Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 71

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2014 5283 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/309/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2013
2014 5282 2014-05-27 Uchwała Uchwała nr XXXII/257/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2012 rok
2014 3311 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XXXI/246/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2012 rok
2014 3310 2014-04-01 Uchwała Uchwała nr XXX/244/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2012 rok
2014 3079 2014-03-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/223/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2012 rok
2014 1902 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXIX/227/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2012 rok
2014 1901 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVII/213/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2012 rok
2014 1900 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXVI/205/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2012 rok
2014 1899 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXV/192/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2012 rok
2014 1898 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXIV/180/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2012 rok
2014 1897 2014-02-28 Uchwała Uchwała nr XXIII/177/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2012 rok
2013 6077 2013-05-31 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/330/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 4 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Ząbkach
2013 4745 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXVI/293/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie podziału Miasta Ząbki na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2013 4735 2013-04-18 Uchwała Uchwała nr XXXVIII/310/2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 marca 2013r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2013 – 2019.
2013 2585 2013-02-28 Uchwała Uchwała nr XXXVII / 299 / 2013 Rady Miasta Ząbki z dnia 1 lutego 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta Ząbki
2012 9452 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/274/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji
2012 9451 2012-12-15 Uchwała Uchwała nr XXXIII/273/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostką samorządu terytorialnego oraz dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.
2012 8880 2012-12-11 Uchwała Uchwała nr XXXIII/272/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 8490 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/259/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości
2012 8489 2012-12-05 Uchwała Uchwała nr XXXII/263/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 października 2012r. w sprawie podziału miasta Ząbki na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do rady Miasta Ząbki
2012 8023 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/256/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 września 2012r. w sprawie pozbawienia drogi publicznej kategorii gminnej.
2012 8022 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/252/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 września 2012r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 8021 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/253/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 września 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 8020 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXI/247/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 września 2012r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2012 – 2019
2012 8019 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXX/245/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2012 – 2019
2012 8018 2012-11-23 Uchwała Uchwała nr XXXII/260/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2012 5959 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/238/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 lipca 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 5958 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXIX/237/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 lipca 2012r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2012 5957 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXVII/214/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 maja 2012r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2012 – 2019
2012 5956 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXVI/206/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2012 – 2019
2012 5955 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXIV/181/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2012 – 2019
2012 5954 2012-08-16 Uchwała Uchwała nr XXIII/178/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2012 - 2019
2012 5636 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XXVIII/224/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2012 – 2019
2012 5635 2012-07-27 Uchwała Uchwała nr XXVII/218/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2012 4227 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/212/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przepisów porządkowych dotyczących regularnego przewozu osób w komunikacji miejskiej
2012 4226 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/211/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych za naruszenie niektórych przepisów prawa dotyczących przewozu osób oraz opłaty manipulacyjnej w odniesieniu do przewozu osób na linii autobusowej Marki Centrum Handlowe – Ząbki Powstańców
2012 4225 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XXVI/210/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie nadania nazwy rondu
2012 4224 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XXII/165/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2012 - 2019
2012 4223 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XXII/167/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku od nieruchomości
2012 4222 2012-05-21 Uchwała Uchwała nr XX/152/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku rolnego
2012 3827 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr XXV/203/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Ząbkach
2012 3826 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr XXV/193/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2012 3825 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/185/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przepisów porządkowych dotyczących regularnego przewozu osób w komunikacji miejskiej
2012 3824 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr XXIV/184/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie ustalenia cen urzędowych oraz ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w mieście Ząbki.
2012 3823 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr XXII/174/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie sposobu ustalania opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta Ząbki uprawnienia do ustalenia ich wysokości
2012 3822 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr XXII/164/2012 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 stycznia 2012r. uchwała budżetowa Miasta Ząbki na rok 2012
2012 3821 2012-05-04 Uchwała Uchwała nr XX/153/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku leśnego
2012 3152 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XXI/159/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011
2012 3151 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XXI/158/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2011 - 2021
2012 3150 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XX/151/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2011 - 2018
2012 3149 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XIX/141/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ząbki na lata 2011 - 2018
2012 3148 2012-04-06 Uchwała Uchwała nr XXI/160/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej Marki Centrum Handlowe - Ząbki Powstańców
2011 7964 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIX/144/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku od nieruchomości
2011 7965 2011-12-17 Uchwała Uchwała nr XIX/147 /2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej Marki Centrum Handlowe - Ząbki Powstańców
2011 6155 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XVII/120/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
2011 6156 2011-11-08 Uchwała Uchwała nr XVIII/131/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej Marki Centrum Handlowe - Ząbki Powstańców
2011 5507 2011-09-28 Uchwała Uchwała nr XVII/121/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej Marki Centrum Handlowe - Ząbki Powstańców
2011 5092 2011-09-05 Uchwała Uchwała nr XIV/95/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 lipca 2011r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych za naruszenie niektórych przepisów prawa dotyczących przewozu osób oraz opłaty manipulacyjnej w odniesieniu do przewozu osób na linii autobusowej Marki Centrum Handlowe – Ząbki Powstańców
2011 4713 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr XII/78/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
2011 4714 2011-08-17 Uchwała Uchwała nr XII/82/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych
2011 4690 2011-08-16 Uchwała Uchwała nr XII/76/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia czasu, w którym przedszkole publiczne oraz publiczna inna forma wychowania przedszkolnego zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę
2011 2811 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr VIII/47/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 kwietnia 2011r. w sprawie nadania imienia „Małego Powstańca” Szkole Podstawowej Nr 3 w Ząbkach
2011 2812 2011-05-26 Uchwała Uchwała nr IX / 55 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
2011 1868 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr IV/24/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2011 - 2018
2011 1869 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr IV/36/2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ząbki na lata 2011 - 2018
2011 1870 2011-04-15 Uchwała Uchwała nr VI / 41 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego na linii autobusowej Marki Centrum Handlowe - Ząbki Powstańców
2011 922 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr LXII / 477 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta Ząbki
2011 921 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr LXII / 476 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
2011 924 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr IV / 29 / 2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
2011 923 2011-03-03 Uchwała Uchwała nr I / 5 / 2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 2 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
2010 3992 2010-09-06 Uchwała Uchwała nr LII/425/2010 Rady Miasta Ząbki z dnia 6 maja 2010r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga, psychologa, logopedy i doradców zawodowych w szkołach prowadzonych przez Miasto Ząbki