Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 962

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 12783 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr 19.262.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 września 2019 r. w sprawie: orzeczenia nieważności uchwały Nr XII.73.2019 Rady Gminy Kotuń z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia, ustalenia wysokości dziennych stawek oraz wyznaczenia inkasenta poboru opłaty targowej.
2019 12782 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr 19.264.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 września 2019 r. w sprawie: orzeczenia o nieważności uchwały Nr XIV/100/2019 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie: przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza na terenie Miasta Przasnysz”.
2019 12781 2019-11-12 Uchwała Uchwała nr 19.263.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 września 2019 r. w sprawie: orzeczenia nieważności Uchwały Nr XIV/81/2019 Rady Gminy Leszno z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego gminy Leszno
2019 12451 2019-11-05 Uchwała Uchwała nr 18.259.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 sierpnia 2019 r. dotycząca: orzeczenia nieważności uchwały Nr 177/XI/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Radzymin na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na zmianie źródła ogrzewania na przyjazne środowisku
2019 12070 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr 16.243.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr X/101/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania w formie dotacji zadań sprzyjających rozwojowi sportu
2019 12069 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr 16.242.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie: orzeczenia nieważności Uchwały Nr X/73/2019 Rady Miasta Pionki z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2019 12068 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr 16.240.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr V/56/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia, ustalenia wysokości stawek oraz wyznaczenia inkasenta poboru opłaty targowej.
2019 12067 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr 16.234.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie: orzeczenia nieważności w części uchwały Nr VIII/64/2019 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Ostrowskiego dla niepublicznych szkół oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania
2019 12066 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr 16.233.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie: orzeczenia nieważności w części uchwały Nr IX.53.2019 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska
2019 12065 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr 16.232.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie: orzeczenia nieważności w części uchwały Nr IX.54.2019 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty i opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2019 12064 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr 16.231.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie: orzeczenia nieważności Uchwały Nr 79/IX/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia i poboru opłaty targowej na terenie Gminy Milanówek od dnia 1 sierpnia 2019 roku oraz wysokości stawek opłaty targowej, określenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso.
2019 12063 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr 16.227.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie: orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr IX.104.2019 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniającej uchwałę Nr XXII.175.2016 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 12062 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr 16.226.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie: orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XIII/73/2019 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 12061 2019-10-18 Uchwała Uchwała nr 16.224.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie: orzeczenia o nieważności uchwały Nr VI.84.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy Tłuszcz na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza, trybu postępowania w sprawie ich udzielania i sposobu rozliczania
2019 11282 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr 15.222.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie: orzeczenia nieważności Uchwały Nr VII/28/19 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia wysokości stawek oraz wyznaczenia inkasentów i ustalenia inkasa za pobór wody i odprowadzania ścieków.
2019 11281 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr 15.218.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr 75/X/2019 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2019 11280 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr 15.215.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie: orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XIV/67/2019 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Jastrzębia dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
2019 11279 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr 15.214.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie: orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr VI/64/19 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu Powiatu Mińskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2019 11278 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr 15.213.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr X/68/19 Rady Gminy Somianka z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej oraz poboru opłaty targowej w drodze inkasa.
2019 11277 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr 15.212.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr X/67/19 Rady Gminy Somianka z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów tych podatków i wynagrodzenia za inkaso.
2019 11276 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr 15.210.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie: orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr IX/75/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie budżetu obywatelskiego Gminy Tarczyn na 2020 rok.
2019 11275 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr 15.207.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie: orzeczenia nieważności w części uchwały Nr IX /63/2019 Rady Gminy Sienno z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2019 11274 2019-09-30 Uchwała Uchwała nr 15.206.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie: orzeczenia nieważności w części Uchwały XII/56/2019 Rady Gminy Parysów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 11016 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr 14.204.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr VI/28/2019 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały określającej wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Sokołów Podlaski.
2019 11015 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr 14.203.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie: orzeczenia nieważności Uchwały Nr XIII/56/2019 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej na terenie Gminy Jastrzębia.
2019 11014 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr 14.201.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie: orzeczenia nieważności w części uchwały Nr IX/98/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych na terenie Miasta Siedlce przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
2019 11013 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr 14.200.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie: orzeczenia nieważności Uchwały Nr IX/63/2019 Rady Gminy w Wierzbicy z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia i określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej
2019 11012 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr 14.199.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie: orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr VII/67/2019 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2019 11011 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr 13.196.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr IX/48/19 Rady Gminy Goworowo z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie opłaty targowej.
2019 11010 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr 13.195.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie: orzeczenia nieważności Uchwały Nr VIII/65/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na rok 2020.
2019 11009 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr 13.194.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie: orzeczenia nieważności w części uchwały Nr VI/46/2019 Rady Gminy Stanisławów w sprawie inkasa podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2019 11008 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr 13.193.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie: orzeczenia o nieważności Uchwały Nr XLVIII/417/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Powiatu Pruszkowskiego, trybu postępowania w sprawie udzielenia tych dotacji i sposobu ich rozliczenia
2019 11007 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr 13.192.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr VIII.87.2019 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2019 11006 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr 12.189.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr 49/VII/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy i Miasta Żuromin konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego
2019 11005 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr 12.188.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie: orzeczenia nieważności Uchwały Nr XII/92/2019 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wymagań, zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Góra Kalwaria, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego.
2019 11004 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr 10.174.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr VI/14/2019 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 marca 2019 roku o udzieleniu pomocy de minimis w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości
2019 11003 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr 10.173.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr V/33/19 Rady Gminy Troszyn z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Troszyn
2019 11002 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr 10.171.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie: orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr VI/51/19 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia dziennej stawki opłaty targowej.
2019 11001 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr 10.170.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie: orzeczenia nieważności uchwały Nr V/33/19 Rady Gminy w Rusinowie z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie odbierania i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi z terenu nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub z innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2019 11000 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr 10.169.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr SOK.0007.46.2019 Rady Gminy Jednorożec z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzonym na terenie Gminy Jednorożec, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
2019 10999 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr 10.168.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr IX/40/2019 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów, określenia wynagrodzenia za inkaso.
2019 10998 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr 10.167.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr IX/39/2019 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 10997 2019-09-20 Uchwała Uchwała nr 10.166.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie: orzeczenia nieważności Uchwały Nr VIII/89/2019 Rady Miasta Marki z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami w zakresie dotyczącym części wydatków z budżetu Gminy Miasto Marki w ramach Mareckiego Budżetu Obywatelskiego oraz Mareckiego Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego
2019 10874 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr 11.184.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie: orzeczenia nieważności w części uchwały Nr FK.VI.0007.55.2019 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 10873 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr 11.183.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie: orzeczenia nieważności w części uchwały Nr VII.69.19 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki.
2019 10872 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr 11.182.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie: orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr VII/38/2019 Rady Gminy Pionki z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 10871 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr 11.181.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie: orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr VII/39/2019 Rady Gminy Pionki z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia Inkasentów i wysokości wynagrodzenia za Inkaso.
2019 10870 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr 11.180.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie: orzeczenia nieważności w części uchwały Nr V.0007.42.2019 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu udzielania dotacji celowych na realizację budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu Gminy Siennica
2019 10869 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr 11.179.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr VI/38/2019 Rady Gminy Łyse z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2019 10868 2019-09-19 Uchwała Uchwała nr 11.176.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie: orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr VIII/17/2019 Rady Gminy Nieporęt z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niesamorządowych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne na terenie gminy Nieporęt, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
2019 8641 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr 9.159.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr 79/VII/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawki opłaty targowej, zasad poboru opłaty targowej oraz wyznaczenia inkasenta opłaty targowej i wynagrodzenia za inkaso na terenie gminy Małkinia Górna
2019 8640 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr 9.158.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr V/11/19 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie budżetu obywatelskiego powiatu piaseczyńskiego
2019 8639 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr 9.157.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie: orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr VII/69/2019 Rady Miasta Sulejówek z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 8638 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr 9.154.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr V/42/2019 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2019 8637 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr 9.153.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr V/41/2019 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
2019 8636 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr 9.152.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr 68/V/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 8635 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr 9.147.2019 2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie orzeczenia o nieważności w części Uchwały Nr X/197/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej
2019 8634 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr 9.141.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr IV.68.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 8633 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr 9.140.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr IV.67.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 8632 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr 9.139.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie: orzeczenia nieważności Uchwały Nr VII/63/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie budżetu obywatelskiego Gminy Tarczyn na 2020 rok
2019 8631 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr 9.138.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie: orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr 131/VII/2019 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Piaseczno konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie jako części budżetu Gminy Piaseczno na rok 2020
2019 8630 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr 9.137.2019.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieistotnego naruszenia prawa w uchwale Nr 41/VI/19 Rady Gminy Załuski z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie poboru podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2019 8629 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr 9.134.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieistotnego naruszenia prawa w uchwale Nr 45/VI/19 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 8628 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr 9.133.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie: orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr VII/37/2019 Rady Gminy Wiśniew z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty
2019 8627 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr 9.132.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr VII/55/2019 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalania i sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
2019 8626 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr 9.131.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie: stwierdzenia nieważności w części Uchwały Nr VII/50/2019 Rady Gminy Garwolin z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa i wynagrodzenia za inkaso
2019 8625 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr 9.162.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr 54/V/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2019 8624 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr 9.161.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr 53/V/2019 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Miasta Podkowa Leśna.
2019 8623 2019-07-10 Uchwała Uchwała nr 9.160.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie: orzeczenia nieważności Uchwały Nr 52/VIII/5/2019 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania procedury kształtowania budżetu obywatelskiego w gminie Konstancin-Jeziorna.
2019 7684 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr 8.127.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie: orzeczenia nieważności w części uchwały Nr III/32/19 Rady Gminy Osieck z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie poboru podatków i opłat, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2019 7683 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr 8.126.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr VI/68/2019 Rady Miasta Marki z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie ustalenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Marki.
2019 7682 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr 8.123.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr VI/8/19 Rady Gminy Czerwin z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym składanej przez właścicieli nieruchomości.
2019 7681 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr 8.121.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie: orzeczenia nieważności Uchwały Nr 34/V/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego.
2019 7680 2019-06-19 Uchwała Uchwała nr 3.47.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie: orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XIII/79/2015 Rady Gminy Stanisławów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Stanisławów przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2019 6846 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr 7.112.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr IN.51.2019 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 11 marca 2019 r. zmieniającej uchwałę Nr XXI.311.2017 Rady Miejskiej w Tłuszczu z 29 sierpnia 2017 r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 6845 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr 7.111.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie: orzeczenia nieważności w części uchwały Nr IV/28/19 Rady Gminy Dobre z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Dobre w drodze inkasa, wyznaczeniu inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
2019 6844 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr 7.110.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie : orzeczenia nieważności w części uchwały Nr IV/26/19 Rady Gminy Dobre z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa i określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości na terenie gminy Dobre
2019 6843 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr 7.107.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie : orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr IV/43/2019 Rady Gminy Liw z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie inkasa oraz wynagradzania sołtysów za inkaso za pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 6842 2019-05-30 Uchwała Uchwała nr 7.106.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie: orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr IV/42/2019 Rady Gminy Liw z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Liw poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2019 6221 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr 6.102.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr 41/IV/2019 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Radzymińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2019
2019 6220 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr 6.101.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr V/36/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Stare Babice na dofinansowanie zadań mających na celu wymianę przez mieszkańców gminy Stare Babice urządzeń grzewczych opalanych węglem na instalacje o mniejszej emisji zanieczyszczeń do powietrza w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza w przypadkach inwestycji zrealizowanych w roku 2018 i nie objętych dofinansowaniem na mocy uchwały Rady Gminy Stare Babice nr XXXIX/411/18 z dnia 28 marca 2018 roku
2019 6219 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr 6.100.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie: orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr IV.45.2019 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2019 6218 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr 6.96.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 marca 2019 r. dotycząca: orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr 58/IV/2019 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności
2019 6217 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr 6.95.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 marca 2019 r. dotycząca: orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr 57/IV/2019 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 6216 2019-05-10 Uchwała Uchwała nr 6.91.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 marca 2019 r. dotycząca orzeczenia nieważności w części uchwały Nr VI/29/2019 Rady Gminy Jakubów z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie metody ustalenia oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Jakubów.
2019 5987 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr 5.86.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr IV-2/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 5986 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr 5.84.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr VI/63/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w zakresie budżetu obywatelskiego
2019 5985 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr 5.83.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr V/31/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie opłaty targowej.
2019 5984 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr 5.78.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr IV/20/2019 Rady Gminy Łyse z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2019 5983 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr 5.77.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie: orzeczenia nieważności Uchwały Nr VII/88/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Miasta Radomia
2019 5982 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr 5.72.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr 31/IV/2019 Rady Gminy w Dzierzążni z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 5981 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr 5.66.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie dotycząca orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr IV/19/2019 Rady Gminy Sypniewo z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalania wysokości wynagrodzenia za inkaso
2019 5980 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr 4.61.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr LXII/593/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Ząbki dotyczących Ząbkowskiego Budżetu Obywatelskiego
2019 5979 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr 4.59.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 lutego 2019 r. dotycząca: orzeczenia nieważności w części uchwały Nr VI/27/2019 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2019 5978 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr 4.56.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr III/28/2018 Rady Gminy Kołbiel z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca
2019 5977 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr 4.54.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr III-202/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowych na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła
2019 5976 2019-05-07 Uchwała Uchwała nr 4.52.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr IV/22/2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Sadowne przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
2019 5264 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 3.48.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 31 stycznia 2019 r. dotycząca orzeczenia nieważności uchwały Nr III/28/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/619/2018 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach budżetu obywatelskiego
2019 5263 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 3.42.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr III.20.2018 Rady Gminy Stromiec z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru i zwolnień.
2019 5262 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 3.40.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 31 stycznia 2019 r. dotycząca: orzeczenia nieważności w części uchwały Nr II/21/2018 Rady Gminy w Broku z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XII/86/2016 Rady Gminy w Broku z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2019 5261 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 2.32.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr II/15/18 Rady Gminy Osieck z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
2019 5260 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 2.31.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr IV/16/18 Rady Gminy Czerwin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym składanej przez właścicieli nieruchomości
2019 5259 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 2.30.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr III/23/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie planowanej zmiany metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5258 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 2.29.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr III/22/2018 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2019 5257 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 2.28.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr 16/III/2018 Rady Gminy Lesznowola z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2019 5256 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 2.25.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr 14/III/2018 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2019 5255 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 2.24.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr II.25.2018 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie opłaty w targowej
2019 5254 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 2.21.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr IV/20/2018 Rady Gminy Wierzbno z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
2019 5253 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 2.20.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr III/8/18 Rady Gminy Wilga z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Wilga oraz zwolnień w tym podatku.
2019 5252 2019-04-18 Uchwała Uchwała nr 2.19.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr IV/17/18 Rady Gminy Wilga z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
2019 3727 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr 1.17.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr II/14/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie opłaty targowej
2019 3726 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr 1.14.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr III/11/2018 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Łaskarzew.
2019 3725 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr 1.13.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr 9/II/18 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zwolnienia z opłaty targowej sprzedaży dokonywanej na targowisku gminnym przy ulicy Zwycięstwa w Żurominie
2019 3724 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr 1.12.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr III.14.2018 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2019 3723 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr 1.7.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr III/17/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/164/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej
2019 3722 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr 1.2.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr III/21/2018 Rady Gminy Wolanów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Wolanów oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.
2019 3721 2019-03-21 Uchwała Uchwała nr 1.1.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr III/14/2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
2019 2550 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr 23.254.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr II/11/2018 Rady Gminy Płońsk z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2019 2549 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr 23.253.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 grudnia 2018 r. dotycząca orzeczenia nieważności w części uchwały Nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku
2019 2548 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr 23.252.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 grudnia 2018 r. dotycząca orzeczenia nieważności uchwały Nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie opłaty targowej
2019 2547 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr 23.251.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr II/14/2018 Rady Gminy Strachówka z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na rok 2019
2019 2546 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr 23.250.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr III/10/2018 Rady Gminy Bielany z dnia 04 grudnia 2018 roku w sprawie określenia stawek podatków od nieruchomości na 2019 rok oraz zwolnień w tych podatkach.
2019 2545 2019-02-25 Uchwała Uchwała nr 23.249.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2019 obowiązujących na obszarze Gminy Zbuczyn
2019 1913 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr 22.246.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr L.579.2018 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Pruszkowa w zakresie budżetu obywatelskiego na 2020 rok
2019 1912 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr 22.241.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie orzeczenia o nieważności w części Uchwały Nr LI.629.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 października 2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych obowiązujących od 2019 roku oraz wskazania naruszenia prawa
2019 1911 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr 22.240.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XLV.341.2018 Rady Gminy w Przytyku z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Przytyk oraz zwolnień w tym podatku
2019 1910 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr 21.239.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr 294/XXVIII/18 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 12 października 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
2019 1909 2019-02-08 Uchwała Uchwała nr 21.238.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr LXIII/562/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2019
2019 900 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr 20.234.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr LXVI/492/2018 Rady Miasta Pionki z dnia 2 października 2018 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Miasta Pionki
2019 899 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr 20.227.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XXXIX/291/2018 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanych na terenie Gminy Sobolew.
2019 898 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr 20.226. 2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XXVIII/200/2018 Rady Gminy Wieczfnia Kościelna z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji celowej oraz sposobu jej rozliczania
2019 897 2019-01-16 Uchwała Uchwała nr 20.225.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XLVIII/337/2018 Rady Gminy Jadów z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Jadów, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 12999 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr 19.220.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 października 2018 r. dotycząca orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XXXIV/249/2018 Rady Gminy Winnica z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/70/2015 Rady Gminy Winnica z dnia 30 listopada 2015 r. (Dz. U. Woj. Maz. z 2015 r. poz. 11019) w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego
2018 12998 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr 19.219.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 października 2018 r. w sprawie: orzeczenia nieważności Uchwały Nr 371/XLVIII/2018 Rady Gminy Mochowo z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis w związku z tworzeniem nowych podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Mochowo.
2018 12997 2018-12-21 Uchwała Uchwała nr 19.218.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 października 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr 369/XLVIII/2018 Rady Gminy Mochowo z dnia 20 września 2018 roku w sprawie zasad, trybu postępowania oraz sposobu rozliczania dotacji na rzecz spółek wodnych.
2018 12033 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr 18.213.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XXXIII/249/2018 Rady Gminy Gniewoszów z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasenta, wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
2018 12032 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr 18.212.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XXXVIII.277.2018 Rady Gminy Stromiec z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub remonty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Stromiec
2018 12031 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr 18.209.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr LIX/501/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 22 sierpnia 2018 r. zmieniającej Uchwałę Nr LVI/487/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Jabłonna
2018 12030 2018-12-10 Uchwała Uchwała nr 18.208.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie orzeczenia o nieważności w części Uchwały Nr LVI/487/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Jabłonna
2018 10430 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr 16.203.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 sierpnia 2018 r. dotycząca Uchwały Nr XXXIII/176/2018 Rady Gminy Radzanów z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniającej uchwałę Rady Gminy Radzanów w sprawie ustalenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2018 10429 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr 16.202.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr XLVII/346/2018 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Ostrołęckiego
2018 10428 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr 15.199.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXXVII/404/18 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Miasto Sochaczew z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Sochaczew
2018 10427 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr 15.196.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie orzeczenia o nieważności w części Uchwały Nr XXXIII/288/2018 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji celowej i sposobu jej rozliczania spółkom wodnym działającym na terenie Powiatu Ostrowskiego
2018 10426 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr 15.193.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XLI/22/2018 Rady Gminy w Gielniowie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: określenia zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków
2018 10425 2018-10-31 Uchwała Uchwała nr 15.191.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr LXIV/693/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na przedsięwzięcia służące rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych w Górze Kalwarii oraz sposobu jej rozliczania i kontroli
2018 8982 2018-09-25 Uchwała Uchwała nr 14.190.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr LVIII/517/2018 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczania niskiej emisji poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Karczew
2018 7521 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr 11.164.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr LXI/664/2018 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Góra Kalwaria.
2018 7520 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr 11.163.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr XLVIII/285/18 Rady Gminy Somianka z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla publicznych szkół prowadzonych na terenie gminy Somianka przez inne niż Gmina Somianka osoby prawne i osoby fizyczne.
2018 7519 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr 11.161.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XLV/319/18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne
2018 7518 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr 10.157.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXVIII/339/18 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Mińskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczenia.
2018 7517 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr 10.156.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXXVIII/248/2018 Rady Gminy Radzanowo z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Radzanowo przez inne niż Gmina Radzanowo osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 7516 2018-07-30 Uchwała Uchwała nr 10.155.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Siedleckiego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
2018 3611 2018-04-09 Uchwała Uchwała nr 2.16.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr 296/XLI/17 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, których organem rejestrującym jest Powiat Grodziski oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2018 2643 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr 1.10.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie: orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XLVI/383/17 Rady Gminy Cegłów z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Cegłów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji
2018 2642 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr 1.9.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie dotycząca orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXXVI/214/2017 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej niepublicznym szkołom i niepublicznym placówkom
2018 2641 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr 1.5.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XXIX/243/2017 Rady Gminy Suchożebry z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Suchożebry na rzecz spółek wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, tryb postępowania przy ich udzielaniu i sposobu rozliczenia dotacji
2018 2640 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr 1.13.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie: orzeczenia nieważności Uchwały Nr 272/XLII/2017 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2018 2639 2018-03-16 Uchwała Uchwała nr 1.11.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XXXVII/429/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie opłaty targowej
2018 2066 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr 25.177.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XXXI/150/2017 Rady Gminy Gzy z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2018 2065 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr 25.172.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXVI/206/17 Rady Gminy Osieck z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2018 2064 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr 25.171.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXVI/209/17 Rady Gminy Osieck z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2018 2063 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr 25.170.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie orzeczenia o nieważności w części Uchwały Nr XXX/246/2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Stanisławów na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stanisławów
2018 2062 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr 25.169.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXX/251/2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 i zwolnień w tym podatku
2018 2061 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr 25.168.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr IX.367.2017 Rady Gminy Klembów z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2018 2059 2018-02-27 Uchwała Uchwała nr 4.67.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXI.195.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie reasumpcji uchwały Nr XIX.183.2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych zakładanych i prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na terenie Gminy Brwinów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystywania
2018 1200 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr 24.163.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XXV/296/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 3 listopada 2017 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku na terenie gminy Długosiodło oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 1197 2018-02-06 Uchwała Uchwała nr 24.162.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XXV/295/2017 Rady Gminy Długosiodło z dnia 3 listopada 2017 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Długosiodło oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2018 876 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr 23.154.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr 610/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 października 2017 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2018 875 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr 23.153.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr 538/XXXVI/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25 października 2017 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych oraz wskazania naruszenia prawa w tej Uchwale
2018 874 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr 23.151.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr XXVII/148/17 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Krasnosielc
2018 873 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr 23.149.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XXXVII.339.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Halinów opłaty targowej, określenia wysokości tej opłaty oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa
2018 872 2018-01-25 Uchwała Uchwała nr 23.148.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXXVII.338.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 października 2017 roku w sprawie określenia zwolnień z podatku od nieruchomości na 2018 rok
2018 531 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr 21.142.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XLVI/78/2017 Rady Gminy Nieporęt z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła centralnego ogrzewania w ramach poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Nieporęt
2018 530 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr 21.141.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XXX/246/17 Rady Gminy Izabelin z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/12/06 Rady Gminy Izabelin z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów opłaty skarbowej i określenia wynagrodzenia za inkaso
2018 529 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr 21.139.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XLII/209/2017 Rady Gminy w Orońsku z dnia 28 września 2017 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła
2018 528 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr 21.138.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XXII/164/17 Rady Gminy w Rusinowie z dnia 28 września 2017 roku w sprawie: określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rusinów dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
2018 527 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr 21.137.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXXIX/236/17 Rady Gminy Somianka z dnia 27 września 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych na terenie Gminy Somianka przez inne niż Gmina Somianka osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji
2018 515 2018-01-15 Uchwała Uchwała nr 21.136.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieistotnego naruszenia prawa w uchwale Nr XXVII/224/17 Rady Gminy Dobre z dnia 3 października 2017 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa i określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości na terenie gminy Dobre.
2017 11929 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr 6.47.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XXIII/194/2017 Rady Gminy Stanisławów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Stanisławów przez inne podmioty nie należące do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania
2017 11928 2017-12-13 Uchwała Uchwała nr 9.210.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr 906/IN/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piaseczno
2017 9455 2017-10-20 Uchwała Uchwała nr 16.114.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XXXVIII/236/2017 Rady Gminy Łyse z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Łyse
2017 9454 2017-10-20 Uchwała Uchwała nr 16.112.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr 547/VII/34/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2017 7679 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr 15.104.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w Uchwale Nr XLI/397/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/314/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i przedszkoli, prowadzonych na terenie Gminy Wyszków przez inne niż Gmina Wyszków osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji
2017 7678 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr 14.100.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXXV/208/17 Rady Gminy Somianka z dnia 2 czerwca 2017r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych na terenie Gminy Somianka przez inne niż Gmina Somianka osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji
2017 7677 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr 13.90.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XXIX.286.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
2017 7676 2017-09-14 Uchwała Uchwała nr 12.87.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXXI.333.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu miasta Pruszkowa na zadanie służące ochronie powietrza, związane z wymianą kotłów lub palenisk węglowych na źródła ciepła o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła
2017 6579 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr 11.80.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr 925/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do Rejestru Zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno
2017 6578 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr 11.79.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XXI/108/2016 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis
2017 6577 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr 11.78.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XXXIV/180/2017 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis
2017 6576 2017-08-08 Uchwała Uchwała nr 11.77.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XXIX/220/17 Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji poprzez dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grójec
2017 6067 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr 10.72.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Rady Miasta Milanówka Nr 268/XXXII/17 z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Milanówka
2017 6066 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr 10.71.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr 267/XXXII/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Milanówek na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne
2017 6065 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr 10.67.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XXXII/211/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Szydłowiec
2017 6064 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr 10.66.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XXIV.182.2017 Rady Gminy Głowaczów z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół prowadzonych na terenie Gminy Głowaczów przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystywania
2017 6063 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr 9.63.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXXIII/152/2017 Rady Gminy Sadowne z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub remonty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Sadowne
2017 6062 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr 9.60.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr 127/XIX/17 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Boguty-Pianki dla publicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Boguty-Pianki.
2017 6058 2017-07-12 Uchwała Uchwała nr 7. 51.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXXV/265/2017 Rady Gminy Czosnów z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie określenia opłaty prolongacyjnej
2017 5063 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr 6.45.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XXVI/257/17 Rady Gminy Stare Babice z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Stare Babice przez osoby prawne i fizyczne, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2017 5060 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr 6.44.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XXXIV/218/2017 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Grójeckiego dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczenia dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
2017 5057 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr 6.43.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr 482/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 433/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2017 5055 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr 5.40.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XXV.243.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji przez publiczne i niepubliczne jednostki oświatowe prowadzone na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego
2017 5053 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr 5.39.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XXXI/282/2017 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Karczew przez inne niż Gmina Karczew osoby prawne i osoby fizyczne a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2017 5051 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr 5.38.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XXVIII/250/2016 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Karczew przez inne niż Gmina Karczew osoby prawne i osoby fizyczne a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2017 5049 2017-05-31 Uchwała Uchwała nr 5.36.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XX/190/2017 Rady Gminy Latowicz z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Latowicz dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
2017 4151 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr 4.27.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie orzeczenia o nieważności w części Uchwały Nr XXVII/151/2017 Rady Gminy Jednorożec z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Jednorożec przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Jednorożec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 4150 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr 4.26.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr 217/XXVIII/17 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, funkcjonujących na terenie Powiatu Grodziskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 4149 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr 3.22.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XXV.330.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie dla publicznych i niepublicznych placówek na terenie Gminy Nadarzyn przez podmioty inne niż Gmina Nadarzyn z zakresu danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz terminie i sposobie rozliczenia dotacji
2017 4148 2017-04-25 Uchwała Uchwała nr 3.17.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXIV/170/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 28 grudnia 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2017 2752 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr 26.243.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XXIV/173/2016 Rady Gminy Jadów z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2017 2751 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr 26.242.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XXIV/51/2016 Rady Gminy Gielniów z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2017 2750 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr 2.12.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 stycznia 2017 r. orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr 439/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnego obiektu Targowiska Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Montwiłła
2017 2749 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr 2.10.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XXII.263.2016 Rady Gminy Klembów z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2017 2748 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr 1.8.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr XXVI/169/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Olszewo-Borki
2017 2747 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr 1.7.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XXXIII/288/2016 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie warunków i trybu wspierania sportu w Mieście Ząbki
2017 2746 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr 1.4.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXIX/200/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2017 2745 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr 1.2.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XXI/131/2016 Rady Gminy Borkowice z dnia 7 grudnia 2016 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Borkowice dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu rozliczenia dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.
2017 2744 2017-03-21 Uchwała Uchwała nr 1.1.2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XXI/134/2016 Rady Gminy Borkowice z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2017 2364 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr 25.238.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XXI.216.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji przez publiczne i niepubliczne jednostki oświatowe prowadzone na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego
2017 2363 2017-03-10 Uchwała Uchwała nr 25.234.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7 grudnia 2016r. w sprawie orzeczenia o nieważności w części Uchwały Nr XXVII/194/2016 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta Ostrów Mazowiecka dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy prowadzące oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2017 1282 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr 24.231.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXXVI/330/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych oraz wskazania naruszenia prawa w tej Uchwale
2017 1281 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr 24.228.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr 344/XXIII/2016 Rady Gminy Lesznowola z dnia 20 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 1280 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr 24.225.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w uchwale Nr XIX/152/16 Rady Gminy Izabelin z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 1279 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr 24.224.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XXIII/217/16 Rady Gminy Stare Babice z dnia 27 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
2017 1278 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr 23.219.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXIII/168/2016 Rady Gminy Jadów z dnia 4 października 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2017 1277 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr 23.217.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XVIII/35/16 Rady Gminy Garbatka – Letnisko z dnia 13 października 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 1276 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr 23.216.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXII/199/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 10 października 2016 r. w sprawie zapłaty podatków i opłat za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
2017 1275 2017-02-09 Uchwała Uchwała nr 22.211.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 października 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XXI/192/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 20 września 2016 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kozienice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2017 263 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr 22.212.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 października 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XXI/108/16 Rady Gminy Sieciechów z dnia 27 września 2016 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
2017 261 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr 22.209.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 października 2016r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr 405/XXII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 357/XX/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na zmianę ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła
2017 258 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr 22.208.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 października 2016r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr 67/XIII/2016 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 26 września 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2017 256 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr 22.207.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 października 2016r. w sprawie orzeczenia o nieważności w części Uchwały Nr XVI/107/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 29 września 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2017 255 2017-01-11 Uchwała Uchwała nr 22.204.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 października 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr 186/XXIV/16 Rady Miasta Milanówka z dnia 14 września 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Milanówek
2016 10246 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr 21.199.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 października 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XVII/134/2016 Rady Gminy Suchożebry z dnia 9 września 2016 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
2016 10245 2016-11-29 Uchwała Uchwała nr 20.197.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 września 2016r. w sprawie orzeczenia o nieważności w części Uchwały Nr XXXIII/306/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 24 sierpnia 2016 roku w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na dofinansowanie z budżetu Gminy Góra Kalwaria, przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego
2016 9158 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr 18.192.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXV/159/2016 Rady Gminy Jedlnia – Letnisko z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 9157 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr 18.190.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XIV/100/2016 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli wykorzystania dotacji udzielanych dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych zakładanych i prowadzonych na terenie powiatu warszawskiego zachodniego przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego
2016 9156 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr 18.189.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr 156/XXVII/2016 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 9155 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr 17.186.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 sierpnia 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr 178/XXIII/16 Rady Miasta Milanówka z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Milanówek
2016 9154 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr 17.185.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 sierpnia 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr 173/XXIII/16 Rady Miasta Milanówka z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 214/XXI/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 października 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej, określenia inkasenta oraz wynagrodzenia za inkaso
2016 9153 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr 17.183.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 sierpnia 2016r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr 371/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Grodzisk Mazowiecki na zadanie służące ochronie powietrza, polegającej na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne
2016 9152 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr 17.182.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 sierpnia 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXIV/150/2016 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 4 lipca 2016 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, a także wskazania, że uchwała ta została podjęta z naruszeniem prawa
2016 9151 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr 17.181.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 sierpnia 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XIX/90/2016 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 9150 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr 17.179.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 sierpnia 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XXIV/196/16 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Tarczyn
2016 9149 2016-10-27 Uchwała Uchwała nr 17.178.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 sierpnia 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XIX/155/2016 Rady Gminy Rzekuń z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 8492 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr 17.180.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 sierpnia 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XXIV/212/2016 Rady Miasta Sulejówek z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 8491 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr 16.176.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr 270/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne niebędące jednostką samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji
2016 8490 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr 16.174.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr KE.XVIII.0007.174.2016 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej
2016 8489 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr 16.173.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXIX/121/2016 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 10 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania
2016 8488 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr 16.172.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XIV.113.2016 Rady Gminy Odrzywół z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 8487 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr 16.171.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XIV.111.2016 Rady Gminy Odrzywół z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 8486 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr 16.170.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XIV.112.2016 Rady Gminy Odrzywół z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
2016 8485 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr 16.169.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XX.250.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 8484 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr 16.167.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie orzeczenia o nieważności w części Uchwały Nr XV/170/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a także wskazania naruszenia prawa w tej uchwale
2016 8483 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr 16.165.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XIV/97/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 8482 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr 16.164.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w Uchwale Nr XIV/98/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/86/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych
2016 8481 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr 16.162.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XXI/142/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 8480 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr 16.318.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 lipca 2013r. dotycząca Uchwały Nr XXI/110/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stanisławów.
2016 8479 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr 16.317.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XXI/108/2012 Rady Gminy Stanisławów z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Stanisławów od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.
2016 8478 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr 17.189.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr 203/X/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 940/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Piaseczno przez inne niż Gmina Piaseczno osoby prawne lub fizyczne oraz dla innych niż Gmina Piaseczno, osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2016 8477 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr 15.166.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XXII/166/2013 Rady Gminy Suchożebry z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczenia
2016 8476 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr 8.184.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr LI/1497/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2016 8475 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr 7.146.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 marca 2013r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXVI/257/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwalę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2016 8474 2016-10-03 Uchwała Uchwała nr 6.57.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 marca 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr IV/33/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty
2016 8047 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr 15.160.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XX/94/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie gminy Baranów
2016 8044 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr 15.158.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XXVIII/170/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej
2016 8042 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr 15.157.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XXIX/190/2016 Rady Miasta Pionki z dnia 21 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej
2016 8041 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr 15.156.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XIX/97/2015 Rady Miasta Pionki z dnia 08 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej
2016 8040 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr 15.155.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XX/182/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 8039 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr 15.154.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr 190/XXVII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 8038 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr 15.153.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr 89/XIV/16 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 8037 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr 15.152.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu powiatu siedleckiego na finansowanie lub dofinansowanie działań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2016 8036 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr 15.150.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XVI/119/2016 Rady Gminy Suchożebry z dnia 10 czerwca 2016 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
2016 8035 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr 15.145.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XVII/143/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 8034 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr 13.139.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XVII/128/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Stanisławów
2016 8033 2016-09-13 Uchwała Uchwała nr 13.138.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XVII/124/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie wyboru metody oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Stanisławów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 7662 2016-08-25 Uchwała Uchwała nr 15.144.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr 594/XXII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 381/XIV/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie Miasta i Gminy Piaseczno
2016 7661 2016-08-25 Uchwała Uchwała nr 13.137.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XXVIII.263.2016 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 3 czerwca 2016 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie Gminy Brwinów
2016 7660 2016-08-25 Uchwała Uchwała nr 13.136.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XIII/84/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 7659 2016-08-25 Uchwała Uchwała nr 13.135.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XIII/83/2016 Rady Gminy Andrzejewo z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 7658 2016-08-25 Uchwała Uchwała nr 13.134.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr 210/XXI/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 7657 2016-08-25 Uchwała Uchwała nr 13.133.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr XXVIII/211/2016 Rady Miasta Marki z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na likwidację zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości
2016 7656 2016-08-25 Uchwała Uchwała nr 11.126.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr XVII/130/2016 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
2016 7655 2016-08-25 Uchwała Uchwała nr 11.125.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr XVIII/122/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2016 7654 2016-08-25 Uchwała Uchwała nr 11.124.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 maja 2016r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr XXIX/250/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na dofinansowanie z budżetu Gminy Góra Kalwaria, przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego
2016 7653 2016-08-25 Uchwała Uchwała nr 10.121.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 maja 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XXII/170/2016 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2016 6044 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 9.115.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XVII/101/2016 Rady Gminy Baranowo z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno–wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Baranowo
2016 6043 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 9.114.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XII/86/16 Rady Gminy Czarnia z dnia 30 marca 2016r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych a także wskazania, że uchwała ta została wydana z naruszeniem prawa
2016 6042 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 9.113.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr 508/XIX/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 292/XII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Piaseczno
2016 6041 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 8.109.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XVIII/157/2016 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały ustalającej tryb udzielania i rozliczania oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół, placówek na terenie Gminy Zbuczyn prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Zbuczyn
2016 6040 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 8.108.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XIV.72.16 Rady Gminy Pniewy z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Pniewy na realizację zadań związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu gminy Pniewy
2016 6039 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 8.105.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXVI/208/2016 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 6038 2016-07-06 Uchwała Uchwała nr 8.104.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr 102/XXII/2016 Rady Gminy Załuski z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Załuski przez inne niż Gmina Załuski osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 5040 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr 5.81.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XV/106/16 Rady Gminy w Skórcu z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli niepublicznych oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne na terenie Gminy Skórzec, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 5039 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr 5.78.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Załącznika do Uchwały Nr 140/XX/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 stycznia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na finansowanie ochrony środowiska oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji i sposobu jej rozliczania
2016 5038 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr 5.76.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr I/7/16 Rady Gminy w Chlewiskach z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Nr XIII/83/15 z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji podatkowych
2016 5037 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr 7.100.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 marca 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały XV/11/2016 Rady Gminy Gielniów z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Gielniów oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania a także wskazania, że uchwała ta została wydana z naruszeniem prawa
2016 5036 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr 7.99.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 marca 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XVII.113.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 3 marca 2016 roku w sprawie: poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2016 5035 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr 7.97.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 marca 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XVI/96/2016 Rady Gminy Baranowo z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 5034 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr 6.91.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 marca 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Załącznika do Uchwały Nr XVIII/116/2016 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości wraz z informacją o terminach i miejscu składania deklaracji
2016 5033 2016-06-01 Uchwała Uchwała nr 6.90.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 marca 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XIII/67/2016 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4378 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr 5.87.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr 205/XVI/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie opłaty targowej
2016 4377 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr 5.79.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XVI/8/16 Rady Gminy Czerwin z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2016 4376 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr 5.75.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XII/93/2016 Rady Gminy Suchożebry z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie odstąpienia od opłaty targowej
2016 4375 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr 4.63.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XVI/132/2015 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
2016 4374 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr 3.56.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XII/65/2015 Rady Gminy Karniewo z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Karniewo przez inne niż Gmina Karniewo osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu wykorzystania tych dotacji
2016 4373 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr 3.55.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XIII/107/2015 Rady Miejskiej w Raciążu z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Miasto Raciąż przez inne niż Gmina Miasto Raciąż osoby prawne i osoby fizyczne oraz kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej placówkom niepublicznym
2016 4372 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr 3.54.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr 99/X/15 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Stara Biała przez inne niż Gmina Stara Biała osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 4371 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr 3.52 2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XVII/98/15 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych na terenie Gminy Somianka przez inne niż Gmina Somianka osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania udzielonej dotacji
2016 4370 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr 3.49.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr XI/86/2015 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Poświętne przez inne niż Gmina Poświętne osoby prawne i osoby fizyczne oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2016 4369 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr 3.42.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XVIII/126/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/64/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 4368 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr 3.41.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie orzeczenia o nieważności w części Uchwały Nr XII/88/15 Rady Gminy Troszyn z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2016 4367 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr 3.40.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie orzeczenia o nieważności w części Uchwały Nr XIV/46/15 Rady Gminy Czerwin z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2016 4366 2016-05-06 Uchwała Uchwała nr 2.24.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr 158.XVIII.2015 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2016 3302 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr 28.299.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr 98/XIII/15 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka funkcjonujących na terenie Powiatu Grodziskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 3301 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr 28.298.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XVI/125/2015 Rady Miasta Sulejówek z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2016 3300 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr 28.297.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XIV/118/2015 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczenia oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół, placówek na terenie Gminy Zbuczyn prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Zbuczyn
2016 3299 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr 28.296.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XIII/91/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Łosice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2016 3298 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr 28.295.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XI.80.2015 Rady Gminy Głowaczów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 3297 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr 28.294.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XI.79.2015 Rady Gminy Głowaczów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
2016 3296 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr 28.293.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XII/79/2015 Rady Gminy w Maciejowicach z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Maciejowice
2016 3295 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr 28.292.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr 89/XVI/15 Rady Gminy Słupno z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych
2016 3294 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr 28.288.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr 232/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu poboru i wynagrodzenia za jej pobór
2016 3293 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr 28.287.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr X/69/2015 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia opłaty i określenia wysokości stawek opłaty targowej
2016 3292 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr 28.286.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr X/65/2015 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 3291 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr 28.285.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr X/66/2015 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 3290 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr 28.283.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie orzeczenia o nieważności w części Uchwały Nr X/60/15 Rady Gminy Czarnia z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych.
2016 3289 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr 28.282.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XIII/84/15 Rady Gminy w Skórcu z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli niepublicznych oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne na terenie Gminy Skórzec, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 3288 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr 28.281.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XVI/108/2015 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
2016 3287 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr 28.280.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XII.95.2015 Rady Gminy i Miasta w Przysusze z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie opłaty targowej
2016 3286 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr 28.279.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XIV/99/2015 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej, określenia sposobu jej pobierania oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso
2016 3285 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr 28.278.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XXI/151/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Góra Kalwaria
2016 3284 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr 28.277.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr XIII.122.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 3283 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr 28.276.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr IX/64/2015 Rady Gminy Chynów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej oraz określenia zasad jej ustalania i poboru
2016 3282 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr 28.275.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr IX/60/2015 Rady Gminy Chynów z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Chynów na rok 2016
2016 3281 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr 28.274.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr VIII.111.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji oraz informacji w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym
2016 3280 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr 28.273.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr VIII.116.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Tłuszcz przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 3279 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr 28.272.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr VIII.114.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej i zasad jej poboru
2016 3278 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr 28.271.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr X/66/2015 Rady Gminy Strachówka z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie: ustalenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
2016 3277 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr 28.270.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XI/61/2015 Rady Gminy Sypniewo z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku na obszarze Gminy Sypniewo na 2016 rok
2016 3276 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr 28.269.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XIII/68/2015 Rady Gminy Krasne z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 3275 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr 28.268.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr VIII/79/15 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 25 listopada 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Myszyniec
2016 3274 2016-04-08 Uchwała Uchwała nr 28.266.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XIII-146/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2016 1768 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr 27.264.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w Uchwale Nr XII/64/2015 Rady Gminy w Goździe z dnia 18 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2016
2016 1767 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr 27.263.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XII/53/2015 Rady Gminy Gzy z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2016 1766 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr 27.262.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części dotyczącej Załącznika Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 do Uchwały Nr XII/54/2015 Rady Gminy Gzy z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 1765 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr 27.261.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w Uchwale Nr XI/42/15 Rady Gminy Czerwin z dnia 20 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
2016 1764 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr 27.260.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr 158/VII/13/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna
2016 1763 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr 27.259.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr 54/IX/15 Rady Gminy Boguty-Pianki z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
2016 1762 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr 27.257.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie orzeczenia o nieważności w części Uchwały Nr XIV/87/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Piastowa na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Miasta Piastowa
2016 1761 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr 27.256.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XIV/86/2015 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2016 1760 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr 27.254.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w całości Uchwały Nr XII/87/15 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Mińsk Mazowiecki
2016 1759 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr 27.253.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr X/72/2015 Rady Gminy Poświętne z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2016 1758 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr 27.252.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w Uchwale Nr X/69/2015 Rady Gminy Poświętne z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku na 2016r.
2016 1757 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr 27.248.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XIX/142/2015 Rady Miasta Marki z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej
2016 1756 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr 26.245.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności § 2 Uchwały Nr 91/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2016 roku
2016 1755 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr 26.244.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr 92/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 października 2015 roku w sprawie opłaty targowej
2016 1754 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr 26.242.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały nr VIII/66/15 Rady Gminy w Łącku z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów w Gminie Łąck
2016 1753 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr 26.241.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr 243/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2016 1752 2016-02-24 Uchwała Uchwała nr 26.240.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr 246/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej
2016 1385 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr 25.236.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XII/62/2015 Rady Gminy Stupsk z dnia 27 października 2015 roku w sprawie zasad i trybu udzielania ze środków budżetu Gminy Stupsk dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz sposobu jej rozliczania
2016 1384 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr 25.235.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr IX.53.2015 Rady Gminy w Potworowie z dnia 29 października 2015 roku w sprawie podatku od nieruchomości
2016 1383 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr 25.234.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr IX.52.2015 Rady Gminy w Potworowie z dnia 29 października 2015 roku w sprawie opłaty targowej
2016 1382 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr 25.233.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr IX.54.2015 Rady Gminy w Potworowie z dnia 29 października 2015 roku w sprawie podatku od środków transportowych
2016 1381 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr 25.231.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XIII/111/2015 Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 października 2015 r. w sprawie opłaty w targowej na 2016 r. na terenie miasta Kobyłka
2016 1380 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr 25.230.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr X/104/2015 Rady Gminy Długosiodło z dnia 30 października 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Długosiodło przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie oraz w sprawie trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji
2016 1379 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr 25.226.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie orzeczenia o nieważności w całości Uchwały Nr XII/56/2015 Rady Gminy Sabnie z dnia 15 października 2015 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowania kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania
2016 1378 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr 24.223.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr 126/VII/11/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 9 września 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna składanej przez właściciela nieruchomości
2016 1377 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr 24.221.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XIV/129/2015 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 września 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, warunków i trybu składania tej deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz dokumentów potwierdzających dane zawarte w tej deklaracji
2016 1376 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr 24.220.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XI.139.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia i poboru opłaty targowej na terenie Gminy Nadarzyn od 01 stycznia 2016 roku
2016 1375 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr 23.216.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 października 2015r. w sprawie orzeczenia o nieważności w części Uchwały Nr VII/65/15 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 21 września 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego
2016 1374 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr 23.211.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 października 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XI-105/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 września 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2016 1373 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr 22.210.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 października 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr IX/56/15 Rady Gminy Nur z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca jej składania przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nur
2016 1372 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr 22.209.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 października 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr IX/55/15 Rady Gminy Nur z dnia 8 września 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016 1371 2016-02-15 Uchwała Uchwała nr 22.208.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 października 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr VIII/41/15 Rady Gminy Garbatka -Letnisko z dnia 10 września 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Garbatka-Letnisko
2015 9698 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr 21.204.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 września 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr X.99.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 9697 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr 20.201.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 września 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr IX/44/15 Rady Gminy Wilga z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
2015 9696 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr 20.200.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 września 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr IX/70/2015 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 13 sierpnia 2015 roku w sprawie zasad udzielenia dotacji na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania przy udzieleniu dotacji na rzecz spółek wodnych i sposobu ich rozliczenia
2015 9695 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr 20.199.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 września 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr IX/57/15 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 6 sierpnia 2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych stale i nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe
2015 9694 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr 19.196.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr X/71/2015 Rady Gminy Jaktorów z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Jaktorów, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania
2015 9693 2015-11-27 Uchwała Uchwała nr 18.193.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 sierpnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr X/97/2015 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi
2015 8304 2015-10-15 Uchwała Uchwała nr 17.190.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr X/78/15 Rady Gminy Cegłów z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i innych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Cegłów przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2015 8303 2015-10-15 Uchwała Uchwała nr 17.188.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr VIII/43/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Jedlińsk oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 8302 2015-10-15 Uchwała Uchwała nr 17.187.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr 101/IX/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół oraz innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 8301 2015-10-15 Uchwała Uchwała nr 17.185.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Wyśmierzycach z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2015 8300 2015-10-15 Uchwała Uchwała nr 17.183.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XI/85/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tarczyn oraz ustalenia wysokości stawki opłaty
2015 8299 2015-10-15 Uchwała Uchwała nr 17.182.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części załącznika nr 2 do uchwały Nr 49/X/2015 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Szydłowiec w ramach pomocy de minimis
2015 8298 2015-10-15 Uchwała Uchwała nr 16.176.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr VI/43/2015 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/75/2011 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Glinojeck
2015 8297 2015-10-15 Uchwała Uchwała nr 15.165.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr VIII.46.2015 Rady Gminy w Przytyku z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczenia dotacji oraz ustalania stawek dotacji dla przedszkoli niepublicznych zakładanych i prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
2015 8296 2015-10-15 Uchwała Uchwała nr 15.161.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr VI/31/2015 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2015 8295 2015-10-15 Uchwała Uchwała nr 15.160.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr VII/53/15 Rady Gminy Izabelin z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 8294 2015-10-15 Uchwała Uchwała nr 15.159.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr VII/47/15 Rady Gminy Izabelin z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i organów prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Izabelin oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
2015 8293 2015-10-15 Uchwała Uchwała nr 15.153.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr IX-64/2015 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 7421 2015-09-01 Uchwała Uchwała nr 15.169.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr VIII/41/2015 Rady Gminy Sokołów Podlaski z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/181/2013 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sokołów Podlaski
2015 7420 2015-09-01 Uchwała Uchwała nr 15.168.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr VIII/42/2015 Rady Gminy Sokołów Podlaski z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/225/2013 Rady Gminy w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Sokołów Podlaski
2015 7419 2015-09-01 Uchwała Uchwała nr 15.167.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr VIII/40/2015 Rady Gminy Sokołów Podlaski z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
2015 7418 2015-09-01 Uchwała Uchwała nr 15.152.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr 95/X/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 7417 2015-09-01 Uchwała Uchwała nr 15.151.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr 94/X/2015 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 maja 2015 roku zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2015 7416 2015-09-01 Uchwała Uchwała nr 14.149.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr VI/34/2015 Rady Gminy Rusinów z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości
2015 7415 2015-09-01 Uchwała Uchwała nr 14.147.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie orzeczenia o nieważności w części Uchwały Nr 75/VI/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
2015 7414 2015-09-01 Uchwała Uchwała nr 14.146.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr 73/VI/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2015 7413 2015-09-01 Uchwała Uchwała nr 14.145.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr 72/VI/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności
2015 7412 2015-09-01 Uchwała Uchwała nr 14.143.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr IX/64/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 7411 2015-09-01 Uchwała Uchwała nr 14.142.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr VIII/63/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 18 maja 2015 roku w sprawie poboru w drodze inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego i od nieruchomości od osób fizycznych na terenie Miasta i Gminy Błonie
2015 7410 2015-09-01 Uchwała Uchwała nr 14.140.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 czerwca 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr 63/VII/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Miasto i Gmina Serock na prowadzenie niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
2015 7409 2015-09-01 Uchwała Uchwała nr 11.120.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 maja 2015r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr V/29/2015 Rady Gminy Wiśniew z dnia 10 kwietnia 2015 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na rzecz spółek wodnych, trybu postępowania przy udzielaniu dotacji na rzecz spółek wodnych i sposobu ich rozliczenia
2015 6732 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr 12.127.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 maja 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr V/16/15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2015 6731 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr 12.125.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 maja 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr 75/VII/7/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna składanej przez właściciela nieruchomości
2015 6730 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr 12.124.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 maja 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr VII.33.2015 Rady Miejskiej w Pilawie z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa
2015 6729 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr 10.111.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr 145/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 6728 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr 10.110.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr VIII/28/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 marca 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
2015 6727 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr 10.109.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr VIII/27/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2015 6726 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr 10.108.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr VIII/26/2015 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Mogielnica
2015 6725 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr 10.107.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr VIII/53/15 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty
2015 6724 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr 10.106.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr VII.30.2015 Rady Gminy Przytyk z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie: poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
2015 6723 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr 10.105.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr V/16/2015 Rady Gminy Sobienie-Jeziory z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa
2015 6722 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr 10.104.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały nr IV/71/2015 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 6721 2015-07-30 Uchwała Uchwała nr 10.103.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr IV/69/2015 Rady Miejskiej w Mrozach z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 5947 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr 11.117.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 maja 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr VII/38/2015 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 30 marca 2015r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe
2015 5946 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr 11.118.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 maja 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr VII/39/2015 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, wykorzystywanej jedynie przez część roku
2015 5945 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr 9.95.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr VIII/33/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso należności podatkowych pobranych od osób fizycznych
2015 5944 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr 9.96.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr 26/15 Rady Gminy Celestynów z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Celestynów przez inne niż Gmina Celestynów osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji
2015 5943 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr 9.97.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr V/23/2015 Rady Gminy Rzewnie z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty i opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2015 5942 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr 9.98.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr V/24/2015 Rady Gminy Rzewnie z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Rzewnie
2015 5941 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr 9.99.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr V/25/2015 Rady Gminy Rzewnie z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2015 5940 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr 9.101.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr V/34/15 Rady Gminy Troszyn z dnia 31 marca 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa.
2015 5939 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr 8.79.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr V/29/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 11 marca 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 5938 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr 8.81.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności § 7 ust. 2 uchwały Nr VI/18/2015 Rady Gminy w Siennie z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2015 5937 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr 8.77.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr V/27/2015 Rady Gminy Sokołów Podlaski z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz ustalenia inkasentów
2015 5936 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr 8.84.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr VI/30/2015 z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami od właścicieli nieruchomości niezamieszkanych, na których powstają odpady
2015 5935 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr 8.85.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2015r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr VI/32/2015 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 2 marca 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych tylko przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2015 5934 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr 8.78.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr V/29/2015 Rady Gminy Sokołów Podlaski z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie poboru opłaty w drodze inkasa za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sokołów Podlaski oraz ustalenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 5933 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr 7.70.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 marca 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr VI/31/2015 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2015 5932 2015-07-06 Uchwała Uchwała nr 7.71.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 marca 2015r. w sprawie orzeczenia o nieważności w części Uchwały Nr VI/32/2015 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
2015 4914 2015-05-28 Uchwała Uchwała nr 7.72.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 marca 2015r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w uchwale Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” Nr IV/17/15 z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia w Sektorze I i III inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 4913 2015-05-28 Uchwała Uchwała nr 7.69.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 marca 2015r. w sprawie wskazania naruszenia prawa w uchwale Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura”: Nr III/12/15 z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2015 4912 2015-05-28 Uchwała Uchwała nr 7.67.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 marca 2015r. w sprawie orzeczenia o nieważności w części Uchwały Nr I/5/2015 Rady Gminy Radzanów z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
2015 4911 2015-05-28 Uchwała Uchwała nr 7.66.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 marca 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr I/4/2015 Rady Gminy Radzanów z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek tej opłaty
2015 4910 2015-05-28 Uchwała Uchwała nr 7.65.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 marca 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr V/24/15 Rady Gminy Promna z dnia 26 luty 2015 roku w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
2015 4909 2015-05-28 Uchwała Uchwała nr 7.64.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 marca 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr V/22/2015 Rady Gminy Nieporęt z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2015 4908 2015-05-28 Uchwała Uchwała nr 7.63.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 marca 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr 28/V/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2015 4907 2015-05-28 Uchwała Uchwała nr 7.59.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 marca 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr IV/20/15 Rady Gminy Osieck z dnia 3 marca 2015 roku w sprawie poboru podatków i opłat, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2015 4906 2015-05-28 Uchwała Uchwała nr 6.56.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 marca 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr IV/28/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych, zakładanych i prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na terenie Gminy Błonie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania
2015 4905 2015-05-28 Uchwała Uchwała nr 6.55.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 marca 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr. IV/18/2015 Rady Gminy w Klwowie z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty
2015 4904 2015-05-28 Uchwała Uchwała nr 6.54.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 marca 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr V.26.2015 Rady Gminy Rząśnik z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
2015 4903 2015-05-28 Uchwała Uchwała nr 6.52.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 marca 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr III.44.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 118/XVII/96 Rady Gminy Tłuszcz z dnia 30 kwietnia 1996 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i zasad poboru opłat
2015 4902 2015-05-28 Uchwała Uchwała nr 6.50.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 marca 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr V/85/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
2015 4901 2015-05-28 Uchwała Uchwała nr 5.46.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr IV/31/2015 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
2015 4900 2015-05-28 Uchwała Uchwała nr 5.45.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr V/21/2015 Rady Gminy Łyse z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2015 4280 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr 5.43.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr 51/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki
2015 4279 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr 5.42.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr 47/IV/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na likwidację niskiej emisji w Piasecznie
2015 4278 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr 3.27.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 3 lutego 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Gminy Jadów z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/257/2014 Rady Gminy Jadów z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie poboru opłaty targowej w Gminie Jadów.
2015 4277 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr 2.20.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr 25/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2014 roku zmieniająca uchwałę określającą wzory formularzy informacji i deklaracji w sprawach podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego.
2015 4276 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr 1.10.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 stycznia 2015r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Różan.
2015 4275 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr 1.9.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 stycznia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr II/14/2014 Rady Gminy Strachówka z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 4274 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr 1.6.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 stycznia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr 14/II/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2015 4273 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr 1.5.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 stycznia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr 16/II/14 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
2015 4272 2015-05-06 Uchwała Uchwała nr 1.3.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 stycznia 2015r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr II/13/14 Rady Gminy Wodynie z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia stawek podatku od środków transportowych na 2015 r. oraz zwolnień w tym podatku w części załącznika Nr 1.
2015 3668 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr 29.338.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr L/398/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, zakładanych i prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na terenie Gminy Błonie oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania
2015 3667 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr 28.327.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XXXIX.260.2014 Rady Gminy Stromiec z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gminy Stromiec a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2015 3666 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr 28.326.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności § 2 Uchwały Nr LIX/289/14 Rady Gminy Korytnica z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku
2015 3665 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr 28.325.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr FK.XLIX.0007.387.2014 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
2015 3664 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr 28.324.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXXIV/240/2014 Rady Gminy Chynów z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2015
2015 3663 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr 28.323.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr LII.485.2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na rok 2015 oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa.
2015 3662 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr 28.322.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr LII/483/2014 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie określenia zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2015
2015 3661 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr 28.321.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr L/475/2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
2015 3660 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr 28.320.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXXVIII/223/2014 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015 i zwolnień w tym podatku.
2015 3659 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr 28.318.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XLIX.439.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 30 października 2014 roku w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych
2015 3658 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr 28.316.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr LIII/348/2014 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 30 października 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i przedszkolom niepublicznym prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji.
2015 3657 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr 28.315.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr LI/292/14 Rady Gminy w Olszewie-Borkach z dnia 29 października 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy oraz wprowadzenia zwolnień.
2015 3656 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr 28.314.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr XLIX/328/2014 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Miasta Maków Mazowiecki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2015 3655 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr 28.313.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności w części § 2 Uchwały Nr XLVIII/398/14 Rady Gminy Cegłów z dnia 30 października 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku na terenie gminy Cegłów w roku 2015.
2015 3654 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr 28.312.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 grudnia 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XXXIII.431.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr X/104/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Tłuszcz
2015 3653 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr 27.305.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr XLI/282/2014 Rady Gminy Kotuń z dnia 27 października 2014r. w sprawie ustalenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania.
2015 3652 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr 27.304.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Rady Miasta i Gminy Łosice Nr LX/356/14 z dnia 28 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015.
2015 3651 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr 27.301.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr XLIV/276/2014 Rady Gminy Jakubów z dnia 27 października 2014 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2015 rok w części § 1 ust. 1 lit. c.
2015 3650 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr 27.299.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr LIX/583/14 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 października 2014 roku w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym oraz przedsiębiorcom na dofinasowanie z budżetu Miasta Otwocka, ze środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska, przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, obejmujących wymianę źródeł ciepła w budkach i lokalach na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego.
2015 3649 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr 26.297.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 października 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr LXII/667/2014 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych i przez dziennych opiekunów na terenie gminy Góry Kalwarii.
2015 3648 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr 26.295.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 października 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XLVII/476/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 1 października 2014 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2015 3647 2015-04-20 Uchwała Uchwała nr 26.291.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 października 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr LIV/318/2014 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 23 września 2014 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2015 187 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr 25.288.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 października 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr 483/XLI/2014 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 9 września 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
2015 186 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr 25.282.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 października 2014r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr LIV N/325/14 Rady Gminy Somianka z dnia 24 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla innych niż Gmina Somianka osób fizycznych i prawnych prowadzących niepubliczne przedszkola, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
2015 185 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr 24.271.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 września 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XLVII/456/2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28.08.2014 r. w sprawie ustanowienia dopłaty dla właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy posiadający Pruszkowską Kartę Dużej Rodziny do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015 184 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr 24.270.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 września 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr 618/VI/47/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 10 września 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr 577/VI/44/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli wykorzystania dotacji.
2015 183 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr 24.269.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 września 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr 857/L/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie: częściowego uchylenia uchwały Nr 788/XLVI/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
2015 182 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr 23.266.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 września 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr 102.LIX.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 14 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 112.XIX.2011 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Wiązowna oraz sposobu ich rozliczania.
2015 181 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr 22.264.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 września 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XLVII.414.2014 Rady Gminy Klembów z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie zasad, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych.
2015 180 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr 22.263.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 września 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr XXXVI/244/14 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą pokryć dachowych zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Ciechanów
2015 179 2015-01-09 Uchwała Uchwała nr 22.262.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 września 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XLVI/468/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nadarzyn Nr XIII/117/2011 z dnia 26 października 2011 w sprawie powołania inkasenta do opłat targowych
2014 10371 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr 21.258.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 sierpnia 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XLVII/329/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 25 lipca 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
2014 10370 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr 20.255.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 sierpnia 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr LVII/494/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Płońsk na prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych w granicach miasta Płońsk
2014 10369 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr 20.250.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 sierpnia 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr 401/14 Rady Gminy Celestynów z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Celestynów.
2014 10368 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr 20.248.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 sierpnia 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XXXI/275/14 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.
2014 10367 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr 19.243.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 lipca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXI/32/2014 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 26.06.2014r. w sprawie zasad i trybu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Jedlińsk.
2014 10366 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr 19.241.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 lipca 2014r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr XXXVI/284/2014 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalania stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół, placówek zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Dąbrówka przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego.
2014 10365 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr 19.238.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 lipca 2014r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr XXVIII/219/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 17.06.2014 rok w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółce wodnej, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.
2014 10364 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr 19.237.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 lipca 2014r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr XXXVII/274/2014 Rady Gminy Jadów z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie: zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Jadów, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.
2014 10363 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr 19.233.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 lipca 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XLVIII/355/2014 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zwolnienia przedmiotowego od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014 10362 2014-11-14 Uchwała Uchwała nr 19.232.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 lipca 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności części uchwały Nr 85.LVII.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli wykorzystania udzielonej dotacji oraz wskazania naruszenia prawa w tej uchwale
2014 8975 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr 18.222.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie orzeczenia o nieważności Uchwały Nr XXXI/209/2014 Rady Gminy Poświętne z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia dopłaty dla „Rodzin 3+ w Gminie Poświętne” do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne.
2014 8974 2014-09-30 Uchwała Uchwała nr 18.221.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie orzeczenia nieważności Uchwały Nr LIV/329/14 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/128/04 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 06 grudnia 2004 r. w sprawie opłaty targowej.