Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 30

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5839 2019-05-06 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 26/03/2019 Burmistrza Miasta Karczew; Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Karczew realizacji zadania publicznego Gminy Otwock w zakresie pomocy społecznej polegającej na objęciu mieszkańców Gminy Otwock opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Karczewie, gm. Karczew. pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego Gminą Otwock reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Otwocka Jarosława Tomasza Margielskiego a Gminą Karczew reprezentowaną przez Burmistrza Michała Rudzkiego
2019 4857 2019-04-15 Zestawienie Zestawienie nr WGL.0644.1.2018 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 4 lutego 2019 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok położonych na obszarze Gminy Otwock
2018 4540 2018-04-23 Zestawienie Zestawienie nr 1 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 1 lutego 2018 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok położonych na obszarze Gminy Otwock (nazwa gminy lub dzielnicy lub określenie innej części gminy)
2017 5852 2017-07-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 45/2017 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 10 kwietnia 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 37/2017 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2016 rok
2017 3938 2017-04-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 37/2017 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2017r. w sprawie: przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2016 rok
2017 2952 2017-03-27 Zestawienie Zestawienie nr 1 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 9 lutego 2017 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok położonych na obszarze Gminy Otwock (nazwa gminy lub dzielnicy lub określenie innej części gminy)
2016 4630 2016-05-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 66/16 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 kwietnia 2016r. zmieniające Zarządzenie Nr 51/16 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2015 rok
2016 4629 2016-05-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 51/16 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 marca 2016r. w sprawie: przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2015 rok
2016 2811 2016-03-21 Zestawienie Zestawienie nr 1 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 11 lutego 2016r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze Gminy Otwock (nazwa gminy lub dzielnicy lub określenie innej części gminy)
2015 7616 2015-09-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 44/15 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 27 marca 2015r. w sprawie: przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2014 rok
2015 2893 2015-03-27 Zestawienie Zestawienie nr 1 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 3 lutego 2015r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok położonych na obszarze Gminy Otwock
2014 2039 2014-03-06 Informacja Informacja nr 1 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 6 lutego 2014r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok położonych na obszarze Gminy Otwock
2013 9998 2013-10-09 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 30 grudnia 2011r. do porozumienia międzygminnego z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Otwock częściowej realizacji zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
2013 6577 2013-06-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 46/2013 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 33/2013 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 27 marca 2013 dotyczącego przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2012 rok
2013 6576 2013-06-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/2013 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 27 marca 2013r. w sprawie: przedłożenia roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2012 rok
2013 3309 2013-03-20 Informacja Informacja nr 1 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 7 lutego 2013r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze Gminy Otwock
2012 8643 2012-12-06 Aneks Aneks nr 9 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 13 listopada 2012r. do porozumienia z dnia 8 kwietnia 2011roku zawarty w dniu 13 listopada 2012 roku w Warszawie z m. st. Warszwa
2012 7329 2012-11-06 Aneks Aneks nr 7 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 16 sierpnia 2012r. do Porozumienia z dnia 8 kwietnia 2011 roku
2012 4544 2012-06-05 Aneks Aneks nr 6 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 18 kwietnia 2012r. do porozumienia z dnia 8 kwietnia 2011 roku
2012 4543 2012-06-05 Aneks Aneks nr 5 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 2 kwietnia 2012r. do porozumienia z dnia 8 kwietnia 2011 roku
2012 4418 2012-05-29 Aneks Aneks nr 4 - z dnia 7 lutego 2012r. do Porozumienia z dnia 8 kwietnia 2011 roku
2012 2494 2012-03-14 Aneks Aneks nr 3 - z dnia 14 lutego 2012r. do Porozumienia z dnia 8 kwietnia 2011 roku
2012 1301 2012-02-15 Informacja Informacja nr 1/12 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 9 lutego 2012r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Otwock
2011 4310 2011-07-28 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 22 czerwca 2011r. Aneks nr 1 do Porozumienia z dnia 8 kwietnia 2011 roku
2011 2849 2011-05-27 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Otwock częściowej realizacji zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
2011 1145 2011-03-14 Aneks Aneks nr 11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 18 stycznia 2011r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 29 grudnia 2006 roku
2010 6594 2010-12-12 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 30 sierpnia 2010r. zawarte pomiędzy Miastem Stołecznych Warszawa a Gminą Otwock w sprawie określenia zasad powierzenia Miastu zadań lokalnego transportu zbiorowego w zakresie przejazdów na liniach kolejowych łączących Otwock z Warszawą
2010 1430 2010-04-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 18 marca 2010r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok
2010 1454 2010-04-28 Aneks Aneks nr 2 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 4 marca 2010r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 31 grudnia 2008 roku zawartego z Miastem Stołecznym Warszawa
2010 1455 2010-04-28 Aneks Aneks nr 3 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 22 marca 2010r. do porozumienia międzygminnego z dnia 31 grudnia 2008r. zawartego z Miastem Stołecznym Warszawa