Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 36

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 3903 2019-03-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 50/19 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym w roku 2019
2019 1366 2019-01-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/19 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w regionalnym domu pomocy społecznej na terenie województwa mazowieckiego
2018 7858 2018-08-10 Komunikat Komunikat nr 1 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie publikacji zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (wersja 2.1)
2018 6706 2018-07-03 Aneks Aneks nr 2 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 21 czerwca 2018 r. do porozumienia z dnia 11 lipca 2016 r. nr WZT-I.041.5.2016 w sprawie powierzenia Województwu Świętokrzyskiemu przez Województwo Mazowieckie zadania publicznego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego
2018 6637 2018-06-29 Aneks Aneks nr 7 Marszałka Województwa Mazowieckiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 czerwca 2018 r. do porozumienia z dnia 26 października 2015r. w sprawie przekazywania środków z budżetu państwa na wyprzedające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji które zostaną zgłoszone do finansowania w ramach Pomocy Technicznej objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
2018 6216 2018-06-14 Aneks Aneks nr 6 Marszałka Województwa Mazowieckiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 maja 2018 r.
2018 5214 2018-05-14 Aneks Aneks nr 5 Marszałka Województwa Mazowieckiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2018 r.
2018 5213 2018-05-14 Aneks Aneks nr 3 Marszałka Województwa Mazowieckiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2018 r.
2018 1840 2018-02-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 490/18 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w regionalnym domu pomocy społecznej na terenie Województwa Mazowieckiego
2018 1457 2018-02-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 481/18 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym w roku 2018
2018 431 2018-01-12 Obwieszczenie Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie wyznaczenia ośrodka adopcyjnego właściwego do prowadzenia banku danych o dzieciach z terenu województwa mazowieckiego oczekujących na przysposobienie
2017 6632 2017-08-09 Aneks Aneks nr 3 Marszałka Województwa Mazowieckiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 lipca 2017 r. zawarty pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Samorządem Województwa Mazowieckiego reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w imieniu którego działa Marszałek Województwa Mazowieckiego
2017 2536 2017-03-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 343/17 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 13 marca 2017r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym w roku 2017
2017 2525 2017-03-14 Aneks Aneks nr 2 Marszałka Województwa Mazowieckiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2017 r. do porozumienia z dnia 26 października 2015r. w sprawie przekazywania środków z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji które zostaną zgłoszone do finansowania w ramach Pomocy Technicznej objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
2017 2524 2017-03-14 Aneks Aneks nr 1 Marszałka Województwa Mazowieckiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie przekazywania środków z budżetu państwa na finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację zadań wynikających z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2015r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach priorytetu 4 Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze"
2017 1698 2017-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 335/17 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w regionalnym domu pomocy społecznej na terenie Województwa Mazowieckiego
2016 2880 2016-03-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 180/16 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 14 marca 2016r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym w roku 2016
2016 1995 2016-02-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 167/16 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w regionalnym domu pomocy społecznej na terenie Województwa Mazowieckiego
2016 1430 2016-02-16 Aneks Aneks nr 1 Marszałka Województwa Mazowieckiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 lutego 2016r. do porozumieniaz dnia 26 października 2015r. w sprawie przekazywania środków z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji które zostaną zgłoszone do finansowania w ramach Pomocy Technicznej objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zwanego dalej "Porozumieniem"
2015 9092 2015-11-13 Ogłoszenie Ogłoszenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 30 października 2015r. W SPRAWIE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW WOJEWÓDZKIEJ SPOŁECZNEJ RADY DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY MARSZAŁKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
2015 2239 2015-03-16 Aneks Aneks nr 16 Marszałka Województwa Mazowieckiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 lutego 2015r. do Porozumienia z dnia 29 października 2008r. w sprawie przekazywania środków z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji które zostaną zgłoszone do finansowania w ramach Pomocy Technicznej objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
2015 2129 2015-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/15 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 4 marca 2015r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym w roku 2015
2015 1621 2015-02-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/15 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w regionalnym domu pomocy społecznej na terenie Województwa Mazowieckiego
2015 1379 2015-02-18 Ogłoszenie Ogłoszenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 30 stycznia 2015r. W SPRAWIE UZUPEŁNIENIA SKŁADU WOJEWÓDZKIEJ SPOŁECZNEJ RADY DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
2014 7834 2014-08-14 Aneks Aneks nr 14 Marszałka Województwa Mazowieckiego; Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 sierpnia 2014r. do Porozumienia z dnia 29 października 2008 r.
2014 2444 2014-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 521/14 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 10 marca 2014r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym w roku 2014
2014 1605 2014-02-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 507/14 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w regionalnym domu pomocy społecznej na terenie Województwa Mazowieckiego
2013 3008 2013-03-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 370/13 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 7 marca 2013r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym
2013 2020 2013-02-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 360/13 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Województwa Mazowieckiego
2012 2899 2012-03-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 215/12 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 20 marca 2012r. w sprawie wyznaczenia ośrodka adopcyjnego właściwego do prowadzenia banku danych o dzieciach z terenu województwa mazowieckiego oczekujących na przysposobienie.
2012 2900 2012-03-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 216/12 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 20 marca 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.
2012 1861 2012-02-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 194/12 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Województwa Mazowieckiego.
2011 4917 2011-08-25 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/11 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 3 sierpnia 2011r. w sprawie zgłaszania kandydatów na Członków Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Mazowieckiego.
2011 1190 2011-03-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 40/11 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Województwa Mazowieckiego.
2010 997 2010-03-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 557/10 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 16 marca 2010r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Województwa Mazowieckiego
2009 734 2009-03-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 348/09 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie województwa mazowieckiego.