Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 28

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 4130 2019-03-29 Aneks Aneks nr 5 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 14 stycznia 2019 r. do Porozumienia z dnia 7 września 2015 roku
2019 3804 2019-03-22 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego z Gminą Konstancin-Jeziorna, dotyczącego powierzenia przez Gminę Konstancin-Jeziorna Gminie Góra Kalwaria części zadań związanych z lokalnym transportem zbiorowym
2019 1886 2019-02-07 Aneks Aneks nr 4 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria; Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 31 grudnia 2018 r. w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi
2019 1885 2019-02-07 Aneks Aneks nr 3 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria; Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 listopada 2018 r. w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi
2019 1884 2019-02-07 Aneks Aneks nr 2 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria; Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 listopada 2018 r. w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi
2018 11448 2018-11-23 Aneks Aneks nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 15 lutego 2018 r. do w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi
2018 10353 2018-10-30 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zawarcia Porozumienienia Międzygminnego z Gminą Góra Kalwaria, dotyczącego powierzenia przez Gminę Góra Kalwaria Gminie Konstancin-Jeziorna części zadań związanych z lokalnym transportem zbiorowym
2018 10352 2018-10-30 Aneks Aneks nr 3 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 30 maja 2018 r. do Porozumienia z dnia 28 kwietnia 2016 roku
2018 10351 2018-10-30 Aneks Aneks nr 2 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 28 lutego 2018 r. do Porozumienia z dnia 28 kwietnia 2016 roku
2018 10350 2018-10-30 Aneks Aneks nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 29 grudnia 2017 r. do Porozumienia z dnia 28 kwietnia 2016 roku
2018 8937 2018-09-20 Aneks Aneks nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 27 listopada 2017 r. do Porozumienia z dnia 30 marca 2017 roku
2018 7793 2018-08-08 Aneks Aneks nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria; Burmistrza Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 27 listopada 2017 r. do Porozumienia z dnia 30 marca 2017 roku
2018 2383 2018-03-08 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 15 lutego 2018 r. w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi
2017 6526 2017-08-07 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Góra Kalwaria częściowej realizacji zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców we wsi Krępa gmina Prażmów
2017 4335 2017-05-04 Zarządzenie Zarządzenie nr ROA.0050.42.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 23 marca 2017r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2016 wraz z informacją o stanie mienia gminnego, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2016
2016 7156 2016-07-29 Porozumienie międzygminne Porozumienie międzygminne Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie zawarcia Porozumienie Międzygminnego z Gminą Góra Kalwaria, dotyczącego powierzenia przez Gminą Góra Kalwaria Gminie Konstancin-Jeziorna części zadań związanych z lokalnym transportem zbiorczym.
2016 7155 2016-07-29 Aneks Aneks nr 2 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 31 marca 2016r. do Porozumienia z dnia 14 marca 2014r.
2016 7154 2016-07-29 Aneks Aneks nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 23 lutego 2016r. do Porozumienia z dnia 14 marca 2014 roku
2016 3514 2016-04-15 Zarządzenie Zarządzenie nr ROA.0050.46.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 24 marca 2016r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2015 wraz z informacją o stanie mienia gminnego, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2015
2015 7609 2015-09-15 Aneks Aneks Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria; Starosty Piaseczyńskiego z dnia 25 czerwca 2015r. do Porozumienia z dnia 24 sierpnia 1990 roku zawartego pomiędzy Kierownikiem Urzędu Rejonowego w Piasecznie a Zarządem Miasta i Gminy Góra Kalwaria
2015 4118 2015-04-28 Zarządzenie Zarządzenie nr ROA.0050.47.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 27 marca 2015r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2014 wraz z informacją o stanie mienia gminnego, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2014
2014 7534 2014-08-04 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria; Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Góra Kalwaria obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2014 5141 2014-05-20 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna; Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 14 marca 2014r.
2014 3208 2014-03-28 Zarządzenie Zarządzenie nr ROA.0120.30.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 26 marca 2014r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2013 wraz z informacją o stanie mienia gminnego, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2013
2013 4570 2013-04-12 Zarządzenie Zarządzenie nr ROA.120-14/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 26 marca 2013r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2012 wraz z informacją o stanie mienia gminnego, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2012.
2012 1523 2012-02-20 Informacja Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 16 lutego 2012r.
2011 6136 2011-11-07 Informacja Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 24 października 2011r. w sprawie projektu operatu opisowo-kartograficznego opracowanego w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla miasta Góra Kalwaria.
2011 2124 2011-04-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2010 wraz z informacją o stanie mienia gminnego, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2010.