Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 140

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2015 5689 2015-06-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 31 marca 2015r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto nad Pilicą oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście nad Pilicą za 2014 rok
2014 9485 2014-10-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 100/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy oraz zmian w planie finansowym dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2013 rok.
2014 9483 2014-10-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 102/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy oraz zmian w planie finansowym wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2013 rok.
2014 9111 2014-10-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 103/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2013 rok.
2014 9110 2014-10-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 99/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2013 rok.
2014 8989 2014-10-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 94/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 31 października 2013r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2013 rok.
2014 8988 2014-10-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 93/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 28 października 2013r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy oraz zmian w planie finansowym dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2013 rok.
2014 8987 2014-10-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 87/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 14 października 2013r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy oraz zmian w planie finansowym dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2013 rok.
2014 8726 2014-09-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 81/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 18 września 2013r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013 rok.
2014 8725 2014-09-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 83/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy oraz zmian w planie finansowym wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2013 rok.
2014 8452 2014-09-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 58/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie częściowego podziału środków z rezerwy celowej, zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz zmian w planie finansowym dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2013 rok.
2014 8437 2014-09-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 61/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013 rok.
2014 8367 2014-09-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 74/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz zmian w planie finansowym dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2013 rok.
2014 8127 2014-08-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 47/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013 rok.
2014 7878 2014-08-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 54/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie częściowego podziału środków z rezerwy celowej, zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz zmian w planie finansowym dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2013 rok.
2014 7877 2014-08-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 52/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie częściowego podziału środków z rezerwy celowej, zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz zmian w planie finansowym dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2013 rok.
2014 7781 2014-08-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 38/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 22 maja 2013r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy oraz zmian w planie finansowym wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2013 rok.
2014 7681 2014-08-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 9 maja 2013r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2013 rok.
2014 7659 2014-08-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 35/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 15 maja 2013r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2013 rok.
2014 7605 2014-08-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 43/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 31 maja 2013r. w sprawie częściowego podziału środków z rezerwy celowej oraz zmian w planie wydatków budżetu na 2013 rok.
2014 7528 2014-08-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami a także planu dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2013 rok
2014 7431 2014-08-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2013 rok
2014 7363 2014-07-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 31/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2013 rok.
2014 6966 2014-07-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 22 marca 2013r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi na 2013 rok
2014 6955 2014-07-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 29 marca 2013r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2013 rok.
2014 6814 2014-07-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 10/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2013 rok.
2014 6352 2014-07-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 6/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2013 rok.
2014 5632 2014-06-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 125/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na 2012 rok oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
2014 5631 2014-06-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 126/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2012 rok
2014 5217 2014-05-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 112/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2012 rok
2014 5216 2014-05-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 117/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na 2012 rok oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
2014 5190 2014-05-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 100/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na 2012 rok oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
2014 4884 2014-05-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 120/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2012 rok
2014 4648 2014-05-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 94/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 24 października 2012r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na 2012 rok oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
2014 4647 2014-05-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 90/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 15 października 2012r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na 2012 rok oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
2014 4618 2014-05-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 98/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 31 października 2012r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na 2012 rok oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
2014 4328 2014-04-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 62/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 7 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na 2012 rok oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
2014 3999 2014-04-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 74/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 7 września 2012r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na 2012 rok oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
2014 3779 2014-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 87/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na 2012 rok oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
2014 3724 2014-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 83/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 20 września 2012r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na 2012 rok
2014 3387 2014-04-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 70/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na 2012 rok
2014 3386 2014-04-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 68/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na 2012 rok oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
2014 3254 2014-04-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 60/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na 2012 rok
2014 2987 2014-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 48/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta i gminy oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
2014 2950 2014-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 53/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na 2012 rok oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
2014 2949 2014-03-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 50/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na 2012 rok .
2014 2793 2014-03-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 40/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 21 maja 2012r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na 2012 rok oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
2014 2681 2014-03-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 43/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na 2012 rok oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
2014 2403 2014-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na 2012 rok oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
2014 2350 2014-03-11 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na 2012 rok oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
2014 2132 2014-03-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na 2012 rok oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
2014 1072 2014-02-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy oraz zmian w planie finansowym dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2014 rok.
2014 1071 2014-02-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 2/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2014 – 2020.
2014 1070 2014-02-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 1/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 10 stycznia 2014r. w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz planu dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2014 rok.
2014 876 2014-01-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2012 rok.
2014 814 2014-01-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na 2012 rok oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
2014 759 2014-01-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 112/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok
2014 758 2014-01-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2012 rok
2013 11516 2013-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 54/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
2013 11455 2013-11-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 43/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 24 maja 2011r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
2013 11043 2013-10-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 102/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
2013 10966 2013-10-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 53/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok
2013 10508 2013-10-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 83/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 10 października 2011r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
2013 10507 2013-10-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 82/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
2013 10506 2013-10-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 80/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 15 września 2011r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok
2013 10377 2013-10-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 96/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
2013 10376 2013-10-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 95/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie podziału środków z rezerwy ogólnej
2013 10271 2013-10-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 92/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
2013 10088 2013-10-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 100/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
2013 10087 2013-10-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 98/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok
2013 10086 2013-10-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 97/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
2013 8684 2013-07-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 36/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
2013 8672 2013-07-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 26/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok
2013 8562 2013-07-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 21 marca 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2011 - 2014
2013 8527 2013-07-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 11 marca 2011r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
2013 8519 2013-07-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok
2013 8301 2013-07-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok
2013 8300 2013-07-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 14/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok
2013 7977 2013-07-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 123/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na 2010 rok oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
2013 7695 2013-07-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 119/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na 2010 rok oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
2013 7097 2013-06-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 108/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na 2010 rok oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
2013 6997 2013-06-21 Zarządzenie Zarządzenie nr 104/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 29 października 2010r.
2013 6756 2013-06-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 103/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 27 października 2010r.
2013 4796 2013-04-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 92/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 22 września 2010r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na 2010 rok oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
2013 4795 2013-04-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 94/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na 2010 rok oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
2013 4173 2013-04-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 25 marca 2013r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto nad Pilicą oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście nad Pilicą za 2012 rok
2013 4038 2013-04-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 80/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 30 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok
2013 3966 2013-04-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 74/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 13 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok
2013 3704 2013-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 66/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok
2013 3661 2013-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 31/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na 2010 rok oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
2013 2637 2013-03-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 24/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2010 rok
2012 9854 2012-12-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 111/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie podziału środków z rezerwy ogólnej.
2012 6896 2012-10-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 104/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok
2012 6615 2012-10-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 93/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok
2012 2869 2012-03-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 32/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 5 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok
2012 2721 2012-03-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 45/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok
2012 2102 2012-03-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok
2012 1753 2012-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 73/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 30 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok
2012 1748 2012-02-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 13/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok
2012 1170 2012-02-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2012 rok.
2012 1144 2012-02-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 127/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok
2012 855 2012-02-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 107/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok
2012 854 2012-02-01 Zarządzenie Zarządzenie nr 106/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
2011 6550 2011-11-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 91/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie podziału środków z rezerwy ogólnej
2011 5874 2011-10-22 Zarządzenie Zarządzenie nr 56/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok
2011 3564 2011-06-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 45/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok oraz zmian w planie finansowym wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
2011 3541 2011-06-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 31/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie podziału środków z rezerwy ogólnej
2011 3542 2011-06-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 33/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2011 - 2014
2011 1283 2011-03-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok
2011 1284 2011-03-17 Zarządzenie Zarządzenie nr 122/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok
2011 952 2011-03-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 12/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2011 - 2014
2010 5200 2010-11-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 103/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 28 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok
2010 5148 2010-11-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 77/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Radomiu informacji o przebiegu realizacji budżetu miasta i gminy za I półrocze 2010 roku.
2010 5149 2010-11-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 78/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminny na 2010 rok oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
2010 5150 2010-11-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 80/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie podziałów środków z rezerwy ogólnej.
2010 4985 2010-11-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 87/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 3 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok
2010 4986 2010-11-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 123/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok
2010 4931 2010-11-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 74/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na 2010 rok oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administarcji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
2010 4872 2010-10-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 17/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta i gminy na 2010 rok
2010 4873 2010-10-28 Zarządzenie Zarządzenie nr 36/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 19 maja 2010r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na 2010 rok oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
2010 4697 2010-10-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 66/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie podziału środków z rezerwy ogólnej.
2010 4698 2010-10-18 Zarządzenie Zarządzenie nr 67/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na 2010 rok oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
2010 4173 2010-09-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 62/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 19 lipca 2010r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na 2010 rok oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administarcji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
2010 3963 2010-09-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 55/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na 2010 rok oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrebnymi ustawami.
2010 3720 2010-08-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 41/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na 2010 rok oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
2010 3719 2010-08-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 38/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 28 maja 2010r. w sprawie podziału środków z rezerwy celowej
2010 3721 2010-08-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 48/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie podziału środków z rezerwy ogólnej
2010 3723 2010-08-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 54/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 29 czerwca 2010r. ZARZĄDZENIE NR 54/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie podziału środków z rezerwy ogólnej
2010 3722 2010-08-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 49/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 15 czerwca 2010r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta i gminy na 2010 rok oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
2010 3170 2010-07-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 17 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2010 rok
2010 3171 2010-07-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 22/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 18 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2010 rok
2010 2165 2010-05-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 19 marca 2010r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy z wykonania budżetu za 2009 rok
2010 1751 2010-05-15 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 15 stycznia 2010r. w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
2010 683 2010-03-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 116/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok
2010 682 2010-03-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 104/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 31 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok
2010 350 2010-02-03 Zarządzenie Zarządzenie nr 92/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 30 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok
2009 5275 2009-11-24 Zarządzenie Zarządzenie nr 99/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 15 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok
2009 4287 2009-09-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 64/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą informacji przebiegu realizacji budżetu miasta i gminy za I półrocze 2009 roku
2009 2469 2009-06-12 Zarządzenie Zarządzenie nr 20/2009 z dnia 16 kwietnia 2009r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne
2009 1643 2009-05-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 15/2009 z dnia 12 marca 2009r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy z wykonania budżetu za 2008 rok