Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 15

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2018 8750 2018-09-17 Porozumienie Porozumienie nr 2/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 3 września 2018 r. w sprawie współdziałania z Gminą Kazanów w realizacji zadań w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny w Publicznej Szkole Podstawowej im.Wł.St. Reymonta w Odechowie filia w Wólce Twarogowej zawarte w dniu 03.09.2018r. pomiędzy: Gminą Skaryszew z siedzibą w Skaryszewie przy ul.Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew reprezentowaną przez Ireneusza Kumięgę-Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew, a Gminą Kazanów z siedzibą w Kazanowie ul. Partyzantów 28, 26-713 Kazanów reprezentowaną przez Teresę Pancerz-Pyrka - Wójta Gminy Kazanów
2017 7739 2017-09-18 Porozumienie Porozumienie nr 2/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew; Wójta Gminy Kazanów z dnia 1 września 2017 r.
2017 7619 2017-09-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta i Gminy.
2017 1317 2017-02-10 Aneks Aneks nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew; Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 grudnia 2016r. do porozumienia w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Skaryszew obowiązku przeprowadzenia prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2016 8205 2016-09-21 Porozumienie Porozumienie nr 3/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 1 września 2016r. w sprawie współdziałania z Gminą Kazanów w realizacji zadań w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Odechowie zawarte w dniu 01.09. 2016r pomiędzy: Gmina Skaryszew z siedzibą w Skaryszewie przy ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew reprezentowaną przez Ireneusza Kumięgę – Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew, a Gminą Kazanów z siedzibą w Kazanowie reprezentowaną przez Teresę Pancerz - Pyrka – Wójta Gminy Kazanów
2016 5690 2016-06-29 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew; Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 marca 2016r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Skaryszew obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2016 711 2016-01-21 Porozumienie Porozumienie nr 2/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie współdziałania z Gminą Kazanów w realizacji zadań w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny w Publicznej szkole Podstawowej w Odechowie zawarte w dniu 02 listopada 2015r. pomiędzy: Gminą Skaryszew z siedzibą w Skaryszewie przy ul.Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew reprezentowaną przez mgr inż.Ireneusza Kumięgę - Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew a Gmina Kazanów z siedzibą w Kazanowie reprezentowaną przez mgr Teresę Pancerz-Pyrka - Wójta Gminy Kazanów.
2015 7224 2015-08-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta i Gminy.
2014 7953 2014-08-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 27 marca 2014r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta i Gminy.
2014 7565 2014-08-04 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew; Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 marca 2014r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Skaryszew obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2013 8989 2013-08-06 Aneks Aneks nr 1/ 2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 30 lipca 2013r. do Porozumienia Gminy Kowala i Gminy Skaryszew Nr 1/2012 z dnia 3 stycznia 2012r. w sprawie wspólnej sprzedaży udziałów w lokalu mieszkalnym o pow. 67,62m2 , usytuowanym w budynku wielorodzinnym na działce Nr 311/11 o urządzonej Księdze Wieczystej nr RA1R/00092982/2 oraz udziałów w nieruchomościach gruntowych o numerach ewidencyjnych: 311/3, 311/7, 311/8, 311/9, 311/12 i 311/14 o łącznej pow. 0,4947ha, położonych w miejscowości Gębarzów, o urządzonych księgach wieczystych nr: RA1R/00070056/2 i nr RA1R/00070060/3, oraz udziałów w działce Nr 311/11 zapisanej w Akcie Notarialnym Repertorium A Nr 6900/94 z dnia 10.10.1994r.  Zawarta pomiędzy:  Gminą Kowala z siedzibą w Kowali 105A, 26-624 Kowala, reprezentowaną przez Sławomira Stanika-Wójta Gminy, a Miastem i Gminą Skaryszew z siedzibą w Skaryszewie ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew, reprezentowanym przez Ireneusza Kumięgę – Burmistrza Miasta i Gminy.
2013 7911 2013-07-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 37/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta i Gminy.
2012 6181 2012-09-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Skaryszewie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta i Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury i ZOZ.
2010 874 2010-03-22 Aneks Aneks nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 2 marca 2009r. do porozumienia zawartego w dniu 15 pażdziernika 2008r. z Gminą Kazanów
2010 875 2010-03-22 Aneks Aneks nr 2 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 5 stycznia 2010r. do porozumienia zawartego w dniu 15 pażdziernika 2008r. z Gminą Kazanów.