Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 11

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2014 1294 2014-02-10 Porozumienie Porozumienie nr 8/PT-I/P/240/2013 Gminy Gozdowo i Gminy Miasto Płock z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy – Miasto Płock i Gminy Gozdowo
2013 2768 2013-03-08 Aneks Aneks nr 3/16/PT-I/P/248/2012 Gminy Gozdowo i Gminy Miasto Płock z dnia 31 grudnia 2012r. do porozumienia Nr 8/WGM-V/P/7/2012 z dnia  23 stycznia 2012 r. zawarty pomiędzy:  Gminą – Miasto Płock, zwaną dalej „Miastem”, reprezentowaną przez Andrzeja Nowakowskiego – Prezydenta Miasta Płocka,  a  Gminą Gozdowo, zwaną dalej „Gminą”, reprezentowaną przez Dariusza Kalkowskiego – Wójta Gminy Gozdowo, o następującej treści.
2013 2767 2013-03-08 Aneks Aneks nr 2/10/PT-I/P/229/2012 Gminy Gozdowo i Gminy Miasto Płock z dnia 27 listopada 2012r. do porozumienia Nr 8/WGM-V/P/7/2012 z dnia 23 stycznia 2012 r.
2012 8708 2012-12-07 Aneks Aneks nr 1/4/PT-I/P/198/2012 Gminy Gozdowo i Gminy Miasto Płock z dnia 22 października 2012r. do porozumienia Nr 8/WGM-V/P/7/2012 z dnia 23 stycznia 2012 r.
2012 1584 2012-02-21 Porozumienie Porozumienie nr 8/WGM-V/P/7/2012 Gminy Gozdowo i Gminy Miasto Płock z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie organizacji transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy - Miasto Płock i Gminy Gozdowo.
2012 713 2012-01-27 Porozumienie Porozumienie nr 1/WZS/P/1/2012 Gminy Gozdowo i Gminy Miasto Płock z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie współpracy w zakresie realizacji zadań profilaktycznej działalności informacyjnej.
2011 1385 2011-03-22 Porozumienie Porozumienie nr 4/WZS/P/33/2011 Gminy Gozdowo i Gminy Miasto Płock z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie realizacji zadań profilaktycznej działalności informacyjnej
2011 820 2011-02-26 Porozumienie Porozumienie nr 1/ONW/P/3/2011 Gminy Gozdowo i Gminy Miasto Płock z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie powierzenia prowadzenia transportu zbiorowego na terenie Gminy
2010 6741 2010-12-14 Aneks Aneks nr 3/13/ONW/P/126/2010 Gminy Gozdowo i Gminy Miasto Płock z dnia 26 października 2010r. do porozumienia nr 5/ONW/P/7/2009 zawartego w dniu 15 stycznia 2009 r. w sprawie powierzenia prowadzenia transportu zbiorowego na terenie Gminy, zmienionego aneksami nr 1/11/ONW/P/96/2009 z dnia 02 grudnia 2009 r., i nr 2/5/ONW/P/14/2010 z dnia 15 stycznia 2010 r.
2010 3139 2010-07-10 Aneks Aneks nr 2/5/ONW/P/14/2010 Gminy Gozdowo i Gminy Miasto Płock z dnia 15 stycznia 2010r. do porozumienia nr 5/ONW/P/7/2009 zawartego w dniu 15 stycznia 2009 r. w sprawie powierzenia prowadzenia transportu zbiorowego na terenie Gminy, zmienionego aneksem nr 1/11/ONW/P/96/2009 z dnia 02 grudnia 2009 r.
2010 2070 2010-05-25 Porozumienie Porozumienie nr 6/WZS/P/33/10 Gminy Gozdowo i Gminy Miasto Płock z dnia 19 marca 2010r. w sprawie korzystania przez gminę Gozdowo z usług świadczonych w Izbie Wytrzeźwień w Płocku