Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 34

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 10704 2018-11-07 Aneks Aneks nr 4 Prezydenta Miasta Ostrołęki; Starosty Wyszkowskiego z dnia 22 października 2018 r. do Porozumienia Nr 3/2013 z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursów zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5. Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce.
2018 23 2018-01-02 Aneks Aneks nr 3 Prezydenta Miasta Ostrołęki; Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 15 listopada 2017 r. do Porozumienia Nr 3/2013 z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursów zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5. Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce.
2018 22 2018-01-02 Aneks Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Ostrołęki; Starosty Mińska Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2017 r. do Porozumienia Nr 6/2013 z dnia 23 września 2013 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursów zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5. Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce.
2017 12393 2017-12-22 Aneks Aneks Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 16 lutego 2017 r. spisany w dniu 16 lutego 2017r. do porozumienia z dnia 12 kwietnia 2016 roku o współpracy w sprawie realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych subregionu ostrołęckiego województwa mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
2017 11927 2017-12-13 Aneks Aneks nr 2 Prezydenta Miasta Ostrołęki; Starosty Makowskiego z dnia 25 października 2017 r. do porozumienia 7/2013 z dnia 25 marca 2013 r.w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursów zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych
2015 1490 2015-02-20 Porozumienie Porozumienie nr 1/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej zawarte pomiędzy Województwem Mazowieckim - określonym dalej jako „Zleceniobiorca”, a Miastem Ostrołęka ,,Zleceniodawca’’.
2014 7704 2014-08-08 Porozumienie Porozumienie nr 1/2014 Prezydenta Miasta Ostrołęki; Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 lipca 2014r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej zawarte pomiędzy Województwem Mazowieckim z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, NIP: 1132453940, REGON: 015528910, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działają: 1. Leszek Ruszczyk – Wicemarszałek 2. Mirosław Krusiewicz - Dyrektor Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - określonym dalej jako „Zleceniobiorca”, a Miastem Ostrołęka, z siedzibą w Ostrołęce, ul. Plac Gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrołęka, NIP: 7582142002, REGON: 550668410, w imieniu którego działają: Janusz Kotowski – Prezydent Miasta Ostrołęki, przy kontrasygnacie Ewy Waszkiewicz - Sznyter - Skarbnika Miasta Ostrołęki, określanymi dalej jako ,,Zleceniodawca’’, o następującej treści:
2014 4455 2014-04-30 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 5 marca 2014r. w sprawie powierzenia Miastu Ostrołęka prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Olszewo - Borki .
2014 4416 2014-04-29 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 17 marca 2014r. w sprawie powierzenia Miastu Ostrołęka prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Lelis .
2013 12363 2013-11-29 Porozumienie Porozumienie nr 7/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 12 listopada 2013r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej zawarte pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działają: 1. Leszek Ruszczyk - Wicemarszałek, 2. Mirosław Krusiewicz - Dyrektor Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - określonym dalej jako „Zleceniobiorca”, a Miastem Ostrołęka, w imieniu którego działają: Janusz Kotowski – Prezydent Miasta Ostrołęki, przy kontrasygnacie Ewy Waszkiewicz-Sznyter - Skarbnika Miasta Ostrołęki, określanymi dalej jako ,,Zleceniodawca’’, o następującej treści:
2013 11982 2013-11-15 Porozumienie Porozumienie nr 6/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 23 września 2013r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursów zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5. Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce zawarte pomiędzy Miastem Ostrołęka, reprezentowanym przez: 1. Janusza Kotowskiego – Prezydenta Miasta Ostrołęki, przy kontrasygnacie Ewy Agnieszki Waszkiewicz-Sznyter - Skarbnika Miasta, zwanym dalej „Powierzającym”, a Powiatem Mińskim, reprezentowanym przez: 1. Antoniego Jana Tarczyńskiego – Starostę Mińskiego, 2. Krzysztofa Płochockiego – Wicestarostę, zwanym dalej „Przyjmującym”.
2011 2585 2011-05-18 Porozumienie Porozumienie nr 11/2010 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 8 grudnia 2010r. zawarte pomiędzy Miastem Ostrołęka a
2011 1341 2011-03-21 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej zawarte w dniu 15 lutego 2011 roku w Warszawie pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działają:Leszek Ruszczyk – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Mirosław Krusiewicz - Dyrektor Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - określonym dalej jako „Zleceniobiorca” , a Miastem Ostrołęka, w imieniu którego działają:Janusz Kotowski – Prezydent Miasta Ostrołęki przy kontrasygnacie Bożenny Gutowskiej-Jezierskiej - Skarbnika Miasta Ostrołęki, określanymi dalej jako ,,Zleceniodawca’’, o następującej treści:
2011 242 2011-01-20 Porozumienie Porozumienie nr 9/2010 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 7 października 2010r.
2011 243 2011-01-20 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 15 listopada 2010r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej
2010 7647 2010-12-31 Porozumienie Porozumienie nr 10/2010 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 15 listopada 2010r. zawarte pomiędzy Miastem Ostrołęka a Powiatem Wyszkowskim w sprawie określenia szczegółowych zasad i terminów przekazywania przez Powierzającego dotacji na realizację przez Przyjmującego zadań z zakresu oświaty, polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodoeych dla uczniów Zepołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce
2010 4180 2010-09-27 Porozumienie Porozumienie nr 7/2010 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2010r. zawarte z Powiatem Mińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty
2010 3604 2010-08-09 Porozumienie Porozumienie nr 4/2010 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce, zawarte pomiędzy Miastem Ostrołęka a Powiatem Gostynińskim
2010 3354 2010-07-20 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 4 czerwca 2010r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz ustalenia dotacji celowej
2010 3355 2010-07-20 Porozumienie Porozumienie nr 6/2010 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 13 maja 2010r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce
2010 3054 2010-07-07 Porozumienie Porozumienie Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 18 maja 2010r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej
2010 2486 2010-06-11 Porozumienie Porozumienie nr 2/2010 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 21 kwietnia 2010r. zawarte z Powiatem Brodnickim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty
2010 2485 2010-06-11 Porozumienie Porozumienie nr 1/2010 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 9 marca 2010r. zawarte z Powiatem Szydłowieckim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty
2010 676 2010-03-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/10 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 1 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w Ostrołęce
2010 677 2010-03-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/10 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Ostrołęce
2010 393 2010-02-06 Porozumienie Porozumienie nr 12/2009 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie oiwierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce zawarte pomiędzy Miastem Ostrołęka a Powiatem Makowskim
2010 394 2010-02-06 Porozumienie Porozumienie nr 13/2009 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im.5 Ułanów Zasławskich w Ostrołęce zawarte pomiędzy Miastem Ostrołęka a Powiatem Makowskim
2009 7107 2009-12-31 Porozumienie Porozumienie nr 9/2009 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 3 listopada 2009r. zawarte pomiędzy Miastem Ostrołęka a Powiatem Makowskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce
2009 7108 2009-12-31 Porozumienie Porozumienie nr 10/2009 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 3 listopada 2009r. zawarte pomiędzy Miastem Ostrołęka a Powiatem Gostynińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowychy nr 2 im. Piłku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce
2009 4165 2009-08-24 Porozumienie Porozumienie nr 7/2009 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 22 czerwca 2009r. zawarte pomiędzy Miastem Ostrołęka a Powiatem Gostynińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniue zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce
2009 4164 2009-08-24 Porozumienie Porozumienie nr 6/2009 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 22 czerwca 2009r. zawarte pomiędzy Miastem Ostrołęka a Powiatem Gostynińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych z przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich
2009 3994 2009-08-14 Porozumienie Porozumienie nr 8/2009 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 22 czerwca 2009r. zawarte pomiędzy Miastem Ostrołęka a Powiatem Makowskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych z przedniotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. 5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce
2009 545 2009-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/09 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Ostrołęce
2009 546 2009-02-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/09 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w Ostrołęce.