Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 21

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2017 12551 2017-12-29 Aneks Aneks nr 1 Powiatu Makowskiego z dnia 22 listopada 2017 r.
2016 11941 2016-12-30 Aneks Aneks nr 1 Powiatu Makowskiego z dnia 20 grudnia 2016r. do Porozumienia Nr 4 z dnia 3 marca 2016 r.
2016 2537 2016-03-15 Porozumienie Porozumienie nr 14/2015 Powiatu Makowskiego z dnia 28 października 2015r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursów zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Makowski
2016 2493 2016-03-14 Porozumienie Porozumienie nr 1/16 Powiatu Makowskiego z dnia 1 lutego 2016r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursów zajęć z teorertycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Makowski.
2016 1051 2016-02-02 Porozumienie Porozumienie nr 19/2014 Powiatu Makowskiego z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu w formie kursów zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Makowski
2015 7984 2015-10-02 Porozumienie Porozumienie nr 12/15 Powiatu Makowskiego z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie założenia i prowadzenia Przedszkola Specjalnego przez Powiat Makowski
2015 4120 2015-04-28 Aneks Aneks nr 1 Powiatu Makowskiego z dnia 25 lutego 2015r. do Porozumienia Nr 1 z dnia 16 stycznia 2014 r.
2012 3380 2012-04-17 Porozumienie Porozumienie nr 22/12 Powiatu Makowskiego z dnia 28 marca 2012r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych w formie kursów kierowanych przez powiat „Powierzający”
2012 597 2012-01-25 Porozumienie Porozumienie nr 35/2011 Powiatu Makowskiego z dnia 28 października 2011r.
2012 494 2012-01-23 Porozumienie Porozumienie nr 41/11 Powiatu Makowskiego z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych w formie kursów kierowanych przez powiat „Powierzający”
2012 493 2012-01-23 Porozumienie Porozumienie nr 36/11 Powiatu Makowskiego z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych w formie kursów kierowanych przez powiat „Powierzający”
2011 2876 2011-05-28 Porozumienie Porozumienie nr 6/11 Powiatu Makowskiego z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych w formie kursów kierowanych przez powiat „Powierzający”
2011 241 2011-01-20 Porozumienie Porozumienie nr 31/10 Powiatu Makowskiego z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej
2011 119 2011-01-11 Porozumienie Porozumienie nr 30/10 Powiatu Makowskiego z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych w formie kursów kierowanych przez powiat „Powierzający”
2010 7596 2010-12-30 Porozumienie Porozumienie nr 25/10 Powiatu Makowskiego z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych w formie kursów kierowanych przez powiat „Powierzający”
2010 4945 2010-11-03 Porozumienie Porozumienie nr 14/10 Powiatu Makowskiego z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz udzielenia dotacji celowej zawarte w dniu 14.07.2010 roku w Warszawie pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działają: 1. Waldemar Roszkiewicz - Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego 2. Mirosław Krusiewicz - Dyrektor Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Marszałkowskiego w Warszawie - określonym dalej jako "Zleceniobiorca", a Powiatem Makowskim, w imieniu którego działają: 1. Zbigniew Roman Deptuła - Starosta Powiatu Makowskiego 2. Janusz Gójski - Wicestarosta Powiatu Makowskiego Przy kontrasygnacie Ireny Grabowskiej - Skarbnika Powiatu Makowskiego określanym dalej jako "Zleceniodawca", o następującej treści:
2009 6997 2009-12-29 Porozumienie Porozumienie nr 36/09 Powiatu Makowskiego z dnia 9 listopada 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Makowskim, a Powiatem Przasnyskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych w formie kursów kierowanych przez powiat „Powierzający”
2009 5075 2009-11-09 Porozumienie Porozumienie nr 5/2009 Powiatu Makowskiego z dnia 4 września 2009r. w sprawie powierzenia Powiatowi Ciechanowskiemu prowadzenia zadań publicznych z terenu Powiatu Makowskiego w zakresie objęcia szkoleniem i kwalifikowaniem kandydatów na rodziny zastępcze niespokrewnione z dzieckiem oraz rodziny zastępcze zawodowe niespokrewnione z dzieckiem.
2009 2901 2009-06-29 Porozumienie Porozumienie nr 11/09 Powiatu Makowskiego z dnia 6 kwietnia 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Makowskim a Powiatem Przasnyskim w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych w formie kursów
2009 2786 2009-06-26 Porozumienie Porozumienie nr 3 Powiatu Makowskiego z dnia 30 marca 2009r. zawarte pomiędzy Powiatem Makowskim,zwanym dalej „Powierzającym” a Miastem Ostrołęką zwanym dalej „Przyjmującym” w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych w formie kursów kierowanych przez powiat „Powierzający”
2009 2061 2009-05-22 Porozumienie Porozumienie Powiatu Makowskiego z dnia 20 marca 2009r. w sprawie powierzenia miastu Maków Mazowiecki zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu makowskiego