Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 360

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11690 2019-10-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 312/2019 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2019 10961 2019-09-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 271/2019 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2019 9740 2019-08-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 237/2019 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2019 9355 2019-07-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 206/2019 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2019 8847 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr 1 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 11 lipca 2019 r. o zakończeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków
2019 7545 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr IX/106/2019 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2019 rok
2019 7235 2019-06-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 141/2019 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia korekty sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2018 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Siedlce
2019 7234 2019-06-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 163/2019 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2019 6804 2019-05-29 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Siedlce; Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia Miastu Siedlce obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2019 6233 2019-05-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 131/2019 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2019 6232 2019-05-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 113/2019 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2019 3179 2019-03-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 58/2019 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2019 2479 2019-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/2019 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2019 2333 2019-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/2019 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie publikacji sprawozdania Prezydenta Miasta Siedlce z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2018 r.
2019 2315 2019-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 46/2019 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych na terenie Miasta Siedlce przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce.
2019 2314 2019-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 45/2019 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w „Domu nad Stawami” Domu Pomocy Społecznej w Siedlcach.
2019 2313 2019-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 44/2019 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w „Domu pod Kasztanami” Domu Dziecka w Siedlcach.
2019 2089 2019-02-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 477/2018 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmniejszeń oraz przeniesień środków budżetowych
2019 1313 2019-01-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 434/2018 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2018 11393 2018-11-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 325/2018 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2018 11187 2018-11-19 Porozumienie Porozumienie nr 8/2018 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 11 października 2018 r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1.Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2.Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2018 11186 2018-11-19 Porozumienie Porozumienie nr 7/2018 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 27 września 2018 r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1.Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2.Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2018 11185 2018-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 293/2018 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2018 11184 2018-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 261/2018 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2018 11183 2018-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 216/2018 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2018 11182 2018-11-19 Porozumienie Porozumienie nr 6/2018 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 6 czerwca 2018 r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1.Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2.Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2018 11181 2018-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 181/2018 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2018 11180 2018-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 158/2018 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie przekazania korekty sprawozdania finansowego Miasta Siedlce za 2017 rok
2018 11179 2018-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 145/2018 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2018 11178 2018-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 143/2018 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Miasta Siedlce za 2017 rok
2018 11177 2018-11-19 Porozumienie Porozumienie nr 4/2018 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 26 kwietnia 2018 r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1.Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2.Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2018 11176 2018-11-19 Porozumienie Porozumienie nr 3/2018 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 27 marca 2018 r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1.Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2.Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2018 11175 2018-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 316/2017 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 1 września 2017 r. w sprawie przeniesień środków budżetowych
2018 11174 2018-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 314/2017 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2018 11173 2018-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 267/2017 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2018 11172 2018-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 235/2017 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2018 11171 2018-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 194/2017 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2018 11145 2018-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 111/2018 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2018 11144 2018-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 74/2018 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie publikacji sprawozdania Prezydenta Miasta Siedlce z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2017 r.
2018 11143 2018-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 66/2018 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmniejszeń oraz przeniesień środków budżetowych
2018 11142 2018-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/2018 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przeniesień środków budżetowych
2018 11141 2018-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 466/2017 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2018 11140 2018-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 405/2017 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2018 11091 2018-11-16 Porozumienie Porozumienie nr 2/2018 Prezydenta Miasta Siedlce; Starosty Mińskiego z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2018 11090 2018-11-16 Porozumienie Porozumienie nr 15/2017 Prezydenta Miasta Siedlce; Starosty Mińskiego z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2018 11089 2018-11-16 Porozumienie Porozumienie nr 14/2017 Prezydenta Miasta Siedlce; Starosty Mińskiego z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2018 11088 2018-11-16 Porozumienie Porozumienie nr 12/2017 Prezydenta Miasta Siedlce; Starosty Mińskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2018 11082 2018-11-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 377/2018 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2018 5821 2018-06-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 235/2017 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2018 5619 2018-05-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 194/2017 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2018 5618 2018-05-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 267/2017 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2018 2762 2018-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 36/2017 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2018 2732 2018-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 152/2017 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2018 2731 2018-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 150/2017 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Miasta Siedlce za 2016 rok
2018 2104 2018-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 62/2018 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych na terenie Miasta Siedlce przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce
2018 2103 2018-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 61/2018 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w "Domu pod Kasztanami" Domu Dziecka w Siedlcach
2018 2102 2018-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 60/2018 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w "Domu nad Stawami" Domu Pomocy Społecznej w Siedlcach
2018 2089 2018-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 134/2017 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia korekty sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2016 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Siedlce
2017 7873 2017-09-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 120/2017 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2017 7871 2017-09-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 70/2017 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2017 6838 2017-08-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 450/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmniejszeń oraz przeniesień środków budżetowych
2017 6837 2017-08-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 414/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2017 6836 2017-08-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 393/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2017 4836 2017-05-22 Porozumienie Porozumienie nr 1/2017 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 19 stycznia 2017r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1. Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2. Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2017 4832 2017-05-22 Porozumienie Porozumienie nr 3/2017 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 24 marca 2017r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1. Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2. Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2017 4341 2017-05-04 Porozumienie Porozumienie nr 17/2016 Prezydenta Miasta Siedlce; Starosty Mińskiego z dnia 5 grudnia 2016 r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1.Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2.Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2017 4340 2017-05-04 Porozumienie Porozumienie nr 16/2016 Prezydenta Miasta Siedlce; Starosty Mińskiego z dnia 1 grudnia 2016 r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1.Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2.Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2017 4257 2017-04-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 41/2017 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie publikacji sprawozdania Prezydenta Miasta Siedlce z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2016 r.
2017 2444 2017-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 241/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2017 2443 2017-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 274/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2017 2442 2017-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 328/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 września 2016r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2017 2441 2017-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 349/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 października 2016r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2017 1932 2017-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 141/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2017 1931 2017-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 175/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2017 1930 2017-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 219/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2017 1831 2017-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 56/2017 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych na terenie Miasta Siedlce przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce.
2017 1830 2017-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 55/2017 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w „Domu pod Kasztanami” Domu Dziecka w Siedlcach.
2017 1829 2017-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 54/2017 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w „Domu nad Stawami” Domu Pomocy Społecznej w Siedlcach.
2016 11892 2016-12-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 101/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przeniesień środków budżetowych
2016 11891 2016-12-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 60/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2016 11890 2016-12-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2016 11889 2016-12-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 501/2015 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2016 11888 2016-12-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 453/2015 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2016 11622 2016-12-19 Porozumienie Porozumienie nr 12/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 7 października 2016r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego – Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Gostynińskim reprezentowanym przez: Tomasza Matuszewskiego – Starostę Gostynińskiego Jana Kazimierza Krzewickiego – Wicestarostęzwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2016 11621 2016-12-19 Porozumienie Porozumienie nr 9/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 21 czerwca 2016r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego – Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Gostynińskim reprezentowanym przez: Tomasza Matuszewskiego – Starostę Gostynińskiego Jana Kazimierza Krzewickiego – Wicestarostę zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2016 11250 2016-12-13 Porozumienie Porozumienie nr 13/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 października 2016r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1. Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2. Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2016 11249 2016-12-13 Porozumienie Porozumienie nr 11/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 21 września 2016r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1. Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2. Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2016 11248 2016-12-13 Porozumienie Porozumienie nr 8/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 7 czerwca 2016r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1.Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2.Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2016 11013 2016-12-08 Porozumienie Porozumienie nr 7/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 15 kwietnia 2016r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego – Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym a Powiatem Gostynińskim reprezentowanym przez: Tomasza Matuszewskiego – Starostę Gostynińskiego Jana Kazimierza Krzewickiego – Wicestarostę zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2016 11012 2016-12-08 Porozumienie Porozumienie nr 3/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 29 lutego 2016r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego – Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Gostynińskim reprezentowanym przez: Tomasza Matuszewskiego – Starostę Gostynińskiego Jana Kazimierza Krzewickiego – Wicestarostę zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2016 10363 2016-12-01 Porozumienie Porozumienie nr 6/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 27 kwietnia 2016r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1. Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2. Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2016 10362 2016-12-01 Porozumienie Porozumienie nr 5/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 5 kwietnia 2016r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1. Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2. Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2016 10361 2016-12-01 Porozumienie Porozumienie nr 4/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 29 lutego 2016r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1. Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2. Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla ucznia klasy wielozawodowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2016 10360 2016-12-01 Porozumienie Porozumienie nr 2/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 22 stycznia 2016r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1. Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2. Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2016 9522 2016-11-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 143/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Miasta Siedlce za 2015 rok
2016 9520 2016-11-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 147/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 9 maja 2016r. w sprawie przyjęcia korekty sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2015 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Siedlce za 2015 rok
2016 7284 2016-08-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 99/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2015 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Siedlce
2016 7011 2016-07-21 Porozumienie Porozumienie nr 1/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 14 stycznia 2016r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Szydłowieckim zwanych dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2016 4441 2016-05-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 405/2015 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 października 2015r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2016 4386 2016-05-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 282/2015 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2016 4384 2016-05-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 239/2015 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2016 4383 2016-05-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 362/2015 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 września 2015r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2016 4382 2016-05-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 310/2015 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2016 4381 2016-05-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 306/2015 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Siedlce, informacji o kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za I półrocze 2015 roku
2016 3922 2016-04-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 107/2015 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2016 3853 2016-04-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 143/2015 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2016 3852 2016-04-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 192/2015 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2016 3627 2016-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 491/2014 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie zmniejszeń oraz przeniesień środków budżetowych
2016 3544 2016-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 542/2014 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2016 3543 2016-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 34/2015 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2016 3542 2016-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 72/2015 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie przeniesień środków budżetowych
2016 1689 2016-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 51/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w „Domu nad Stawami” Domu Pomocy Społecznej w Siedlcach.
2016 1688 2016-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 50/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w „Domu pod Kasztanami” Domu Dziecka w Siedlcach.
2016 1687 2016-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 49/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych na terenie Miasta Siedlce przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce.
2016 1458 2016-02-16 Porozumienie Porozumienie nr 5/2015 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 16 czerwca 2015r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego – Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Gostynińskim reprezentowanym przez: Tomasza Matuszewskiego – Starostę Gostynińskiego Jana Kazimierza Krzewickiego – Wicestarostę zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2016 869 2016-01-28 Porozumienie Porozumienie nr 9/2015 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 27 listopada 2015r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego – Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Gostynińskim reprezentowanym przez: Tomasza Matuszewskiego – Starostę Gostynińskiego Jana Kazimierza Krzewickiego – Wicestarostę zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2016 515 2016-01-19 Porozumienie Porozumienie nr 8/2015 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 19 listopada 2015r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2016 514 2016-01-19 Porozumienie Porozumienie nr 7/2015 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 29 października 2015r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2016 513 2016-01-19 Porozumienie Porozumienie nr 6/2015 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 12 października 2015r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2016 63 2016-01-04 Porozumienie Porozumienie nr 4/2015 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 16 czerwca 2015r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1. Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2. Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2016 62 2016-01-04 Porozumienie Porozumienie nr 2/2015 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 8 kwietnia 2015r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1. Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2. Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2016 61 2016-01-04 Porozumienie Porozumienie nr 1/2015 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 25 lutego 2015r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1. Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2. Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2015 11164 2015-12-14 Porozumienie Porozumienie nr 3/2015 Prezydenta Miasta Siedlce; Starosty Szydłowieckiego z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2015 10029 2015-12-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 188/2015 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 28 maja 2015r. w sprawie przekazania korekty sprawozdania finansowego Miasta Siedlce za 2014 rok
2015 10028 2015-12-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 142/2015 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Miasta Siedlce za 2014 rok
2015 10027 2015-12-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 106/2015 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2014 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Siedlce
2015 7553 2015-09-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 315/2015 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 3 września 2015r. w sprawie ogłoszenia naboru zgłoszeń kandydatów na członków Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Siedlcach
2015 3499 2015-04-15 Porozumienie Porozumienie nr 13/2014 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 25 listopada 2014r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce a Gminą Zbuczyn, reprezentowaną przez: Tomasza Hapunowicza – Wójta Gminy Zbuczyn w sprawie rozwiązania porozumienia w sprawie przejęcia prowadzenia przez Miasto Siedlce realizacji zadań z zakresu oświaty dotyczących doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych Gminy Zbuczyn zawartego w dniu 1 kwietnia 2004 r. pomiędzy Gminą Zbuczyn, a Miastem Siedlce.
2015 3124 2015-04-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 42/2014 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie przeniesień środków budżetowych
2015 3112 2015-04-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2014 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie zwiększenia środków budżetowych
2015 3109 2015-04-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 175/2014 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2015 3105 2015-04-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 130/2014 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2015 3104 2015-04-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 91/2014 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie przeniesień środków budżetowych
2015 2985 2015-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 491/2013 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie zmniejszenia środków budżetowych
2015 2978 2015-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 486/2013 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2015 2964 2015-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 465/2013 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie zwiększeń środków budżetowych
2015 2962 2015-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 179/2013 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 maja 2013r. w sprawie przeniesień środków budżetowych
2015 2961 2015-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 427/2013 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmniejszeń oraz przeniesień środków budżetowych
2015 2875 2015-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 321/2014 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2015 2869 2015-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 264/2014 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2015 2864 2015-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 217/2014 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 maja 2014r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2015 2862 2015-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 211/2014 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 23 maja 2014r. zmieniające Zarządzenie Nr 130/2014 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2015 2848 2015-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 394/2014 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 września 2014r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2015 2844 2015-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 348/2014 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2015 2705 2015-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 426/2014 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 13 października 2014r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2015 2690 2015-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 455/2014 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 października 2014r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2015 1974 2015-03-10 Porozumienie Porozumienie nr 1/2013 Prezydenta Miasta Siedlce; Wójta Gminy Korczew z dnia 15 lipca 2014r. w sprawie objęcia mieszkańców Gminy Korczew opieką i usługami świadczonymi przez środowiskowe domy samopomocy funkcjonujące na terenie Miasta Siedlce
2015 1670 2015-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 60/2015 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Wiosce Dziecięcej SOS w Siedlcach.
2015 1669 2015-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 59/2015 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w „Domu nad Stawami” Domu Pomocy Społecznej w Siedlcach.
2015 205 2015-01-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 344/2014 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Siedlce, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za I półrocze 2014 roku
2015 13 2015-01-02 Porozumienie Porozumienie nr 9/2014 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 28 maja 2014r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce a Powiatem Mińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach
2015 12 2015-01-02 Porozumienie Porozumienie nr 8/2014 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 13 maja 2014r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce a Powiatem Mińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach
2015 11 2015-01-02 Porozumienie Porozumienie nr 6/2014 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 21 marca 2014r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce a Powiatem Mińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach
2014 12040 2014-12-30 Porozumienie Porozumienie nr 12/2014 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 8 października 2014r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce a Powiatem Gostynińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2014 12039 2014-12-30 Porozumienie Porozumienie nr 7/2014 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 24 marca 2014r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce a Powiatem Gostynińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcac
2014 11881 2014-12-22 Porozumienie Porozumienie nr 2/2014 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 17 lutego 2014r. Zawarte pomiędzy: Miastem Siedlce reprezentowanym przez: Pana Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce przy kontrasygnacie Pana Kazimierza Paryły - Skarbnika Miasta Siedlce a Gminą Trzebieszów reprezentowaną przez: Krzysztofa Wolińskiego – Wójta Gminy Trzebieszów przy kontrasygnacie Pani Ewy Szczygielskiej – Skarbnika Gminy Trzebieszóww sprawie współfinansowania, przez Gminę Trzebieszów, pozaszkolnego punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Bożego w Chrystusie.
2014 11880 2014-12-22 Porozumienie Porozumienie nr 14/2014 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 27 listopada 2014r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1. Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2. Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2014 11879 2014-12-22 Porozumienie Porozumienie nr 11/2014 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 października 2014r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1. Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2. Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2014 11878 2014-12-22 Porozumienie Porozumienie nr 10/2014 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 28 maja 2014r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: 1. Wojciecha Kudelskiego – Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Szydłowieckim reprezentowanym przez: 1.Włodzimierza Górlickiego – Starostę Powiatu Szydłowieckiego 2. Romana Woźniaka – Wicestarostę Powiatu Szydłowieckiego zwanych dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2014 10286 2014-11-12 Porozumienie Porozumienie nr 4/2014 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 10 marca 2014r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1. Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2.Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2014 10285 2014-11-12 Porozumienie Porozumienie nr 1/2014 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 28 stycznia 2014r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1. Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2.Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2014 10284 2014-11-12 Porozumienie Porozumienie nr 11/2013 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 10 października 2013r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym"a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez:1. Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2. Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym"w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach
2014 10283 2014-11-12 Porozumienie Porozumienie nr 10/2013 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 19 września 2013r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez: 1. Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2. Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach
2014 10140 2014-11-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 371/2013 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 października 2013r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2014 10139 2014-11-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 331/2013 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 września 2013r. w sprawie przeniesień środków budżetowych
2014 10138 2014-11-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 261/2013 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2014 10137 2014-11-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 218/2013 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie przeniesień środków budżetowych
2014 10129 2014-11-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 126/2014 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2013 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Siedlce
2014 10059 2014-11-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 280/2013 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Siedlce, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za I półrocze 2013 roku
2014 8705 2014-09-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 266/2012 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2014 5400 2014-05-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 479/2012 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2014 5399 2014-05-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 431/2012 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 października 2012r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2014 5398 2014-05-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 387/2012 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 28 września 2012r. w sprawie przeniesień środków budżetowych
2014 5397 2014-05-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 339/2012 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2014 5396 2014-05-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 320/2012 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie zwiększeń środków budżetowych
2014 5395 2014-05-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 288/2012 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2014 5394 2014-05-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 251/2012 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie przeniesień środków budżetowych
2014 2053 2014-03-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 89/2014 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w „Domu nad Stawami” Domu Pomocy Społecznej w Siedlcach
2014 2052 2014-03-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 88/2014 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Wiosce Dziecięcej SOS w Siedlcach.
2014 2051 2014-03-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 87/2014 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w „Domu pod Kasztanami” Domu Dziecka w Siedlcach
2014 2022 2014-03-05 Porozumienie Porozumienie nr 4/2013 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 21 lutego 2013r. Zawarte pomiędzy: Miastem Siedlce reprezentowanym przez: Pana Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce przy kontrasygnacie Pana Kazimierza Paryły – Skarbnika Miasta Siedlce a Gminą Siedlce reprezentowaną przez: Pana Mirosława Bieńka – Wójta Gminy Siedlce przy kontrasygnacie Pani Jadwigi Ładziak – Skarbnika Gminy Siedlce w sprawie współfinansowania przez Gminę Siedlce pozaszkolnego punktu katechetycznego nauczania religii Kościoła Bożego w Chrystusie.
2014 1893 2014-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 76/2012 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie przeniesień środków budżetowych
2014 745 2014-01-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/2012 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie przeniesień środków budżetowych
2014 182 2014-01-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 146/2013 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2014 181 2014-01-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 149/2013 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie przyjęcia korekty sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2012 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za 2012 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Siedlce za 2012 rok
2014 135 2014-01-09 Porozumienie Porozumienie nr 1/2013 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 14 stycznia 2013r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego – Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Gostynińskim reprezentowanym przez: Jana Baranowskiego – Starostę Powiatu Gostynińskiego Andrzeja Kujawskiego – Wicestarostę Powiatu Gostynińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2014 134 2014-01-09 Porozumienie Porozumienie nr 3/2013 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 15 lutego 2013r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego – Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Gostynińskim reprezentowanym przez: Jana Baranowskiego – Starostę Powiatu Gostynińskiego Andrzeja Kujawskiego – Wicestarostę Powiatu Gostynińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2013 10303 2013-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 387/2011 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 października 2011r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2013 10301 2013-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 105/2013 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 29 marca 2013r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2013 10300 2013-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 104/2013 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 28 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2012 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za 2012 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Siedlce
2013 10291 2013-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 69/2013 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie przeniesień środków budżetowych
2013 9076 2013-08-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 318/2011 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie przeniesień środków budżetowych
2013 9075 2013-08-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 270/2011 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2013 9074 2013-08-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 231/2011 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie przeniesień środków budżetowych
2013 9073 2013-08-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 181/2011 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2013 8651 2013-07-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 136/2011 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie przeniesień środków budżetowych
2013 8650 2013-07-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 98/2011 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2013 8225 2013-07-17 Porozumienie Porozumienie nr 8/2013 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 27 maja 2013r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1. Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2. Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2013 8224 2013-07-17 Porozumienie Porozumienie nr 7/2013 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 10 marca 2013r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1. Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2. Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2013 8223 2013-07-17 Porozumienie Porozumienie nr 5/2013 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 4 marca 2013r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1. Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2. Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2013 8173 2013-07-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 509/2012 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie zwiększeń środków budżetowych
2013 8172 2013-07-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 330/2012 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Siedlce, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za I półrocze 2012 roku
2013 7170 2013-06-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 493/2010 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2013 7157 2013-06-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 470/2010 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 18 listopada 2010r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2013 6721 2013-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 440/2010 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 29 października 2010r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2013 5037 2013-04-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 406/2010 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 września 2010r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2013 5035 2013-04-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 381/2010 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 13 września 2010r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2013 4007 2013-04-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 355/2009 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie przeniesień środków budżetowych
2013 3218 2013-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 476/2009 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2013 2488 2013-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 52/2013 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie publikacji sprawozdania Prezydenta Miasta Siedlce z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2012 r.
2013 2459 2013-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 62/2013 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Wiosce Dziecięcej SOS w Siedlcach.
2013 2458 2013-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 61/2013 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w „Domu nad Stawami” Domu Pomocy Społecznej w Siedlcach
2013 2457 2013-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 60/2013 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w „Domu pod Kasztanami” Domu Dziecka w Siedlcach
2013 2284 2013-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 80/2010 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie przeniesień środków budżetowych
2013 2176 2013-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 42/2010 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie przeniesień środków budżetowych
2012 8351 2012-11-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 518/2009 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2012 8350 2012-11-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 507/2009 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2012 7484 2012-11-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 214/2012 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 maja 2012r. w sprawie przeniesień środków budżetowych
2012 7483 2012-11-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 171/2012 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 7 maja 2012r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Miasta Siedlce za 2011 rok
2012 7482 2012-11-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 163/2012 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 2 maja 2012r. w sprawie przyjęcia korekty sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2011 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za 2011 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Siedlce za 2011 rok
2012 7481 2012-11-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 159/2012 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie przeniesień środków budżetowych
2012 7480 2012-11-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 151/2012 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia korekty sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2011 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za 2011 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Siedlce za 2011 rok
2012 7479 2012-11-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 137/2012 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia korekty sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2011 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za 2011 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Siedlce za 2011 rok
2012 7478 2012-11-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 119/2012 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przeniesień środków budżetowych
2012 7299 2012-11-05 Porozumienie Porozumienie nr 12/2012 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 5 października 2012r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1. Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2. Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2012 6970 2012-10-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 303/2008 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 25 sierpnia 2008r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Siedlce za I półrocze 2008 roku
2012 5669 2012-07-27 Porozumienie Porozumienie nr 10/2012 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 12 czerwca 2012r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1.Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2.Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2012 5153 2012-07-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 424/2009 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 października 2009r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2012 4952 2012-06-26 Porozumienie Porozumienie nr 9/2012 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 18 maja 2012r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce a Powiatem Mińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach
2012 4520 2012-06-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 114/2012 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2011 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za 2011 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Siedlce
2012 4428 2012-05-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 171/2012 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 7 maja 2012r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Miasta Siedlce za 2011 rok
2012 4427 2012-05-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 163/2012 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 2 maja 2012r. w sprawie przyjęcia korekty sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2011 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za 2011 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Siedlce za 2011 rok
2012 4426 2012-05-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 151/2012 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia korekty sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2011 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za 2011 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Siedlce za 2011 rok
2012 4425 2012-05-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 137/2012 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia korekty sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2011 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za 2011 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Siedlce za 2011 rok
2012 4017 2012-05-14 Porozumienie Porozumienie nr 7/2012 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 13 marca 2012r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: 1. Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym” a Zarządem Powiatu Garwolińskiego, reprezentowanym przez: 1. Marka Chciałowskiego - Starostę Powiatu Garwolińskiego 2. Stefana Gorę – Wicestarostę Powiatu Garwolińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2012 4016 2012-05-14 Porozumienie Porozumienie nr 6/2012 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 26 marca 2012r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym"a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1. Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2. Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2012 3869 2012-05-07 Porozumienie Porozumienie nr 5/2012 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 1 marca 2012r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1. Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2. Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2012 2958 2012-03-27 Porozumienie Porozumienie nr 4/2012 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 20 lutego 2012r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlcea Powiatem Gostynińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty
2012 2957 2012-03-27 Porozumienie Porozumienie nr 8/2012 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 23 stycznia 2012r. zawarte z Gminą Suchożebry
2012 2927 2012-03-27 Porozumienie Porozumienie nr 23/2011 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 16 grudnia 2011r. zawarte z Miastem i Gminą Mordy
2012 2926 2012-03-27 Porozumienie Porozumienie nr 22/2011 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 14 grudnia 2011r. zawarte z Gminą Kotuń
2012 2732 2012-03-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 321/2009 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2012 2446 2012-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 255/2009 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2012 2013 2012-03-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 206/2009 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 29 maja 2009r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2012 1949 2012-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 156/2009 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2012 1773 2012-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 63/2012 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Wiosce Dziecięcej SOS w Siedlcach.
2012 1772 2012-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 62/2012 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w "Domu pod Kasztanami" Domu Dziecka w Siedlcach.
2012 1771 2012-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 61/2012 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w Siedlcach.
2012 1770 2012-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 60/2012 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w "Domu nad Stawami" Domu Pomocy Społecznej w Siedlcach
2012 1730 2012-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 390/2009 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 września 2009r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2012 1206 2012-02-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 428/2011 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2012 1205 2012-02-13 Porozumienie Porozumienie nr 2/2012 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 9 stycznia 2012r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: 1. Wojciecha Kudelskiego – Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Szydłowieckim reprezentowanym przez: 1. Włodzimierza Górlickiego – Starostę Powiatu Szydłowieckiego 2. Romana Woźniaka – Wicestarostę Powiatu Szydłowieckiego zwanych dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2012 1204 2012-02-13 Porozumienie Porozumienie nr 1/2012 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 9 stycznia 2012r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1. Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego, 2. Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2012 1209 2012-02-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 481/2011 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2012 1208 2012-02-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 464/2011 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie zwiększeń środków budżetowych
2012 1207 2012-02-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 449/2011 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2012 601 2012-01-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 362/2008 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 września 2008r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2011 8435 2011-12-27 Porozumienie Porozumienie nr 18/2011 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 listopada 2011r. W dniu 30 listopada 2011 roku w Siedlcach pomiędzy:Miastem Siedlce, z siedzibą w Siedlcach, Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce zwane dalej „Miastem Siedlce”, reprezentowane przez:Wojciecha Kudelskiego – Prezydenta Miasta Siedlce a Gminą Siedlce, z siedzibą w Siedlcach, ul. Mieczysława Asłanowicza, 08-110 Siedlce zwaną dalej „Gminą”, reprezentowaną przez: Mirosława Bieńka – Wójta Gminy Siedlce zostało zawarte porozumienie o następującej treści:
2011 8434 2011-12-27 Porozumienie Porozumienie nr 17/2011 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 listopada 2011r. W dniu 30 listopada 2011 roku w Siedlcach pomiędzy:Miastem Siedlce, z siedzibą w Siedlcach, Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce zwane dalej „Miastem Siedlce”, reprezentowane przez: Wojciecha Kudelskiego – Prezydenta Miasta Siedlce a Gminą Wiśniew, z siedzibą w Wiśniewie, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew zwaną dalej „Gminą”, reprezentowaną przez: Krzysztofa Kryszczuka – Wójta Gminy Wiśniew zostało zawarte porozumienie o następującej treści:
2011 8437 2011-12-27 Porozumienie Porozumienie nr 20/2011 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 1 grudnia 2011r. W dniu 1 grudnia 2011 roku w Siedlcach pomiędzy:Miastem Siedlce, z siedzibą w Siedlcach, Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce zwane dalej „Miastem Siedlce”, reprezentowane przez:Wojciecha Kudelskiego – Prezydenta Miasta Siedlce a Gminą Zbuczyn, z siedzibą w Zbuczynie, ul. Jana Pawła II 1, 08-106 Zbuczyn zwaną dalej „Gminą”, reprezentowaną przez:Tomasza Hapunowicza – Wójta Gminy Zbuczyn zostało zawarte porozumienie o następującej treści:
2011 8436 2011-12-27 Porozumienie Porozumienie nr 19/2011 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 listopada 2011r. W dniu 30 listopada 2011 roku w Siedlcach pomiędzy:Miastem Siedlce, z siedzibą w Siedlcach, Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce zwane dalej „Miastem Siedlce”, reprezentowane przez:Wojciecha Kudelskiego – Prezydenta Miasta Siedlce a Gminą Mokobody, z siedzibą w Mokobodach, Plac Chreptowicza 25, 08-124 Mokobody zwaną dalej „Gminą”, reprezentowaną przez: Iwonę Księżopolską – Wójta Gminy Mokobody zostało zawarte porozumienie o następującej treści:
2011 7101 2011-12-09 Porozumienie Porozumienie nr 11/2011 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 12 września 2011r. zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Garwolińskiego, a Miastem Siedlce w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 CKP w Garwolinie i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żelechowie .
2011 7100 2011-12-09 Porozumienie Porozumienie nr 10/2011 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 9 września 2011r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, a Powiatem Gostynińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2011 7103 2011-12-09 Porozumienie Porozumienie nr MEN/2011/DZSE/1672 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 27 września 2011r. zawarte w dniu 27.09.2011 w Warszawie pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej, z siedzibą w Warszawie al. J.Ch. Szucha 25, zwanym dalej „Zleceniodawcą”, reprezentowanym przez Jacka Krawczyka - dyrektora Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych MEN [na podstawie pełnomocnictwa nr DZSE-2-JW-014-1 /11 z 29.07.2011 roku] a Miastem Siedlce z siedzibą Urzędu Miasta w Siedlcach, adres: 08-110 Siedlce, Skwer Niepodległości 2 nr NIP 821 252 54 09, zwanym dalej „Zleceniobiorcą”, reprezentowanym przez Wojciecha Kudelskiego – Prezydenta Miasta Siedlce zwanych łącznie w dalszej części „Stronami”
2011 7102 2011-12-09 Porozumienie Porozumienie nr 12/2011 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 15 września 2011r. zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Garwolińskiego, a Miastem Siedlce w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żelechowie .
2011 5540 2011-09-30 Porozumienie Porozumienie nr 9/2011 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 1 września 2011r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez:Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym"a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez:1.Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2. Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym"w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2011 5125 2011-09-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 480/2008 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 15 grudnia 2008r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2011 5126 2011-09-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 500/2008 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie przenieśeń środków budżetowych
2011 5012 2011-08-31 Zarządzenie Zarządzenie nr Nr 122/2009 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2011 4838 2011-08-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 296/2011 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie ogłoszenia naboru zgłoszeń kandydatów na członków Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Siedlcach
2011 4363 2011-08-01 Uchwała Uchwała nr X/185/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. 22 Pułku Piechoty, a ul. Romanówka w Siedlcach
2011 4050 2011-07-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 94/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 marca 2011r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2010 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2010 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Siedlce
2011 4051 2011-07-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 138/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie przyjęcia korekty sprawozdania rocznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2010 rok
2011 4052 2011-07-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 139/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 4 maja 2011r. w sprawie sprawozdania finansowego Miasta Siedlce za 2010 rok
2011 3774 2011-07-07 Porozumienie Porozumienie nr 3/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 3 lutego 2011r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: 1. Wojciecha Kudelskiego – Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym"a Powiatem Szydłowieckim reprezentowanym przez:1. Włodzimierza Górlickiego – Starostę Powiatu Szydłowieckiego 2. Romana Woźniaka – Wicestarostę Powiatu Szydłowieckiego zwanych dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2011 3773 2011-07-07 Porozumienie Porozumienie nr 2/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 3 lutego 2011r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego – Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Gostynińskim reprezentowanym przez: Jana Baranowskiego – Starostę Powiatu Gostynińskiego Andrzeja Kujawskiego – Wicestarostę Powiatu Gostynińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2011 3772 2011-07-07 Porozumienie Porozumienie nr 1/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 1 lutego 2011r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym"a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1. Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego, 2. Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Mińskiego, zwanym dalej "Przyjmującym"w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2011 3775 2011-07-07 Porozumienie Porozumienie nr 4/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 10 marca 2011r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1. Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2. Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2011 3778 2011-07-07 Porozumienie Porozumienie nr 8/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 4 kwietnia 2011r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego – Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Gostynińskim reprezentowanym przez: Jana Baranowskiego – Starostę Powiatu Gostynińskiego Andrzeja Kujawskiego – Wicestarostę Powiatu Gostynińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2011 3777 2011-07-07 Porozumienie Porozumienie nr 7/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 4 kwietnia 2011r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1. Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2. Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2011 3776 2011-07-07 Porozumienie Porozumienie nr 5/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 10 marca 2011r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: 1. Wojciecha Kudelskiego – Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Szydłowieckim reprezentowanym przez: 1. Włodzimierza Górlickiego – Starostę Powiatu Szydłowieckiego 2. Romana Woźniaka – Wicestarostę Powiatu Szydłowieckiego zwanych dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2011 2979 2011-06-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 38/2009 z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych.
2011 2980 2011-06-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 73/2009 z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie przeniesień środków budżetowych.
2011 2237 2011-05-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 102/2011 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 5 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 49/2011 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Wiosce Dziecięcej SOS w Siedlcach
2011 2043 2011-04-26 Uchwała Uchwała nr VI/107/2011 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 25 marca 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2011 1308 2011-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 47/2011 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w „Domu pod Kasztanami” Domu Dziecka w Siedlcach
2011 1307 2011-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 46/2011 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w Siedlcach
2011 1310 2011-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 49/2011 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Wiosce Dziecięcej SOS w Siedlcach
2011 1309 2011-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 48/2011 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w „Domu nad Stawami” Domu Pomocy Społecznej w Siedlcach
2011 740 2011-02-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 406/2008 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 października 2008r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2011 244 2011-01-20 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 15 listopada 2010r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego – Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Gostynińskim reprezentowanym przez: Jana Baranowskiego– Starostę Powiatu Gostynińskiego Zofię Korycką – Członek Zarządu Powiatu Gostynińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2011 261 2011-01-20 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 25 listopada 2010r. do porozumienia z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie współfinansowania, przez Gminę Siedlce, międzyszkolnej grupy nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Agape” w Siedlcach, zlokalizowanej w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach przy ul. 10-go Lutego 18. Zawarty pomiędzy: Miastem Siedlce reprezentowanym przez: Pana Wojciecha Kudelskiego – Prezydenta Miasta Siedlce przy kontrasygnacie Pana Kazimierza Paryły – Skarbnika Miasta Siedlce a Gminą Siedlce reprezentowaną przez: Pana Mirosława Bieńka – Wójta Gminy Siedlce przy kontrasygnacie Pani Jadwigi Ładziak – Skarbnika Gminy Siedlce
2011 121 2011-01-11 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 21 grudnia 2010r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1. Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2. Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2010 7657 2010-12-31 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 15 listopada 2010r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, a Zarządem Powiatu Garwolińskiego w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2010 7658 2010-12-31 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 15 listopada 2010r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, a Powiatem Mińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2010 6006 2010-12-06 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 7 października 2010r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, a Powiatem Mińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2010 5548 2010-11-27 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 6 września 2010r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Martę Sosnowską - Zastępcę Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1. Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2. Krzysztofa Michalika - Wicestarostę zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2010 5346 2010-11-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 350/2010 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2010 5347 2010-11-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 343/2010 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Siedlce za I półrocze 2010 roku
2010 5329 2010-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 264/2010 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2010 5328 2010-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 195/2010 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2010 5331 2010-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 309/2010 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2010 5330 2010-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 279/2010 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2010 5100 2010-11-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 451/08 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwiękrzeń oraz przeniesień środków budżetowych
2010 5101 2010-11-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 467/08 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie przeniesień środków budżetowych
2010 4357 2010-10-04 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 1 czerwca 2010r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Martę Sosnowską - Zastępcę Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1. Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2. Krzysztofa Michalika - Wicestarostę zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2010 4095 2010-09-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 139/2010 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 16 kwietnia 2010r. w sprawie przyjęcia korekty sprawozdania z wykonania budżetu miasta Siedlce za 2009 rok
2010 4098 2010-09-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 105/2010 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 19 marca 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Siedlce za 2009 rok
2010 4094 2010-09-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 157/2010 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie przeniesień środków budżetowych
2010 4093 2010-09-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 116/2010 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2010 3781 2010-08-21 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 5 maja 2010r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Martę Sosnowską - Zastępcę Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1. Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2. Krzysztofa Michalika - Wicestarostę zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2010 3780 2010-08-21 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 26 marca 2010r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: 1. Martę Sosnowską - Zastępcę Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Zarządem Powiatu Garwolińskiego, zwanym dalej „Przyjmującym”, reprezentowanym przez: 1. Grzegorza Woźniaka - Starostę Powiatu Garwolińskiego 2. Marka Chciałowskiego - Wicestarostę Powiatu Garwolińskiego w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2010 3782 2010-08-21 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 7 maja 2010r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Martę Sosnowską – Zastępcę Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Gostynińskim reprezentowanym przez: Jana Baranowskiego– Starostę Powiatu Gostynińskiego Zofię Korycką – Członek Zarządu Powiatu Gostynińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2010 3783 2010-08-21 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 7 maja 2010r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, w imieniu którego występuje Zarząd Powiatu Węgrowskiego reprezentowany przez: 1. Krzysztofa Fedorczyka - Starostę Węgrowskiego, 2. Leonarda Rusjana - Wicestarostę Węgrowskiego, zwanym dalej "Przyjmującym" a Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Martę Sosnowską - Zastępcę Prezydenta Miasta Siedlce, zwanym dalej "Powierzającym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. G. W. Sikorskiego w Siedlcach, a realizowanych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie w ramach kursu I stopnia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.
2010 3784 2010-08-21 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 7 maja 2010r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Martę Sosnowską - Zastępcę Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1. Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2. Krzysztofa Michalika - Wicestarostę zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2010 2645 2010-06-16 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 26 marca 2010r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, a Powiatem Szydłowieckim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2010 2168 2010-05-29 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 5 stycznia 2010r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, a Powiatem Mińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach
2010 1918 2010-05-21 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 9 marca 2010r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, a Powiatem Żuromińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach
2010 1919 2010-05-21 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 22 lutego 2010r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, a Powiatem Gostynińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach
2010 1920 2010-05-21 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 22 lutego 2010r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, a Powiatem Mińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach
2010 680 2010-03-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 59/2010 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 9 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w Siedlcach
2010 681 2010-03-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 60/2010 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 9 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Wiosce Dziecięcej SOS w Siedlcach
2010 678 2010-03-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 57/2010 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 9 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w "Domu pod Kasztanami" Domu Dziecka w Siedlcach
2010 679 2010-03-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 58/2010 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 9 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w "Domu nad Stawami" Domu Pomocy Społecznej w Siedlcach
2010 639 2010-03-01 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 23 listopada 2009r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, a Gminą Siedlce w sprawie współfinansowania, przez Gminę Siedlce, międzyszkolnej grupy nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Agape” w Siedlcach, zlokalizowanej w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach przy ul. 10-go Lutego 18.
2010 642 2010-03-01 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 1 grudnia 2009r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, a Gminą Wiśniew w sprawie współfinansowania, przez Gminę Wiśniew, międzyszkolnej grupy nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Agape” w Siedlcach, zlokalizowanej w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach przy ul. 10-go Lutego 18.
2010 643 2010-03-01 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 7 października 2009r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, a Powiatem Mińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2010 640 2010-03-01 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 12 października 2009r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, a Powiatem Gostynińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2010 641 2010-03-01 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 12 października 2009r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce będącym miastem na prawach powiatu, a Powiatem Żuromińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2009 5556 2009-12-05 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 1 października 2009r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce a Gminą Kotuń w sprawie współfinansowania, przez Gminę Kotuń, międzyszkolnej grupy nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Agape” w Siedlcach
2009 5557 2009-12-05 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 1 października 2009r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce a Gminą Mokobody w sprawie współfinansowania, przez Gminę Mokobody, międzyszkolnej grupy nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Agape” w Siedlcach
2009 5030 2009-11-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 316/2008 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2009 4969 2009-11-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 381/2009 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 23 września 2009r. w sprawie przyjęcia korekty informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Siedlce za I półrocze 2009 roku
2009 4575 2009-09-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 347/2009 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Siedlce za I półrocze 2009 roku
2009 3931 2009-08-11 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 15 czerwca 2009r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce,zwanym dalej "Powierzającym" a Zarządem Powiatu Garwolińskiego, zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach
2009 3574 2009-07-28 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 marca 2009r. zawarte w Siedlcach pomiędzy: Miastem Siedlce, z siedzibą w Siedlcach oraz Gminą Wiśniew, z siedzibą w Wiśniewie, w sprawie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Wiśniew
2009 3575 2009-07-28 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 marca 2009r. zawarte. w Siedlcach pomiędzy: Miastem Siedlce, z siedzibą w Siedlcach, oraz Gminą Zbuczyn, z siedzibą w Zbuczynie, w sprawie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Zbuczyn
2009 3572 2009-07-28 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 marca 2009r. zawarte w Siedlcach pomiędzy: Miastem Siedlce, z siedzibą w Siedlcach oraz Gminą Siedlce, z siedzibą w Siedlcach, w sprawie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Siedlce
2009 3573 2009-07-28 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 marca 2009r. zawarte w Siedlcach pomiędzy: Miastem Siedlce, z siedzibą w Siedlcach oraz Gminą Skórzec, z siedzibą w Skórcu, w sprawie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Skórzec
2009 3570 2009-07-28 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 marca 2009r. zawarte w Siedlcach pomiędzy: Miastem Siedlce, z siedzibą w Siedlcach, oraz Gminą Kotuń, z siedzibą w Kotuniu, w sprawie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Kotuń
2009 3571 2009-07-28 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 marca 2009r. zawarte w Siedlcach pomiędzy: Miastem Siedlce, z siedzibą w Siedlcach oraz Gminą Mokobody, z siedzibą w Mokobodach, w sprawie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Mokobody.
2009 3576 2009-07-28 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 marca 2009r. zawarte w Siedlcach pomiędzy: Miastem Siedlce, z siedzibą w Siedlcach, oraz Miastem i Gminą Mordy, z siedzibą w Mordach, w sprawie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie miasta i gminy Mordy
2009 3325 2009-07-21 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 marca 2009r. zawarte pomiędzy: Miastem Siedlce, z siedzibą w Siedlcach, Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce zwane dalej „Miastem”, reprezentowane przez: Pana Wojciecha Kudelskiego – Prezydenta Miasta Siedlce oraz Gminą Suchożebry, z siedzibą w Suchożebrach, ul. Aleksandry Ogińskiej 11, zwaną dalej „Gminą”, reprezentowaną przez : Pana Jacka Świrskiego– Wójta Gminy Suchożebry
2009 2783 2009-06-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 151/2009 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia korekty sprawozdania z wykonania budzetu miasta Siedlce za 2008 rok
2009 2799 2009-06-26 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 27 lutego 2009r. zawarte pomiędzy Miastem Łaskarzew, zwanym dalej "Powierzającym" a Miastem Siedlce, zwanym dalej "Przyjmującym”, w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Nr 2 w Łaskarzewie.
2009 2800 2009-06-26 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 27 lutego 2009r. zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Garwolińskiego, zwanym dalej „Powierzającym”, a Miastem Siedlce, zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusz Kościuszki w Sobolewie.
2009 2801 2009-06-26 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 27 lutego 2009r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Gostynińskim zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach
2009 2696 2009-06-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 103/2009 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 20 marca 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Siedlce za 2008 rok
2009 989 2009-03-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 51/2009 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w "Domu nad Stawami" Domu Pomocy Społecznej w Siedlcach.
2009 988 2009-03-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 50/2009 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w "Domu pod Kasztanami" Domu Dziecka w Siedlcach.
2009 990 2009-03-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 52/2009 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Wiosce Dziecięcej SOS w Siedlcach.
2009 991 2009-03-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 53/2009 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w Siedlcach.
2009 561 2009-03-01 Porozumienie Porozumienie nr . Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 6 listopada 2008r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, a Gminą Skórzec w sprawie przejęcia przez Miasto Siedlce zadań z zakresu oświaty polegających na zapewnieniu transportu i opieki dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Skórzec.
2009 343 2009-02-09 Porozumienie Porozumienie nr . Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 6 listopada 2008r. zawarte pomiędzy Gminą Skórzec, a Miastem Siedlce w sprawie przejęcia przez Miasto Siedlce zadań z zakresu oświaty polegających na zapewnieniu transportu i opieki dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Skórzec.
2009 351 2009-02-09 Porozumienie Porozumienie nr . Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 3 listopada 2008r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, a Miastem Siedlce w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodoych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im.Jana Kochanowskiego w Węgrowie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Ostrówku.
2009 342 2009-02-09 Porozumienie Porozumienie nr . Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie przejęcia przez Miasto Siedlce zadań z zakresu oświaty polegających na zapewnieniu transportu i opieki dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Kotuń.
2009 341 2009-02-09 Porozumienie Porozumienie nr . Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 6 listopada 2008r. zawarte pomiędzy Gminą Wiśniew, a Miastem Siedlce w sprawie przejęcia przez Miasto Siedlce zadań z zakresu oświaty polegających na zapewnieniu transportu i opieki dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Wiśniew.
2009 3743 2008-08-02 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 marca 2009r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, zwanym dalej "Przyjmującym"w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach
2009 3744 2008-08-02 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 14 maja 2009r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce będącym miastem na prawach powiatu, zwanym dalej „Powierzającym”, a Powiatem Żuromińskim zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach
2009 3742 2008-08-02 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 1 czerwca 2009r. zawarte pomiędzy Miastem Łaskarzew, zwanym dalej „Powierzającym” a Miastem Siedlce, zwanym dalej „Przyjmującym”, w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Nr 2 w Łaskarzewie