Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 22

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 5344 2019-04-19 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Wyszkowa z dnia 28 lutego 2019 r. zawarte pomiędzy: Gminą Długosiodło z siedzibą: ul. T. Kościuszki 2, 07 – 210 Długosiodło, reprezentowaną przez Stanisława Jastrzębskiego – Wójta Gminy Długosiodło, zwaną dalej „Powierzającym” a Gminą Wyszków z siedzibą: Aleja Róż 2, 07 – 200 Wyszków, reprezentowaną przez Grzegorza Nowosielskiego – Burmistrza Wyszkowa, zwanej dalej „Przyjmującym” w sprawie wykonania zadania w zakresie prowadzenia konsultacji w "Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki"
2019 5343 2019-04-19 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Wyszkowa z dnia 28 lutego 2019 r. zawarte pomiędzy: Gminą Brańszczyk z siedzibą: ul. Jana Pawła II 45, 07- 221 Brańszczyk, reprezentowaną przez Wiesława Przybylskiego – Wójta Gminy Brańszczyk, zwaną dalej „Powierzającym” a Gminą Wyszków z siedzibą: Aleja Róż 2, 07 – 200 Wyszków, reprezentowaną przez Grzegorza Nowosielskiego – Burmistrza Wyszkowa, zwanej dalej „Przyjmującym” w sprawie wykonania zadania w zakresie prowadzenia konsultacji w "Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki"
2019 5342 2019-04-19 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Wyszkowa z dnia 28 lutego 2019 r. zawarte pomiędzy : Gminą Zabrodzie z siedzibą: ul. Wł. St. Reymonta 51, 07 – 230 Zabrodzie, reprezentowaną przez Krzysztofa Jezierskiego– Wójta Gminy Zabrodzie , zwana dalej „Powierzającym” a Gminą Wyszków z siedzibą: Aleja Róż 2, 07 – 200 Wyszków, reprezentowaną przez Grzegorza Nowosielskiego – Burmistrza Wyszkowa , zwanej dalej „Przyjmującym” w sprawie wykonania zadania w zakresie prowadzenia konsultacji w "Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki"
2019 5341 2019-04-19 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Wyszkowa z dnia 28 lutego 2019 r. zawarte pomiędzy: Gminą Somianka z siedzibą: Somianka 16B, 07 – 203 Somianka, reprezentowaną przez Andrzeja Żołyńskiego – Wójta Gminy Somianka, zwana dalej „Powierzającym” a Gminą Wyszków z siedzibą: Aleja Róż 2, 07 – 200 Wyszków, reprezentowaną przez Grzegorza Nowosielskiego – Burmistrza Wyszkowa, zwanej dalej „Przyjmującym” w sprawie wykonania zadania w zakresie prowadzenia konsultacji w "Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki"
2019 5340 2019-04-19 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Wyszkowa z dnia 28 lutego 2019 r. zawarte pomiędzy: Gminą Rząśnik z siedzibą: ul. Jesionowa 3, 07 – 205 Rząśnik, reprezentowaną przez Pawła Kołodziejskiego – Wójta Gminy Rząśnik, zwaną dalej „Powierzającym” a Gminą Wyszków z siedzibą: Aleja Róż 2, 07 – 200 Wyszków, reprezentowaną przez Grzegorza Nowosielskiego – Burmistrza Wyszkowa, zwanej dalej „Przyjmującym” w sprawie wykonania zadania w zakresie prowadzenia konsultacji w "Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki"
2016 5957 2016-07-05 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Wyszkowa; Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie powierzenia Gminie Wyszków obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2016 5688 2016-06-29 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Wyszkowa z dnia 4 stycznia 2016r. z siedzibą: Somianka 16B, 07 – 203 Somianka, reprezentowaną przez Andrzeja Żołyńskiego – Wójta Gminy Somianka, zwana dalej „Powierzającym” a Gminą „B” – Gminą Wyszków z siedzibą: Aleja Róż 2, 07 – 200 Wyszków, reprezentowaną przez Grzegorza Nowosielskiego – Burmistrza Wyszkowa , zwanej dalej „Przyjmującym”
2016 4791 2016-05-20 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Wyszkowa z dnia 4 stycznia 2016r. z siedzibą: ul. Wł. St. Reymonta 51, 07 – 230 Zabrodzie, reprezentowaną przez Tadeusza Michalika– Wójta Gminy Zabrodzie , zwana dalej „Powierzającym” a Gminą „B” – Gminą Wyszków z siedzibą: Aleja Róż 2, 07 – 200 Wyszków, reprezentowaną przez Grzegorza Nowosielskiego – Burmistrza Wyszkowa , zwanej dalej „Przyjmującym”
2016 4790 2016-05-20 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Wyszkowa z dnia 4 stycznia 2016r. z siedzibą: ul. Jesionowa 3, 07 – 205 Rząśnik, reprezentowaną przez Pawła Kołodziejskiego – Wójta Gminy Rząśnik, zwana dalej „Powierzającym” a Gminą „B” - Gminą Wyszków z siedzibą: Aleja Róż 2, 07 – 200 Wyszków, reprezentowaną przez Grzegorza Nowosielskiego – Burmistrza Wyszkowa, zwanej dalej „Przyjmującym”
2016 4789 2016-05-20 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Wyszkowa z dnia 4 stycznia 2016r. z siedzibą: ul. T. Kościuszki 2, 07 – 210 Długosiodło, reprezentowaną przez Stanisława Jastrzębskiego – Wójta Gminy Długosiodło, zwaną dalej „Powierzającym” a, Gminą Wyszków z siedzibą: Aleja Róż 2, 07 – 200 Wyszków, reprezentowaną przez Grzegorza Nowosielskiego – Burmistrza Wyszkowa, zwaną dalej „Przyjmującym” w sprawie wykonania zadania w zakresie prowadzenia konsultacji w "Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki"
2016 4788 2016-05-20 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Wyszkowa z dnia 4 stycznia 2016r. z siedzibą: ul. Jana Pawła II 45, 07- 221 Brańszczyk, reprezentowaną przez Mieczysława Pękula – Wójta Gminy Brańszczyk, zwana dalej „Powierzającym” a Gminą „B” – Gminą Wyszków z siedzibą: Aleja Róż 2, 07 – 200 Wyszków, reprezentowaną przez Grzegorza Nowosielskiego – Burmistrza Wyszkowa, zwanej dalej „Przyjmującym”
2015 4384 2015-05-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 59/2015 Burmistrza Wyszkowa z dnia 27 marca 2015r. w sprawie przyjęcia: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2014 r.
2015 937 2015-02-03 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Wyszkowa z dnia 31 grudnia 2014r. zawarte pomiędzy: Gminą „A” - Gminą Długosiodło , zwaną dalej „Powierzającym”, a Gminą „B” - Gminą Wyszków „Przyjmującym” w zakresie prowadzenia konsultacji w „Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki”
2015 319 2015-01-16 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Wyszkowa z dnia 31 grudnia 2014r. zawarte pomiędzy: Gminą ,,A” – Gminą Zabrodzie „Powierzającym”, a Gminą „B” – Gminą Wyszków „Przyjmującym” w sprawie wykonania zadania w zakresie prowadzenia konsultacji w „Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki”
2015 318 2015-01-16 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Wyszkowa z dnia 31 grudnia 2014r. zawarte pomiędzy: Gminą ,,A” – Gminą Somiankaj „Powierzającym”, a Gminą „B” – Gminą Wyszków „Przyjmującym” w sprawie wykonania zadania w zakresie prowadzenia konsultacji w „Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki”
2015 317 2015-01-16 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Wyszkowa z dnia 31 grudnia 2014r. zawarte pomiędzy: Gminą „A” - Gminą Rząśnik „Powierzającym”, a Gminą „B” - Gminą Wyszków „Przyjmującym” w sprawie wykonania zadania w zakresie prowadzenia konsultacji w „Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki”
2015 316 2015-01-16 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Wyszkowa z dnia 31 grudnia 2014r. zawarte pomiędzy: Gminą „A” – Gminą Brańszczyk „Powierzającym”, a Gminą „B” – Gminą Wyszków „Przyjmującym” w sprawie wykonania zadania w zakresie prowadzenia konsultacji w „Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki”
2014 1326 2014-02-11 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Wyszkowa z dnia 7 lutego 2014r. zawarte pomiędzy: Gminą „A" – Gminą Zabrodzie z siedzibą: ul. Wł. St. Reymonta 51, 07 – 230 Zabrodzie, reprezentowaną przez Tadeusza Michalika - Wójta Gminy Zabrodzie, zwaną dalej „Powierzającym”, a Gminą „B” – Gminą Wyszków z siedzibą: Aleja Róż 2, 07 – 200 Wyszków, reprezentowaną przez Grzegorza Nowosielskiego – Burmistrza Wyszkowa, zwaną dalej „Przyjmującym”
2014 988 2014-01-30 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Wyszkowa z dnia 29 stycznia 2014r. zawarte pomiędzy: Gminą „A” - Gminą Rząśnik z siedzibą: ul. Jesionowa 3, 07 – 205 Rząśnik, reprezentowaną przez Pawła Kołodziejskiego – Wójta Gminy Rząśnik, zwaną dalej „Powierzającym” a Gminą „B” - Gminą Wyszków z siedzibą: Aleja Róż 2, 07 – 200 Wyszków, reprezentowaną przez Grzegorza Nowosielskiego – Burmistrza Wyszkowa, zwaną dalej „Przyjmującym”
2014 636 2014-01-23 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Wyszkowa z dnia 21 stycznia 2014r. zawarte pomiędzy: Gminą ,,A” – Gminą Długosiodło z siedzibą: ul. T. Kościuszki 2, 07 – 210 Długosiodło, reprezentowaną przez Stanisława Jastrzębskiego – Wójta Gminy Długosiodło, zwaną dalej „Powierzającym” a, Gminą „B” – Gminą Wyszków z siedzibą: Aleja Róż 2, 07 – 200 Wyszków, reprezentowaną przez Grzegorza Nowosielskiego – Burmistrza Wyszkowa, zwaną dalej „Przyjmującym”
2014 561 2014-01-21 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Wyszkowa z dnia 15 stycznia 2014r. zawarte pomiędzy: Gminą ,,A” – Gminą Brańszczyk z siedzibą: ul. Jana Pawła II 45, 07- 221 Brańszczyk, reprezentowaną przez Mieczysława Pękula – Wójta Gminy Brańszczyk, zwaną dalej „Powierzającym” a Gminą „B” – Gminą Wyszków z siedzibą: Aleja Róż 2, 07 – 200 Wyszków, reprezentowaną przez Grzegorza Nowosielskiego – Burmistrza Wyszkowa, zwaną dalej „Przyjmującym”
2014 438 2014-01-17 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Wyszkowa z dnia 16 stycznia 2014r. zawarte pomiędzy: Gminą „A” – Gminą Somianka z siedzibą: Somianka 16B, 07 – 203 Somianka, reprezentowaną przez Agnieszkę Salwin – Zastępcę Wójta Gminy Somianka , zwaną dalej „Powierzającym” a Gminą „B” – Gminą Wyszków z siedzibą: Aleja Róż 2, 07 – 200 Wyszków, reprezentowaną przez Grzegorza Nowosielskiego – Burmistrza Wyszkowa, zwaną dalej „Przyjmującym”