nr 135/XI/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bodzanów
2019 12150 2019-10-22 Uchwała Uchwała nr XIV/91/2019 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 18 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w miejscowości Myśliszewice gmina Jedlnia-Letnisko - „Niezapominajki”.
2019 12131 2019-10-22 Uchwała Uchwała nr XIV/70/19 Rady Gminy Korytnica z dnia 27 września 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego gminy Korytnica w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
2019 12130 2019-10-21 Uchwała Uchwała nr VII/70/2019 Rady Gminy Łąck z dnia 8 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Zakładu Komunalnego w Łącku.
2019 12129 2019-10-21 Uchwała Uchwała nr VII/63/2019 Rady Gminy Łąck z dnia 8 października 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach , szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łąck
2019 12121 2019-10-21 Uchwała Uchwała nr 43/IX/2019 Rady Gminy Zawidz z dnia 27 września 2019 r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zawidz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 12118 2019-10-21 Uchwała Uchwała nr XIII/47/2019 Rady Gminy Gielniów z dnia 24 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gielniów
2019 12116 2019-10-21 Uchwała Uchwała nr XV/111/2019 Rady Gminy Radziejowice z dnia 23 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Radziejowice
2019 12112 2019-10-21 Uchwała Uchwała nr XIII/74/2019 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 12111 2019-10-21 Uchwała Uchwała nr XII/70/2019 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 12110 2019-10-21 Uchwała Uchwała nr XI/61/2019 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 12109 2019-10-21 Uchwała Uchwała nr X/57/2019 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 12108 2019-10-21 Uchwała Uchwała nr IX/53/2019 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 12107 2019-10-21 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2019 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 12106 2019-10-21 Uchwała Uchwała nr VII/40/2019 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 12105 2019-10-21 Uchwała Uchwała nr VI/35/2019 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 12104 2019-10-21 Uchwała Uchwała nr V/21/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2019 12103 2019-10-21 Uchwała Uchwała nr IV/12/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2019 12102 2019-10-21 Uchwała Uchwała nr III/10/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
2019 12097 2019-10-21 Uchwała Uchwała nr 130/XI/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 117/IX/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury
2019 12096 2019-10-21 Uchwała Uchwała nr 129/XI/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe doraźnych zastępstw oraz innych składników wynagrodzenia
2019 12095 2019-10-21 Uchwała Uchwała nr VII/56/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarnia oraz warunków i zasad korzystania z przystanków.
2019 12094 2019-10-21 Uchwała Uchwała nr VII/54/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2019 rok
2019 12091 2019-10-21 Uchwała Uchwała nr XIII.73.2019 Rady Gminy Rzeczniów z dnia 8 października 2019 r. w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 29 sierpnia 2019 r. do 28 sierpnia 2022r.
2019 12090 2019-10-21 Uchwała Uchwała nr XII/57/19 Rady Gminy Paprotnia z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli
2019 12089 2019-10-21 Uchwała Uchwała nr XII/100/19 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 12088 2019-10-21 Uchwała Uchwała nr XIII/76/2019 Rady Gminy Sadowne z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2019 rok.
2019 12087 2019-10-21 Uchwała Uchwała nr XVII/88/2019 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 7 października 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gołymin - Ośrodek oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 12085 2019-10-21 Uchwała Uchwała nr XV/122/2019 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 15 października 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr IX/63/2019 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi, wicedyrektorowi oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zbuczyn.
2019 12084 2019-10-21 Uchwała Uchwała nr XIV/118/2019 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 30 września 2019 r. w sprawie pozbawienia części drogi gminnej dotychczasowej kategorii.
2019 12083 2019-10-21 Uchwała Uchwała nr X/83/2019 Rady Gminy Strachówka z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2019 rok
2019 12081 2019-10-21 Uchwała Uchwała nr XII/113/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 26 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej we wsi Stare Babice
2019 12080 2019-10-21 Uchwała Uchwała nr XII/111/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 26 września 2019 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stare Babice
2019 12079 2019-10-21 Uchwała Uchwała nr XII/106/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 26 września 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Stare Babice i nadania jej statutu
2019 12078 2019-10-21 Uchwała Uchwała nr XII/107/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2019 rok
2019 12073 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/93/2019 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 18 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/95/2016 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawana nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Jastrzębia
2019 12072 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/92/2019 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 18 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jastrzębia
2019 12071 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr XVIII/91/2019 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 18 października 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr IV/25/2011 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie przyznania stypendiów i nagród za osiągnięcie wyników sportowych oraz uchwały Nr IV/15/2015 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr IV/25/2011 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 24 lutego 2011r.
2019 12060 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr XI/71/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 11 października 2019 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze gminy Ciechanów
2019 12059 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr XI/69/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2019
2019 12053 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr IX.87.2019 Rady Gminy Jasieniec z dnia 12 września 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Zbrosza Duża
2019 12052 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr IX.86.2019 Rady Gminy Jasieniec z dnia 12 września 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wierzchowina
2019 12051 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr IX.85.2019 Rady Gminy Jasieniec z dnia 12 września 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wola Boglewska
2019 12050 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr IX.84.2019 Rady Gminy Jasieniec z dnia 12 września 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Warpęsy
2019 12049 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr IX.83.2019 Rady Gminy Jasieniec z dnia 12 września 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Tworki
2019 12048 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr IX.82.2019 Rady Gminy Jasieniec z dnia 12 września 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Turowice Kolonia
2019 12047 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr IX.81.2019 Rady Gminy Jasieniec z dnia 12 września 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Turowice
2019 12046 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr IX.80.2019 Rady Gminy Jasieniec z dnia 12 września 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Stefanków
2019 12045 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr IX.79.2019 Rady Gminy Jasieniec z dnia 12 września 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Rytomoczydła
2019 12044 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr IX.78.2019 Rady Gminy Jasieniec z dnia 12 września 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Ryszki
2019 12043 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr IX.77.2019 Rady Gminy Jasieniec z dnia 12 września 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Przydróżek
2019 12042 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr IX.76.2019 Rady Gminy Jasieniec z dnia 12 września 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Osiny
2019 12041 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr IX.75.2019 Rady Gminy Jasieniec z dnia 12 września 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Orzechowo
2019 12040 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr IX.74.2019 Rady Gminy Jasieniec z dnia 12 września 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Olszany
2019 12039 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr IX.73.2019 Rady Gminy Jasieniec z dnia 12 września 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Nowy Miedzechów
2019 12038 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr IX.72.2019 Rady Gminy Jasieniec z dnia 12 września 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Miedzechów
2019 12037 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr IX.71.2019 Rady Gminy Jasieniec z dnia 12 września 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Łychowska Wola
2019 12036 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr IX.70.2019 Rady Gminy Jasieniec z dnia 12 września 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Łychów
2019 12035 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr IX.69.2019 Rady Gminy Jasieniec z dnia 12 września 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Leżne
2019 12034 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr IX.68.2019 Rady Gminy Jasieniec z dnia 12 września 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kurczowa Wieś
2019 12033 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr IX.67.2019 Rady Gminy Jasieniec z dnia 12 września 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Koziegłowy
2019 12032 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr IX.66.2019 Rady Gminy Jasieniec z dnia 12 września 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Jasieniec
2019 12031 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr IX.65.2019 Rady Gminy Jasieniec z dnia 12 września 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Ignaców
2019 12030 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr IX.64.2019 Rady Gminy Jasieniec z dnia 12 września 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Gośniewice
2019 12029 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr IX.63.2019 Rady Gminy Jasieniec z dnia 12 września 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Gołębiów
2019 12028 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr IX.62.2019 Rady Gminy Jasieniec z dnia 12 września 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Gniejewice
2019 12027 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr IX.61.2019 Rady Gminy Jasieniec z dnia 12 września 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Franciszków
2019 12026 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr IX.60.2019 Rady Gminy Jasieniec z dnia 12 września 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Czachów
2019 12025 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr IX.59.2019 Rady Gminy Jasieniec z dnia 12 września 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Bronisławów
2019 12024 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr IX.58.2019 Rady Gminy Jasieniec z dnia 12 września 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Boglewice
2019 12023 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr IX.57.2019 Rady Gminy Jasieniec z dnia 12 września 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Alfonsowo
2019 12022 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr IX.54.2019 Rady Gminy Jasieniec z dnia 12 września 2019 r. w sprawie wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego na drodze powiatowej nr 1656W w miejscowości Olszany
2019 12020 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr XI/93/2019 Rady Gminy w Liwie z dnia 1 października 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Liw.
2019 12019 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr XI/92/2019 Rady Gminy w Liwie z dnia 1 października 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 12012 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr XII/99/2019 Rady Gminy Garwolin z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 12011 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr X/123/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wieliszew”
2019 12010 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr X/122/2019 Rady Gminy Wieliszew z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2019 12009 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr X/75/2019 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 10 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Andrzejewo
2019 12008 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr XIV/64/2019 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia diet dla sołtysów.
2019 12007 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr XIV/63/2019 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych.
2019 12003 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr XII/71/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 września 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Olszanka
2019 12002 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr XII/70/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość, szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość, kryteria i tryb przyznawania nagród
2019 12001 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr XII/69/2019 Rady Gminy Olszanka z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Olszanka na 2019 r.
2019 12000 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr XIII/91/19 Rady Gminy Jadów z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/148/09 Rady Gminy Jadów z dnia 24 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach,dla których organem prowadzącym jest Gmina Jadów zmienionej uchwałąNr XXVI/188/2013 Rady Gminy Jadów z dnia 28 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/148/09 Rady Gminy Jadów z dnia 24 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jadów
2019 11996 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr XIV/58/2019 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 27 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Krzynowłoga Mała
2019 11995 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr 69/IX/2019 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 13 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego nagród i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia w Szkole Podstawowej im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie.
2019 11987 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr XIII/77/2019 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sarnaki
2019 11986 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr XIII/76/2019 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia terminu płatności i wynagrodzenia za inkaso
2019 11985 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr XIII/75/2019 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 11984 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr IX/42/2019 Rady Gminy Sabnie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze.
2019 11983 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr IX/41/2019 Rady Gminy Sabnie z dnia 18 września 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sabnie
2019 11960 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr XIII/82/19 Rady Gminy Naruszewo z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XII/77/19 Rady Gminy Naruszewo z dnia 4 września 2019 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Naruszewo
2019 11949 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr XVII.83.19 Rady Gminy Pniewy z dnia 14 października 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze i pełniących funkcje kierownicze w zastępstwie w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pniewy.
2019 11948 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr XVII.84.19 Rady Gminy Pniewy z dnia 14 października 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli udzielających uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących gimnastykę korekcyjną w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pniewy oraz dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pniewy.
2019 11947 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr XII/58/2019 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zaliczenia do kategorii gminnych dróg publicznych drogi wojewódzkiej nr 624 oraz ustalenia jej przebiegu
2019 11946 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr XII/56/2019 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie Statutu Centrum Rekreacji Nieporęt
2019 11945 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr XII/55/2019 Rady Gminy Nieporęt z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie reorganizacji gminnych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i turystyki
2019 11942 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr XI/71/2019 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 16 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sokołów Podlaski dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2019 11941 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr XI/70/2019 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 16 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za pracę w trudnych lub uciążliwych warunkach, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, podział specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w Zespołach Oświatowych prowadzonych przez Gminę Sokołów Podlaski
2019 11940 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr XI/68/2019 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 16 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 11939 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr XI/67/2019 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokołowie Podlaskim
2019 11938 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr IX/85/2019 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 24 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady wynagrodzenia nauczycieli, wysokości oraz szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia i wypłacania dodatku mieszkaniowego, oraz Regulaminu przyznania nagród Wójta ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Łaskarzew.
2019 11937 2019-10-17 Uchwała Uchwała nr IX/84/2019 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 24 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 11921 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr X.72.19 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 27 września 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr VI.36.19 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Białobrzeskiego
2019 11920 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr XII.94.2019 Rady Gminy Kowala z dnia 27 września 2019 r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kowala
2019 11919 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr XII.93.2019 Rady Gminy Kowala z dnia 27 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Kowala
2019 11918 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr XII.92.2019 Rady Gminy Kowala z dnia 27 września 2019 r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kowala
2019 11917 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr XIII/74/2019 Rady Gminy Ceranów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół w Ceranowie
2019 11913 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr XIV/70/19 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 4 października 2019 r. w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem przyjętym w uchwale nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023.
2019 11912 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr XIV/69/19 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 4 października 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w formie zasiłku celowego dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 11911 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr XIV/68/19 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 4 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szczawin Kościelny.
2019 11910 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr XIII.109.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Prażmów, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
2019 11909 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr XIII.108.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wągrodno
2019 11908 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr XIII.106.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL.375.2018 Rady Gminy Prażmów z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Prażmów
2019 11907 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr XIII.105.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 20 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, dla publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne
2019 11906 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr XIII.96.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 września 2019 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
2019 11905 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr XIII.95.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 11902 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr XIII/62/2019 Rady Gminy Joniec z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/95/2016 Rady Gminy Joniec z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 11897 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr XI / 61 / 2019 Rady Gminy Sadowne z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2019 rok.
2019 11896 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr XIII/72/2019 Rady Gminy Sadowne z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/196/2017 Rady Gminy Sadowne z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sadowne
2019 11895 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr XIII/71/2019 Rady Gminy Sadowne z dnia 10 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia, ustalenia wysokości stawek oraz wyznaczenia inkasentów poboru opłaty targowej
2019 11894 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr XIII/70/2019 Rady Gminy Sadowne z dnia 10 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im. bł. Edwarda Grzymały w Sadownem
2019 11893 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr X.63.2019 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 9 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siemiątkowo
2019 11892 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr X.59.2019 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII.45.2019 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 11891 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr XI/113/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 27 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Sucha
2019 11890 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr XI/111/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 27 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Kozłów Biskupi
2019 11889 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr XI/107/2019 Rady Gminy w Nowej Suchej z dnia 27 września 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowa Sucha.
2019 11888 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr XI/149/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi i gminie Jabłonna
2019 11887 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr XI/145/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/325/2017 Rady Gminy Jabłonna z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, nagród oraz niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i w szkołach prowadzonych przez Gminę Jabłonna.
2019 11886 2019-10-16 Uchwała Uchwała nr XI/144/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019 Gminy Jabłonna
2019 11876 2019-10-15 Uchwała Uchwała nr XII/85/19 Rady Gminy Somianka z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zmian do Uchwały budżetowej nr III/21/18 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2018 rok
2019 11871 2019-10-15 Uchwała Uchwała nr 96/IX/2019 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Nowe Miasto na 2019 rok
2019 11870 2019-10-15 Uchwała Uchwała nr 90/VIII/2019 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Nowe Miasto na 2019 rok.
2019 11863 2019-10-15 Uchwała Uchwała nr VII/38/19 Rady Gminy Sterdyń z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Sterdyń na 2019 rok
2019 11851 2019-10-15 Uchwała Uchwała nr XVII/83/2019 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 20 września 2019 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej na terenie Gminy Jastrzębia
2019 11846 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr 79/X/2019 Rady Gminy Świercze z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2019 11844 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr IX/79/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 2 października 2019 r. w sprawie ustanowienia tytułu „ZASŁUŻONY DLA GMINY STANISŁAWÓW”
2019 11843 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr IX/78/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 2 października 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XVI/107/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie
2019 11842 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr IX/77/2019 Rady Gminy Stanisławów z dnia 2 października 2019 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Stanisławów ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Senior +
2019 11839 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr XI/61/2019 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 27 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krasnosielc
2019 11826 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr XV/72/2019 Rady Gminy Parysów z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XX/76/09 Rady Gminy Parysów - Komisarz Rządowy z dnia 22 kwietnia 2009 r. (zmienioną uchwałą nr X/44/2015 Rady Gminy w Parysowie z dnia 26 sierpnia 2015 r.; uchwałą nr XIV/68/2019 Rady Gminy Parysów z dnia 7 sierpnia 2019 r.) w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, dodatku za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Parysów
2019 11825 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr 73/IX/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 11822 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr XI/62/2019 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jabłonna Lacka
2019 11821 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr XI/60/2019 Rady Gminy Jabłonna Lacka z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Jabłonna Lacka za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
2019 11820 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr XVI/80/19 Rady Gminy Wilga z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/200/17 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Wilga przez inne podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania.
2019 11819 2019-10-14 Uchwała Uchwała nr XVI/79/19 Rady Gminy Wilga z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/241/18 Rady Gminy Wilga z dnia 17 października 2018 w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania.
2019 11814 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XIII.79.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 23 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia „Regulaminu targowiska gminnego Mój Rynek w Kotuniu”.
2019 11795 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XI/78/2019 Rady Gminy Radzanów z dnia 25 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie Gminy Radzanów.
2019 11781 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr X/66/2019 Rady Gminy Maciejowice z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/126/2016 Rady Gminy Maciejowice z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Maciejowice.
2019 11780 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr X/65/2019 Rady Gminy Maciejowice z dnia 13 września 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 11778 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr 81.X.2019 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Płoniawy-Bramura na rok 2019
2019 11777 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr 76.X.2019 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płoniawy-Bramura
2019 11776 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr 73/XV/2019 Rady Gminy Iłów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat lokalnych, stanowiących dochód budżetu Gminy Iłów instrumentem płatniczym
2019 11775 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XIV.191.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 września 2019 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale budżetowej na rok 2019, Nr IV.42.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 11773 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr IX.61.2019 Rady Gminy Odrzywół z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie określającym zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Odrzywół, wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania niektórych innych świadczeń, wynikających ze stosunku pracy
2019 11772 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr XII/75/19 Rady Gminy Skórzec z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.
2019 11771 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr VIII/90/2019 Rady Gminy Szydłowo z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Szydłowo lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg
2019 11766 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr 74/IX/2019 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 13 września 2019 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Nowy Duninów
2019 11765 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr 70/IX/2019r. Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 13 września 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli (logopedy, pedagoga szkolnego, nauczyciela doradztwa zawodowego, rewalidacji i nauczyciela wspomagającego) oraz nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie.
2019 11764 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr X.92.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Mińsk Mazowiecki obejmującego etap „A6.2” - tereny znajdujące się w miejscowości Brzóze pn. „Obwodnica wschód”
2019 11763 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr X.91.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Mińsk Mazowiecki obejmującego etap „A6.1” - tereny znajdujące się w miejscowości Brzóze i Żuków pn. „Obwodnica zachód”
2019 11762 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr X.89.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Mińsk Mazowiecki obejmującego etap „A5.2” – tereny znajdujące się w miejscowości Arynów pn. „Węzeł”
2019 11761 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr X.88.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Mińsk Mazowiecki obejmującego etap „A5.1” - tereny znajdujące się w miejscowości Królewiec
2019 11760 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr 80/XVI/2019 Rady Gminy Staroźreby z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Staroźreby
2019 11759 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr 79/XVI/2019 Rady Gminy Staroźreby z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Staroźrebach
2019 11758 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr 78/XVI/2019 Rady Gminy Staroźreby z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uznania 2 sztuk drzew jako pomniki przyrody
2019 11757 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr 75/XVI/2019 Rady Gminy Staroźreby z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 62/XII/2019 Rady Gminy Staroźreby z dnia 28 czerwca 2019 r.
2019 11752 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr 66/IX/19 Rady Gminy Bulkowo z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 284/XXXVIII/18 Rady Gminy Bulkowo z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz szczegółowe warunki wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość i warunki przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Bulkowo
2019 11751 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr 67/IX/19 Rady Gminy Bulkowo z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia Lokalnego programu wspierania edukacji dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bulkowo
2019 11750 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr X/133/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 2 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie cmentarza we wsi Chotomów
2019 11749 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr X/132/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 2 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dla terenu w rejonie ulic Modlińskiej i Złotej Renety w Jabłonnie
2019 11748 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr X/131/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 2 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulic Modlińskiej, Chotomowskiej i Stanisława Bzury we wsi Jabłonna
2019 11747 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr X/130/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 2 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna w rejonie ulic Strażackiej, Pięknej i Żeligowskiego we wsi Chotomów
2019 11746 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr 68/IX/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 września 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad przyznawania Nagród Wójta Gminy Mała Wieś
2019 11745 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr 67/IX/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 września 2019 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mała Wieś
2019 11744 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr 66/IX/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Mała Wieś
2019 11743 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr 65/IX/2019 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 27 września 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Mała Wieś
2019 11742 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr 102.XII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn."Zakręt Południowy"
2019 11741 2019-10-11 Uchwała Uchwała nr 101.XII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Zakręt Północny – część A”
2019 11732 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr XII/67/19 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej - ulicy Topolowej w Orońsku
2019 11731 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr X/84/2019 Rady Gminy Strachówka z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XX/101/09 Rady Gminy Strachówka z dnia 20 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Strachówka
2019 11730 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr XIII/106/2019 Rady Gminy Czosnów z dnia 24 września 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic, drodze wewnętrznej we wsi Łosia Wólka
2019 11729 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr XIII/105/2019 Rady Gminy Czosnów z dnia 24 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku energetycznego
2019 11728 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr 78/XV/2019 Rady Gminy Iłów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 117/XXIX/2009 Rady Gminy w Iłowie z dnia 24 marca 2009 ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 121/XXX/2009 Rady Gminy w Iłowie z dnia 28 kwietnia 2009 roku oraz Uchwałą Nr 156/XXXIII/2017 Rady Gminy w Iłowie z dnia 28 września 2017 roku, Uchwałą nr 186/XL/2018 Rady Gminy Iłów z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Iłów oraz wypłacania dodatku mieszkaniowego.
2019 11727 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr 77/XV/2019 Rady Gminy Iłów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części oraz w sprawie uchylenia uchwały nr 59/XI/2019 Rady Gminy Iłów z dnia 30.05.2019 r w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2019 11726 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr 76/XV/2019 Rady Gminy Iłów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
2019 11725 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr IX.82.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 1 października 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości ,rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów ,terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 11724 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr IX.73 2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 1 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku.
2019 11723 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr 38/X/2019 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 26 czerwca 2019 r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŻABIA WOLA OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI SŁUBICA DOBRA (Obszar XXVIb-1)
2019 11719 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr 80/X/2019 Rady Gminy Świercze z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany przebiegu dróg gminnych
2019 11718 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr XII/96/2019 Rady Gminy Garwolin z dnia 30 września 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej położonej w gminie Garwolin
2019 11712 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr XIII.110.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 27 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz zasad ich przyznawania
2019 11711 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Borowie
2019 11705 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr 41/VIII/2019 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie dopuszczenia do zapłaty podatków i opłat lokalnych instrumentem płatniczym.
2019 11704 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr 40/VIII/2019 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
2019 11703 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr 44/VIII/2019 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szulborze Wielkie.
2019 11702 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr 43/VIII/2019 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz odstąpienia od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 na terenie gminy Szulborze Wielkie.
2019 11701 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr 46/VIII/2019 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szulborzu Wielkim prowadzonej przez Gminę Szulborze Wielkie.
2019 11700 2019-10-10 Uchwała Uchwała nr 42/VIII/2019 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
2019 11697 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XII.6.2019 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 4 października 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Wieniawa.
2019 11696 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr X/77/19 Rady Gminy Szelków z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szelków.
2019 11695 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr X/76/19 Rady Gminy Szelków z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
2019 11694 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr X/131/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu dla rodzin wielodzietnych Rodzina 3+ na lata 2019 -2022”
2019 11693 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr X/130/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu osłonowego umożliwiającego przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na lata 2019- 2022”.
2019 11692 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr X/115/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Gminy Michałowice Nr IV/33/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r.
2019 11691 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr IX.66.2019 Rady Gminy Stromiec z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
2019 11688 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XIII.61.2019 Rady Gminy w Promnie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
2019 11686 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XI/85/2019 Rady Gminy Płońsk z dnia 27 września 2019 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Raźniewo – etap I
2019 11679 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr VII/61/2019 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca UCHWAŁĘ NR XXVII/111/2017 RADY GMINY W SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w punktach przedszkolnych , przedszkolu i szkołach na terenie gminy Sobienie-Jeziory
2019 11678 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr VII/60/2019 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca UCHWAŁĘ NR XXVII/110/2017 RADY GMINY W SOBIENIACH-JEZIORACH z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Sobienie-Jeziory
2019 11673 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr X/80/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 4 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/45/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pomiechówek
2019 11672 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr X/79/2019 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 4 października 2019 r. w sprawie ceny za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej
2019 11669 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XIII/103/2019 Rady Gminy Czosnów z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/186/2016 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczania inkasentów, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2019 11668 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XIII/102/2019 Rady Gminy Czosnów z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego należnego od osób fizycznych, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów.
2019 11667 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XIII/101/2019 Rady Gminy Czosnów z dnia 24 września 2019 r. w sprawie opłaty targowej
2019 11666 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XIII/100/2019 Rady Gminy Czosnów z dnia 24 września 2019 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
2019 11665 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XIII/99/2019 Rady Gminy Czosnów z dnia 24 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Czosnów
2019 11664 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr XIII/98/2019 Rady Gminy Czosnów z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczania
2019 11663 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr 89/XII/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 września 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkaso i wyznaczenia inkasentów
2019 11662 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr 87/XII/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zwolnienia dyrektora szkoły od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć w roku szkolnym 2019/2020
2019 11661 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr 86/XII/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 80/XI/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Wyszogród.
2019 11660 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr 87/XI/19 Rady Gminy Słupno z dnia 4 września 2019 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Słupno dla szczególnie uzdolnionych uczniów z terenu Gminy Słupno uczęszczających do szkół ponadpodstawowych
2019 11659 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr 86/XI/19 Rady Gminy Słupno z dnia 4 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 74/VIII/19 Rady Gminy Słupno z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Słupno dla szczególnie uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół podstawowych
2019 11658 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr X/86/19 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Ostrów Mazowiecka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 11657 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr X/80/19 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 27 września 2019 r. uchylająca uchwałę Nr XXIV/266/13 z dnia 27 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy Ostrów Mazowiecka oraz nadania jej statutu
2019 11656 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr X/79/19 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo - księgowej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Ostrów Mazowiecka
2019 11655 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr X/76/19 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały XXXIII/274/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Gminę Ostrów Mazowiecka.
2019 11654 2019-10-09 Uchwała Uchwała nr X/75/19 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 11634 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr VI/67/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości stawek oraz wyznaczenia inkasenta poboru opłaty targowej
2019 11633 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr VI/66/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Brok
2019 11632 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr VI/65/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 27 września 2019 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych
2019 11631 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr VI/64/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brok
2019 11630 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr VI/63/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
2019 11621 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr 116/XII/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019 11620 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr 113/XII/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 17 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego, dodatku za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także nagród i dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna
2019 11619 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XV/85/2019 Rady Gminy Tczów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów.
2019 11618 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XV/84/2019 Rady Gminy Tczów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych, wyznaczenia inkasentów , ustalenia wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów.
2019 11616 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XVI/105/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Międzyborowie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Publicznych w Międzyborowie
2019 11615 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XVI/104/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Konstantego Indefonasa Gałczyńskiego w Jaktorowie.
2019 11614 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XVI/103/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy drodze.
2019 11613 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XVI/102/2019 Rady Gminy Jaktorów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie nadania nazw drogom.
2019 11612 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XII.76.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 11611 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XII.74.2019 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 września 2019 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Baboszewo dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, a także dodatków o charakterze socjalnym
2019 11610 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XIII/115/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 30 września 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej części z użytkowania jako drogi publicznej
2019 11609 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XIII/114/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Goworowo na rok 2019
2019 11608 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr X/94/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2019 11607 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr X/93/2019 Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szczutowo
2019 11606 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Gminy Czerwonka z dnia 30 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tego podatku na obszarze Gminy Czerwonka
2019 11605 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Gminy Czerwonka z dnia 30 września 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Czerwonka
2019 11604 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr VIII/59/2019 Rady Gminy Czerwonka z dnia 30 września 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
2019 11599 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XII/95/2019 Rady Gminy Garwolin z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Garwolin
2019 11597 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr 92/XII/2019 Rady Gminy Rościszewo z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi po przebudowie do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu
2019 11596 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr OS.IX.0007.96.2019 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dębe Wielkie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 11595 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XIII/71/2019 Rady Gminy Stupsk z dnia 30 września 2019 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw nauczycielom publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stupsk
2019 11594 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XIII/69/2019 Rady Gminy Stupsk z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stupsk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020
2019 11591 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XI.102.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
2019 11590 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XI.101.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
2019 11589 2019-10-08 Uchwała Uchwała nr XI.96.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2019 rok
2019 11580 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr IX.65.2019 Rady Gminy Stromiec z dnia 27 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020
2019 11577 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr VII/55/2019 Rady Gminy Grębków z dnia 17 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIX/98/2009 Rady Gminy Grębków z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu określajacego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Grębków.
2019 11575 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr X/77/19 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 27 września 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
2019 11574 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr 77/X/2019 Rady Gminy Świercze z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Świercze
2019 11573 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr 81/X/2019 Rady Gminy Świercze z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej
2019 11572 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr 78/X/2019 Rady Gminy Świercze z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 45/V/2019 Rady Gminy Świercze z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Świerczach ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2019 11571 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr 60/VIII/2019 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli, oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czerwińsk nad Wisłą
2019 11570 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr 59/VIII/2019 z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek, oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Czerwińsk nad Wisłą
2019 11569 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr 58/VIII/2019 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Czerwińsku nad Wisłą
2019 11568 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr VI/41/2019 Rady Gminy Krasne z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Krasne nr VI/34/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krasne zmienioną uchwałą nr III/14/2018 Rady Gminy Krasne z dnia 11 maja 2018 roku
2019 11567 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr VI/40/2019 Rady Gminy Krasne z dnia 30 września 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze
2019 11566 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr VI/38/2019 Rady Gminy Krasne z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 11560 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr 79.X.2019 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 97.XVIII.2016 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Płoniawy-Bramura.
2019 11559 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr 78.X.2019 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 30 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia inkasa od podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości na terenie Gminy Płoniawy-Bramura
2019 11558 2019-10-07 Uchwała Uchwała nr 77.X.2019 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 30 września 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Płoniawy-Bramura w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 11555 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr 98/IX/2019 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 122/XIX/2016 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 28 września 2016 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto.
2019 11554 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XII/68/19 Rady Gminy w Orońsku z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
2019 11548 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XIV/73/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 11547 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XIV/72/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zwolnienia w części lub całości z opłaty za gospodarowanie odpadami
2019 11546 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XIV/71/2019 Rady Gminy Baranów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 11536 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XI/80/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
2019 11535 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XI/79/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2019-2033
2019 11527 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XII/137/2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Sportowa w miejscowości Chodów.
2019 11525 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2019 Rady Gminy Radzanów z dnia 20 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Młodynie Dolne
2019 11523 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XIII/85/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2019 rok
2019 11522 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XII/62/2019 Rady Gminy Strzegowo z dnia 6 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Targowiska ,,Mój Rynek” w Strzegowie
2019 11519 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr 7.41.2019 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Grabów nad Pilicą
2019 11518 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr 8.48.2019 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 27 września 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 12.91.2016 Rady Gminy w Grabowie nad Pilicą z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkół i szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grabów nad Pilicą.
2019 11517 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr 126.XIII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
2019 11516 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr 125.XIII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany statutu Środowiskowego Domu Samopomocy
2019 11515 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr 124.XIII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 września 2019 r. w sprawie stypendiów sportowych
2019 11514 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr 117.XIII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 91.LVII.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wiązowna
2019 11513 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XII/84/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zasad korzystania z placów zabaw Gminy Suchożebry
2019 11512 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XII/82/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dla dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz nauczyciela pełniącego funkcje kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Suchożebry.
2019 11511 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XII/83/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
2019 11510 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XII/81/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia Regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Suchożebry
2019 11509 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XII/80/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 11508 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XII/86/2019 Rady Gminy Suchożebry z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019.
2019 11502 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XV/67/2019 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Sońsk w sprawie nadania imienia Honorowych Dawców Krwi PCK dla ronda w miejscowości Gąsocin, gm. Sońsk u zbiegu ulic: Ciechanowskiej, Płońskiej, Nasielskiej
2019 11501 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XV/65/2019 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Wójtowi Gminy Sońsk uprawnienia do stanowienia ich wysokości
2019 11500 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XV/64/2019 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Sońsk
2019 11499 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr XV/63/2019 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2019
2019 11498 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr VII/58/2019 Rady Gminy Grębków z dnia 17 września 2019 r. zmieniająca chwałę Rady Gminy Grębków Nr XVI/95/2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grębków
2019 11497 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr VII/54/2019 Rady Gminy Grębków z dnia 17 września 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, pracujących z grupami obejmującymi dziewci 6-letnie i dzieci młodsze w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Grębków
2019 11496 2019-10-04 Uchwała Uchwała nr VII/53/2019 Rady Gminy Grębków z dnia 17 września 2019 r. w sprawie okreslenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminnym Przedszkolu w Grębkowie i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Grębków
2019 11493 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XII/68/2019 Rady Gminy Lutocin z dnia 27 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy połozonej w Lutocinie
2019 11485 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr IX/67/2019 Rady Gminy Klwów z dnia 27 września 2019 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kolonia Ulów.
2019 11484 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr X/68/2019 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2019 rok.
2019 11483 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XI.0007.94.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXI/164/09 Rady Gminy w Siennicy z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu dotyczącego określenia zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Siennica, zmienionego Uchwałą Nr XXIII/177/09 Rady Gminy w Siennicy z dnia 30 czerwca 2009 roku, zmienionego Uchwałą Nr VI.0007.53.2015 Rady Gminy w Siennicy z dnia 25 czerwca 2015 roku, zmienionego Uchwałą Nr XLI.0007.308.2018 z dnia 06 września 2018 roku
2019 11479 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr 66/IX/19 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 11478 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr 70/VIII/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia nazewnictwa ulic we wsi LUDWIKOWO gmina Stara Biała
2019 11477 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr 69/VIII/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 26 września 2019 r. w sprawie dopłat dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
2019 11476 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr 68/VIII/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Stara Biała
2019 11475 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr 67/VIII/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 26 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Stara Biała w roku 2020
2019 11474 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr 71/VIII/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 26 września 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 11469 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/83/2019 Rady Gminy Radzanów z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Radzanów w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 11468 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XI/82/2019 Rady Gminy Radzanów z dnia 25 września 2019 r. w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora Przedszkola Publicznego w Radzanowie do załatwinia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
2019 11458 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XIV.187.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy we wsi Kajetany
2019 11457 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XIV.186.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Młochów
2019 11456 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XIV.185.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Urzut
2019 11455 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XIV.174.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 września 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 11454 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XIV.173.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 września 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nadarzyn
2019 11449 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XII/79/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Trojanów.
2019 11448 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr IX/74/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Trojanów na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026”
2019 11447 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr VIII/72/2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 27 września 2019 r. w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego i funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
2019 11446 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr VIII/71/2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/40/2019 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieczfnia Kościelna oraz granic ich obwodów.
2019 11443 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr IX/61/19 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2019.
2019 11442 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr IX/59/19 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Stary Lubotyń oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2019 11441 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr IX/57/19 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 11435 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XIV/101/2019 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany statutu Zakładu Usług Komunalnych w Solcu nad Wisłą
2019 11434 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XIV/100/2019 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Solec nad Wisłą konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Solec nad Wisłą
2019 11433 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr XIV/99/2019 Rady Gminy Solec nad Wisłą z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany w Statucie Centrum Usług Wspólnych Gminy Solec nad Wisłą
2019 11430 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr IX/59/2019 Rady Gminy Młynarze z dnia 27 września 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość, warunki przyznawania, obliczania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz nagród.
2019 11429 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr IX/57/2019 Rady Gminy Młynarze z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
2019 11428 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr IX/56/2019 Rady Gminy Młynarze z dnia 27 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Młynarze
2019 11427 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr X/140/ 2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXI/146/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 lipca 2008 r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie gminy Michałowice
2019 11426 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr X/139/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie gminy Michałowice
2019 11425 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr X/129/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/322/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2010 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
2019 11424 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr X/128/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 11423 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr X/127/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 sierpnia 2019 r. Zmieniająca uchwałę Nr XV/171/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Michałowice”.
2019 11422 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr X/125/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej, z siedzibą w Komorowie przy Al. Marii Dąbrowskiej 12/20.
2019 11421 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr X/124/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Nowej Wsi wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi przy ul. Głównej 96
2019 11420 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr X/123/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Komorowie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie przy Al. Marii Dąbrowskiej 12/20.
2019 11419 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr X/122/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/340/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2017 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
2019 11418 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr X/121/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr VII/96/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu bezpłatnego parkingu w systemie „Parkuj i Jedź” (Park&Ride) zrealizowanego w ramach projektu pod nazwą „Budowa parkingu „Parkuj i Jedź” w Gminie Michałowice – ETAP II”.
2019 11417 2019-10-03 Uchwała Uchwała nr X/120/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr VII/95/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu bezpłatnego parkingu w systemie „Parkuj i Jedź” (Park&Ride) przy ul. Kuchy w Regułach.
2019 11411 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XII/70/2019 Rady Gminy Radzanowo z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmu i odpłatności za wynajem infrastruktury sportowej, pomieszczeń i sprzętu w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzanowo oraz opłat za wynajem
2019 11409 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XII/78/19 Rady Gminy Gozdowo z dnia 27 września 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
2019 11408 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XI/61/2019 Rady Gminy Jakubów z dnia 20 września 2019 r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jakubów
2019 11405 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XIII/93/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 25 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 11404 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XIII/87/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Leoncin zaliczanych do sektora finansów publicznych
2019 11403 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XIII/88/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 25 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Gać Gmina Leoncin
2019 11402 2019-10-02 Obwieszczenie Obwieszczenie Rady Gminy Wiskitki z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Wiskitki
2019 11401 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr X/70/2019 Rady Gminy Chynów z dnia 24 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr XIII/80/2012 Rady Gminy Chynów z dnia 20 marca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chynów obejmującego części wsi Edwardów, Sułkowice i Drwalew
2019 11400 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr XII/79/19 Rady Gminy Gozdowo z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zniesienia statusu pomników przyrody
2019 11369 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr 78/VI/2019 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 43/III/2018 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 rok
2019 11368 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr 88/VI/2019 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 24 września 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023
2019 11367 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr 87/VI/2019 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 24 września 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 11366 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr 85/VI/2019 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 11365 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr 83/VI/2019 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 24 września 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze
2019 11364 2019-10-02 Uchwała Uchwała nr 82/VI/2019 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 184/XIX/09 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzeń, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Czernice Borowe
2019 11353 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XI.83.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewidencyjnych nr 141/4 i 141/5 we wsi Krępa
2019 11352 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr VIII.68.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wokół zbiornika wodnego Jagodno w gminie Przytyk – część A.
2019 11349 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr IX/71/2019 Rady Gminy Winnica z dnia 25 września 2019 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Zespole Placówek Oświatowych w Winnicy oraz oddziałach przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. kan. Jana Sieka w Błędostowie prowadzonych przez Gminę Winnica
2019 11348 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XV/82/19 Rady Gminy w Regiminie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Regimin
2019 11347 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XIII/69/19 Rady Gminy w Regiminie z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum w Regiminie.
2019 11346 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XV/79/19 Rady Gminy w Regiminie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Regimin
2019 11345 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XV/80/19 Rady Gminy w Regiminie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zasad i trybu zgłaszania projektów uchwał Rady Gminy w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 11344 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XIII/70/19 Rady Gminy w Regiminie z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Regimin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
2019 11343 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr 72/IX/19 Rady Gminy Załuski z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 13/III/18 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019 11342 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr 71/IX/19 Rady Gminy Załuski z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 14/III/18 Rady Gminy w Załuskach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 11341 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr 70/IX/19 Rady Gminy Załuski z dnia 27 września 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych wszkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Załuski.
2019 11340 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr 69/IX/19 Rady Gminy Załuski z dnia 27 września 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Załuski od dnia 1 września 2019 roku.
2019 11339 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr 68/IX/19 Rady Gminy Załuski z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 41/VI/19 Rady Gminy Załuski z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2019 11335 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XI/87/2019 Rady Gminy Lelis z dnia 24 września 2019 r. w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej Gminy Lelis sp. z o.o. w Lelisie zadań własnych Gminy Lelis
2019 11334 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XI/86/2019 Rady Gminy Lelis z dnia 24 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
2019 11333 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XI/84/2019 Rady Gminy Lelis z dnia 24 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 11332 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XI/82/2019 Rady Gminy Lelis z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019
2019 11328 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr 86/IX/2019 Rady Gminy Grudusk z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Stawy Żarnowskie”
2019 11327 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr 128.XIII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Wiązownie
2019 11324 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XII/70/2019 Rady Gminy Ceranów z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 11322 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XIV.69.2019 Rady Gminy Rząśnik z dnia 24 września 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania w Gminie Rząśnik
2019 11321 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr XII/45/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 września 2019 r. o zmianie uchwały Nr XIX/27/2016 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia
2019 11320 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr IX/57/2019 Rady Gminy Troszyn z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wprowadzenie bezpłatnych usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym na terenie gminy Troszyn
2019 11308 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr IX/ 75 /19 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brudzeniu Dużym
2019 11307 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr IX/69/19 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 12 września 2019 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Bądkowo Kościelne
2019 11306 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr IX/58/2019 Rady Gminy Łyse z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich położonych na terenie Gminy Łyse
2019 11305 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr IX/57/2019 Rady Gminy Łyse z dnia 24 września 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród
2019 11304 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr IX/56/2019 Rady Gminy Łyse z dnia 24 września 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łyse oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Łyse od dnia 1 września 2019 roku.
2019 11303 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr IX/55/2019 Rady Gminy Łyse z dnia 24 września 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łyse od dnia 1 września 2019 roku.
2019 11302 2019-10-01 Uchwała Uchwała nr IX/51/2019 Rady Gminy Łyse z dnia 24 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2019
2019 11290 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr XVI/66/2019 Rady Gminy Bielany z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
2019 11289 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr X/67/2019 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/178/09 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
2019 11288 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr X/66/2019 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Zygmunta Krasińskiego w Opinogórze Górnej, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Opinogóra Górna
2019 11267 2019-09-27 Uchwała Uchwała nr IX/65/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok
2019 11266 2019-09-27 Uchwała Uchwała nr 61/IX/19 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 20 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 158/XXIX/2018 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady przyznawania składników wynagrodzenia za pracę oraz dodatków do wynagrodzenia i ich wysokości, a także nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę.
2019 11263 2019-09-27 Uchwała Uchwała nr VIII/38/2019 Rady Gminy Radzanów z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr II/9/2019 Rady Gminy w Radzanowie z dnia 26 lutego 2019 r w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 11262 2019-09-27 Uchwała Uchwała nr XI.83.2019 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 20 września 2019 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019, Nr III.21.2018 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28 grudnia 2018 r.
2019 11259 2019-09-27 Uchwała Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Gminy Borkowice z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany w Regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Borkowice .
2019 11254 2019-09-27 Uchwała Uchwała nr 85/IX/2019 Rady Gminy Grudusk z dnia 25 września 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
2019 11253 2019-09-27 Uchwała Uchwała nr 87/IX/2019 Rady Gminy Grudusk z dnia 25 września 2019 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr 75/VII/2019 Rady Gminy Grudusk z dnia 26 czerwca 2019 r. dotyczącej zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach; zasad zwalniania nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze od obowiązku realizacji obniżonego tygodniowego wymiaru zajęć; określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
2019 11252 2019-09-27 Uchwała Uchwała nr 83/IX/2019 Rady Gminy Grudusk z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 247/XXXIII/2018 Rady Gminy Grudusk z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu dotyczącego wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponad wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Grudusk
2019 11244 2019-09-27 Uchwała Uchwała nr XV/64/2019 Rady Gminy Bielany z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2019 rok
2019 11243 2019-09-27 Uchwała Uchwała nr XIV/63/2019 Rady Gminy Bielany z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bielany na 2019 rok
2019 11238 2019-09-27 Uchwała Uchwała nr XIII/90/2019 Rady Gminy Repki z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 11237 2019-09-27 Uchwała Uchwała nr XIII/89/2019 Rady Gminy Repki z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/83/2019 Rady Gminy Repki z dnia 12 września 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 11233 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr 47/VII/19 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 4 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu pomocy społecznej dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych w wyniku realizacji projektu pn. „Wymiana urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Boguty -Pianki”
2019 11227 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr X/75/2019 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 18 września 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektora, wicedyrektora oraz nauczyciela pełniącego stanowisko kierownicze, a także nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolu, dla których Gmina Belsk Duży jest organem prowadzącym oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedy, pedagoga i psychologa szkolnego oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami dzieci 6-letnich i młodszych
2019 11226 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr X/74/2019 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 18 września 2019 r. o zmianie uchwały Nr IV/21/2019 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród
2019 11218 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr VII/51/19 Rady Gminy Rusinów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokość stawek i warunki przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania pozostałych składników wynagradzania
2019 11217 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr VII/50/19 Rady Gminy Rusinów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie zmiany w Statutach Sołectw
2019 11216 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr VII/48/19 Rady Gminy Rusinów z dnia 9 września 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Rusinów lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
2019 11215 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr XVII/93/2019 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 13 września 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 - letnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stara Kornica
2019 11214 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr XVII/91/2019 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/192/2013 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 24 września 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stara Kornica
2019 11213 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr XVII/95/2019 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 13 września 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Stara Kornica
2019 11212 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr XVII/94/2019 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/121/09 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.
2019 11209 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr 50/VII/19 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 4 września 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 11207 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr 48/VII/19 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 4 września 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 11206 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr IX/92/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 6 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Długosiodło na 2019 rok
2019 11205 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr SOK.0007.79.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 19 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/208/10 Rady Gminy Jednorożec z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także nagród oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Jednorożec.
2019 11203 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr SOK.0007.78.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 19 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr SOK.0007.19.2018 Rady Gminy Jednorożec z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jednorożec na 2019 rok
2019 11190 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr XIII/132/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, a Gminą Teresin w sprawie współpracy przy realizacji inwestycji przebudowy drogi krajowej nr 92 w miejscowościach: Topołowa, Seroki-Parcela, Lisice
2019 11189 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr XIII/128/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 23 września 2019 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Teresinie
2019 11188 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr XIII/127/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 23 września 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XIII/86/2015 z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Teresin
2019 11187 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr XIII/125/2019 Rady Gminy Teresin z dnia 23 września 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Teresin”
2019 11186 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr VIII/42/19 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży ze szkół z terenu Gminy Garbatka-Letnisko oraz określenia zasad i form przyznawania Stypendium Wójta Gminy Garbatka-Letnisko dla wybitnie uzdolnionych uczniów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
2019 11185 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr VIII/41/19 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Garbatka-Letnisko
2019 11184 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr VIII/40/2019 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
2019 11183 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr VIII/39/19 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/34/18 Rady Gminy Garbatka-Letnisko ustalającej zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Garbatka-Letnisko na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Garbatka-Letnisko
2019 11182 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr XV/122/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 5 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/511/08 Rady Gminy Raszyn z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Raszyn
2019 11181 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr XV/127/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 5 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2019 11180 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr XV/128/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 5 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn
2019 11179 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr XV/129/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 5 września 2019 r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie Gminy Raszyn
2019 11176 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr IX/86/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 6 września 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli
2019 11175 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr X/61/2019 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Sokołów Podlaski
2019 11162 2019-09-26 Uchwała Uchwała nr 49/VII/19 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 4 września 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innych nieruchomości, wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku
2019 11135 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr XII.122.2019 Rady Gminy Błędów z dnia 13 sierpnia 2019 r. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Błędów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku .
2019 11134 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr XII.123.2019 Rady Gminy Błędów z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Błędów.
2019 11133 2019-09-25 Uchwała Uchwała nr XI.120.2019 Rady Gminy Błędów z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Błędów
2019 11131 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr XI/67/2019 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 11 września 2019 r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT WSI BUDY ZAKLASZTORNE.
2019 11130 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr XIV/62/2019 Rady Gminy Sońsk z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2019
2019 11126 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr XIV/103/19 Rady Gminy Izabelin z dnia 9 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Gminy Izabelin
2019 11125 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr IX/65/19 Rady Gminy Nur z dnia 16 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nur - Etap II
2019 11109 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr XI.87.2019 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 20 września 2019 r. w sprawie w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków i nagród ze specjalnego funduszu nagród oraz szczegółowe warunki ich przyznawania i wypłacania, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny zastępstw doraźnych dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest gmina Brańszczyk
2019 11108 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr XI.86.2019 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 20 września 2019 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek godzin dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela
2019 11107 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr XI.85.2019 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 20 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych utworzonych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brańszczyk
2019 11106 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr XI.84.2019 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 20 września 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Brańszczyk spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania
2019 11084 2019-09-24 Uchwała Uchwała nr XIII/79/19 Rady Gminy Kampinos z dnia 17 września 2019 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2019 r.
2019 11076 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr VI/48/19 Rady Gminy Czarnia z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Czarnia na 2019 rok
2019 11073 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr IX/74/2019 Rady Gminy Strachówka z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Strachówka na 2019 rok
2019 11066 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2019 Rady Gminy Gzy z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Gzy na rok 2019
2019 11056 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr IX/66/19 Rady Gminy Nur z dnia 16 września 2019 r. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet sołtysom za udział w sesji Rady Gminy Nur
2019 11055 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr IX/63/19 Rady Gminy Nur z dnia 16 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nur
2019 11054 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr IX/62/19 Rady Gminy Nur z dnia 16 września 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz nauczycieli oddziałów przedszkolnych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Nur
2019 11053 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr IX/58/19 Rady Gminy Nur z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok
2019 11050 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr IX/69/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/100/2016 Rady Gminy Sypniewo z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Sypniewie.
2019 11049 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr IX/68/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 18 września 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sypniewo
2019 11048 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr IX/67/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr III/14/2018 Rady Gminy Sypniewo z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2019 11047 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr IX/66/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr III/13/2018 Rady Gminy Sypniewo z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
2019 11046 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr XII.125.2019 Rady Gminy Błędów z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia planu doskonalenia nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia , na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Błędów w roku 2019.
2019 11045 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr XII.124.2019 Rady Gminy Błędów z dnia 13 sierpnia 2019 r. W sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach, dla których Gmina Błędów jest organem prowadzącym.
2019 11044 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr XII.126.2019 Rady Gminy Błędów z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2019 11043 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr Uchwała Nr XII.127.2019 Rady Gminy Błędów z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie udzielania pomocy w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
2019 11040 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr IX/89/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 6 września 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długosiodle do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Długosiodło
2019 11039 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr IX/90/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 6 września 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Targowiska "Mój Rynek" w Długosiodle
2019 11038 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr IX/87/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 6 września 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XII/106/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
2019 11037 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr IX/84/2019 Rady Gminy Długosiodło z dnia 6 września 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Długosiodło
2019 11036 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr IX/86/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr VI/43/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie opłaty targowej
2019 11035 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr IX/85/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/162/2017 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poświętne
2019 11034 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr IX/84/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Poświętne oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
2019 11033 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr IX/83/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zapewnienie bezpłatnego transportu dla uczniów, wobec których Gmina Poświętne nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu do oddziałów przedszkolnych i szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poświętne.
2019 11032 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr IX/82/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z pomieszczeń w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Poświętne
2019 11031 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr IX/81/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze
2019 11030 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr IX/80/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli
2019 11029 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr IX/79/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi szkół oraz zespołów szkolno-przedszkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Poświętne
2019 11028 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr X/57/2019 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krasnosielc
2019 11027 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr 112.XII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych pomocą społeczną w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
2019 11026 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr 111.XII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 301/XXXIX/06 Rady Gminy Wiązowna z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
2019 11025 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr 110.XII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Duchnów
2019 11024 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr 109.XII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębie geodezyjnym Izabela
2019 11023 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr 106.XII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy będącej drogą wewnętrzną, położoną w obrębach geodezyjnych Bolesławów i Czarnówka
2019 11022 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr 105.XII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazw ulic drogom ogólnie dostępnym, położonym w obrębach geodezyjnych Kruszówiec i Czarnówka
2019 11021 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr 103.XII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie gminy Wiązowna, na realizację zadań z zakresu ochrony powietrza, których celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w tym zanieczyszczeń pyłowych, z pieców oraz kotłowni opalanych paliwem stałym, w celu realizacji założeń wynikających z Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Wiązowna 2018-2024
2019 11020 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr 98.XII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Gmina Wiązowna
2019 11019 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr 97.XII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej
2019 11018 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr 96.XII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2019 11017 2019-09-23 Uchwała Uchwała nr 104.XII.2019 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 28.II.2018 Rady Gminy Wiązowna z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej emisji dla Gminy Wiązowna 2018 -2024”
2019 10989 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr XVI.81.19 Rady Gminy Pniewy z dnia 19 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum im. Wojciecha Siemiona w Kruszewie.
2019 10988 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr 73/X/2019 Rady Gminy Zatory z dnia 17 września 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorach.
2019 10982 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr XII/54/2019 Rady Gminy Sochaczew z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/130/2016 z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sochaczew
2019 10981 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr IX/48/2019 Rady Gminy Sochaczew z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznego przedszkola w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.
2019 10968 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr XI/70/2019 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 9 września 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania
2019 10967 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr IX/75/2019 Rady Gminy Jastrząb z dnia 3 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia z opłat, zwrotu opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Żłobku Gminnym w Gąsawach Plebańskich