Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 7

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2015 6531 2015-07-24 Porozumienie Porozumienie nr 6/2015 Powiatu Mińskiego z dnia 3 czerwca 2015r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie określenia szczegółowych zasad i terminów przekazywania przez Powierzającego dotacji na realizację przez Przyjmującego zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć w formie turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników I stopień w zawodzie: fryzjer, kucharz, stolarz oraz murarz-tynkarz będących uczniami klas wielozawodowych szkół, dla których organem prowadzącym jest Powierzający.
2015 951 2015-02-03 Porozumienie Porozumienie nr 11/2014 Powiatu Mińskiego z dnia 26 listopada 2014r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawieprzeprowadzeniu zajęć w formie turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników II stopień w zawodzie fryzjer i ślusarz oraz III stopień w zawodzie cukiernik, będących uczniami klas wielozawodowych szkół, dla których organem prowadzącym jest Powierzający.
2015 950 2015-02-03 Porozumienie Porozumienie nr 9/2014 Powiatu Mińskiego z dnia 29 października 2014r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie przeprowadzeniu zajęć w formie turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników III stopień w zawodzie kucharz, będących uczniami klas wielozawodowych szkół, dla których organem prowadzącym jest Powierzający
2014 6169 2014-06-26 Porozumienie Porozumienie nr IR. 031.2.2014 BL Powiatu Mińskiego zawarte dnia 29 kwietnia 2014 roku pomiędzy: Powiatem Węgrowskim, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Węgrowskiego, reprezentowany przez: 1.Krzysztofa Fedorczyka – Starostę Węgrowskiego 2.Ewę Besztak – Wicestarostę Węgrowskiego za kontrasygnatą Skarbnika Powiatu Węgrowskiego – Anny Bala, zwanym dalej „Powierzającym” a Gminą Łochów, reprezentowaną przez: Mariana Dzięcioła – Burmistrza Łochowa za kontrasygnatą Skarbnika Gminy Łochów– Krystyny Wetoszka zwanym dalej „Przyjmującym”
2014 5243 2014-05-23 Porozumienie Porozumienie nr 5/2014 Powiatu Mińskiego z dnia 30 kwietnia 2014r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2)Pani Ewa Besztak - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Pani Anny Bali – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński,2) Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym”
2014 2188 2014-03-07 Porozumienie Porozumienie nr 2/2014 Powiatu Mińskiego z dnia 6 lutego 2014r. zawarte pomiędzy Powiatem Węgrowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu którego występują: 1)Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2)Pani Ewa Besztak - Wicestarosta Węgrowski, przy kontrasygnacie Pani Anny Bali – Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu, którego występują: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki – Wicestarosta Miński, zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych - kurs I st. w zawodzie piekarz - kierowanych przez Powierzającego.
2012 8015 2012-11-23 Porozumienie Porozumienie Powiatu Mińskiego z dnia 31 października 2012r. zawarte pomiędzy Powiatem Mińskim, reprezentowanym Zarząd Powiatu Mińskiego w imieniu którego działają: 1) Pan Antoni Jan Tarczyński - Starosta Miński, 2) Pan Krzysztof Płochocki - Wicestarosta Miński, przy kontrasygnacie Pani Teresy Bąk - Skarbnika Powiatu zwanym dalej „Powierzającym” a Powiatem Węgrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego w imieniu, którego działają: 1) Pan Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski, 2) Pani Ewa Besztak - Wicestarosta Węgrowski, zwanym dalej „Przyjmującym”