Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 11

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6296 2019-05-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 31/2019 Burmistrza Zwolenia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Zwoleniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zwoleń za 2018 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2018rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy Zwoleń.
2018 6964 2018-07-09 Porozumienie Porozumienie nr 1/2018 Burmistrza Zwolenia z dnia 30 maja 2018 r. Gminy Zwoleń Gminy Zwoleń w sprawie zasad finansowania opieki w żłobkach dzieciom w wieku do lat 3 z terenu gminy Policzna uczęszczających do żłobków na terenie gminy Zwoleń
2017 4348 2017-05-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2017 Burmistrza Zwolenia z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Zwoleniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zwoleń za 2016 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2016rok, oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy Zwoleń.
2017 3165 2017-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2017 Burmistrza Zwolenia z dnia 8 marca 2017r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy Zwoleń za rok 2016.
2015 4294 2015-05-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/2015 Burmistrza Zwolenia z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Zwoleniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zwoleń za 2014 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2014 rok, oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy Zwoleń
2014 3500 2014-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 40/2014 Burmistrza Zwolenia z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Zwoleniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zwoleń za 2013 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2013rok, oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy Zwoleń.
2014 3236 2014-03-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2013 Burmistrza Zwolenia z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Zwoleniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zwoleń za 2012 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2012rok, oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy Zwoleń.
2012 3653 2012-04-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/2012 Burmistrza Zwolenia z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Zwoleniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zwoleń za 2011 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2011rok, oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy Zwoleń.
2011 4792 2011-08-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2011 Burmistrza Zwolenia z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Zwoleniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zwoleń za 2010 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2010 rok, oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy Zwoleń
2010 4699 2010-10-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2010 Burmistrza Zwolenia z dnia 18 marca 2010r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Zwoleniu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zwoleń za 2009 rok i z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2009 rok.
2009 3443 2009-07-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2009 Burmistrza Zwolenia z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Zwoleniu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zwoleń za 2008 rok i z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2008 rok