Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 21

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4521 2019-04-08 Zarządzenie Zarządzenie nr 350/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Lipsko za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta i Gminy oraz planów finansowych Lipskiego Centrum Kultury oraz Samodzielnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku za 2018 rok
2018 4480 2018-04-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 263/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Lipsko za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta i Gminy oraz planów finansowych Lipskiego Centrum Kultury oraz Samodzielnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku za 2017 rok
2017 3158 2017-04-04 Zarządzenie Zarządzenie nr 191/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 21 marca 2017r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Lipsko za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta i Gminy oraz planów finansowych Lipskiego Centrum Kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku za rok 2016
2017 1973 2017-02-28 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 r., położonych na obszarze miasta i gminy Lipsko
2016 3837 2016-04-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 111/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 25 marca 2016r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Lipsko za 2015 r. wraz z informacją o stanie mienia Miasta i Gminy oraz planów finansowych Lipskiego Centrum Kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku za rok 2015
2016 2063 2016-03-02 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 r., położonych na obszarze miasta i gminy Lipsko
2015 3396 2015-04-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 31/31/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 27 marca 2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Lipsko za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy oraz planów finansowych Lipskiego Centrum Kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku za 2014 rok
2015 1963 2015-03-10 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/1/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 3 marca 2015r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 r., położonych na obszarze miasta i gminy Lipsko
2014 3106 2014-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 19/325/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 24 marca 2014r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Lipsko za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta i Gminy oraz planów finansowych Lipskiego Centrum Kultury oraz Samodzielnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku za 2013 rok.
2014 1695 2014-02-24 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok, położonych na obszarze miasta i gminy Lipsko
2013 8520 2013-07-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/91/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 18 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych Lipskiego Centrum Kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku za rok 2010
2013 4218 2013-04-09 Zarządzenie Zarządzenie nr 246/45/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Lipsku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół w Radomiu informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy Lipsko oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Lipskiego Centrum Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku za I półrocze 2010 roku
2013 4217 2013-04-09 Informacja Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 30 sierpnia 2010r. o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Lipsko za I półrocze 2010r
2013 3943 2013-04-03 Ogłoszenie Ogłoszenie nr 1/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 26 marca 2013r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok, położonych na obszarze miasta i gminy Lipsko
2013 3893 2013-04-02 Zarządzenie Zarządzenie nr 11/236/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Lipsko za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta i Gminy oraz planów finansowych Lipskiego Centrum Kultury oraz Samodzielnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku za 2012 rok.
2012 2919 2012-03-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 18/171/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 20 marca 2012r. w sprawie sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Lipsko za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta i Gminy oraz planów finansowych Lipskiego Centrum Kultury oraz Samodzielnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lipsku za 2011 rok.
2011 5398 2011-09-19 Zarządzenie Zarządzenie nr 182/52/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Lipsku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół w Radomiu informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Lipsko oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Lipskiego Centrum Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawej Opieki Zdrowotnej w Lipsku za I półrocze 2009r.
2011 2251 2011-05-05 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/95/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za rok 2010 wraz z informacją o stanie mienia Miasta i Gminy.
2010 1465 2010-04-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 214/13/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 18 marca 2010r. w sprawie przedstawienia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Lipsko za 2009 rok
2009 6952 2009-12-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 124/61/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Lipsku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu projektu budżetu na rok 2009 wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego
2009 1772 2009-05-07 Zarządzenie Zarządzenie nr 147/16/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko z dnia 18 marca 2009r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Lipsku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół w Radomiu sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy w Lipsku za rok 2008