Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 104

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 8264 2019-07-04 Porozumienie Porozumienie nr 4/WEK-I/P/97/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2019 r.
2019 6656 2019-05-24 Porozumienie Porozumienie nr 1/WPT-I/P/61/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie organizacji transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy - Miasto Płock i Gminy Łąck.
2019 6572 2019-05-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 413/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Płocka za 2018 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy – Miasto Płock.
2019 4744 2019-04-10 Aneks Aneks nr 8 Prezydenta Miasta Płocka; Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 lutego 2019 r. do porozumienia z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2019 3611 2019-03-19 Informacja Informacja nr 1/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie danych dotyczących czynszu najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok położonych na obszarze Miasta Płocka.
2019 3605 2019-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 377/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku w 2019 roku.
2019 3604 2019-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 336/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie Miasta Płocka w 2019 roku.
2019 1902 2019-02-08 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2019 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2018.
2018 10605 2018-11-06 Porozumienie Porozumienie nr 3/BRN/P/75/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 września 2018 r. w sprawie dofinansowania ze środków własnych Powiatu Płockiego uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej będącej mieszkańcem Powiatu Płockiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej mieszczącego się przy Parafii św. Jakuba Apostoła w Płocku.
2018 8379 2018-09-04 Aneks Aneks nr 12/1/BKZ/P/100/2018 Prezydenta Miasta Płocka; Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 sierpnia 2018 r. do Porozumienia Nr 1/MKZ/P/47/2007 z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie powierzenia Gminie Płock prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego, realizowanych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
2018 8143 2018-08-24 Aneks Aneks nr 4/8/WZS/P/99/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 9 sierpnia 2018 r. do Porozumienia nr 24/WZS/P/204/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. Gminy – Miasto Płock i Powiatu Płockiego w sprawie wykonywania zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, wydawania legitymacji i kart parkingowych osobom niepełnosprawnym przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku.
2018 6593 2018-06-28 Porozumienie Porozumienie nr 1/PT-I/P/69/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie organizacji transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy - Miasto Płock i Gminy Łąck.
2018 6283 2018-06-18 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 2/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 marca 2018 r. z wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2017 rok.
2018 6035 2018-06-11 Aneks Aneks nr 7 Prezydenta Miasta Płocka; Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 marca 2018 r. do porozumienia z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 2992 2018-03-26 Informacja Informacja nr 1/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie danych dotyczących czynszu najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok położonych na obszarze Miasta Płock.
2018 2735 2018-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 4088/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie Miasta Płocka w 2018 roku.
2018 2595 2018-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 4051/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku w 2018 roku.
2018 1337 2018-02-09 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2018 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2017
2018 72 2018-01-03 Aneks Aneks nr 3/16/WZS/P/190/2017 Prezydenta Miasta Płocka; Starosty Płockiego z dnia 29 listopada 2017 r. do Porozumienia nr 24/WZS/P/204/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, wydawania legitymacji i kart parkingowych osobom niepełnosprawnym przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku
2017 9478 2017-10-23 Aneks Aneks nr 11/BKZ/P/71/2017 Prezydenta Miasta Płocka; Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. do Porozumienia Nr 1/MKZ/P/47/2007
2017 8281 2017-09-27 Porozumienie Porozumienie nr 3/PT-I/P/146/2017 Prezydenta Miasta Płocka; Wójta Gminy Staroźreby z dnia 14 września 2017 r. w sprawie transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy–Miasto Płock i Gminy Staroźreby
2017 8280 2017-09-27 Aneks Aneks nr 1/4/PT-I/P/148/2017 Prezydenta Miasta Płocka; Wójta Gminy Radzanowo z dnia 22 września 2017 r. do Porozumienia nr 10/PT-I/P/242/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
2017 5518 2017-06-22 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 marca 2017 r. z wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2016 r.
2017 5322 2017-06-12 Aneks Aneks nr 4/4/WZS/P/80/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 5 maja 2017 r. do porozumienia nr 1/WZS/P/3/2013 zawartego w dniu 17 stycznia 2013 r.
2017 2637 2017-03-17 Informacja Informacja nr 1/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie danych dotyczących czynszu najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok położonych na obszarze Miasta Płock.
2017 2097 2017-03-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 3038/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku w 2017 roku.
2017 1728 2017-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 3011/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie Miasta Płocka w 2017 roku.
2017 1305 2017-02-10 Aneks Aneks nr 6 Prezydenta Miasta Płocka; Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 kwietnia 2016r. do porozumienia z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2017 972 2017-01-31 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 stycznia 2017 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 r.
2016 7092 2016-07-27 Aneks Aneks nr 10 Prezydenta Miasta Płocka; Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lipca 2016r. do Porozumienia Nr 1/MKZ/P/47/2007 z dnia 3 kwietnia 2007r. w sprawie powierzenia Gminie Płock prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
2016 7025 2016-07-22 Porozumienie Porozumienie nr 3/BRN/P/120/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie dofinansowania ze środków własnych Gminy - Miasto Płock uczestnictwa trzech osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu.
2016 5698 2016-06-29 Aneks Aneks nr 6 Prezydenta Miasta Płocka; Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 kwietnia 2016r. do porozumienia z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2016 2810 2016-03-21 Informacja Informacja nr 1/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 marca 2016r. w sprawie danych dotyczących czynszu najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze Miasta Płock.
2016 2200 2016-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 1757/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku w 2016 roku.
2016 1994 2016-02-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 1739/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie Miasta Płocka w 2016 roku.
2016 747 2016-01-22 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 stycznia 2016r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Płocku za 2015 rok.
2015 7869 2015-09-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 467/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Płocka za 2014 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy – Miasto Płock
2015 7531 2015-09-10 Ogłoszenie Ogłoszenie nr MSRON.843.5.2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 3 września 2015r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
2015 6139 2015-07-15 Porozumienie Porozumienie nr 92/PT-I/P/80/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 maja 2015r. w sprawie organizacji transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy - Miasto Płock i Gminy Łąck.
2015 4253 2015-05-06 Aneks Aneks nr 1/5/WZS/P/60/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 2 kwietnia 2015r. do porozumienia nr 24/WZS/P/204/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku Gminy-Miasto Płock i Powiatu Płockiego w sprawie wykonywania zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, wydawania legitymacji i kart parkingowych osobom niepełnosprawnym przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku
2015 4165 2015-04-30 Porozumienie Porozumienie nr 2/WZS/P/41/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 marca 2015r. w sprawie powierzenia Miastu przez Powiat realizacji zadania z zakresu przeprowadzenia szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej z terenu Powiatu Sochaczewskiego.
2015 4121 2015-04-28 Aneks Aneks nr 9 Prezydenta Miasta Płocka; Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2015r. do Porozumienia Nr 1/MKZ/P/47/2007 z dnia 3 kwietnia 2007r. w sprawie powierzenia Gminie Płock prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
2015 3502 2015-04-15 Porozumienie Porozumienie nr 1/WEK/P/51/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 marca 2015r. w sprawie powierzenia Województwu zadań Miasta z zakresu organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto.
2015 3007 2015-03-31 Informacja Informacja nr 1/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 marca 2015r. w sprawie danych dotyczących czynszu najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok położonych na obszarze Miasta Płock
2015 2661 2015-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 420/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 marca 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie Miasta Płocka w 2015 roku.
2015 2236 2015-03-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 382/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 3 marca 2015r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku w 2015 roku.
2015 1879 2015-03-05 Porozumienie Porozumienie nr 24/WZS/P/204/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 grudnia 2014r. Gminy - Miasto Płock i Powiatu Płockiego w sprawie wykonywania zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, wydawania legitymacji i kart parkingowych osobom niepełnosprawnym przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku.
2014 6430 2014-07-03 Aneks Aneks nr 8 Prezydenta Miasta Płocka; Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 czerwca 2014r. zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą-Miasto Płock, do Porozumienia Nr 1/MKZ/P/47/2007 z dnia 3 kwietnia 2007r. w sprawie powierzenia Gminie Płock prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
2014 3090 2014-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 4297/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 marca 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie Miasta Płocka w 2014 roku.
2014 2993 2014-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 4258/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 marca 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku w roku 2014.
2014 2830 2014-03-19 Informacja Informacja nr 1/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 marca 2014r. w sprawie danych dotyczących czynszu najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok położonych na obszarze Miasta Płock
2013 6918 2013-06-20 Porozumienie Porozumienie nr 10/WZS/P/123/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu diagnozy i szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka
2013 5800 2013-05-24 Aneks Aneks nr 1/7/WZS/P/88/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8 marca 2013r. do Porozumienia nr 1/WZS/P/3/2013 z dnia 17 stycznia 2013 r. zawartego pomiędzy Gminą - Miasto Płock i Gminą Rościszewo
2013 5799 2013-05-24 Aneks Aneks nr 1/6/WZS/P/87/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8 marca 2013r. Gminy-Miasto Płock i Gminy Szczawin Kościelny do Porozumienia nr 64/WZS/P/241/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r. zawartego pomiędzy Gminą - Miasto Płock a Gminą Szczawin Kościelny
2013 5193 2013-04-30 Aneks Aneks nr 1/1/ PT-I/P/112/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8 kwietnia 2013r. do porozumienia Nr 18/PT-I/P/250/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r.
2013 4857 2013-04-22 Porozumienie Porozumienie nr 4/WZS/P/51/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 5 marca 2013r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu diagnozy i szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz ustalenia zasad współpracy pomiędzy Gminą, Powiatem a Ośrodkiem.
2013 3569 2013-03-26 Informacja Informacja nr 1/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 marca 2013r. w sprawie danych dotyczących czynszu najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze Miasta Płock
2013 1972 2013-02-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 2752/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie Miasta Płocka w 2013 roku.
2013 1971 2013-02-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 2716/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" w Płocku w roku 2013.
2012 8077 2012-11-23 Porozumienie Porozumienie nr 331/WOP-I/P/221/2012 Starosty Płockiego i Prezydenta Miasta Płocka z dnia 5 listopada 2012r. powoływania i odwoływania państwowego powiatowego inspektora sanitarnego i jego zastępcy oraz odbierania oświadczeń majątkowych składanych przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego i jego zastępcy
2012 3547 2012-04-20 Informacja Informacja nr 1 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 kwietnia 2012r. w sprawie stawek czynszu za 1 m.kw. powierzchni użytkowej lokalu
2012 2569 2012-03-15 Ogłoszenie Ogłoszenie nr MSRON.843.6.2012.TG Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8 marca 2012r. w sprawie uzupełnienia składu Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
2012 2099 2012-03-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 1409/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2012 roku w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku.
2012 2100 2012-03-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 1444/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Miasta Płocka w 2012 roku.
2011 4505 2011-08-04 Ogłoszenie Ogłoszenie nr MSRON.843.10.2011.TG Prezydenta Miasta Płocka z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
2011 1793 2011-04-11 Zestawienie Zestawienie Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 marca 2011r. Zestawienie danych dotyczących czynszu najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Miasta Płock
2011 1612 2011-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 171/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2011 roku w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie miasta Płocka.
2011 1613 2011-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 190/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 3 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2011 roku w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku.
2011 1614 2011-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 230/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 marca 2011r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 190/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 3 marca 2011 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2011 roku w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku.
2011 841 2011-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 5388/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 2 grudnia 2010r. określenia zasad korzystania z usług przewozu komunikacją miejską od dnia 2 grudnia 2010r. od godziny 15.00 do dnia 4 grudnia 2010r. do godziny 16.30.
2010 3140 2010-07-10 Aneks Aneks nr 2/6/ONW/P/15/2010 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 stycznia 2010r. do porozumienia nr 6/ONW/P/8/2009 zawartego w dniu 15 stycznia 2009 r. w sprawie powierzenia prowadzenia transportu zbiorowego na terenie Gminy Stara Biała, zmienionego aneksem nr 1/13/ONW/P/98/2009 z dnia 02 grudnia 2009 r.
2010 1347 2010-04-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 4434/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 9 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2010 roku w Ośrodku Opiekuńczo-Wychowawczym w Płocku
2010 1348 2010-04-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 4435/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 9 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w 2010 roku w rodzinnych placówkach opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie miasta Płocka
2010 986 2010-03-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 4386/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2010 roku w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku
2009 7110 2009-12-31 Aneks Aneks nr 1/11/ONW/P/96/2009 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 2 grudnia 2009r. do porozumienia nr 5/ONW/P/7/2009 z dnia 15.01.2009 r., zawarty pomiędzy Gminą Gozdowo a Gminą - Miasto Płock w sprawie powierzenia prowadzenia transportu zbiorowego na terenie Gminy Gozdowo.
2009 7111 2009-12-31 Aneks Aneks nr 1/12/ONW/P/97/2009 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 2 grudnia 2009r. do porozumienia nr 3/ONW/P/5/2009 z dnia 15.01.2009 r., zawarty pomiędzy Gminą Słupno a Gminą - Miasto Płock w sprawie powierzenia prowadzenia transportu zbiorowego na terenie Gminy Słupno.
2009 7112 2009-12-31 Aneks Aneks nr 1/13/ONW/P/98/2009 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 2 grudnia 2009r. do porozumienia nr 6/ONW/P/8/2009 z dnia 15.01.2009 r., zawarty pomiędzy Gminą Stara Biała a Gminą - Miasto Płock w sprawie powierzenia prowadzenia transportu zbiorowego na terenie Gminy Stara Biała.
2009 4597 2009-10-01 Porozumienie Porozumienie nr 15/WZS/P/71/09 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 sierpnia 2009r. zawarte z Ministrem Edukacji Narodowej w sprawie wykonania zadania edukacyjnego zakwalifikowanego do realizacji w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce.
2009 4156 2009-08-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 3600/09 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany w Zarządzeniu Nr 2977/09 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w roku 2009 w placówkach opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie Miasta Płock
2009 3993 2009-08-14 Porozumienie Porozumienie nr 13/WZS/P/65/09 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lipca 2009r. w sprawie zlecenia realizacji zadań z zakresu działania ośrodka adopcyjno - opiekuńczego dla mieszkańców powiatu kutnowskiego Ośrodkowi Adopcyjno - Opiekuńczemu w Płocku
2009 3894 2009-08-10 Porozumienie Porozumienie nr 11/WZS/P/60/09 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Sanniki na poczet pokrycia kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień w Płocku mieszkańców Gminy Sanniki, którzy nie uregulowali zobowiązań z tytułu świadczonych przez Izbę Wytrzeźwień usług
2009 3895 2009-08-10 Porozumienie Porozumienie nr 12/WZS/P/61/09 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Mochowo na poczet pokrycia kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień w Płocku mieszkańców Gminy Mochowo, którzy nie uregulowali zobowiązań z tytułu świadczonych przez Izbę Wytrzeźwień usług
2009 3328 2009-07-21 Aneks Aneks nr 1/9/WZS/P/53/09 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 maja 2009r. do porozumienia nr 3/WZS/P/28/09 zawartego pomiędzy Gminą - Miasto Płock a Gminą Szczawin Kościelny
2009 3199 2009-07-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 3216/09 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości cen za korzystanie z usług komunalnych świadczonych przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych - Jednostka Budżetowa w Płocku
2009 3200 2009-07-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 3217/09 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 kwietnia 2009r. zmieniające Zarządzenie nr 1645/08 z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości cen za korzystanie z usług komunalnych świadczonych przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych - Jednostka Budżetowa w Płocku
2009 2900 2009-06-29 Porozumienie Porozumienie nr 15/WED/P/32/09 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 marca 2009r. zawarte pomiędzy Gminą - Miasto Płock a Województwem Mazowieckim w sprawie powierzenia Województwu zadań z zakresu organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli i doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych
2009 2899 2009-06-29 Porozumienie Porozumienie nr 8/WZS/P/44/09 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8 maja 2009r. zawarte pomiędzy Gminą - Miasto Płock a Gminą Stara Biała w sprawie przyjęcia pomocy finansowej
2009 2729 2009-06-23 Porozumienie Porozumienie nr 5/WZS/P/35/09 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8 kwietnia 2009r. zawarte pomiędzy Gminą - Miasto Płock a Gminą Staroźreby w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Staroźreby na poczet pokrycia kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień w Płocku mieszkańcow Gminy Staroźreby, którzy nie uregulowali zobowiązań z tytułu świadczonych przez Izbę Wytrzeźwień usług.
2009 2569 2009-06-14 Informacja Informacja nr WGM.I.RZ.71402/1/09 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 maja 2009r. - zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok, położonych na obszarze Miasta Płock oraz stawek czynszu na 1 m.kw. powierzchni użytkowej lokalu
2009 2566 2009-06-14 Porozumienie Porozumienie nr 7/WZS/P/39/09 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Miasta Sierpca na poczet pokrycia kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień w Płocku mieszkańców Miasta Sierpca, którzy nie uregulowali zobowiązań z tytułu świadczonych przez Izbę usług.
2009 1671 2009-05-04 Porozumienie Porozumienie nr 1/WZSP/10/09 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 stycznia 2009r. zawarte pomiędzy Gminą - Miasto Płock a Gminą Pacyna w sprawie przyjęcia pomocy finansowej na poczet pokrycia kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień w Płocku mieszkańców Gminy Pacyna
2009 1644 2009-05-02 Porozumienie Porozumienie nr 8/ONW/P/24/2009 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 lutego 2009r. zawarte pomiędzy Miastem i Gminą Gąbin a Gminą - Miasto Płock w sprawie powierzenia prowadzenia transportu zbiorowego na terenie Gminy Gąbin
2009 1645 2009-05-02 Porozumienie Porozumienie nr 2/WZS/P/26/09 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 2 marca 2009r. zawarte pomiędzy Gminą - Miasto Płock a Gminą Gozdowo w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Gozdowo na poczet pokrycia kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień w Płocku mieszkańców Gminy Gozdowo, którzy nie uregulowali zobowiązań z tytułu świadczonych przez Izbę Wytrzeźwień usług
2009 1646 2009-05-02 Porozumienie Porozumienie nr 3/WZS/P/28/09 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 marca 2009r. zawarte pomiędzy Gminą - Miasto Płock a Gminą Szczawin Kościelny w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Szczawin Kościelny na poczet pokrycia kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień w Płocku mieszkańców Gminy Szczawin Kościelny, którzy nie uregulowali zobowiązań z tytułu świadczonych przez Izbę Wytrzeźwień usług
2009 1084 2009-03-29 Aneks Aneks nr 1/7/ONW/P/12/2009 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 stycznia 2009r. do porozumienia nr 7/ONW/P/42/2008 zawartego w dniu 15.02.2008 zawarty pomiędzy Gminą Mowy Duninów a Gminą - Miasto Płock w sprawie powierzenia prowadzenia transportu zbiorowego na terenie Gminy Nowy Duninów.
2009 1017 2009-03-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 2977/09 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w roku 2009 w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Miasta Płock
2009 1018 2009-03-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 2978/09 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w roku 2009 w Domu Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" w Płocku
2009 767 2009-03-13 Porozumienie Porozumienie nr 3/0NW/P/5/2009 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 stycznia 2009r. zawarte pomiędzy Gminą Słupno a Gminą - Miasto Płock w sprawie powierzenia prowadzenia transportu zbiorowego.
2009 768 2009-03-13 Porozumienie Porozumienie nr 4/ONW/P/6/2009 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 stycznia 2009r. zawarte pomiędzy Gminą Brudzeń Duży a Gminą - Miasto Płock w sprawie powierzenia prowadzenia transportu zbiorowego.
2009 769 2009-03-13 Porozumienie Porozumienie nr 5/OWN/P/7/2009 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 stycznia 2009r. zawarte pomiędzy Gminą Gozdowo a Gminą - Miasto Płock w sprawie powierzenia prowadzenia transportu zbiorowego.
2009 565 2009-03-01 Aneks Aneks nr 4/10/ONW/P/149/2008 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 3 grudnia 2008r. zawarty pomiędzy Gminą Gozdowo, a Gminą Miasto Płock do porozumienia nr 2/ONW/P/25/2007 zawartego w dniu 19 lutego 2007r. w sprawie powierzenia prowadzenia transportu zbiorowego na terenie Gminy.
2009 557 2009-03-01 Porozumienie Porozumienie nr 26/WZS/P/146/08 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2008r. zawarte pomiędzy Gminą - Miastem Płock, a Powiatem Kutnowskim w sprawie realizacji zadań z zakresu działania ośrodka adopcyjno-opiekuńczego dla mieszkańców powiatu kutnowskiego Ośrodkowi Adopcyjno-Opiekuńczemu w Płocku.
2009 559 2009-03-01 Porozumienie Porozumienie nr 12/ONW/P/151/2008 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 3 grudnia 2008r. zawarte pomiędzy Gminą Bielsk, a Gminą Miasto Płock w sprawie powierzenia prowadzenia transportu zbiorowego na terenie Gminy.
2009 566 2009-03-01 Aneks Aneks nr 4/11/ONW/P/150/2008 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 3 grudnia 2008r. zawarty pomiędzy Gminą Słupno, a Gminą Miasto Płock do porozumienia nr 4/ONW/P/51/2007 zawartego w dniu 17 kwietnia 2007r. w sprawie powierzenia prowadzenia transportu zbiorowego na terenie Gminy.