Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 7

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4525 2019-04-08 Aneks Aneks nr 3 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 25 marca 2019 r.
2018 4842 2018-05-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 82/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta, sprawozdania z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2017
2017 6360 2017-07-26 Porozumienie Porozumienie nr 2 Prezydenta Miasta Żyrardowa; Starosty Żyrardowskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie „przebudowy drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki – Działki – Żyrardów na odcinku ulicy Żeromskiego od ulicy Limanowskiego do ulicy Mokrej w Żyrardowie"
2016 5943 2016-07-05 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Żyrardowa; Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie powierzenia Miastu Żyrardów obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2015 8526 2015-10-26 Porozumienie Porozumienie nr /1 /2015 Prezydenta Miasta Żyrardowa; Wójta Gminy Radziejowice z dnia 23 września 2015r.
2014 7563 2014-08-04 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Żyrardowa; Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 marca 2014r. w sprawie powierzenia Miastu Żyrardów obowiązku utrzymania porządku i czystości kwater wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel
2011 2821 2011-05-26 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 10 lutego 2011r. zawarte pomiędzy: 1. Gminą Żyrardów reprezentowaną przez: Pana Andrzeja Wilka Prezydenta Miasta Żyrardowa 2. Gminą Grodzisk Mazowiecki reprezentowaną przez: Burmistrza Grodziska Mazowieckiego Grzegorza Benedyktyńskiego 3. Gminą Jaktorów reprezentowaną przez: Wójta Macieja Śliwińskiego w sprawie współfinansowania nauczania religii Kościoła Chrześcijan Baptystów w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Żyrardowie, przy ul. 1 Maja 112.