Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 12

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 6570 2018-06-27 Porozumienie Porozumienie nr 1/BRN/P/41/2018 Gminy Miasto Płock i Powiatu Płockiego z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie dofinansowania ze środków własnych Gminy-Miasto Płock uczestnictwa czterech osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Płocka w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Mirosławiu oraz jednej osoby niepełnosprawnej będącej mieszkańcem Płocka w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Męczeninie.
2017 8279 2017-09-27 Porozumienie Porozumienie nr 4/BRN/P/139/2017 Gminy Miasto Płock i Powiatu Płockiego z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie dofinansowania ze środków własnych Powiatu Płockiego uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej będącej mieszkańcem Powiatu Płockiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej mieszczącego się przy Parafii św. Jakuba Apostoła w Płocku.
2016 11693 2016-12-23 Aneks Aneks nr 1/4/BRN/P/176/2016 Gminy Miasto Płock i Powiatu Płockiego z dnia 19 października 2016r. do porozumienia nr 3/BRN/P/120/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r.
2016 10294 2016-11-30 Porozumienie Porozumienie nr 3/WRM-V/P/166/2016 Gminy Miasto Płock i Powiatu Płockiego z dnia 28 września 2016r. w sprawie powierzenia zarządzania drogą powiatową nr 5205W na odcinku od km 2+050 do km 2+306 oraz powierzenie realizacji inwestycji budowy odcinka nowej drogi włączającej do nowego odcinka ulicy Przemysłowej w Płocku, a będącej na terenie Powiatu Płockiego
2016 4498 2016-05-10 Porozumienie Porozumienie Gminy Miasto Płock i Powiatu Płockiego z dnia 31 marca 2016r. w sprawie powierzenia przez Powiat Miastu w 2016 roku realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej
2016 1055 2016-02-02 Porozumienie Porozumienie nr 4/BRN/P/252/2015 Gminy Miasto Płock i Powiatu Płockiego z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie dofinansowania ze środków własnych Gminy-Miasta Płock uczestnictwa trzech osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu
2016 573 2016-01-20 Aneks Aneks nr 2/13/WZS/P/346/2015 Gminy Miasto Płock i Powiatu Płockiego z dnia 1 grudnia 2015r. do porozumienia Nr 24/WZS/P/204/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie wykonywania zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, wydawania legitymacji i kart parkingowych osobom niepełnosprawnym przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku.
2014 2033 2014-03-06 Aneks Aneks nr 1/5/WZS/P/24/2014 Gminy Miasto Płock i Powiatu Płockiego z dnia 2 września 2013r. do porozumienia nr 2/WZS/P/20/10 z dnia 06 stycznia 2010 r. w sprawie wykonywania zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku
2013 6188 2013-06-03 Porozumienie Porozumienie Gminy Miasto Płock i Powiatu Płockiego z dnia 28 marca 2013r. w sprawie powierzenia przez Powiat Płocki Miastu Płock realizacji w 2012 roku zadań powiatowej biblioteki publicznej Porozumienie  Gminy Miasto Płock i Powiatu Płockiego
2012 4701 2012-06-13 Porozumienie Porozumienie Gminy Miasto Płock i Powiatu Płockiego z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia przez Powiat Płocki Miastu Płock realizacji w 2012 roku zadań powiatowej biblioteki publicznej
2011 3691 2011-07-04 Porozumienie Porozumienie Gminy Miasto Płock i Powiatu Płockiego w sprawie powierzenia przez Powiat Płocki Miastu Płock realizacji w 2011 roku zadań powiatowej biblioteki publicznej
2010 2958 2010-07-03 Porozumienie Porozumienie nr 2/WZS/P/20/10 Gminy Miasto Płock i Powiatu Płockiego z dnia 6 stycznia 2010r. w sprawie wykonywania zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku