Wyświetlony został widok uproszczony, ponieważ używasz przestarzałej przeglądarki internetowej. Do poprawnego wyświetlania tej strony wymagana jest nowsza wersja przeglądarki. Pobierz teraz

Godło Polski Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

 

Liczba elementów spełniających kryteria wyszukiwania: 20

 

Rok Pozycja Data ogłoszenia Typ aktu Tytuł PDF
2019 6803 2019-05-29 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin; Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Drobin obowiązku utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2019 5456 2019-04-23 Zarządzenie Zarządzenie nr 27/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2018
2018 8935 2018-09-20 Zarządzenie Zarządzenie nr 86/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018
2018 6041 2018-06-11 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin; Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Drobin obowiązku realizacji prac remontowych, utrzymania porządku i pielęgnacji zieleni oraz przyznania dotacji na ten cel
2018 5707 2018-05-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 29/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2017
2017 8428 2017-09-29 Zarządzenie Zarządzenie nr 89/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017
2017 5580 2017-06-27 Zarządzenie Zarządzenie nr 38/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2016
2017 9 2017-01-02 Aneks Aneks nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 21 października 2016r.
2017 8 2017-01-02 Porozumienie Porozumienie nr 1/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 września 2016r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego
2016 8722 2016-10-10 Zarządzenie Zarządzenie nr 69/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016
2016 5947 2016-07-05 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin; Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Drobin obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2016 4687 2016-05-16 Zarządzenie Zarządzenie nr 25/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2015
2015 7885 2015-09-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 78/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015
2015 4455 2015-05-14 Zarządzenie Zarządzenie nr 23/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 marca 2015r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2014
2014 8806 2014-09-25 Zarządzenie Zarządzenie nr 58/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2014
2014 7552 2014-08-04 Porozumienie Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin; Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Drobin obowiązku realizacji prac remontowych oraz przyznania dotacji na ten cel
2014 4850 2014-05-13 Zarządzenie Zarządzenie nr 21/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2013
2013 9866 2013-09-30 Zarządzenie Zarządzenie nr 48/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2013
2013 5330 2013-05-06 Zarządzenie Zarządzenie nr 16/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorzadowej instytucji kultury za rok 2012
2012 4485 2012-05-31 Zarządzenie Zarządzenie nr 28 / 2012 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2011