Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 18

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 8158 2018-08-27 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie określenia zasady współpracy w zakresie organizacji, funkcjonowania i rozliczania oferty „Warszawa+”.
2018 5717 2018-05-30 Aneks Aneks Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie współdziałania Gminy Brwinów z Gminą Ożarów Mazowiecki przy wykonaniu remontu mostu na rzece Utracie na terenie gmin Brwinów i Ożarów Mazowiecki
2018 3430 2018-04-05 Zarządzenie Zarządzenie nr B.0050.57.2018 Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki za 2017 rok i informacji o stanie mienia komunalnego Radzie Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie oraz przedstawienia organowi stanowiącemu sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych: samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu lecznictwa otwartego.
2018 2567 2018-03-14 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 23 lutego 2018 r.
2017 11926 2017-12-13 Aneks Aneks Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przejęcia do wykonywania zadań w zakresie zarządzania odcinkiem dróg dojazdowych na terenie obrębu ewidencyjnego Konotopa
2017 10 2017-01-02 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie przejęcia do wykonywania zadań w zakresie zarządzania odcinkiem dróg dojazdowych na terenie obrębu ewidencyjnego Konotopa
2015 4385 2015-05-11 Zarządzenie Zarządzenie nr B.0050.57.2015 Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki za 2014 rok i informacji o stanie mienia komunalnego Radzie Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie oraz przedstawienia organowi stanowiącemu sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych: samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu lecznictwa otwartego.
2014 3436 2014-04-03 Zarządzenie Zarządzenie nr B.0050.30.2014 Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki za 2013 rok i informacji o stanie mienia komunalnego Radzie Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie oraz przedstawienia organowi stanowiącemu sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych: samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu lecznictwa otwartego.
2012 3786 2012-05-04 Zarządzenie Zarządzenie nr B.0050.73.2012 Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 30 marca 2012r. w sprawie:przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki za 2011 rok i informacji o stanie mienia komunalnego Radzie Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie oraz przedstawienia organowi stanowiącemu sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych: samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu lecznictwa otwartego.
2010 7666 2010-12-31 Aneks Aneks nr 13 Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 12 października 2010r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 26 marca 2004 roku.
2010 4811 2010-10-23 Aneks Aneks nr 12 Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 4 sierpnia 2010r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 26 marca 2004 roku zawarty pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa oraz Gminą Ożarów Mazowiecki
2010 1728 2010-05-13 Informacja Informacja Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 24 marca 2010r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Ożarowa Mazowieckiego.
2010 1584 2010-05-08 Aneks Aneks nr 11 Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 11 stycznia 2010r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 26 marca 2004 roku
2010 1176 2010-04-15 Aneks Aneks nr 1 Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 11 stycznia 2010r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 22 stycznia 2009 roku zawartego z Miastem Stołecznym Warszawa
2009 3429 2009-07-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/09 Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 18 marca 2009r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki za 2008 rok Radzie Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie oraz przedstawienia organowi stanowiącemu sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych: samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu lecznictwa otwartego
2009 1623 2009-04-30 Aneks Aneks nr 10 Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 27 stycznia 2009r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 26 marca 2004r. zawarty pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawą i Gminą Ożarów Mazowiecki
2009 1622 2009-04-30 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego; Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 stycznia 2009r. zawarte pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawą i Gminą Ożarów Mazowiecki w sprawie zapewnienia wykonywania usług gminnego transportu zbiorowego zaspokajających potrzeby mieszkańców gminy Ożarów Mazowiecki w zakresie przejazdów do Warszawy i z Warszawy
2009 1624 2009-04-30 Informacja Informacja Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 31 marca 2009r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze gminy Ożarów Mazowiecki