Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 98

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 6570 2018-06-27 Porozumienie Porozumienie nr 1/BRN/P/41/2018 Gminy Miasto Płock i Powiatu Płockiego z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie dofinansowania ze środków własnych Gminy-Miasto Płock uczestnictwa czterech osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Płocka w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Mirosławiu oraz jednej osoby niepełnosprawnej będącej mieszkańcem Płocka w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Męczeninie.
2018 5945 2018-06-06 Porozumienie Porozumienie nr 1/WEK-I/P/67/2018 Gminy Miasto Płock i Województwa Mazowieckiego z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie powierzenia Województwu Mazowieckiego zadań Gminy - Miasta Płock z zakresu organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę - Miasto Płock.
2018 73 2018-01-03 Porozumienie Porozumienie nr 6/WEK-I/P/207/2017 Gminy Miasto Płock i Powiatu Żuromińskiego z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzającego.
2017 8279 2017-09-27 Porozumienie Porozumienie nr 4/BRN/P/139/2017 Gminy Miasto Płock i Powiatu Płockiego z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie dofinansowania ze środków własnych Powiatu Płockiego uczestnictwa jednej osoby niepełnosprawnej będącej mieszkańcem Powiatu Płockiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej mieszczącego się przy Parafii św. Jakuba Apostoła w Płocku.
2016 11693 2016-12-23 Aneks Aneks nr 1/4/BRN/P/176/2016 Gminy Miasto Płock i Powiatu Płockiego z dnia 19 października 2016r. do porozumienia nr 3/BRN/P/120/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r.
2016 10294 2016-11-30 Porozumienie Porozumienie nr 3/WRM-V/P/166/2016 Gminy Miasto Płock i Powiatu Płockiego z dnia 28 września 2016r. w sprawie powierzenia zarządzania drogą powiatową nr 5205W na odcinku od km 2+050 do km 2+306 oraz powierzenie realizacji inwestycji budowy odcinka nowej drogi włączającej do nowego odcinka ulicy Przemysłowej w Płocku, a będącej na terenie Powiatu Płockiego
2016 4498 2016-05-10 Porozumienie Porozumienie Gminy Miasto Płock i Powiatu Płockiego z dnia 31 marca 2016r. w sprawie powierzenia przez Powiat Miastu w 2016 roku realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej
2016 4120 2016-04-27 Porozumienie Porozumienie nr 13/WEK/P/51/2016 Gminy Miasto Płock i Województwa Mazowieckiego z dnia 17 marca 2016r. w sprawie powierzenia Województwu zadań Miasta z zakresu organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto.
2016 1055 2016-02-02 Porozumienie Porozumienie nr 4/BRN/P/252/2015 Gminy Miasto Płock i Powiatu Płockiego z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie dofinansowania ze środków własnych Gminy-Miasta Płock uczestnictwa trzech osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Płocka w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Mirosławiu
2016 573 2016-01-20 Aneks Aneks nr 2/13/WZS/P/346/2015 Gminy Miasto Płock i Powiatu Płockiego z dnia 1 grudnia 2015r. do porozumienia Nr 24/WZS/P/204/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie wykonywania zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, wydawania legitymacji i kart parkingowych osobom niepełnosprawnym przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku.
2014 3108 2014-03-27 Porozumienie Porozumienie nr 12/PT-I/P/244/2013 Gminy Brudzeń Duży i Gminy Miasto Płock z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy – Miasto Płock i Gminy Brudzeń Duży
2014 3107 2014-03-27 Aneks Aneks nr 2/13/PT-I/P/274/2012 Gminy Brudzeń Duży i Gminy Miasto Płock z dnia 31 grudnia 2012r. Gminy Brudzeń Duży i Gminy Miasto Płock 23 stycznia 2012 r. zawarty pomiędzy: Gminą – Miasto Płock, zwaną dalej „Miastem”, eprezentowaną przez Andrzeja Nowakowskiego – Prezydenta Miasta Płocka, a Gminą Brudzeń Duży, zwaną dalej „Gminą”, reprezentowaną przez Andrzeja Dwojnycha – Wójta Gminy Brudzeń Duży, o następującej treści.
2014 2033 2014-03-06 Aneks Aneks nr 1/5/WZS/P/24/2014 Gminy Miasto Płock i Powiatu Płockiego z dnia 2 września 2013r. do porozumienia nr 2/WZS/P/20/10 z dnia 06 stycznia 2010 r. w sprawie wykonywania zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku
2014 2032 2014-03-06 Porozumienie Porozumienie nr 14/PT-I/P/246/2013 Miasta i Gminy Gąbin i Gminy Miasto Płock z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy – Miasto Płock i Miasta i Gminy Gąbin
2014 2031 2014-03-06 Porozumienie Porozumienie nr 11/PT-I/P/243/2013 Gminy Słupno i Gminy Miasto Płock z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy – Miasto Płock i Gminy Słupno
2014 1300 2014-02-10 Aneks Aneks nr 2/3/WZS/P/5/2014 Gminy Miasto Płock i Gminy Szczawin Kościelny z dnia 10 stycznia 2014r. do Porozumienia nr 64/WZS/P/241/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r.
2014 1298 2014-02-10 Aneks Aneks nr 2/1/WZS/P/3/2014 Gminy Rościszewo i Gminy Miasto Płock z dnia 10 stycznia 2014r. do Porozumienia nr 1/WZS/P/3/2013 z dnia 17 stycznia 2013 r.
2014 1297 2014-02-10 Porozumienie Porozumienie nr 13/PT-I/P/245/2013 Gminy Bielsk i Gminy Miasto Płock z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy – Miasto Płock i Gminy Bielsk
2014 1296 2014-02-10 Porozumienie Porozumienie nr 10/PT-I/P/242/2013 Gminy Radzanowo i Gminy Miasto Płock z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy – Miasto Płock i Gminy Radzanowo
2014 1295 2014-02-10 Porozumienie Porozumienie nr 9/PT-I/P/241/2013 Gminy Nowy Duninów i Gminy Miasto Płock z dnia 30 grudnia 2013r. Gminy Nowy Duninów i Gminy Miasto Płock w sprawie transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy – Miasto Płock i Gminy Nowy Duninów
2014 1294 2014-02-10 Porozumienie Porozumienie nr 8/PT-I/P/240/2013 Gminy Gozdowo i Gminy Miasto Płock z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy – Miasto Płock i Gminy Gozdowo
2014 1293 2014-02-10 Porozumienie Porozumienie nr 7/PT-I/P/239/2013 Gminy Stara Biała i Gminy Miasto Płock z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy – Miasto Płock i Gminy Stara Biała
2014 1174 2014-02-05 Aneks Aneks nr 3/12/PT-I/P/244/2012 Gminy Stara Biała i Gminy Miasto Płock z dnia 31 grudnia 2012r. Gminy Stara Biała i Gminy Miasto Płock do porozumienia Nr 9/WGM-V/P/22/2012 z dnia  24 stycznia 2012 r. Gminą – Miasto Płock, zwaną dalej „Miastem”, reprezentowaną przez Andrzeja Nowakowskiego – Prezydenta Miasta Płocka,  a  Gminą Stara Biała, zwaną dalej „Gminą”, reprezentowaną przez Sławomira Wawrzyńskiego – Wójta Gminy Stara Biała, o następującej treści.
2013 9385 2013-08-27 Aneks Aneks nr 3/5/PT-I/P/182/2013 Gminy Brudzeń Duży i Gminy Miasto Płock z dnia 1 sierpnia 2013r. do porozumienia Nr 2/WGM-V/P/8/2012 z dnia 23 stycznia 2012 r.
2013 9384 2013-08-27 Aneks Aneks nr 4/4/PT-I/P/183/2013 Gminy Stara Biała i Gminy Miasto Płock z dnia 1 sierpnia 2013r. do porozumienia Nr 9/WGM-V/P/22/2012 z dnia 24 stycznia 2012 r.
2013 7874 2013-07-10 Aneks Aneks nr 4/2/PT-I/P/159/2013 Gminy Słupno i Gminy Miasto Płock z dnia 20 czerwca 2013r. do porozumienia Nr 5/WGM-V/P/25/2012 z dnia 30 stycznia 2012 r.
2013 6188 2013-06-03 Porozumienie Porozumienie Gminy Miasto Płock i Powiatu Płockiego z dnia 28 marca 2013r. w sprawie powierzenia przez Powiat Płocki Miastu Płock realizacji w 2012 roku zadań powiatowej biblioteki publicznej Porozumienie  Gminy Miasto Płock i Powiatu Płockiego
2013 5802 2013-05-24 Aneks Aneks nr 2/17/PT-I/P/249/2012 Miasta i Gminy Gąbin i Gminy Miasto Płock z dnia 31 grudnia 2012r. do porozumienia Nr 4/WGM-V/P/10/2012 z dnia  27 stycznia 2012 r.  zawarty pomiędzy:  Gminą – Miasto Płock, zwaną dalej „Miastem”, reprezentowaną przez Andrzeja Nowakowskiego – Prezydenta Miasta Płocka,  a  Miastem i Gminą Gąbin, zwaną dalej „Gminą”, reprezentowaną przez Krzysztofa Jadczaka – Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin, o następującej treści.
2013 5801 2013-05-24 Aneks Aneks nr 2/15/PT-I/P/247/2012 Gminy Nowy Duninów i Gminy Miasto Płock z dnia 18 grudnia 2012r. do porozumienia Nr 6/WGM-V/P/9/2012 z dnia  23 stycznia 2012 r. zawarty pomiędzy:  Gminą – Miasto Płock, zwaną dalej „Miastem”, reprezentowaną przez Andrzeja Nowakowskiego – Prezydenta Miasta Płocka,  a  Gminą Nowy Duninów, zwaną dalej „Gminą”, reprezentowaną przez Mirosława Krysiaka – Wójta Gminy Nowy Duninów, o następującej treści.
2013 5192 2013-04-30 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 18/PT-I/P/250/2012 Gminy Bielsk i Gminy Miasto Płock z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie organizacji transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy - Miasto Płock i Gminy Bielsk.
2013 2768 2013-03-08 Aneks Aneks nr 3/16/PT-I/P/248/2012 Gminy Gozdowo i Gminy Miasto Płock z dnia 31 grudnia 2012r. do porozumienia Nr 8/WGM-V/P/7/2012 z dnia  23 stycznia 2012 r. zawarty pomiędzy:  Gminą – Miasto Płock, zwaną dalej „Miastem”, reprezentowaną przez Andrzeja Nowakowskiego – Prezydenta Miasta Płocka,  a  Gminą Gozdowo, zwaną dalej „Gminą”, reprezentowaną przez Dariusza Kalkowskiego – Wójta Gminy Gozdowo, o następującej treści.
2013 2767 2013-03-08 Aneks Aneks nr 2/10/PT-I/P/229/2012 Gminy Gozdowo i Gminy Miasto Płock z dnia 27 listopada 2012r. do porozumienia Nr 8/WGM-V/P/7/2012 z dnia 23 stycznia 2012 r.
2013 2762 2013-03-08 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 1/WZS/P/3/2013 Gminy Rościszewo i Gminy Miasto Płock z dnia 17 stycznia 2013r. Porozumienie międzygminne o przejęciu przez Gminę - Miasto Płock zadań Gminy Rościszewo w zakresie usuwania następstw nadużywania alkoholu poprzez przyjmowanie osób w stanie nietrzeźwości z Gminy Rościszewo do Izby Wytrzeźwień w Płocku.
2013 2761 2013-03-08 Aneks Aneks nr 3/14/PT-I/P/246/2012 Gminy Radzanowo i Gminy Miasto Płock z dnia 31 grudnia 2012r. do porozumienia Nr 7/WGM-V/P/6/2012 z dnia 23 stycznia 2012 r. zawarty pomiędzy Gminą - Miasto Płock, zwaną dalej "Miastem", reprezentowaną przez Andrzeja Nowakowskiego - Prezydenta Miasta Płocka, a Gminą Radzanowo, zwaną dalej "Gminą", reprezentowaną przez Tadeusza Pokorskiego - Wójta Gminy Radzanowo, o następującej treści.
2013 2524 2013-02-28 Aneks Aneks nr 3/11/PT-I/P/243/2012 Gminy Słupno i Gminy Miasto Płock z dnia 31 grudnia 2012r. do porozumienia Nr 5/WGM-V/P/25/2012 z dnia  30 stycznia 2012 r. zawarty pomiędzy:  Gminą – Miasto Płock, zwaną dalej „Miastem”, reprezentowaną przez Andrzeja Nowakowskiego – Prezydenta Miasta Płocka,  a  Gminą Słupno, zwaną dalej „Gminą”, reprezentowaną przez Stefana Jakubowskiego – Wójta Gminy Słupno, o następującej treści.
2013 2523 2013-02-28 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne nr 64/WZS/P/241/2012 Gminy Miasto Płock i Gminy Szczawin Kościelny z dnia 7 grudnia 2012r. Porozumienie międzygminne o przejęciu przez Gminę - Miasto Płock zadań Gminy Szczawin Kościelny w zakresie usuwania następstw nadużywania alkoholu poprzez przyjmowanie osób w stanie nietrzeźwości z Gminy Szczawin Kościelny do Izby Wytrzeźwień w Płocku.
2012 9943 2012-12-18 Aneks Aneks nr 2/9/PT-I/P/228/2012 Gminy Stara Biała i Gminy Miasto Płock z dnia 27 listopada 2012r. do porozumienia Nr 9/WGM-V/P/22/2012 z dnia 24 stycznia 2012 r.
2012 8714 2012-12-07 Aneks Aneks nr 2/3/PT-I/P/197/2012 Gminy Radzanowo i Gminy Miasto Płock z dnia 22 października 2012r. do porozumienia Nr 7/WGM-V/P/6/2012 z dnia 23 stycznia 2012 r.
2012 8713 2012-12-07 Aneks Aneks nr 2/1/PT-I/P/195/2012 Gminy Słupno i Gminy Miasto Płock z dnia 6 listopada 2012r. do porozumienia Nr 5/WGM-V/P/25/2012 z dnia 30 stycznia 2012 r.
2012 8712 2012-12-07 Aneks Aneks nr 1/8/PT-I/202/2012 Gminy Stara Biała i Gminy Miasto Płock z dnia 17 października 2012r. do porozumienia Nr 9/WGM-V/P/22/2012 z dnia 24 stycznia 2012 r.
2012 8711 2012-12-07 Aneks Aneks nr 1/7/PT-I/P/201/2012 Miasta i Gminy Gąbin i Gminy Miasto Płock z dnia 26 października 2012r. do porozumienia Nr 4/WGM-V/P/10/2012 z dnia 27 stycznia 2012 r.
2012 8710 2012-12-07 Aneks Aneks nr 1/6/PT-I/P/200/2012 Gminy Bielsk i Gminy Miasto Płock z dnia 26 października 2012r. do porozumienia Nr 23/WGM-V/P/105/2012 z dnia 21 maja 2012 r.
2012 8709 2012-12-07 Aneks Aneks nr 1/5/PT-I/P/199/2012 Gminy Nowy Duninów i Gminy Miasto Płock z dnia 5 listopada 2012r. do porozumienia Nr 6/WGM-V/P/9/2012 z dnia 23 stycznia 2012 r.
2012 8708 2012-12-07 Aneks Aneks nr 1/4/PT-I/P/198/2012 Gminy Gozdowo i Gminy Miasto Płock z dnia 22 października 2012r. do porozumienia Nr 8/WGM-V/P/7/2012 z dnia 23 stycznia 2012 r.
2012 8707 2012-12-07 Aneks Aneks nr 1/2/PT-I/P/196/2012 Gminy Brudzeń Duży i Gminy Miasto Płock z dnia 22 października 2012r. do porozumienia Nr 2/WGM-V/P/8/2012 z dnia 23 stycznia 2012 r.
2012 6861 2012-10-16 Uchwała Uchwała nr 449/XXVII/2012 Gminy Miasto Płock z dnia 25 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego świadczone przez Komunikację Miejską – Płock Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku oraz w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej.
2012 6380 2012-09-14 Porozumienie Porozumienie nr 2/ES/NRI/ED/2012/16/WEK-I/P/157/2012 Gminy Miasto Płock i Województwa Mazowieckiego z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie organizacji Kursu przygotowującego do egzaminu First Certificate in English (FCE) dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę - Miasto Płock
2012 6379 2012-09-14 Porozumienie Porozumienie nr 1/ES/NRI/ED/2012/13/WEK-I/P/73/2012 Gminy Miasto Płock i Województwa Mazowieckiego z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia Województwu zadań Miasta z zakresu organizacji doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto.
2012 4701 2012-06-13 Porozumienie Porozumienie Gminy Miasto Płock i Powiatu Płockiego z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie powierzenia przez Powiat Płocki Miastu Płock realizacji w 2012 roku zadań powiatowej biblioteki publicznej
2012 4660 2012-06-12 Porozumienie Porozumienie nr 23/WGM-V/P/105/2012 Gminy Bielsk i Gminy Miasto Płock z dnia 21 maja 2012r. w sprawie organizacji transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy - Miasto Płock i Gminy Bielsk.
2012 2938 2012-03-27 Aneks Aneks nr 1/15/WGM-V/P/49/2012 Gminy Radzanowo i Gminy Miasto Płock z dnia 1 marca 2012r. do porozumienia Nr 7/WGM-V/P/6/2012 z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie organizacji transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy – Miasto Płock i Gminy Radzanowo
2012 2937 2012-03-27 Aneks Aneks nr 1/11/WGM-V/P/33/2012 Gminy Słupno i Gminy Miasto Płock z dnia 27 lutego 2012r. do porozumienia Nr 5/WGM-V/P/25/2012 z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie organizacji transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy – Miasto Płock i Gminy Słupno.
2012 2570 2012-03-15 Porozumienie Porozumienie nr 4/WZS/P/29/2012 Miasta Sierpca i Gminy Miasto Płock z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie współpracy w zakresie realizacji zadań profilaktycznej działalności informacyjnej.
2012 1585 2012-02-21 Porozumienie Porozumienie nr 9/WGM-V/P/22/2012 Gminy Stara Biała i Gminy Miasto Płock z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie organizacji transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy - Miasto Płock i Gminy Stara Biała.
2012 1584 2012-02-21 Porozumienie Porozumienie nr 8/WGM-V/P/7/2012 Gminy Gozdowo i Gminy Miasto Płock z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie organizacji transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy - Miasto Płock i Gminy Gozdowo.
2012 1583 2012-02-21 Porozumienie Porozumienie nr 7/WGM-V/P/6/2012 Gminy Radzanowo i Gminy Miasto Płock z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie organizacji transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy - Miasto Płock i Gminy Radzanowo.
2012 1582 2012-02-21 Porozumienie Porozumienie nr 6/WGM-V/P/9/2012 Gminy Nowy Duninów i Gminy Miasto Płock z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie organizacji transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy - Miasto Płock i Gminy Nowy Duninów.
2012 1581 2012-02-21 Porozumienie Porozumienie nr 5/WGM-V/P/25/2012 Gminy Słupno i Gminy Miasto Płock z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie organizacji transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy - Miasto Płock i Gminy Słupno.
2012 1580 2012-02-21 Porozumienie Porozumienie nr 4/WGM-V/P/10/2012 Miasta i Gminy Gąbin i Gminy Miasto Płock z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie organizacji transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy - Miasto Płock i Miasta i Gminy Gąbin.
2012 1579 2012-02-21 Porozumienie Porozumienie nr 3/WGM-V/P/24/2012 Gminy Bielsk i Gminy Miasto Płock z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie organizacji transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy - Miasto Płock i Gminy Bielsk.
2012 1578 2012-02-21 Porozumienie Porozumienie nr 2/WGM-V/P/8/2012 Gminy Brudzeń Duży i Gminy Miasto Płock z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie organizacji transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy - Miasto Płock i Gminy Brudzeń Duży.
2012 714 2012-01-27 Porozumienie Porozumienie nr 2/WZS/P/2/2012 Gminy Stara Biała i Gminy Miasto Płock z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie współpracy w zakresie realizacji zadań profilaktycznej działalności informacyjnej.
2012 713 2012-01-27 Porozumienie Porozumienie nr 1/WZS/P/1/2012 Gminy Gozdowo i Gminy Miasto Płock z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie współpracy w zakresie realizacji zadań profilaktycznej działalności informacyjnej.
2011 5640 2011-10-07 Porozumienie Porozumienie nr 13/BNW/P/99/2011 Gminy Bielsk i Gminy Miasto Płock z dnia 7 września 2011r. w sprawie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Bielsk.
2011 5400 2011-09-19 Aneks Aneks nr 1/12/BNW/P/86/2011 Gminy Stara Biała i Gminy Miasto Płock z dnia 16 sierpnia 2011r. do porozumienia Nr 2/ONW/P/4/2011 zawartego w dniu 14 stycznia 2011 r. w sprawie powierzenia prowadzenia transportu zbiorowego na terenie Gminy
2011 4197 2011-07-25 Aneks Aneks nr 1/11/BNW/P/61/2011 Gminy Nowy Duninów i Gminy Miasto Płock z dnia 15 czerwca 2011r. do porozumienia Nr 3/ONW/P/5/2011 zawartego w dniu 14 stycznia 2011 roku w sprawie powierzenia prowadzenia transportu zbiorowego na terenie Gminy
2011 4198 2011-07-25 Aneks Aneks nr 4/10/BNW/P/65/2011 Gminy Bielsk i Gminy Miasto Płock z dnia 24 czerwca 2011r. do porozumienia Nr 12/ONW/P/151/2008 zawartego w dniu 03 grudnia 2008 r. w sprawie powierzenia prowadzenia transportu zbiorowego na terenie Gminy, zmienionego aneksami Nr 1/2/ONW/P/4/2009 z dnia 08 stycznia 2009 r., Nr 2/4/ONW/P/13/2010 z dnia 15 stycznia 2010 r. i Nr 3/10/ONW/P/123/2010 z dnia 19 października 2010 r.
2011 3691 2011-07-04 Porozumienie Porozumienie Gminy Miasto Płock i Powiatu Płockiego w sprawie powierzenia przez Powiat Płocki Miastu Płock realizacji w 2011 roku zadań powiatowej biblioteki publicznej
2011 2982 2011-06-02 Porozumienie Porozumienie nr 13/WEK/P/39/2011/1/ES/NR/ED/2011 Gminy Miasto Płock i Województwa Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie powierzenia Województwu zadań Miasta z zakresu organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli i doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto.
2011 2825 2011-05-26 Porozumienie Porozumienie nr 16/WZS/P/41/2011 Gminy Stara Biała i Gminy Miasto Płock z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie realizacji zadań profilaktycznej działalności informacyjnej.
2011 2101 2011-04-27 Aneks Aneks nr 1/9/BNW/P/29/2011 Gminy Radzanowo i Gminy Miasto Płock z dnia 23 marca 2011r. do porozumienia Nr 1/ONW/P/10/2010 zawartego w dniu 27 stycznia 2010 roku w sprawie powierzenia prowadzenia transportu zbiorowego na terenie Gminy
2011 2010 2011-04-22 Porozumienie Porozumienie nr 5/WEK.I./P/25/2011 Powiatu Płońskiego i Gminy Miasto Płock z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych, kierowanych przez „Powierzającego”.
2011 1969 2011-04-20 Porozumienie Porozumienie nr 9/WZS/P/10/11 Miasta Sierpc i Gminy Miasto Płock z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie realizacji zadań profilaktycznej działalności informacyjnej
2011 1761 2011-04-08 Porozumienie Porozumienie nr 8/WZS/P/9/11 Gminy Rościszewo i Gminy Miasto Płock z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie realizacji zadań profilaktycznej działalności informacyjnej
2011 1383 2011-03-22 Porozumienie Porozumienie nr 2/WZS/P/31/2011 Gminy Miasto Płock i Gminy Szczawin Kościelny z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie realizacji zadań profilaktycznej działalności informacyjnej
2011 1385 2011-03-22 Porozumienie Porozumienie nr 4/WZS/P/33/2011 Gminy Gozdowo i Gminy Miasto Płock z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie realizacji zadań profilaktycznej działalności informacyjnej
2011 1386 2011-03-22 Porozumienie Porozumienie nr 7/ONW/P/9/2011 Gminy Brudzeń Duży i Gminy Miasto Płock z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie powierzenia prowadzenia transportu zbiorowego na terenie Gminy
2011 821 2011-02-26 Porozumienie Porozumienie nr 2/ONW/P/4/2011 Gminy Stara Biała i Gminy Miasto Płock z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie powierzenia prowadzenia transportu zbiorowego na terenie Gminy
2011 820 2011-02-26 Porozumienie Porozumienie nr 1/ONW/P/3/2011 Gminy Gozdowo i Gminy Miasto Płock z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie powierzenia prowadzenia transportu zbiorowego na terenie Gminy
2011 822 2011-02-26 Porozumienie Porozumienie nr 3/ONW/P/5/2011 Gminy Nowy Duninów i Gminy Miasto Płock z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie powierzenia prowadzenia transportu zbiorowego na terenie Gminy
2011 824 2011-02-26 Porozumienie Porozumienie nr 5/ONW/P/7/2011 Gminy Słupno i Gminy Miasto Płock z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie powierzenia prowadzenia transportu zbiorowego na terenie Gminy
2011 823 2011-02-26 Porozumienie Porozumienie nr 4/ONW/P/6/2011 Miasta i Gminy Gąbin i Gminy Miasto Płock z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie powierzenia prowadzenia transportu zbiorowego na terenie Gminy
2010 6928 2010-12-15 Porozumienie Porozumienie nr 8/WED/P/34/2010/1/ES/I/ED/2010 Gminy Miasto Płock i Województwa Mazowieckiego z dnia 15 marca 2010r. w sprawie powierzenia Województwu Mazowieckiemu zadań Miasta z zakresu organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli i doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto .
2010 6739 2010-12-14 Aneks Aneks nr 3/11/ONW/P/124/2010 Gminy Stara Biała i Gminy Miasto Płock z dnia 19 października 2010r. do porozumienia nr 6/ONW/P/8/2009 zawartego w dniu 15 stycznia 2009 r. w sprawie powierzenia prowadzenia transportu zbiorowego na terenie Gminy Stara Biała, zmienionego aneksami nr 1/13/ONW/P/98/2009 z dnia 02 grudnia 2009 r. i nr 2/6/ONW/P/15/2010 z dnia 15 stycznia 2010 r.
2010 6738 2010-12-14 Aneks Aneks nr 3/10/ONW/P/123/2010 Gminy Bielsk i Gminy Miasto Płock z dnia 19 października 2010r. do porozumienia nr 12/ONW/P/151/2008 zawartego w dniu 03 grudnia 2008 r. w sprawie powierzenia prowadzenia transportu zbiorowego na terenie Gminy, zmienionego aneksami nr 1/2/ONW/P/4/2009 z dnia 08 stycznia 2009 r. i nr 2/4/ONW/P/13/2010 z dnia 15 stycznia 2010 r.
2010 6741 2010-12-14 Aneks Aneks nr 3/13/ONW/P/126/2010 Gminy Gozdowo i Gminy Miasto Płock z dnia 26 października 2010r. do porozumienia nr 5/ONW/P/7/2009 zawartego w dniu 15 stycznia 2009 r. w sprawie powierzenia prowadzenia transportu zbiorowego na terenie Gminy, zmienionego aneksami nr 1/11/ONW/P/96/2009 z dnia 02 grudnia 2009 r., i nr 2/5/ONW/P/14/2010 z dnia 15 stycznia 2010 r.
2010 6740 2010-12-14 Aneks Aneks nr 3/12/ONW/P/125/2010 Gminy Słupno i Gminy Miasto Płock z dnia 26 października 2010r. do porozumienia nr 3/ONW/P/5/2009 zawartego w dniu 15 stycznia 2009 r. w sprawie powierzenia prowadzenia transportu zbiorowego na terenie Gminy, zmienionego aneksami nr 1/12/ONW/P/97/2009 z dnia 02 grudnia 2009 r. i nr 2/3/ONW/P/12/2010 z dnia 15 stycznia 2010 r.,
2010 4358 2010-10-04 Porozumienie Porozumienie nr 8/WZS/P/41/10 Gminy Miasto Płock i Gminy Szczawin Kościelny z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie współpracy w zakresie korzystania przez Gminę Szczawin Kościelny z usług świadczonych w Izbie Wytrzeźwień w Płocku
2010 4359 2010-10-04 Aneks Aneks nr 2/8/ONW/P/37/2010 Gminy Nowy Duninów i Gminy Miasto Płock z dnia 15 marca 2010r. do porozumienia nr 7/ONW/P/42/2008 zawartego w dniu 15 lutego 2008 r. w sprawie powierzenia prowadzenia transportu zbiorowego na terenie Gminy Nowy Duninów, zmienionego aneksem nr 1/7/ONW/P/12/2009 z dnia 15 stycznia 2009 r.
2010 3139 2010-07-10 Aneks Aneks nr 2/5/ONW/P/14/2010 Gminy Gozdowo i Gminy Miasto Płock z dnia 15 stycznia 2010r. do porozumienia nr 5/ONW/P/7/2009 zawartego w dniu 15 stycznia 2009 r. w sprawie powierzenia prowadzenia transportu zbiorowego na terenie Gminy, zmienionego aneksem nr 1/11/ONW/P/96/2009 z dnia 02 grudnia 2009 r.
2010 3138 2010-07-10 Aneks Aneks nr 2/4/ONW/P/13/2010 Gminy Bielsk i Gminy Miasto Płock z dnia 15 stycznia 2010r. do porozumienia nr 12/ONW/P/151/2008 zawartego w dniu 03 grudnia 2008 r. w sprawie powierzenia prowadzenia transportu zbiorowego na terenie Gminy, zmienionego aneksem nr 1/2/ONW/P/4/2009 z dnia 08 stycznia 2009 r.
2010 3135 2010-07-10 Aneks Aneks nr 1/2/ONW/P/11/2010 Miasta i Gminy Gąbin i Gminy Miasto Płock z dnia 15 stycznia 2010r. do porozumienia nr 8/ONW/P/24/2009 zawartego w dniu 12 lutego 2009 r. w sprawie powierzenia prowadzenia transportu zbiorowego na terenie Gminy
2010 3137 2010-07-10 Aneks Aneks nr 2/3/ONW/P/12/2010 Gminy Słupno i Gminy Miasto Płock z dnia 15 stycznia 2010r. do porozumienia nr 3/ONW/P/5/2009 zawartego w dniu 15 stycznia 2009 r. w sprawie powierzenia prowadzenia transportu zbiorowego na terenie Gminy, zmienionego aneksem nr 1/12/ONW/P/97/2009 z dnia 02 grudnia 2009 r.
2010 3136 2010-07-10 Aneks Aneks nr 1/7/ONW/P/16/2010 Gminy Brudzeń Duży i Gminy Miasto Płock z dnia 15 stycznia 2010r. do porozumienia nr 4/ONW/P/6/2009 zawartego w dniu 15 stycznia 2009 r. w sprawie powierzenia prowadzenia transportu zbiorowego na terenie Gminy
2010 2958 2010-07-03 Porozumienie Porozumienie nr 2/WZS/P/20/10 Gminy Miasto Płock i Powiatu Płockiego z dnia 6 stycznia 2010r. w sprawie wykonywania zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Płocku
2010 2070 2010-05-25 Porozumienie Porozumienie nr 6/WZS/P/33/10 Gminy Gozdowo i Gminy Miasto Płock z dnia 19 marca 2010r. w sprawie korzystania przez gminę Gozdowo z usług świadczonych w Izbie Wytrzeźwień w Płocku
2010 1363 2010-04-24 Porozumienie Porozumienie nr 5/WED/P/363/10 Gminy Miasto Płock i Powiatu Żuromińskiego z dnia 1 marca 2010r. w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych, kierowanych przez „Powierzającego”.
2010 1266 2010-04-20 Porozumienie Porozumienie nr 1/ONW/P/10/2010 Gminy Radzanowo i Gminy Miasto Płock z dnia 27 stycznia 2010r. zawarte z Gminą Radzanowo w sprawie powierzenia prowadzenia transportu zbiorowego na terenie Gminy