Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 1339

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 11824 2019-10-14 Informacja Informacja nr 2 znak:Gd.6620.452.1.2018.EZ2 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 9 października 2019 r.
2019 11823 2019-10-14 Informacja Informacja nr 1 znak:Gd.6620.451.1.2018.EZ2 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 9 października 2019 r.
2019 11690 2019-10-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 312/2019 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2019 11467 2019-10-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 306/2019 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2019
2019 11256 2019-09-27 Porozumienie Porozumienie nr 4/2019 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej
2019 11147 2019-09-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 292/2019 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2019
2019 11127 2019-09-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 314/2019 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ostrołęce
2019 11069 2019-09-23 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Ostrołęki; Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia Miastu Ostrołęka obowiązku wykonania zadania z zakresu realizacji projektu grobowca na cmentarzu parafialnym oraz przyznania dotacji na ten cel
2019 10961 2019-09-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 271/2019 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2019 10672 2019-09-11 Uchwała Uchwała nr XVII/453/2019 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
2019 10619 2019-09-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 278/2019 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2019
2019 10561 2019-09-09 Aneks Aneks nr 2 Prezydenta Miasta Żyrardowa; Starosty Żyrardowskiego z dnia 23 sierpnia 2019 r. do porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych zadań publicznych w tym wydawania decyzji administracyjnych w pierwszej instancji należących do właściwości Powiatu Żyrardowskiego.
2019 10201 2019-08-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 264/2019 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2019
2019 9740 2019-08-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 237/2019 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2019 9550 2019-08-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 252/2019 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2019
2019 9411 2019-08-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 236/2019 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2019
2019 9355 2019-07-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 206/2019 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2019 8847 2019-07-15 Uchwała Uchwała nr 1 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 11 lipca 2019 r. o zakończeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków
2019 8389 2019-07-05 Ogłoszenie Ogłoszenie Prezydenta Miasta Radomia z dnia 2 lipca 2019 r.
2019 8264 2019-07-04 Porozumienie Porozumienie nr 4/WEK-I/P/97/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2019 r.
2019 7813 2019-06-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 194/2019 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2019
2019 7706 2019-06-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 185/2019 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2019
2019 7545 2019-06-14 Uchwała Uchwała nr IX/106/2019 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Siedlce na 2019 rok
2019 7235 2019-06-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 141/2019 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia korekty sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2018 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Siedlce
2019 7234 2019-06-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 163/2019 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2019 6889 2019-05-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 174/2019 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2019
2019 6820 2019-05-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 901/2019 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie przepisów porządkowych oraz ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego
2019 6804 2019-05-29 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Siedlce; Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia Miastu Siedlce obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2019 6783 2019-05-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 168/2019 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2019
2019 6656 2019-05-24 Porozumienie Porozumienie nr 1/WPT-I/P/61/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie organizacji transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy - Miasto Płock i Gminy Łąck.
2019 6572 2019-05-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 413/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Płocka za 2018 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy – Miasto Płock.
2019 6522 2019-05-20 Porozumienie Porozumienie nr 1/2019 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej
2019 6233 2019-05-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 131/2019 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2019 6232 2019-05-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 113/2019 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2019 5839 2019-05-06 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 26/03/2019 Burmistrza Miasta Karczew; Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Karczew realizacji zadania publicznego Gminy Otwock w zakresie pomocy społecznej polegającej na objęciu mieszkańców Gminy Otwock opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Karczewie, gm. Karczew. pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego Gminą Otwock reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Otwocka Jarosława Tomasza Margielskiego a Gminą Karczew reprezentowaną przez Burmistrza Michała Rudzkiego
2019 5749 2019-04-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 141/2019 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2019
2019 4897 2019-04-15 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ZA 2018 ROK
2019 4857 2019-04-15 Zestawienie Zestawienie nr WGL.0644.1.2018 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 4 lutego 2019 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok położonych na obszarze Gminy Otwock
2019 4813 2019-04-12 Aneks Aneks nr 15 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy; Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 kwietnia 2019 r. do porozumienia z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie powierzenia miastu stołecznemu Warszawie organizacji centrum powiadamiania ratunkowego
2019 4744 2019-04-10 Aneks Aneks nr 8 Prezydenta Miasta Płocka; Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 lutego 2019 r. do porozumienia z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2019 4737 2019-04-10 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Radomia; Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia Miastu Radom obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2019 4525 2019-04-08 Aneks Aneks nr 3 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 25 marca 2019 r.
2019 4484 2019-04-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 387/2019 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miasta Radomia za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
2019 4227 2019-04-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 551/2019 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie publikacji „Zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok, położonych na obszarze m.st. Warszawy”
2019 4175 2019-04-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 111/2019 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Legionowo za 2018 rok
2019 4137 2019-03-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 109/2019 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2019
2019 4132 2019-03-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 534/2019 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie m.st. Warszawy w 2019 roku
2019 3969 2019-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 522/2019 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2019 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz na zlecenie m.st. Warszawy
2019 3870 2019-03-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 366/2019 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia działającą na prawach powiatu.
2019 3867 2019-03-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 365/2019 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia działającą na prawach powiatu.
2019 3693 2019-03-21 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Ostrołęckiego z dnia 31 stycznia 2019 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Ostrołęki i Powiatu Ostrołęckiego w 2018 roku
2019 3611 2019-03-19 Informacja Informacja nr 1/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie danych dotyczących czynszu najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 rok położonych na obszarze Miasta Płocka.
2019 3605 2019-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 377/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku w 2019 roku.
2019 3604 2019-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 336/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie Miasta Płocka w 2019 roku.
2019 3564 2019-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 58/2019 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Pieczy Zastępczej "Korczakówka" w Ostrołęce
2019 3563 2019-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 57/2019 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w Ostrołęce
2019 3370 2019-03-12 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Radomia z dnia 8 marca 2019 r. zawarte w Warszawie w dniu 8 marca 2019 r.w sprawie przekazania do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Radomiu
2019 3345 2019-03-12 Informacja Informacja nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 11 marca 2019 r. Zestawienie danych dotyczących najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2018 położonych na obszarze Radomia
2019 3344 2019-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 84/2019 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2019
2019 3179 2019-03-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 58/2019 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2019 2949 2019-03-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 340/2019 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie m.st. Warszawy w 2019 roku
2019 2856 2019-03-04 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 5 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Radomia zadań Gminy Gózd w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
2019 2855 2019-03-04 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 3 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Radomia zadań Gminy Kowala w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
2019 2854 2019-03-04 Porozumienie Porozumienie nr ZS-II.3037.2.2019 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania części kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Radomiu - Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych do Wytrzeźwienia
2019 2853 2019-03-04 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 6 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Radomia zadań Gminy Jastrzębia w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
2019 2852 2019-03-04 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 2 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Radomia zadań Gminy Jedlnia-Letnisko w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
2019 2820 2019-03-01 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 4 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Radomia zadań Gminy Skaryszew w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
2019 2819 2019-03-01 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Radomia zadań Gminy Zakrzew w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
2019 2479 2019-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 28/2019 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2019 2464 2019-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 53/2019 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2019
2019 2333 2019-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/2019 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie publikacji sprawozdania Prezydenta Miasta Siedlce z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2018 r.
2019 2315 2019-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 46/2019 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych na terenie Miasta Siedlce przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce.
2019 2314 2019-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 45/2019 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w „Domu nad Stawami” Domu Pomocy Społecznej w Siedlcach.
2019 2313 2019-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 44/2019 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w „Domu pod Kasztanami” Domu Dziecka w Siedlcach.
2019 2094 2019-02-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 38/2019 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2019
2019 2089 2019-02-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 477/2018 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmniejszeń oraz przeniesień środków budżetowych
2019 1902 2019-02-08 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2019 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2018.
2019 1476 2019-01-30 Aneks Aneks nr 17 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy; Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 grudnia 2018 r. do porozumienia w sprawie powierzenia miastu stołecznemu Warszawa obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2019 1313 2019-01-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 434/2018 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2019 1298 2019-01-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 448/2018 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2018
2019 445 2019-01-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2019 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. Wandy Olędzkiej, ul. Stefana Okrzei 5 w Legionowie w 2019 roku
2019 114 2019-01-04 Porozumienie Porozumienie nr 3/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej
2019 97 2019-01-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 428/2018 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2018
2019 24 2019-01-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 430/2018 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2018
2018 11529 2018-11-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 403/2018 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2018
2018 11497 2018-11-26 Aneks Aneks nr 14 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy; Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2018 r. do porozumienia z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie powierzenia miastu stołecznemu Warszawie organizacji centrum powiadamiania ratunkowego
2018 11397 2018-11-22 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy POROZUMIENIE 14/2018 w sprawie korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Targówku” typ A i B w Warszawie przy ul. Św. Wincentego 85 przez mieszkańców Gminy Stare Babice
2018 11393 2018-11-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 325/2018 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2018 11187 2018-11-19 Porozumienie Porozumienie nr 8/2018 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 11 października 2018 r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1.Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2.Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2018 11186 2018-11-19 Porozumienie Porozumienie nr 7/2018 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 27 września 2018 r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1.Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2.Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2018 11185 2018-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 293/2018 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2018 11184 2018-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 261/2018 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2018 11183 2018-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 216/2018 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2018 11182 2018-11-19 Porozumienie Porozumienie nr 6/2018 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 6 czerwca 2018 r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1.Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2.Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2018 11181 2018-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 181/2018 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2018 11180 2018-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 158/2018 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie przekazania korekty sprawozdania finansowego Miasta Siedlce za 2017 rok
2018 11179 2018-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 145/2018 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2018 11178 2018-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 143/2018 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Miasta Siedlce za 2017 rok
2018 11177 2018-11-19 Porozumienie Porozumienie nr 4/2018 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 26 kwietnia 2018 r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1.Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2.Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2018 11176 2018-11-19 Porozumienie Porozumienie nr 3/2018 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 27 marca 2018 r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1.Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2.Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2018 11175 2018-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 316/2017 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 1 września 2017 r. w sprawie przeniesień środków budżetowych
2018 11174 2018-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 314/2017 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2018 11173 2018-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 267/2017 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2018 11172 2018-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 235/2017 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2018 11171 2018-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 194/2017 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2018 11145 2018-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 111/2018 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2018 11144 2018-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 74/2018 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie publikacji sprawozdania Prezydenta Miasta Siedlce z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2017 r.
2018 11143 2018-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 66/2018 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmniejszeń oraz przeniesień środków budżetowych
2018 11142 2018-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/2018 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przeniesień środków budżetowych
2018 11141 2018-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 466/2017 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2018 11140 2018-11-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 405/2017 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2018 11091 2018-11-16 Porozumienie Porozumienie nr 2/2018 Prezydenta Miasta Siedlce; Starosty Mińskiego z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2018 11090 2018-11-16 Porozumienie Porozumienie nr 15/2017 Prezydenta Miasta Siedlce; Starosty Mińskiego z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2018 11089 2018-11-16 Porozumienie Porozumienie nr 14/2017 Prezydenta Miasta Siedlce; Starosty Mińskiego z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2018 11088 2018-11-16 Porozumienie Porozumienie nr 12/2017 Prezydenta Miasta Siedlce; Starosty Mińskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2018 11082 2018-11-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 377/2018 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2018 10605 2018-11-06 Porozumienie Porozumienie nr 3/BRN/P/75/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 września 2018 r. w sprawie dofinansowania ze środków własnych Powiatu Płockiego uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej będącej mieszkańcem Powiatu Płockiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej mieszczącego się przy Parafii św. Jakuba Apostoła w Płocku.
2018 10022 2018-10-23 Aneks Aneks nr 16 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy; Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 grudnia 2017 r. do Porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Stołecznemu Warszawie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 9901 2018-10-18 Porozumienie Porozumienie nr 2/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej
2018 9891 2018-10-18 Aneks Aneks nr 2 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 11 czerwca 2018 r. do Porozumienia Nr 4/2013 z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursów zajęć z  teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5. Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce zawartego pomiędzy Miastem Ostrołęka a Powiatem Gostynińskim
2018 9870 2018-10-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 368/2018 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2018
2018 9318 2018-10-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 360/2018 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2018
2018 9317 2018-10-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 354/2018 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2018
2018 9316 2018-10-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 333/2018 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2018
2018 9007 2018-09-25 Porozumienie Porozumienie nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie umożliwienia korzystania oraz ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu przy ul. Wyścigowej 16 na rzecz mieszkańców Gminy Kowala.
2018 8489 2018-09-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 295/2018 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2018
2018 8478 2018-09-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 320/2018 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2018
2018 8379 2018-09-04 Aneks Aneks nr 12/1/BKZ/P/100/2018 Prezydenta Miasta Płocka; Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 sierpnia 2018 r. do Porozumienia Nr 1/MKZ/P/47/2007 z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie powierzenia Gminie Płock prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego, realizowanych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
2018 8143 2018-08-24 Aneks Aneks nr 4/8/WZS/P/99/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 9 sierpnia 2018 r. do Porozumienia nr 24/WZS/P/204/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. Gminy – Miasto Płock i Powiatu Płockiego w sprawie wykonywania zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, wydawania legitymacji i kart parkingowych osobom niepełnosprawnym przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku.
2018 8030 2018-08-21 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 czerwca 2018 r. do Porozumienia nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie przekazania środków finansowych na rekompensaty pieniężne dla policjantów Komendy Miejskiej Policji w Radomiu w 2018 r.
2018 7979 2018-08-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 301/2018 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2018
2018 7938 2018-08-16 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1/2018 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 31 lipca 2018 r. Gminy Miejskiej Ciechanów i Gminy Regimin w sprawie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego.
2018 7585 2018-07-31 Informacja Informacja nr Gd.6620.409.1.2017.EZ2 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 lipca 2018 r. projekt operatu opisowo – kartograficznego m. Radomia obręb 0050 – STARE MIASTO
2018 7287 2018-07-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 252/2018 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2018
2018 7186 2018-07-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 188/2018 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2018
2018 6593 2018-06-28 Porozumienie Porozumienie nr 1/PT-I/P/69/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie organizacji transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy - Miasto Płock i Gminy Łąck.
2018 6283 2018-06-18 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 2/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 marca 2018 r. z wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2017 rok.
2018 6224 2018-06-15 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Ciechanów; Wójta Gminy Ciechanów z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie ustalania numerów porządkowych nieruchomości w miejscowości Pęchcin, gmina Ciechanów, przyległych do ulicy Bolesława Biegasa, położonej na terenie miasta Ciechanów
2018 6035 2018-06-11 Aneks Aneks nr 7 Prezydenta Miasta Płocka; Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 marca 2018 r. do porozumienia z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2018 6025 2018-06-11 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Radomia; Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Miastu Radom obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2018 5821 2018-06-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 235/2017 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2018 5619 2018-05-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 194/2017 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2018 5618 2018-05-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 267/2017 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2018 4842 2018-05-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 82/18 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta, sprawozdania z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2017
2018 4736 2018-04-27 Porozumienie Porozumienie nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie przekazania środków finansowych na rekompensaty pieniężne dla policjantów Komendy Miejskiej Policji w Radomiu
2018 4735 2018-04-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 2945/2018 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miasta Radomia za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
2018 4541 2018-04-23 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 marca 2018 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ZA 2017 ROK
2018 4540 2018-04-23 Zestawienie Zestawienie nr 1 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 1 lutego 2018 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok położonych na obszarze Gminy Otwock (nazwa gminy lub dzielnicy lub określenie innej części gminy)
2018 4192 2018-04-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 113/2018 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2018
2018 3831 2018-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 571/2018 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie publikacji „Zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok, położonych na obszarze m.st. Warszawy”
2018 3515 2018-04-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 102/2018 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Legionowo za 2017 rok
2018 3102 2018-03-28 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku m.st. Warszawy w 2017 roku
2018 2997 2018-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 2926/2018 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia działającą na prawach powiatu.
2018 2996 2018-03-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 2925/2018 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia działającą na prawach powiatu
2018 2992 2018-03-26 Informacja Informacja nr 1/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie danych dotyczących czynszu najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok położonych na obszarze Miasta Płock.
2018 2933 2018-03-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 497/2018 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2018 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz na zlecenie m.st. Warszawy
2018 2932 2018-03-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 496/2018 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie m.st. Warszawy w 2018 roku
2018 2833 2018-03-20 Informacja Informacja nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 8 marca 2018 r. Zestawienie danych dotyczących najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2017 położonych na obszarze Radomia
2018 2832 2018-03-20 Porozumienie Porozumienie nr ZS-II.3037.4.2018 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie dofinansowania części kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Radomiu - Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych do Wytrzeźwienia
2018 2762 2018-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 36/2017 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2018 2749 2018-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 83/2018 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2018
2018 2735 2018-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 4088/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie Miasta Płocka w 2018 roku.
2018 2732 2018-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 152/2017 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2018 2731 2018-03-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 150/2017 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Miasta Siedlce za 2016 rok
2018 2708 2018-03-16 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ustalania numerów porządkowych przy ulicy Marmurowej w m.st. Warszawie i w Gminie Jabłonna
2018 2595 2018-03-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 4051/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku w 2018 roku.
2018 2551 2018-03-14 Porozumienie Porozumienie nr 1/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej
2018 2550 2018-03-14 Porozumienie Porozumienie nr 4/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej
2018 2386 2018-03-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 76/2018 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2018
2018 2104 2018-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 62/2018 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych na terenie Miasta Siedlce przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce
2018 2103 2018-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 61/2018 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w "Domu pod Kasztanami" Domu Dziecka w Siedlcach
2018 2102 2018-02-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 60/2018 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w "Domu nad Stawami" Domu Pomocy Społecznej w Siedlcach
2018 2089 2018-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 134/2017 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia korekty sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2016 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Siedlce
2018 1938 2018-02-23 Porozumienie Porozumienie nr 3/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej
2018 1899 2018-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 381/2017 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2017
2018 1693 2018-02-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 52/2018 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2018
2018 1681 2018-02-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 36/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Pieczy Zastępczej "Korczakówka" w Ostrołęce
2018 1680 2018-02-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w Ostrołęce
2018 1667 2018-02-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 31/2018 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2018
2018 1610 2018-02-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 436/2017 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2017
2018 1604 2018-02-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 433/2017 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2017
2018 1592 2018-02-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 439/2017 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2017
2018 1525 2018-02-14 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Ostrołęckiego z dnia 18 stycznia 2018 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Ostrołęki i Powiatu Ostrołęckiego w 2017 roku
2018 1337 2018-02-09 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2018 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2017
2018 72 2018-01-03 Aneks Aneks nr 3/16/WZS/P/190/2017 Prezydenta Miasta Płocka; Starosty Płockiego z dnia 29 listopada 2017 r. do Porozumienia nr 24/WZS/P/204/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, wydawania legitymacji i kart parkingowych osobom niepełnosprawnym przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku
2017 12478 2017-12-28 Aneks Aneks nr 11 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy; Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 grudnia 2017 r. do porozumienia z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie powierzenia miastu stołecznemu Warszawie organizacji centrum powiadamiania ratunkowego
2017 12477 2017-12-28 Aneks Aneks nr 10 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy; Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 października 2017 r. do porozumienia z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie powierzenia miastu stołecznemu Warszawie organizacji centrum powiadamiania ratunkowego
2017 12392 2017-12-22 Aneks Aneks Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 16 lutego 2017 r. spisany w dniu 16 lutego 2017r. do porozumienia z dnia 12 kwietnia 2016 roku o współpracy w sprawie realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych subregionu ostrołęckiego województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
2017 12265 2017-12-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 420/2017 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2017
2017 12257 2017-12-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 405/2017 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2017
2017 10360 2017-11-16 Porozumienie Porozumienie nr 2/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 8 września 2017 r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej
2017 10064 2017-11-09 Aneks Aneks nr 14 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy; Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 października 2017 r. do porozumienia między Wojewodą Mazowieckim a miastem stołecznym Warszawą z dnia 1 czerwca 2005r. w sprawie powierzenia miastu stołecznemu Warszawie prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego, realizowanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
2017 9545 2017-10-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 371/2017 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 16 października 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2017
2017 9544 2017-10-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 366/2017 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2017
2017 9478 2017-10-23 Aneks Aneks nr 11/BKZ/P/71/2017 Prezydenta Miasta Płocka; Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 kwietnia 2017 r. do Porozumienia Nr 1/MKZ/P/47/2007
2017 9176 2017-10-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 321/2017 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2017
2017 8911 2017-10-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 329/2017 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2017
2017 8773 2017-10-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 281/2017 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2017
2017 8533 2017-10-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 247/2017 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2017
2017 8416 2017-09-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 229/2017 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2017
2017 8299 2017-09-27 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno; Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 września 2017 r. w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi.
2017 8281 2017-09-27 Porozumienie Porozumienie nr 3/PT-I/P/146/2017 Prezydenta Miasta Płocka; Wójta Gminy Staroźreby z dnia 14 września 2017 r. w sprawie transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy–Miasto Płock i Gminy Staroźreby
2017 8280 2017-09-27 Aneks Aneks nr 1/4/PT-I/P/148/2017 Prezydenta Miasta Płocka; Wójta Gminy Radzanowo z dnia 22 września 2017 r. do Porozumienia nr 10/PT-I/P/242/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
2017 8131 2017-09-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 212/2017 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2017
2017 8025 2017-09-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 202/2017 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2017
2017 7999 2017-09-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 164/2017 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2017
2017 7873 2017-09-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 120/2017 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2017 7871 2017-09-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 70/2017 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2017 7581 2017-09-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 134/2017 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2017
2017 7172 2017-08-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 110/2017 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2017
2017 7029 2017-08-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 79/2017 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2017
2017 6985 2017-08-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 72/2017 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2017
2017 6862 2017-08-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 67/2017 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2017
2017 6861 2017-08-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 65/2017 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2017
2017 6838 2017-08-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 450/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmniejszeń oraz przeniesień środków budżetowych
2017 6837 2017-08-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 414/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2017 6836 2017-08-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 393/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2017 6657 2017-08-09 Informacja Informacja nr 2 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 28 lipca 2017 r.
2017 6656 2017-08-09 Informacja Informacja nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 28 lipca 2017 r.
2017 6655 2017-08-09 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 24 lipca 2017 r. do Porozumienia nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 2 marca 2017r. w sprawie przekazania środków finansowych na rekompensaty pieniężne dla policjantów Komendy Miejskiej Policji w Radomiu w 2017 r.
2017 6360 2017-07-26 Porozumienie Porozumienie nr 2 Prezydenta Miasta Żyrardowa; Starosty Żyrardowskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie „przebudowy drogi powiatowej nr 4729W Wiskitki – Działki – Żyrardów na odcinku ulicy Żeromskiego od ulicy Limanowskiego do ulicy Mokrej w Żyrardowie"
2017 6245 2017-07-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 290/2016 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2016
2017 6244 2017-07-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 286/2016 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2016
2017 6190 2017-07-13 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 16 maja 2017 r. zawarte w dniu 16.05.2017 roku w Ciechanowie pomiędzy:Gminą Ciechanów,Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o.,Gminą Miejską Ciechanów
2017 5852 2017-07-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 45/2017 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 10 kwietnia 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 37/2017 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2016 rok
2017 5568 2017-06-26 Aneks Aneks nr 5 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy; Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 czerwca 2017 r. do porozumienia w sprawie utworzenia Punktów Paszportowych
2017 5518 2017-06-22 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 marca 2017 r. z wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2016 r.
2017 5322 2017-06-12 Aneks Aneks nr 4/4/WZS/P/80/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 5 maja 2017 r. do porozumienia nr 1/WZS/P/3/2013 zawartego w dniu 17 stycznia 2013 r.
2017 5112 2017-06-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 960/2017 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości świadczeń dla osób pełniących funkcję rodziny pomocowej
2017 4986 2017-05-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 2111/2017 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Radomia za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
2017 4984 2017-05-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 119/2017 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Legionowo za 2016 rok
2017 4983 2017-05-25 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 marca 2017 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ZA 2016 ROK
2017 4884 2017-05-23 Porozumienie Porozumienie nr 1/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej
2017 4836 2017-05-22 Porozumienie Porozumienie nr 1/2017 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 19 stycznia 2017r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1. Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2. Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2017 4832 2017-05-22 Porozumienie Porozumienie nr 3/2017 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 24 marca 2017r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1. Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2. Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2017 4777 2017-05-18 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Radomia; Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia Miastu Radom obowiązku pielęgnacji zieleni i utrzymania porządku na grobach i cmentarzach wojennych oraz przyznania dotacji na ten cel
2017 4769 2017-05-18 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Pruszkowa; Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia Miastu Pruszków obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2017 4764 2017-05-18 Aneks Aneks nr 15 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy; Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2017 r. do porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Stołecznemu Warszawie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2017 4589 2017-05-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 271/2016 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2016
2017 4557 2017-05-12 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy; Wójta Gminy Jabłonna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie powierzenia m.st. Warszawie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy typu B na rzecz mieszkańców z terenu gminy Jabłonna
2017 4341 2017-05-04 Porozumienie Porozumienie nr 17/2016 Prezydenta Miasta Siedlce; Starosty Mińskiego z dnia 5 grudnia 2016 r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1.Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2.Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2017 4340 2017-05-04 Porozumienie Porozumienie nr 16/2016 Prezydenta Miasta Siedlce; Starosty Mińskiego z dnia 1 grudnia 2016 r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1.Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2.Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2017 4257 2017-04-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 41/2017 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie publikacji sprawozdania Prezydenta Miasta Siedlce z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2016 r.
2017 4033 2017-04-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 251/2016 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2016
2017 3938 2017-04-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 37/2017 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2017r. w sprawie: przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2016 rok
2017 3757 2017-04-13 Aneks Aneks nr 3 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy; Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 marca 2017 r. do porozumienia z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego
2017 3500 2017-04-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 650/2017 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie publikacji „Zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok, położonych na obszarze m.st. Warszawy”
2017 2996 2017-03-29 Informacja Informacja nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 28 marca 2017 r.
2017 2995 2017-03-29 Porozumienie Porozumienie nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie przekazania środków finansowych na rekompensaty pieniężne dla policjantów Komendy Miejskiej Policji w Radomiu
2017 2955 2017-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 576/2017 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2017 roku w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz na zlecenie m.st. Warszawy
2017 2954 2017-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 575/2017 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie m.st. Warszawy w 2017 roku
2017 2952 2017-03-27 Zestawienie Zestawienie nr 1 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 9 lutego 2017 r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok położonych na obszarze Gminy Otwock (nazwa gminy lub dzielnicy lub określenie innej części gminy)
2017 2783 2017-03-22 Porozumienie Porozumienie nr ZS-II.3037.3.2017 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie dofinansowania części kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Radomiu - Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych do Wytrzeźwienia
2017 2661 2017-03-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 112.2016 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 18 października 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2016 rok.
2017 2637 2017-03-17 Informacja Informacja nr 1/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie danych dotyczących czynszu najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok położonych na obszarze Miasta Płock.
2017 2457 2017-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 2074/2017 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia działającą na prawach powiatu.
2017 2456 2017-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 2073/2017 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia działającą na prawach powiatu.
2017 2444 2017-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 241/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2017 2443 2017-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 274/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2017 2442 2017-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 328/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 września 2016r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2017 2441 2017-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 349/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 października 2016r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2017 2435 2017-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 228/2016 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2016
2017 2283 2017-03-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 217/2016 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2016
2017 2097 2017-03-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 3038/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku w 2017 roku.
2017 1999 2017-03-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 95.2016 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 14 września 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2016 rok.
2017 1998 2017-03-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 92.2016 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 7 września 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2016 rok.
2017 1932 2017-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 141/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2017 1931 2017-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 175/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2017 1930 2017-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 219/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2017 1844 2017-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 208/2016 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2016
2017 1831 2017-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 56/2017 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych na terenie Miasta Siedlce przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce.
2017 1830 2017-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 55/2017 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w „Domu pod Kasztanami” Domu Dziecka w Siedlcach.
2017 1829 2017-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 54/2017 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w „Domu nad Stawami” Domu Pomocy Społecznej w Siedlcach.
2017 1728 2017-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 3011/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie Miasta Płocka w 2017 roku.
2017 1659 2017-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 8 lutego 2017r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Pieczy Zastępczej "Korczakówka" w Ostrołęce
2017 1655 2017-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 8 lutego 2017r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w Ostrołęce
2017 1475 2017-02-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 199/2016 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 13 października 2016r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2016
2017 1313 2017-02-10 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Ostrołęki; Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 listopada 2016r. do porozumienia z dnia 17 marca 2016r. w sprawie powierzenia obowiązku realizacji prac remontowych
2017 1305 2017-02-10 Aneks Aneks nr 6 Prezydenta Miasta Płocka; Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 kwietnia 2016r. do porozumienia z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2017 1304 2017-02-10 Aneks Aneks nr 13 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy; Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 grudnia 2016r. do Porozumienia między Wojewodą Mazowieckim a miastem stołecznym Warszawą z dnia 1 czerwca 2005r. w sprawie powierzenia miastu stołecznemu Warszawie prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego, realizowanych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
2017 1112 2017-02-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 192/2016 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 4 października 2016r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2016
2017 972 2017-01-31 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 stycznia 2017 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 r.
2017 776 2017-01-25 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Ząbki; Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Targówku” typ A i B w Warszawie przy ul. Św. Wincentego 85 przez mieszkańców Miasta Ząbki
2017 645 2017-01-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 180/2016 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 8 września 2016r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2016
2017 160 2017-01-05 Aneks Aneks nr 8 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy; Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 grudnia 2016r. do porozumienia z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie powierzenia miastu stołecznemu Warszawie organizacji centrum powiadamiania ratunkowego
2017 120 2017-01-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 177/2016 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 1 września 2016r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2016
2017 105 2017-01-05 Aneks Aneks nr 14 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy; Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 listopada 2016r. do porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Stołecznemu Warszawie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2017 70 2017-01-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2017 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. Wandy Olędzkiej, ul. Stefana Okrzei 5 w Legionowie w 2017 r. i w 2018 r.
2016 11892 2016-12-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 101/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przeniesień środków budżetowych
2016 11891 2016-12-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 60/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2016 11890 2016-12-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2016 11889 2016-12-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 501/2015 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2016 11888 2016-12-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 453/2015 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2016 11622 2016-12-19 Porozumienie Porozumienie nr 12/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 7 października 2016r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego – Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Gostynińskim reprezentowanym przez: Tomasza Matuszewskiego – Starostę Gostynińskiego Jana Kazimierza Krzewickiego – Wicestarostęzwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2016 11621 2016-12-19 Porozumienie Porozumienie nr 9/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 21 czerwca 2016r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego – Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Gostynińskim reprezentowanym przez: Tomasza Matuszewskiego – Starostę Gostynińskiego Jana Kazimierza Krzewickiego – Wicestarostę zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2016 11585 2016-12-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 166/2016 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2016
2016 11355 2016-12-14 Porozumienie Porozumienie nr 3/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej
2016 11250 2016-12-13 Porozumienie Porozumienie nr 13/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 października 2016r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1. Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2. Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2016 11249 2016-12-13 Porozumienie Porozumienie nr 11/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 21 września 2016r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1. Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2. Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2016 11248 2016-12-13 Porozumienie Porozumienie nr 8/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 7 czerwca 2016r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1.Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2.Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2016 11013 2016-12-08 Porozumienie Porozumienie nr 7/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 15 kwietnia 2016r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego – Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym a Powiatem Gostynińskim reprezentowanym przez: Tomasza Matuszewskiego – Starostę Gostynińskiego Jana Kazimierza Krzewickiego – Wicestarostę zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2016 11012 2016-12-08 Porozumienie Porozumienie nr 3/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 29 lutego 2016r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego – Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Gostynińskim reprezentowanym przez: Tomasza Matuszewskiego – Starostę Gostynińskiego Jana Kazimierza Krzewickiego – Wicestarostę zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2016 10616 2016-12-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 72.2016 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 13 lipca 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2016 rok.
2016 10615 2016-12-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 61.2016 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2016 rok.
2016 10477 2016-12-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 154/2016 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2016
2016 10363 2016-12-01 Porozumienie Porozumienie nr 6/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 27 kwietnia 2016r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1. Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2. Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2016 10362 2016-12-01 Porozumienie Porozumienie nr 5/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 5 kwietnia 2016r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1. Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2. Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2016 10361 2016-12-01 Porozumienie Porozumienie nr 4/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 29 lutego 2016r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1. Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2. Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla ucznia klasy wielozawodowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2016 10360 2016-12-01 Porozumienie Porozumienie nr 2/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 22 stycznia 2016r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1. Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2. Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2016 10256 2016-11-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 147/2016 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2016
2016 10138 2016-11-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 139/2016 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 12 lipca 2016r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2016
2016 9959 2016-11-22 Porozumienie Porozumienie nr PS/B/VI/3/8/330/2016. Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 października 2016r. w sprawie powierzenia Powiatowi Pułtuskiemu prowadzenia niektórych zadań m.st. Warszawy z zakresu pomocy społecznej.
2016 9958 2016-11-22 Porozumienie Porozumienie nr 3 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie przekazania środków finansowych na częściowe pokrycie kosztów zakupu samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Radomiu
2016 9957 2016-11-22 Porozumienie Porozumienie nr ZS-II.3037.28.2016 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie dofinansowania części kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Radomiu - Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych do Wytrzeźwienia
2016 9880 2016-11-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 133/2016 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2016
2016 9522 2016-11-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 143/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Miasta Siedlce za 2015 rok
2016 9520 2016-11-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 147/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 9 maja 2016r. w sprawie przyjęcia korekty sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2015 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Siedlce za 2015 rok
2016 9186 2016-10-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 53.2016 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 18 maja 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2016 rok.
2016 9101 2016-10-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 124/2016 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 10 czerwca 2016r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2016
2016 8675 2016-10-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 42.2016 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie: wprowadzenie zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2016 rok.
2016 8430 2016-09-28 Porozumienie Porozumienie nr 2 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie sfinansowania zakupu psa służbowego do rozpoznania materiałów wybuchowych na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Radomiu
2016 8429 2016-09-28 Porozumienie Porozumienie nr 2/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 9 sierpnia 2016r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej
2016 8428 2016-09-28 Porozumienie Porozumienie nr 1/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej
2016 8331 2016-09-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 98/2016 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 10 maja 2016r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2016
2016 8191 2016-09-20 Aneks Aneks Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy do POROZUMIENIA w sprawie korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Skrzydłami” w Warszawie przez mieszkańców gminy Raszyn z dnia 21.05.2013r.
2016 8087 2016-09-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 38.2016 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2016 rok
2016 8063 2016-09-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 81/2016 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2016
2016 7949 2016-09-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 66/2016 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 8 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2016
2016 7671 2016-08-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2016 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 14 marca 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2016 rok.
2016 7583 2016-08-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 47/2016 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 10 marca 2016r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2016
2016 7533 2016-08-16 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Skrzydłami” typ A i B w Warszawie przy ul. Grójeckiej 109 przez mieszkańców gminy Nadarzyn zawarte w dniu 17.06.2016 roku
2016 7284 2016-08-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 99/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2015 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Siedlce
2016 7092 2016-07-27 Aneks Aneks nr 10 Prezydenta Miasta Płocka; Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lipca 2016r. do Porozumienia Nr 1/MKZ/P/47/2007 z dnia 3 kwietnia 2007r. w sprawie powierzenia Gminie Płock prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
2016 7025 2016-07-22 Porozumienie Porozumienie nr 3/BRN/P/120/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie dofinansowania ze środków własnych Gminy - Miasto Płock uczestnictwa trzech osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu.
2016 7011 2016-07-21 Porozumienie Porozumienie nr 1/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 14 stycznia 2016r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Szydłowieckim zwanych dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2016 6549 2016-07-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2016 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 12 stycznia 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2016 rok.
2016 6291 2016-07-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 31/2016 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2016
2016 6286 2016-07-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 16.2016 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2016 rok.
2016 6285 2016-07-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 8A.2016 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie: wprowadzenia zamin w budżecie Miasta Pruszkowa na 2016 rok.
2016 5943 2016-07-05 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Żyrardowa; Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie powierzenia Miastu Żyrardów obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2016 5941 2016-07-05 Aneks Aneks nr 13 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy; Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 stycznia 2016r. do Porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Stołecznemu Warszawie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2016 5700 2016-06-29 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Ostrołęki; Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 marca 2016r. w sprawie powierzenia Miastu Ostrołęka obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2016 5698 2016-06-29 Aneks Aneks nr 6 Prezydenta Miasta Płocka; Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 kwietnia 2016r. do porozumienia z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
2016 5582 2016-06-23 Porozumienie Porozumienie nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu
2016 5166 2016-06-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2016 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 14 stycznia 2016r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2016
2016 4735 2016-05-18 Aneks Aneks nr 2 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy; Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 maja 2016r. do porozumienia z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego
2016 4673 2016-05-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 408/2015 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2015
2016 4630 2016-05-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 66/16 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 kwietnia 2016r. zmieniające Zarządzenie Nr 51/16 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 marca 2016 roku w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2015 rok
2016 4629 2016-05-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 51/16 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 marca 2016r. w sprawie: przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2015 rok
2016 4611 2016-05-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 1238/2016 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Radomia za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
2016 4441 2016-05-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 405/2015 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 października 2015r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2016 4415 2016-05-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 189.2015 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2015 rok.
2016 4402 2016-05-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 180.2015 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2015 rok.
2016 4388 2016-05-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 165.2015 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2015 rok.
2016 4386 2016-05-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 282/2015 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2016 4384 2016-05-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 239/2015 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2016 4383 2016-05-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 362/2015 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 września 2015r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2016 4382 2016-05-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 310/2015 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2016 4381 2016-05-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 306/2015 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Siedlce, informacji o kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za I półrocze 2015 roku
2016 4160 2016-04-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 384/2015 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2015
2016 3975 2016-04-22 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy
2016 3974 2016-04-22 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Grodzisk Mazowiecki; Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 października 2015r. dotyczy korzystania z usług Środowiskowego „Słoneczny Dom” typ A przy ul. Prawniczej 54 w Warszawie przez mieszkańców Miasta Grodzisk Mazowiecki
2016 3973 2016-04-22 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta Piastów; Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 października 2015r. dotyczy korzystania z usług Środowiskowego „Słoneczny Dom” typ A przy ul. Prawniczej 54 w Warszawie przez mieszkańców Miasta Piastów
2016 3922 2016-04-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 107/2015 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2016 3853 2016-04-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 143/2015 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2016 3852 2016-04-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 192/2015 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2016 3627 2016-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 491/2014 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie zmniejszeń oraz przeniesień środków budżetowych
2016 3600 2016-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 156.2015 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 30 października 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2015 rok.
2016 3577 2016-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 141.2015 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 20 października 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2015 rok.
2016 3573 2016-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 136.2015 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 14 października 2015r. w sprawie: wprowadzenie zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2015 rok.
2016 3572 2016-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 354/2015 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2015
2016 3567 2016-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 122.2015 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 30 września 2015r. w sprawie: wprowadzenie zamin w budżecie Miasta Pruszkowa na 2015 rok.
2016 3544 2016-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 542/2014 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2016 3543 2016-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 34/2015 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2016 3542 2016-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 72/2015 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie przeniesień środków budżetowych
2016 3509 2016-04-14 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ZA 2015 ROK
2016 3413 2016-04-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 474/2016 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2016 roku w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz na zlecenie m.st. Warszawy
2016 3376 2016-04-11 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy; Wójta Gminy Jabłonna z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Targówku” typ A i B w Warszawie przy ul. Św. Wincentego 85 przez mieszkańców Gminy Jabłonna
2016 3213 2016-04-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 57/2016 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Legionowo za 2015 rok
2016 3166 2016-04-06 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ZA 2014 ROK
2016 3096 2016-04-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 374/2016 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 marca 2016r. w sprawie publikacji „Zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok, położonych na obszarze m.st. Warszawy”
2016 2984 2016-03-31 Informacja Informacja nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 marca 2016r. Zestawienie danych dotyczących najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2015 położonych na obszarze Radomia
2016 2811 2016-03-21 Zestawienie Zestawienie nr 1 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 11 lutego 2016r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze Gminy Otwock (nazwa gminy lub dzielnicy lub określenie innej części gminy)
2016 2810 2016-03-21 Informacja Informacja nr 1/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 marca 2016r. w sprawie danych dotyczących czynszu najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze Miasta Płock.
2016 2778 2016-03-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 330/2016 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 marca 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie m.st. Warszawy w 2016 roku
2016 2685 2016-03-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 1187/2016 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 10 marca 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia działającą na prawach powiatu
2016 2684 2016-03-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 1186/2016 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 10 marca 2016r. w sprawie ustalenia miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia działającą na prawach powiatu
2016 2683 2016-03-16 Porozumienie Porozumienie nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 9 marca 2016r. w sprawie przekazania środków finansowych na rekompensaty pieniężne dla policjantów Komendy Miejskiej Policji w Radomiu
2016 2201 2016-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 268/2016 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 1 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia o możliwości zgłaszania kandydatów do Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w m.st. Warszawie
2016 2200 2016-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 1757/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku w 2016 roku.
2016 2183 2016-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 333/2015 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 7 października 2015r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2015
2016 2178 2016-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 335/2015 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 13 października 2015r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2015
2016 1994 2016-02-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 1739/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie Miasta Płocka w 2016 roku.
2016 1989 2016-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 118.2015 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 9 września 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta Pruszkowa na 2015r.
2016 1953 2016-02-26 Zarządzenie Zarządzenie nr 103.2015 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2015 rok.
2016 1879 2016-02-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 316/2015 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 15 września 2015r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2015
2016 1808 2016-02-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 303/2015 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 3 września 2015r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2015
2016 1694 2016-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 40/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w Ostrołęce
2016 1693 2016-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka” w Ostrołęce
2016 1689 2016-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 51/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w „Domu nad Stawami” Domu Pomocy Społecznej w Siedlcach.
2016 1688 2016-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 50/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w „Domu pod Kasztanami” Domu Dziecka w Siedlcach.
2016 1687 2016-02-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 49/2016 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 17 lutego 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych na terenie Miasta Siedlce przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce.
2016 1626 2016-02-22 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku m.st. Warszawy w 2015 roku
2016 1607 2016-02-22 Aneks Aneks nr 2 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 5 listopada 2015r. do Porozumienia Nr 3/2013 z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursów zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5. Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce.
2016 1458 2016-02-16 Porozumienie Porozumienie nr 5/2015 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 16 czerwca 2015r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego – Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Gostynińskim reprezentowanym przez: Tomasza Matuszewskiego – Starostę Gostynińskiego Jana Kazimierza Krzewickiego – Wicestarostę zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2016 1446 2016-02-16 Porozumienie Porozumienie nr 2.2015 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 31 grudnia 2015r. w zakresie realizacji projektów rozwoju sieci tras rowerowych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych WOF 2014-2020+.
2016 1213 2016-02-11 Sprawozdanie Sprawozdanie Starosty Ostrołęckiego z dnia 27 stycznia 2016r. Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU MIASTA OSTROŁĘKI I POWIATU OSTROŁĘCKIEGO ZA 2015 ROK
2016 869 2016-01-28 Porozumienie Porozumienie nr 9/2015 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 27 listopada 2015r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego – Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Gostynińskim reprezentowanym przez: Tomasza Matuszewskiego – Starostę Gostynińskiego Jana Kazimierza Krzewickiego – Wicestarostę zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2016 747 2016-01-22 Sprawozdanie Sprawozdanie nr 1/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 stycznia 2016r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Płocku za 2015 rok.
2016 709 2016-01-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2016 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. Wandy Olędzkiej, ul. Stefana Okrzei 5 w Legionowie w 2016 roku
2016 515 2016-01-19 Porozumienie Porozumienie nr 8/2015 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 19 listopada 2015r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2016 514 2016-01-19 Porozumienie Porozumienie nr 7/2015 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 29 października 2015r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2016 513 2016-01-19 Porozumienie Porozumienie nr 6/2015 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 12 października 2015r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2016 63 2016-01-04 Porozumienie Porozumienie nr 4/2015 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 16 czerwca 2015r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1. Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2. Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2016 62 2016-01-04 Porozumienie Porozumienie nr 2/2015 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 8 kwietnia 2015r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1. Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2. Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2016 61 2016-01-04 Porozumienie Porozumienie nr 1/2015 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 25 lutego 2015r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce zwanym dalej "Powierzającym" a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1. Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego 2. Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę Powiatu Mińskiego zwanym dalej "Przyjmującym" w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2016 14 2016-01-04 Porozumienie Porozumienie nr 1/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 2 listopada 2015r. Gminy Miejskiej Ciechanów i Gminy Gołymin Ośrodek w sprawie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego
2015 11165 2015-12-14 Porozumienie Porozumienie nr 4/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej
2015 11164 2015-12-14 Porozumienie Porozumienie nr 3/2015 Prezydenta Miasta Siedlce; Starosty Szydłowieckiego z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach.
2015 10240 2015-12-08 Aneks Aneks nr 12 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy; Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 listopada 2015r. do porozumienia między Wojewodą Mazowieckim a miastem stołecznym Warszawą z dnia 1 czerwca 2005r. w sprawie powierzenia miastu stołecznemu Warszawie prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego, realizowanych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
2015 10029 2015-12-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 188/2015 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 28 maja 2015r. w sprawie przekazania korekty sprawozdania finansowego Miasta Siedlce za 2014 rok
2015 10028 2015-12-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 142/2015 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Miasta Siedlce za 2014 rok
2015 10027 2015-12-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 106/2015 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Siedlce za 2014 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim jest miasto Siedlce za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia Miasta Siedlce
2015 9091 2015-11-13 Porozumienie Porozumienie nr 3 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 22 października 2015r. dotyczące przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu
2015 8986 2015-11-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 78.2015 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2015 rok.
2015 8984 2015-11-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 66.2015 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 1 czerwca 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2015 rok.
2015 8982 2015-11-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 287/2015 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2015
2015 8974 2015-11-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 56.2015 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 19 maja 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2015 rok.
2015 8843 2015-11-06 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 21 października 2015r. w sprawie współpracy miast i gmin na rzecz realizacji projektu pn. „Zintegrowany System Dróg Rowerowych w gminach Michałowice, Piastów i Pruszków”.
2015 8824 2015-11-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 278/2015 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2015
2015 8679 2015-11-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 264/2015 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2015
2015 8526 2015-10-26 Porozumienie Porozumienie nr /1 /2015 Prezydenta Miasta Żyrardowa; Wójta Gminy Radziejowice z dnia 23 września 2015r.
2015 8445 2015-10-21 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Ostrołęki; Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 24 sierpnia 2015r. do porozumienia międzygminnego z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie wspólnego wykonywania przez Miasto Ostrołęka i Gminę Olszewo-Borki zadań z zakresu zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków
2015 8246 2015-10-13 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 22 września 2015r. do Porozumienia nr 2 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 maja 2015r. w sprawie przekazania środków finansowych na częściowe pokrycie kosztów zakupu samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Radomiu
2015 8245 2015-10-13 Porozumienie Porozumienie nr 2 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 16 września 2015r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu
2015 7869 2015-09-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 467/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Płocka za 2014 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy – Miasto Płock
2015 7771 2015-09-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 236/2015 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2015
2015 7616 2015-09-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 44/15 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 27 marca 2015r. w sprawie: przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2014 rok
2015 7553 2015-09-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 315/2015 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 3 września 2015r. w sprawie ogłoszenia naboru zgłoszeń kandydatów na członków Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Siedlcach
2015 7552 2015-09-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 273/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 1 września 2015r. w sprawie ogłoszenia naboru zgłoszeń kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
2015 7531 2015-09-10 Ogłoszenie Ogłoszenie nr MSRON.843.5.2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 3 września 2015r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
2015 7246 2015-08-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 218/2015 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 19 maja 2015r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2015
2015 7236 2015-08-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 46.2015 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 7 maja 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2015 rok.
2015 7235 2015-08-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 29.2015 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 14 kwietnia 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2015 rok.
2015 7093 2015-08-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 198/2015 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 6 maja 2015r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2015
2015 7060 2015-08-12 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 lipca 2015r. do Porozumienia Nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie dofinansowania części kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Radomiu – Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych do Wytrzeźwienia
2015 7059 2015-08-12 Porozumienie Porozumienie nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 28 lipca 2015r. przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu
2015 6869 2015-08-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 170/2015 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 10 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2015
2015 6552 2015-07-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 22.2015 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 19 marca 2015r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2015 rok.
2015 6404 2015-07-21 Ogłoszenie Ogłoszenie Prezydenta Miasta Radomia z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
2015 6327 2015-07-20 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 maja 2015r. w sprawie korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Targówku” typ A i B w Warszawie przy ul. Św. Wincentego 85 przez mieszkańców Miasta Marki.
2015 6139 2015-07-15 Porozumienie Porozumienie nr 92/PT-I/P/80/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 maja 2015r. w sprawie organizacji transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy - Miasto Płock i Gminy Łąck.
2015 6078 2015-07-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 140/2015 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 10 marca 2015r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2015
2015 5965 2015-07-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 19.2015 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 11 marca 2015r. w sprawie: wprowadzenie zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2015 rok.
2015 5585 2015-06-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 482/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 324/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30.03.2015r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Radomia za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
2015 5584 2015-06-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 324/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Radomia za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
2015 5573 2015-06-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 11.2015 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2015 rok.
2015 5572 2015-06-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 3.2015 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 13 stycznia 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2015 rok.
2015 5562 2015-06-18 Porozumienie Porozumienie nr 3/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 maja 2015r. w sprawie przekazania środków finansowych na rekompensaty pieniężne dla policjantów Komendy Miejskiej Policji w Radomiu
2015 5561 2015-06-18 Porozumienie Porozumienie nr 2/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 maja 2015r. w sprawie przekazania środków finansowych na częściowe pokrycie kosztów zakupu samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Radomiu
2015 5110 2015-06-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 303/2014 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2014
2015 5071 2015-06-03 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 września 2014r. do Porozumienia zawartego w dniu 11.06.2014 r. w sprawie korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Skrzydłami” typu A i B przy ul. Grójeckiej 109 przez mieszkańców gminy Piaseczno
2015 5070 2015-06-03 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 października 2014r. o rozwiązaniu za zgodą stron porozumienia z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie powierzenia m.st. Warszawa realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy typu B na rzecz mieszkańców z terenu Miasta Marki.
2015 5069 2015-06-03 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 lipca 2014r. w sprawie korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Skrzydłami” typ A i B w Warszawie przy ul. Grójeckiej 109 przez mieszkańców Miasta Marki
2015 5068 2015-06-03 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Skrzydłami” typ A i B w Warszawie przy ul. Grójeckiej 109 przez mieszkańców gminy Piaseczno
2015 5067 2015-06-03 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 maja 2014r. międzygminne w sprawie korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Skrzydłami” typ A i B w Warszawie przy ul. Grójeckiej 109 przez mieszkańców gminy Czosnów
2015 5066 2015-06-03 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 maja 2014r. w sprawie korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Skrzydłami” typ A i B w Warszawie przy ul. Grójeckiej 109 przez mieszkańców gminy Stare Babice
2015 5045 2015-06-03 Porozumienie Porozumienie nr 3/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 22 maja 2015r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej
2015 5044 2015-06-03 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Ostrołęki; Wójta Gminy Lelis z dnia 12 marca 2015r. w sprawie wspólnego wykonywania przez Miasto Ostrołęka i Gminę Lelis zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę
2015 4922 2015-05-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 270/2014 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2014
2015 4795 2015-05-25 Sprawozdanie Sprawozdanie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku m.st. Warszawy w 2014 roku
2015 4688 2015-05-21 Porozumienie Porozumienie nr 2/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 7 maja 2015r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej
2015 4253 2015-05-06 Aneks Aneks nr 1/5/WZS/P/60/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 2 kwietnia 2015r. do porozumienia nr 24/WZS/P/204/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku Gminy-Miasto Płock i Powiatu Płockiego w sprawie wykonywania zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, wydawania legitymacji i kart parkingowych osobom niepełnosprawnym przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku
2015 4228 2015-05-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 154/2015 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Legionowo za 2014 rok
2015 4165 2015-04-30 Porozumienie Porozumienie nr 2/WZS/P/41/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 marca 2015r. w sprawie powierzenia Miastu przez Powiat realizacji zadania z zakresu przeprowadzenia szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej z terenu Powiatu Sochaczewskiego.
2015 4121 2015-04-28 Aneks Aneks nr 9 Prezydenta Miasta Płocka; Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2015r. do Porozumienia Nr 1/MKZ/P/47/2007 z dnia 3 kwietnia 2007r. w sprawie powierzenia Gminie Płock prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
2015 3881 2015-04-23 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 10 marca 2015r. w sprawie wspólnego wykonywania przez Miasto Ostrołęka i Gminę Olszewo-Borki zadań z zakresu zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków .
2015 3581 2015-04-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 235/2014 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2014
2015 3571 2015-04-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 117/2014 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2014 rok.
2015 3502 2015-04-15 Porozumienie Porozumienie nr 1/WEK/P/51/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 marca 2015r. w sprawie powierzenia Województwu zadań Miasta z zakresu organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto.
2015 3499 2015-04-15 Porozumienie Porozumienie nr 13/2014 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 25 listopada 2014r. zawarte pomiędzy Miastem Siedlce, reprezentowanym przez: Wojciecha Kudelskiego - Prezydenta Miasta Siedlce a Gminą Zbuczyn, reprezentowaną przez: Tomasza Hapunowicza – Wójta Gminy Zbuczyn w sprawie rozwiązania porozumienia w sprawie przejęcia prowadzenia przez Miasto Siedlce realizacji zadań z zakresu oświaty dotyczących doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych Gminy Zbuczyn zawartego w dniu 1 kwietnia 2004 r. pomiędzy Gminą Zbuczyn, a Miastem Siedlce.
2015 3459 2015-04-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 113.2014 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 29 października 2014r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2014 rok.
2015 3455 2015-04-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 110.2014 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 22 października 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2014 rok
2015 3370 2015-04-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 229/2014 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 31 października 2014r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2014
2015 3124 2015-04-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 42/2014 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie przeniesień środków budżetowych
2015 3120 2015-04-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 218/2014 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 10 października 2014r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2014
2015 3112 2015-04-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2014 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie zwiększenia środków budżetowych
2015 3109 2015-04-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 175/2014 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2015 3105 2015-04-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 130/2014 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2015 3104 2015-04-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 91/2014 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie przeniesień środków budżetowych
2015 3007 2015-03-31 Informacja Informacja nr 1/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 marca 2015r. w sprawie danych dotyczących czynszu najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok położonych na obszarze Miasta Płock
2015 2985 2015-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 491/2013 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie zmniejszenia środków budżetowych
2015 2978 2015-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 486/2013 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2015 2964 2015-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 465/2013 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie zwiększeń środków budżetowych
2015 2962 2015-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 179/2013 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 maja 2013r. w sprawie przeniesień środków budżetowych
2015 2961 2015-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 427/2013 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmniejszeń oraz przeniesień środków budżetowych
2015 2894 2015-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 346/2015 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 marca 2015r. w sprawie publikacji „Zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok, położonych na obszarze m.st. Warszawy”
2015 2893 2015-03-27 Zestawienie Zestawienie nr 1 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 3 lutego 2015r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok położonych na obszarze Gminy Otwock
2015 2875 2015-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 321/2014 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych
2015 2869 2015-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 264/2014 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych