Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 156

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 4388 2018-04-18 Porozumienie Porozumienie nr 031.41.2018 Powiatu Wołomińskiego z dnia 8 marca 2018 r. POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO I MIASTA KOBYŁKA w sprawie powierzenia Miastu Kobyłka zadania z zakresu dróg publicznych, dotyczącego budowy ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż ulic Napoleona i Księcia Józefa Poniatowskiego w Kobyłce
2017 7244 2017-09-01 Porozumienie Porozumienie nr 031.112.2017 Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie powierzenia Miastu Zielonka zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
2017 7243 2017-09-01 Porozumienie Porozumienie nr 031.111.2017 Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie powierzenia Miastu Ząbki zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
2017 7242 2017-09-01 Porozumienie Porozumienie nr 031.100.2017 Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Tłuszcz zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
2017 4129 2017-04-25 Porozumienie Porozumienie nr 031.1.2017 Powiatu Wołomińskiego z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wołomiński.
2017 2620 2017-03-17 Porozumienie Porozumienie nr 031.194.2016 Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie.
2017 2617 2017-03-17 Porozumienie Porozumienie nr 031.169.2016 Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 września 2016r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie.
2017 2615 2017-03-17 Porozumienie Porozumienie nr 031.40.2016 Powiatu Wołomińskiego z dnia 7 marca 2016r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie.
2017 1667 2017-02-20 Porozumienie Porozumienie nr 031.200.2016 Powiatu Wołomińskiego z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wołomiński.
2016 11228 2016-12-13 Porozumienie Porozumienie nr 031.185.2016 Powiatu Wołomińskiego z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie.
2016 11227 2016-12-13 Porozumienie Porozumienie nr 031.170.2016 Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 września 2016r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie.
2016 11224 2016-12-13 Porozumienie Porozumienie nr Nr 031.113.2016 Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie.
2016 11223 2016-12-13 Porozumienie Porozumienie nr 031.24.2016 Powiatu Wołomińskiego z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie.
2016 7416 2016-08-10 Aneks Aneks nr 1 Powiatu Wołomińskiego z dnia 7 marca 2016r.
2016 3660 2016-04-15 Porozumienie Porozumienie nr 031.23.2016 Powiatu Wołomińskiego z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie.
2016 2194 2016-03-07 Porozumienie Porozumienie nr 031.9.2016 Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wołomiński.
2016 2193 2016-03-07 Porozumienie Porozumienie nr 031.5.2016 Powiatu Wołomińskiego z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie turnusu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie.
2016 1934 2016-02-26 Porozumienie Porozumienie nr 031.7.2016 Powiatu Wołomińskiego z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie.
2016 1933 2016-02-26 Porozumienie Porozumienie nr 031.6.2016 Powiatu Wołomińskiego z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie.
2016 1932 2016-02-26 Aneks Aneks nr 1 Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 stycznia 2016r. do POROZUMIENIA NR 031.1.2016 z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie.
2016 1931 2016-02-26 Porozumienie Porozumienie nr 1 Powiatu Wołomińskiego z dnia 5 stycznia 2016r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie.
2016 1460 2016-02-16 Porozumienie Porozumienie nr 105.2015 Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 listopada 2015r. zawarte z Miastem Stołecznym Warszawa
2016 55 2016-01-04 Porozumienie Porozumienie nr 031.101.2015 Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie.
2016 54 2016-01-04 Porozumienie Porozumienie nr 031.100.2015 Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie.
2016 53 2016-01-04 Porozumienie Porozumienie nr 031.97.2015 Powiatu Wołomińskiego z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie.
2016 52 2016-01-04 Porozumienie Porozumienie nr 031.95.2015 Powiatu Wołomińskiego z dnia 5 listopada 2015r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wołomiński.
2016 51 2016-01-04 Porozumienie Porozumienie nr 031.29.2015 Powiatu Wołomińskiego z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie.
2016 50 2016-01-04 Porozumienie Porozumienie nr 031.24.2015 Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 maja 2015r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie.
2016 49 2016-01-04 Porozumienie Porozumienie nr 031.23.2015 Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 maja 2015r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie.
2016 48 2016-01-04 Porozumienie Porozumienie nr 031.14.2015 Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie.
2016 47 2016-01-04 Porozumienie Porozumienie nr 031.13.2015 Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie.
2016 46 2016-01-04 Porozumienie Porozumienie nr 031.4.2015 Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespoł Szkół w Wołominie.
2016 45 2016-01-04 Porozumienie Porozumienie nr 031.1.2015 Powiatu Wołomińskiego z dnia 12 stycznia 2015r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespoł Szkół w Wołominie.
2015 1591 2015-02-24 Porozumienie Porozumienie nr 031.2.2015 Powiatu Wołomińskiego z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wołomiński.
2015 57 2015-01-07 Porozumienie Porozumienie nr 031.108.2014 Powiatu Wołomińskiego z dnia 3 grudnia 2014r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie.
2014 12068 2014-12-30 Porozumienie Porozumienie nr 031.100.2014 Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 października 2014r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie.
2014 12067 2014-12-30 Porozumienie Porozumienie nr 031.95.2014 Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 października 2014r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespoł Szkół w Wołominie i w Tłuszczu.
2014 12066 2014-12-30 Porozumienie Porozumienie nr 031.91.2014 Powiatu Wołomińskiego z dnia 10 października 2014r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wołomiński.
2014 12065 2014-12-30 Porozumienie Porozumienie nr 031.62.2014 Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie.
2014 12064 2014-12-30 Porozumienie Porozumienie nr 031.36.2014 Powiatu Wołomińskiego z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie.
2014 12063 2014-12-30 Porozumienie Porozumienie nr 031.35.2014 Powiatu Wołomińskiego z dnia 12 czerwca 2014r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie.
2014 12062 2014-12-30 Porozumienie Porozumienie nr 031.32.2014 Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 maja 2014r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespoł Szkół w Wołominie.
2014 12061 2014-12-30 Porozumienie Porozumienie nr 031.31.2014 Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 maja 2014r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie.
2014 12060 2014-12-30 Porozumienie Porozumienie nr 031.4.2014 Powiatu Wołomińskiego z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie.
2014 12059 2014-12-30 Porozumienie Porozumienie nr 031.26.2014 Powiatu Wołomińskiego z dnia 7 maja 2014r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie.
2014 12058 2014-12-30 Porozumienie Porozumienie nr 031.5.2014 Powiatu Wołomińskiego z dnia 4 lutego 2014r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespoł Szkół w Tłuszczu.
2014 11884 2014-12-22 Porozumienie Porozumienie nr 031.99.2014 Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 października 2014r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie.
2014 11883 2014-12-22 Porozumienie Porozumienie nr 031.94.2014 Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 października 2014r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie.
2014 11882 2014-12-22 Porozumienie Porozumienie nr 031.90.2014 Powiatu Wołomińskiego z dnia 10 października 2014r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie.
2014 7140 2014-07-25 Porozumienie Porozumienie nr 031.16.2014 Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 marca 2014r. pomiędzy Powiatem Wołomińskim z siedzibą w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3 zwanym dalej „Powiatem” reprezentowanym przez:
2014 6163 2014-06-25 Porozumienie Porozumienie nr 031.19.2014 Powiatu Wołomińskiego z dnia 12 marca 2014r. Powiatu Wołomińskiego i Gminy Strachówka pomiędzy Powiatem Wołomińskim z siedzibą w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3 zwanym dalej „Powiatem” reprezentowanym przez:
2014 6162 2014-06-25 Porozumienie Porozumienie nr 031.15.2014 Powiatu Wołomińskiego z dnia 31 marca 2014r. pomiędzy Powiatem Wołomińskim z siedzibą w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3 zwanym dalej „Powiatem” reprezentowanym przez:
2014 6161 2014-06-25 Porozumienie Porozumienie nr 031.6.2014 Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wołomiński.
2014 5149 2014-05-20 Porozumienie Porozumienie nr 031.27.2013 Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 maja 2013r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie.
2014 5148 2014-05-20 Porozumienie Porozumienie nr 031.26.2013 Powiatu Wołomińskiego z dnia 15 maja 2013r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie i w Tłuszczu.
2014 5147 2014-05-20 Porozumienie Porozumienie nr 031.23.2013 Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Tłuszczu i w Wołominie.
2014 5146 2014-05-20 Porozumienie Porozumienie nr 031.22.2013 Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wołomiński.
2014 5145 2014-05-20 Porozumienie Porozumienie nr 031.20.2013 Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie.
2014 5144 2014-05-20 Porozumienie Porozumienie nr 031.5.2013 Powiatu Wołomińskiego z dnia 4 lutego 2013r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Tłuszczu.
2014 5128 2014-05-19 Porozumienie Porozumienie nr 031.64.2013 Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 października 2013r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wołomiński.
2014 903 2014-01-29 Porozumienie Porozumienie nr 031.69.2013 Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie.
2014 902 2014-01-29 Porozumienie Porozumienie nr 031.1.2014 Powiatu Wołomińskiego z dnia 2 stycznia 2014r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie.
2014 315 2014-01-14 Porozumienie Porozumienie nr 031.66.2013 Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 października 2013r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie i w Tłuszczu.
2013 13542 2013-12-19 Porozumienie Porozumienie nr 031.65.2013 Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 października 2013r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespoł Szkół w Wołominie i w Tłuszczu.
2013 13541 2013-12-19 Porozumienie Porozumienie nr 031.33.2013 Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 czerwca 2013r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Tłuszczu i w Wołominie.
2013 10887 2013-10-28 Porozumienie Porozumienie nr 43/2013 Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 czerwca 2013r. pomiędzy Powiatem Wołomińskim z siedzibą w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3 zwanym dalej „Powiatem” reprezentowanym przez:
2013 10238 2013-10-15 Porozumienie Porozumienie nr 57/2013 Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 września 2013r. pomiędzy Powiatem Wołomińskim z siedzibą w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3 zwanym dalej „Powiatem" reprezentowanym przez:
2013 10236 2013-10-15 Porozumienie Porozumienie nr 031.13.2013 Powiatu Wołomińskiego z dnia 5 kwietnia 2013r. Powiatu Wołomińskiego z Gminą Zielonka w sprawie powierzenia Gminie Zielonka zadania mającego na celu prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych i terapeutycznych w Klubie „Muminki” dla osób niepełnosprawnych ruchowo i umysłowo.
2012 5750 2012-08-01 Porozumienie Porozumienie nr 031.61.2011 Powiatu Wołomińskiego z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej
2012 5749 2012-08-01 Porozumienie Porozumienie nr 031.29.2012 Powiatu Wołomińskiego z dnia 10 maja 2012r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej
2012 5748 2012-08-01 Porozumienie Porozumienie nr 031.28.2012 Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Tłuszczu.
2012 5735 2012-08-01 Porozumienie Porozumienie nr 031.60.2011 Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Tłuszczu i w Wołominie.
2012 5734 2012-08-01 Porozumienie Porozumienie nr 031.59.2011 Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie.
2012 5733 2012-08-01 Porozumienie Porozumienie nr 031.59.2012 Powiatu Wołomińskiego z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołomionie.
2012 5732 2012-08-01 Porozumienie Porozumienie nr 031.58.2012 Powiatu Wołomińskiego z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Tłuszczu i w Wołominie.
2012 5731 2012-08-01 Porozumienie Porozumienie nr 031.57.2012 Powiatu Wołomińskiego z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie.
2012 5730 2012-08-01 Porozumienie Porozumienie nr 031.55.2011 Powiatu Wołomińskiego z dnia 3 listopada 2011r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Tłuszczu i w Wołominie.
2012 5729 2012-08-01 Porozumienie Porozumienie nr 031.53.2011 Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 października 2011r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie i w Tłuszczu.
2012 5728 2012-08-01 Porozumienie Porozumienie nr 031.49.2011 Powiatu Wołomińskiego z dnia 12 października 2011r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Tłuszczu.
2012 5727 2012-08-01 Porozumienie Porozumienie nr 031.48.2011 Powiatu Wołomińskiego z dnia 12 października 2011r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Tłuszczu i w Wołominie.
2012 5726 2012-08-01 Porozumienie Porozumienie nr 031.33.2012 Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 maja 2012r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Tłuszczu.
2012 5725 2012-08-01 Porozumienie Porozumienie nr 031.32.2012 Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 maja 2012r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Tłuszczu i w Wołominie.
2012 5724 2012-08-01 Porozumienie Porozumienie nr 031.15.2012 Powiatu Wołomińskiego z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Tłuszczu i w Wołominie.
2012 5723 2012-08-01 Porozumienie Porozumienie nr 031.14.2012 Powiatu Wołomińskiego z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Tłuszczu.
2012 5722 2012-08-01 Porozumienie Porozumienie nr 031.13.2012 Powiatu Wołomińskiego z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Tłuszczu.
2012 5721 2012-08-01 Porozumienie Porozumienie nr 031.2.2012 Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2012r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie.
2012 5720 2012-08-01 Porozumienie Porozumienie nr 031.1.2012 Powiatu Wołomińskiego z dnia 2 stycznia 2012r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Tłuszczu i w Wołominie.
2012 2903 2012-03-27 Porozumienie Porozumienie nr 031.7.2012 Powiatu Wołomińskiego i Miasta Stołecznego Warszawa z dnia 29 lutego 2012r.
2011 5331 2011-09-15 Porozumienie Porozumienie nr 031.14.2011 Powiatu Wołomińskiego z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie.
2011 5332 2011-09-15 Porozumienie Porozumienie nr 031.15.2011 Powiatu Wołomińskiego z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie.
2011 5333 2011-09-15 Porozumienie Porozumienie nr 031.16.2011 Powiatu Wołomińskiego z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Tłuszczu i w Wołominie.
2011 4931 2011-08-26 Porozumienie Porozumienie nr 6 Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Tłuszczu i w Wołominie.
2011 4932 2011-08-26 Porozumienie Porozumienie nr 7/2011 Powiatu Wołomińskiego z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Tłuszczu.
2011 4840 2011-08-22 Porozumienie Porozumienie nr 12/2011 Powiatu Wołomińskiego z dnia 15 marca 2011r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie i w Tłuszczu.
2011 4839 2011-08-22 Porozumienie Porozumienie nr 11/2011 Powiatu Wołomińskiego z dnia 15 marca 2011r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie i w Tłuszczu.
2011 4841 2011-08-22 Porozumienie Porozumienie nr 031.1.2011 Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Tłuszczu.
2011 4843 2011-08-22 Porozumienie Porozumienie nr 031.7.2011 Powiatu Wołomińskiego z dnia 6 maja 2011r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Tłuszczu i w Wołominie.
2011 4842 2011-08-22 Porozumienie Porozumienie nr 031.2.2011 Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Tłuszczu.
2011 4230 2011-07-26 Porozumienie Porozumienie nr 10/2011 Powiatu Wołomińskiego z dnia 7 marca 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Zielonka zadania mającego na celu prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych w Klubie „Muminki” dla osób niepełnosprawnych ruchowo i umysłowo
2011 1313 2011-03-19 Porozumienie Porozumienie nr 71/2010 Powiatu Wołomińskiego z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Tłuszczu.
2011 1312 2011-03-19 Porozumienie Porozumienie nr 70/2010 Powiatu Wołomińskiego z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie.
2011 1311 2011-03-19 Porozumienie Porozumienie nr 69/2010 Powiatu Wołomińskiego z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie.
2011 1317 2011-03-19 Porozumienie Porozumienie nr 76/2010 Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie i w Tłuszczu.
2011 1316 2011-03-19 Porozumienie Porozumienie nr 75/2010 Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie i w Tłuszczu.
2011 1314 2011-03-19 Porozumienie Porozumienie nr 72/2010 Powiatu Wołomińskiego z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Tłuszczu.
2011 255 2011-01-20 Porozumienie Porozumienie nr 26 Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 maja 2010r. w sprawie powierzenia przez Powiat Wolmiński Miastu Ząbki realizacji zadania polegającego na budowie ronda na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i ul. Leszyckiego w Ząbkach
2011 256 2011-01-20 Porozumienie Porozumienie nr 62 Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 października 2010r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie i w Tłuszczu.
2011 257 2011-01-20 Porozumienie Porozumienie nr 64 Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 października 2010r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie i w Tłuszczu.
2010 7644 2010-12-31 Porozumienie Porozumienie nr 44/10 Powiatu Wołomińskiego z dnia 6 września 2010r. zawarte w dniu 06.09.10r. w Wołominie pomiędzy: Powiatem Wołomińskim z siedzibą w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, zwanym dalej „Powiatem", reprezentowanym przez: Macieja Urmanowskiego – Starostę Powiatu Wołomińskiego, Ryszarda Węsierskiego – Wicestarostę Powiatu Wołomińskiego , a Gminą Tłuszcz z siedzibą w Tłuszczu przy ul. Warszawskiej 10, zwaną dalej „Gminą”, reprezentowaną przez: Jana Krzysztofa Białek - Burmistrza Tłuszcza
2010 7643 2010-12-31 Porozumienie Porozumienie nr 31/10 Powiatu Wołomińskiego z dnia 10 czerwca 2010r. zawarte w dniu 10.06.10r. w Wołominie pomiędzy: Powiatem Wołomińskim z siedzibą w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, zwanym dalej „Powiatem", reprezentowanym przez: 1. Macieja Urmanowskiego – Starostę Powiatu Wołomińskiego, 2. Ryszarda Węsierskiego – Wicestarostę Powiatu Wołomińskiego, a Gminą Dąbrówka z siedzibą w Dąbrówce przy ul. Kościuszki 14, zwaną dalej „Gminą", reprezentowaną przez: Tadeusza Bulik – Wójta Gminy Dąbrówka
2010 7646 2010-12-31 Porozumienie Porozumienie nr 66/10 Powiatu Wołomińskiego z dnia 9 listopada 2010r. zawarte w dniu 09.11.2010 r. w Wołominie pomiędzy: Powiatem Wołomińskim z siedzibą w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, zwanym dalej „Powiatem", reprezentowanym przez: Macieja Urmanowskiego – Starostę Powiatu Wołomińskiego, Ryszarda Węsierskiego - Wicestarostę Powiatu Wołomińskiego, a Gminą Dąbrówka z siedzibą w Dąbrówce przy ul. Kościuszki 14, zwaną dalej „Gminą", reprezentowaną przez: Tadeusza Bulik - Wójta Gminy Dąbrówka.
2010 7645 2010-12-31 Porozumienie Porozumienie nr 45/10 Powiatu Wołomińskiego z dnia 13 września 2010r. zawarta w dniu 13.09.10r. w Wołominie pomiędzy: Powiatem Wołomińskim z siedzibą w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, zwanym dalej „Powiatem", reprezentowanym przez: 1. Macieja Urmanowskiego – Starostę Powiatu Wołomińskiego, 2. Ryszarda Węsierskiego – Wicestarostę Powiatu Wołomińskiego, a Gminą Radzymin z siedzibą w Radzyminie przy Pl. T. Kościuszki 2, zwaną dalej „Gminą", reprezentowaną przez: Zbigniewa Piotrowskiego – Burmistrza Radzymina
2010 4907 2010-11-03 Uchwała Uchwała nr XLIV-334/10 Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII-295/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18.12.2009 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołomńskiego na rok 2010.
2010 4356 2010-10-04 Porozumienie Porozumienie nr 32/10 Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Tłuszczu.
2010 4355 2010-10-04 Porozumienie Porozumienie nr 30/2010 Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 maja 2010r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie i w Tłuszczu.
2010 4354 2010-10-04 Porozumienie Porozumienie nr 24/2010 Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 maja 2010r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie i w Tłuszczu.
2010 4178 2010-09-27 Porozumienie Porozumienie nr 34/2010 Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie i w Tłuszczu
2010 3816 2010-08-24 Porozumienie Porozumienie nr 11/2010 Powiatu Wołomińskiego z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie i w Tłuszczu.
2010 3815 2010-08-24 Porozumienie Porozumienie nr 8/2010 Powiatu Wołomińskiego z dnia 31 marca 2010r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie.
2010 3822 2010-08-24 Aneks Aneks nr 2 Powiatu Wołomińskiego z dnia 8 marca 2010r. do Porozumienia nr 65/09 z dnia 6 listopada 2009r. zawartego z powiatem żuromińskim.
2010 3820 2010-08-24 Porozumienie Porozumienie nr 33/2010 Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Tłuszczu.
2010 3819 2010-08-24 Porozumienie Porozumienie nr 29/2010 Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 maja 2010r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie.
2010 3818 2010-08-24 Porozumienie Porozumienie nr 23/2010 Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 maja 2010r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie.
2010 3680 2010-08-17 Porozumienie Porozumienie nr 5/2010 Powiatu Wołomińskiego z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie.
2010 3681 2010-08-17 Porozumienie Porozumienie nr 14/2010 Powiatu Wołomińskiego z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie.
2010 3682 2010-08-17 Porozumienie Porozumienie nr 25/2010 Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 maja 2010r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Tłuszczu.
2010 3351 2010-07-20 Porozumienie Porozumienie nr 13/2010 Powiatu Wołomińskiego z dnia 21 kwietnia 2010r. dotyczące powierzenia zadań z zakresu oswiaty polegajacych na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie
2010 3352 2010-07-20 Porozumienie Porozumienie nr 15/2010 Powiatu Wołomińskiego z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Tłuszczu.
2010 2167 2010-05-29 Porozumienie Porozumienie nr 4/2010 Powiatu Wołomińskiego z dnia 21 stycznia 2010r. zawarte z Powiatem Wyszkowskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół w Tłuszczu i Zespołu Szkół w Wołominie
2010 383 2010-02-05 Porozumienie Porozumienie nr 74/2009 Powiatu Wołomińskiego z dnia 15 grudnia 2009r. z Powiatem Gostynińskim dotyczące powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie
2010 194 2010-01-16 Porozumienie Porozumienie nr 78/09 Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 grudnia 2009r. zawarte z Zarządem Województwa Mazowieckiego dotyczące powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenie dotacji celowej
2010 27 2010-01-02 Porozumienie Porozumienie nr 67/2009 Powiatu Wołomińskiego z dnia 1 grudnia 2009r. zawarte z Powiatem Gostynińskim dotyczące powierzenia zadań z zakresu oświaty polegające na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Tłuszczu i w Wołominie
2010 29 2010-01-02 Porozumienie Porozumienie nr 72/2009 Powiatu Wołomińskiego z dnia 15 grudnia 2009r. zawarte z Powiatem Mińskim dotyczące powierzenia zadań z zakresu oswiaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Tłuszczu i w Wołominie
2010 28 2010-01-02 Porozumienie Porozumienie nr 69/2009 Powiatu Wołomińskiego z dnia 10 grudnia 2009r. zawarte z Powiatem Mińskim dotyczące powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Tłuszczu i w Wołominie
2009 6998 2009-12-29 Porozumienie Porozumienie nr 71/09 Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 listopada 2009r. zawarte z Powiatem Wyszkowskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół w Tłuszczu i Zespołu Szkół w Wołominie
2009 6970 2009-12-28 Porozumienie Porozumienie nr 62/2009 Powiatu Wołomińskiego z dnia 3 listopada 2009r. zawarte z Powiatem Makowskim dotyczące powierzenia zadań z zakresu oświaty polegajacych na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Tłuszczu i w Wołominie
2009 6971 2009-12-28 Porozumienie Porozumienie nr 64/2009 Powiatu Wołomińskiego z dnia 6 listopada 2009r. zawarte z Powiatem Gostynińskim dotyczące powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie
2009 5834 2009-12-10 Porozumienie Porozumienie nr 61/2009 Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 października 2009r. zawarte z Powiatem Makowskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Tłuszczu
2009 5835 2009-12-10 Porozumienie Porozumienie nr EP.4335-5/09/66/09 Powiatu Wołomińskiego z dnia 23 października 2009r. zawarte z Powiatem Wyszkowskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół w Tłuszczu i Zespołu Szkół w Wołominie
2009 5664 2009-12-08 Porozumienie Porozumienie nr 60/2009 Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 października 2009r. zawarte z Miastem Ostrołęka w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegajacych na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Tłuszczu.
2009 5558 2009-12-05 Porozumienie Porozumienie nr 65/09 Powiatu Wołomińskiego z dnia 6 listopada 2009r. zawarte z Powiatem Żuromińskim dotyczące powierzenia zadań z zakresu oświaty polegajacych na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych
2009 5074 2009-11-09 Porozumienie Porozumienie nr 59/09 Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 września 2009r. z Powiatem Wyszkowskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół w Tłuszczu i Zespołu Szkół w Wołominie
2009 4501 2009-09-25 Porozumienie Porozumienie nr 42/2009 Powiatu Wołomińskiego z dnia 6 lipca 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Wołomińskim ,a Powiatem Gostynińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie i w Tłuszczu
2009 4498 2009-09-25 Porozumienie Porozumienie nr 43/2009 Powiatu Wołomińskiego z dnia 8 lipca 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Wołomińskim ,a Powiatem Mińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Tłuszczu
2009 4065 2009-08-18 Porozumienie Porozumienie nr 38/2009 Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegajacych na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Tłuszczu i w Wołominie
2009 3422 2009-07-23 Porozumienie Porozumienie nr 18/2009 Powiatu Wołomińskiego z dnia 14 kwietnia 2009r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie
2009 3390 2009-07-22 Porozumienie Porozumienie nr EP.4335-3/09 Powiatu Wołomińskiego z dnia 12 maja 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Wyszkowskim, zwanym dalej Przyjmującym a Powiatem Wołomińskim,zwanym dalej Powierzającym w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół w Tłuszczu
2009 3393 2009-07-22 Aneks Aneks nr 3 Powiatu Wołomińskiego z dnia 9 czerwca 2009r. do porozumienia z dnia 22 października 2008r., zawartego pomiędzy Powiatem Wołomińskim, a Powiatem Źuromińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego ze zm., zawarty na podstawie § 4
2009 3392 2009-07-22 Porozumienie Porozumienie nr 31/09 Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 maja 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Wołomińskim, zwanymi dalej „Powierzającym” a Powiatem Gostynińskim zwanymi dalej „Przyjmującym” w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie
2009 3391 2009-07-22 Porozumienie Porozumienie nr 30/09 Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 maja 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Wołomińskim, zwanymi dalej „Powierzającym” a Powiatem Makowskim, zwanymi dalej „Przyjmującym” w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie i w Tłuszczu
2009 3083 2009-07-10 Porozumienie Porozumienie nr 29/09 Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 maja 2009r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej zawarte w dniu 22 maja 2009r. w Warszawie pomiędzy Województwem Mazowieckim - określonym dalej jako „Zleceniobiorca”, a Powiatem Wołomińskim, określanym dalej jako „Zleceniodawca”
2009 2952 2009-06-30 Porozumienie Porozumienie nr 24/2009 Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 kwietnia 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Wołomińskim, zwanymi dalej „Powierzającym” a Powiatem Szydłowieckim, zwanymi dalej „Przyjmującym” w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie 1 kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie.
2009 2903 2009-06-29 Porozumienie Porozumienie nr 21/2009 Powiatu Wołomińskiego z dnia 14 kwietnia 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Wołomińskim a Powiatem Węgrowskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegajacych na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów z Zespołu Szkół w Wołominie
2009 2791 2009-06-26 Porozumienie Porozumienie nr 15/2009 Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 marca 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Wołomińskim, zwanymi dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych.
2009 2790 2009-06-26 Porozumienie Porozumienie nr EP.4335-2/09/20/09 Powiatu Wołomińskiego z dnia 9 marca 2009r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych
2009 1647 2009-05-02 Porozumienie Porozumienie nr EP.4335-1/09 Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 lutego 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Wyszkowskim a Powiatem Wołomińskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkól w Wołominie