Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 15

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 6565 2018-06-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 128/2018 Burmistrza Wołomina z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2017 rok
2017 7751 2017-09-18 Porozumienie Porozumienie nr 031.102.2017 Burmistrza Wołomina; Starosty Wołomińskiego z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Wołomin zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
2017 5643 2017-06-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 142/2017 Burmistrza Wołomina z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej
2017 3880 2017-04-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 139/2017 Burmistrza Wołomina z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie publikacji „Zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok, położonych na obszarze Gminy Wołomin”
2016 6995 2016-07-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 121/2016 Burmistrza Wołomina z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przedstawienia Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2015 rok
2015 5835 2015-07-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 96/2015 Burmistrza Wołomina z dnia 2 kwietnia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie przedstawienia Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2014 rok
2015 5834 2015-07-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 91/2015 Burmistrza Wołomina z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przedstawienia Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2014 rok
2014 4241 2014-04-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 97/2014 Burmistrza Wołomina z dnia 31 marca 2014r. w sprawie przedstawienia Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2013 rok
2013 8962 2013-08-05 Uchwała Uchwała nr V-37/2011 Burmistrza Wołomina z dnia 23 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2011
2013 7657 2013-07-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 100/2013 Burmistrza Wołomina z dnia 28 marca 2013r. w sprawie przedstawienia Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2012 rok
2012 5758 2012-08-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 70/2012 Burmistrza Wołomina z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przedstawienia Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2011 rok
2011 5795 2011-10-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 57/2011 Burmistrza Wołomina z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przedstawienia Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2010 rok
2010 1917 2010-05-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 39/2010 Burmistrza Wołomina z dnia 19 marca 2010r. w sprawie przedłożenia Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2009 rok
2009 4655 2009-10-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 36/09 Burmistrza Wołomina z dnia 17 marca 2009r. w sprawie przedłożenia Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wołomin za 2008 rok
2009 2471 2009-06-12 Informacja Informacja Burmistrza Wołomina z dnia 22 kwietnia 2009r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok, położonych na obszarze Gminy Wołomin