Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 126

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4737 2019-04-10 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Radomia; Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia Miastu Radom obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2019 4484 2019-04-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 387/2019 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miasta Radomia za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
2019 3870 2019-03-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 366/2019 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia działającą na prawach powiatu.
2019 3867 2019-03-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 365/2019 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia działającą na prawach powiatu.
2019 3370 2019-03-12 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Radomia z dnia 8 marca 2019 r. zawarte w Warszawie w dniu 8 marca 2019 r.w sprawie przekazania do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Radomiu
2019 3345 2019-03-12 Informacja Informacja nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 11 marca 2019 r. Zestawienie danych dotyczących najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2018 położonych na obszarze Radomia
2019 2856 2019-03-04 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 5 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Radomia zadań Gminy Gózd w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
2019 2855 2019-03-04 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 3 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Radomia zadań Gminy Kowala w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
2019 2854 2019-03-04 Porozumienie Porozumienie nr ZS-II.3037.2.2019 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania części kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Radomiu - Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych do Wytrzeźwienia
2019 2853 2019-03-04 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 6 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Radomia zadań Gminy Jastrzębia w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
2019 2852 2019-03-04 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 2 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Radomia zadań Gminy Jedlnia-Letnisko w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
2019 2820 2019-03-01 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 4 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Radomia zadań Gminy Skaryszew w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
2019 2819 2019-03-01 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Radomia zadań Gminy Zakrzew w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
2018 9007 2018-09-25 Porozumienie Porozumienie nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie umożliwienia korzystania oraz ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu przy ul. Wyścigowej 16 na rzecz mieszkańców Gminy Kowala.
2018 8030 2018-08-21 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 czerwca 2018 r. do Porozumienia nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie przekazania środków finansowych na rekompensaty pieniężne dla policjantów Komendy Miejskiej Policji w Radomiu w 2018 r.
2018 7585 2018-07-31 Informacja Informacja nr Gd.6620.409.1.2017.EZ2 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 lipca 2018 r. projekt operatu opisowo – kartograficznego m. Radomia obręb 0050 – STARE MIASTO
2018 6025 2018-06-11 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Radomia; Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Miastu Radom obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2018 4736 2018-04-27 Porozumienie Porozumienie nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie przekazania środków finansowych na rekompensaty pieniężne dla policjantów Komendy Miejskiej Policji w Radomiu
2018 4735 2018-04-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 2945/2018 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miasta Radomia za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
2018 2997 2018-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 2926/2018 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia działającą na prawach powiatu.
2018 2996 2018-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 2925/2018 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia działającą na prawach powiatu
2018 2833 2018-03-20 Informacja Informacja nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 8 marca 2018 r. Zestawienie danych dotyczących najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2017 położonych na obszarze Radomia
2018 2832 2018-03-20 Porozumienie Porozumienie nr ZS-II.3037.4.2018 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie dofinansowania części kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Radomiu - Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych do Wytrzeźwienia
2017 6657 2017-08-09 Informacja Informacja nr 2 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 28 lipca 2017 r.
2017 6656 2017-08-09 Informacja Informacja nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 28 lipca 2017 r.
2017 6655 2017-08-09 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 24 lipca 2017 r. do Porozumienia nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 2 marca 2017r. w sprawie przekazania środków finansowych na rekompensaty pieniężne dla policjantów Komendy Miejskiej Policji w Radomiu w 2017 r.
2017 4986 2017-05-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 2111/2017 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Radomia za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
2017 4777 2017-05-18 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Radomia; Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia Miastu Radom obowiązku pielęgnacji zieleni i utrzymania porządku na grobach i cmentarzach wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel
2017 2996 2017-03-29 Informacja Informacja nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 28 marca 2017 r.
2017 2995 2017-03-29 Porozumienie Porozumienie nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie przekazania środków finansowych na rekompensaty pieniężne dla policjantów Komendy Miejskiej Policji w Radomiu
2017 2783 2017-03-22 Porozumienie Porozumienie nr ZS-II.3037.3.2017 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie dofinansowania części kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Radomiu - Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych do Wytrzeźwienia
2017 2457 2017-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 2074/2017 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia działającą na prawach powiatu.
2017 2456 2017-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 2073/2017 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia działającą na prawach powiatu.
2016 9958 2016-11-22 Porozumienie Porozumienie nr 3 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie przekazania środków finansowych na częściowe pokrycie kosztów zakupu samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Radomiu
2016 9957 2016-11-22 Porozumienie Porozumienie nr ZS-II.3037.28.2016 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie dofinansowania części kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Radomiu - Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych do Wytrzeźwienia
2016 8430 2016-09-28 Porozumienie Porozumienie nr 2 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie sfinansowania zakupu psa służbowego do rozpoznania materiałów wybuchowych na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Radomiu
2016 5582 2016-06-23 Porozumienie Porozumienie nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu
2016 4611 2016-05-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 1238/2016 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Radomia za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
2016 2984 2016-03-31 Informacja Informacja nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 marca 2016r. Zestawienie danych dotyczących najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2015 położonych na obszarze Radomia
2016 2685 2016-03-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 1187/2016 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 10 marca 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia działającą na prawach powiatu
2016 2684 2016-03-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 1186/2016 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 10 marca 2016r. w sprawie ustalenia miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia działającą na prawach powiatu
2016 2683 2016-03-16 Porozumienie Porozumienie nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 9 marca 2016r. w sprawie przekazania środków finansowych na rekompensaty pieniężne dla policjantów Komendy Miejskiej Policji w Radomiu
2015 9091 2015-11-13 Porozumienie Porozumienie nr 3 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 22 października 2015r. dotyczące przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu
2015 8246 2015-10-13 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 22 września 2015r. do Porozumienia nr 2 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 maja 2015r. w sprawie przekazania środków finansowych na częściowe pokrycie kosztów zakupu samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Radomiu
2015 8245 2015-10-13 Porozumienie Porozumienie nr 2 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 16 września 2015r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu
2015 7060 2015-08-12 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 lipca 2015r. do Porozumienia Nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie dofinansowania części kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Radomiu – Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych do Wytrzeźwienia
2015 7059 2015-08-12 Porozumienie Porozumienie nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 28 lipca 2015r. przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu
2015 6404 2015-07-21 Ogłoszenie Ogłoszenie Prezydenta Miasta Radomia z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
2015 5585 2015-06-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 482/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 324/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30.03.2015r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Radomia za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
2015 5584 2015-06-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 324/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Radomia za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
2015 5562 2015-06-18 Porozumienie Porozumienie nr 3/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 maja 2015r. w sprawie przekazania środków finansowych na rekompensaty pieniężne dla policjantów Komendy Miejskiej Policji w Radomiu
2015 5561 2015-06-18 Porozumienie Porozumienie nr 2/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 maja 2015r. w sprawie przekazania środków finansowych na częściowe pokrycie kosztów zakupu samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Radomiu
2015 2839 2015-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 307/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 25 marca 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia działającą na prawach powiatu.
2015 2838 2015-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 306/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 25 marca 2015r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia działającą na prawach powiatu.
2015 2837 2015-03-26 Informacja Informacja nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 25 marca 2015r. Zestawienie danych dotyczących najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu
2015 2587 2015-03-20 Porozumienie Porozumienie nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie dofinansowania części kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Radomiu - Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych do Wytrzeźwienia
2015 456 2015-01-20 Porozumienie Porozumienie nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu
2015 455 2015-01-20 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 10 grudnia 2014r. do Porozumienia nr 2 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu
2014 7795 2014-08-13 Porozumienie Porozumienie nr 3 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 15 lipca 2014r. w sprawie przekazania środków finansowych na częściowe pokrycie kosztów zakupu samochodów osobowych w policyjnej wersji „nieoznakowany” dla Komendy Miejskiej Policji w Radomiu
2014 7531 2014-08-04 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Radomia; Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie powierzenia Miastu Radom obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2014 6152 2014-06-25 Porozumienie Porozumienie nr 2 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 21 maja 2014r. w sprawie przekazania środków finansowych na rekompensaty pieniężne dla policjantów Komendy Miejskiej Policji w Radomiu
2014 4626 2014-05-07 Porozumienie Porozumienie nr 3 Prezydenta Miasta Radomia; Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 18 marca 2014r.
2014 4297 2014-04-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 4881/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 31 marca 2014r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Radomia za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
2014 2731 2014-03-17 Informacja Informacja nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 13 marca 2014r. Zestawienie danych dotyczących najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2013 położonych na obszarze Radomia
2014 2730 2014-03-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 4821/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 11 marca 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia działającą na prawach powiatu.
2014 2729 2014-03-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 4820/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 11 marca 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia działającą na prawach powiatu
2014 2728 2014-03-17 Porozumienie Porozumienie nr 1/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie dofinansowania części kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Radomiu - Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych do Wytrzeźwienia
2013 13532 2013-12-18 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 9 grudnia 2013r. do Porozumienia nr 4/2013 z dnia 3 lipca 2013r. w sprawie przekazania środków finansowych na częściowe pokrycie kosztów zakupu samochodów osobowych w policyjnej wersji „nieoznakowany” dla Komendy Miejskiej Policji Radomiu
2013 12287 2013-11-27 Porozumienie Porozumienie nr 2 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu
2013 12286 2013-11-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 4469/2013 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 20 listopada 2013r. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne i stawek za lokale socjalne
2013 11326 2013-11-06 Aneks Aneks Prezydenta Miasta Radomia z dnia 8 października 2013r. do Porozumienia nr 1/2013 z dnia 17. kwietnia 2013r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu
2013 8759 2013-07-31 Porozumienie Porozumienie nr 4/2013 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 3 lipca 2013r. w sprawie przekazania środków finansowych na częściowe pokrycie kosztów zakupu samochodów osobowych w policyjnej wersji „nieoznakowany” dla Komendy Miejskiej Policji w Radomiu
2013 8758 2013-07-31 Porozumienie Porozumienie nr 3/2013 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 10 czerwca 2013r. w sprawie przekazania środków finansowych na pokrycie kosztów zakupu aparatu fotograficznego oraz kamery video wraz z osprzętem dla Komendy Miejskiej Policji w Radomiu
2013 8524 2013-07-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 455/2011 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Radomia za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
2013 5866 2013-05-27 Porozumienie Porozumienie nr 1/2013 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu
2013 5234 2013-05-02 Porozumienie Porozumienie nr 2/2013 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 3 kwietnia 2013r. w sprawie przekazania środków finansowych na rekompensaty pieniężne dla policjantów Komendy Miejskiej Policji w Radomiu
2013 5182 2013-04-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 3620/2013 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Radomia za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
2013 4974 2013-04-24 Informacja Informacja nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 28 marca 2013r. Zestawienie danych dotyczących najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2012 położonych na obszarze Radomia
2013 3717 2013-03-28 Porozumienie Porozumienie nr 1/2013 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 5 marca 2013r. w sprawie dofinansowania części kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Radomiu - Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych do Wytrzeźwienia.
2013 3551 2013-03-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 3572/2013 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 14 marca 2013r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia działającą na prawach powiatu.
2013 3550 2013-03-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 3571/2013 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 14 marca 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia działającą na prawach powiatu.
2013 2699 2013-03-06 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 15/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie przyjmowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Iłża do instalacji odzysku i utylizacji odpadów komunalnych
2012 10212 2012-12-27 Aneks Aneks nr 2/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 5 grudnia 2012r. do Porozumienia Nr 2/2012 z dnia 7 marca w sprawie dofinansowania części kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Radomiu - Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych do Wytrzeźwienia
2012 6553 2012-09-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 2249/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Radomia za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
2012 6496 2012-09-24 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 13/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie przyjmowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Zwoleń do instalacji odzysku i utylizacji odpadów komunalnych
2012 5915 2012-08-16 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 12/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie przyjmowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Rusinów do instalacji odzysku i utylizacji odpadów komunalnych
2012 5914 2012-08-16 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 7/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 maja 2012r. w sprawie przyjmowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Potworów do instalacji odzysku i utylizacji odpadów komunalnych
2012 5559 2012-07-25 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 10/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie przyjmowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Grabów nad Pilicą do instalacji odzysku i utylizacji odpadów komunalnych
2012 4892 2012-06-21 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 maja 2012r. do Porozumienia Nr 2/2012 z dnia 7 marca 2012 w sprawie dofinansowania części kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Radomiu - Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych do Wytrzeźwienia.
2012 4867 2012-06-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 2402/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 maja 2012r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład publicznego zasobu mieszkaniowego stanowiącego własność Skarbu Państwa
2012 4151 2012-05-17 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 5/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie przyjmowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Wierzbica do instalacji odzysku i utylizacji odpadów komunalnych
2012 3647 2012-04-24 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 12 kwietnia 2012r. do Porozumienia z dnia 3 lutego 2012 w sprawie przekazania środków finansowych na rekompensaty pieniężne dla policjantów Komendy Miejskiej Policji.
2012 3242 2012-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 2211/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 23 marca 2012r. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne i stawek za lokale socjalne
2012 2979 2012-03-28 Informacja Informacja nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 marca 2012r. Zestawienie danych dotyczących najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2011 położonych na obszarze Radomia
2012 2978 2012-03-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 2209/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 22 marca 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia działającą na prawach powiatu.
2012 2825 2012-03-20 Porozumienie Porozumienie nr 2/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 7 marca 2012r. w sprawie dofinansowania części kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Radomiu - Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych do Wytrzeźwienia
2012 2672 2012-03-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 2169/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 12 marca 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej "Słoneczny Dom" w Radomiu prowadzonej przez Gminę Miasta Radomia działającą na prawach powiatu
2012 2599 2012-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 2147/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 6 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia działającą na prawach powiatu.
2012 1538 2012-02-20 Porozumienie Porozumienie nr 1/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie przekazania środków finansowych na rekompensaty pieniężne dla policjantów Komendy Miejskiej Policji
2011 3544 2011-06-27 Ogłoszenie Ogłoszenie Prezydenta Miasta Radomia z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członkówPowiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
2011 2877 2011-05-28 Aneks Aneks nr 4 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 8 kwietnia 2011r. do porozumienia z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Radomia zadania polegającego na organizacji przewozów w komunikacji miejskiej na linii komunikacyjnej Nr 24, w granicach administracyjnych Gminy Gózd
2011 2873 2011-05-28 Porozumienie Porozumienie nr 2 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 5 kwietnia 2011r. w sprawie: przekazania środków finansowych na rekompensaty pieniężne dla policjantów Komendy Miejskiej Policji
2011 2872 2011-05-28 Porozumienie Porozumienie nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 5 kwietnia 2011r. w sprawie dofinansowania części kosztów funkcjonowania Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych do Wytrzeźwienia Komendy Miejskiej Poliji w Radomiu
2011 2880 2011-05-28 Aneks Aneks nr 5 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 8 kwietnia 2011r. do porozumienia z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Radomia zadania polegającego na organizacji przewozów w komunikacji miejskiej na liniach komunikacyjnych Nr 15, Nr 23 i Nr 24 w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Skaryszew
2011 2879 2011-05-28 Aneks Aneks nr 4 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 8 kwietnia 2011r. do porozumienia z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Radomia zadania polegającego na organizacji przewozów w komunikacji miejskiej na liniach komunikacyjnych Nr 14 i Nr 26, w granicach administracyjnych Gminy Jedlnia Letnisko
2011 2878 2011-05-28 Aneks Aneks nr 3 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 8 kwietnia 2011r. do porozumienia z dnia 29 września 2009 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Radomia zadania polegającego na organizacji przewozów w komunikacji miejskiej na linii komunikacyjnej Nr 18, w granicach administracyjnych Gminy Jastrzębia
2011 2102 2011-04-27 Informacja Informacja nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 28 marca 2011r. Zestawienie danych dotyczących najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2010 położonych na obszarze Radomia
2011 2064 2011-04-26 Aneks Aneks nr 4 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 22 marca 2011r. do porozumienia z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Radomia zadania polegającego na organizacji przewozów w komunikacji miejskiej na liniach komunikacyjnych Nr 6, Nr 8 i Nr 26, w granicach administracyjnych Gminy Zakrzew
2011 1446 2011-03-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 423/2011 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 22 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia.
2011 1447 2011-03-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 424/2011 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 22 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia działającą na prawach powiatu.
2010 5630 2010-11-29 Porozumienie Porozumienie nr 2/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie przekazania środków finansowych na rekompensaty pieniężne dla policjantów Komendy Miejskiej Policji
2010 5637 2010-11-29 Aneks Aneks nr 4 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 listopada 2010r. do porozumienia z dnia 11 lutego 2008r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Radomia zadania polegającego na organizacji przewozów w komunikacji miejskiej na liniach komunikacyjnych Nr 23 i Nr 24, w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Skaryszew
2010 1443 2010-04-28 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 marca 2010r. w sprawie przyjmowania i zatrzymania do wytrzeźwienia w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych do Wytrzeźwienia Komendy Miejskiej Policji w Radomiu osób z terenu miasta Radomia znajdujących się w stanie nietrzeźwości i zapewnienia im opieki lekarskiej
2010 1025 2010-03-31 Informacja Informacja Prezydenta Miasta Radomia z dnia 22 marca 2010r. w sprawie zestawienie danych dotyczących najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2009 położonych na obszarze Radomia
2010 619 2010-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 3254/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie ustalenia na 2010 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej proeadzonych przez Gminę Miasta Radomia działającą na prawach powiatu
2010 618 2010-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 3253/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie ustalenia na 2010 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia działającą na prawach powiatu
2009 6363 2009-12-15 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19 października 2009r. zawarte pomiędzy Gminą Miasta Radomia a Gminą Garbatką-Letnisko w sprawie współpracy Gminy Garbatka-Letnisko z Gminą Miasta Radomia z zakresu odzysku i utylizacji odpadów komunalnych z terenu Gminy Garbatka-Letnisko.
2009 4697 2009-10-12 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 września 2009r. zawarte pomiędzy Gminą Jastrzębia a Gminą Miasta Radomia w sprawie powierzenia Gminie Miasta Radomia zadania polegającego na organizacji przewozów w komunikacji miejskiej na linii komunikacyjnej Nr 18, w granicach administracyjnych Gminy Jastrzębia
2009 4291 2009-09-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 2381/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 25 sierpnia 2009r. zmieniające zarządzenie Nr 46/2006 Prezydenta Miasta Radomia wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład publicznego zasobu mieszkaniowego stanowiącego własność Skarbu Państwa
2009 3815 2009-08-05 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 maja 2009r. do porozumienia z dnia 11 lutego 2008r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Radomia zadania polegającego na organizacji przewozów w komunikacji miejskiej na liniach komunikacyjnych nr 24, w granicach administracyjnych Gminy Gózd zawarty w dniu 18 maja 2009r. pomiędzy Gminą Gózd, zwaną w dalszej części porozumienia Gminą a Gminą Miasta Radomia, zwaną w dalszej części porozumienia Miastem
2009 3816 2009-08-05 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 maja 2009r. do porozumienia z dnia 11 lutego 2008r. sprawie powierzenia Gminie Miasta Radomia zadania polegającego na organizacji przewozów w komunikacji miejskiej na liniach komunikacyjnych nr 23 i nr 24, w granicach administracyjnych miasta i gminy Skaryszew zawarty w dniu 18 maja 2009r. pomiędzy Miastem i Gminą Skaryszew zwaną w dalszej części porozumienia Gminą, a Gminą Miasta Radomia, zwaną w dalszej części porozumienia Miastem
2009 1230 2009-04-10 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 2 lutego 2009r. do porozumienia z dnia 03 marca 2008 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Radomia zadania polegającego na organizacji przewozów w komunikacji miejskiej na liniach komunikacyjnych nr 5 i nr 23, w granicach administracyjnych Gminy Kowala
2009 1231 2009-04-10 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 2 lutego 2009r. do porozumienia z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Radomia zadania polegającego na organizacji przewozów w komunikacji miejskiej na liniach komunikacyjnych nr 6, nr 8 i nr 26, w granicach administracyjnych Gminy Zakrzew
2009 1232 2009-04-10 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 2 lutego 2009r. do porozumienia z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Radomia zadania polegającego na organizacji przewozów w komunikacji miejskiej na liniach komunikacyjnych nr 14 i nr 26, w granicach administracyjnych Gminy Jedlnia Letnisko
2009 736 2009-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 1773/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 13 lutego 2009r. w sprawie ustalenia na 2009 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia działającą na prawach powiatu.
2009 735 2009-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 1772/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 13 lutego 2009r. w sprawie ustalenia na 2009 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia działającą na prawach powiatu.